2023-05-17   Cyber Insurance (Danske Spil A/S)
The purpose of this tender is to replace the existing Cyber Insurance with a new insurance, includ-ing but not limited to, coverage of the companies in the case of cyber incidents that pose a threat to the organisations IT-system. Danske Spil A/S’ request consist of coverage because of cyber-attacks on the organisations IT systems, data breach and loss of data as a result of incorrect handling of IT systems. Se udbuddet »
2023-03-31   Udbud af Corporate Branding bureauydelser (Danske Spil A/S)
Aftalens ydelser dækker Danske Spils behov for reklamebureauydelser vedrørende Corporate Brandet; dækkende fra strategisk kommunikationsrådgivning til kampagneeksekvering. Ordregiver forventer at gennemføre to forhandlingsmøder med hver tilbudsgiver. Ordregiver yder et deltagelsesvederlag på DKK 70.000 ekskl. moms til de tilbudsgivere, der deltager i hele udbudsprocessen og afleverer et konditionsmæssigt tilbud, men ikke får tildelt kontrakten. I relation til udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3) kan det … Se udbuddet »
2023-03-23   Tender for Contract for Delivery of Ad Server and Demand Side Platform (DSP) Services (Danske Spil A/S)
The contracting authority wishes to conclude a contract for the delivery of Ad Server and Demand Side Platform services as Software as a Service (SaaS) for digital marketing on the Danish market. The services also include implementation and support services. The procurement will be conducted as a negotiated procedure. It should be noted that there is an expected yearly campaign budget of DKK 24 000 000 from which the tenderer will calculate their fee(s), and thereby the estimated value of the contract, … Se udbuddet »
2023-02-10   Levering af Bankydelser (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en kontrakt med én leverandør om levering af bankydelser. Udbuddet omfatter blandt andet: 1) Cash Management, herunder kontostruktur og cash pool, netbank, ind- og udbetalinger, gebyr- og rentenotater, kreditkortløsning, valutaveksling, kreditfaciliteter og garantistillelse. 2) Integration til Kundens Player Account Management systemer 3) Integration til Kundens økonomisystem 4) Integration til Kundens lønsystem Se udbuddet »
2023-02-03   Tender for Contract for Delivery of Ad Server and Demand Side Platform (DSP) Services (Danske Spil A/S)
The contracting authority wishes to conclude a contract for the delivery of Ad Server and Demand Side Platform services as Software as a Service (SaaS) for digital marketing on the Danish market. The services also include implementation and support services. The procurement will be conducted as a negotiated procedure. Se udbuddet »
2023-01-24   Levering af distributionsydelser (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en kontrakt om distribution af pakker fra ordregiver til ordregivers forhandlere i hele Danmark, Grønland og Færøerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Avis omdeling
2023-01-02   Udbud af kontrakt om lønsystem og lønadministration (Danske Spil A/S)
Danske Spil A/S udbyder kontrakt om standardsoftware i form af et lønsystem med dertilhørende out-sourcet lønadministrationsfunktion. Kontrakten vedrører således både lønsystemet og lønadministrationen. Systemet skal være implementeret og i drift d. 1. juli 2023. Lønsystemet skal, i samme løsning, kunne håndtere flere selskaber. Danske Spil koncernen består for nuværende af Danske Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S, Danske Licens Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S og Elite Gaming A/S (samlet Danske … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Visma Enterprise A/S
2022-12-20   Ekstern revision og rådgivning (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en kontrakt om levering af ekstern revision og rådgivning. Udbuddet omfatter: Lovpligtig ekstern revision; Andre revisioner og erklæringer; Udarbejdelse af regnskaber; Ad-hoc ydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
2022-10-14   Kontrakt om Forsikringsydelser (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en eller flere delkontrakter med en eller flere leverandører indenfor forsikringsydelser. Udbuddet er opdelt i 3 delkontrakter, hvor leverandører kan byde på en eller flere delkontrakter. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring Risk Point A/S
