2023-09-25   CS-gas (Rigspolitiet)
The Danish National Police is tendering framework agreements for the purchase of CS-gas and training ammunition and products. The framework agreements are entered into by the Danish National Police on behalf of the authorities stated in section I.2) which are entitled to use the Framework Agreements. The tender is divided into the following three lots: Lot 1: CS-gas - 40 mm x 46 mm low velocity grenade ammunition. Lot 2: CS-gas - Hand Grenade. Lot 3: CS-gas - Spray canister For further information … Se udbuddet »
2023-09-22   Rammeaftale vedrørende Levering af førstehjælpsudstyr (Rigspolitiet)
Rigspolitiet udbyder rammeaftale om levering af førsthjælpsudstyr. Førstehjælpsudstyr benyttes til behandling ved akut opstået skader eller traumer på borgere og/eller politiet, der kan opstå i forbindelse med politiets opgaver. Rammeaftalen er opdelt i to delaftaler; basalt udstyr og taktisk udstyr. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at der skal indleveres vareprøver i forbindelse med tilbudsafgivningen. Se udbuddet »
2023-09-08   IT-konsulentydelser til teknologiområdet .Net (Rigspolitiet)
Rammeaftalen omfatter it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net på timebasis. Konsulentydelserne skal omfatte to typer konsulenter, henholdsvis Specialister samt Senior Konsulenter. Kunden kan anskaffe konsulenttimer til udvikling, integration, konfiguration, vedligeholdelse og generel rådgivning. Alle opgaverne skal udføres i kundens IT-miljø og kan alene ske indenfor de softwaremoduler, der indgår i teknologiområdet jf. Rammeaftalen Se udbuddet »
2023-09-01   Rammeaftale om Levering af førstehjælpsudstyr (Rigspolitiet)
Rigspolitiet udbyder rammeaftale om levering af førsthjælpsudstyr. Førstehjælpsudstyr benyttes til behandling ved akut opstået skader eller traumer på borgere og/eller politiet, der kan opstå i forbindelse med politiets opgaver. Rammeaftalen er opdelt i to delaftaler; basalt udstyr og taktisk udstyr. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på, at der skal indleveres vareprøver i forbindelse med tilbudsafgivningen. Se udbuddet »
2023-07-20   Rammeaftale på autotransportydelser (Rigspolitiet)
Rigspolitiet gennemfører på vegne af de i afsnit I.2) nævnte politikredse et offentligt udbud af rammeaftale på køb af visse autotransportydelser. Rammeaftalerne omfatter diverse transportopgaver/autohjælp af køretøjer, herunder bl.a. bjærgning, fritrækning og transport/bugsering af køretøjer. Der udbydes ni separate delaftaler. Opdelingen af delaftaler er foretaget geografisk på politikredsniveau. For yderligere se afsnit II.2.4) for de enkelte delaftaler. Delaftalernes samlede estimerede mængde, der … Se udbuddet »
2023-05-16   Rammeaftale vedr. it-konsulenter til teknologiområdet SAS (Rigspolitiet)
Rammeaftalen kan anvendes til indkøb af teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis til teknologiområdet SAS. Kunden kan anskaffe konsulenttimer til udvikling, integration, konfiguration, vedligeholdelse, generel rådgivning og it-arkitektur (se Rammeaftalens Bilag 1). Alle opgaverne skal udføres i Kundens it-miljø og kan alene ske inden for de softwaremoduler, der indgår i teknologiområdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Knowit Solutions Danmark A/S
2023-04-18   Rammeaftale om it-konsulentydelser til teknologiområdet Oracle Fusion Middleware og Database (Rigspolitiet)
Rammeaftalen omfatter it-konsulenter til teknologiområdet Oracle Fusion Middleware og Database. Konsulentydelserne skal dække tre typer konsulenter, henholdsvis udviklingskonsulenter, driftskonsulenter til Fusion Middleware og driftskonsulenter til Database. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Miracle 42 A/S
2023-03-31   Skadesadministration og taksering af Dansk Politis motoransvarsskader (Rigspolitiet)
