Indkøb: Spentrup Varmeværk A.m.b.a.

4 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Spentrup Varmeværk A.m.b.a.

2023-12-06   Rammeaftale - Etablering af fjernvarmenet, jord og anlægsentreprise - Spentrup Varmeværk A.m.b.a (Spentrup Varmeværk A.m.b.a.)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud og indgå rammeaftale på jord- og retableringsarbejde nødvendigt for nedgravning af fjernvarmeledninger mellem fjernvarmeværk og forbrugerne i Spentrup. I anden entreprise udføres montage-, svejse- og muffearbejde og tilstødende udføres etableringen af varmeværkerne. Bygherren forventer at indgå fem parallelle rammeaftaler, dvs. at der er tale om en rammeaftale med flere aktører. Den enkelte opgave på rammeaftalen tildeles ved direkte tildeling … Se udbuddet »
2023-12-06   Funktionsudbud for komplet varmecentral - Spentrup Varmeværk A.m.b.a (Spentrup Varmeværk A.m.b.a.)
Nærværende totalentreprise omfatter alle leverancer og arbejder i forbindelse med etableringen af en komplet, nøglefærdig varmecentral til forsyning af Spentrup, nord for Randers. Leverancerne omfatter bl.a. teknikbygning, et minimum 6,8 MW luft/vand-varmepumpeanlæg – som anvender CO2 som kølemiddel – med energioptagere og transformere, en ca. 1,4 MW 400 V elkedel, komplette røranlæg til både primær- og sekundærside med alle nødvendige ventiler, transmittere, udluftere, cirkulationspumper - herunder … Se udbuddet »
2023-12-06   Fjernvarmerør og tilhørene montage arbejder - Spentrup Varmeværk A.m.b.a (Spentrup Varmeværk A.m.b.a.)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på fjernvarmerør, komponenter og arbejdet derfor, til udførelse af bygherres projekterede fjernvarmesystem. Leverancen omfatter alle ydelser i forbindelse med indkøb af fjernvarmerør, komponenter og montage af de angivne mængder og størrelser. I anden entreprise udføres jord- og reetableringsarbejde og tilstødende udføres etableringen af varmeværkerne. Se udbuddet »
2023-12-06   Varmeakkumuleringstank - Spentrup Varmeværk A.m.b.a (Spentrup Varmeværk A.m.b.a.)
Nærværende totalentreprise omfatter komplet projektering, levering, montering samt afprøvning og idriftsættelse af en varmeakkumuleringstank, fuldt færdig til drift, med en effektiv volumen på minimum 4000 m3 inkl. fundament, komplet instrumentering og nitrogenanlæg. Se udbuddet »