Indkøb: Region Hovedstaden

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Region Hovedstaden

2023-10-24   Udbud af tandregulering ifm. ortodontisk kirurgi (Region Hovedstaden)
Region Hovedstaden udbyder ortodontisk behandling af patienter med behov for ortodontisk-kirurgi på baggrund af vækstbetinget kæbeanomali. Behandlingen indebærer en prækirurgiskfase, en postkirurgisk fase og retentionfase. Den samlede maksimumværdi af køb på rammeaftalen over 4 år er, kr. 160 mio. ex moms. Se udbuddet »
2023-10-10   Indkøb af 7,5 tons gas-lastbiler (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører leverance (indkøb) af 2 stk. 7,5 tons gas-lastbiler til anvendelse i Region Hovedstaden. Se udbuddet »
2023-10-04   Beskyttelseskitler, væskeafvisende og væsketætte (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører indkøb af beskyttelseskitler for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark til beredskabslagre. Der udbydes beskyttelseskitler, fordelt på 4 delaftaler. For delaftale 1 og 2 indgår en initiallevering. For Region Hovedstaden gælder i tillæg indkøb på delaftale 1 og 2 til EU-nødlager. Den samlede maksimum køb på alle rammeaftaler over 4 år er, 35.076.490 stk. Se udbuddet »
2023-09-29   Prøvetagning på Driftsanlæg og Moniteringslokaliteter (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører Center for Regional Udviklings indkøb af Prøvetagning på afværgeanlæg og moniteringslokaliteter. Den samlede maksimumværdi af køb på alle rammeaftaler over 4 år er kr. 16.000.000,00 ex moms. Maksimumværdi af køb på delaftale 1 er kr. 8.000.000,00 ex moms Maksimumværdi af køb på delaftale 2 er kr. 8.000.000,00 ex moms Se udbuddet »
2023-09-28   Ikke-kliniske engangsartikler (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører indkøb af Ikke-kliniske engangsartikler for Regionerne. Der udbydes ca. stk./år 175.000.000 Ikke-kliniske engangsartikler i alt, fordelt på 16 delaftaler. Se udbuddet »
2023-09-21   Elektrikerydelser (Region Hovedstaden)
Region Hovedstadens, Center for ejendomme (herefter CEJ) og Center for IT og Medicoteknologi (herefter CIMT) ønsker at indgå en 3-årig aftale med option på 1 års forlængelse (fordelt på 4 delaftaler med to leverandører på hver) for elektrikerydelser på alle Region Hovedstadens hospitaler, eksklusive Bornholm. CEJ og CIMT ønsker et samarbejde, hvor leverandørens ressourcer indgår som en fast og planlagt del af det samlede mandskab på de enkelte hospitaler, for CEJ’s fælles driftsenhed og desuden som … Se udbuddet »
2023-09-11   Udbud af rejsebureau til Region Hovedstaden (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører Rejsebestillingen i Region Hovedstadens indkøb af Udbud af rejsebureau i Region Hovedstaden. Udbuddets formål er at Region Hovedstaden løfter udbudspligten ved at foretage rejsebestillinger hos ekstern leverandør. Al rejsebestilling af tjenesterejser for Regionens 18 virksomheder. Det forventes at Rejsebestillingen skal håndtere ca. 20.000,- rejsebestillinger af forskellig størrelse og karakter om året. Booking foregår på sælgers online platform. Se udbuddet »
2023-09-04   Kolonialvarer og melprodukter (Region Hovedstaden)
Udbud af kolonialvarer og melprodukter til Region Hovedstadens hospitaler og institutioner. Se udbuddet »
2023-08-09   Udbud af sårbehandlingsprodukter, fiksering samt engangsinstrumenter (Region Hovedstaden)
Udbud af sårbehandlingsprodukter, fiksering samt engangsinstrumenter til Region Hovedstadens hospitaler og institutioner Se udbuddet »
2023-08-07   Region Hovedstaden - Terrorism and Sabotage Insurance Procurement (Region Hovedstaden)
The insurance procurement covers Terrorism and Sabotage insurance with inception January 1, 2024. Please see tender materials for more information. Se udbuddet »