Rigspolitiet behandler hvert år forsikringsskader, hvor Dansk Politis køretøjer er impliceret. Disse forsikringsskader omfatter både materielskade på køretøjer, tingskader og personskader. Rigspolitiet har behov for, at en del af forsikringsskaderne behandles af en tredjepart, blandt andet ved personskader, sager hvor modparten ikke er kaskoforsikret eller sager, hvor Rigspolitiet vurderer, at det vil tjene sagen bedst. Dansk Politi er selvforsikret og udbuddet omfatter derfor ikke forsikring af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Van Ameyde Denmark ApS
2023-03-29   Rammeaftale om it-konsulentydelser vedrørende Løsnings- og Sikkerhedsarkitektur (Rigspolitiet)
Rammeaftalen omfatter it-konsulenter indenfor løsnings- og sikkerhedsarkitektur. Konsulentydelserne skal dække to typer konsulenter, henholdsvis løsningsarkitekter og sikkerhedsarkitekter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Globeteam A/S
2023-03-15   Rammeaftale om levering af Vagtcentralløsning til Dansk Politi (Rigspolitiet)
Nærværende udbud omhandler en Rammeaftale om levering af Vagtcentralløsning til Dansk Politi. Rammeaftalen omfatter levering, support, vedligeholdelse og konfiguration af komponenter og licenser til vagtcentraler i Dansk Politi. Med rammeaftalen udbydes en række varelinjer, som primært består af hardwarekomponenter til vagtcentralerne, men der vil også indgå visse licenser, som knytter sig til videovægs- og delingsløsningen, audiosystemet og touchpanelerne i vagtcentralerne. Der er i dag i alt 14 … Se udbuddet »
2023-03-07   Rammeaftale om it-konsulentydelser vedrørende Løsnings- og Sikkerhedsarkitektur (Rigspolitiet)
Rammeaftalen omfatter it-konsulenter indenfor løsnings- og sikkerhedsarkitektur. Konsulentydelserne skal dække to typer konsulenter, henholdsvis løsningsarkitekter og sikkerhedsarkitekter. Se udbuddet »
2023-02-21   Udbud af Skadesadministration og Taksering af Dansk Politis motoransvarsskader (Rigspolitiet)
Rigspolitiet behandler hvert år forsikringsskader, hvor Dansk Politis køretøjer er impliceret. Disse forsikringsskader omfatter både materielskade på køretøjer, tingskader og personskader. Rigspolitiet har behov for, at en del af forsikringsskaderne behandles af en tredjepart, blandt andet ved personskader, sager hvor modparten ikke er kaskoforsikret eller sager, hvor Rigspolitiet vurderer, at det vil tjene sagen bedst. Dansk Politi er selvforsikret og udbuddet omfatter derfor ikke forsikring af … Se udbuddet »
2023-01-27   Udbud af Ny radiobaseret kommunikationsløsning til Grønlands Politi (Rigspolitiet)
Udbud af rammeaftale om levering, support- og vedligeholdelse samt konfigurering og videreudvikling af Ny radiobaseret kommunikationsløsning til Grønlands Politi. Rammeaftalen omfatter en kommunikationsløsning, herunder etableringen, drift, vedligehold, videreudvikling og konfiguration af selve løsningen samt terminaler og tilbehør. Baggrund og formål: Rigspolitiet, v. Center for Beredskabskommunikation, ønsker at indkøbe en radiobaseret kommunikationsløsning til Grønlands politi. Grønlands Politi … Se udbuddet »
2023-01-13   Rammeaftale om it-konsulentydelser til teknologiområdet Oracle Fusion Middleware og Database (Rigspolitiet)
Rammeaftalen omfatter it-konsulenter til teknologiområdet Oracle Fusion Middleware og Database. Konsulentydelserne skal dække tre typer konsulenter, henholdsvis udviklingskonsulenter, driftskonsulenter til Fusion Middleware og driftskonsulenter til Database. Se udbuddet »
2022-12-01   Rammeaftale vedrørende konsulentydelser til it-sikkerhedstest (Rigspolitiet)
Rammeaftalen dækker over it-sikkerhedstestkonsulenter til projekter, som omfatter it-sikkerhedstest af it-løsninger. It-sikkerhedstest foretages oftest i, men er ikke begrænset til, udviklingsfasen. Endvidere omfatter Rammeaftalen mulighed for ad hoc-bistand på timebasis til konkrete sikkerhedstestopgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Trifork A/S
2022-12-01   Rammeaftale på eldreven sagsbehandlerbil (Rigspolitiet)
Rigspolitiet udbyder rammeaftale om levering af eldrevne sagsbehandlerbiler, inklusiv opbygning, service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter til Danmark og Færøerne. Rammeaftalen omfatter både indkøb af eldrevne køretøjer (grundkøretøj), opbygning såvel som den efterfølgende service og vedligeholdelse. Grundkøretøjet skal være i segmentet C (mellemklasse), JB (lille crossover/SUV) eller JC (mellemklasse crossover/SUV) og som minimum have følgende specifikationer: 5 døre, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jan Nygaard AS
