Indkøb: Danmarks Tekniske Universitet - DTU

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Danmarks Tekniske Universitet - DTU

2023-09-29   PET-, SPECT- and CT-Scanner (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Together with and as partner in the national consortium, Danish BioImaging (DBI), DTU has received funding from the Danish roadmap for Research Infrastructure to build an open access platform - danish bioimaging infrastructure, referred to as DBI-infra. DBI-infra consists of bio-imaging facilities located at Danish universities, research institutions and supported by commercial companies. We, the Translational bioImaging Center (TIC) hosted by institute for Health Technology at the Danish Technical … Se udbuddet »
2023-09-22   Havundersøgelsesfartøj til kystzonen (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU ønsker at foretage en udskiftning/modernisering af flåden hos Sektion for kystøkologi. Derfor søges moderne fartøj egnet for tilpasning til fiskeri og prøvetagning i kystnære danske far-vande (fartsområde A1). Se udbuddet »
2023-09-11   Off-the-shelf embedded computing boards with GPU capability (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU needs an embedded computing board; a small computer with GPU capabilities capable of running code in the CUDA programming language, that we can use in a more complex setup of hardware that needs data processing. 14 units are needed. An off-the-shelf component with a proven track record is needed as this is for a mature technology. The unit will be used for time critical data processing in the optimized CUDA programming language, meaning that GPU acceleration for calculations is needed. Se udbuddet »
2023-09-08   X-ray diffractometer (XRD) (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
This tender is for the acquisition of a multipurpose high-resolution X-ray diffractometer (XRD) system intended for a university facility, which provides access to an extensive suite of characterization tools as one of its core purposes. The facility caters to users from various levels of experience and tech-nical backgrounds within the university and serves commercial customers as well. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ramcon A/S
2023-09-07   Optical Components (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
optical components, opto-mechanics, motion control, free space optics, fiber optics, light sources, light measurement, imaging systems, active optics, optical tables, and laboratory supplies Se udbuddet »
2023-08-31   Instrument for real-time live-cell imaging and cellular impedance analysis (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU requires an instrument that can analyze behavior of live mammalian cells (incl. proliferation/morphology/death) in real-time using both impedance (label-free, high sensitivity) and live-cell imaging (precision and confirmation of cell behavior). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AH Diagnostics
2023-07-06   Transportvaneundersøgelse til Institut for Management Engineering (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Transportvaneundersøgelsen er en løbende kortlægning af danskernes transportadfærd. Undersøgelsen gennemføres 365 dage om året med personer over 6 år bosat i Danmark. Se udbuddet »
2023-06-16   Projektering og udførelse af 330 DTU Space DTU Lyngby Campus (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Bygning 330 (B330) bliver en ny bygning på DTU Campus Lyngby i 3. kvadrant, og skal primært huse Institut for Rumforskning og Rumteknologi, DTU Space. Nybyggeriet B330 bliver til en laboratorie- og kontorbygning på ca. 6.600 brutto m². Nærværende udbud omhandler byggeprogram, forslagsfase, projekteringsfase, udførelsesfase samt brugsfasen og overdragelse til DTU drift. Projektet skal fra start til slut udarbejdes og gennemføres i et værdiskabende, tæt og forpligtende samarbejde mellem totalrådgiver, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elindco Byggefirma A/S
2023-06-08   Nordisk undersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU ønsker at gennemføre en undersøgelse af befolkningens kost, fysiske aktivitet og overvægt i Norden, herunder i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island. Projektet bliver kaldt NORMO 2023. Dataindsamlingen skal gennemføres i efteråret 2023 med statsborgere i alderen 7-12 år og 18-65 år, bosat i de deltagende lande. Deltagerne skal udtrækkes som simpel tilfældig stikprøve over centrale populationsregistre. I alt skal der indsamles mindst 500 gyldige interviews blandt 7-12 årige og mindst 1000 gyldige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norstat Danmark A/S
2023-05-10   Rammeaftale om bygherrerådgivning til DTU Campus Service (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Rammeaftalen omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med: - Bygge- og anlægsprojekter vedrørende nybyggeri, om- og tilbygning, renovering, vedligeholdelse samt anlægsprojekter, - Strategier, analyser og planlægning, - Forskellige typer ledelse og/eller supportfunktion, herunder projektledelse, procesledelse, IKT-ledelse, bæredygtighedsledelse, commissioningledelse, byggeledelse mv. - Brugerprocesser, - Udbud, budgettering, økonomistyring, kontraktstyring, mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S
