Indkøb: Trafikselskabet Movia

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Trafikselskabet Movia

2023-06-28   Drift og vedligeholdelse af Københavns Busterminal (Trafikselskabet Movia)
Trafikselskabet Movias udbud af kontrakt om anskaffelse af drift- og vedligeholdelse af Københavns Busterminal. Drift og vedligehold er opdelt i to delaftaler: SOFT (f.eks. rengøring & vinduespolering mm.) HARD (f.eks. el, VVS, maler, tømrer og snedker, handyman, teknisk service af f.eks. elevator, informationsskærme, køle- og ventilationsanlæg mm.) Transport- og Boligministeriet og Kbh. Kommune har indgået aftale om i fællesskab at opføre en busterminal beliggende ved Dybbølsbro i København. … Se udbuddet »
2023-02-01   A22 - Udbud af almindelig rutekørsel (Trafikselskabet Movia)
Udbud af almindelig rutebuskørsel svarende til driften af ca. 415.000 køreplantimer pr. år og ca. 123 driftsbusser. Kørslen udbydes i 11 udbudsenheder. Det er dog ikke muligt at afgive enkelttilbud på udbudsenhed 8A, 8B, 9A og 9B. Således skal der afgives kombinationstilbud på hhv. 8A og 8B samt 9A og 9B, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 11. Der vil blive indgået kontrakter med forventet driftsstart i perioden 15. december 2024 til 15. februar 2026. Kontrakten er omfattet af kravet om anvendelse af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arriva Danmark A/S Keolis Danmark A/S Umove A/S
2022-12-07   EU udbud: Facility Management (FM) på Movias chaufførlokationer (Trafikselskabet Movia)
Movia ønsker at indgå en FM aftale på henholdsvis soft & hard området og aftalen opdeles derved i delaftaler. En leverandør kan vinde en eller begge delaftaler. Aftalen vedrørende drift og vedligehold af 99 chaufførlokationer hvor chaufførerne holder pause. Lokationerne er fordel på Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Aftalen er gældende for 12 måneder. Samtidig med at 12 måneders aftalen er i drift, vil Movia udbyde en ny aftale som vil gælde efter 12 måneders aftalen. Denne aftale forventes at gælde for … Se udbuddet »
2022-11-10   TMS (Transport Management System) and VTS (Vehicle Tracking System) (Trafikselskabet Movia)
This Contract concerns the acquisition, delivery, operation, maintenance and support of a standard Transport Management System (TMS) and Vehicle Tracking System (VTS). Tender is handled by Mercell Sourcing Services, use https://permalink.mercell.com/188662329.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FARA AS
2022-11-09   Udbud af reklamebureauydelser (Trafikselskabet Movia)
Ordregiver har en forventning om at benytte et reklamebureau til følgende ydelser som en del af en ny rammeaftale for 2023-2026: - Strategisk rådgivning ifm. marketing og branding - Kreativ kampagneudvikling - Eksekvering af kampagner i samarbejde med mediebureau - Ad hoc markedskommunikation - Reklameproduktion og grafisk support - Design Tryk her https://permalink.mercell.com/189621000.aspx Se udbuddet »
2022-05-30   Udbudsbekendtgørelse: EU udbud af countdown moduler til stoppesteder (Trafikselskabet Movia)
Disse udbudsbetingelser gælder for Trafikselskabet Movias (herefter "Ordregivers") udbud af kontrakt om anskaffelse af countdown moduler til Movias stoppestedstandere af typen Holscherstander og rørstander efter forsyningsvirksomhedsdirektivet (direktiv 2014/25) i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende. Ordregiver ønsker at indgå to delaftaler på to typer af countdown moduler: - Delaftale 1 vedr. et flerlinjes countdown modul der kan vise flere samtidige buslinjer med afgangstider … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axentia Technologies AB
2022-01-14   Kundeanalyser (Trafikselskabet Movia)
Kundeanalyser Tryk her https://permalink.mercell.com/170852059.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Epinion P/S
2022-01-10   Miljøsyn (Trafikselskabet Movia)
Miljøsyn af busser. Tryk her https://permalink.mercell.com/170757360.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: APPLUS DANMARK A/S
2021-01-06   Prækvalifikation: DOT reklamebureau (Trafikselskabet Movia)
