2023-11-09   Udbud af ingeniørrådgivning ifm. genopretning af Trompetértårnet og Kongens Karnaptårn på Kronborg Slot (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udbuddet vedrører ingeniørrådgivning i forbindelse med restaurering og genopretning af Trompetértårnet og Kongens Karnaptårn (option - skal tilbydes) på Kronborg Slot i Helsingør. Trompetértårnet (TR) og Kongens Karnaptårn (KK) lider af alvorlige skader på sandsten og murankre. Kobbertaget, især på TR er nedslidt og modent til udskiftning. Der forestår således et særdeles omfattende arbejde, som både under projekteringen og tilsynsopgaven kræver stor erfaring og allokering af de rette … Se udbuddet »
2023-10-13   Udbud af rammeaftaler om Den Kongelige Bygningsinspektørydelser (Slots- og Kulturstyrelsen)
Dette udbud vedrører en 4-årig rammeaftale om varetagelse af Den Kongelige Bygningsinspektørs ydelser. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Der udbydes i alt 4 rammeaftaler. Se udbuddet »
2023-10-06   Nyborg Slot, nybyggeri - færdigprojektering og udførelse (Slots- og Kulturstyrelsen)
Slots- og Kulturstyrelsen udbyder opgaven med færdigprojektering af Nyborg Slot. Opgaven omfatter Nybyggeri af ringmur og udstillingsfløjen, herunder vagttårnsforhøjelse, slotsbro, slotsgården og Slotsholmen. Slots- og Kulturstyrelsen udbyder med dette udbud totalrådgivning i forbindelse med færdigprojektering, dvs. opdatering af det godkendte projektforslag (til kvalificeret projektforslag), færdiggørelse af myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt samt ydelser i udførelsen (fagtilsyn og … Se udbuddet »
2023-06-30   Frederiksborg Slot - Udbud af byggeledelse - Genudbud (Slots- og Kulturstyrelsen)
Dette er et genudbud. Kontrakten er tidligere offentliggjort ved udbudsbekendtgørelse ENOTICES-ECAS_n00a4r8a/2023-042891. Der er foretaget ændringer af udbudsmaterialet, og tilbudsgiver opfordres derfor til at læse materialet nøje. Den udbudte opgave indeholder granskning af totalrådgivers udbudsprojekter og udførelse af byggeledelse og AMK (B) for fire kommende projekter på Frederiksborg Slot i Hillerød. De fire projekter er Kongefløjens Sydfacade, Marmorgalleriet, Terrassebygningen og Kirkefløjens gavl … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Over Byen Arkitekter ApS
2023-03-13   Frederiksborg Slot - Udbud af byggeledelse (Slots- og Kulturstyrelsen)
Den udbudte opgave indeholder granskning af totalrådgivers udbudsprojekter og udførelse af byggeledelse og AMK (B) for fire kommende projekter på Frederiksborg Slot i Hillerød. De fire projekter er Kongefløjens Sydfacade, Marmorgalleriet, Terrassebygningen og Kirkefløjens gavl og karnap. Projektmaterialet udføres af totalrådgiver ERIK Arkitekter A/S med Leif Hansen Arkitekter og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S som underrådgivere. Projekterne udbydes i fagentrepriser. For yderligere oplysninger … Se udbuddet »
2022-07-01   Udbud af byggeledelse mv. i forbindelse med projektet Nyt Børneunivers i Stærekassen (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udbuddet omfatter byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering (B) og fasevis granskning af projektmaterialet samt forestå projektgennemgang på bygherrens vegne. Se udbuddet »
2022-05-17   Udbud af kontrakt om havedrift, renhold og rengøring i Fredensborg Slotshave (Slots- og Kulturstyrelsen)
Havedrift, Renhold og Rengøring i Fredensborg Slotshave Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anlægsgartner Gottlieb A/S
2022-03-18   Børneunivers i Stærekassen (Slots- og Kulturstyrelsen)
