2023-10-06   Kontrakt om administration af Folketingets selvforsikringsordning (Folketinget)
Nærværende udbud omfatter administration af Folketingets selvforsikringsordning, herunder behandling af skadeanmeldelser og erstatningsudbetalinger for Folketinget. Leverandøren skal varetage alle dele af skadebehandlingen af alle anmeldte erstatningskrav, der rejses mod Folketinget, herunder Folketingets institutioner, fra modtagelsen af skadesanmeldelsen til og med udbetalingen af erstatning til den erstatningssøgende eller til og med afvisningen af den anmeldte skade. Se udbuddet »
2023-07-07   El-teknisk ejendomsservice på Folketingets ejendomme (Folketinget)
El-teknisk ejendomsservice udføres i Folketingets bygninger (Christiansborg Slot, Søndre Løngang, Kirke Løngang, Forbindelsesbygningen, Provianthuset, Rigsdagsgården 11A-13B, Chr. Brygge 6, Rigsarkivbygningen og Folketingets medlemsboliger (Tordenskjoldsgade og Anker Heegaards Gade) i alt ca. 78.000m2. De typiske arbejdsområder er: 1. Stærkstrøm, herunder el-installationer og belysning 2. PDS- og fiberinstallationer 3. Øvrige svagstrømsanlæg 4. PLC styringer - Simatic og Logo 5. Dali belysning og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Røder & Mortensens Eftf. A/S
2023-06-30   Rammeaftale om levering af erhvervsbeklædning til Folketingets vagter og betjente (Folketinget)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om indkøb af erhvervsbeklædning til Folketingets vagter og betjente. Kontrakten omfatter desuden måltagning samt tilpasning og levering af beklædningsgenstande. Der er ca. 80 folketingsbetjente og vagter ansat på Christiansborg. Se udbuddet »
2023-03-23   Rammeaftale om levering af vikarydelser til rengøring (Folketinget)
Folketinget udbyder en rammeaftale om levering af vikarydelser til rengøring i forbindelse med, at Folketingets husbetjente skal opkvalificeres. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Partneren A/S
2023-02-09   Udbud af mødestyrings- og afstemningssystem (Folketinget)
Udbuddet omfatter en kontrakt vedrørende anskaffelse, vedligeholdelse og support af et nyt mødestyrings- og afstemningssystem samt tilhørende udstyr. System og udstyr skal leveres og monteres til brug i Folketingssalen og 11 andre mødelokaler i Folketinget. Herudover skal der leveres et transportabelt system til eksterne udvalgsmøder. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, jf. udbudslovens § 61 stk. 1, nr. c, idet Kontrakten på grund af særlige omstændigheder med hensyn til dens art, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Audio Visuelt Centrum
2022-06-03   Udvikling, hosting, drift og support af hjemmeside til undervisningsforløbet Skolevalg (Folketinget)
Folketinget (FT) og Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) afholder i fællesskab med Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) et landsdækkende Skolevalg. Skolevalg er en autentisk gennemført valghandling i grundskolens 8., 9. og 10. klasse, hvor eleverne skal sættes kryds på stemmesedlen i stemmebokse, som bliver stillet op på skolerne. Forud for valghandlingen er der et undervisningsforløb på tre uger, der følger et udarbejdet koncept for Skolevalg. Omdrejningspunktet for undervisningsforløbet er en hjemmeside, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kruso A/S
2021-10-04   Kontrakt om Folketingets revisionsopgave (Folketinget)
Revisionsopgaven, der skal udføres i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, omfatter lovpligtig revision bestående af finansiel revision, juridisk-kritisk revision samt forvaltningsrevision, herunder også de nødvendige generelle it-kontroller. I tillæg hertil skal der ydes beslægtet rådgivningsmæssig assistance, i det omfang dette indkøbes af Folketinget som option. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret...
