Indkøb: Gentofte Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Gentofte Kommune

2023-12-21   Udbud af rammeaftale om leverance af varmemålere til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (Gentofte Kommune)
Dette udbud vedrører leverance og support af fjernaflæste fjernvarmemålere (returmålere - ultralydsmålere) til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme. Aftalen omfatter ikke opsætning eller udskiftning af målere eller hjemtagningssystem. Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) står for varmeforsyningen i Gentofte og Gladsaxe Kommune og varetager derfor indkøb og opsætning af varmemålere på vegne af de 2 kommuner. GGF vedligeholder, servicerer og sikrer aflæsning af målerne. GGF varetager selv hjemtagning af data for så … Se udbuddet »
2023-09-18   Udarbejdelse af DKV-planer (brand) for kommunale ejendomme (Gentofte Kommune)
Den udbudte opgave vedrører rådgivning i forbindelse med implementering af ”DKV-plan - Drift- kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger”, for de af Gentofte Kommune udpegede ejendomme. Ejendommene er eksisterende ejendomme, som for størstedelen helt eller delvist er omfattet af BR18, §147. Opgaven på de enkelte ejendomme omfatter i hovedtræk: - Granskning af byggesagsarkiv, for at fastlægge de for ejendommens bygninger godkendte brandmæssige forhold. - Planlægge og gennemføre … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Danmark A/S Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Topdahl Ingeniører & Arkitekter ApS
2023-05-04   Udbud med forhandling af kontrakt om rengøring og vinduespolering (Gentofte Kommune) (Gentofte Kommune)
Dette udbud vedrører kontrakt om udførelse af rengøring og vinduespolering for daginstitutioner, kulturområdet, fritid, administration m.v. i Gentofte Kommune. Der udbydes tre delaftaler og prækvalificeres tre ansøgere pr. delaftale. Tildeling af de tre delaftaler vil ske separat med anvendelse at tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor pris vægter 30 % og kvalitet 70%. Se udbuddet »
2023-04-27   Udbud af Ejendomsadministration i Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Dette udbud vedrører varetagelse af ejendomsadministration af udlejningsejendomme for Gentofte Kommune. Se udbuddet »
2023-01-20   Udbud af Totalrådgivning – Gentofte Kommune – Ombygning af Rygårdcentret til 57 almene boliger (Gentofte Kommune)
Gentofte Kommune har besluttet af ombygge eksisterende plejeboliger på Rygårdcentret, og udbyder hermed totalrådgivningen i den forbindelse. Totalrådgiveren skal færdigprojektere projektet ud fra byggeprogram med tilhørende tegningsmateriale til og med udførelsesprojekt, gennemføre udbud af hovedentreprise i EU-udbud, Cx, projektopfølgning, fagtilsyn og aflevering. Ombygningen omfatter eksisterende 57 ældreboliger til 57 nye moderne almene plejeboliger. Herudover skal det eksisterende daghjem, tandklinik … Se udbuddet »
2022-12-22   Indsamling og transport af affald i Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Indsamling og transport af affald fra husstande i Gentofte Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: City Container Danmark A/S
2022-12-16   Offentligt udbud af kontrakt om udførelse af lovpligtige eftersyn og vedligehold af ABA-an-læg (IQ8, Autronica,... (Gentofte Kommune)
Dette udbud vedrører 3 delaftaler om udførelse af lovpligtige eftersyn og vedligehold af ABA-anlæg af typen IQ8, Autronica og Siemens for Gentofte Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jamo Sikring A/S
2022-12-06   Asfaltudbud - Fælleskommunalt. Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner (Gentofte Kommune)
Udbuddet omfatter et samlet udbud af fire selvstændige rammeaftaler vedr. levering og udlægning af varmblandet asfalt mv. i henholdsvis Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Omfanget og valget af konkrete vejstrækninger til udførelse kan variere meget pga. de mange planlagte ledningsarbejder i kommunerne. Ledningsarbejderne omfatter fjernvarme, vand og kloak. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Colas Danmark A/S Pankas A/S
