Indkøb: Region Sjælland

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Region Sjælland

2023-10-18   Vikarlæger til Region Sjællands hospitaler (Region Sjælland)
Udbuddet vedrører vikarlæger til Region Sjællands sygehuse inden for somatik, det nære sundhedsvæsen og psykiatri for både korttids og langtids vikariater. Se udbuddet »
2023-10-13   Udbud af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer (Region Sjælland)
Udbuddet vedrører rammeaftale om leverancer (indkøb) af CRRT-dialysemaskiner og tilhørende forbrugsvarer. Udbuddet gennemføres for Region Sjælland samt Region Nordjylland. Region Sjælland er tovholder for selve udbudsproceduren. Region Sjælland estimerer at have behov for indkøb af mellem 9 CRRT-dialysemaskiner og 15 CRRT-dialysemaskiner i hele kontraktperioden, samt tilhørende forbrugsvarer. Region Nordjylland estimere at have behov for indkøb af op til 14 CRRT-dialysemaskiner i hele kontrakt perioden … Se udbuddet »
2023-09-27   Udbud server og storage (Region Sjælland)
Udbud af rammeaftale på levering af servere og storage til Region Sjælland i perioden 2024 til 2028 Se udbuddet »
2023-09-25   PCI/KAG artikler (Iskæmi) (Region Sjælland)
Indkøb af stents, PCi ballon katetre, KAG/PCI katetre, PCI wirer til intrakoronar trykmåling, PCI artikler, KAG/PCI sheathsæt, KAG/PCI hæmostase artikler (radialis/femoralis). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abbott Medical Danmark A/S Biotronik ApS Boston Scientific Nordic AB EPS Vascular AB Terumo Denmark filial af Terumo Sweden AB Vingmed A/S
2023-09-11   Udbud vedrørende fødselshjælp på privat fødeklinik til Region Sjælland (Region Sjælland)
Ordregiver udbyder et tilbud om fødselshjælp på privat fødeklinik med maksimalt 200 fødsler pr. kontraktsår på en fødeklinik placeret i Region Sjælland i området omkring Sjællands Universitetshospital. Den private fødekliniks lokaler skal være geografisk placeret i området omkring Sjællands Universitetshospital, defineret som kommunerne Greve, Køge, Roskilde eller Solrød. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser og reglerne … Se udbuddet »
2023-09-04   OP case carts SUH Køge (OP CCV) (Region Sjælland)
OP case carts mellem Sterilcentral og Operationsgang på Køge Sygehus Se udbuddet »
2023-08-11   EU-udbud af blodprøvetagningsprodukter (Region Sjælland)
Udbuddet omfatter blodprøvetagningsprodukter, herunder kanyler og holdere, sommerfuglekanyler, staseslanger til flergangsbrug samt stikkende og skærende lancetter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AST Medical AB Hettich Labinstrument ApS Smiths Medical Danmark ApS
2023-08-10   EU-udbud af Revisionsydelser til Region Sjælland (Region Sjælland)
EU-udbud af Revisionsydelser til Region Sjælland. For nærmere information, se udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
2023-06-23   Indkøb af affaldssystemer til Region Sjælland (Region Sjælland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af affaldssystemer. Der er tale om 3 typer af affaldssystemer, hhv. affaldsbeholdere til opsamling af affald i offentlige områder, væghængte affaldsbeholdere samt mobile affaldsbeholdere til opsamling af affald på sygehuse og i psykiatrien. Kravspecifikationen, jf. Rammeaftalebilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de produkter, der ønskes indkøbt på rammeaftalen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cisi Systems A/S
2023-06-21   Ambulancestationer Region Sjælland, entreprise E byggemodning, anlæg mm, hovedentreprise (Region Sjælland)
Nærværende udbud udgør en delmængde af en samlet opgave, der omfatter etablering af syv nye ambulancestationer inklusiv befæstede og ubefæstede udearealer for Region Sjælland. Nærværende hovedentrepriseudbud omfatter byggemodning, etablering af byggeplads, anlægsarbejder, belægninger, landskab og fremføring af forsyninger til to ambulancestationer iht. kravene i det samlede udbudsmateriale. Tilsvarende arbejder for øvrige fem ambulancestationer er udbudt i entreprise C og D hhv. udbydes i entreprise … Se udbuddet »
2023-06-19   Nykøbing F. Sygehus, Sengebygning (Bygning P) i totalentreprise (Region Sjælland)
