Indkøb: Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

>20 arkiverede indkøb

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation har historisk set været en køber af sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr, transportudstyr og transporthjælpemidler og beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør.
Historisk set har leverandørerne til Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation været Viking Life-Saving Equipment A/S, AB Sporrong, Accenture A/S, Airparts Company Ltd., AP-Services A/S, Brenntag Nordic A/S, Damasec Defence Systems Aps, Dräger Danmark A/S, EM. Z. Svitzer A/S og H. Dam Kærgaard.

De seneste indkøb foretaget af Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

2023-10-11   Konsulenter til KESDH (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Aftalen vedrører konsulentbistand til drift, vedligeholdelse og udvikling af KESDH. Konsulentydelserne omfatter projektledelse, testledelse, sagsbehandling, rådgivning og vejledning. - Forsvaret består af en række værn, kommandoer, styrelser, stabe og myndigheder under Forsvarsministeriet (i det følgende benævnt "Koncernen"), som hver især varetager specialiserede opgaver som en del af Koncernens samlede forretningsmæssige formål. Forsvaret er en kompleks organisation, som varetager mange … Se udbuddet »
2023-10-06   Supply and sustainment of prefabricated containers, modular structures made from prefabricated containers and... (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Danish Defense Acquisition and Logistics Organization (DALO) is in need for a larger amount of prefabricated(PREFAB) container modules. The purpose of the PREFAB is to facilitate living and workspace for deployed army personal in a camp for the Danish armed forces to be built in Latvia. PREFAB have a size corresponding to a 20FT ISO container, which can be used individually or interconnected in two or more modules transformed into larger spaces and in two storeys. The camp will need to accommodate 1000+ … Se udbuddet »
2023-10-03   Udbud af beredskabsaftale vedrørende isbrydning i Smålandsfarvandet (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 969 af 25/07/2017 om beredskab for isbrydning er det besluttet, at isbrydningsopgaverne i fire afgrænsede danske farvande løses i et privat-offentligt samarbejde mellem Forsvaret og det maritime erhverv. - Samarbejdet baseres på fire beredskabsaftaler, hvoraf dette udbud omhandler isbrydning i Smålandsfarvandet og indgås for isbrydningssæsonerne i årene 2023-2027. - Beredskabsaftalen indebærer, at private operatører, som vælger at indgå en beredskabsaftale med staten, … Se udbuddet »
2023-09-27   T-17 Instrumentopdatering (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Aftalen omhandler udskiftning af nuværende instrumenter i Forsvarets T-17 fly med en ny instrumentpakke inkl. nyt ledningsnet. Den ny instrumentpakke skal indeholde alle funktionerne fra de eksisterende instrumenter bortset fra IFF, KN64 DME og UHF-radio. IFF, KN64 DME og UHF-radioen bibeholdes og indbygges i det nye instrumentpanel. Se udbuddet »
2023-09-25   Rammeaftale om levering af økonomisk rådgivning (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen udbyder en rammeaftale med én leverandør vedrørende økonomisk rådgivning. Ordregiver har til hensigt at anvende tjenesteydelserne til veteraner, der får anerkendt en arbejdsskade og i den forbindelse får tildelt erstatninger og godtgørelser. Formålet med økonomisk rådgivning til skadede veteraner er at skabe et komplet overblik over veteranens økonomi, som den ser ud på kort og længere sigt samt danne et fundament for forvaltning af … Se udbuddet »
2023-09-25   Supply and sustainment of iDirect hardware and software (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
In order to ensure sustained operation (24 hours a day, 365 days a year) of the iDirect equipment, DALO wishes to establish a framework agreement covering the supply and sustainment of iDirect hardware and software, including licenses, training, audit, support, etc.. The framework agreement shall ensure that DALO can acquire the necessary iDirect hardware, software, and support to operate our iDirect equipment. Se udbuddet »
2023-09-25   Reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en 4-årig aftale Rammeaftale vedrørende køb af reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne. Disse reservedele anvendes af Forsvaret selv til at servicere og vedligeholde Forsvarets egne mobile tankanlæg og tankvogne hvilket består af regelmæssige eftersyn, reparationer og modifikationer. Se udbuddet »
2023-09-15   Propelling Charges and Target practice projectiles for 127-mm (5") naval guns (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
DALO is preparing a tender on the aquisition of 2000 propelling charges and Target projectiles for 127-mm (5 ") naval guns. Se udbuddet »
2023-08-11   Rengøring og desinficering af Forsvarets materiele (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Opgaven omfatter rengøring og desinficering af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen (herefter FMI) egne kapaciteter med henblik på, at minimere den biologiske risiko for smitte ved transport af materiel og køretøjer på tværs af landegrænser. Herudover vil der skulle udføres mindre ad hoc opgaver, som f.eks. fjernelse af skimmelsvamp i containere mv. samt i mindre omfang rengøring og desinficering af andre nationers materiel og køretøjer, ved ankomst og afgang fra Danmark. Se udbuddet »