2023-05-04   LCMSMS (uHPLC - triple quadrupole MS system) (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
This tender is for a triple quadrupole mass spectrometer coupled to an ultra high performance liquid chromatography system (uHPLC-MSMS). The uHPLC system should be fitted with a high capacity autosampler with room for 250+ samples and the and the MSMS with an electrospray ionization system. The uHPLC-MSMS will be used primarily for detection of trace levels of persistent organic pollutants (i.e PFAA, Pesticides, Pharmaceuticals etc) in environmental relevant samples (i.e drinking-, surface-, and ground water). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Shimadzu Filial Danmark
2023-04-28   Quantum Key Distribution Systems for Danish Quantum Communication Infrastructure (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
This project (Project: 101091659 — QCI.DK — DIGITAL-2021-QCI-01), is part of the EuroQCI. This tender call is for the 200 km long stretch between Odense and Copenhagen with an estimated attenuation of about 60 dB. To cover this span, 3-4 trusted nodes are planned. Fewer trusted nodes will be preferred as that will decrease the number of devices needed as well as decrease maintenance. The trusted nodes will have racks that are 19 inch wide (19’’ in metric units: 482.6 mm) that allow for a depth of up to … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: QTI srl
2023-04-17   High Performance Computing system (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU’s Department of Physics invites tenders for a Linux cluster High Performance Computer (HPC) system to be used for floating-point intensive numerical simulations using the researchers’ own de-veloped computer codes as well as some commercial codes. The main scientific research focus is on studies of materials and materials design at the atomic scale using quantum-mechanical calculations. The primary quantum-mechanical codes employed are GPAW, VASP, and ADF. Tenderers should offer very fast processors … Se udbuddet »
2023-03-31   Kaffe, te og tilbehør samt maskiner og service (1) (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Ordregiverne ønsker at indgå rammeaftale om køb af kaffe, te, tilbehør, øvrige produkter, køb og leje af maskiner og service af disse. Produkterne og service'en skal leveres over hele Danmark. Ordregiverne forventer, at der kan leveres i henhold til aftalerne senest 2 måneder efter aftalerne er underskrevet. Rammeaftalen er opdelt i to delaftaler: - Delaftale 1: Kaffe, te, tilbehør, øvrige produkter, maskiner og service - Delaftale 2: Flydende kaffe, maskiner og service Beskrivelsen af ydelserne, der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BKI foods a/s Jacobs Douwe Egberts DK ApS
2023-03-30   Røntgenkilde (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
3D Imaging Centeret under DTU Fysik ønsker at indkøbe en højenergi røntgenkilde. Røntgenkilden vil være del af et instrument til højopløst radiografi og tomografi af store prøver bestående af tætte materialer som knogle, beton og stål. Kildens effekt og spænding skal muliggøre en røntgenstråle velegnet til måling af et højt antal projektioner, så der kan laves en rekonstruktion med høj rumlig opløsning. For at en række forskellige prøver skal kunne måles samtidig med, at med at forskellige prøvemiljøer … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Magnatek ApS
2023-03-10   Procurement of LC-GC-FID MOSH/MOAH Analyzer (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU intends to set up a contract for the supply, installation, training and maintenance of an Online High Performance Liquid Chromatograph coupled to Gas Chromatograph with Flame Ionisation De-tection (LC-GC-FID) for the EURL-Processing Contaminants, hosted at National Food Institute. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axel Semrau GmbH
2023-03-10   Kaffe, te, tilbehør, øvrige produkter, maskiner og service (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Ordregiverne ønsker at indgå rammeaftale om køb af kaffe, te, tilbehør, øvrige produkter, køb og leje af maskiner og service af disse. Produkterne og service'en skal leveres over hele Danmark. Ordregiverne forventer, at der kan leveres i henhold til aftalerne senest 2 måneder efter aftalerne er underskrevet. Rammeaftalen er opdelt i to delaftaler: - Delaftale 1: Kaffe, te, tilbehør, øvrige produkter, maskiner og service - Delaftale 2: Flydende kaffe, maskiner og service Beskrivelsen af ydelserne, der … Se udbuddet »
2023-02-22   Kreative ydelser & medie ydelser herunder rådgivning og planlægning (1) (1) (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU ønsker at indgå en rammeaftale med et bureau der kan levere kreative ydelser og medie ydelser herunder planlægning og rådgivning. Se udbuddet »
2023-01-09   Skibsteknisk rådgivning og skibsteknisk projektledelse for DTU's anskaffelse af nyt havforskningsskib, Dana V (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Danmarks Tekniske Universitet, DTU ønsker at anskaffe et nyt havforskningsskib (DANA V), og har i den forbindelse behov for skibsteknisk rådgivning og skibsteknisk projektledelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OSK-ShipTech A/S