Nærværende udbud er et genudbud, og der henvises til "Notat supplerende oplysninger genudbud" for en overordnet beskrivelse af ændringerne. Den udbudte totalentreprisekontrakt omfatter færdigprojektering samt opførelse af ny sengebygning (bygning P) i tilknytning til Nykøbing F. Sygehus' eksisterende bygningsmasse. Projektet udbydes som begrænset udbud i henhold til udbudslovens §§ 58-60. Se udbuddet »
2023-06-05   Kontrakt om levering og vedligehold af patient monitorer/defibrillatorer og Supplerende Software samt levering af... (Region Sjælland)
Ved nærværende udbud ønsker Region Sjælland at indgå en kontrakt om levering og vedligehold af patient monitorer/defibrillatorer samt levering af Forbrugsmateriel til det præhospitale område. Kontrakten indeholder endvidere levering, vedligehold og drift af Supplerende Software i form af integrationer og en applikation til opsamling, visning og tolkning af EKG data samt ydelser vedrørende dokumentation, afprøvning og uddannelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH Medak Aps
2023-05-22   Licenser til IT Service Management Platform (Region Sjælland)
Rammeaftale vedr. licenser til IT Service Management Platform. Der efterspørges alene licenser i nærværende udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atea A/S
2023-05-11   Udskiftning af koagulationsudstyr (Region Sjælland)
Udskiftning af koagulationsudstyr og indkøb af tilhørende forbrugsvarer og serviceaftaler. Se udbuddet »
2023-05-10   Kontrakt om levering og vedligehold af patient monitorer/defibrillatorer og Supplerende Software samt levering af... (Region Sjælland)
Ved nærværende udbud ønsker Region Sjælland at indgå en kontrakt om levering og vedligehold af patient monitorer/defibrillatorer samt levering af Forbrugsmateriel til det præhospitale område. Kontrakten indeholder endvidere levering, vedligehold og drift af Supplerende Software i form af integrationer og en applikation til opsamling, visning og tolkning af EKG data samt ydelser vedrørende dokumentation, afprøvning og uddannelse. Se udbuddet »
2023-05-08   Ambulancestationer Region Sjælland, entreprise D byggemodning, anlæg mm, hovedentreprise (Region Sjælland)
Nærværende udbud udgør en delmængde af en samlet opgave, der omfatter etablering af syv nye ambulancestationer inklusiv befæstede og ubefæstede udearealer for Region Sjælland. Nærværende hovedentrepriseudbud omfatter byggemodning, etablering af byggeplads, anlægsarbejder, belægninger, landskab og fremføring af forsyninger til to ambulancestationer iht. kravene i det samlede udbudsmateriale. Tilsvarende arbejder for øvrige fem ambulancestationer er udbudt i entreprise C hhv. udbydes i entreprise … Se udbuddet »
2023-05-03   Multifunktionsmaskiner og service, support og vedligeholdelse (Region Sjælland)
Udbud af multifunktionsmaskiner og tonere. Service, support og vedligeholdelse af nye og eksisterende multifunktionsmaskiner samt printere. Dertil løbende tjenesteydelser og software vedligeholdelse af SafeCom i Regions Sjællands IT-miljø. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atea A/S
2023-05-01   Kontrakt om levering og vedligehold af patient monitorer/defibrillatorer og Supplerende Software samt levering af... (Region Sjælland)
Ved nærværende udbud ønsker Region Sjælland at indgå en kontrakt om levering og vedligehold af patient monitorer/defibrillatorer samt levering af Forbrugsmateriel til det præhospitale område. Kontrakten indeholder endvidere levering, vedligehold og drift af Supplerende Software i form af integrationer og en applikation til opsamling, visning og tolkning af EKG data samt ydelser vedrørende dokumentation, afprøvning og uddannelse. Se udbuddet »
2023-03-27   Ambulancestationer Region Sjælland, entreprise C byggemodning, anlæg mm, hovedentreprise (Region Sjælland)
Nærværende udbud udgør en delmængde af en samlet opgave, der omfatter etablering af syv nye ambulancestationer inklusiv befæstede og ubefæstede udearealer for Region Sjælland. Nærværende hovedentrepriseudbud omfatter byggemodning, etablering af byggeplads, anlægsarbejder, belægninger, landskab og fremføring af forsyninger til to ambulancestationer iht. kravene i det samlede udbudsmateriale. Tilsvarende arbejder for øvrige fem ambulancestationer udbydes i andre entrepriser hhv. entreprise D og entreprise … Se udbuddet »
