Indkøb: Midttrafik

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Midttrafik

2024-01-12   67. Udbud - Silkeborg Lokalruter (Midttrafik)
Lokalruter i Silkeborg Kommune Se udbuddet »
2023-11-03   66. Udbud - Midttrafik syd og midt (Midttrafik)
Midttrafiks 66. udbud omfatter driften af lokal- og regionalruter i og omkring Horsens og Hedensted Kommune, den sydlige del af Region Midtjylland samt regionalruter omkring Silkeborg, Viborg og Randers Kommune. Kørslen udbydes i to selvstændige delaftaler. Se udbuddet »
2023-03-29   Midttrafiks 11. udbud - Favrskov Kommune Specialkørsel (Midttrafik)
Flex-specialkørsel for Favrskov Kommune med kørsel til skoler med specialklasser, institutioner m.m. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Kontrakt forventes indgået den 13. juni 2023 med driftsstart 1. august 2023. Kontrakt er gældende frem til skoleårets start 2025, forventet 12. august 2025. Midttrafik kan forlænge kontrakten i perioder på minimum 1 år ad gangen. Kontrakten kan maksimalt forlænges 2 år ud over ordinær kontraktløbetid. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Byenstaxi Hedensted Dantaxi4x48 A/S Foreningen Taxa f.m.b.a. Karins Taxi, Hadsten v/Karin Andersen LM Taxi Mortens Busser ApS Muxbus
2022-12-21   64. udbud - Skoleruter i Herning Kommune (Midttrafik)
Skolekørsel i Herning Kommune Se udbuddet »
2022-11-22   Udbud af kundeundersøgelser (Midttrafik)
Udbuddet vedrører udførelse af kundeundersøgelser inden for følgende fire definerede områder: 1) Kundetilfredshedsmålinger til understøttelse af kundetilfredshedsbonus i buskontrakter 2) Kundetilfredshedsmålinger til understøttelse af kundetilfredshedsbonus på Aarhus Letbane 3) Kundetilfredshedsmålinger til brug for kåring af Midttrafiks Bedste Busselskab 4) Kundetilfredshedsmålinger i Flextrafik Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Wilke
2022-10-31   65. udbud - Bybus- og lokalrute kørsel i Viborg Kommune og Holstebro Kommune (Midttrafik)
Midttrafiks 65. udbud omfatter driften af bybusser og lokalruter i Viborg Kommune og Holstebro Kommune. Kørslen udbydes i to selvstændige delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Umove Vest A/S
2022-07-16   Midttrafik - Udbud af rengøring og servicemedarbejderfunktion med option på vinduespolering mv. 2022 - Prækvalifikation (Midttrafik)
Ovennævnte udbud af rengøring og servicemedarbejderfunktion med option på vinduespolering mv. gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Midttrafik. Ydelserne skal udføres på Midttrafiks adresser beliggende på Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg samt Fredensgade 45, 8000 Aarhus C. Der gøres opmærksom på, at der, som en del af opgaven, påkræves en servicemedarbejderfunktion på Søren Nymarks Vej 3. Der henvises i denne forbindelse til Bilag B, punkt 14.1.1. Lokalemassen i bygningerne består bl.a. af … Se udbuddet »
2022-03-30   Midttrafiks 10. udbud - Skive Kommune Specialkørsel (Midttrafik)
Flex-specialkørsel for Skive Kommune med kørsel til skoler med specialklasser, institutioner m.m. , hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Kontrakt forventes indgået den 14. juni 2022 med driftsstart 8. august 2002. Kontrakt er gældende frem til skoleårets start 2024, forventet 5. august 2024. Midttrafik kan forlænge kontrakten i perioder på minimum 1 år ad gangen. Kontrakten kan maksimalt forlænges 2 år ud over ordinær kontraktløbetid. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Taxi Service ApS anno 2020 Morsø Flextrafik Morsø Flextrafik K/S Ranum Taxi v/ Mogens Nielsen Sammenslutningen Viborg Taxa Skive Taxa Økonomisk Forening Skive TAXA, Økonomisk Forening Sydthy Flextrafik Aps
2021-12-14   63. udbud - Kommunale og regionale ruter omkring Struer, Lemvig og Holstebro samt bybus i Grenaa (Midttrafik)
