Indkøb: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen

2023-10-23   Portable fuel test equipment (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
This contract notice concerns a tender regarding a 4-year framework agreement covering the acquisition of 35-50 portable fuel test equipment bundles and optional services. The equipment is to be used by the Danish Defence for fuel quality assurance downstream of production, The fuel test equipment consist of a) a sample beaker/glassware, b) a density meter, digital, handheld, c) a fuel system icing inhibitor test kit with refractometer, digital and portable, d) a Electrical conductivity meter, digital … Se udbuddet »
2023-07-19   Indkøb og vedligeholdelse af palleløftere, gaffelstablere og gaffeltrucks (1) (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udbyder én rammeaftale vedrørende indkøb og vedligeholdelse af forskellige typer dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks til Forsvaret og øvrige enheder under Forsvarsministeriet (herefter Forsvaret).Forsvaret har behov for forskellige typer af dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere og reachtrucks til håndtering af gods i forskellig størrelse og form. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Toyota Material Handling Danmark A/S
2023-06-28   Rammeaftale om reservedele, specialværktøj og diagnostiske instrumenter/licenser til taktiske Mercedes-Benz... (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Rammeaftale om reservedele inkl. dæk, specialværktøj og diagnostiske instrumenter/licenser til udvalgte Mercedes-Benz køretøjer i forsvaret. Udbuddet gennemføres som et såkaldt sortimentsudbud, jf. udbudslovens § 45. Appendiks C.1 indeholder udvalgte oplistede produkter, som anses som værende et repræsentativt udsnit af de produkter FMI forventer at indkøbe i aftalens løbetid. Appendiks C.1 skal derfor ikke anses som en udtømmende liste af produkter, men som et repræsentativt udsnit af det forventede … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2023-05-25   Indkøb og vedligeholdelse af palleløftere, gaffelstablere og gaffeltrucks (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) udbyder en rammeaftale vedrørende indkøb og vedligeholdelse af forskellige typer dieselgaffeltrucks, el-gaffeltrucks, håndløftevogne, palletrucks, gaffelstablere, firevejstrucks og reachtrucks til Forsvaret og øvrige enheder under Forsvarsministeriet (herefter Forsvaret). Forsvaret har behov for forskellige typer maskiner til håndtering af gods i forskellig størrelse og form. Maskinerne anvendes på depoter, kaserner, flåde- og flyvestationer, der er … Se udbuddet »
2023-05-17   Levering af reservedele og vedligeholdelsesydelser til brug for Forsvarets entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Aftalen vedrører levering af Tjenesteydelser, Reservedele og tilbehør til Forsvarets entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel. For en nærmere beskrivelse af kontraktgenstanden henvises til Appendiks A til rammeaftalen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: United Military Services A/S
2023-04-13   Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af håndværktøj, værkstedsmaskiner, befæstigelse samt kemiprodukter m.v (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
FMI udbyder en rammeaftale vedrørende indkøb af en lang række produkter indenfor håndværktøj, værkstedsmaskiner, befæstelse, kemi- og olieprodukter samt arbejds- og sikkerhedsbeklædning i professionel kvalitet til brug for understøttelse af behovet hos alle de operative enheder samt styrelser under Forsvarsministeriet, som har behov for at kunne anskaffe et bredt og specialiseret sortiment. De operative enheder samt styrelser har mange forskellige opgavetyper, som kan variere fra arealpleje og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lemvigh-Müller A/S
2023-03-29   Udbud af Teleskoplæssere til FMI (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Rammeaftalen vedrører levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere. Ydermere vil rammeaftalen omfatte drift og vedligeholdelse samt levering af reservedele til Forsvarets eksisterende flåde af teleskoplæssere. Forsvaret råder på nuværende tidspunkt over mere end 60 teleskoplæssere, der geografisk fordeler sig over hele landet. Drift- og vedligeholdelsesdelen består af service, reparationer samt hoved- og sikkerhedseftersyn. Rammeaftalen omfatter desuden uddannelse af Forsvarets køre-, LTS- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scantruck A/S