2022-10-04   Udbud af kontrakt af Automatisk biometri-identifikations-system (ABIS) og udstyr til dansk politi (Rigspolitiet)
1) Baggrund og formål Nærværende udbud omfatter anskaffelse af en standard biometriløsning, herunder implementering af nationale tilpasninger, udvikling, integrationer, support, vedligehold og videreudvikling af en samlet løsning bestående af software og udstyr, der skal understøtte, at dansk politi kan identificere personer ved hjælp af biometri. Løsningen er anvendelig i efterforskningen, men også i retsprocessen, beredskabet, på udlændingeområdet m.m. Identifikationssektionen i Nationalt … Se udbuddet »
2022-08-10   Udbud af 29 delaftaler vedr. levering af værkstedsydelser (Rigspolitiet)
Rigspolitiet udbyder levering af værkstedsydelser, reservedele inkl. dæk og forbrugsstoffer vedrørende politiets køretøjer. Rammeaftalerne indeholder desuden levering af ydelser i form hente og bringe ordning samt opbevaring af dæk. Der udbydes 29 separate delaftaler. Opdelingen i delaftaler er foretaget geografisk og efter køretøjsmærker. Oversigt over de enkelte delaftaler og vognparken omfattet af hver delaftale fremgår af Bilag 1 til rammeaftalen - oversigt over delaftalerne. Delaftalernes samlede … Se udbuddet »
2022-07-08   Levering af motorcykeldragt og -handsker (Rigspolitiet)
Rigspolitiet udbyder rammeaftale vedrører levering af motorcykeldragter og -handsker. Rammeaftalen omfatter både en sommer- og vinterdragt og dertilhørende handsker. Dragten bæres dagligt og indgår som en naturlig del af uniformeringen og skal kunne bæres i 8 timers tjeneste – tjeneste som også kan være stillesiddende kontorarbejde. - Aftalen træder i kraft d. 1.marts 2023. Såfremt udbudsprocessen endnu ikke er afsluttet inden denne dato, træder aftalen i kraft hurtigst muligt derefter og slutdatoen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 37,3 Grader A/S
2022-06-27   Udbud af kontrakt af Automatisk biometri-identifikations-system (ABIS) og udstyr til dansk politi (Rigspolitiet)
1) Baggrund og formål Nærværende udbud omfatter anskaffelse, implementering, udvikling/tilpasning, support, vedligehold og videreudvikling af en samlet løsning bestående af software og udstyr, der skal understøtte, at dansk politi kan identificere personer ved hjælp af biometri. Denne kapabilitet er anvendelig i efterforskningen, men også i retsprocessen, beredskabet, på udlændingeområdet m.m. Personaftryk er i det følgende betegnelsen for finger-/hånd og/eller fodaftryk, der er optaget fra en person … Se udbuddet »
2022-03-09   Begrænset udbud af rammeaftale om transporttasker til Dansk Politi v/Rigspolitiet (Rigspolitiet)
Den udbudte rammeaftale vedrører ordregivers indkøb af forskellige transporttasker. Taskerne skal anvendes til at opbevare, beskytte og transportere diverse materielgenstande der anvendes i dansk politi. Transporttaskerne – og kravene hertil – er nærmere beskrevet i bilag 2. ------------------------------- Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.3). For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal den økonomiske aktør … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 37,3 Grader A/S
2022-02-21   Rammeaftale på motorstærk minibus (Rigspolitiet)
1) Baggrund og formål Rigspolitiet udbyder rammeaftale om levering af minibusser, inklusiv opbygning, service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter. Rammeaftalen omfatter både indkøb af køretøjer (grundkøretøj), opbygningen såvel som den efterfølgende service og vedligeholdelse. Køretøjerne skal anvendes til forskellige opgaver/indsatser, såsom indsatsleder, reaktionspatrulje, narko- og sprængstofhunde samt tungvognskontrol. Rammeaftalen er opdelt i følgende delaftaler: Delaftale … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2022-02-02   Udbud af rammeaftale om levering og servicering af gennemsnitshastighedsmålere til Dansk Politi (Rigspolitiet)