DOT reklamebureau. DOT har en forventning om at benytte et reklamebureau til følgende ydelser: — Brand- og kommunikationsstrategisk rådgivning — Kreativ kampagneudvikling — Ad hoc markedskommunikation — Reklameproduktion og grafisk support. Tryk her https://permalink.mercell.com/145099303.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Advice, Ledelses- & Kommunikationsrådgivning A/S
2020-12-21   Prækvalifikation: Kundecenterydelser, telefonhenvendelser vedr. rejsekort, flextrafik & udstedelse af rejsekort (Trafikselskabet Movia)
Movia udbyder opgaven om håndtering af kald vedrørende rejsekort, udstede rejsekort og håndtering af Flexkald. Movia er en del af et fælleskab for trafikselskaberne som sammen håndterer kald vedrørende rejsekortet. Movia skal tage en andel af kaldene og denne opgave udbydes. Der skal derudover udstedes et mindre antal rejsekort. For at udnytte ledig tid ønsker Movia at denne tid bruges til at bistå en anden afdeling i Movia som håndterer henvendelser om Flextrafik. Tryk her … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AD Client A/S
2020-09-28   Stoppestedsværter (Trafikselskabet Movia)
Movia udbyder rammeaftale om stoppestedsværter. Bemandingen skal ske på hverdage i tidsintervallerne 07.00-09.00, 13.00-15.00 og 15.00-17.00. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2020-06-11   Prækvalifikation. EU-udbud af DOT mediebureau (Trafikselskabet Movia)
Udbuddet omfatter anskaffelse af mediebureauydelser i form af forskellige rådgivningsydelser og eksekvering af kampagner. Ydelserne er opdelt i følgende kategorier: — Mediastrategisk rådgivning — Mediaplanlægning — Eksekvering af kampagner i betalte media — Rådgivning i forbindelse med valg og brug af marketingteknologi. Tryk her https://permalink.mercell.com/131817075.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OMD Denmark A/S
2020-06-02   EU-udbud af billetkontrol (Trafikselskabet Movia)
Formålet med opgaven er at udføre kontrol af kundernes rejsehjemmel (billetter og kort) i busserne i Movias område, herunder at dokumentere det nødvendige for, at Movia kan udstede en kontrolafgift ved manglende gyldig rejsehjemmel. Tryk her https://permalink.mercell.com/130659947.aspx Se udbuddet »
2020-05-29   Pre-qualification: Call for Tenders Regarding Contract on Delivery, Operation and Maintenance of a Passenger Counting System (Trafikselskabet Movia)
The contracting authority, Trafikselskabet Movia, hereby calls for tenders regarding a contract on delivery, operation and maintenance of a passenger counting system. Tender is handled by Mercell Sourcing Services, use https://permalink.mercell.com/131073181.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FARA AS
2020-02-19   K4 Kommunebus udbud for Halsnæs kommune (Trafikselskabet Movia)
Trafikselskabet Movia udbyder i K4 ca. 1 720 + 200 timer pr år med 2 busser i Halsnæs Kommune. Det udbudte kørsel er udbudt i 1 enhed og indeholder kørsel, der skal udføres som hhv. speciel rutekørsel med tilladelse, speciel rutekørsel med kontrakt og som optionskørsel med EP tilladelse. Se udbuddet »
2019-11-07   Prækvalifikation: EU udbud: Kontrakt om levering af bankydelser (Trafikselskabet Movia)
Der ønskes en leverandør som kan varetage Movias bankopgaver for en 4-årig periode. Aftalen kan forlænges med 2 x 12 måneder. Tryk her https://permalink.mercell.com/114398980.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danske Bank A/S
2019-09-20   Ny prækvalifikation: Countdown til stoppesteder (Trafikselskabet Movia)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på indkøb af countdown moduler til 2 typer af stoppestedsstandere: - Holscherstander og rørstander. Countdown modulerne skal kunne vise digital trafikinformation, herunder afgangstider og trafikinformationsmeddelelser. Tryk her https://permalink.mercell.com/114005372.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axentia Technologies AB
2019-09-13   Genudbud af prækval. af kundetilfredshedsmålinger (Trafikselskabet Movia)
Kundetilfredshedsmålingerne har til formål at skabe viden og forståelse af passagernes oplevelse af den kvalitet der leveres fra de forskellige operatører. Derudover bruges resultaterne til at afregne bod/bonus på baggrund af aftalerne der er indgået i de enkelte kontrakter med operatørerne. Herudover afgøres det på baggrund af den leverede kvalitet, hvorvidt en kontrakt skal forlænges eller ej. Tryk her https://permalink.mercell.com/113623800.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Epinion