2023-03-10   Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af busser inkl. support, service og vedligehold (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Rammeaftalen vedrører indkøb af busser over 7.500 kg. samt tilhørende bagagetrailere. Endvidere vedrører aftalen indkøb af tilhørende support, service og vedligehold. For nærmere om ydelserne henvises til aftalens appendiks A. Aftalen omfatter et initialkøb på 30 busser samt reservedele og tilbehør. Leveringsfristen for initialkøbet er 31.12.2023. Initialkøbet bestilles (ved indkøbsordre) senest 2 dage efter indgåelse af aftalen. FMI forventer, at aftalen bliver indgået senest i juni 2023. For nærmere om … Se udbuddet »
2023-03-08   Supply and sustainment of Training Equipment, Training Rigs and Container Gyms/Rigs (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
The Danish Defence are in need of new training Equipment, Training Rigs and Container Gyms/Rigs for various locations within the Danish Defence. The requested products etc. consist of weight/resistance training equipment, cardiovascular equipment, and military physical training equipment as well asTraining Rigs and Container Gyms/Rigs. Furthermore, the contract shall include spare parts and service/maintenance. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eleiko
2023-03-02   Udbud af rammeaftale vedr. skrædderarbejde til Forsvaret (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (herefter FMI) udbyder en rammeaftale vedrørende skrædderarbejde til Forsvaret. Der skal indkøbes skrædderydelser, som skal muliggøre løbende reparation, tilretning samt påsyning af distinktioner på Forsvarets og Beredskabsstyrelsens uniformer. Det drejer sig om forskellige typer uniformer eksempelvis gallauniformer, garnisonsuniformer, tjenesteuniformer, uniformer til Kongeskibet Dannebrog, kampuniformer og lignende. Mange af uniformerne er beriget med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Uniform
2023-02-22   Rammeaftale om levering af værkstedsudstyr (vask og støv) og tilhørende reparation og service (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Rammeaftale om levering af værkstedsudstyr (vask og støv) og tilhørende reparation og service. Forsvaret råder over mere end 70 værksteder og afdelinger, der foretager aktiviteter, som spænder over et bredt felt, dvs. fra simpel vedligeholdelse og opbevaring til højt specialiseret niveau af vedligeholdelse. Rammeaftalen skal angå værkstedsudstyr (vask og støv), herunder: - Fejemaskiner - Gulvvaskermaskiner - Højtryksrensere - Støvsugere, industri Reservedele består af enhver nødvendig reservedel til brug … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Clean Supply A/S
2023-02-07   Udbud af Teleskoplæssere til FMI (1) (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Rammeaftalen vedrører levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere. Ydermere vil rammeaftalen omfatte drift og vedligeholdelse samt levering af reservedele til Forsvarets eksisterende flåde af teleskoplæssere. Forsvaret råder på nuværende tidspunkt over mere end 60 teleskoplæssere, der geografisk fordeler sig over hele landet. Drift- og vedligeholdelsesdelen består af service, reparationer samt hoved- og sikkerhedseftersyn. Rammeaftalen omfatter desuden uddannelse af Forsvarets køre-, LTS- og … Se udbuddet »
2023-02-06   Udvikling og køb af nye, innovative motorredningsbåde til Kystredningstjenesten (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at få udviklet og købe op til fem (5) motorredningsbåde (MRB), der kan foretage Search- and Rescue (SAR) opgaver i al slags vejr i havet ud for det nordvestlige Danmark. MRB’erne skal opfylde nye og øgede krav til fleksibilitet, bedre manøvredygtighed til søs samt højere hastighed, pæletræk og personelsikkerhed. En ny og større MRB-type, der stadig overholder de strenge krav til fartøjer til Kystredningstjenesten, har medført behov for en … Se udbuddet »
2023-02-01   Udbud af rammeaftale vedrørerende levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Rammeaftalen vedrører levering, drift og vedligeholdelse af teleskoplæssere. Ydermere vil rammeaftalen omfatte drift og vedligeholdelse samt levering af reservedele til Forsvarets eksisterende flåde af teleskoplæssere. Forsvaret råder på nuværende tidspunkt over mere end 60 teleskoplæssere, der geografisk fordeler sig over hele landet. Drift- og vedligeholdelsesdelen består af service, reparationer samt hoved- og sikkerhedseftersyn. Rammeaftalen omfatter desuden uddannelse af Forsvarets køre-, LTS- og … Se udbuddet »