Det Kongelige Teater (DKT) har besluttet at omdanne den historiske og fredede bygning Stærekassen ved Kongens Nytorv til et oplevelsesunivers for børn og deres voksne. Slots- og Kulturstyrelsen udbyder med dette udbud totalrådgivning i forbindelse med byggeprojektet, dvs. ombygning og indretning af Stærekassen, så de fysiske rammer bedst muligt understøtter den nye anvendelse. Den kommende totalrådgiver vil i høj grad skulle tænke innovativt og finde alternative løsninger i et design der kan godkendes af … Se udbuddet »
2021-12-17   Udbud af bygge- og anlægsarbejder ifm. restaurering af Amaliehaven (Slots- og Kulturstyrelsen)
Opgaven omhandler restaurering af Amaliehaven og dens bygværker. Den samlede opgave omfatter i hovedtræk: Genopretning/udskiftning af beplantning, omlægning af belægninger, tætning af gennemføringer på bastioner, udskiftning af membraner i springvand, nye springvandsinstallationer, reparation af kloak, udskiftning af elinstallationer i anlægget inkl. istandsættelse og levering af belysning, reparation og vedligehold af naturstensfacader samt mindre indvendige ombygninger. Kun en del af ovenstående … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hoffmann A/S Make:net A/S MøllerLøkkegaard A/S
2021-12-10   Nationalmuseet 2030 - Bygherrerådgivning vedr. forundersøgelser og projektkonkurrence (Slots- og Kulturstyrelsen)
Nationalmuseet ønsker grundlæggende at transformere herunder ombygge museets hovedadresse (Prinsens Palæ) for at skabe en helt ny museumsoplevelse ved et besøg på Nationalmuseet. Nationalmuseet har arbejdet med en ny vision for udstillingen, hvor gæsterne skal underholdes, blive klogere, blive udfordret, bringe dem i tvivl, provokere eller se nye sammenhænge og muligheder. Disse visioner skal bearbejdes og konkretiseres sammen med brugerne og oversættes til et programoplæg til brug for en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bauherr ApS
2021-07-05   Udbud af den nationale brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2022-2025 (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udarbejdelse og årlig gennemførelse af den årlige nationale brugerundersøgelse af statslige og statsanerkendte museer i Danmark. Kontrakt på forberedelsesperiode og 4 undersøgelsesperioder med efterfølgende rapportering. En undersøgelsesperiode er lig 1 år. Mulighed for forlængelse i 3 x 1 undersøgelsesperiode med tilhørende rapportering det følgende år. Herudover optioner på supplerende undersøgelser og spørgsmålspakke. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Management Consulting A/S
2020-10-13   Udbud af havedrift, renhold og vinterberedskab i København (Slots- og Kulturstyrelsen)
Kontrakten vedrører levering af vintertjeneste, renholds- og havedriftsydelser for en række af Kulturministeriets ejendomme og øvrige ejendomme i København. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kaare Anlægsgartneri A/S
2020-07-27   Udbud af vagttjenester hos Slots- og Kulturstyrelsen (1) (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udbud af vagttjenester hos Slots- og Kulturstyrelsen. Herunder hovedsageligt forskellige typer af havevagtsydelser i Frederiksbergs Have og Søndermarken samt Kongens Have. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vasik ApS
2020-07-03   Udbud af vagttjenester hos Slots- og Kulturstyrelsen (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udbud af vagttjenester hos Slots- og Kulturstyrelsen. Herunder hovedsageligt forskellige typer af havevagtsydelser i Frederiksbergs Have og Søndermarken samt Kongens Have. Se udbuddet »
2019-12-11   Udbud af rammeaftaler om den kongelige bygningsinspektørydelser (Slots- og Kulturstyrelsen)
Dette udbud vedrører en 4-årig rammeaftale om varetagelse af Den Kongelige Bygningsinspektørs ydelser. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Der udbydes i alt 4 rammeaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen &... Erik Arkitekter A/S Fogh & Følner Arkitekter A/S Rønnow Arkitekter A/S
2019-11-18   Udbud af service / renhold (Slots- og Kulturstyrelsen)