2023-07-27   Åndedrætskalk (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeret Materiel og Indkøbsstyrelsen ønsker at anskaffe åndedrætskalk (SOFNOLIME/CO2 absorbent) til Forsvarets dykkerapparater. Åndedrætskalken ønskes anskaffet i løs vægt i 4,5Kg beholdere. Forsvaret har en række apparater der er godkendt til brug med Molecular Products SOFNOLIME 797 eller D-Grade og der ønskes derfor dette eller et tilsvarende produkt. Se udbuddet »
2023-07-03   Framework Agreement regarding purchase of Field dressings, Compressed Gauze and Triangular Bandages (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
This tender concerns a framework agreement regarding the purchase of several types of field dressings, compressed gauze and bandages to be used within the Danish Defence as first aid. The agreement requires the capacity to deliver all stated products in the tender documents in their entirety, and has conditions related to delivery times. For further information regarding the tender see section II.2.4) Description of the procurement Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H. Dam Kærgaard
2023-06-13   Levering af Køreundervisning (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvaret har behov for køreundervisning til følgende kørekortkategorier: A, B, B/E, C, C/E og D. - Der udbydes 19 delaftaler, der er opdelt efter kørekortkategori og geografi for henholdsvis Beredskabsstyrelsen og Forsvaret. Delaftalerne er nærmere beskrevet i afsnit II.2.4. - Udbuddet gennemføres efter udbudslovens afsnit III. Se udbuddet »
2023-05-10   Acquisition of F-54 Automotive Diesel Fuel (Lot 1) and F-75 and F-76 Marine Gas Oil (Naval fuel) (Lot 2) (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The Danish Defence requires: -F-54 Automotive Diesel Fuel (Lot 1) for a range of ground based equipment, ranging from vehicles to emergency power generators. The fuel shall be able to be delivered by ship to Esbjerg Port, by ship to Aalborg Port and by refinery in Fredericia connected to the North European Pipeline System, -F-75 and F-76 Marine Gas Oil (Naval Fuel) (Lot 2) for a range of naval based capacities, ranging from smaller vessels to be used in domestic Waters to larger ocean going vessels. The … Se udbuddet »
2023-05-10   Anskaffelse af Crash Tender og Simulator (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Udbuddet vedrører anskaffelse til det Danske Luft Forsvar af Crash Tendere, en Crash Tender simulator og tilhørende drifts- og vedligeholdelsesaftale med reservedele. Crash Tenderne skal operere i de danske militære lufthavne i Danmark. og evt. Færøerne og Grønland. FMI forventer anskaffelse af ca. 14 køretøjer med en option på anskaffelse af cirka 10 yderligere køretøjer. Det angivne antal af køretøjer er fastsat uden forpligtigelse for FMI. Se udbuddet »
2023-05-04   Serviceaftale til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en 4-årig aftale Rammeaftale vedrørende service og vedligehold af Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne. Serviceaftalen skal anvendes i forbindelse med lovpligtige eftersyn, reparationer samt modifikationer af Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne. Forsvaret selv service i det omfang det er muligt. Aftalen er derfor tiltænkt som en mulighed for at kunne benytte en ekstern leverandør som samarbejdspartner, såfremt Forsvaret ikke … Se udbuddet »
2023-04-27   Gala and ceremonial uniforms, gala belts and accessories (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
This notice concerns the establishment of a framework agreement regarding the acquisition of gala and ceremonial uniforms, gala belts and gala accessories for the Danish Defence to be used in all three branches in connection with formal and ceremonial events, ie. state visits, parades, the queen's new year's reception. The framework agreement will have a duration of 4 years, with options for renewal 2 times with each a duration of 3 years. The gala and ceremonial uniforms, gala belts and gala accessories … Se udbuddet »
2023-03-30   Thermal Clip-on Sights for Sniper Rifles (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The objective of this Framework Agreement is to ensure that the Danish Defence will be able to provide Thermal Clip-on Sights for Sniper Rifles. The Framework Agreement consists of an acquisition part for 7 (seven) years with an option for further 3 (three) years and a sustainment part for 15 (fiveteen) years. The Danish Police is also entitled to use the Framework Agreements. The Thermal Clip-on Sights for Sniper Rifles will be primarily utilized by specialist sharpshooters across a wide spectrum of … Se udbuddet »
2023-03-29   Combat gloves (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The framework agreement concerns the acquisition of 10 (ten) different types of high quality gloves and mitts to be used by the Danish Armed Forces throughout a 7 (seven) years period. The different types of gloves and mitts are briefly described below. A more extensive description of each type of glove and mitt is available in Appendix A1 – A10. A1) Combat Glove: Combat Glove used in warm and intermediate climates such as the Danish fall, spring, and summer. The Combat Glove will be used by all soldiers … Se udbuddet »