Midttrafiks 63. udbud omfatter driften af henholdsvis regionale ruter mellem Struer-Lemvig-Holstebro, bybus og lokale ruter i Struer Kommune samt bybus i Grenaa, Norddjurs Kommune. Kørslen udbydes i 3 delaftaler (pakker). Se udbuddet »
2021-10-12   61. udbud - Horsens bybusser (Midttrafik)
Udbuddet omfatter driften af bybusser i Horsens fra køreplanskiftet i juni 2023 og mindst 10 år frem. Dette omfatter ca. 47.500 køreplantimer om året med anvendelse af 17 kontraktbusser. Se udbuddet »
2021-09-21   59. Udbud, Skanderborg Skolekørsel (Midttrafik)
Udbuddet omfatter driften af skole- og svømmekørsel i Skanderborg Kommune, herunder 14 ruter med afgangstider der er målrettet kommunens skoleelever. Se udbuddet »
2021-05-17   60. udbud - Regional buskørsel i Midt- og Vestjylland (Midttrafik)
Udbuddet omfatter driften af regional buskørsel i Region Midtjylland, primært i området Midt- og Vestjylland. Kørslen udbydes i 2 delkontrakter/pakker: - Pakke 1: Kontrakten består af ca. 32 300 køreplantimer om året fordelt på 14 kontraktbusser og 2 fast tilknyttede reservebusser. - Pakke 2: Kontrakten består af ca. 56 400 timer fordelt på 23 kontraktbusser og 3 fast tilknyttede reservebusser. Der er desuden krav om 2 forpligtede ikke-kontraktbusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Umove Vest A/S
2020-12-15   58. udbud - regional og lokal kørsel i Randers og omegn (Midttrafik)
Udbuddet omfatter driften af regionale og lokale ruter i Randers og omegn. Dette omfatter i alt ca. 40 000 køreplantimer om året med anvendelse af i alt 15 kontraktbusser og mindst 2 reservebusser. Der er krav om 4 forpligtede ikke-kontraktbusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brande Buslinier ApS
2020-11-13   56.2 Udbud - genudbud af pakke 2 (Midttrafik)
Udbuddet omfatter driften af regionale ruter i strækningsområdet Aarhus-Randers-Silkeborg. Kørslen i pakken udgøres af de nuværende regionale ruter 118 og 918X (Aarhus-Randers) og 223 (Silkeborg–Randers). Dette omfatter i alt 50 896 køreplantimer om året med anvendelse af i alt 17 kontrakt-busser og minimum 3 reservebusser. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Der er driftsstart på kørslen den 8. august 2021. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lokalbus A/S
2020-11-06   57. udbud - Bybus og lokalrutebusser i Odder Kommune og Bybusser i Skanderborg Kommune (Midttrafik)
Midttrafiks 57. udbud omfatter driften af bybus og lokalrutebusser i Odder Kommune (Pakke 1) samt bybusser i Skanderborg Kommune (Pakke 2). Pakke 1: Udbuddet omfatter driften af bybus og lokalruter i Odder Kommune med driftsstart 17. oktober 2021. Dette omfatter ca. 9 325 køreplantimer om året med anvendelse af 9 kontraktbusser og minimum 1 reservebus. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne. Kontrakten omfatter desuden én … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lokalbus A/S
2020-09-01   56. udbud - Regional kørsel (Midttrafik)
Udbuddet omfatter driften af regionale ruter i strækningsområdet Aarhus-Silkeborg-Herning-Ringkøbing og strækningsområdet Aarhus-Randers-Silkeborg. Dette omfatter i alt ca. 106 000 køreplantimer om året med anvendelse af i alt 40 kontraktbusser og minimum 7 reservebusser. Kørslen omfattet af udbuddet planlægges med udgangspunkt i de definerede stationeringssteder, jf. nøgleoplysningerne i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lokalbus A/S
2020-07-17   Genudbud FS9 – FlexSpecial Favrskov (Midttrafik)
Genudbud af vogntype 5 og opsagt Flex-specialkørsel for Favrskov Kommune med kørsel til skoler med special-klasser, institutioner mm., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aros Bus Aps Byens Taxi & Sygetransport Karins Taxi, Hadsten v/Karin Andersen Munkebo Muxbus Skanbus