Service og renhold af Frederiksberg have / Søndermarken og Kongens Have. Udbuddet vedrører tjenesteydelser ang. service- og renholdelsesopgaver, herunder renholdelse generelt, som omfatter indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, fortovsrenhold, rengøring af toiletter og driftslokaler samt renhold af inventar. — Kongens Haves samlede areal udgør ca. 13 ha, — Frederiksberg Haves samlede areal udgør ca. 32 ha, — Søndermarkens samlede areal udgør ca. 32 ha. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OK Rengøring
2019-11-14   Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2 (Slots- og Kulturstyrelsen)
Slots- og Kulturstyrelsen udbyder 3 entrepriseaftaler i forbindelse med Nyborg Slot - Kongefløj - etape 2. Nyborg Slot, Slotsgade 34, 5800 Nyborg 2.1 Murerentreprisen omfatter i hovedtræk: terrændæk, teglgulve, ildsteder, udvendig trappe, istandsættelse af murværk, volclay membran og kalkede overflader. 2.2 Tømrerentreprisen omfatter i hovedtræk: byggepladsarbejder, nedbrydning af trappe, CLT-dæk, enkelte stål bjælker/ søjler, isolering af tagrum, plankegulve og nye brædder i lofter. 2.7 El-entreprisen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aage Pedersen & Søn Aps Dreier & Co. Nyborg A/S Nyborg El Aps
2019-10-02   Udbud af rammeaftaler om Bygningsinspektørydelser (Slots- og Kulturstyrelsen)
Dette udbud vedrører 4-årige rammeaftaler om Bygningsinspektørydelser. Der udbydes i alt 4 rammeaftaler. Se udbuddet »
2019-06-27   Udbud af Kørselsordning (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udbud af kørselsordning mellem de danske biblioteker. Daglig transport af bøger og andre materialer mellem de danske biblioteker i hele landet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Bladkompagniet
2019-06-17   Udbud af Havedrift (Slots- og Kulturstyrelsen)
Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører et begrænset EU-Udbud af 2 delaftaler. Opgaven handler om udførelse af: — Delaftale 1: Havedrift og Vinterberedskab i Kongens Have og Sankt Petri Kirke, — Delaftale 2: Havedrift, Renhold og Vinterberedskab i Bernstorff Slot og Have og Charlottenlund Slot og Have. Hver kontrakt vil være gældende fra den 1.1.2020 til den 31.12.2024, med option på yderligere forlængelse i op til 1 år i op til 2 gange. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kaare Anlægsgartneri A/S OKNygaard A/S
2019-05-14   Nyborg Slot - Torvet - etape 3 (Slots- og Kulturstyrelsen)
Slots- og Kulturstyrelsen udbyder en hovedentrepriseaftale vedrørende anlæg af Torvet i forbindelse med Nyborg Slot. Hovedentreprisen omfatter i hovedtræk følgende fag: Brolæggerarbejde omfattende granitstensbelægninger, byinventar, beplantning, el-arbejder vedrørende belysning på Torvet i Nyborg og strøm til events samt VVS-arbejder vedrørende vandkunst, vand og afløb. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Havne & Anlæg A/S
2019-04-05   Udbud af System til studieoptag (Slots- og Kulturstyrelsen)
Slots-og Kulturstyrelsen udbyder på vegne af 7 institutioner under Kulturministeriet anskaffelse af et system til studieoptag. Systemet udbydes som Software-as-a-service, og skal dække behovet for optag, vurdering og tilbagemelding hos 7 institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ditmer A/S
2019-01-04   Udbud af Kørselsordning (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udbud af kørselsordning mellem de danske biblioteker. Se udbuddet »
2018-10-01   Totalrådgivning i forbindelse med restaurering og ombygning af Hofteatret på Christiansborg Ridebane (Slots- og Kulturstyrelsen)