2021-09-17   Indsamling af affald (Folketinget)
Den udbudte ydelse omfatter indsamling af affald fra Folketinget. Leverandøren skal afhente affald fra 3 lokationer på Christiansborg og ved 2 adresser, som består af etageboligblokke cirka 0,5-1 km fra Christiansborg Slotsplads (medlemsboliger). Affaldet stammer således fra både etageboliger og fra besøgsområder, kontorer/mødelokaler, restaurant/cafeer og værksteder (malere, snedkere og møbelpolstrere). Leverandøren skal stille beholdere til rådighed for indsamlingen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S
2021-04-30   Contract on the Delivery of SaaS Regarding a Library Service Platform for the Danish Parliament Library (Folketinget)
The Danish Parliament Library’s (DPL) request is for a Library Services Platform (LSP) combined with a discovery layer and a bibliographic data repository. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ex Libris (scandinavia) A/S
2020-12-08   El-teknisk ejendomsservice på Folketingets ejendomme (Folketinget)
Dette udbud vedrører en ikke-eksklusiv rammeaftale vedr. el-teknisk ejendomsservice på Folketingets ejendomme, og omfatter drift og vedligeholdelse samt nye installationsopgaver hos Folketinget. Der er i gennemsnit behov for 3 elektrikere på fuld tid (dvs. 37 timer i ugen pr. elektriker) til udførelse af opgaver inden for el-teknisk ejendomsservice, som er beskrevet i udbudsmaterialets bilag 2. Derudover vil Folketinget have behov for at kunne tilkalde yderligere elektrikere fra entreprenøren til … Se udbuddet »
2020-07-08   Kontrakt om produktion og distribution af Folketings tv på det digitale jordbaserede tv-net (Folketinget)
Denne kontrakt vedrører produktion og transmission af tv-udsendelser fra Folketinget (”Folketingskanalen”), opgradering af Folketingets tekst-tv samt service og vedligeholdelse af Folketingets eksisterende Tv- og AV-udstyr, videokonferenceudstyr samt opgradering af udstyret. Se pkt. II.2.4) for yderligere information. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NEP Denmark A/S
2020-06-24   Kontrakt om produktion og distribution af Folketings tv på det digitale jordbaserede tv-net (Folketinget)
Denne kontrakt vedrører produktion og transmission af tv-udsendelser fra Folketinget (”Folketingskanalen”), opgradering af Folketingets tekst-tv samt service og vedligeholdelse af Folketingets eksisterende Tv- og AV-udstyr, videokonferenceudstyr samt opgradering af udstyret. Se pkt. II.2.4) for yderligere information. Se udbuddet »
2020-03-20   Rammeaftale om trykning, pakning og distribution af ”Min grundlov” (Folketinget)
Udbuddet drejer sig om: 1) trykning, pakning og distribution af bogen ’Min grundlov’ med tilhørende kort og kampagnemateriale til førstegangsvælgere i forbindelse med alle valg og folkeafstemninger 2) om trykning, pakning og distribution af bogen ’Min grundlov’ med tilhørende kort til nye statsborgere 3) om trykning, pakning, lagerføring og levering af bogen ’Min grundlov’ til Folketinget 4) om håndtering og distribution af digital invitation til deltagelse i Folketingets statsborgerskabsdag for nye … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rosendahls A/S
2020-03-09   Udbud af driften af Folketingets spisesteder (Folketinget)
Aftalen omfatter den totale drift af Folketingets spisesteder, der består af 3 kantiner og 1 café med i alt 1 200 potentielle daglige brugere, samt en restaurant, der fortrinsvis benyttes af gæsterne på Christiansborg. Aftalen omfatter endvidere levering og servicering ved interne møder og konferencer samt ved festarrangementer og officielle arrangementer. Sortimentet består som udgangspunkt af et morgen-, frokost- og aftensortiment, et sortiment til møder og receptioner samt menuer på et højere … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Meyers Contract Catering A/S
2020-02-07   Kontrakt om videreudvikling, vedligeholdelse og support af Folketingets Sitecore-baserede multisite-løsning (Folketinget)
Udbuddet omfatter et leveranceteam, en leveranceorganisation samt en supportaftale, der sammen med Folketingets eget webteam, kan forestå den fremtidige videreudvikling, vedligeholdelse og support af Folketingets multisite-webløsning, der aktuelt er baseret på Sitecore 9.1. Se desuden II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kruso A/S
2019-09-17   Udbud af rammeaftale om levering af erhvervsbeklædning til Folketingets vagter og betjente (Folketinget)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om indkøb af erhvervsbeklædning til Folketingets vagter og betjente. Kontrakten omfatter desuden måltagning samt tilpasning og levering af beklædningsgenstandene. Der er ca. 80 folketingsbetjente og vagter ansat på Christiansborg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brdr. Jardorf A/S