2023-03-27   Udbud af Netværksudstyr (Region Sjælland)
Udbuddet omfatter netværkskomponenter til Region Sjælland og Region Hovedstaden og skal forstås som et hardware udbud. Der skal i udbuddet ikke leveres en samlet løsning til kunden. Kunden sammensætter selv sine løsninger ud fra sit behov ved brug af hardware fra rammeaftalen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danoffice IT Aps
2023-03-16   Udbud af Sundhedsydelser i form af undersøgelser, udredning og behandling inden for 14 specialer (Region Sjælland)
Regionsrådet i Region Sjælland besluttet at udbyde en rammeaftale om levering af sundhedsydelser inden for 14 specialer med henblik på at sikre tilstrækkelig kapacitet til ydelse af sundhedsydelser inden for specialerne. De 14 specialer er: - Ortopædkirurgi, - Rygbehandling – kirurgisk og medicinsk forløb, - Kirurgi,- Øre-næse-hals, - Endokrinologi, - Gastroenterologi og hepatologi, - Neurologi og neurofysiologi, - Kardiologi, - Urologi, - Reumatologi, - Plastkirurgi, - Lungemedicin, astma og allergi, - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aleris Ringsted A/S Capio A/S
2023-02-02   Udbud på Vikarer (Region Sjælland)
Der udbydes rammeaftale vedrørende indkøb af vikarydelser indenfor 2 delområder: Administrative Vikarer og Kliniske Vikarer. Der vil blive indgået rammeaftale med 3 Leverandører. Der indgås separate rammeaftaler med hver deltagende region. Samlet anslået rammeaftaleværdi: 24 millioner kroner Samlet maxværdi: 34 millioner kroner Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mansoft A/S Moment A/S
2023-02-02   Udbud af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning for Region Sjælland (Region Sjælland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af daglige bankydelser, herunder udførelsen af daglige bankforretninger og kapitalforvaltning. Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser, som kort beskrives herunder: 1) Daglige bankforretninger herunder alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via regionens SKB/OBS konto i Danske Bank A/S, 2) Kreditfacilitet på 1,8 mia. kr., 3) Likviditetsdepot på ca. 1,8 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jyske Bank A/S
2023-02-01   Udbud af forbrugsvarer til Fleksibel Endoskopi Bronko (Region Sjælland)
Indkøb af forbrugsvarer til Fleksibel Endoskop Bronko Se udbuddet »
2023-01-20   Kontrakt om levering og vedligeholdelse af et it-system til digital patologi herunder videreudviklingsydelser i... (Region Sjælland)
Ved nærværende udbud ønsker Region Sjælland at indgå en kontrakt om anskaffelse af en Løsning, der overordnet omfatter funktionalitet til visning af WSI’er og makrobilleder og tilknyttet data life cycle management software til Digital Patologi, inklusiv ydelser til implementering, vedligeholdelse og videreudvikling heraf. Den forventede anskaffelse omfatter en Løsning til erstatning for mikroskopet med de funktionaliteter, som en patolog behøver for at kunne beskrive og vurdere det digitaliserede … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CGI Danmark A/S
2023-01-17   Udbud af levering af konsulentydelser til Klimasekretariatet i Region Sjælland (Region Sjælland)
Udbuddet vedrører indkøb af konsulentydelser til Klimasekretariatet. Konsulentydelserne omfatter rådgivning og analyser eksempelvis inden for: - Indkøb og finansiering af nye bæredygtige og klimarelaterede løsninger, IoT-løsninger samt analyse og beregning af TCO og livscyklus - Tekniske analyser fx bygnings- og energiinstallationer, ladestanderinfrastruktur, affald og renovation - Rådgivning om energirenoveringer - Arbejdstidsstudier - Miljørelaterede analyser (fx analyse af miljømæssige konsekvenser … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Transition
2022-12-13   OP case carts SUH Køge (OP CCV) (Region Sjælland)
OP Case carts mellem Sterilcentral og Operationsgang på Køge Sygehus Se udbuddet »
2022-12-08   Ambulancestationer Region Sjælland, entreprise A garager, totalentreprise (Region Sjælland)