2023-03-29   Anskaffelse af flugtapparater (EEBD) (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har til hensigt at gennemføre et udbud på anskaffelsen af flugtapparater (EEBD) til Søværnet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Interspiro AB
2023-03-27   Vessel Traffic Service system for VTS centre Storebaelt (VTS Great Belt) (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
This tender concerns - a contract for the acquisition, implementation, transition and sustainment of a complete Vessel Traffic System (hereafter referred to as “The Solution”) for the Great Belt VTS - a framework agreement for the delivery of associated services related to The Solution The Solution shall enable the registration and management of data regarding ships entering and/or leaving the surveillance zones in the Great Belt VTS area. The Solution shall replace an exisisting VTS client (hereafter … Se udbuddet »
2023-03-20   Reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en 4-årig aftale Rammeaftale vedrørende køb af reservedele til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne. Disse reservedele anvendes af Forsvaret selv til at servicere og vedligeholde Forsvarets egne mobile tankanlæg og tankvogne hvilket består af regelmæssige eftersyn, reparationer og modifikationer. Se udbuddet »
2023-03-20   Serviceaftale til Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en 4-årig aftale Rammeaftale vedrørende service og vedligehold af Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne. Serviceaftalen skal anvendes i forbindelse med lovpligtige eftersyn, reparationer samt modifikationer af Forsvarets mobile tankanlæg og tankvogne. Forsvaret selv service i det omfang det er muligt. Aftalen er derfor tiltænkt som en mulighed for at kunne benytte en ekstern leverandør som samarbejdspartner, såfremt Forsvaret ikke … Se udbuddet »
2023-03-17   40mm Salute Ammunition (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The Danish Defence is tendering a framework agreement for 40mm Salute Ammunition Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nammo Raufoss AS
2023-03-17   Ceremonial Weapons eg. Sabers and Daggers (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DALO) wishes to enter into a Framework Agreement that covers the acquisition of Ceremonial Weapons eg. Sabers and Daggers. DALO intends to use the Ceremonial Weapons for the Danish Defence, hereunder; the Danish Army, the Danish Navy and the Danish Air force. The Ceremonial Weapons are to be used during official appearances e.g. under parades and ceremonies, where ceremonial weapons are required by the Danish Defence. The Ceremonial … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: WKC Stahl- und Metallwarenfabrik Hans...
2023-02-21   Genudbud Håndholdte Radioer og Tilbehør (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Anskaffelsen vedrører Håndholdte Radioer og Tilbehør til det danske Forsvar Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SIEB Teknik ApS
2023-02-17   Acquisition of NATO Class 1, Small, Unmanned Aircraft Systems (UAS), including sustainment, support and training (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The framework agreement covers the purchase of NATO Class I, Small, Unmanned Aircraft System (hereafter UAS) for the Danish MoD. An UAS consists of a minimum of three UAV, two Ground Control Stations (hereafter GCS), primary sensor package, Synthetic Aperture Radar (hereafter SAR), antenna and all necessary ground equipment (spare parts, fuel pumps, fuel scales, tools etc) as the main components. The Unmanned Air Vehicle (hereafter UAV) must be a Vertical Take Off and Landing (hereafter VTOL) capability. … Se udbuddet »
2023-02-16   Transport Bags (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DALO) and the Danish Emergency Management Agency (DEMA) are putting acquisition of various Transport bags, Sport bag, Duffel bag and Waterproof bags, up for a tender. The transport bags are most probably developed and tested as they are already found in leading outdoor-, travel- and sports shops. This tender procedure concerns the award of a Framework Agreement (hereafter Contract) and Appendices (hereafter Appendices) for … Se udbuddet »
2023-02-06   Combat Gloves (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The framework agreement concerns the acquisition of 10 (ten) different types of high quality gloves and mitts to be used by the Danish Armed Forces throughout a 7 (seven) years period. The different types of gloves and mitts are briefly described below. A more extensive description of each type of glove and mitt is available in Appendix A1 – A10. A1) Combat Glove: Combat Glove used in warm and intermediate climates such as the Danish fall, spring, and summer. The Combat Glove will be used by all soldiers … Se udbuddet »