2022-05-18   Cyber Insurance — Competitive Procedure with Negotiations Regarding Tender of Cyber Insurance (Danske Spil A/S)
The purpose of this tender is to replace the existing cyber insurance with a new insurance, including but not limited to, coverage of the companies in the case of cyber incidents that pose a threat to the organisations IT-system. Danske Spil A/S’ request consist of coverage as a result of cyber attacks on the organisations IT systems, data breach and loss of data as a result of incorrect handling of IT systems. The cyber insurance should furthermore include wrongfully handling of the organisations data … Se udbuddet »
2022-05-16   Rammeaftale om levering af mediebureauydelser (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med én leverandør om levering af mediebureauydelser. Rammeaftalens hovedydelser fremgår af pkt. II.2.4). Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, og ordregiver forventer at gennemføre 1-3 forhandlingsrunder på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af indledende tilbud. Efter gennemførelsen af forhandlinger med alle de tilbudsgivere, som har indleveret et indledende tilbud, opfordres tilbudsgiverne til enten at afgive … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mediacom Danmark A/S
2021-12-13   Kontrakt om Inde- og Udearealer: Rengøring & Vinduespolering, Grønne/grå arealer & Vintertjenester (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå 2 kontrakter om levering af ydelser indenfor: Rengøring & vinduespolering samt Grønne/grå arealer & vintertjenester. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud med vinduespolering som option i delkontrakt 1. Der er besigtigelsesmøde, hvor interesserede tilbudsgivere kan besigtige faciliteterne for begge delkontrakter. Besigtigelsesmøde afholdes d. 3. januar 2022. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anders Andersen Rengøring
2021-10-19   Rammeaftale om levering af medarbejderbredbånd (Danske Spil A/S)
Rammeaftalen omfatter landsdækkende levering af medarbejderbredbånd til medarbejdere i Danske Spil A/S koncernen. Internetopkoblingerne omfatter Fiberforbindelse, Coaxforbindelse, Kobberforbindelse og mobilforbindelse. Se udbuddet »
2021-10-15   Kvalitative analyser til Danske Spil A/S (Danske Spil A/S)
Danske Spil A/S udbyder en rammeaftale bestående af to(2) delkontrakter om levering af kvalitative analyser samt relaterede ydelser forbundet med kvalitativ analyse vedrørende Danske Spil koncernen og dennes produkter. Se nærmere herom i pkt. II.2.4). Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Der kan ansøges om prækvalifikation til en eller begge delkontrakter. Ansøgere vil blive vurderet individuelt for hver delkontrakt der ansøges om prækvalifikation til. I tilbudsfasen forventes der at blive … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Analyse Danmark ApS Kantar A/S Marketminds Aps
2020-11-13   Offentligt udbud af rammeaftale om sikkerhedskonsulentydelser (Danske Spil A/S)
Danske Spil-koncernen har behov for løbende at sikre sig bedst muligt mod it-sikkerhedsrelaterede hændelser. Derfor ønsker Danske Spil at indgå en rammeaftale med én leverandør om levering af følgende ydelser: — Årlige penetrationstest iht. spillemyndighedens certificeringsprogram (SCP.04) — Kvartalsvise sårbarhedsscanninger iht. spillemyndighedens certificerings-program (SCP.05) - Infrastruktur sårbarhedsscanninger af eksternt tilgængelige systemer — Sikkerhedstest af nye produkter og it-løsninger — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: F-Secure Danmark A/S
2020-10-16   Rammeaftale om levering af IT-konsulenter (Danske Spil A/S)
Udbudsforretningen gennemføres som udbud med forhandling i overensstemmelse med udbudslovens afsnit II, og der forventes at blive afholdt én forhandlingsrunde. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i udbudsforretningen. Rammeaftalens estimerede værdi jf. pkt. II.1.5) og II.2.6) afspejler ikke ordregivers forventninger til tilbudsgivernes tilbudte priser i henhold til mængderne angivet i rammeaftalens bilag 3. Rammeaftalen er ikke opdelt i delkontrakter, da ordregiver forventer betydelige stordrifts- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fujitsu A/S
