Indkøb: Region Nordjylland

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Region Nordjylland

2023-10-17   Anæstesi og intensiv forbrugsvarer, genudbud (Region Nordjylland)
Udbuddet omfatter Anæstesi og intensiv forbrugsvarer. Udbuddet er et fælles udbud, hvor Region Nordjylland og Region Sjælland deltager på angivne delaftaler. Delkontrakt Hvilke(n) region er delkontrakten gældende for: 2a: RN og RSJ. 12: RN og RSJ. 14: RN og RSJ. 17: RN og RSJ. 18: RN og RSJ. 21a: RN og RSJ. 21b: RN og RSJ. 24: RN og RSJ. 25: RN og RSJ. 34: RN og RSJ. 36: RN og RSJ. 36a: RN og RSJ. 37: RN. 41a: RN. RSJ har option. 41b: RN. RSJ har option. 41c: RN. RSJ har option. 42a: RN og RSJ. 43: RN og … Se udbuddet »
2023-10-13   Udbud på Garderobeskabe og -Bænke, Nyt Aalborg Universitetshospital (Region Nordjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af garderobeskabe og bænke til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), Hospitalsbyen og samtlige bygninger på matriklen. Indkøbet udbydes som en offentlig kontrakt og udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. Der er i Udbudsbetingelserne stillet minimumskrav til egnethed og formåen. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte produkter. Kontrakten løber i 7 år. Se udbuddet »
2023-10-12   Udbud af lægevikarer til somatik og psykiatri (Region Nordjylland)
Region Nordjylland udbyder lægevikarer, såvel korttids- som langtidsvikarer, til somatikken og psykiatrien Se udbuddet »
2023-10-07   Udbud af bygherrerådgivning til nyt neurorehabiliteringscenter i Brønderslev (Region Nordjylland)
Den udbudte kontrakt omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af nyt neurorehabiliteringscenter i Brønderslev. Se udbuddet »
2023-09-22   Vinduespolering til Region Nordjylland (Region Nordjylland)
Region Nordjylland gennemfører udbud vedr. kontrakter om vinduespolering på Region Nordjyllands matrikler. Udbuddet er opdelt i 7 delkontrakter - Thisted og Morsø - Rebild og Aalborg, ekskl. Aalborg Universitetshospital - Aalborg Universitetshospital, Aalborg - Brønderslev og Jammerbugt - Vesthimmerland og Mariagerfjord - Frederikshavn - Hjørring Delkontrakterne er opkaldt efter områder og kan derfor indeholde adresser i andre byer end de nævnte. Adresser fremgår af udbudsmaterialet. Der vil blive … Se udbuddet »
2023-07-30   Gips, polster og bandage - 2 (Region Nordjylland)
Udbuddet omfatter gips, polster og bandage produkter. Udbuddet er et fælles udbud hvor Region Midtjylland, Syddanmark og Sjælland også deltager på angivne delaftaler. Region Hovedstaden deltager på option på angivne delaftaler Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Essity Denmark A/S Mediq Danmark A/S Namadicare ApS Smith & Nephew A/S
2023-07-28   Udbud af produkter til cryo procedure (Region Nordjylland)
Udbud af produkter til cryo procedure Se udbuddet »
2023-07-19   Babykuvøser (Region Nordjylland)
2.stk babykuvøser Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Medical Scandinavia
2023-07-18   Udbud af sterilemballage & tests (Region Nordjylland)
Udbud af sterilemballage og test 1 Pakkemateriale Non-wowen & Autoklavetape 2 Pakkemateriale - SMS 3 Bakkeunderlag - SMS 4 Bakkeunderlag 5 Steriliseringsposer og ruller til dampautoklave 6 Beskyttelsesplade 7 Tests Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danomed ApS Onemed A/S
2023-07-07   Udbud af implantater til osteosyntese og rekonstruktion (Region Nordjylland)
Udbud af Implantater til osteosyntese og rekonstruktion opdelt på følgende områder: -Traume -Børn -Alloplastik -Fod -Hånd -Skuldre Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arthrex Danmark Fischer Medical Johnson & Johnson MedTech, a division of... Johnson & Johnson, a division of JanssenCilag A/S Stryker Danmark Swemac Osmedic Zimmer Biomet Denmark ApS
2023-06-30   Udbud af rammeaftale på skyllerumsudstyr (Region Nordjylland)
Udbud af vaskedekontaminatorer til instrumenter, kolber mm., og bækkenvaskere Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Miele A/S
2023-06-08   Udbud på Garderobeskabe og -Bænke til Nyt Aalborg Universitetshospital (Region Nordjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af garderobeskabe og bænke til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU), Hospitalsbyen og samtlige bygninger på matriklen. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver økonomisk aktør kan afgive tilbud. De udbudte produkter udbydes som en offentlig kontrakt og på én samlet kontrakt. Se udbuddet »