2019-05-24   Aftale om bygherrerådgivning i projektet "Nye rammer for Folketinget" (Folketinget)
Folketinget overvejer mulighederne for at overtage Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen, når Rigsarkivet fraflytter. Bygningerne består af ca. 10 000 m2 og Folketingets bygninger omfatter ca. 63 000 m2. Projektet er aktuelt i en idé- og programmeringsfase, hvor der skal etableres et beslutningsgrundlag til Folketingets Præsidium. Derefter forventes gennemført enten totalrådgiverudbud eller projektkonkurrence afhængigt af opgavens omfang. Herefter forventes gennemført entrepriseudbud. Det samlede projekt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S
2019-01-15   Teknisk rådgivning og bistand, projektledelse ”Nye rammer for Folketinget” (Rigsarkivprojektet) (Folketinget)
Dette udbud vedrører en kontrakt om projektledelse i projektet ”Nye rammer for Folketinget” (Rigsarkivprojektet). Folketinget overvejer at overtage Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen, når Rigsarkivet fraflytter bygningerne. Folketinget har etableret et sekretariat, hvor der med dette udbud forventes indgået kontrakt med en rådgiver om projektledelse i projektets forløb. Rådgiveren forventes at arbejde på fuld tid alle hverdage indenfor normal kontortid og at være fysisk placeret i Folketinget. … Se udbuddet »
2018-10-17   Indkøb af AV udstyr (Folketinget)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om indkøb af AV udstyr til brug i de større lokaler, udvalgsværelser mv. i Folketinget. Kontrakten omfatter desuden installation, montering, projektering mv. af AV udstyret. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atea A/S
2018-06-25   Indkøb af sikkerhedsudstyr og service (Folketinget)
Dette udbud vedrører indkøb, levering og installering af nye ADK- og AIA-anlæg, samt en rammeaftale vedrørende køb af varer og tjenesteydelser i tilknytning til en række brand- og sikringstekniske anlæg, herunder installation, udskiftning, opgradering og integration heraf. Arbejdet udbydes på 2 delaftaler, hvor delaftale 1 udgør indkøb og etablering af nye Adgangskontrolanlæg (ADK) og Tyverisikringsanlæg (AIA), mens delaftale 2 vedrører en rammeaftale vedrørende køb af varer og tjenesteydelser i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elsec A/S
2018-04-24   Udbud af kontrakt om levering af hygiejneartikler og relaterede serviceydelser (Folketinget)
Kontrakten vedrører levering, montering og servicering af hygiejneudstyr på toiletter og i kontorkøkkener i Folketingets bygninger. Opgaven omfatter endvidere levering af forbrugsstoffer til det leverede udstyr samt tømning og rengøring af ble- og hygiejnecontainere og bortskaffelse af affald herfra samt udskiftning og bortskaffelse af batterier i leveret udstyr. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rentokil Initial A/S
2017-11-01   Kontrakt om levering, vedligeholdelse samt videreudvikling af nyt intranet (Folketinget)
Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt vedrørende anskaffelse, vedligeholdelse og videreudvikling af en intranet løsning til ca. 1 250 brugere, jf. nærmere punkt II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: IntraNote a/s
2017-10-03   Begrænset udbud af cloud-baseret udlægs- og rejseafregningssystem til Folketinget (Folketinget)
Folketinget har til hensigt at anskaffe et cloudbaseret system til afregning af rejser, udlæg og kilometergodtgørelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Zebon ApS
2017-08-18   Ny telefoni i Folketinget (Folketinget)
Folketinget ønsker at indgå en aftale med 1 leverandør om levering af en telefoniløsning. Se udbuddet »
2017-08-07   Kontrakt om levering, vedligeholdelse samt videreudvikling af nyt intranet (Folketinget)
Udbuddet omfatter indgåelse af en kontrakt vedrørende anskaffelse, vedligeholdelse og videreudvikling af en intranet løsning til ca. 1 250 brugere, jf. nærmere punkt II.2.4). Se udbuddet »
2017-07-13   Administration af Folketingets selvforsikringsordning (Folketinget)
Nærværende udbud omfatter administration af Folketingets selvforsikringsordning, herunder behandling af skadeanmeldelser og erstatningsudbetalinger for Folketinget. Leverandøren skal varetage alle dele af skadebehandlingen af alle anmeldte erstatningskrav, der rejses mod Folketinget, fra modtagelsen af skadesanmeldelsen til og med udbetalingen af erstatning til den erstatningssøgende eller til og med afvisningen af den anmeldte skade. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tryg Forsikring A/S
2017-06-30   Ny telefoni i Folketinget (Folketinget)