Den udbudte kontrakt vedrører totalrådgivning i forbindelse med restaurering og ombygning af Hofteatret på Christiansborg Ridebane. Rådgivningsopgaven omfatter konservering og restaurering, fremdragelse af den perspektiviske scene, ombygning af ankomstområdet, installationsarbejder og brandsikring af det historiske teater samt etablering af nye føringsveje. Såvel bygning som interiør er fredet og af meget høj bevaringsværdi. Teatret skal gøres tilgængeligt for alle og teatrets ankomstområde skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2018-09-10   EU-udbud af totalrådgivning - Den Kongelige Køkkenhave (Slots- og Kulturstyrelsen)
EU-udbud af en totalrådgivningsaftale om teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning vedrørende arkitekt-, og ingeniørarbejder i forbindelse med Nybyggeri og anvendelsesændring af bygninger i relation til Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: P+P Arkitekter A/S
2018-06-25   Udbud af bygge- og anlægsarbejder ifm. restaurering af Amaliehaven (Slots- og Kulturstyrelsen)
Opgaven omhandler restaurering og indvendig ombygning af Amaliehaven og dens bygværker. Opgaven omfatter i hovedtræk genopretning/udskiftning af beplantning, omlægning af belægninger, membranarbejder på bastioner og i springvand, nye springvandsinstallationer, reparation af kloak, udskiftning af elinstallationer i anlægget inkl. istandsættelse og levering af belysning, reparation og vedligehold af naturstensfacader samt indvendige ombygninger, der har til formål at gøre bastionerne tidssvarende inkl. … Se udbuddet »
2018-06-19   Begrænset EU-udbud af havedriftskontrakter for Slots- og Kulturstyrelsen (Slots- og Kulturstyrelsen)
Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører et begrænset EU-udbud af 3 delaftaler: Opgaven handler om udførelse af: - Delaftale 1: Havedrift, renhold og vinterberedskab i Frederiksborg Slotshave, - Delaftale 2: Havedrift, renhold og vinterberedskab på Kronborg Slot og Fæstning, - Delaftale 3: Havedrift, renhold og vinterberedskab på Spøttrup Borg og Have. Hver kontrakt vil være gældende fra den 1.1.2019 til den 31.12.2023, og den vil kunne forlænges i yderligere op til 1 år i op til 2 gange. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S HedeDanmark A/S
2018-05-16   Udbud af byggeledelse - Nyborg Slot (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udbud af kontrakt om byggeledelse i forbindelse med gennemførelse af restaurerings- og nybyggeriarbejder på Nyborg Slot. Se udbuddet »
2017-12-16   Rammeaftale om levering af arbejdsbeklædning (Slots- og Kulturstyrelsen)
Nærværende udbud omfatter en rammeaftale på levering af arbejdsbeklædning til medarbejdere i Slots- og Kulturstyrelsen. Medarbejderne er fordelt på følgende fem faggrupper: gartnere, teknikere, vagter, servicemedarbejdere samt øvrige medarbejdere, der løser arbejdsopgaver, som kræver arbejdsbeklædning af forskellig karakter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sjællands Erhvervsbeklædning A/S
2017-12-08   Totalentreprise vedr. opførelse af nyt fællesmagasin for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek (Slots- og Kulturstyrelsen)
Slots- og Kulturstyrelsen udbyder en totalentreprisekontrakt ifm. opførelsen af et nyt Fællesmagasin i omvendt licitation. Fællesmagasinet skal fungere som fælles magasinløsning for Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek. Byggeriet skal rumme magasiner, logistikfunktioner, personale- og studiefaciliteter. Opgaven udbydes på grundlag af et byggeprogram med tilhørende udbudsbetingelser og aftalegrundlag. Der indgås en samlet totalentreprisekontrakt, der omfatter projektering (arkitekt-, og … Se udbuddet »
2017-11-20   Udbud af vedligehold af tekniske anlæg på ejendomme hørende til Slots- og Kulturstyrelsen (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udbuddet angår teknisk vedligehold på anlæg i ejendomme hørende til Slots- og Kulturstyrelsen. Geografisk er udbuddet afgrænset til Sjælland. Ejendommene er hovedsageligt beliggende i København og Nordsjælland. Det tekniske vedligehold er opdelt af delaftaler baseret på fag. Indeholdt i det tekniske vedligehold for hver delaftale er forebyggende vedligehold, afhjælpende vedligehold, døgnberedskab samt øvrige opgaver. Delaftaler: Delaftale 1: El Delaftale 2: VVS Delaftale 3: Ventilation Delaftale 4: … Se udbuddet »