2023-02-01   Kontrakt om anskaffelse og etablering af to mobile pallereolsystemer samt servicevedligehold, reparation og reservedele (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at indgå kontrakt med én leverandør om anskaffelse og etablering af to mobile pallereolsystemer til Forsvarets hoveddepot i Skrydstrup (Materiel Hoveddepot Skrydstrup) med tilhørende servicevedligehold, reparation og reservedele. Det bemærkes for en god ordens skyld, at der er tale om et genudbud af den kontrakt, som FMI den 1. december 2022 offentliggjorde ved udbudsbekendtgørelse nr. 2022/S 235-676898, og som FMI annullerede den 1. februar 2023. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Thanex A/S
2023-01-19   Rammeaftale vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse m.v (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter ”FMI”) udbyder hermed fire rammeaftaler, alle med flere leverandører, vedrørende levering af sædvanlige værftsarbejder, herunder, men ikke begrænset til, service, vedligehold, eftersyn, reparationer samt mindre modifikationer på Forsvarets skibe. Rammeaftalerne er ikke eksklusive, og leverandørerne garanteres derfor ikke nogen mindsteomsætning på rammeaftalerne. Kravspecifikationerne vil blive offentliggjort sammen med det øvrige udbudsmateriale … Se udbuddet »
2022-12-19   Rammeaftale om levering af idrætsbeklædning (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør om levering af idrætsbeklædning. Der er tale om forskellige typer idrætsbeklædning, som skal anvendes af Forsvarets personel, herunder de professionelle soldater, de værnepligtige samt Forsvarets landshold og ansatte hos Beredskabsstyrelsen, hvilket vil sige i alt ca. 20.000 personer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niels Mikkelsens Trikotagefabrik A/S
2022-12-01   Kontrakt om anskaffelse og etablering af mobilt pallereolsystem samt servicevedligehold, reparation og reservedele (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at indgå kontrakt med én leverandør om anskaffelse og etablering af et mobilt pallereolsystem til Forsvarets hoveddepot i Skrydstrup (Materiel Hoveddepot Skrydstrup) med tilhørende servicevedligehold, reparation og reservedele. Se udbuddet »
2022-11-30   Udbud af værkstedsudstyr - inventar (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Rammeaftale om levering af værkstedsudstyr (inventar) og tilhørende reparation og service. Rammeaftalen angår værkstedsudstyr (inventar) i bred forstand, herunder: - Arbejdsborde, herunder ESD elektriske hæve/sænkeborde, rulleborde, manuelle/elektriske løf-teborde, pakkeborde samt manuelle/elektriske mobile løfteborde. - Arbejdsstole, herunder ESD montørstole og liggebræt. - Skabe, herunder værkstedsskabe, værktøjsvogne, kemikalieskabe. - Værkstøjstavler. - Tilhørende reparation og service. Rammeaftalen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sanistål A/S
2022-10-28   Procurement regarding rent of Ku-Band satellite capacity (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
The contract covers a Ku-Band satellite communication capacity on a full-time basis via one serving geostationary satellite. The satellite shall facilitate communications between the Danish Hub and up to 10 ships operating in the European area and in Eastern Greenland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Airbus Defence and Space AS
2022-10-26   Mobile Satellite Services (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
To continue operation and expand the use of Mobile Satellite Services (MSS), DALO intends to purchase terminals and subscriptions to support personal communication for the Danish Defence. The framework agreement also contains accessories, spare parts, services as help desk, repair function and training. The communication is call based as well as data traffic. The subscriptions must support different use patterns. The service shall support intense traffic in remote areas with weak infrastructure, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NSSLGlobal ApS
2022-09-27   Rammeaftale vedrørende levering af emballage i form af europaller, pallerammer og låg (træ) (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter FMI) udbyder en rammeaftale vedr. levering af lastpaller, pallerammer og låg (træ) på vegne af hele Forsvarsministeriets koncern. FMI har behov for en rammeaftale vedrører lastpaller, pallerammer og låg (træ) til Forsvarets lagre og depoter for pakning, oplagring og forsendelse. Det danske forsvar har over 60 depoter/lagre med forskellige specialer og behov fordelt på Hær-, Flyver- og Søværnskommandoen, Arktisk kommando, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Træemballage A/S
2022-09-12   Supply and sustainment of Training Equipment, Training Rigs and Container Gyms/rigs for the Danish Defence (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