2020-09-16   CSR-kommunikationsydesler (Danske Spil A/S)
Danske Spil A/S ønsker efter udbud med forhandling at indgå en kontrakt i form af en rammeaftale om levering af CSR-kommunikationsydelser. Rammeaftalens varighed forventes at være 4 år. Se udbuddet »
2020-09-15   Rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser (Danske Spil A/S)
Danske Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S (herefter omtalt som "ordregiver" som samlet betegnelse") udbyder en rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler. Delaftale A vedrører rekruttering af ledere og specialister til IT-området. Delaftale B vedrører rekruttering af ledere og specialister til økonomi-området. Ordregiver anvender udbud med forhandling med prækvalifikaiton af maks. 3 ansøgere. Ansøgerne vil blive opfordret til at afgive … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Capax Recruitment ApS EPICO-IT Aps
2020-07-02   Rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser (Danske Spil A/S)
Danske Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S (herefter omtalt som "ordregiver" som samlet betegnelse") udbyder en rammeaftale om levering af rekrutteringsydelser. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler. Delaftale A vedrører rekruttering af ledere og specialister til IT-området. Delaftale B vedrører rekruttering af ledere og specialister til økonomi-området. Se udbuddet »
2020-06-08   Framework Agreement on Certification Services (Danske Spil A/S)
This tendering procedure is an open procedure according to the rules laid down in the Danish Public Procurement Act. Danske Spil A/S and its subsidiaries Danske Lotteri Spil A/S and Danske Licens Spil A/S (hereinafter The contracting entity) is tendering for a framework agreement on certification services. The certification services cover testing, inspection and certification of The contracting entities gambling systems, business processes and business systems in accordance with the Danish Gambling … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: eCOGRA
2020-02-13   Offentligt udbud af international og national medieovervågning (Danske Spil A/S)
Danske Spil A/S udbyder følgende 2 delkontrakter: 1) Delkontrakt 1: National medieovervågning; 2) Delkontrakt 2: International medieovervågning. Hver delkontrakt er en selvstændig aftale. Udbudsproceduren gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudslovens afsnit II. Hver delkontrakt har en varighed af 3 år med option på 2 års forlængelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Retriever Retriever Danmark A/S
2020-01-24   Rammeaftale om operationel leasing af biler (Danske Spil A/S)
Rammeaftalen omfatter bl.a. levering af operationel leasing af biler til Danske Spil A/S, Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S (herefter omtalt som "ordregiver" som samlet betegnelse). Ordregiver anvender operationel leasing til varevogne til teknikere samt personbiler til salgskonsulenter, der servicerer ordregivers forhandlernetværk. Ordregiver anvender desuden operationel leasing til ledere hos ordregiver. Biler til teknikere, salgskonsulenter og ledere er inddelt i gruppe 1-3. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Autolease, Filial Danmark – Part of the DNB Group
2019-06-24   Udbud af kontrakt om levering af 'Market Watch' (Danske Spil A/S)
Udbuddet omfatter en kontrakt med én leverandør om løbende levering af ’Market Watch’, som er en kvantitativ markedstracking, der består af følgende aktiviteter: - Ugentlig dataindsamling i form af spørgeskemainterviews på baggrund af et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning, - Databearbejdning, - Rapportering og præsentation af resultater. Formålet med leverancen af ovenstående ydelser er at overvåge spillere og konkurrenter og dermed sætte Danske Spil i stand til løbende at tage … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Decision Fuel ApS
2019-06-21   Rammeaftale om tryk og levering af plakater og kuponer (Danske Spil A/S)