2022-09-16   Udbud af rammeaftale om levering af digitale læremidler (Gentofte Kommune)
Dette udbud vedrører levering af didaktiske, fag-, trænings- og prøveportaler (samlet betegnet ”digitale læremidler”) til skoler i Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Se udbuddet »
2022-08-26   Udbud af Kontrakt om varetagelse ejendomsadministration af Gentofte Kommunes udlejningsejendomme (Gentofte Kommune)
Den udbudte kontrakt omfatter ejendomsadministration af Gentofte Kommunes 1531 beboelseslejemål og 10 servicearealer, samt ca. 90 lejemål til erhverv og andre formål. Hertil planlægger Gentofte Kommune at udvide ejendomsporteføljen med yderligere 62 almene plejeboliger og 1 serviceareal i løbet af 2023. Disse ejendomme indgår i den samlede portefølje når de står klar, forventeligt fra udgangen af 2023. I udbuddet indgår virksomhedsoverdragelse af i alt 12 medarbejdere fra den hidtidige leverandør. Se udbuddet »
2022-07-07   Offentligt udbud af rammeaftale for Vintertjenester for Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Nærværende udbud omfatter kørsel med traktorer for udførelse af vintertjenester (glatførebekæmpelse samt snerydning) i Gentofte Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bøgely Maskinservice A/S
2022-06-14   Offentligt udbud af vintertjenester for Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Nærværende udbud omfatter kørsel med traktorer for udførelse af vintertjenester (glatførebekæmpelse samt snerydning) i Gentofte Kommune. Se udbuddet »
2022-05-30   Offentligt udbud af rammeaftale om udførelse af Vintertjenester for Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Nærværende udbud omfatter kørsel med traktorer for udførelse af vintertjenester (glatførebekæmpelse samt snerydning) i Gentofte Kommune. Se udbuddet »
2022-04-08   Udbud af rammeaftale om udførelse af VVS-arbejde i forbindelse med montering af fjernvarmeunits ved konvertering til... (Gentofte Kommune)
Dette udbud vedrører udførelse af VVS-arbejde i forbindelse med montering af fjernvarmeunits ved konvertering til fjernvarme i Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S MIH Fjernvarme ApS
2022-04-07   Udbud af kontrakt om "Udførelse af drift og vedligehold af vejbelysning i Gentofte Kommune" (Gentofte Kommune)
Dette udbud vedrører udførelse af drift og vedligehold af belysningsanlægget i Gentofte Kommune. Med ”Belysningsanlæg” forstås vejbelysningsanlæg, herunder master, armaturer, lyskilder, kabler, forsyning- og styreskabe, måler- og elskabe, samt Torontoanlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Andel Lumen A/S
2022-02-01   Udbud af bygherrerådgivning - ombygning af Rygårdcentret (Gentofte Kommune)
Gentofte Kommunes har besluttet at ombygge eksisterende plejeboliger på Rygårdcentret, og udbyder hermed bygherrerådgivning i den forbindelse. Bygherrerådgiveren skal udarbejde byggeprogram og dispositionsforslag samt gennemføre totalrådgiverudbud samt forestå byggeledelsen vedr. ombygningen af 54 eksisterende plejeboliger til 54 moderne almene plejeboliger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ERIK arkitekter, København, Den Hvide Kødby
2022-01-31   Rengøringsservice og vinduespolering - Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Udbuddet omfattet rengøringsservice og vinduespolering på 12 folkeskoler, 1 ungdomsskole og Kildeskovshallen og udbydes samlet i en aftale. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal udføres i henhold til DS/INSTA800 og som kravspecificeret i kontraktbilag 3: Kravspecifikation. Der vil desuden være krav til minimumsrengøring i særlige lokaler. Vinduespolering omfatter indvendige og udvendige facadeglas, internt glas, … Se udbuddet »
2021-11-18   Udbud af rammeaftale om udførelse af lovpligtige eftersyn og vedligehold af ABA-anlæg og AVS-anlæg, samt inspektion af disse (Gentofte Kommune)
Dette udbud vedrører udførelse af lovpligtige eftersyn og vedligehold af ABA-anlæg og AVS-anlæg, samt inspektion af disse for Gentofte Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dahl Service ApS Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