2023-05-26   Gips, polster og bandage (Region Nordjylland)
Udbuddet omfatter gips, polster og bandage produkter. Udbuddet er et fælles udbud hvor Region Midtjylland, Syddanmark og Sjælland også deltager på angivne delaftaler. Region Hovedstaden deltager på option på angivne delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DJO Nordic filial af DJO Nordic AB Essity Denmark A/S Lohmann & Rauscher A/S Mediq Danmark A/S Onemed A/S
2023-05-17   Udbud på Operations beklædning (Region Nordjylland)
Der udbydes Operationsbeklædning for Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor Region Nordjylland er tovholder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S AST Medical AB KeboMed A/s Lohmann & Rauscher A/S Mölnlycke Health care ApS Vingmed A/S
2023-05-16   Udbud af indledende undersøgelser i Region Nordjylland (Region Nordjylland)
Udførelse af indledende forureningsundersøgelser på muligt forurenede ejendomme i Region Nordjylland. Se udbuddet »
2023-04-21   Udbud med forhandling vedr. kontrakt om vedligeholdelse, support og videreudvikling af E-journal (Region Nordjylland)
Nærværende udbud vedrører kontrakt på vedligeholdelse, support og videreudvikling af E-journal til Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany A/S
2023-04-21   Leje af vekseltryksmadrasser (Region Nordjylland)
Udbud på leje af vekseltryksmadrasser til Region Nordjylland og Region Syddanmark Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ZiboCare A/S
2023-04-03   Udbud vedr. borde, rustfri (Region Nordjylland)
Udbuddet omfatter assistance-, instrument og bagborde i rustfrit stål. Udbuddet er et fællesudbud hvor Region Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden deltager på option. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cisi P/S Scan-Med A/S
2023-03-22   Udbud af OP-Beklædning (Region Nordjylland)
Region Nordjylland udbyder operations beklædning i et fællesudbud sammen med Region Midtjylland og Region Syddanmark - Hvor Region Nordjylland er tovholder. Se udbuddet »
2023-03-07   Udbud af daglige bankforretninger - Region Nordjylland (Region Nordjylland)
Region Nordjylland udbyder en kontrakt om håndtering af regionens daglige bankforretninger. Forventet kontraktopstart pr. 1. januar 2024. Perioden fra 1. juni 2023 – 31. december 2023 udgør en implementeringsperiode. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danske Bank A/S
2023-01-04   Udbud af radiologiske beskrivelser (Region Nordjylland)
Region Nordjylland udbyder udførelse af radiologiske beskrivelser indenfor modaliteterne i) røntgen (RGT), ii) MR og iii) CT. Hver modalitet udbydes i en selvstændig delaftale. Der forventes indgået op til to rammeaftaler, med to forskellige leverandører, på hver delaftale. Der forventes således indgået i alt seks rammeaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: European Telemedicine Clinic Optimus Radteam ApS Teleconsult Danmark
2023-01-02   Udbud på maskinopvaskemiddel (Region Nordjylland)
De udbudte produkter udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud på dele af kontrakten. Der skal derimod afgives tilbud på alle positioner inden for kontrakten. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stadsing A/S
2022-12-22   Rammeaftale om indkøb af terminaler - mobiltelefoner og tablets - samt tilbehør og tilknyttede services (Region Nordjylland)
Udbuddet omfatter en rammeaftale om indkøb af terminaler - mobiltelefoner og tablets - samt tilbehør og tilknyttede services. Mobiltelefoner omfatter featurephones, smartphones og kliniske smartphones. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dantell A/S
2022-10-22   Genudbud af Laboratorie forbrugsartikler (Region Nordjylland)
Regionalt genudbud udbud af Laboratorie forbrugsartikler Se udbuddet »
2022-10-18   Region Nordjylland - Forsikringsudbud (Region Nordjylland)
Region Nordjylland ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: • Delaftale 1: Bygnings-, løsøre-, entreprise-, køl/frys- og kombineret beboerforsikring • Delaftale 2: Ansvarsforsikringer • Delaftale 3: Offentlig ledelsesansvarsforsikring • Delaftale 4: Motorkøretøjsforsikring • Delaftale 5: Arbejdsskadeforsikring – katastrofedækning • Delaftale 6: Kollektive ulykkesforsikringer • Delaftale 7: Kriminalitetsforsikring inkl. netbank • Delaftale 8: Passageransvarsforsikring • Delaftale 9: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2022-10-05   Børne og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsforløb (Region Nordjylland)