2020-06-04   Udbud af rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse, drift og support af Midttrafik billet app (Midttrafik)
Udbuddet vedrører ordregivers indgåelse af rammeaftale om udvikling, vedligeholdelse, drift og support af Midttrafik billet app (i det følgende benævnt ”Systemet”) som omhandler følgende ydelser: - Leverancen, jf. rammeaftalebilag 03 – leverancebeskrivelse som konsoliderer systemet, og som udmunder i leverandørens overtagelse af udviklings-, vedligeholdelses-, support- og applikationsdriftsansvaret for systemet fra ordregivers eksisterende leverandør. - Efterfølgende udvikling og videreudvikling af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany A/S
2019-12-16   55. udbud - Herning bybusser (Midttrafik)
Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 40 800 køre-plantimer om året med anvendelse af 12 kontraktbusser og minimum 2 reservebusser. Der er krav om, at kørslen afvikles med brug af nulemissionsbusser, dvs. brint- eller el-busser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tide bus Danmark A/S
2019-10-02   54. udbud - Lokal- og skoleruter, Ringkøbing-Skjern Kommune (Midttrafik)
Udbuddet omfatter lokal- og skoleruter i Ringkøbing-Skjern Kommune med ca. 31 586 køreplantimer om året fordelt på 31 kontraktbusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brande Buslinier ApS Holstebro Turistbusser ApS Silkebus A/S
2019-08-07   53. udbud - Randers bybusser (Midttrafik)
Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Randers med ca. 85 000 køreplantimer om året fordelt på 29 kontraktbusser og 4 reservebusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fårup Rute og Turist Umove Vest A/S
2018-07-12   52. udbud - Lufthavnsruter (Midttrafik)
Udbuddet omfatter driften af lufthavnsruterne 912X og 925X. Disse omfatter ca. 24 000 køreplantimer om året fordelt på 9 kontraktbusser og 2 reservebusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Keolis Danmark A/S
2018-06-25   51. udbud - Herning Bybusser (Midttrafik)
Udbuddet omfatter driften af alle bybuslinjer i Herning. Dette omfatter ca. 41 000 køreplantimer om året fordelt på 12 kontraktbusser og 3 reservebusser. Se udbuddet »
2018-06-17   Ekstra liftvogne til d. 24.12.2018 (Midttrafik)
Udbuddet omfatter kørsel med liftvogne for Midttrafik i rådighedsperiode d. 24. og 25.12.2018 fra kl. 13:00-01:00. Der udbydes kørsel i 70 aftaler med hver én vogn der garanteres betaling for mindst 8 timer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Herning Taxa Bestillingskontor Struer Thyholm Taxa I/S
2018-04-19   Udbud af billetkontrol og kvalitetskontrol (Midttrafik)
Den udbudte kontrakt omfatter 2 delaftaler, og der indgås én samlet kontrakt med én leverandør. Delaftale 1 omfatter billetkontrol i Aarhus Letbane og bybusserne i Aarhus med udførelse af 10 000 kontroller i Aarhus Letbane og 53 000 kontroller i bybusserne årligt. Delaftale 2 omfatter billetkontrol i busser uden for Aarhus med udførelse af 6 000 kontroller årligt, samt kvalitetskontroller i busser i hele Midttrafiks område med udførelse af 6 000 kontroller årligt. Kontrakten er en tidsubegrænset … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G4S Security Services A/S
2018-04-04   8. udbud af specialkørsel - Skive Kommune (Midttrafik)
Udbuddet omfatter specialkørsel for Skive Kommune. Den udbudte kørsel omfatter kørsel til skoler med specialklasser, institutioner mm., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Der udbydes 27 delaftaler hvor hver delaftale indeholder en pakke med en vogn. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brian Korsgaard Byens Taxi & Sygetransport Dansk Taxi Service ApS anno 2020 Midtbus Jylland A/S Morsø Flextrafik K/S Skiev Taxa Økonomisk Forening Skive Minibusser og Taxa ApS Skive Minibusser og Taxi ApS Skive Taxa Økonomisk Forening Skive TAXA, Økonomisk Forening Struer Thyholm Taxa I/S Tversted taxi - bus Viborg Taxa Viborg Taxa kaldet Dan Taxi Viborg