Folketinget ønsker at indgå en aftale med 1 leverandør om levering af en telefoniløsning. Se udbuddet »
2017-06-15   Udbud af rammeaftale om VVS-, køle- og ventilationsarbejder for Folketinget (Folketinget)
Rammeaftalen omfatter arbejder inden for køl, ventilation og VVS og indeholder alle ydelser inden for disse fag i forbindelse med drift og vedligeholdelse samt installationsopgaver for Folketinget. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CURAVVS A/S Høyrup & Clemmensen PACCO A/S
2017-06-06   Udvikling, hosting, support og vedligeholdelse af ny Video on Demand platform til Folketingets hjemmeside (Folketinget)
Folketinget har siden 2009 haft en video on demand-løsning (VOD), som gør det muligt for brugere af Folketingets hjemmeside at se video fra Folketingets møder på ft.dk. Brugerne kan se møder direkte (live) på ft.dk eller finde videooptagelser frem og se dem efterfølgende (on demand). VOD-løsningen er baseret på Flash player-teknologi, som med den store udbredelse af mobile platforme ikke længere dækker brugernes behov, idet denne teknologi i reglen ikke fungerer i browsere på mobile enheder. Folketinget … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: IMG Denmark ApS
2017-04-04   Vareindkøb af granit (Folketinget)
Folketinget og Slots- og Kulturstyrelsen ønsker i forbindelse med anlægsarbejdet vedr. omlægning af Christiansborg Slotsplads at indkøbe råblokke af granit til videre forarbejdning. Granitten skal forarbejdes til en række granitelementer i form af kugler, murelementer, sokkelsten til kortlæserstandere samt større granitfliser som indbygges i det færdige anlæg. Den videre forarbejdning/produktion af granitelementerne vil blive varetaget i anlægsentreprisen til omlægningen af Slotspladsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Zurface A/S
2016-12-15   Interaktivt rollespil — Politiker for en Dag (Folketinget)
Folketinget har siden 2003 haft et it-baseret læringsrollespil på Christiansborg. Det hedder »Politiker for en Dag« og er målrettet elever i grundskolens 8. — og 9. klasse. Spillet er efterhånden vanskeligt at vedligeholde, og Folketinget skal derfor have udviklet et nyt tidssvarende it-baseret læringsrollespil på Christiansborg. Det nye »Politiker for en Dag«, der skal udvikles, skal være et selvstændigt nyt spil, som bygger videre på de elementer i det nuværende spil, der fungerer godt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Expology AS Mediafarm AS Metronome Productions A/S Workz A/S
2016-11-03   Udbud af rammeaftale vedr. ingeniørrådgivning (Folketinget)
Rådgivningen omfatter generelt ydelser i henhold til FRI og DANSKE ARK's Ydelsesbeskrivelse, »Byggeri og Planlægning«, 2012. Fagligt spænder opgaverne primært inden for følgende områder: — Konstruktioner — VVS — Ventilation — Køling — Automatik — EL og EDB-installationer — Energirådgivning — Brandrådgivning — Bygningssyn. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2016-07-07   El-teknisk ejendomsservice (Folketinget)
Dette udbud vedrører en ikke-eksklusiv rammeaftale vedr. el-teknisk ejendomsservice på Folketingets ejendomme, og omfatter drift og vedligeholdelse samt nye installationsopgaver hos Folketinget. Der er i gennemsnit behov for to elektrikere på fuld tid (dvs. 37 timer i ugen pr. elektriker) til udførelse af opgaver inden for el-teknisk ejendomsservice, som er beskrevet i udbudsmaterialets bilag 2. Derudover vil Folketinget have behov for at kunne tilkalde yderligere elektrikere fra entreprenøren til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Høyrup & Clemmensen A/S
2016-03-01   Rammeaftale om trykning, pakning og distribution af »Min Grundlov« (Folketinget)
Bogen »Min grundlov« er en kommenteret udgave af grundloven, der sendes ud til alle førstegangsvælgere, når der er valg (det vil sige i forbindelse med folketings-, kommunal- og regionsrådsvalg, europaparlamentsvalg og folkeafstemninger). Med bogen følger et mavebælte med valgdatoen og en hilsen fra Folketingets formand. Bogen med mavebæltet sendes i en kuvert med en påtrykt grafisk dekoration. Rammeaftalen angår den samlede trykning, pakning og distribution af »Min grundlov« til alle førstegangsvælgere. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bording A/S
2016-02-12   Kontrakt om Folketingets revisionsopgave (Folketinget)
Revisionsopgaven omfatter lovpligtig revision bestående af finansiel revision, juridisk-kritisk revision samt forvaltningsrevision, herunder også de nødvendige generelle it-kontroller. I tillæg hertil skal der ydes beslægtet rådgivningsmæssig assistance, i det omfang dette indkøbes af Folketinget som option. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret...