2023-07-14   Videodokumentation til endoskopi (Region Hovedstaden)
Levering, installation og idriftsættelse af videodokumentationssystem til endoskopi i Region Hovedstaden. Udbuddet vedrører hardware og software til brug for at optage, redigere og arkivere billede- og videomateriale fra endoskopiske procedurer. Den maksimale værdi for rammeaftalen er: 26000000 DKK Se udbuddet »
2023-07-13   Affaldshåndteringssystem til Mary Elisabeths Hospital (Region Hovedstaden)
Dimensionering, levering, montering og idriftssættelse af affaldshåndteringssystem til Mary Elisabeth's Hospital. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sisatech A/S
2023-07-13   Fast inventar til Mary Elizabeths Hospital (Region Hovedstaden)
Der udbydes Fast inventar til Mary Elizabeths Hospital til mange forskellige områder, på én samlet kontrakt. Se udbuddet »
2023-07-11   Operationslejer med tilbehør (Region Hovedstaden)
Dette udbud skal tilvejebringe indkøbsgrundlaget for tre typer operationslejer, hvor forskellen ligger på søjlens udformning. De tre typer skal være standard OP-lejer til anvendes på standard operationsstuer, men på forskellige specialer. Højt specialiserede OP-lejer er ikke en del af dette udbud. Udbuddets maksimal indkøbsværdi er sat til: DKK 359.744.711 Se udbuddet »
2023-06-30   Region Hovedstaden - Property Insurance Procurement (Region Hovedstaden)
The insurance procurement covers Property insurance with inception January 1, 2024 involving the following lot: Lot 1: Property Damage to Real Property arising from All Risks (excluding SRCC, Earthquale and Flooding from Sea, Fjord Lake or Stream) and Property Damage to Personal Property arising from Fire and Lightning. The contracting entity may award the contract on the basis of the initial tender and, hence, the tenderers cannot rely on negotiation meetings to be conducted. There is anticipated to be … Se udbuddet »
2023-06-09   Køretøjer til liggende sygetransport (Region Hovedstaden)
Køretøjer til liggende sygetransport til Region Hovedstaden på vegne af Kontroludbudsgruppen. Se udbuddet »
2023-06-03   Videodokumentation til endoskopi (Region Hovedstaden)
Levering, installation og idriftsættelse af videodokumentationssystem til endoskopi i Region Hovedstaden. Udbuddet vedrører hardware og software til brug for at optage, redigere og arkivere billede- og videomateriale fra endoskopiske procedurer. Den maksimale værdi for rammeaftalen er: 26000000 DKK Se udbuddet »
2023-05-23   Genudbud - Klude til overfladedesinfektion (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører indkøb af klude til overfladedesinfektion for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Der udbydes klude til overfladedesinfektion, fordelt på 2 delaftaler samt en initiallevering. Den samlede maksimumværdi af køb på alle rammeaftaler over 4 år er, DKK 365.888.496 ex moms. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KiiltoClean A/S
2023-05-15   udbud af uddannelse af ambulancebehandlere med særlige kompetencer (Region Hovedstaden)
Udbud af uddannelse af ambulancebehandlere med særlige kompetencer. Udbuddet vedrører Region Hovedstadens Akutberedskab - på vegne af de 5 regioners indkøb af Uddannelse af ambulancebehandlere med særlige kompetencer. Se udbuddet »
2023-04-28   Udbud af udstyr og forbrugsvare til TLA, kemi og immunkemi til Nyt Hospital Nordsjælland (Region Hovedstaden)
Der skal indkøbes udstyr, forbrugsstoffer og service til TLA, kemi og immunkemi til det nye laboratorium på Nyt Hospital Nordsjælland Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abbott Laboratories A/S
2023-04-21   Øre-Næse-Halskirurgi (Region Hovedstaden)
Region Hovedstaden henviser patienter til Øre-Næse-Halskirurgi, for at sikre patienters mulighed for en behandling inden for ventetidsgarantien. Se udbuddet »