2022-12-15   Rådgiveraftale om byggeledelse i forbindelse med udførelse af B313 på DTU Lyngby Campus (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Opgaven omfatter i byggeledelse i forbindelse med udførelse af alle byggeaktiviteter ekskl. råhus. I projektet er der stor fokus på omhyggelighed, commissioning (Cx), bæredygtighed og digitalisering. Byggeledelsen skal indgå i et tæt samarbejde med Cx-team, og den skal medvirke til og aktivt deltage for, at DTU’s ambitioner og krav til bæredygtighed indfries for B313 projektet. Derudover omfatter byggeledelsen koordinering af bygherreleverancer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Børthy Schriver Lundemann A/S
2022-12-05   Layout, tryk og distribution af DTUs magasin Dynamo (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU udbyder hermed aftale vedrørende grafisk tilrettelæggelse, tryk, pakning samt distribution af det trykte magasin Dynamo, som er DTU’s profilmagasin, der udkommer fire gange årligt. Magasinets formål er ekstern branding af universitetet og har et oplag på ca. 19.000 styk. Udgivelsen er annoncefri og gratis at abonnere på. De primære målgrupper er beslutningstagere i såvel det politiske system som i den offentlige administration og private virksomheder. Aftalen udbydes for en periode på seks år med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Creative Zoo A/S
2022-11-21   Kreative ydelser & medie ydelser herunder rådgivning og planlægning (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU ønsker at indgå en rammeaftale med et bureau der kan levere kreative ydelser og medie ydelser herunder planlægning og rådgivning. Se udbuddet »
2022-10-25   A fully integrated electron diffractometer (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
A fully integrated, dedicated electron diffractometer that allows 3D structure determination of submi-cron-sized crystals of inorganic and organic molecules and materials at atomic resolution. This in-cludes acquisition of electron diffraction data at cryogenic and elevated temperatures, remote access control, and automatized and integrated data processing and structure solution. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rigaku Europe SE
2022-08-16   Scanning Wind Lidar (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU Wind and Energy Systems studies atmospheric flow and its application for wind energy covering flow over terrain and flow around wind turbines and wind farms. We measure the flows by laser-based instruments that can measure the wind speeds remotely up to many kilometers from the instruments. These instruments are called Doppler lidars (Light detection and ranging) and when equipped with a system to steer the beam they are called wind-scanners. Several of those can be coordinated and synchronized to … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Metek Meteorologische Messtechnik GmbH
2022-07-29   Forskningstogter efter tobis i Nordsøen og Skagerrak (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU foretager videnskabelige togter i Nordsøen/Skagerrak, som består af to sektioner. Sektion 1 foregår i nordlige og centrale del af Nordsøen med forventet 15 døgns varighed i november/december måned. Sektion 2 foregår i den sydlige del af Nordsøen (se bilag 4) med forventet 10 dages varighed i samme periode. Der foretages forsøgsfiskeri med en modificereret muslingeskraber efter nedgravede tobis i døgnets mørke timer. Togtet dækker de vigtigste tobis banker i Nordsøen og Skagerrak. Togtet er et årligt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Foga Aps
2022-07-08   Design af nyt havforskningsskib (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Danmarks Tekniske Universitet, DTU ønsker at anskaffe et design af nyt havforskningsskib (DANA V). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KNUD E. HANSEN A/S, Naval Architects Odense Maritime Technology A/S
2022-07-04   Scanning Electron Microscope (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
This tender concerns the acquisition of a scanning electron microscope (SEM) for a university facility that provides access to an extensive suite of nanofabrication and characterization tools as one of its core purposes. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Zeiss
2022-06-17   Dry cryostat with scanning inset suited for NV magnetometry (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
The requested system is a variable-temperature scanning system suitable for scanning nitrogen-vacancy magnetometry operating in a cryostat with a superconducting magnet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Qnami AG
2022-06-17   Fællesudbud af Kaffe, te, tilbehør, maskiner og service (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Universiteterne i Danmark, samt Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, er gået sammen om denne konkurrenceudsættelse af det samlede forbrug og indkøb af kaffe, te, tilbehør, maskiner og service. Se udbuddet »
2022-06-03   Fællesudbud af Kaffe, te, tilbehør, maskiner og service (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Udbud af kaffe, te, tilbehør, maskiner og service. Udbuddet er delt op i 2 de3laftaer, hvor den ene skal kunne tilbyde Kaffe, te, tilbehør, maskiner og service. Den anden delaftale skal kunne leverer Flydende kaffe, maskiner og service. Se udbuddet »