2019-09-10   Kundetilfredshedsmålinger (Trafikselskabet Movia)
Kundetilfredshedsmålingerne har til formål at skabe viden og forståelse af passagernes oplevelse af den kvalitet der leveres fra de forskellige operatører. Derudover bruges resultaterne til at afregne bod/bonus på baggrund af aftalerne der er indgået i de enkelte kontrakter med operatørerne. Herudover afgøres det på baggrund af den leverede kvalitet, hvorvidt en kontrakt skal forlænges eller ej. Tryk her https://permalink.mercell.com/112930766.aspx Se udbuddet »
2019-07-03   Prækvalifikation: Countdown til stoppesteder (Trafikselskabet Movia)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på indkøb af countdown moduler til 2 typer af stoppestedsstandere - Holscherstander og rørstander. Countdown modulerne skal kunne vise digital trafikinformation, herunder afgangstider og trafikinformationsmeddelelser. Tryk her https://permalink.mercell.com/109787609.aspx Se udbuddet »
2019-06-19   Prækvalifikation: Udbud af rengøring i Valby & Herlev (Trafikselskabet Movia)
Movia udbyder nærværende aftale med ønske om at den nye aftale træder i kraft den 1.1.2020. Den nye aftale er en 4-årig aftale med mulighed for 12 måneders forlængelse. Der er i aftalen beskrevet mulighed for optioner på bl.a. økologisk frugtservice. Movia ønsker at indgå en aftale med 1 leverandør. Der skal rengøres omkring 6 297 m2 i Valby og 709 m2 i Herlev. Tryk her https://permalink.mercell.com/108601032.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Services A/S
2019-06-07   Offentligt udbud: Planlægningssystem til busdrift (Trafikselskabet Movia)
For at sikre en bedre og mere ensartet rådgivning af kommunerne ønskes der at indgå aftale med en leverandør om levering af et planlægningsværktøj, der skal anvendes i planlægningen af Movias ejeres busdrift. Tryk her https://permalink.mercell.com/107535648.aspx Se udbuddet »
2019-04-26   Genudbud: Holscher-standere (Trafikselskabet Movia)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på renovering m.v. af eksisterende dele til stoppestedsstandere samt produktion af nye dele til stoppestedsstandere, jf. delaftalerne nedenfor. Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: — Delaftale 1: Komponent- og håndteringspakke, — Delaftale 2: Alu-pakke. Tryk her https://permalink.mercell.com/104611790.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aluplus Aktieselskab
2019-03-18   EU Udbud, Prækvalifikation: Drift og vedligehold af Movias chaufførfaciliteter (Trafikselskabet Movia)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på rammeaftale på drifts- og vedligeholdelse af Movias chaufførfaciliteter. Ydelserne omfatter bl.a. : 1) rengøring; 2) ydelser indenfor fagene: elektriker, VVS, maler, tømrer og handyman, samt 3) servicering af tekniske anlæg som varmepumper og køle- og ventilationsanlæg. Movia har i dag rammeaftaler med en række forskellige leverandører. Fremadrettet ønsker Movia én leverandør som skal stå for drift og vedligehold. Tryk her … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CBRE Corporate Outsourcing
2019-03-12   Holscher-standere (Trafikselskabet Movia)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på renovering m.v. af eksisterende dele til stoppestedsstandere samt produktion af nye dele til stoppestedsstandere, jf. delaftalerne nedenfor. Kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: — Delaftale 1: Komponent- og håndteringspakke, — Delaftale 2: Alu-pakke. Tryk her https://permalink.mercell.com/100481306.aspx Se udbuddet »
2019-03-08   +Way på 500S (Trafikselskabet Movia)
Disse udbudsbetingelser gælder for Brøndby og Hvidovre Kommunes udbud af totalrådgivning i forbindelse med etablering af +Way på linje 500S. Movia gennemfører udbuddet på vegne af Brøndby og Hvidovre Kommuner. Tryk her https://permalink.mercell.com/100417505.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Via Trafik Rådgivning A/S
2019-03-07   K3 - Kommunebus (Trafikselskabet Movia)