2017-09-18   Rammeaftale om levering af arbejdsbeklædning (Slots- og Kulturstyrelsen)
Nærværende udbud omfatter en rammeaftale på levering af arbejdsbeklædning, herunder arbejdstøj og uniform, til medarbejdere i Slots- og Kulturstyrelsen. Medarbejderne er fordelt på følgende 5 faggrupper; gartnere, teknikere, vagter, servicemedarbejdere samt øvrige medarbejdere, der løser arbejdsopgaver, som kræver arbejdsbeklædning af forskellig karakter. Rammeaftalen er opdelt i 2 delaftaler; delaftale 1: Arbejdsbeklædning delaftale 2: Uniform. Se udbuddet »
2017-09-07   Genopretning af Nordre Sidebygning, Det Gule Palæ (Slots- og Kulturstyrelsen)
Nordre Sidebygning blev oprindeligt opført sammen med Schacks Palæ i perioden 1750-57. Senere er bygningen forhøjet med en mezzanin i 1840 og med en beletage i forbindelse med sidebygningens tilknytning til Det Gule Palæ omkring 1854. Bygningen fremstår med vedligeholdsmæssigt efterslæb, og skal gennemgribende istandsættes. Det er i denne sammenhæng ønsket at etablere bedre tilgængelighed til kontorerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bertelsen & Scheving Arkitekter ApS
2017-08-18   Restaurering af Marmorgalleriet, Frederiksborg Slot (Slots- og Kulturstyrelsen)
Frederiksborg Slot er et højdepunkt i dansk og nordisk renæssancearkitektur. På hovedslottets Kongefløj blev 2 trappetårne i 1620 forbundet af et monumentalt marmorgalleri, der kunne både tjene som en såkaldt svale, og skabe åben forbindelse mellem slottets 2 sidefløje. Svalegangens søjlebårne galleri blev udsmykket med relieffer og skulpturer. Marmorgalleriet er direkte eksponeret for vejrligets nedbrydende påvirkninger, og bygværket er derfor præget af kraftig nedslidning hvorfor genopretning gennem en … Se udbuddet »
2017-06-26   Begrænset EU-udbud af have- og skovdriftdriftskontrakter (Slots- og Kulturstyrelsen)
Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører et begrænset EU-udbud af 3 delaftaler: — Delaftale 1: Havedrift i Frederiksberg Have/Søndermarken, — Delaftale 2: Havedrift Sorgenfri Slotshave med 2 optioner, — Delaftale 3: Skovdrift Fredensborg Slotshave. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grønt Vækst A/S Ingemann Hansens Eftf. ApS JJ Skovservice
2017-05-03   Udbud af vedligehold af elevatorer (Slots- og Kulturstyrelsen)
Kontrakten omfatter vedligehold af elevatorer i bygninger under Kulturministeriet, som SLKS enten selv har ansvaret for — eller har fået overdraget ansvaret for i kraft af driftsaftaler med institutioner under Kulturministeriet. Formålet med kontrakten er at sikre, at Ordregiver efterlever krav om lovpligtig kontrol, periodisk inspektion samt reparation og vedligeholdelse af elevatorer foretaget af certificeret sagkyndig virksomhed. Der ønskes en systematisk vedligeholdelse for at sikre en høj … Se udbuddet »
2017-04-03   Det Grønne Museum, spor 1, Randersvej 4, 8963 Auning (Slots- og Kulturstyrelsen)
Kontrakten vedrører bygge- og anlægsarbejder, udbudt i hovedentreprise. Baggrunden for projektet er, at Dansk Landbrugsmuseum, Auning i 2017 er fusioneret med Jagt- og skovbrugsmuseet, Hørsholm til det Det Grønne Museum, der formidler viden og historien om Jagt, skov, landbrug og maden herfra i Danmark. Sammenlægningen af de 2 museer er et element i den politiske beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser. Sammenlægningen medfører en række bygningsmæssige opdateringer og ændringer, der alle har … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Løgten Murer og Entreprenør
2017-04-03   Det grønne Museum, spor 2, Arhusvej 9, 8963 Auning (Slots- og Kulturstyrelsen)