Den udbudte kontrakt vedrører levering af gennemsnitshastighedsmålere med og uden video samt service på gennemsnitshastighedsmålerne. Gennemsnitshastighedsmålerne og kravene hertil er nærmere beskrevet i Rammeaftalens bilag 2. ------------------------------- Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, jf. internetadressen i punkt I.3). For at få adgang til udbuddet, herunder til spørgsmål/svar, skal den økonomiske aktør være registreret eller registrere sig som bruger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Palmenco AB
2022-01-28   Rammeaftale vedr. it-konsulentydelser til teknologiområdet Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) (Rigspolitiet)
Rammeaftalen kan anvendes til indkøb af teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis til teknologiområdet Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Kunden kan anskaffe konsulenttimer til udvikling, integration, konfiguration, vedligeholdelse, arkitektur, generel rådgivning og driftssupport (nærmere beskrevet i rammeaftalens bilag 1). Konsulenterne skal have kompetencer inden for de efterspurgte kompetenceområder som beskrevet i kravspecifikationen i rammeaftalens bilag 2 og 2.1. Alle opgaverne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atea A/S
2022-01-14   Udbud af kontrakt om landsdækkende beredskabskommunikationsnet (SINE) (Rigspolitiet)
1) Baggrund og formål SINE (forkortelse for ”SIkkerhedsNEt“) er Danmarks landsdækkende radionet til beredskabskommunikation. I medfør af § 29 i beredskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 med senere ændringer) og § 1 i tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008) skal SINE anvendes af såvel statslige, kommunale og regionale beredskabsmyndigheder til løsning af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. SINE skal desuden kunne anvendes af private aktører, der løser … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Beredskabskommunikation A/S
2022-01-13   Offentligt udbud af værkstedsydelser (genudbud) (Rigspolitiet)
Dansk Politi udbyder 32 delaftaler om levering af værkstedsydelser, reservedele inkl. dæk og forbrugsstoffer vedrørende politiets køretøjer. Rammeaftalerne indeholder også levering af ydelser i form af hente og bringe ordning samt opbevaring af dæk. Opdelingen i delaftaler er foretaget geografisk og efter køretøjsmærker. Hver delaftale vil blive tildelt til én leverandør. Politiets vognpark består af forskellige køretøjer, hvoraf nogle er specielt opbygget til særlige formål, fx patruljekøretøjer, … Se udbuddet »
2022-01-03   Rammekontrakt om drift, vedligehold, support og videreudvikling af Rigspolitiets systemportefølje (Rigspolitiet)
I. Baggrund og formål: Rigspolitiet (ordregiver) udbyder drift, vedligehold, support samt videreudvikling af en portefølje af ordregivers eksisterende it-systemer. Udbuddet omfatter 21 it-systemer, en række understøttende kørsler og programmer, en fælles infrastruktur, tværgående miljøer (samlet betegnet »systemporteføljen«) og integrationer mellem disse. Herudover benyttes delte services såsom SFTP-gateway og transformationsservice. Hovedparten af systemporteføljen er baseret på en mainframeplatform og … Se udbuddet »
2021-12-15   Rammeaftale på radioudstyr (genudbud) (Rigspolitiet)
Dansk Politi anvender radioenheder til al kommunikation indbyrdes mellem aktive betjente og mellem aktive betjente og vagtcentralen. Radioenhederne - i daglig tale kaldet SINE-radioer - anvendes i kombination med diverse tilbehør (radioudstyr). Udbuddet omfatter en rammeaftale på anskaffelse af dette radioudstyr til ordregivers radioer. Anskaffelsen omfatter udstyr i form af tasker og såkaldt garniture (earplugs, mikrofoner, PTT, headset, genopladelige batterier, opladere mm.). Der henvises til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Invisio Communications A/S Titan Communication Systems ApS
2021-12-10   Offentligt udbud af værkstedsydelser (Rigspolitiet)