2015-12-18   Kontrakt om indkøb af møbler og inventar — Anker Heegaards Gade 7, 1572 København V (Folketinget)
I forbindelse med etablering af 41 boliger i en ejendom beliggende Anker Heegaards Gade 7, 1572 København V, agter Folketinget at indgå kontrakt om indkøb af møbler og andet inventar til boligerne med forventet levering i maj/juni 2016. De endelige krav til leveringstid vil være præciseret i udbudsmaterialet, som stilles til rådighed for prækvalificerede ansøgere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Botium/Formcph
2015-07-10   Kontrakt vedrørende konsulentbistand til løsning af grafiske opgaver hos Folketinget (Folketinget)
Folketinget udbyder følgende kontrakt vedrørende konsulentbistand til løsning af grafiske opgaver. Opgaven omfatter: — Levering af grafiske løsninger til digitale medier (eksempelvis web, apps og film) samt grafik til tryksager (eksempelvis brochurer, hæfter m.m.) inden for rammerne af Folketingets designpolitik. Levering fra dag til dag vil forekomme. — Styring af større udviklingsopgaver — Sparring og rådgivning i forbindelse med udvikling af husets kommunikationsprodukter. De grafiske opgaver løses i … Se udbuddet »
2015-01-05   Produktion og vedligeholdelse af Folketings-tv på det digitale jordbaserede tv-net (Folketinget)
Folketinget udbyder produktion og transmission af tv-udsendelser fra Folketinget herunder blandt andet fra parlamentariske møder i Folketingssalen og udvalg og høringer i Landstingssalen. Folketinget stiller udstyr til produktionen til rådighed, og transmission sker gennem Folketingets adgang til det jordbaserede digitale sendenet. Folketinget stiller endvidere begrænsede kontorfaciliteter til rådighed. Folketinget udbyder under samme kontrakt levering og installation af udstyr til at producere … Se udbuddet »
2014-12-04   Udvikling og vedligeholdelse af talegenkendelsesmodul til Folketingets indskrivningssystem (Folketinget)
Folketinget udarbejder og publicerer elektronisk det skriftlige referat af Folketingets forhandlinger. Der er et eksisterende og velfungerende it-system (Edixi), der understøtter denne opgave. Edixi består overordnet af tre moduler, og det er nødvendigt at genudvikle det modul i indskrivningssystemet, der benyttes til redigering af referatet. Arbejdet med referatet foregår ved hjælp af talegenkendelse (respeak) og tastatur og mus. Opgaveområdet er redigeringsmodulet i Edixi, og der ønskes et tilbud på et … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dictus ApS
2014-09-12   Folketingets udbud af arbejdsbeklædning (Folketinget)
I Folketingets administration er der en række medarbejdere, der skal bære en bestemt beklædning eller uniform efter nærmere fastlagte regler. Det drejer sig om medarbejdere i betjentenheden, drifts- & vedligeholdelsesenheden og rengøringsenheden. I alt skal ca. 150 faste medarbejdere dagligt gå klædt i en bestemt beklædning eller uniform. Betjentenheden varetager sikkerhedsopgaver herunder adgangskontrol i Folketingets reception og besøgsindgang, rundvisning af gæster, print og arkivering mv. De ansatte … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brdr. Jardorf A/S Hoffmann Firmatøj A/S
2014-08-25   Anker Heegaards Gade 7, 1572 København V — Hovedentreprise (Folketinget)
Folketinget ønsker en hovedentreprise til opførelse af 41 lejligheder i en ejendom beliggende Anker Heegaards Gade 7, 1572 København V. Ejendommen har tidligere været brugt til kontorer. Ejendommen skal udmatrikuleres i to ejendomme adskilt af en brandmur fra kælder til tag. Folketinget har overtaget den ene del af ejendommen, som skal ombygges til supplerende medlemsboliger for folketingsmedlemmer. Lejlighederne skal stå klar til indflytning i november 2015. Folketingets del af ejendommen har et samlet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skou Gruppen A/S
2014-04-30   Kampagne i forbindelse med grundlovsjubilæet i 2015 (Folketinget)