Trafikselskabet Movia, udbyder i K3 ca. 6 300 timer pr. år med 7 busser. Det udbudte er opdelt i 3 udbudsenheder. Den udbudte kørsel foregår som udgangspunkt som special rutekørsel, med en udbudsenhed i Frederikssund Kommune og 2 udbudsenheder i Halsnæs Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Frederikssund Handibusser A/S VBT A/S
2019-01-11   EU udbud: Planlægningsværktøj til busdrift (Trafikselskabet Movia)
For at sikre en bedre og mere ensartet rådgivning af kommunerne ønskes der at indgå aftale med en leverandør om levering af et planlægningsværktøj, der skal anvendes i planlægningen af Movias ejeres busdrift. Tryk her https://permalink.mercell.com/97940717.aspx Se udbuddet »
2018-04-19   FR12 - Udbud af Flextrafik Rute (Trafikselskabet Movia)
Dette udbud af Flextrafik Rute omhandler specialkørsel af borgere fra beskyttede værksteder, dagtilbud og lign., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Udbuddet er opdelt i 39 delaftaler og omfatter kørsel i kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Den samlede kørselsmængde i de 39 delaftaler vurderes at være ca. 496 000 timer i kontraktperioden af ca. 1 800 brugere. Det er et generelt krav, at chaufførerne har forståelse for og accept af brugergruppen og er uddannet til de særlige opgaver, … Se udbuddet »
2018-03-16   E9 - Udbud af ekstrakørsel (Trafikselskabet Movia)
Udbuddet omfatter ekstrakørsel. Ekstrakørsel er enkeltstående ture på afgange, hvor antallet af passagerer nødvendiggør ekstrakørsel udover den almene rutekørsel. Kørsel vil overvejende skulle udføres om morgenen eller om eftermiddagen mellem trafikknudepunkter og uddannelsesinstitutioner. Kontraktperioden vil for enhed 1-64 og enhed 67-83 være fra 1.8.2018 til 31.7.2020. For enhed 65 og 66 vil kontraktperioden være fra 1.8.2018 til 31.7.2019. For enhed 84 vil kontraktperioden være fra 1.8.2018 til … Se udbuddet »
2018-02-28   FR11 - Udbud af Flextrafik Rute (Trafikselskabet Movia)
Dette udbud af Flextrafik Rute omhandler specialkørsel af borgere fra beskyttede værksteder, dagtilbud og lign., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Udbuddet er opdelt i 43 delaftaler og omfatter kørsel i kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Den samlede kørselsmængde i de 43 delaftaler vurderes at være ca. 540 000 timer årligt, af ca. 1 900 brugere. Det er et generelt krav, at chaufførerne har forståelse for og accept af brugergruppen og er uddannet til de særlige opgaver, som … Se udbuddet »
2018-02-09   Ladeinfrastruktur i byrummet (Trafikselskabet Movia)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering, installation og drift af ladeinfrastruktur i byrummet til lejlighedsvis opladede elbusser samt levering af elektricitet til samme. Tryk her https://permalink.mercell.com/80275654.aspx. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Siemens A/S
2017-12-20   Udbudsbekendtgørelse: Udbud af opgaver indenfor digital-offset, specialformater, folie og montering (Trafikselskabet Movia)
Movia råder ikke selv over busser, men udbyder kørslen i offentlig licitation og indgår kontrakter med private busselskaber, som herefter udfører kørslen.Movia udarbejder også køreplaner, laver trafikovervågning og markedsførerbusserne. Movia varetager desuden den lovbestemte individuelle handicapbefordring for alle kommuner, patientbefordring for Region Sjælland, særlig kørsel til specialskoler for kommuner i Region Hovedstaden samt diverse fleksible kørselsordninger for kommuner, der ønsker det. Tryk … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bording A/S
2017-10-23   H5 — Udbud af havnebussejlads (Trafikselskabet Movia)
Trafikselskabet Movia — herefter kaldet Movia — udbyder i H5 — udbud af havnebussejlads driften af havnebusser i fast rutesejlads mellem stoppesteder i det indre af Københavns Havn. Udbuddet omfatter en basisydelse bestående af rutesejlads med 4 både, svarende til ca. 15 000 sejlplantimer pr. år. Foruden basisydelsen omfatter udbuddet en option på udvidelsen af driften med op til 2 yderligere både. Rutesejladsen skal udføres med bådmateriel, der er ejet og bemandet af operatøren eller en underoperatør, … Se udbuddet »