2022-05-20   Outplacement ydelser (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU er inde i en løbende udvikling, som bl.a. kan betyde reorganiseringer og andre strukturændringer, der kan have indflydelse på arbejdsforholdet. Både i forbindelse med reorganisering og ved afskedigelse af enkelte medarbejdere, har DTU behov for et eksternt bureau til, i tæt samarbejde med Koncern HR, at løse denne opgave i form af outplacement ydelser. Se udbuddet »
2022-05-10   Multipurpose X-ray diffractometer (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU Energy intends to buy a high-intensity, high-resolution X-ray diffractometer. The instrument will be used mainly for thin film characterization but must be a multipurpose instrument reconfigurable for e.g. powder diffraction. The diffractometer will be a research facility coupled to our new E-mat facility for preparation of functional materials under inert conditions. The diffractometer must have a vertical goniometer with theta/theta geometry and will be used for characterization of thin inorganic … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ramcon A/S
2022-03-30   Konsulentydelser til full-stack udvikling (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Konsulent til full-stack udvikling af single webportal for databursting og HL7 i cloud-miljøet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ProData Consult
2022-03-18   Ultrafast Scanning Atomic Force Microscope (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU Physics has a group investigating the interaction of materials with solutions and gases, in the presence and absence of organic compounds. The work aims to understand and control reactions such as dissolution of the materials and the nucleation of secondary phases on the solid surfaces. For this work, we need an atomic force microscope, that is flexible, to allow developments in hardware and software. We require ultrafast scanning, as well as the classical slow and fast scanning, because many of the … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Oxford Instruments GmbH
2022-03-04   Udbud af kontrakt om vagtjenester for DTU på Risø Campus (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder hermed kontrakt om vagttjenester for DTU på Risø Campus. Kontrakten og udbuddet administreres og gennemføres af DTU Campus Service (CAS). Det er DTU's vurdering, at der er tale om vagttjenester, som er omfattet af udbudslovens afsnit III (udbudsdirektivets bilag XIV), jf. udbudslovens § 7. Proceduren for udbuddet minder om gennemgørelsen af et begrænset udbud og er inddelt i følgende faser; udvælgelse, tilbudsfase og tildeling. Da der er tale om et udbud … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vagtservice Danmark A/S
2022-02-14   Udbud af kontrakt om rengøring for DTU på Risø Campus (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) gennemfører et begrænset udbud af kontrakt om udførelse af rengøring for DTU på Risø Campus. DTU Risø Campus er et samlet geografisk område på ca. 605.000 m² i grundareal samt et bygningsetageareal brutto på ca. 95.000 m². DTU Risø Campus er beliggende på Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Det samlede rengøringsareal omfattet af den udbudte kontrakt andrager ca. 25.000 kvadratmeter. Den udbudte kontrakt omfatter rengøring af lokaler, der anvendes til administration, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coor Service Management A/S
2022-01-21   CO2 capture and conversion demonstration plant (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
As part of the Horizon 2020 project ConcenCUS, a mobile CO2 capture and conversion demonstration plant must be built and operated on site at industrial partners in Denmark, Romania and Greece. DTU is responsible for the production and demonstration of the plant, and now needs a process engineering supplier for specific tasks within design, production and commissioning of the plant. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ammongas A/S
2021-12-15   Amplified femtosecond laser system (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
The Department of Photonics Engineering (DTU Fotonik) at the Technical University of Denmark is seeking offers for an amplified laser system that delivers mJ-class femtosecond laser pulses. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 4 Photonics AB
2021-12-13   Imaginative philosophy for science outreach (IPSO) (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
The research of the Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability at DTU contributes to developing sustainable products within 3 categories: Sustainable Chemicals, Natural Products and Microbial Foods. We seek a consultant to generate a suite of spectacular, highly polished media products that educate the general public about the science of microbes in general, and their role in the future of sustainability, in particular – specifically, as defined by the three application areas. This content must … Se udbuddet »
2021-12-09   Annonceringsydelser i forbindelse med rekruttering af medarbejdere nationalt og internationalt (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU udbyder annonceringsydelser i forbindelse med rekruttering af medarbejdere nationalt og internationalt. DTU har behov for annoncering i nationale og internationale medier, primært on-line medier. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Signatur A/S