Som et led i markeringen af grundlovsjubilæet i 2015 ønsker Folketinget at gennemføre en kampagne, der sætter fokus på demokrati og deltagelse. Formål: Det primære formål med kampagnen er at understøtte opbygningen af unges demokratiske kompetence, der er defineret som evne, vilje og mulighed for at øve indflydelse på beslutningsprocesser – med fokus på deltagelse i det formelle demokrati. Kampagnen skal indeholde aktiviteter, der: - Motiverer til demokratisk deltagelse inden for de rammer, som det … Se udbuddet »
2014-01-28   Undervisningsforløb til skolevalg 2015 (Folketinget)
Folketinget (FT) og undervisningsministeriet (UVM) afholder i fællesskab et landsdækkende skolevalg. Valghandlingen finder sted den 29.1.2015 og herefter hvert andet år. Skolevalg er en autentisk gennemført valghandling i grundskolens 8., 9. og måske 10. klasse, hvor eleverne skal sættes kryds på stemmesedlen i stemmebokse, som bliver stillet op på skolerne. Forud for valghandlingen er der et undervisningsforløb på 3 uger, der er målrettet de ca. 2 samfundsfagstimer om ugen, som klasserne normalt har. Vi … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Advice A/S
2014-01-27   Digitalisering af Folketingstidende (Folketinget)
Folketingets Administration ønsker at digitalisere det trykte Folketingstidende med forslag og forhandlinger fra folketingssalen for perioden 1953/54-2008/09. Det digitaliserede materiale skal publiceres på hjemmesiden www.folketingstidende.dk, hvor digitalt fødte forslag og forhandlinger er publiceret siden oktober 2009. Skanningsopgaven omfatter: — Folketingstidende (1953/54 til 2008/09): Ca. 1 100 bind med i alt 935 076 sider. — Rigsdagsårbogen (1897/98 til 1952/53), Folketingsårbogen (1953/54 til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Data Scanning A/S
2013-12-18   Anker Heegaards Gade 3-5, 1572 København V – totalrådgivning (Folketinget)
Folketinget ønsker totalrådgivning i forbindelse med etablering af ca. 40-45 lejligheder i en ejendom beliggende Anker Heegaards Gade 3-7, 1572 København V. Ejendommen har tidligere været brugt til kontorer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Architects
2013-12-06   Folketingets udbud af udvikling af EU-Oplysningens hjemmeside i Sitecore 7 multisiteløsning samt vedligeholdelse,... (Folketinget)
Kontrakten omfatter: — Udvikling af euo.dk på nyere version af Sitecore CMS med multisiteløsning — Support, vedligeholdelse og videreudvikling af Folketingets hjemmesider. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pentia A/S
2013-07-05   Bygherrerådgivning vedr. ejendommen Anker Heegaards Gade 3-7, 1572 København V (Folketinget)
Folketinget ønsker bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af ca. 40 lejligheder i en ejendom beliggende Anker Heegaards Gade 3-7, 1572 København V. Ejendommen skal udmatrikuleres i 2 ejendomme. De 2 ejendomme skal adskilles af en brandmur fra kælder til tag. Folketinget overtager den ene halvdel af ejendommen. Folketingets del af ejendommen skal bruges til medlemsboliger for folketingsmedlemmer. Lejlighederne skal stå klar i august 2015. Lejlighederne vil bestå af 2-værelses lejligheder af ca 60 … Se udbuddet »
2013-03-14   Folketingets udbud af serviceaftale på telefonanlæg (Folketinget)
Der ønskes tilbud på en fireårig serviceaftale med mulighed for forlængelse i yderligere to år med virkning fra den 1/7 2013. Aftalen skal dække service 24/7/365 inkl. døgnovervågning. Kontrakten omfatter følgende: - En fast serviceaftale - Timepris for supplerende ydelser, der ligger ud over den faste serviceaftale Den faste serviceaftale omfatter følgende: Al nødvendig sikring af at Folketingets telefonanlæg er funktionsdygtigt hele døgnet, alle dage, hele året, herunder: - Servicering og vedligehold … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NetDesign A/S
2013-03-01   Folketingets udbud af levering af uniformsbeklædning (Folketinget)
Indkøb af uniformsgenstande for DKK 4500 ekskl. moms pr. år pr. ansat for ca. 80 ansatte i 4 år Se udbuddet »
2013-02-01   Folketingets udbud af levering af uniformsbeklædning (Folketinget)
Indkøb af uniformsgenstande for DKK 4 500 pr. år pr. ansat for ca. 80 ansatte i 4 år Se udbuddet »