2017-09-19   Movias Rejsekortkundecenter — front office, håndtering af tlf.opkald (Trafikselskabet Movia)
Movia har Danmarks førende rådgiverkompetence indenfor mobilitet og rådgiver kommuner, regioner,virksomheder og uddannelsesinstitutioner om mobilitetsløsninger på tværs af transportformer. For at sikre fokus på de kerneopgaverne har Movia igangsat en proces, hvor driftsopgaverne konkurrenceudsættes. Movias Rejsekort kundecenter (REKU) er effektive, indfrier de aftalte service- og kvalitetsmål og har let ved at tiltrække dygtige medarbejdere. I Movias Rejsekort kundecenter bliver kunderne serviceret på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AD Client A/S
2017-07-07   Ladeinfrastruktur i byrummet (Trafikselskabet Movia)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering, installation, drift af ladeinfrastruktur i byrummet til lejlighedsvis opladede elbusser samt levering af elektricitet til samme. Tryk her https://permalink.mercell.com/71183599.aspx Se udbuddet »
2017-07-04   FR10 — Udbud af Flextrafik Rute (Trafikselskabet Movia)
Dette udbud af Flextrafik Rute omhandler specialkørsel af borgere fra beskyttede værksteder, dagtilbud og lign., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler og omfatter kørsel i kommuner i Region Sjælland. Den samlende mængde kørselsmængde i de 5 delaftaler vurderes at være ca. 9 000 timer i kontraktperioden, af ca. 210 brugere. Det er et generelt krav, at chaufførerne har forståelse for og accept af brugergruppen og er uddannet til de særlige opgaver, som ansvaret for … Se udbuddet »
2017-07-03   A16 — Udbud af almindelig rutekørsel (Trafikselskabet Movia)
Udbud af almindelig rutekørsel svarende til driften af ca. 175 800 køreplantimer pr. år og 49 driftsbusser. Kørslen udbydes i 9 enheder. Der vil blive indgået kontrakt med forventet driftsstart april 2019. Se udbuddet »
2017-06-30   Billetkontrol (Trafikselskabet Movia)
Billetkontrol. Tryk her http://permalink.mercell.com/70814032.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Securitas A/S
2017-06-26   Movias Rejsekortkundecenter — front office, håndtering af telefonopkald (Trafikselskabet Movia)
Movia har Danmarks førende rådgiverkompetence indenfor mobilitet og rådgiver kommuner, regioner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om mobilitetsløsninger på tværs af transportformer. For at sikre fokus på de kerneopgaverne har Movia igangsat en proces, hvor driftsopgaverne konkurrenceudsættes. Movias Rejsekort kundecenter (REKU) er effektive, indfrier de aftalte service- og kvalitetsmål og har let ved at tiltrække dygtige medarbejdere. I Movias Rejsekort kundecenter bliver kunderne serviceret på … Se udbuddet »
2017-06-01   Udbud af opgaver indenfor digital-offset, specialformater, folie og montering (Trafikselskabet Movia)
Movia råder ikke selv over busser, men udbyder kørslen i offentlig licitation og indgår kontrakter med private busselskaber, som herefter udfører kørslen. Movia udarbejder også køreplaner, laver trafikovervågning og markedsfører busserne. Movia varetager desuden den lovbestemte individuelle handicapbefordring for alle kommuner, patientbefordring for Region Sjælland, særlig kørsel til specialskoler for kommuner i Region Hovedstaden samt diverse fleksible kørselsordninger for kommuner, der ønsker det. Tryk … Se udbuddet »
2017-05-23   Udbud af stoppestedsudstyr (læskærm med integreret bænk, affaldsspand & cykelstativ) (Trafikselskabet Movia)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på stoppestedsudstyr, hvilket omfatter levering af udstyr til etablering og/eller opgradering af ikke-reklamefinansierede stoppesteder i Movias område, dvs. i de 45 kommuner der geografisk dækker Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Rammeaftalen der indgås skal gøre det muligt for de 45 kommuner selvstændigt og uden Movias involvering at indkøbe stoppestedsudstyr på det fælles aftalegrundlag. Movias rolle er at udbyde og indgå en kontrakt, Movia er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Veksø A/S
2017-03-20   FV7 — Udbud af Flextrafik Variabel (Trafikselskabet Movia)