The Danish Defence is in need of new training equipment, training rigs and container gyms/rigs for various locations within the Danish Defence. The requested products etc. consist of resistance training machines/racks/platform (stationary products), training equipment (moveable), training equipment (accessories), cardiovascular equipment, training rigs, container gyms/rigs and add-ons. Furthermore, the contract shall include spare parts and service/maintenance for the equipment bought under the upcoming … Se udbuddet »
2022-07-25   Procurement of contracts regarding rent of KU-band satellite capacity (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
The procurement consists of two contracts, both covering rent of Ku-Band satellite communication capacity on a full-time basis via one serving satellite. The concerned satellite(s) shall facilitate communications between: - the Danish Hub and ships operating in the North Atlantic Ocean (Lot 1) - The Danish Hub and ships operating in the European Area (Lot 2). See section II.2.4) for further information and description of each lot. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Airbus Defence and Space AS
2022-06-30   Udbud af rammeaftale om vedligeholdelsesarbejder på Kongeskibet Dannebrog (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Leverandørens opgave under rammeaftalen vedrører eftersyns-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på Kongeskibet Dannebrog. Opgaven skal udføres på Flådestation Frederikshavn i perioden oktober til marts (uden for skibets sejlsæson). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norisol A/S
2022-06-30   Rammeaftaler om levering af løfte-, træk og surringsmateriel, sikrings- og nedfiringsudstyr samt trosser, liner og tovværk (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
FMI ønsker at indgå følgende 3 delaftaler: 1) Delaftale 1 om løfte-, træk og surringsmateriel, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 1; 2) Delaftale 2 om faldsikrings-, nedfirings- og evakueringsudstyr, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 2; 3) Delaftale 3 om trosser, liner og tovværk, jf. nærmere herom i bilag A til delaftale 3. Tilbudsgiveren kan afgive tilbud på alle, nogle eller enkelte delaftaler. En tilbudsgiver kan således godt vinde flere delaftaler og derved blive tildelt en separat … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fyns Kran Udstyr A/S Otto Schachner Nordic ApS
2022-06-29   Kontrakt om anskaffelse af mobile generatorer monteret på påhængsvogne (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker at indgå kontrakt med én leverandør om levering af mobile generatorer med tilhørende påhængsvogne, som skal anvendes af Beredskabsstyrelsen til Beredskabsstyrelsens nye kommunikationsvogne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Copenhagen Global ApS
2022-06-20   Snedker- og isoleringsarbejder og dertilhørende arbejdsopgaver på Forsvarets skibe (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (herefter FMI) udbyder to delaftaler vedrørende snedker- og isoleringsarbejder og dertilhørende arbejdsopgaver på Forsvarets skibe for hhv. Østdanmark og Vestdanmark. FMI har behov for at kunne indkøbe snedker- og isoleringsydelser, som skal muliggøre løbende modifikation og reparation ombord på Forsvarets skibe i form af isoleringsarbejde samt installation og reparation af skibsinteriør med dertilhørende arbejdsopgaver. Denne type arbejde skal ofte … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Persolit Entreprenørfirma A/S
2022-06-20   Mobile Satellite Services (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
In order to continue operation and expand the use of Mobile Satellite Services (MSS), DALO intends to purchase terminals and subscriptions to support personal communication for the Danish Defence. The framework agreement also contains accessories, spare parts, services as help desk, repair function and training. The communication is call based as well as data traffic. The subscriptions must support different use patterns. The service shall support intense traffic in remote areas with weak infrastructure, … Se udbuddet »
2022-05-20   Acquisition of a 1:1 mock-up of the F-35A model aircraft (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
This tender procedure concerns the award of a contract regarding the acquisition of a 1:1 mock-up of the F-35A model aircraft. The mock-up shall look as realistic as possible both internally (cockpit) and externally, and visually (size) to be as close as possible to full size F-35A. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EDM LIMITED
2022-04-29   Udbud af hovedbeklædning (strik) (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Dette udbud angår rammeaftalen om levering af huer, balaclava og vintercaps til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Topmark Trading ApS