Region Nordjylland udbyder med dette udbud rammeaftaler om børne- og ungdomspsykiatriske udrednings- og behandlingsforløb. Udbuddet er nødvendiggjort af, at regionen ikke for tiden selv kan tilvejebringe den ønskede kapacitet på området. De udbudte sundhedsydelser indkøbes med hjemmel i Sundhedslovens § 75 om regionernes mulighed for tilkøb af kapacitet. Dette betyder, at den kapacitet, som den vindende tilbudsgiver byder ind med, vil blive betragtet som værende en del af regionens egen kapacitet i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hejmdal Privathospitaler
2022-10-03   Artroskopisøjler 4K og tilbehør (Region Nordjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers anskaffelse af artroskopisøjler med tilbehør. Tilbudsgiver skal stille komplette artroskopisøjle til rådighed for Ordregiver uden beregning. Disse vil blive finansieret via tilbehør. Optikker køber Ordregiver selv. Antal søjler: • Farsø 4 • Hjørring 4 • Aalborg 3 • Thisted 2 Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arthrex Danmark
2022-09-27   Laboratorie forbrugsartikler (Region Nordjylland)
Regionalt udbud af Laboratorie forbrugsartikler. Se udbuddet »
2022-08-19   Udbud vedr. produkter til hæmostase (Region Nordjylland)
Udbuddet omfatter forskellige produkter til hæmostase. Udbuddet er et fællesudbud hvor Region Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden deltager på option. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Baxter A/S Johnson & Johnson MedTech, division af... Mediq Danmark A/S UNOBAK V-TECH ApS
2022-07-07   Udbud af rammeaftale på skyllerumsudstyr (Region Nordjylland)
Udbud af vaskedekontaminatorer til instrumenter, kolber mm., og bækkenvaskere Se udbuddet »
2022-07-01   Udbud af børne- og ungdomspsykiatriske udredninger (Region Nordjylland)
Udbud af børne- og ungdomspsykiatriske udredninger i efteråret 2022 til primo 2023 Se udbuddet »
2022-06-28   Udbud af endoskopvaskemaskiner og tørreskabe (Region Nordjylland)
Region Nordjylland udbyder endoskopvaskemaskiner og tørreskabe inkl. tilhørende ydelser, herunder service, forbrugsvarer (kemi) og registreringssystem. Se udbuddet »
2022-06-09   Region Nordjylland - Forsikringsudbud (Region Nordjylland)
Region Nordjylland ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: Delaftale 1: Bygning, løsøre og entreprise Delaftale 2: Køle- og fryseanlæg Delaftale 3: Ansvar Delaftale 4: Offentlig ledelsesansvar Delaftale 5: Motorkøretøj Delaftale 6: Arbejdsskade – katastrofedækning Delaftale 7: Kollektive ulykke Delaftale 8: Kriminalitet inkl. netbank Delaftale 9: Kombineret fors., beboere Delaftale 10: Passageransvar Delaftale 11: Transport Delaftale 12: Årsrejse Delaftale 13: Ejerforeningen … Se udbuddet »
2022-06-07   EU-udbud vedr. affaldssystem til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) - E972 Affaldssystem (Region Nordjylland)
Udbuddet vedrører E972 Affaldssystem til Nyt Aalborg Universitetshospital. Udbuddet omfatter design,specifikation, fabrikation, levering, installation og idriftsættelse af affaldsskakt- og sorteringssystem på Nyt Aalborg Universitetshospital for effektiv og fleksibel affaldssortering fra indleveringssted på etager til udsortering i transportvogne i bundne af affaldsskakterne. Opgaven udbydes i fagentreprise. For den samlede udbudte kontrakt, har Bygherre et budget på i alt 18 mio. kr. Tilbud, der … Se udbuddet »
2022-05-30   Udbud af tolkeydelser (Region Nordjylland)
Region Nordjylland udbyder rammeaftale på Tolkning, herunder fremmedsprogstolkning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TolkDanmark ApS
2022-05-27   Kæbeimplantater (Region Nordjylland)
Anskaffelse af kæbeimplantater til Region Nordjylland Se udbuddet »
2022-05-19   Udbud af hjerteklapper (Region Nordjylland)
Fællesudbud af hjerteklapper til Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Region Nordjylland er tovholder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abbott Medical Danmark A/S Edwards Lifesciences AS Mediplast A/S Medtronic Danmark A/S
2022-05-06   Artroskopisøjler 4K og tilbehør (Region Nordjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers anskaffelse af artroskopisøjler med tilbehør. Tilbudsgiver skal stille komplette artroskopisøjle til rådighed for Ordregiver uden beregning. Disse vil blive finansieret via tilbehør. Optikker køber Ordregiver selv. Antal søjler: • Farsø 4 • Hjørring 4 • Aalborg 3 • Thisted 2 Se udbuddet »
2022-04-22   Udbud med forhandling vedrørende digital post, fjernprintydelser og indlevering af fjernprintede breve til... (Region Nordjylland)