Der forventes i udbudsperioden kørt i alt ca. 1 600 000 ture. Heraf forventes ca. 300 000 ture udført af vogne, der kører i henhold til kontrakter om garanteret kørsel. Der forventes således ca. 1 300 000 ture om året af den form for kørsel, der udbydes i nærværende udbud. For at kunne opretholde forsyningen af disse ydelser i spidsbelastningsperioder — og samtidig sikre en rentabel kollektiv trafik — anses det for værende nødvendigt at søge aftaler omfattende i alt maks. 700 vogne med hjemsted i Region … Se udbuddet »
2017-03-15   E8 — Udbud af ekstrakørsel (Trafikselskabet Movia)
Udbuddet omfatter ekstrakørsel og andet småkørsel. Ekstrakørsel er enkeltstående ture på afgange, hvor de ordinære busser på linjerne, ikke kan rumme antallet af passagerer. Kørslen vil derfor overvejende skulle udføres om morgenen eller om eftermiddagen mellem trafikknudepunkter og uddannelsesinstitutioner. Kontraktperioden vil være fra skolestart primo august 2017 til forår/sommer 2018. Der vil alene ske betaling for de gennemførte ture. De aftalte priser vil ikke blive indekseret i kontraktperioden. Se udbuddet »
2017-02-27   FG7 — Udbud af Flextrafik Garanti (Trafikselskabet Movia)
Der udbydes ca. 57 500 garantitimer pr. år og til denne kørsel skal anvendes i alt 26 type 5 vogne og 8 type 3 vogne. Udbuddet er opdelt i 12 udbudsenheder, der hver omfatter 2-4 vogne. Hertil er der option på alle enheder med ca. samme kørselsomfang som de eksisterende vogne. Det vil sige, at Movia inden for kontraktperiodens første 12 måneder, med et 3 måneders skriftligt varsel, kan udvide kørslen med 1 ekstra vogn pr. udbudsenhed til de i kontrakten aftalte vilkår. Ved en evt. udnyttelse af … Se udbuddet »
2017-02-20   FR9 — Udbud af Flextrafik Rute (Trafikselskabet Movia)
Dette udbud af Flextrafik Rute omhandler specialkørsel af borgere fra beskyttede værksteder, dagtilbud og lign., hvor der foreligger et fast kørselsmønster. Udbuddet er opdelt i 14 delaftaler og omfatter kørsel i kommuner i Region Hovedstaden samt i Odsherred Kommune. Den samlende mængde kørselsmængde i de 14 delaftaler vurderes at være ca. 20 000 timer pr. år, af ca. 500 brugere. Det er et generelt krav, at chaufførerne har forståelse for og accept af brugergruppen og er uddannet til de særlige opgaver, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 4x48 TaxiNord Bedre Bus Service ApS Frederikssund Handibusser A/S Handicap Befordring A/S Nykøbing Sj. Radio-Taxi VBT A/S
2017-01-20   Kundetilfredshedsundersøgelser (Trafikselskabet Movia)
Kundetilfredshedsundersøgelser til opfølgning på busoperatørernes leverance af aftalt kvalitet og passagerernes vurdering af busrejsen. Tryk her http://permalink.mercell.com/64728221.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Wilke Markedsanalyse a/s
2016-12-21   Udbud af service og tjenesteydelser (Trafikselskabet Movia)
Movias udbud på service og tjenesteydelser indeholder følgende 5 delaftaler: — Vicevært — EL & VVS — Ventilations- og køleanlæg — Tømrer — Maler. Der er tale om rammeaftaler på et løbende forbrug fordelt på hovedlokationerne i Valby og Herlev samt en række chaufførlokationer hovedsageligt i Storkøbenhavn, fordelt på Sjælland og Lolland og Falster. Leverandøren skal kunne levere service og ydelser i hele dette område. Man kan byde på 1 eller flere delaftaler. Tryk her http://permalink.mercell.com/63552088.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Caverion A/S Dahl A/S Servicefirmaet Globel A/S
2016-09-22   A15 — Udbud af almindelig rutekørsel (Trafikselskabet Movia)
Udbud af almindelig rutekørsel svarende til driften af ca. 175 000 køreplantimer pr. år og 54-56 driftsbusser. Kørslen udbydes i 8 enheder. Der vil blive indgået kontrakt med forventet driftsstart december 2017. Se udbuddet »
2016-09-15   Leasing af køretøjer til Movia (Trafikselskabet Movia)
Movia har i dag køretøjer som benyttes til forskellige formål såsom møder uden for huset, vedligehold af salgsmaskiner på salgsstederne, vedligehold af stoppesteder, billetkontrol mm. Der er foretaget en gennemgang af køretøjernes anvendelse og opgaver over året. Movia ejer i dag selv alle køretøjer. Der ønskes at indgå aftale om operationelt leasing for en 60-måneder periode af 22 fabriksnye køretøjer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KommuneLeasing