2021-07-08   Udførelse af renholdelse af kørebaner, cykelstier mm. for Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Udførelse af renholdelse af kørebaner, cykelstier, stier, heller, refuser, vejbump mm. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JD Entreprise ApS
2021-04-06   Udbud af elektronisk nøglesystem (Gentofte Kommune)
Gentofte Kommune udbyder herved kontrakt om elektronisk låse-/adgangssystem til hjemmeboende borgere i kommunen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Phoniro AB
2021-02-26   Udbud af datakommunikationstjenester og tilknyttede serviceydelser (Gentofte Kommune)
Udbuddet omfatter levering af datakommunikationstjenester og tilknyttede serviceydelser herunder MPLS løsning inkl. CPE. Kontrakten indeholder optioner på installation og opgradering af henholdsvis netværks- og internetforbindelser herunder også sort fiber. Det er kun internetforbindelser til e-sport der er omhandlet af dette udbud og ikke Gentofte Kommunes administrative eksisterende internetforbindelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GlobalConnect A/S
2021-01-22   Udbud af datakommunikationstjenester og tilknyttede serviceydelser (Gentofte Kommune)
Udbuddet omfatter levering af datakommunikationstjenester og tilknyttede serviceydelser herunder MPLS løsning inkl. CPE. Kontrakten indeholder optioner på installation og opgradering af henholdsvis netværks- og internetforbindelser herunder også sort fiber. Det er kun internetforbindelser til e-sport der er omhandlet af dette udbud og ikke Gentofte Kommunes administrative eksisterende internetforbindelser. Se udbuddet »
2020-09-02   Elektronisk nøglesystem (Gentofte Kommune)
Elektronisk nøglesystem. Se udbuddet »
2020-08-03   Udbud af bygherrerådgivning - nyt 25-meters bassin mv. ved i Kildeskovshallen (Gentofte Kommune)
Gentofte Kommune forventer at skulle opføre et nyt 25-meters bassin mv. ved eksisterende svømmehal (Kildeskovshallen). Kommunen ønsker at indgå kontrakt vedrørende bygherrerådgivning i forbindelse med opgaven. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2020-06-24   Udbud af udstyr, drift, vedligehold og support af kaldeanlæg (Gentofte Kommune)
Gentofte Kommune udbyder hermed, som udbud med forhandling, et nyt kaldeanlæg med positionering til brug på kommunens plejecentre og andre lokationer. Der udbydes en kontrakt indeholdende udstyr, implementering, driftsafvikling, service og vedligehold samt rollen som strategisk samarbejdspartner med deltagelse i videreudvikling af området. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Phoniro AB
2020-05-07   Udbud af kaldeanlæg (Gentofte Kommune)
Gentofte Kommune udbyder hermed, som udbud med forhandling, et nyt kaldeanlæg med positionering til brug på kommunens plejecentre og andre lokationer. Der udbydes en kontrakt indeholdende udstyr, implementering, driftsafvikling, service og vedligehold samt rollen som strategisk samarbejdspartner med deltagelse i videreudvikling af området. Se udbuddet »
2020-02-27   Affaldsindsamling i Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Indsamling og transport af affald fra husholdninger mv. i Gentofte Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: City Container Cph A/S
2019-12-23   El-drevne renovationskøretøjer (Gentofte Kommune)
Levering at 2 eldrevne 2-kammer komprimatorbiler til indsamling af affald i Gentofte Kommune, inkl. totalservice i op til 10 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Phoenix Danmark A/S
2019-12-06   Rengøringsservice og vinduespolering - Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Den udbudte hovedydelse vedrører løbende rengøringsservice og vinduespolering på forventeligt 108 lokationer i Gentofte Kommune. Derudover har ordregiver option på tilkøb af rengøringsservice og vinduespolering på yderlig 11 lokationer. 27 selvejende institutioner deltager i udbuddet som ordregivende myndigheder. Rengøringsservice og vinduespolering skal udføres på bl.a. skoler/GFOer, daginstitutioner, fritidscentre, klubber, ungdomsklubber, idrætshaller, svømmehaller, biblioteker, administrative … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S Rengøringsservice og vinduespolering -...