2023-01-25   Kontrakt om anskaffelse af en fiberlaserskærer (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Kontrakt vedrørende levering og opstilling af en fiberlaserskærer. Fiberlaserskæreren skal anvendes til at fremstille komponenter i forbindelse med diverse opbygninger af Forsvarets skibe, fly og køretøjer. Der skal installeres et nøglefærdigt anlæg med tilhørende udsugning på Flådestation Frederikshavn. Kontrakten omfatter herudover uddannelse i maskinen samt telefonisk og mulig on-site teknikersupport. Det bemærkes, at Forsvaret vægter forsyningssikkerhed højt, og at produktion af kritiske komponenter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Robma ApS
2023-01-04   Rammeaftaler på tankvognsleveringer af brændstof (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Dette udbud angår tildeling af flere rammeaftaler på levering af forskellige typer af brændstof i Danmark. Aftalen er delt op i flere forskellige delaftaler alt efter brændstoftype samt, hvor i landet brændstoffet skal leveres. Brændstoffet skal hovedsageligt leveres med tankvogne, men på den ene delaftale skal brændstoffet leveres i tromler. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Puma Aviation Europe OÜ Q8 Danmark A/S YX Danmark A/S
2022-12-20   Acquisition of All Terrain Vehicles, Cargo Trailers Together with Associated Spare and Wear Parts and Services (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The tender consists of two framework agreements: A framework agreement (LOT1) with a total potential delivery of approximately 100 ATV’s within a 7 year period, including an initially order for 32 ATV MIL SPEC, High payload and 20 cargo trailers. The delivery may concern up to 3 different types of ATV; - MIL SPEC, High payload capacity - COTS SPEC, High payload capacity - COTS SPEC, Low payload capacity And one type of Cargo trailer for MIL Spec ATV. Please note that DALO will award one supplier of ATV’s … Se udbuddet »
2022-12-08   Håndholdte Radioer og Tilbehør (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Anskaffelsen vedrører Håndholdte Radioer og Tilbehør til det danske Forsvar Se udbuddet »
2022-12-08   Tekniske, medicinske og specielle gasser samt flaskeleje (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at etablere en eller flere 4-årig rammeaftale(r) vedrørende køb af tekniske, medicinske og specielle gasser. Rammeaftalen dækker både levering og udlejning af gasflasker, batterier og bure til det danske Forsvar. Gasserne bruges indenfor svejsning, medicinsk og laboratorier. Produktet vil blive leveret til forskellige lokationer i Danmark, dog ingen leverancer til Grønland og Færøerne. Se udbuddet »
2022-11-03   Fire Pumps (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The Agreement concerns the supply and sustainment of petrol powered portable fire pumps and associated accessories. The Buyer intends to use the Deliverables for operational firefighting and for training and exercises for firefighters. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rosenbauer International AG
2022-11-02   Shirts (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics (hereafter DALO) and the Danish Emergency Management Agency (hereafter, DEMA), are putting acquisition of Shirts up for a tender. See detailed description in section II.2.4.The Shirts, that form part of the Agreement, shall for instance include the following items: Shirts for the combat uniform which are used with camouflaged military uniforms by soldiers. Uniform shirts which are part of the dress military uniform set and are usually worn under a … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mammut Hoffmann A/S
2022-10-26   Håndholdte radioer og tilbehør (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Anskaffelsen vedrører Håndholdte radioer og tilbehør til det danske Forsvar Se udbuddet »
2022-10-21   Close Combat Equipment (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
For the close combat training, DALO intends to purchase protection equipment and training materials. The equipment for the close combat training will not require a service and maintenance program. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nippon Sports ApS
2022-10-14   Metal Objects (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
The Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DALO) wishes to enter into a Framework Agreement that covers the acquisition of Metal Objects for the Danish Defence, the Danish Emergency Management Agency (DEMA) and the Danish Home Guard. Particularly, the following objetcs are covered; Gold plated Regiment Badges, Gold plated and silver plated distinction of rank and qualification, Gold plated and enamelled coat of arms, shields and wings, Gold plated, silver plated and nickel … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AB Sporrong
2022-09-29   Exhange of SAAB T-17 Lycoming IO-360-A1B6 engines (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Engine exchange on SAAB T-17 Lycoming IO-360-A1B6 engines owned by the Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO). Minor repairs and line maintenance is partly managed by Helicopter Wing Karup (HW Karup). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Airparts Company Ltd. Scan Aviation A/S
2022-09-22   Acquisition and sustainment of mobile Raman spectroscopy instruments (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