Dansk Politi udbyder 32 delaftaler om levering af værkstedsydelser, reservedele inkl. dæk og forbrugsstoffer vedrørende politiets køretøjer. Rammeaftalerne indeholder også levering af ydelser i form af hente og bringe ordning samt opbevaring af dæk. Opdelingen i delaftaler er foretaget geografisk og efter køretøjsmærker. Hver delaftale vil blive tildelt til én leverandør. Politiets vognpark består af forskellige køretøjer, hvoraf nogle er specielt opbygget til særlige formål, fx patruljekøretøjer, … Se udbuddet »
2021-12-03   Rammeaftale på radioudstyr (Rigspolitiet)
Dansk Politi anvender radioenheder til al kommunikation indbyrdes mellem aktive betjente og mellem aktive betjente og vagtcentralen. Radioenhederne - i daglig tale kaldet SINE-radioer - anvendes i kombination med diverse tilbehør (radioudstyr). Udbuddet omfatter en rammeaftale på anskaffelse af dette radioudstyr til ordregivers radioer. Anskaffelsen omfatter udstyr i form af tasker og såkaldt garniture (earplugs, mikrofoner, PTT mm.). Der henvises til udbudsmaterialet for nærmere … Se udbuddet »
2021-10-18   Rammeaftale vedr. levering af droner (II) (Rigspolitiet)
Rigspolitiet udbyder hermed på vegne af dansk politi og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse en Rammeaftale om levering af droner. Tryk her https://permalink.mercell.com/165549521.aspx Se udbuddet »
2021-10-06   Forensic Products and Consumables (reannouncement) (Rigspolitiet)
The Danish National Police is tendering framework agreements for the purchases of forensic products and consumables. The tender include various forensic products and consumables primarily used to secure evidence in relation to crime scene investigations and for laboratories and institutions examinations. The products will be used to store, develop and secure evidence that can be used in investigations. The Danish National Police wishes to enter into three framework agreements. For further description of … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norad A/S
2021-08-16   Acquisition of a Voice Broadcast solution (Rigspolitiet)
1: Background and purpose with the solution The Danish National Police need to acquire a new solution to replace the current Voice Broadcast solution. The Danish National Police acquires the solution on behalf of the users, which among other includes the National Emergency Response Centre (NBC), the National Situations and Operations Center (NSIOC), the National Operational Staff (NOST) and all the police districts, including, Greenland and the Faroe Islands. The solution will serve as a critical … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fram Web / HRP
2021-08-13   Forensic Products and Consumables (tender) (Rigspolitiet)
The Danish National Police is tendering framework agreements for the purchases of forensic products and consumables. The tender include various forensic products and consumables primarily used to secure evidence in relation to crime scene investigations and for laboratories and institutions examinations. The products will be used to store, develop and secure evidence that can be used in investigations. The Danish National Police wishes to enter into three framework agreements. For further description of … Se udbuddet »
2021-08-12   Framework agreement for acquisition of forensic software for computers (Rigspolitiet)
This framework agreement consists of the following sub-agreements (lots): - Lot 1: Framework agreement for acquisition of forensic software for Mac computers - Lot 2-4: Framework agreement for acquisition of forensic software for Windows computers - three parallel lots (Lot 2, Lot 3 and Lot 4) The procurement is made by the Danish National Police for the use of the Danish National Police and the police districts. Se udbuddet »
2021-05-12   Framework Agreement for Forensic Software Program for Computers (Rigspolitiet)
The tender consists of one framework agreement with three parallel sub-agreements (lots) for similar software programs that supports tasks related to acquire and analyse data from computers with Windows operating system for the Danish Police. The procurement is made by the Danish National Police for the use of The Danish National Police and the police districts. A tenderer can submit up to a maximum of three tenders for each lot. Each of the three lots will be awarded to one supplier. Se udbuddet »