Kontrakten vedrører bygge- og anlægsarbejder, udbudt i et hovedentrepriseudbud. Baggrunden for projektet er, at Dansk Landbrugsmuseum, Auning i 2017 er fusioneret med Jagt- og skovbrugsmuseet, Hørsholm til det Det Grønne Museum, der formidler viden og historien om Jagt, skov, landbrug og maden herfra i Danmark. Sammenlægningen af de 2 museer er et element i den politiske beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser. Sammenlægningen af museerne medfører en række bygningsmæssige opdateringer og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Base Erhverv AS
2017-03-10   Udbud af ansøgnings- og tilskudsadministrationssystem med tilhørende aftale om vedligehold (Slots- og Kulturstyrelsen)
SLKS ønsker et system til ansøgnings- og tilskudsadministration til afløsning for styrelsens eksisterende løsninger på området. Systemet skal give et kvalitetsløft til styrelsens administration af tilskudsprocesser således, at styrelsen får et moderne tilskudsadministrativt system, der understøtter arbejdsprocesser og arbejdsgange forvaltningsretligt korrekt og på en brugervenlig måde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CSC Scandihealth A/S
2016-12-08   Restaurering og anvendelsesændring af Fasangården, Frederiksberg Have (Slots- og Kulturstyrelsen)
Slots- og Kulturstyrelsen er ejer af den fredet ejendom Fasangården, beliggende i Frederiksberg Have. Fasangården er udlejet til privatbolig, men lejer er opsagt pr. 1.1.2017. Det er Slots- og Kulturstyrelsens vision at bevare og nyttiggøre bygninger og havemiljøet til gavn for offentligheden. Fasangården ønskes indrettet til traktørsted samt andre udadvendte funktioner såsom formidling af Fasangårdens historie, åbent kunstnerværksted m.v. De to bygninger, den omkringliggende have og gårdsplads forventes … Se udbuddet »
2016-10-31   Begrænset udbud af informationskampagne, der skal fremme lytning til digital radio og informere om overgang til DAB+... (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udbuddet vedrører udvikling, design og gennemførelse af en informationskampagne om digital radio mv., der skal fremme lytning til digital radio og informere om overgang til DAB+ i Danmark. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Primetime A/S
2016-09-15   Teknisk vedligehold på ejendomme under Kulturministeriet (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udbudsforretningen angår teknisk vedligehold på ejendomme tilhørende Kulturministeriets institutioner i Storkøbenhavn. Det drejer sig om det Det Kongelige Teater, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Ordrupgaard, Kunstakademiets Billedkunstskoler, Den Hirschsprungske Samling og Det Kongelig Bibliotek. I alt er der tale om ca. 450 000 m² ejendomme. I forhold til teknisk vedligehold, så omfatter det forebyggende vedligehold, afhjælpende vedligehold samt døgntilkald/døgnvagt. Opgaven udbydes i … Se udbuddet »
2016-06-28   Udbud af IT konsulentydelser til Koncerninformationsløsning (Slots- og Kulturstyrelsen)
Overordnet består opgaven i at Leverandøren skal levere konsulenter, der kan løse opgaven med at vedligeholde og videreudvikle Slots- og Kulturstyrelsens koncerninformationsløsning(KIL). KIL består af en rapporteringsportal og et underliggende datawarehouse, samt en budgetløsning, der er integreret i rapporteringsportalen. Hovedopgaven for leverandøren vil være at integrere KIL i Slots-og Kulturstyrelsens nye it-miljø. Opgaverne vil eksempelvis være at tilføje nye dataforbindelser fra centrale … Se udbuddet »
2016-04-15   National brugerundersøgelse på Museumsområdet (Slots- og Kulturstyrelsen)
Udarbejdelse og gennemførsel af national brugerundersøgelse på statslige og statsanerkendte museer i Danmark med henblik på at fremme adgang til og brug af disse. Se udbuddet »