2023-04-19   Køretøjer til liggende sygetransport (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører leverance (indkøb) Køretøjer til liggende sygetransport til anvendelse i Region Hovedstaden samt service- og vedligeholdelsesaftale Se udbuddet »
2023-04-11   Udbud af Klinisk ernæring og remedier (Region Hovedstaden)
Udbud af Klinisk ernæring og remedier til Region Hovedstadens hospitaler og institutioner samt remedier til borgere i eget hjem Se udbuddet »
2023-04-04   Hospitalslejer af flere typer, behandlingsstole og kliniske stole (Region Hovedstaden)
Udbuddet efterspørger, lejer til brug i akutmodtagelser, generel patienttransport intern på hospitalet, undersøgelses-, behandlings- og våd-lejer. Samt behandlingsstole og klinik stole/tapporetter. De efterspurgte produkter er fordelt på 10 delaftaler, der udbuddes seperat. Alle produkter skal være af en kvalitet og holdbarhed, der afspejler at de skal anvendes på hospitaler i mange år. Alle tilbudte produkter skal kunne fysisk deltage i den praktisk evaluering på Hvidovre hospital i uge 24-25/2023. Den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alcyon ApS Cisi P/S MedicTinedic ApS Medshop.DK ApS Rehab Care DK ApS Standard Systemer ApS
2023-03-30   EU udbud af indledende forureningsundersøgelser (Region Hovedstaden)
Rådgivning i forbindelse med indledende forureningsundersøgelser i Region Hovedstaden, herunder risikovurdering overfor bolig, grundvand, overfladevand og natur. Der indgås aftale med 3 rådgivere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI Dansk Miljørådgivning A/S GEO
2023-03-21   Kommunikationsbureauer (Region Hovedstaden)
Indkøb af strategisk kommunikationsrådgivning og kommunikationsprodukter og -indsatser til Region Hovedstaden. Den samlede maksimumværdi af køb på rammeaftalen over 4 år er kr. 30.000.000 ex moms. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Primetime Kommunikation P/S
2023-03-20   Levering, montering og idriftssættelse af containervasker på Bispebjerg Hospital (Region Hovedstaden)
Levering, montering og idriftssættelse af containervasker på Bispebjerg Hospital. Se udbuddet »
2023-03-09   Levering af RFID læsere, antenner, kabler, monteringssæt og håndscannere til Region Hovedstaden, Region Sjælland... (Region Hovedstaden)
Levering af RFID læsere, antenner, kabler, monteringssæt og håndscannere til Region Hovedstaden, Region Sjælland (option), Region Midt (option), Region Nord (option) og Region Syd (option) Den samlede maksimumværdi af køb på hele rammeaftalen over 4 år er, jf. Udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4 kr. 68.000.000,- ex moms. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lyngsoe Systems A/S
2023-03-09   Udbud af liggende patientbefordring (Region Hovedstaden)
Udbuddet omfatter kontrakter på befordring af liggende patienter til hospitalerne i region hovedstaden. Se udbuddet »
2023-03-06   Region Hovedstaden udbyder behandling af Obstruktiv Søvnapnø (Region Hovedstaden)
Region Hovedstaden udbyder en rammeaftale på baggrund af sundhedsloven § 75 stk. 2. Der udbydes udredning og behandling af Obstruktiv Søvnapnø samt en option på overdragelse af kontrolpatienter fra tidligere leverandør. Patienter med diagnosen moderat eller svær obstruktiv søvnapnø skal tilbydes CPAP-behandling. Patienter med normale forhold eller let søvnapnø tilbydes ikke CPAP-behandling men relevant vejledning. Leverandøren forventes at benytte relevant telemedicinsk løsning ved behandling med CPAP. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Charlottenlund Privathospital & Ørenæsehalsklinik Søernes Privathospital ApS