Nærværende udbud udgør en delmængde af en samlet opgave, der omfatter etablering af 7, med option på yderligere 1, nye ambulancestationer inklusiv befæstede og ubefæstede udenomsarealer for Region Sjælland. Hver station er overordnet bestående af tre delsektioner hhv. garage, opholdsrum og hvilerum. Opholdsrum og hvilerum, ca. 2.800 m2 brutto udbydes i anden entreprise. Byggemodning, anlægsarbejder, landskab og fremføring af forsyninger udbydes i anden entreprise. Nærværende udbud omfatter projektering, … Se udbuddet »
2022-12-08   Ambulancestationer Region Sjælland, Entreprise B, enheder til personophold, totalentreprise (Region Sjælland)
Nærværende udbud er en delmængde af en opgave med etablering af 7 med option på yderligere 1 nye ambulancestationer inkl. befæstede og ubefæstede udearealer for Region Sjælland. Hver station består overordnet af tre delsektioner hhv. garage, opholdsrum og hvilerum. Garager ca. 1.800 m2 brutto udbydes i anden entreprise. Byggemodning, anlægsarbejder, belægninger, landskab, fremføring af forsyninger udbydes i anden entreprise. Nærværende udbud omfatter projektering, koordinering med Bygherre og andre … Se udbuddet »
2022-11-16   Fællesregionalt EU-udbud af kontormøbler (Region Sjælland)
Region Sjælland udbyder på vegne af alle regioner i Danmark parallelle rammeaftaler vedr. køb af kontormøbler. Se udbuddet »
2022-11-11   Vikarlæger til Region Sjællands sygehuse (Region Sjælland)
Udbuddet vedrører vikarlæger til Region Sjællands sygehuse indenfor somatik, det nære sundhedsvæsen og psykiatri for både korttids og langtids vikariater. Se udbuddet »
2022-10-07   Diagnostiske skærme (Region Sjælland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb, service og management af diagnostiske skærme 2022 til 2026. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fineman A/S
2022-09-07   Vikarer til Bakkegården (Region Sjælland)
Socialpædagogiske vikarer til Bakkegården, som er en sikret institution og har både sikrede pladser, åbne pladser, delvist lukkede pladser, skærmede enheder, særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Altid Vikar ApS
2022-08-26   Udbud af partnerskabskontrakt om optimering af arbejdsprocesser på SUH (Region Sjælland)
Ordregiver udbyder herved en partnerskabskontrakt om optimering af udbudsprocesser på den centrale operationsgang (COP) og sammedagskirurgi (SDK) på Sjællands Universitetshospital (SUH), Køge. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Medtronic Danmark A/S
2022-08-23   Genudbud af Akut psykologisk krisehjælp til Region Sjællands ansatte og virksomhedsområder (Region Sjælland)
Genudbuddet vedrører Indkøb af leverancer vedr. akut psykologisk krisehjælp til Region Sjællands ansatte samt til ansatte i de selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Region Sjælland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Healthcare A/S
2022-08-08   Fællesregionalt EU-udbud af møbler (Region Sjælland)
Region Sjælland udbyder på vegne af alle regioner i Danmark parallelle rammeaftaler vedr. køb af møbler, herunder kontormøbler, kontorstole, møbler til opholdsrum samt møbler til mødelokaler, kantiner og loungeområder. Se udbuddet »
2022-08-05   Udbud af Kliniske mammografiundersøgelser (Region Sjælland)
Udbud af Kliniske mammografiundersøgelser til Sjællands Universitetshospital for patientgruppe 1, 2 og 3 samt kontrolpatienter. Af hensyn til patienternes transporttid og Ordregivers transportomkostninger kræves det, at der maksimum må være 60 km (kørselsafstand) fra regionens ydre grænse til det sted, hvor hele eller dele af et patientforløb skal finde sted. Dette mindstekrav er – ud over hensynet til patienterne og transportomkostninger – begrundet i hensynet til at sikre en effektiv udnyttelse af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Progardia Mamma ApS
2022-07-14   Akut psykologisk krisehjælp til Region Sjællands ansatte og virksomheder (Region Sjælland)
Udbuddet vedrører Indkøb af leverancer vedr. akut psykologisk krisehjælp til Region Sjællands ansatte samt til ansatte i de selvejende institutioner, der har indgået driftsoverenskomst med Region Sjælland. Se udbuddet »
