Offentlige indkøb i Danmark

OpenProcurements.com

De seneste indkøb i Danmark
2023-09-19    Deadline 2023-10-20    30. udbud af almindelig rutekørsel (Bus) i Region Nordjylland (Nordjyllands Trafikselskab)
2023-09-19    Deadline 2023-11-13    Udbud af visiteret ældrekørsel til læge og speciallæge (Næstved Kommune)
2023-09-19    Deadline 2023-10-20    Fabriksny kompaktor (Fredericia Kommune)
2023-09-19    Deadline 2023-10-20    Udbud af porteføljeforvaltning af el (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
2023-09-19    Deadline 2023-10-20    Amgros 2024-1.709.a (AMGROS I/S)
2023-09-19    Deadline 2023-10-20    Online Oceanography Measuring System Management (Danish Defence Acqusition and Logistics Organisation)
2023-09-19    Deadline 2023-10-20    Udbud af kontrakt vedrørende flytning, opbevaring og overlevering af arkivalier (Justitsministeriet)
2023-09-19    Deadline 2023-11-29    Levering af arealvedligeholdelse til Aarhus Vand A/S (Aarhus Vand A/S)
2023-09-19    Deadline 2023-10-25    EU-udbud af lyskilder og el-artikler (Randers Kommune)
2023-09-18    Deadline 2023-10-19    Rammeaftale på asfaltarbejder i Haderslev Kommune 2024-2027 (Haderslev Kommune)
2023-09-18    Deadline 2023-10-10    Rammeaftale TV-inspektions- og spuleopgaver i KLAR Forsynings område (KLAR Forsyning A/S)
2023-09-18    Deadline 2023-10-19    Bomiva - Forsikringsudbud (Bomiva)
2023-09-18    Deadline 2023-10-24    Udarbejdelse af DKV-planer (brand) for kommunale ejendomme (Gentofte Kommune)
2023-09-18    Deadline 2023-11-02    Amgros 2024-1.466.a (AMGROS I/S)
2023-09-18    Deadline 2023-10-19    Udbud af mobil affaldsneddeler (I/S AffaldPlus)
2023-09-18    Deadline 2023-10-20    Udbud af fleksible engangsbronkoskoper (Region Midtjylland)
2023-09-18    Deadline 2023-10-19    Kolt - Nyt dagcenter, begrænset udbud af Totalrådgivning, Aarhus Kommune (Prækvalifikation) (Aarhus kommune, Sundhed og Omsorg)
2023-09-18    Deadline 2023-10-31    FV13V - Udbud af Flextrafik Variabel - Vogngrupper (Movia)
2023-09-18    Deadline 2023-10-19    Udbud af daglige bankforretninger (cash management) og kassekredit (Høje-Taastrup Kommune)
2023-09-18    Deadline 2023-10-23    Kaldeanlæg til plejehjem og sundhedshus (Nyborg Kommune)
2023-09-18    Deadline 2023-10-31    FV13E - Udbud af Flextrafik Variabel - Enkeltvognløb (Movia)
2023-09-18    Deadline 2023-10-20    Treatment of diaper waste - City of Copenhagen (PQ) (Copenhagen municipality)
2023-09-18    Deadline 2023-10-19    Administration af kommunalt ejede ældreboliger og bofællesskaber, inkl. hertil knyttede servicearealer (Lejre Kommune)
2023-09-15    Deadline 2023-10-24    Kalmargade, afd. 29 (Boligkontoret Århus, afd. 29)
2023-09-15    Deadline 2023-11-03    Udbud af hovedentreprise om udsigtsfacilitet ved Rødbyhavn (Femern Bælt A/S)
2023-09-15    Deadline 2023-10-17    Udbud af kaldeanlæg og adgangskontrolsystem (Fredensborg Kommune)
2023-09-15    Deadline 2023-10-20    Tender regarding framework agreement for consultancy services for environmental and social sustainability (Danmarks Eksport- og Investeringsfond)
2023-09-15    Deadline 2023-10-23    Udbud af totalentrepriser vedrørende opførelse af almene boliger i Hasselager (Boligforeningen Århus Omegn)
2023-09-15    Deadline 2023-10-16    Udbud af Kantinedrift til DSB's lokationer (DSB)
2023-09-15    Deadline 2023-10-06    Udbud af rørleverancen - Gaskonvertering af Vinderslev ved Kjellerup (Kjellerup Fjernvarme)
2023-09-15    Deadline 2023-10-17    I/S Amager Ressourcecenter - All risks forsikring, bygning, løsøre samt maskinkasko og maskinkaskodriftstab - Lead (I/S Amager Ressourcecenter)
2023-09-15    Deadline 2023-10-19    Amgros 2024-1.1313.a (AMGROS I/S)
2023-09-15    Deadline 2023-10-27    VSR Vesterbro Svømmehal (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
2023-09-15    Deadline 2023-10-16    Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter - Kerteminde Forsyning - Varme A/S (Kerteminde Forsyning - Varme A/S)
2023-09-15    Deadline 2023-10-16    Kopi af: Forbrugsafregningssystem til KompetenceCenter Sjælland (Kompetencecenter Sjælland ApS)
2023-09-15    Deadline 2023-10-17    Offentligt udbud af befordring til Dagtilbud og Skoler og Sundhed og Omsorg i Gribskov Kommune (Gribskov Kommune)
2023-09-15    Deadline 2023-10-17    Levering af dieselolie og brændselsadditiver (Frederikshavn Affald A/S)
2023-09-15    Deadline 2023-10-23    Propelling Charges and Target practice projectiles for 127-mm (5") naval guns (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
2023-09-15    Deadline 2023-10-20    31 boliger i Gistrup - projekt Spar Es - Etape 2 (Alabu Bolig)
2023-09-15    Deadline 2023-10-13    Indkøb af 2 x Shunt Reaktorspoler (Nord Energi Net A/S)
2023-09-15    Deadline 2023-10-11    Kabler og elforsyningskomponenter (TREFOR Infrastruktur A/S)
2023-09-14    Deadline 2023-10-05    Ombygning af askesystem for L2 og L3 (Nordværk I/S)
2023-09-14    Deadline 2023-10-16    IT Peripherals for Ørsted (Ørsted Services A/S)
2023-09-14    Deadline 2023-10-17    TV-inspektion og spuling samt relaterede opgaver (Nyborg Forsyning & Service A/S)
2023-09-14    Deadline 2023-10-17    Udbud af revisionsydelser (Region Midtjylland)
2023-09-14    Deadline 2023-10-16    Levering af stationære personløftere og løftesejl til stationære- og mobile personløftere (Aarhus Kommune)
2023-09-14    Deadline 2023-10-12    Udbud på Levering af Sundhedsordning (Silkeborg Kommune)
2023-09-14    Deadline 2023-10-17    Udbud af PE-tankanlæg (Novafos A/S)
2023-09-14    Deadline 2023-10-16    Rammeaftale om Knæimplantater (Region Midtjylland)
2023-09-13    Deadline 2023-10-20    EEA/DIS/R0/23/013 - Copernicus Land Monitoring Service: Production of Two CLC+ Backbone Raster Product Updates for... (European Environment Agency (EEA))