2023-03-06   Klude til overfladedesinfektion (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører indkøb af klude til overfladedesinfektion for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Der udbydes klude til overfladedesinfektion, fordelt på 4 delaftaler samt en initiallevering. Den samlede maksimumværdi af køb på alle rammeaftaler over 4 år er, DKK 449.564.144 ex moms. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KiiltoClean A/S Wet Wipe A/S
2023-02-27   Implantater til traumekirurgi / knoglefiksation (Region Hovedstaden)
Udbud af implantater til traumekirurgi/knoglesfiksation med en samlet maksimumværdi af køb på alle rammeaftaler over 6 år på 274.000.000 dkr. Rammeaftalen løber således som udgangspunkt i længere tid end 4 år, jf. Udbudslovens § 95, stk.2, idet Ordregiver vurderer, at der konkret er tale om et ekstraordinært tilfælde. Varigheden af kontraktperioden er fastsat til 6 år begrundet i afskrivningsperioden for de tilknyttede instrumentarier, nødvendige initialinvesteringer vedr. etablering af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arthrex Danmark Fischer Medical Johnson & Johnson, a division of Janssen-Cilag A/S Smith & Nephew A/S Stryker Danmark Swemac Osmedic Zimmer Biomet Denmark ApS
2023-02-20   Delivering, installation and implementation of 1 pc. of cyclotron for production of radioactive isotopes for Herlev Hospital (Region Hovedstaden)
Delivering, installation and implementation of 1 pc. of cyclotron for production of radioactive isotopes for Herlev Hospital Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ion Beam Applications SA
2023-02-17   Udbud af udstyr til TLA, kemi og immunkemi til Nyt Hospital Nordsjælland (Region Hovedstaden)
Der skal indkøbes udstyr, forbrugsstoffer og service til TLA, kemi og immunkemi til det nye laboratorium på Nyt Hospital Nordsjælland Se udbuddet »
2023-02-13   Drift af kantiner - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Region Hovedstaden)
Drift af kantiner - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital til personale. Der skal driftes kantine på begge matrikler. Det potentielle kundeunderlag i form af antal ansatte på hospitalet er: • Ca. 3200 på Bispebjerg Hospital • Ca. 600 - 800 på Frederiksberg Hospital Grundet hospitalernes almindelige drift 24 timer i døgnet og 365 dage årligt er det daglige potentielle kundeunderlag dog væsentligt mindre. Se udbuddet »
2023-02-08   Udbud af Cochlear implantater samt tilbehør (Region Hovedstaden)
Udbud af kontrakt om cochlear høre implantater samt tilbehør. Max værdi for kontrakten 255.000.000 DKK. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Advanced Bionics Denmark Aps Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG
2023-02-08   Genudbud af Leje af udstyr samt levering af forbrugsvarer til NO behandling (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører leje af udstyr (vogn, apparat, blender, regulatorer m.m) samt tilhørerende forbrugsvarer til tilslutning mellem patient og udstyr, køb af NO på trykflasker, samt service til forbrugende afdelinger på Rigshospitalet. Den maksimale kontraktværdi er 6200000.00 DKK Se udbuddet »
2023-02-03   Genudbud Møbler til Amager/Hvidovre Hospital (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører indkøb af Møbler til Amager/Hvidovre Hospital, herunder møblering af nyt akuthus på Hvidovre Hospital. Den maksimale kontraktværdi er 7500000,00 DKK ex. moms Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Holmris B8 A/S
2023-01-31   Udbud vedr. Rekruttering af Speciallægevikarer i Region Hovedstadens Psykiatri (Region Hovedstaden)
Region Hovedstaden udbyder rekrutteringer af speciallægevikarer inden for Psykiatrien til vikariater af længerevarende perioder. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud. Den samlede maksimumværdi af køb på rammeaftalen over 6 år er DKK 180 mio. ex moms. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dedicare A/S Medicotrust A/S Transmedica A/S VikTeam A/S