Rammeaftalen omfatter bl.a. produktion og levering af plakater og kuponer til Danske Lotteri Spils (DLO) forhandlere i Danmark. Plakater til DLO anvendes primært i markedsføringen af kampagner i Danske Spils forhandlernetværk og leveres i formaterne A-plakater og A4-plakater. Plakaterne er til markedsføring af puljer (puljeplakater) og kampagner (kampagneplakater). Kuponerne benyttes til at spille en række af Danske Spil A/S’ produkter fysisk via terminaler hos forhandlerne og leveres som 3 forskellige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kailow Visual Aps
2019-05-16   Rammeaftale om levering af Projekt- og Programledelse (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering af projekt- og programledelse. ITP driver en række udviklings- og integrationsprojekter, hvor der arbejdes efter vandfaldsmodellen og de agile principper. ITP efterspørger derfor konsulenter inden for følgende kategorier: Junior projektledere, Projektledere, Senior projektledere + 8 år, Senior projektleder +12 år samt Partnere. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling på baggrund af de prækvalificerede … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
2019-04-05   Udbud af pensionsydelser (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker på baggrund af nærværende udbud at indgå en offentlig kontrakt om levering af pensionsydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danica Pension
2019-04-04   Cyber Insurance — Competitive Procedure with Negotiations Regarding Tender of Cyber Insurance (Danske Spil A/S)
The purpose of this tender is to replace the existing cyber insurance with a new insurance, including but not limited to, coverage of the companies in the case of cyber incidents that pose a threat to the organisations IT-system. Danske Spil A/S’ request consist of coverage as a result of cyber attacks on the organisations IT systems, data breach and loss of data as a result of incorrect handling of IT systems. The cyber insurance should furthermore include wrongfully handling of the organisations data … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe S.A.
2019-01-31   Online Virtuel Betting Solution (Danske Spil A/S)
Danske Lotteri Spil A/S wishes to sign a contract for delivery of an Online Virtual Betting Solution (OVB Solution). The contract includes delivery and implementation of the OVB Solution as well as handling of related business processes and IT operations services, including maintenance and support of the OVB Solution. The overall scope of the OVB Solution includes: — online virtual betting games including racing games and sports games, — handling of all punter transactions, — integrations with relevant … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Playtech BGT Sport Ltd
2019-01-29   Udbuddet omfatter 2 delaftaler: 1) Delaftale om levering af pensionsydelser, og 2) Delaftale om levering af... (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker på baggrund af nærværende udbud at indgå 2 offentlige kontrakter: 1) Kontrakt om levering af pensionsydelser samt 2) Kontrakt om levering af sundhedsforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mølholm Forsikring, dansk filial af...
2018-11-26   Rammeaftale om levering af bankydelser og præmieudbetaling (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv ramme med én leverandør om levering af bankydelser og præmieudbetaling. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af et første indledende tilbud. Det første indledende tilbud vil danne grundlag for forhandlingsrunden. Ordregiver forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele rammeaftalen på baggrund af et ethvert indledende tilbud uden … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danske Bank A/S
2018-08-29   e-Instant Solution and Related Services (Danske Spil A/S)
Danske Lotteri Spil A/S wishes to sign a contract for delivery of an e-Instant Solution and related services. The agreement includes delivery and implementation of the e-Instant Solution as well as handling of related business processes and operations, maintenance and support. The high level functional scope includes: — standard E-Instant games, including Ticket games, Probability games, Number games and high/low games, — custom e-Instant Games, — e-Instant platform, including Random number generator and … Se udbuddet »