2019-09-09   EU-udbud af gartnerisk drift og vedligehold samt glatførebekæmpelse (Gentofte Kommune)
Gartnerisk drift og vedligehold samt glatførebekæmpelse ved institutioner i Gentofte Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2019-04-26   Udbud af ny hjemmeside til Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Udbud af ny hjemmeside til Gentofte Kommune, herunder levering af designkoncept, CMS-platform, support og vedligehold samt videreudvikling. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kruso A/S
2019-03-25   Udbud vedrørende renovationsydelser, indsamling og transport af erhvervsaffald til Gentofte Kommunes institutioner (Gentofte Kommune)
Den udbudte tjenesteydelse angår indsamling og transport af erhvervsaffald, herunder småt brændbart samt tilknyttede delydelser på ca. 150 adresser beliggende i Gentofte Kommune. Endeligt antal institutioner afhænger af hvor mange institutioner, der tilmelder sig ordningen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS Transport & Spedition
2019-03-05   Tilslutning af flyverstik i Gentofte- og Gladsaxe fjernvarmes forsyningsområde 2019-2022 (Gentofte Kommune)
Gentofte og Gladsaxe Fjernvarme udbyder en ikke forpligtende rammeaftale vedr. jord-, beton-, rørarbejder og rørleverance i forbindelse med Gentofte- og Gladsaxe Fjernvarme tilslutning af 150-300 eksisterende huse til fjernvarmenettet samt etablering af ca. 100-200 m gadeledninger om året. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hoffmann A/S
2019-02-08   Jægersborghave NORD (Gentofte Kommune)
Plejecentret Jægersborg Have skal udbygges med 72 plejeboliger og tilhørende servicearealer. Samlet udgør dette en fordobling af kapaciteten på Jægersborg Have. Udbygningen benævnes herefter med Jægersborg Have NORD. De nye boliger er disponeret i et eget bygningsvolumen, separat fra det nuværende byggeri, og forbundet med dette via forbindelse i kælder. De nye plejeboliger bliver, ligesom de eksisterende, grupperet i 3 afdelinger á 24 boliger med tilhørende fælles opholdsarealer. Hver afdeling har egne … Se udbuddet »
2019-02-01   Udbud af madservice (Gentofte Kommune)
Gentofte, Gladsaxe, Lyngby Taarbæk og Rudersdal Kommune har besluttet at gennemføre en innovativ udbudsproces for at afsøge nye løsningsmuligheder inden for madservice til ældre, visiterede borgere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cafe Heiss Det Danske Madhus
2018-08-14   Udbud af rammeaftale om levering af hoved- og biretter til beboere på plejeboliger og Tranehaven i Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Levering af hoved- og biretter til beboere på plejeboliger og Tranehaven i Gentofte Kommune Se udbuddet »
2018-06-12   Udbud af rammeaftale om levering af praktisk og personlig hjælp, leveret af private leverandører i Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Udbud af rammeaftale om levering af praktisk og personlig hjælp, leveret af private leverandører i Gentofte Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cura Pleje ApS PUK's Hjemmehjælp I/S
2017-07-04   Tolkeydelser (Gentofte Kommune)
Formålet med udbuddet er, at sikre professionelle tolkeydelser, hvor bestilte tolke møder til aftalt tid, har en professionel fremtoning og er flydende i såvel det tolkede sprog som dansk. I de situationer, hvor der rekvireres en tolk, er levering af en professionel tolkning afgørende for, at sagsbehandlingen i den konkrete situation kan ske korrekt. Se udbuddet »
2017-05-10   Hosting af IP-telefoniplatform (Gentofte Kommune)
Service og drift af Gentofte Kommunes Cisco baserede IP-telefonisystem. Desuden hosting af de virtuelle servere, som anvendes til at installere den nødvendige Cisco IPT software. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axcess A/S
2016-12-15   Økonomisystem (Gentofte Kommune)
Levering af et standard Økonomisystem som en service. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fujitsu A/S
2016-12-15   Udbud af dentalmaterialer (Gentofte Kommune)
Gentofte Kommune ønsker på vegne af kommunerne Gladsaxe, Rudersdal Fredensborg at udbyde dentalmaterialer. Se udbuddet »