2022-07-04   Pacemakere og elektroder, ICD og højvoltsledninger samt loop recordere (Region Sjælland)
Udbuddet vedrører indkøb af pacemakere, ICD’er og loop recordere m.v. til følgende sygehusenheder/hospitalsenheder og institutioner i Region Sjælland: Sjællands Universitetshospital Roskilde (Kardiologisk afdeling) Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abbott Medical Danmark A/S Biotronik ApS Medtronic Danmark A/S
2022-06-30   Ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport (Region Sjælland)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om anskaffelse af ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport. Region Sjælland indgår ikke rammeaftale på de øvrige regioners vegne. Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden indgår rammeaftaler på egen hånd ved at udnytte optionen. Rammeaftalen løber i 4 år, dog skal køretøjerne leveres med en service- garantireparationsaftale i år 1 og 2 efter levering samt med option på udvidet serviceaftale i op til 4 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2022-06-01   Kontrakt om implementering og tilrådighedsstillelse af standard it-løsning til løn- og personaleadministration til... (Region Sjælland)
Udbud vedrørende Kontrakt om implementering og tilrådighedsstillelse af standard it-løsning til løn- og personaleadministration til Region Sjælland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2022-06-01   Netværksudstyr (Region Sjælland)
Udbuddet omfatter netværkskomponenter til Region Sjælland og Region Hovedstaden og skal forstås som et hardware udbud. Der skal i udbuddet ikke leveres en samlet løsning til kunden. Kunden sammensætter selv sine løsninger ud fra sit behov ved brug af hardware fra kontrakten. Se udbuddet »
2022-06-01   Udbud af driftsmidler til vaskeri (Region Sjælland)
Udbuddet vedrører Ordregivers indkøb af driftsmidler til Regionens egne vaskerier. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Christeyns Danmark
2022-05-11   APO case carts/kænguruvogne til SUH Køge Sygehusapotek (Region Sjælland)
APO case carts/kænguruvogne til SUH Køge Sygehusapotek Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scan Modul
2022-04-25   Ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport (Region Sjælland)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om anskaffelse af ambulancekøretøjer, specialambulancekøretøjer og køretøjer til liggende patienttransport. Region Sjælland indgår ikke rammeaftale på de øvrige regioners vegne. Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden indgår rammeaftaler på egen hånd ved at udnytte optionen. Rammeaftalen løber i 4 år, dog skal køretøjerne leveres med en service- garantireparationsaftale i år 1 og 2 efter levering samt med option på udvidet serviceaftale i op til 4 … Se udbuddet »
2022-04-08   Autoklaver, Instrumentvaskere, Kabinetvaskere samt skyllerumsudstyr (Region Sjælland)
Indgåelse af rammeaftaler for efterfølgende løbende indkøb af instrumentvaskere, autoklaver, kabinetvaskere, lavtemperaturautoklaver, bækkenkogere samt instrumentvaskere til skyllerum. Bemærk at region Hovedstaden og region Midt er med på option. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ASP DANMARK ApS Getinge Danmark A/S KEN A/S Miele A/S Steelco Nordic A/S
2022-03-03   Fællesregionalt EU-udbud af møbler (Region Sjælland)
Region Sjælland udbyder på vegne af alle regioner i Danmark rammeaftale vedr. køb af møbler, herunder kontormøbler, kontorstole, møbler til opholdsrum samt møbler til mødelokaler, kantiner og loungeområder. Se udbuddet »
2022-03-02   Udskiftning af klinisk biokemisk udstyr (Region Sjælland)
Indkøb af kemi/immunkemi udstyr incl. båndløsning, tilhørende serviceaftaler samt analysesvar til de klinisk kemiske afdelinger i Holbæk, Slagelse, Næstved, Nykøbing F, Køge, Roskilde og Kalundborg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abbott Laboratories A/S
2022-02-28   Udbud af skopvaskemaskiner og tørreskabe (Region Sjælland)
Udbud af skopvaskemaskiner og tørreskabe Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Getinge Danmark A/S Olympus Danmark A/S Santax Medico