2023-01-27   Flytte- og handymanservice på Regionens hospitaler, psykiske centre og institutioner(Genudbud) (Region Hovedstaden)
Flytte- og handymanservice på Regionens hospitaler, psykiske centre og institutioner Se udbuddet »
2023-01-11   Genomsekventering Kennedy Centret (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører supplerende udstyr til Genomsekventering til afdeling for Genomisk Medicin, Kennedy Centret, Rigshospitalet Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Illumina Denmark
2023-01-04   Leje af udstyr samt levering af forbrugsvarer til NO behandling (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører leje af udstyr (vogn, apparat, blender, regulatorer m.m) samt tilhørende forbrugsvarer til tilslutning mellem patient og udstyr, køb af NO på trykflasker, samt service til forbrugende afdelinger på Rigshospitalet Se udbuddet »
2023-01-03   Monitoreringsløsning til Intensiv Behandling Neurocentret Rigshospitalet (Region Hovedstaden)
Kontinuerlig intelligent monitorering af patienter på Intensiv Behandling Neurocenteret Rigshospitalet. Løsningen skal omfatte kontinuerlig overvågning af op til 20 patienter placeret på enkeltstuer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Siemens Healthcare A/S
2022-12-23   Udbud af rengøring og serviceopgaver i Region Hovedstadens Psykiatri (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører indkøb af Rengøring og serviceopgaver i Region Hovedstadens Psykiatri. Delaftale 1: Psykiatrisk Center Glostrup, Psykiatrisk Center Ballerup, Børne- og Ungdoms-psykiatrisk Center, Administrationen og opfølgende dagbehandlingstilbud Delaftale 2: Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør og Psykiatrisk Center Nordsjælland, Frederikssund Se udbuddet »
2022-12-21   Møbler til Amager/Hvidovre Hospital (Region Hovedstaden)
Udbuddet vedrører indkøb af Møbler til Amager/Hvidovre Hospital, herunder møblering af nyt akuthus på Hvidovre Hospital. Den maksimale kontraktværdi er 7500000,00 DDK Se udbuddet »
2022-12-16   Flytte- og handymanservice på Regionens hospitaler, psykiske centre og institutioner (Region Hovedstaden)
Flytte- og handymanservice på Regionens hospitaler, psykiske centre og institutioner. Den samlede maksimumværdi af køb på parallelle rammeaftaler over 4 år er estimeret til 54.000.000 kr. ex moms. Se udbuddet »
2022-12-14   Delivering, installation and implementation of 1 pc. of cyclotron for production of radioactive isotopes for Herlev Hospital (Region Hovedstaden)
Delivering, installation and implementation of 1 pc. of cyclotron and all of its subsystems for production of radioactive isotopes for Herlev Hospital. Se udbuddet »
2022-12-06   Udbud af biologisk aorta hjerteklap (Region Hovedstaden)
Udbud af kirurgisk biologisk aorta hjerteklap Anslået køb i styk på den enkelte rammeaftale er baseret på forbrugsdata, og er angivet i bilag 2 Tilbudslisten i kolonne E. Det forventede køb er opgjort pr. år. Maksimum køb i hele kontraktperioden inkl. forlængelser i samlet 4 år på de enkelte delaftaler er udspecificeret i styk, i bilag 2 Tilbudslisten i kolonne F. Se udbuddet »
2022-12-06   Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. sliding gantry CT-skannere samt reetablering af gulv til... (Region Hovedstaden)
Levering, installation og idriftsættelse af 2 stk. sliding gantry CT-skannere samt reetablering af gulv til Rigshospitalets Traumecenter. Skannerne skal benyttes til skanning af fysisk traumatiserede patienter og patienter med akutte medicinske lidelser - såvel børn som voksne. Cerebrum, skelettet, thorakale og abdominale organer og lange forløb af blodkar skal kunne visualiseres i bedste kvalitet med længst mulige scan range og hurtigste rekonstruktion og transmission af billeder til afdelingens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tromp Medical ApS