Indkøb: Bovia Administrationsselskab

2 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Bovia Administrationsselskab

2023-12-14   BOVIA – Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (Bovia Administrationsselskab)
Denne udbudsbekendtgørelse gælder for BOVIA´s udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) iht. ABR 18 i forbindelse med støttede og ustøttede renoveringsager. Totalrådgivningen udbydes som et rammeaftaleudbud jf. udbudslovens §§ 95-100. BOVIA har en række renoveringer af eksisterende bebyggelser, som skal igangsættes inden for de kommende år og ønsker i den forbindelse at indkøbe teknisk rådgivning (arkitekt- og ingeniørrådgivning) til at projektere og udbyde disse projekter. … Se udbuddet »
2011-08-22   Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Bovia Administrationsselskab (Bovia Administrationsselskab)
Forsikringsdækning for bygning, løsøre, edb-kasko, erhvervs- pg produktansvar, bestyrelsesansvar og arbejdsskade. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensididge Forsikring