2021-05-03   Udbud med forhandling af måleudstyr og køretøjer til Automatisk Trafikkontrol (ATK) (Rigspolitiet)
Politiet råder i dag over 82 stk. mobile enheder til Automatisk Trafik Kontrol (ATK-køretøjer), der omfatter køretøjer med tilhørende måleudstyr (bestående af kameraer og software). Antallet af ATK-køretøjer forventes udvidet således, at politiet i fremtiden kommer til at råde over 107 stk. ATK-køretøjer i alt. Udbuddet af måleudstyr og køretøjer til Automatisk Trafikkontrol (ATK) gennemføres som ét samlet udbud, der indebærer, at politiet modtager færdigopbyggede ATK-køretøjer, hvor måleudstyr og … Se udbuddet »
2021-04-20   Værkstedsydelser (Rigspolitiet)
Dansk Politi udbyder levering af værkstedsydelser, reservedele inkl. dæk og forbrugsstoffer vedrørende politiets køretøjer. Rammeaftalerne indeholder desuden levering af ydelser i form hente og bringe ordning samt opbevaring af dæk. Der udbydes 38 separate delaftaler. Opdelingen i delaftaler er foretaget geografisk og efter køretøjsmærker, jf. bilag 1 til rammeaftalen. Ordregiver gør opmærksom på, at tilbudsgiver skal være autoriseret som defineret i rammeaftalernes bilag 2 (kravspecifikation). Se udbuddet »
2021-03-08   Udbud med forhandling af motorcykler (Rigspolitiet)
Rigspolitiet udbyder hermed rammeaftale om levering af motorcykler, inklusiv opbygning, service- og værkstedsydelser samt reservedele, sliddele og komponenter. De tilbudte motorcykler skal være egnet til patruljekørsel og udgøre en arbejdsplads for motorcykelbetjentene. Derfor skal motorcykeltypen være egnet til politiets operative brug, som fx touring, sport touring, adventure, adventure sport eller allroad eller tilsvarende. Tryk her https://permalink.mercell.com/150804008.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skandinavisk Motor Co. A/S
2021-02-19   Udbud af rengøringsydelser til Torshavn politistation (Rigspolitiet)
På vegne af Færøernes Politi udbydes kontrakt på udførelse af rengøringydelser for politistationen beliggende Húsagøta Torshavn. Lokationen er nybygget ved kontraktstart og på 3 200 m2. Kontrakten omfatter indendørs rengøring, men ikke vinduespudsning og planteservice. Den faste rengøring skal udføres efter ordregivers indflytning på lokationen, som forventes at finde sted d. 1. maj 2021. Frem til indflytningen har ordregiver mulighed for at bestille ekstra rengøring i henhold til kontrakten. Der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: P/F PM Pluss
2021-02-15   Rammeaftale om it-konsulentydelser vedrørende teknologiområdet SAS (Rigspolitiet)
Rammeaftalen kan anvendes til indkøb af teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis til teknologiområdet SAS, som i dag bruges som politiets budgetsystem. Kunden kan anskaffe konsulenttimer til udvikling, integration, konfiguration, vedligeholdelse, generel rådgivning og it-arkitektur (se rammeaftalens bilag 1). Alle opgaverne skal udføres i kundens it-miljø og kan alene ske inden for de softwaremoduler, der indgår i teknologiområdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SAS Institute A/S
2020-12-29   Udbud af en eventuel plan for lokation til arbejdet med smitteopsporing (Rigspolitiet)
Rigspolitiet (herefter Ordregiver) gennemfører et udbud på vegne af Styrelsen for Patientsikkerhed af en kontrakt om en eventuel plan for en lokation til arbejdet med smitteopsporing. Se udbuddet »
2020-10-30   Rammeaftale for levering, konfiguration, support, vedligehold og videreudvikling af Automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) (Rigspolitiet)
I. Baggrund og formål: Nærværende udbud omfatter en rammeaftale for levering, konfiguration, support, vedligehold og videreudvikling af en samlet ANPG-løsning (Automatisk nummerpladegenkendelse) bestående af såvel software og hardware, der gennem automatisk nummerpladegenkendelse skal gøre dansk politi i stand til at varetage en effektiv forebyggelse, afsløring og efterforskning af national, international og organiseret kriminalitet, herunder røveri, hjemmerøverier og andre strafbare handlinger, samt … Se udbuddet »