2016-12-01   Fælleskommunalt asfaltudbud 2017-2020. Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner (Gentofte Kommune)
Levering og udlægning af varmblandet asfalt i Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. Entrepriseperiode fra 2017 til 2020 (4 år), med option på forlængelse i 2 gange 1 år, såfremt bygherren ønsker dette. Optionerne omfatter forlængelse af entrepriseaftalen på samme vilkår som det udbudte, og udførelse af tilsvarende asfaltarbejder på tilsvarende vejstrækninger. Arbejdet udbydes samlet for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner, og er opdelt i 3 entrepriser med hver sin tilbudsliste. Gentofte Kommune: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pankas A/S
2016-11-16   Udbud af vask og leje af linned og beklædning (Gentofte Kommune)
Dette udbud vedrører levering af vask og leje af linned og beklædning til plejeinstitutioner, skoler, tandplejeklinikker, administrative enheder m.v., der har behov for linned og beklædning, samt borger i eget hjem i Indkøbs fællesskabet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DFD sygehusvaskeri A/S
2016-11-15   Bank-Mikkelsens Vej — Børnehus (Gentofte Kommune)
Dette udbud vedrører hovedentreprisekontrakt om: »Bank-Mikkelsens Vej — Børnehus« på matr. nr. 8bk, Vangede i Gentofte Kommune. Se udbudsmaterialet på www.rib-software.dk — med adgangskoden: TN 251721. Udbuddet af entreprisen gennemføres som konkurrencepræget dialog efter reglerne i §§ 67-72 i udbudsloven. Se udbuddet »
2016-09-28   Hjælpemidler 2016 (Gentofte Kommune)
Fællesudbud af hjælpemidler til 17 kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HMN A/S INVACARE A/S Zibo Athene A/S
2016-08-18   Udbud af dentalmaterialer (Gentofte Kommune)
Gentofte Kommune ønsker på vegne af indkøbsfællesskabet SPAR5 (Frederiksberg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte) + Fredensborg Kommune at udbyde dentalmaterialer. Se udbuddet »
2016-01-15   Kontrakt om tryk og distribution af Gentofte Kommunes borgerblad »Gentofte Lige Nu« (Gentofte Kommune)
Borgerbladet »Gentofte Lige Nu« distribueres til ca. 40 000 husstande i Gentofte Kommune samt ca. 2 900 til intern fordeling Bladet skal udkomme 6 gange i år, hvoraf det første udkommer her i februar 2016. Kontrakten løber i et år og kan forlænges så den løber maksimalt i 5 år. Der er option på at kommunen kan bestille op til 4 000 ekstra eksemplarer af bladet til distribution. Se udbuddet »
2015-09-17   Forsikringsaftaler for Gentofte Kommune (Gentofte Kommune)
Gentofte Kommune ønsker med virkning fra 1.1.2016 at indgå 1 eller flere delaftaler indenfor følgende områder: — Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring — Motorkøretøjsforsikring — Erhvervs- og produktansvarsforsikring — Kollektiv ulykkesforsikring — Erhvervsrejseforsikring — Ledelsesansvarsforsikring — Arbejdsskade — katastrofedækning — Lystfartøjsforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Codan Gjensidige If
2015-04-15   Administration af Gentofte Kommunes almene boliger og ældreboliger (Gentofte Kommune)
Tjenesteydelsen, der udbydes, vedrører ejendomsadministration af Gentofte kommunes p.t. ca. 1 380 beboelseslejemål, ca. 90 erhvervslejemål og 9 servicearealer. Beboelseslejemålene omfatter: 1) Ca. 905 beboelseslejemål fordelt på 37 afdelinger, som udlejes efter lejeloven. Anvendelsen af disse beboelseslejemål er pt. som følger: — ca. 257 boliger anvendes fleksibelt til både familieboliger og ungdomsboliger, og udlejes efter lejeloven. — ca. 581 anvendes til familieboliger. — ca. 67 anvendes til … Se udbuddet »
2014-11-20   Udbud af kørestole, plejeseng, stationær personløfter, opsætning og nedtagning af skinnesystemer mv., stationær... (Gentofte Kommune)
Gentofte Kommune udbyder på vegne af Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune genbrugshjælpemidler inden for delaftalerne: — Delaftale 1: Manuel hjælpermanøvreret komfortkørestol — Delaftale 2: Manuel kørestol med krydsramme — Delaftale 3: Elektrisk indstillelig plejeseng — Delaftale 4: Stationær personløfter og skinner til montering på væg og loft — Delaftale … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Etac A/S Handicare A/S INVACARE A/S K.R. Hospitalsudstyr A/S V. Guldmann A/S