2021-11-24   X-ray phase-contrast microCT for bioimaging (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
The 3D Imaging Center at DTU wishes to extend the current DANFIX research infrastructure with a dedicated X-ray microtomographysystem based on propagation X-ray phase contrast. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Exciscope AB
2021-11-11   Konsultentydelser til udvikling af DTU Bioengineerings public-private forskningsportefølje (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU Bioengineering (Institut for Bioteknologi og Biomedicin) ønsker en ekstern konsulent til at understøtte et Offentlig-Privat forskningssamarbejde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bjerg Consult
2021-09-17   Filter til Ventilationsanlæg (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU ønsker at indgå en rammeaftale på det samlede indkøb af filtre og kileremme til ventilationsanlæg til henholdsvis Lyngby, Ballerup og Risø.. Rammeaftalen udbydes som en 2 årig aftale der omfatter også ”grønne filtre” med fokus på energiforbruget. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AAF/Dinair Aps
2021-09-07   Recruitment services for VIP positions (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU is in a strong development and is constantly looking for the right candidates for the many exciting challenges and tasks to be solved. Group HR can solve a large part of this task, but wants to use an external recruitment agency for certain VIP positions. VIP positions are understood as VIP Leadership and staff positions such as Department Director, Professor, Associate Professor, Dean and Senior Researcher etc.. This assignment is hereby put to tender. Se udbuddet »
2021-09-07   Rekrutteringsydelser til TAP stillinger (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU er inde i en kraftig udvikling og søger kontinuerligt efter de rigtige kandidater til de mange spændende udfordringer og opgaver der skal løses. Koncern HR kan løse en stor del af denne opgave, men ønsker til visse TAP stillinger at benytte sig af et eksternt rekrutteringsbureau. Ved TAP stillinger forstås Teknisk-administrativt Personale herunder specialister og generalister; teknisk og administrative medarbejdere samt teknisk og administrative ledere og direktører. Denne opgave udbydes i dette udbud. Se udbuddet »
2021-05-28   Udbud af billeje (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
Aalborg, København- og Danmarks Tekniske Universitet ønsker gennem dette udbud, at konkurrenceudsætte det årlige spend på leje af biler i ind- og udland. Den forventede omsætning på aftalen er beregnet på baggrund af tidligere aktivitet/forbrug for 2019, da 2020 grundet Covid-19 ikke giver et retvisende billede. Med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet, vil der være en del usikkerhed omkring rejseaktiviteten i indeværende år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Avis Budget Group
2021-01-29   Offentligt udbud af desktops, laptops og skærme 2021 (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU ønsker at indgå en rammeaftale per delaftale med tilbudsgiver om levering indenfor nedennævnte kategorier i rammeaftaleperioden. - Delaftale 1) Desktop computere (omfatter 2 forskellige desktop computere, samt en desktop workstation med en række standardkonfigurationer og en række optioner og ønsker). - Delaftale 2) Laptop computere (omfatter 2 forskellige laptop computere, samt en laptop work-station med en række standardkonfigurationer og en række optioner og ønsker). - Delaftale 3) Skærme … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COMM2IG Comm2IG A/S
2020-11-27   Udbud af flytteservice for Lyngby, Ballerup og Risø campus (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU vil gennem dette udbud konkurrenceudsætte det samlede køb af flytteservice på de 3 campi der er beliggende i Storkøbenhavn og Roskilde. Den udbudte ydelser omfatter almindelig flytning af inventar m.m., samt en masse flytterelaterede opgaver der primært foregår på Lyngby Campus. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dybendal Flytteforretning ApS
2020-11-16   Mechanical Testing Machines for Construction Material Characterisation (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU Structural Lab is a lab-unit under the Villum Center for Advanced Structural and Materials Testing (CASMaT), and underpinned by the two DTU Departments of Civil Engineering and Mechanical Engineering. The laboratory is one of the largest and most well equipped laboratories of its type in Northern Europe and includes a large inventory of test and measurement equipment for both material, component and structural testing, including a large array of servo-hydraulic test machines and actuators as well as … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MTS Systems Norden AB
2020-11-13   Service og repartion af DTUs bilpark (Danmarks Tekniske Universitet - DTU)
DTU vil med dette udbud konkurrence den daglige service og reparation af DTU's bilpark på Lyngby, Ballerup og Risø campus. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AutoMester Danmark ApS