2018-08-21   Ekstern revision & rådgivning (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale om levering af revisions- og rådgivningsydelser. Udbuddet omfatter følgende hovedydelser: 1) Lovpligtig ekstern revision for selskaberne; 2) Andre revisioner og erklæringer tilknyttet spillevirksomhed; 3) Bistand til udarbejdelse af regnskab; 4) Ad hoc rådgivningsydelser. Ad hoc rådgivningsydelserne beskrives nærmere i udbudsbekendtgørelsens II.2.4) Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
2018-06-13   Rammeaftale om levering af mediebureauydelser (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med én leverandør om levering af mediebureauydelser. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, og ordregiver forventer, at gennemføre én forhandlingsrunde på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af et indledende tilbud. Det indledende tilbud vil danne grundlag for forhandlingsrunden. Efter gennemførelsen af forhandlinger med alle de tilbudsgivere, som har indleveret et indledende tilbud, opfordres tilbudsgiverne til at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mediacom Danmark A/S
2018-04-06   Udbud af skadesforsikringer (Danske Spil A/S)
Udbuddet omfatter udbud af skadesforsikringer, herunder heltidsulykkesforsikring for ledelsen af Danske Spil, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, erhvervs- og produktansvarsforsikring, autoforsikring og all-risk forsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2018-02-14   Corporate branding kommunikationsydelser (Danske Spil A/S)
Ordregiver ønsker på baggrund af nærværende udbud at indgå en rammeaftale på corporate branding kommunikationsydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mensch A/S
2017-12-08   Forsikringsudbud (Danske Spil A/S)
Udbuddet omfatter udbud af delaftale 1, som er skadesforsikringer, herunder heltidsulykkesforsikring for ledelsen af Danske Spil, lovpligtig arbejdsskadeforsikring, erhvervs- og produktansvarsforsikring, autoforsikring og all-risk forsikring. Herudover omfatter udbuddet også delaftale 2, som er ledelsesansvarsforsikring og delaftale 3, som er cyberforsikring. Se udbuddet »
2017-04-20   Managementkonsulentydelser (Danske Spil A/S)
Rammeaftale om levering af managementkonsulentydelser. Se udbuddet »
2017-02-02   Levering af konfiguration, test, implementering og videreudvikling af salesforce-baseret forhandler CRM (Danske Spil A/S)
Leverancen omhandler konfiguration, test, implementering og videreudvikling af et forhandler-CRM, baseret på en allerede anskaffet Salesforce-platform. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany IT & Business Consulting A/S
2017-02-01   Rammeaftale om ad hoc-analyser, delaftale 1-3 (Danske Spil A/S)
Udbuddet omfatter indgåelse af en række rammeaftaler vedr. levering af kvalitative markedsanalyser. Udbuddet er opdelt i følgende 3 delaftaler: — Delaftale 1 — Kvalitative analyser, Lotterierne — Delaftale 2 — Kvalitative analyser, Instant Spil — Delaftale 3 — Kvalitative analyser, Vidensspil og Online games. Der indgås rammeaftale med 1 leverandør pr. delaftale. Ordregiverne har valgt at opdele de samlede ydelser i 3 delaftaler, da det er af afgørende betydning, at leverandøren til hver enkelt delaftale … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kantar Gallup
2016-11-28   Rammeaftale om IT-konsulentydelser (Danske Spil A/S)
Danske Spil udbyder rammeaftale af it-konsulentydelser samlet omfattende en række områder i form af webudvikling (frontend udvikling), Java-udvikling (backend udvikling), .Net/Sitecore-udvikling (middellayer), test, databaseadministration (DBA), systemadministration, Business Intelligence (BI), netværk, serviceteknik, AX og Salesforce, samt i forhold til tilknyttede områder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fujitsu A/S
2016-11-11   Levering af rengøringsydelser (Danske Spil A/S)
Udbuddet omfatter den daglige rengøring af Danske Spil A/S' lokaler, som primært består af kontorlokaler og tilhørende faciliteter, som i alt omfatter ca. 14 250 m² og er placeret på Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anders Andersen's Rengøring
2016-09-15   Sundhedsforsikring (1) (Danske Spil A/S)
Kontrakten omfatter obligatorisk sundhedsforsikring for medarbejdere i Danske Spil A/S. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danica Pension