2022-04-28   Kontrakt om drift og teknisk vedligehold samt øvrige løbende ydelser til KESDH (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
I – Baggrund og Formål: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker med denne udbudsbekendtgørelse at udbyde drift og teknisk vedligeholdelse af Forsvarets Koncernfælles Sags- og Dokumenthåndteringssystem (KESDH). Forsvaret består af en række værn, kommandoer, stabe og myndigheder under Forsvarsministeriet (samlet Koncernen), som hver især varetager specialiserede opgaver som en del af Koncernens samlede forretningsmæssige formål. Forsvaret er en kompleks organisation, som varetager … Se udbuddet »
2022-04-27   Acquisition of coastal patrol boats (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
The Danish Acquisition and Logistics Organization (DALO) has been requested to procure two coastal patrol boats (CPB) for The Royal Danish Navy (RDN) for Frontex operation, under RDN flag. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Topmark Trading ApS
2022-03-14   Rammeaftale om levering, vedligeholdelse og reparation af lagerreoler og tilbehør hertil (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Udbud af en rammeaftale vedrørende indkøb, årligt lovpligtigt reoleftersyn samt vedligehold og reparation af lagerreoler samt tilbehør hertil. Aftalen skal dække FMI’s behov for forsvarlig opbevaring af Forsvarets materiel. Materiel, som skal opbevares, vil være af forskellig karakter både i forhold til type, vægt og størrelse. Udover levering af lagerreoler m.v., skal leverandøren være i stand til at udføre årligt lovpligtigt reoleftersyn samt reparationer af Forsvarets reoler i Danmark. Årligt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Constructor Danmark A/S
2022-02-10   Rammeaftale vedrørende indkøb af spcialplatforme (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en rammeaftale om levering, drift og vedligeholdelse af specialplatforme og adgangsveje til brug for Forsvarets personel i forbindelse med uddannelse og vedligehold af Forsvarets materiel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri
2022-02-07   Indkøb af hardware til DeMars (Forsvarets Management- og Ressourcesystem) (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
A. Generelle oplysninger FMI genudbyder rammeaftale om anskaffelse af hardware til DeMars (Forsvarets Management- og Ressourcestyringssystem) Rammeaftalen skal gøre det muligt for FMI at anskaffe serverkapacitet og datalagringskapacitet (SAN) for at kunne understøtte forretningens nuværende og fremtidige behov. Endvidere omfatter Rammeaftalen hardwarekomponenter, der er nødvendige for at udvikle DeMars datacentrene, herunder tape backup systemer. Endelig omfatter Rammeaftalen den basissoftware, der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Komplex it A/S
2022-01-27   Skærmvægsløsning til Beredskabsstyrelsens krisestyringsfaciliteter (1) (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Beredskabsstyrelsen skal anskaffe en skærmvægsløsning til hovedkontoret i Birkerød og øvrige afdelinger til styrkelse af Beredsskabsstyrelsens krisestyringsfaciliteter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danmon Group A/S
2022-01-10   Udbud af en rammeaftale om levering af køreskoleydelser til Beredskabsstyrelsen (Thisted) (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Dette udbud angår tildeling af en rammeaftale om levering af køreskoleundervisning til Beredskabsstyrelsen i Thisted. Aftalen omfatter kørekortkategorierne: C, B/E og C/E. Der gøres særskilt opmærksom på, at FMI forventer, at det første hold af værnepligtige, der skal modtage køreskoleundervisning, starter allerede den 1. marts 2022. Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med reglerne om light-tjenesteydelser (light-regimet) i udbudslovens afsnit III (lov nr. 1564/2015 af 15. december 2015), jf. §§ … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EUC Nordvest
2021-12-02   Anskaffelse af FRB-kraner til Forsvarets skibe (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Til brug for håndtering m.v. af Forsvarets Fast Rescue Boats (FRB) ønsker FMI at anskaffe 8 FRB-kraner. Kranerne skal anvendes på Forsvarets fregatter (ABSL-KL og IVER-KL). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vestdavit AS
2021-11-19   Bjørneskindshue, pelspleje og reparation af samme, samt reparation af diverse vagtudrustning (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse ønsker at indgå en rammeaftale til indkøb, pleje og reparation af bjørneskindshuer, samt reparation af øvrig vagtudrustning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B.K.Rützou ApS