This tender concerns the acquisition and sustainment of mobile Raman spectroscopy instruments (in the following Raman instruments) for the Danish Defence and the Danish Emergency Management Agency (DEMA). The Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DALO) wishes to enter into a framework agreement that covers both the acquisition of the Raman instruments as well as sustainment of these by delivery of spare parts, consumables and services. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norad A/S
2022-09-15   Branddragter (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) har til hensigt at gennemføre et udbud vedrørende en rammeaftale på levering af branddragter. Beredskabsstyrelsen og alle andre myndigheder under Forsvarsministeriet samt øvrige kunder i Forsvarsministeriets Koncern kan rekvirere på rammeaftalen. De Kommunale Brand- og Redningsberedskaber kan også rekvirere på den kommende rammeaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Viking Life-Saving Equipment A/S
2022-09-08   Udbud på medicinske produkter til akutbehandling (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå 2 rammeaftaler på medicinske produkter til akutbehandling. De 2 delaftaler omhandler følgende: - Tourniquet - Hæmostatiske bandager Nærmere beskrivelse af produkterne fremgår af de respektive aftalers Appendiks A - Kravspecifikation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AP-Services A/S
2022-09-07   Droner med termisk sensor og RGB kamera og droner med RGB kamera (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
FMI udbyder en kontrakt på levering af følgende to typer droner med kontrolenhed, batterier, SD kort, ladehub, 12 volts billader, propeller, ledninger, pelicase og rygsæk: - droner med termisk sensor og RGB kamera, 56 stk. - droner med RGB kamera, 112 stk. Begge droner skal anvendes bredt i Forsvaret til fx foto, video og kortlægning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Damasec Defence Systems Aps
2022-08-30   Contract lifecycle management (CLM) solution (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
DALO has decided to digitalize its contracts and procurement documents through a Contract Creation System. DALO is looking for a standard solution for Contract Creation delivered either as Software as a Service (SaaS) or as software components to be installed in DALO’s closed internal IT-infrastructure. Through a software supported clause library, modular set up and wizard, the Contract Creation System shall support DALO’s different document types and the overall user experience of the Sourcing Managers … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Accenture A/S
2022-08-11   Close Combat Equipment (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
For the close combat training, DALO intends to purchase protection equipment and training materials. The equipment for the close combat training will not require a service and maintenance program. Se udbuddet »
2022-08-09   Vedligeholdelse af SVANEN og THYRA (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
FMI ønsker at indgå en rammeaftale på vedligeholdelse af skibene SVANEN og THYRA. De to skibene adskiller sig væsentligt fra Forsvarets øvrige flåde, idet der er tale om træskibe fra henholdsvis år 1960 og 1961. Rammeaftalens anslåede værdi er 10.500.000 DKK, mens rammeaftalens maksimale værdi er 31.500.000 DKK. - Det forventes at der afholdeles orienteringsmøde/besigtigelse af SVANEN og THYRA på Flådestation Frederikshavn 23. august 2022 Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mathis Værft A/S
2022-07-06   Forsvarsministeriets Arbejdsmiljø Database (FAD) (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
FMI skal anskaffe en softwareløsning (Forsvarsministeriets Arbejdsmiljø Database (FAD)) til sagsbehandling, administration og dataindsamling til brug for arbejdsmiljøområdet og HR-området hos Forsvaret. Se udbuddet »
2022-07-06   Kontrakt om indkøb af Civil GPS og tilbehør til Forsvaret (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå en rammeaftale på levering af GPS til civilt brug. Aftalen indeholder bl.a. køretøjsrelateret GPS (ind og udvendig), fartøjsrelateret GPS (hvortil der ikke kræves certificering), Håndholdt GPS, Hundesporings GPS, GPS til specialanvendelse og tilbehør. Aftalen indgås med 1 (én) tilbudsgiver. Tilbuddene vil udelukkende blive evalueret på baggrund af (laveste) pris. Rammeaftalen forventes at have en værdi på 20.000.000 - 40.000.000 DKK Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pro-Safe A/S
2022-06-30   Military Of The Shelf (MOTS) spare parts for the Danish military combat and tactical vehicles fleet (Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation)
Through purchases under a framework agreement the Danish Defence Aquisition and Logistics Organization (DALO) is planning to purchase military spare parts for the main part of the fleet of military combat and tactical vehicles of the Danish Defence. The framework agreements covers the purchase of all military spare parts for military combat and tactical vehicles from the following manufacturers: — BAE Systems Hägglunds Bandvagn 206 (Bv 206D6); — BAE Systems Hägglunds CV-9035 DK Infantry Fighting Vehicle … Se udbuddet »