Nærværende udbud vedrører Digital Post, fjernprintydelser og indlevering af fjernprintede breve til postbefordring i forbindelse med det danske tarmkræftscreeningsprogram til Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden. Det blev med kræftplan III fra 2010 besluttet, at der indføres en landsdækkende screening for tyktarms- og endetarmskræft målrettet personer i alderen 50 – 74 år, som bliver inviteret til at deltage i screening for tarmkræft én gang … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PostNord Strålfors A/S
2022-04-20   Maskinopvaskemiddel (Region Nordjylland)
De udbudte produkter udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud på dele af kontrakten. Der skal derimod afgives tilbud på alle positioner inden for kontrakten. Se udbuddet »
2022-04-08   Udbud af donorsæd (Region Nordjylland)
Udbud af donorsæd Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cryos International - Denmark ApS
2022-03-25   Varmetæpper og - enheder (Region Nordjylland)
Indkøb af Varmetæpper og -enheder til Region Nordjylland og Region Midtjylland til behandling/operationer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GM Medical A/S
2022-03-09   Kæbeimplantater (Region Nordjylland)
Anskaffelse af kæbeimplantater til Region Nordjylland Se udbuddet »
2022-02-17   Nyt Aalborg Universitetshospital E198-4 Lagerautomater (Region Nordjylland)
I forbindelse med opførelsen af Nyt Aalborg Universitetshospital, NAU, skal der indkøbes og installeres udstyr på det centrallager der opføres som del af det nye hospital. Dette udbud drejer sig om indkøb og installation af 6 nye vertikale lagerautomater til centrallageret. Se udbuddet »
2022-02-17   Udbud af installationssøjler/hængesøjler (Region Nordjylland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af installationssøjler. Delaftale 1: Hængesøjler til Neonatal og intensiv Delaftale 2: Hængesøjler til Anæstesi, Kirurgi og Endoskopi Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dräger Danmark A/S
2022-02-14   Udbud af Automatiseringsløsning til den fælles prøvemodtagelse på Nyt Aalborg Universitetshospital (Region Nordjylland)
Der udbydes en Automatiseret prøvemodtagelse til Nyt Aalborg Universitetshospital. Regionen har allerede en automatiseret løsning på Aalborg Universitetshospital. Den nuværende løsning håndterer alene de blodprøver, som modtages fra regionens praksislæger. Andre prøvetyper (fx vævsprøver) samt prøver fra de øvrige sygehuse håndteres manuelt. På det Nye Aalborg Universitetshospital, som er ved at blive bygget i Gistrup ved Aalborg, skal der tilsvarende etableres en automatiseret løsning til håndtering af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LT Healthcare ApS
2022-02-07   Udbud på Medicinkøleskabe & Køl-frys Klinisk (Region Nordjylland)
Region Nordjylland udbyder indkøb af Medicinkøleskabe & Køl-frys Klinisk. Region Sjælland deltager på option på delkontrakt 1,4,5,6,7, 8, 9. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Holm & Halby A/S
2022-01-31   Warehouse Management System til Region Nordjylland (Region Nordjylland)
Region Nordjylland udbyder hermed Warehouse Management system til det nye centrallager i forbindelse med opførelsen af NAU. Se udbuddet »
2022-01-28   Sonderemedier til hjemmepatienter og institutioner (Region Nordjylland)
De udbudte produkter udbydes på én samlet kontrakt. Ordregiver har valgt ikke at opdele kontrakten i henhold til Udbudslovens § 49, idet det vurderes, at der er en sådan naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, at de mest hensigtsmæssigt varetages af samme leverandør. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud på dele af kontrakten. Der skal derimod afgives tilbud på alle positioner inden for kontrakten. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mediq Danmark A/S
2021-12-21   Udbud af commisioning (Region Nordjylland)
Ordregiver har valgt at udbyde ydelsen med udførelse commissioning i byggeriets afsluttende fase. Ydelsen omfatter medvirken som observatør under entreprenørernes udførelse af test og indregulering af de tekniske installationer samt kommentering af entreprenørernes dokumentation heraf. Ydelsen omfatter blandt andet også planlægning og udførelse af egne test herunder udarbejdelse af testskemaer for commissioning rådgiverens egne test. Ydelsen omfatter at tilbudsgiver skal stille en Cx-organisation til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S