2017-08-24   Midttrafik — Udbud af rengøring, vinduespolering, kantinemedarbejderfunktion og pedelfunktion 2017 — Prækvalifikation (Midttrafik)
Ovennævnte udbud af rengøring, vinduespolering, kantinemedarbejderfunktion samt pedelfunktion gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Midttrafik. Opgaven omfatter rengøring, vinduespolering på Aarhus Rutebilstation, Fredensgade 45, 8000 Aarhus C hos Ordregiver samt rengøring, vinduespolering, kantinemedarbejderfunktion og pedelfunktion på Søren Nymarksvej 3, 8270 Højbjerg hos Ordregiver. De omfattede lokaler er bl.a. kontorer, opholdsrum, toiletter, gange mv. Opgaven er ikke opdelt i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Services A/S
2017-06-20   Udbud af billetkontrol og kvalitetskontrol (genudbud) (Midttrafik)
Den udbudte kontrakt omfatter 2 delaftaler, og der indgås en samlet kontrakt med en leverandør. Delaftale 1 omfatter billetkontrol i Aarhus Letbane og bybusserne i Aarhus med udførelse af 10 000 kontroller i Aarhus Letbane og 53 000 kontroller i bybusserne årligt. Delaftale 2 omfatter billetkontrol i busser uden for Aarhus med udførelse af 6 000 kontroller årligt, samt kvalitetskontroller i busser i hele Midttrafiks område med udførelse af 6 000 kontroller årligt. Kontrakten er en tidsubegrænset … Se udbuddet »
2017-04-06   Udbud af billetkontrol og kvalitetskontrol (Midttrafik)
Den udbudte kontrakt omfatter 2 delaftaler, og der indgås en samlet kontrakt med en leverandør. Delaftale 1 omfatter billetkontrol i Aarhus Letbane og bybusserne i Aarhus med udførelse af 10 000 kontroller i Aarhus Letbane og 53 000 kontroller i bybusserne årligt. Delaftale 2 omfatter billetkontrol i busser uden for Aarhus med udførelse af 6 000 kontroller årligt, samt kvalitetskontroller i busser i hele Midttrafiks område med udførelse af 6 000 kontroller årligt. Kontrakten er en tidsubegrænset … Se udbuddet »
2017-03-15   7. udbud af specialkørsel — Favrskov Kommune (Midttrafik)
Udbuddet omfatter specialkørsel for Favrskov Kommune. Den udbudte kørsel omfatter kørsel til skoler med specialklasser, institutioner mm., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Der udbydes 24 delaftaler hvor hver delaftale indeholder en pakke med en vogn. Se udbuddet »
2016-11-03   Midttrafiks 50. udbud (Midttrafik)
Midttrafiks 50. udbud omfatter bybusser i Norddjurs Kommune, lokale ruter i Syddjurs Kommune samt skoleruter i Norddjurs, Syddjurs, Randers og Horsens Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Faarup Rute og Turistbusser Grund Taxi og Turistbusser Herning Bilen Specialruter Herning Bilen Specialruter A/S Ketty og Villy's Buslinier ApS Todbjerg City A/S Umove Vest A/S
2016-10-31   Midttrafiks 49. udbud (Midttrafik)
Midttrafiks 49. udbud omfatter udbud af 58 landevejsbusser fordelt på ca. 134 000 køreplantimer. Der udbydes 4 delkontrakter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brande Buslinier ApS Jens Jensen & Sønner A/S
2016-03-16   6. udbud af specialkørsel — Ringkøbing-Skjern Kommune (Midttrafik)
Kørsel til skoler med specialklasser, institutioner el.lign. for Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Se udbuddet »
2016-02-18   5. udbud af specialkørsel — Aarhus Kommune (Midttrafik)