2020-10-23   Rammeaftale vedr. it-konsulentydelser til teknologiområdet netværkskomponenter (Rigspolitiet)
Rammeaftalen kan anvendes til indkøb af teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis til teknologiområdet netværkssikkerhed. Kunden kan anskaffe konsulenttimer til udvikling, integration, konfiguration, vedligeholdelse, arkitektur, generel rådgivning og driftssupport (nærmere beskrevet i rammeaftalens bilag 1). Konsulenterne skal have kompetencer inden for de efterspurgte kompetenceområder som beskrevet i kravspecifikationen i rammeaftalens bilag 2 og 2.1, herunder særligt inden for LAN/WAN. Alle … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netteam Technology A/S
2020-10-16   Offentligt udbud af rammeaftale om levering af morskørsel (Rigspolitiet)
Rigspolitiet udbyder rammeaftale om levering af morskørsel. Udbuddet omfatter 12 delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Beredskabet ApS Falck Danmark A/S
2020-10-12   Rammeaftale vedr. it-konsulentydelser til teknologiområdet netværkssikkerhed (Rigspolitiet)
Rammeaftalen kan anvendes til indkøb af teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis til teknologiområdet netværkssikkerhed. Kunden kan anskaffe konsulenttimer til udvikling, integration, konfiguration, vedligeholdelse, arkitektur, generel rådgivning og driftssupport (nærmere beskrevet i rammeaftalens bilag 1). Konsulenterne skal have kompetencer inden for de efterspurgte kompetenceområder som beskrevet i kravspecifikationen i rammeaftalens bilag 2 og 2.1. Alle opgaverne skal udføres i kundens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nuuday - NetDesign A/S
2020-09-30   Rammeaftale vedr. it-konsulentydelser til teknologiområdet Informatica (Rigspolitiet)
Rammeaftale til indkøb af teknologispecifikke it-kompetencer på timebasis til teknologiområdet Informatica. Kunden kan anskaffe konsulenttimer til udvikling, integration, konfiguration, vedligeholdelse, arkitektur og generel rådgivning (nærmere beskrevet i rammeaftalens bilag 1). Konsulenterne skal have kompetencer inden for de efterspurgte kompetenceområder som beskrevet i kravspecifikationen i rammeaftalens bilag 2 og 2.1, herunder bl.a. Informatica Power Center og Developer. Alle opgaverne skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
2020-08-14   Framework Agreement for Forensic Software for Mobile Devices (Rigspolitiet)
The tender will consist of one framework agreement with three parallel subagreements (lots) for similar software programs that supports tasks related to the acquisition and analysis of digital traces from mobile devices. The portfolio of software programs must overlap in function to enable data validation across as a minimum two programs. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Avian Digital Forensics Cellebrite Micro Systemation AB
2020-07-09   Rammeaftale vedr. it-konsulentydelser til test (Rigspolitiet)
Rammeaftalen kan anvendes til indkøb af testfaglige kompetencer på timebasis. Overordnet set omfatter rammeaftalen opgaver indenfor: - Testmanagement - Test generelt - Testautomatisering - Test i vandfaldsprojekter - Test i agile udviklingsteam - Performancetest - Generel rådgivning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Capgemini Danmark A/S
2020-06-30   Udbud af Kontrakt på systemer og udstyr til understøttelse af grænsekontrol, udlændingekontrol og retshåndhævende... (Rigspolitiet)
1) Baggrund og formål: Nærværende udbud omfatter anskaffelse, udvikling / tilpasning, support, vedligehold og videreudvikling af en samlet løsning bestående af software og hardware, der skal gøre dansk politi i stand til at varetage en effektiv grænsekontrol på Danmarks ydre Schengengrænser, varetage udlændingekontrol på Danmarks territoriale område samt understøtte dansk politis forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre strafbare handlinger. Ved en ”effektiv grænsekontrol” … Se udbuddet »