2021-11-09   Framework Agreement for the assembly and supply of bespoke cable and electrical assemblies (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
The Danish military is implementing a concept of operations that relies on the use of networked information and communications technologies to increase the agility and speed with which military units can plan and carry out missions. As a part of this effort, the Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation (DALO) supports maintenance of legacy, ongoing and potential upcoming projects dealing with the installation of modern communications and information systems in vehicles, command … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HUBER+SUHNER Phoenix Dynamics Limited
2021-10-29   Skærmvægsløsning til Beredskabsstyrelsens krisestyringsfaciliteter (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Beredskabsstyrelsen skal anskaffe en skærmvægsløsning til hovedkontoret i Birkerød og øvrige afdelinger til styrkelse af Beredsskabsstyrelsens krisestyringsfaciliteter. Se udbuddet »
2021-09-24   Parade uniforms for the Danish Defence and the Danish Emergency Management Agency (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
This tender regards a framework agreement concerning delivery of parade uniforms for the Danish Defence and the Danish Emergency Management Agency (DEMA). It also includes delivery of ordinary suits for the Danish Defence. Parade uniforms are used as an identifying item by the employees within the Danish Defence and DEMA, and are used during office work and official appearances, e.g. during parades and ceremonies. Se udbuddet »
2021-08-16   Rammeaftale vedrørende indkøb af stiger, platforme og adgangsveje (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Rammeaftale om levering af stiger, platforme og adgangsveje samt tilknyttede serviceydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ZARGES Danmark
2021-06-25   Rammeaftale vedrørende indkøb af stiger, platforme og adgangsveje (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Rammeaftale om levering af stiger, platforme og adgangsveje samt tilknyttede serviceydelser. Se udbuddet »
2021-06-04   Kontrakt om konsulentbistand vedrørende projektkoordination til Forsvarets SAP-løsning DeMars (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
I - Baggrund og formål: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker med denne udbudsbekendtgørelse at udbyde projektkoordination til Forsvarets SAP-løsning DeMars. Forsvaret består af en række værn, kommandoer, stabe og myndigheder under Forsvarsministeriet (samlet Koncernen), som hver især varetager specialiserede opgaver som en del af Koncernens samlede forretningsmæssige formål. Forsvaret er en kompleks organisation, som varetager mange forskelligartede opgaver. DeMars er et … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
2021-06-04   Kontrakt om konsulentbistand vedrørende Change and Release Management til Forsvarets eksisterende SAP-løsning (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
I - Baggrund og formål: Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker med denne udbudsbekendtgørelse at udbyde Change and Release Management til Forsvarets SAP-løsning DeMars. Forsvaret består af en række værn, kommandoer, stabe og myndigheder under Forsvarsministeriet (samlet Koncernen), som hver især varetager specialiserede opgaver som en del af Koncernens samlede forretningsmæssige formål. Forsvaret er en kompleks organisation, som varetager mange forskelligartede opgaver. DeMars er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hclo Consulting ApS
2021-04-14   Skærmvægsløsning til Beredskabsstyrelsens krisestyringsfaciliteter (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Beredskabsstyrelsen skal anskaffe en skærmvægsløsning til hovedkontoret i Birkerød og øvrige afdelinger til styrkelse af Beredsskabsstyrelsens krisestyringsfaciliteter. Se udbuddet »
2021-03-31   Acquisition of Rescue Vessel for the Danish Coastal Rescue Service (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Danish Acquisition and Logistics Organization (DALO) has been requested to procure one fast Search and Rescue (SAR) vessel for the Danish Coastal Rescue Service (DCRS) life boat station on the island of Anholt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Chantier Naval Couach
2021-02-03   Rammeaftale vedrørende indkøb af proviant (Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen)
Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) planlægger at indgå en rammeaftale med én leverandører til løbende indkøb af proviant af forskellig karakter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AB Catering Aalborg A/S