Udbuddet omfatter specialkørsel for Aarhus Kommune. Den udbudte kørsel omfatter kørsel til skoler med specialklasser, institutioner, lokalcentre mm., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Der udbydes 4 delaftaler med følgende antal vogne/pakker: Delaftale 1: 48 vogne med option på 5 ekstra vogne Delaftale 2: 26 vogne med option på 3 ekstra vogne Delaftale 3: 6 vogne med option på 1 ekstra vogn Delaftale 4: 167 vogne i selvstændige kørselspakker. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A-transport /Amar transport BYENS TAXI v/Nevzat Karatas Foreningen Taxa a.m.b.a. Handicap Befordring A/S Malling Turistbusser ApS UD OG HJEM ApS
2016-02-01   Servicevirksomhed vedr. informations- og markedsføringskampagner i relation til Aarhus Letbane (Midttrafik)
Midttrafik ønsker med dette udbud at samle en række kommende opgaver i forbindelse med information og markedsføring i relation til Aarhus Letbane hos ét reklamebureau eller lignende virksomhed. En kommende samarbejdspartner skal overtage projektledelsen med reference til Midttrafik og skal kunne præsentere og argumentere på højt administrativt niveau. Midttrafik forventer, at virksomheden enten har eller tilegner sig stor indsigt i kollektiv trafik og bidrager med innovative, men samtidige realistiske … Se udbuddet »
2016-01-28   Midttrafiks 48. udbud — Lemvig (Midttrafik)
Der udbydes 9 614 køreplantimer pr. år fordelt på 15 kontraktbusser. Kørslen udbydes i tre delkontrakter med hver 5 busser. Der skal afgives sideordnede tilbud på hver delkontrakt, som der afgives bud på. For hver delkontrakt der afgives tilbud på, skal der afgives tilbud på A) en løsning med frit valg af drivmiddel, og B) en løsning med én bus efter valg af drivmiddel. Øvrige busser skal være gasbusser. C) en løsning med naturgas som drivmiddel. Parallelt med dette udbud gennemføres et udbud om … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brande Buslinier
2015-12-18   Midttrafiks 47. udbud — A- og B-kontrakter med driftsstart til køreplanskifte 2016 (Midttrafik)
47. udbud omfatter A-kontrakter vedr. lokal rutebilkørsel i hhv. Silkeborg kommune, Holstebro kommune, Ikast-Brande kommune, Randers kommune, Favrskov kommune samt regionale ruter i Region Midtjylland. Der er driftsstart for den udbudte kørsel ved køreplanskifte 2016. Kontrakterne omfattet af udbuddet er tidsubegrænsede kontrakter, hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til et køreplanskifte med forudbestemt varsel, jf. kontrakten. Der vil dog være en bundet periode, hvor ingen af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brande Buslinier Engesvang Turistfart Fårup Rute- og Turistbusser Herning Bilen Specialruter A/S Holstebro Turistbusser ApS Keolis Mørups Turistfart ApS Umove Vest A/S
2015-11-30   Udbud af IT-driftsydelser og support (Midttrafik)
Midttrafik ønsker med dette udbud at samle IT-driften hos én leverandør indenfor følgende områder: 1. Brugeradministration/support og PC-arbejdspladser, herunder varetage oprettelser/ændringer/nedlæggelser af brugere og brugersupport, samt håndtering af PC-arbejdspladser. 2. Datakommunikationsforbindelse: Leverandøren skal acceptere terminering af Midttrafiks eksisterende sorte fiber forbindelse i Leverandørens hostingscenter til Midttrafiks hovedlokation. 3. Serverdrift: Som en del af kontrakten skal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GlobalConnect A/S
2015-11-04   Indkøb af økonomisystem (Midttrafik)
Opgaven omfatter levering, support og vedligeholdelse af et standardsystem til systemunderstøttelse af processerne omkring økonomistyring. Systemet skal driftsafvikles hos kundens eksterne driftsleverandør. Midttrafik er underlagt krav om løbende effektivisering af administrationen og har en forventning om, at de administrative processer i større grad kan digitaliseres og derved effektiviseres ved ibrugtagning af et nyt tidssvarende system. Leverandøren skal derfor som option angive, hvorledes … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fujitsu A/S
2015-10-08   Midttrafiks 46. udbud — A-kontrakter med driftsstart til køreplanskifte 2016 (Midttrafik)
46. udbud omfatter A-kontrakter vedr. lokal rutebilkørsel i hhv. Silkeborg kommune, Ikast-Brande kommune, Herning kommune, Favrskov kommune samt regionale ruter i Region Midtjylland. Der er driftsstart for den udbudte kørsel ved køreplanskifte 2016. Kontrakterne omfattet af udbuddet er tidsubegrænsede kontrakter, hvor begge parter har mulighed for at opsige kontrakten til et køreplanskifte med forudbestemt varsel, jf. kontrakten. Der vil dog være en bundet periode, hvor ingen af parterne kan opsige … Se udbuddet »
2015-06-19   Midttrafiks 44. udbud — Lokale ruter i Skive Kommune (Midttrafik)
Udbuddet omfatter lokal rutekørsel i Skive Kommune. Kørslen udbydes i fire delkontrakter. Kørslen udføres tilsammen af 17 kontraktbusser fordelt på 32.589 køreplantimer. For hver pakke ønsker Midttrafik sideordnede bud på følgende forskellige serviceniveauer: Sideordnet bud X: Der bydes på kørsel med dieselbusser. Busselskabet er ansvarligt for indkøb af diesel. Der indgår ikke en bod-/bonus-model for kørsel med dieselbusser. Se bilag 6A i udbudsmaterialet for indeksregulering. Sideordnet bud Y: Der … Se udbuddet »
2015-05-12   Midttrafiks 42. udbud — Silkeborg bybusser (Midttrafik)
Midttrafiks 42. udbud omfatter udbud af 16-17 bybusseri Silkeborg fordelt på ca. 60 000 køreplantimer. Se udbuddet »
2015-04-23   Midttrafiks 45. udbud — 912 X (Midttrafik)
Midttrafiks 45. udbud er udbud af en større udvidelse af lufthavnsruten, 912 X, der kører mellem Aarhus og Billund Lufthavn. Udbuddet omfatter årligt ca. 7 662 køreplantimer pr. år fordelt på 2 kontraktbusser. Kontrakten har driftsstart 1.10.2015. Se udbuddet »
2015-03-26   Midttrafik 4. udbud af specialkørsel — Skive Kommune (Midttrafik)
Kørsel til skoler med specialklasser, institutioner eller lignende for Skive Kommune, hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Kørslen udbydes som fast kørsel med mindre vogne, samt vogne med plads til kørestole. Samlet udbydes 28 pakker med 10 062 køretimer. Se udbuddet »
2015-02-02   Midttrafiks 43. udbud — Skive bybusser (Midttrafik)
Midttrafiks 43. udbud omfatter udbud af 3-4 bybusser i Skive fordelt på ca. 10 000 køreplantimer. Se udbuddet »
2014-11-27   Midttrafiks 40. udbud — lokale ruter i Viborg Kommune (Midttrafik)
Midttrafiks 40. udbud er udbud af lokal rutebilkørsel i Viborg Kommune. Udbudet omfatter årligt ca. 28 638 køreplantimer pr. år fordelt på 18 kontraktbusser. I alt udbydes 6 pakker/delkontrakter, med mulighed for at byde kombineret på pakke 1+2. Alle delkontrakter har driftsstart juli 2015. I pakke 5 skal afgives sideordnede tilbud på udførelse af kørslen med laventre bybus hhv. højgulvs landevejsbus. Se udbuddet »
2014-11-25   Midttrafiks 41. udbud — åbne skoleruter i Herning Kommune (Midttrafik)
Midttrafiks 41. udbud er udbud af skoleruter i Herning Kommune. Udbudet omfatter årligt ca. 15 353 køreplantimer pr. år fordelt på 31 kontraktbusser. I alt udbydes 6 pakker/delkontrakter. Alle delkontrakter har driftsstart august 2015. Der skal afgives sideordnede tilbud på udførelse af kørslen med busser hhv. med og uden hofteseler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brande Buslinier ApS Brøchners Biler v/Lars Brøchner Holstebro Turistbusser ApS Mørups Turistfart ApS
2014-06-04   Midttrafiks 39. udbud (Midttrafik)
Midttrafiks 39. udbud er udbud af skoleruter og en enkelt bybusrute i Skanderborg Kommune. Udbudet omfatter årligt ca. 10 489 køreplantimer fordelt på 7 kontraktbusser. I alt udbydes 2 pakker/kontrakter. Kørslen har forskellig kontraktstart og -ophør, men alle delkontrakter har driftsstart august 2014. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arriva Danmark A/S Thykjær A/S