2016-08-15   Sundhedsforsikring (Danske Spil A/S)
Kontrakten omfatter obligatorisk sundhedsforsikring for medarbejdere i Danske Spil. Se udbuddet »
2016-05-11   Rammeaftale om levering af sikkerhedskonsulentydelser (Danske Spil A/S)
Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale vedr. sikkerhedskonsulentydelser til brug for opretholdelse af et højt it-sikkerhedsniveau hos ordregiverne og forebyggelse af it-sikkerhedsrelaterede hændelser hos ordregiverne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FortConsult A/S (Konsortiet FortConsult... NCC Group Security Services Limited
2016-04-06   Rammeaftale om operationel leasing af motorkøretøjer (Danske Spil A/S)
Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale om operationel leasing af motorkøretøjer til brug for ordregivers sælgere og teknikere, herunder en drift- og servicepakke i tilknytning til de leasede motorkøretøjer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DNB Bank ASA, Filial af DNB Bank ASA, Norge
2015-12-21   Framework Agreement regarding certification services (Danske Spil A/S)
Danske Spil A/S wishes to sign a framework agreement for the delivery of certification services concerning the subsidiaries of Danske Spil, Danske Licens Spil A/S and Danske Lotteri Spil A/S. The certification services cover testing, inspection and certification of Danske Spil's subsidiaries' gambling systems, business processes and business systems in accordance with the Danish Gambling Authority's (Spillemyndigheden) certification programme. The types of games in scope are online casino, online … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: eGaming Compliance Services Limited,...
2015-10-01   Rammeaftale om operationel leasing af motorkøretøjer (Danske Spil A/S)
Udbuddet omfatter en rammeaftale om operationel leasing af motorkøretøjer til brug for Danske Spil A/S' sælgere og teknikere samt en drift- og servicepakke i tilknytning til de leasede motorkøretøjer. Rammeaftalen omfatter leasing af såvel hvidplade som papegøjeplade personbiler som papegøjeplade varevogne og kassevogne. Danske Spils initial behov forventes at være på 13 personbiler, 9 varevogne og 1 kassevogn til brug Danske Spils salgs- og service funktioner. Varevogne og kassevogne skal indgå i Danske … Se udbuddet »
2015-05-22   PAM - Player Account Management Solution and services (Danske Spil A/S)
Danske Spil wishes to sign a contract for delivery of a Player Account Management Solution (PAM Solution). The contract encompass delivery and implementation of the PAM Solution as well as IT operations services, including maintenance and support of the PAM Solution. The key elements in the PAM Solution are to support customer profiles, player accounts/wallets including in- and outgoing payments, game transactions, fraud detection and reconciliation functions, a backend administration interface, a … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scientific Games International GmbH
2015-04-29   Digitalt Bureau (Danske Spil A/S)
Danske Spil A/S udbyder på vegne af Danske Lotteri Spil A/S samt Danske Licens Spil A/S en rammeaftale med en leverandør om bistand til produktion og rådgivning om digitalt design. Danske Spil udvikler løbende nye digitale løsninger og nye spil med henblik på at give spillerne en tidssvarende og stadig bedre spiloplevelse. Danske Spil har behov for konsulentbistand til rådgivning om mulighederne for at forbedre og skabe bedre spiloplevelser for Danske Spils spillere på tværs af digitale … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dentsu Aegis Network A/S
2015-03-27   Kontrakt om obligatorisk pensionsordning (Danske Spil A/S)
Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt om etablering af en obligatorisk pensionsordning for Danske Spils A/S samt Danske Spils 100 % ejede datterselskaber Elite Gaming A/S, Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S. Virksomheder, som Danske Spil i kontraktperioden opkøber 100 %, skal kunne indgå i pensionsordningen på de samme vilkår. Ingen medarbejdere er ansat under overenskomst, og pensionsordningen er obligatorisk for alle medarbejdere — såvel fremtidige som nuværende. Nye medarbejdere … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab