2023-09-01   Udbud af plakater og kuponer (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet vedrører indgåelse af en rammeaftale, som omfatter produktion og levering af plakater samt trykning, efterbehandling og levering af spille kuponer, som benyttes på Danske Lotteri Spil A/S’ terminaler placeret hos forhandlere i Danmark. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kailow A/S
2023-05-22   Levering af Digital Strategi og CRM ydelser (Danske Lotteri Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale der omfatter anskaffelse af digitale marktingsydelser i form af forskellige rådgivningsydelser, samt taktisk og operationel eksekvering i digitale marketingkanaler. Se udbuddet »
2022-12-16   LOTTERY GAMES SOLUTION INCLUDING RELATED SERVICES AND HARDWARE (Danske Lotteri Spil A/S)
The tender is for an agreement concerning the delivery of terminals for retail and a lottery games solution as a service, including handling of number games, Klasselotteriet, physical scratch tickets and integration to gaming verticals, distribution of games in retail, integration to digital frontend and backend systems. The deliveries shall directly and indirectly service current and future lottery and betting business both in retail and online, including new business activities that offspring from new … Se udbuddet »
2022-01-19   Reklamebureauydelser til Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S udbyder en rammeaftale bestående af to(2) delkontrakter om levering af reklamebureauydelser. Se nærmere om de omfattede ydelser i pkt. II.2.4). Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Der kan ansøges om prækvalifikation til en eller begge delkontrakter. Ansøgere vil blive vurderet individuelt for hver delkontrakt der ansøges om prækvalifikation til. Ordregiver forventer at gennemføre to forhandlingsmøder med hver tilbudsgiver. Udbuddet … Se udbuddet »
2021-12-21   Rammeaftale om levering af Distribution og Lager - Nyt udbud (Danske Lotteri Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering distribution og Lager. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bladkompagniet
2021-11-05   Rammeaftale om levering af Distribution og Lager (Danske Lotteri Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering distribution og Lager. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Se udbuddet »
2021-07-01   Rammeaftale om montering og demontering af facadeelementer og vinduesdekoration (Danske Lotteri Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om montering og demontering af facadeelementer og vinduesdekoration, lagerføring samt produktion af vinduesdekoration. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forventer at prækvalificere 3 ansøgere, der inviteres til forhandlinger hos ordregiver. Forhandlingerne forventes gennemført i oktober 2021, jf. udbudsmaterialet bilag C. Se udbuddet »
2021-01-15   Rammeaftale om levering af plastprodukter (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil A/S (herefter omtalt som "ordregiver") udbyder en rammeaftale om produktion og levering af plastprodukter. Derudover omfatter rammeaftalen bistand i forbindelse med udvikling og substitution af eksisterende plastprodukter. Plastprodukterne anvendes hos Danske Lotteri Spil A/S' ca. 3 300 forhandlere til brug ved salg og markedsføring af spil. Rammeaftalen omfatter produktion af forskellige plastprodukter, bl.a. lodkassetter der har til formål at opbevare og fremvise skrabelodder til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skandinavisk Display & POS
2020-12-03   Rammeaftale om levering af POS og marketingmateriale (Danske Lotteri Spil A/S)
Ordregiverønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering af POS og marketingmateriale samt rådgivning indenfor POS. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Ordregiver forventer at prækvalificere 4 ansøgere, der inviteres til forhandlinger hos ordregiver. Forhandlingerne forventes gennemført i januar 2021, jf. udbudsmaterialet bilag C. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skandinavisk Display & POS A/S
2020-10-09   Rammeaftale om WAN samt komplementerende og supplerende services (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbudsforretningen gennemføres som udbud med forhandling i overensstemmelse med udbudslovens afsnit II, hvor der forventes at blive afholdt 2 forhandlingsrunder. Der ydes ikke blive vederlag for deltagelse i udbudsforretningen. De anslåede værdier i pkt. II.1.5) og II.2.6) er et højt fastsat estimat af rammeaftalens (Aftalens) værdi, og afspejler ikke den ordregivende myndigheds (DLO's) forventning til leverandørernes tilbudte priser. Aftalen er ikke opdelt i delkontrakter, da DLO forventer betydelige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NUUDAY - TDC Erhverv A/S
2020-08-17   Framework Agreement for Instant Tickets, Number and Symbols (PA1) and Framework Agreement for Instant Tickets, Words... (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil A/S (DLO) is tendering two (2) framework agreements for the delivery of instant tickets, partial agreement one (1) (PA1) and Partial Agreement two (2) (PA2). PA1: delivery of instant tickets with numbers and symbols including related and complementary services; PA2: delivery of instant tickets with words and crosswords including related and complementary services. The time indications in the tender material are stated based on the time zone of Denmark. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pollard Banknote Ltd Scientific Games International Ltd
2020-05-22   Rammeaftale om levering af kvitteringsruller og bonruller (Danske Lotteri Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering af kvitteringsruller og bonruller. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PostNord Strålfors A/S
2019-12-20   Rammeaftale om levering af teknisk service og transport (Danske Lotteri Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering af teknisk service, lokale lagre og transport. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TLS
2019-11-20   Udbud af rammeaftale om levering af reklamebureauydelser i relation til Eurojackpot (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale vedrørende reklamebureauydelser i relation til Eurojackpot. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: &Co.
2019-05-27   Udbud af rammeaftale om levering af digitale ydelser (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter anskaffelse af digitale marketingsydelser i form af forskellige rådgivningsydelser, digital produktion, opsætning og løbende optimering af kampagner i digitale kanaler. Se nærmere herom i pkt. II.2.4). Kontrakten er en ikke-eksklusiv rammeaftale. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Ordregiver forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde, men forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på baggrund af det første indledende tilbud uden gennemførelse af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordlid ApS
2019-04-12   Udbud af rammeaftale om levering af digitale ydelser (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter anskaffelse af digitale marketingsydelser i form af forskellige rådgivningsydelser, digital produktion, opsætning og løbende optimering af kampagner i digitale kanaler (se nærmere herom i pkt. II.2.4). Kontrakten er en ikke-eksklusiv rammeaftale. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Ordregiver forventer, at der afholdes 1 forhandlingsrunde, men forbeholder sig dog retten til at tildele rammeaftalen på baggrund af det første indledende tilbud uden gennemførelse af … Se udbuddet »
2019-03-13   Rammeaftale om levering af Teknisk service og Transport (Danske Lotteri Spil A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale med en leverandør om levering af teknisk service, lokale lagre og transport. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling på baggrund af de prækvalificerede ansøgeres indlevering af et første indledende tilbud. Det første indledende tilbud vil danne grundlag for forhandlingsrunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå aftale på baggrund af ethvert tilbud, herunder det første tilbud. Såfremt der ikke tildeles ud fra første indledende … Se udbuddet »
2018-12-04   e-Instant Solution and Related Services (Danske Lotteri Spil A/S)
Delivery of an e-Instant solution and related services. The agreement includes delivery and implementation of the e-Instant solution as well as handling of related business processes and operations, maintenance and support. The high level functional scope includes: — standard e-instant games, including ticket games, probability games, number games and high/low games, — custom e-instant games, — supporting services, including configuration, scheduling, risk — and commercial management, — e-instant … Se udbuddet »
2018-10-05   Udbud af rammeaftale om levering af moduler til skrivefag (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil A/S ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør, som skal levere varer i form af specialfremstillede modulopbyggede skrivefag, som benyttes hos forhandlere af Danske Lotteri Spil A/S's produkter. Leverandøren skal på baggrund af løbende bestillinger fra Danske Lotteri Spil A/S levere de bestilte moduler hos forhandlerne. Leverandøren skal i mindre omfang end leverancen af varer yde bistand til idéudvikling i form af rådgivning. Der etableres ca. 60-100 nye forhandlere hvert år. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Butikskonsult Kumla AB
2018-07-06   Udbud af distribution af værdiforsendelser (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter udbud af rammeaftale for distribution af værdiforsendelser. Overordnet set består Distribution af Værdiforsendelser, herunder Quick, af afhentning af Pakker på Danske Lotteri Spils Lager og levering til Forhandlere samt levering af Retursen-dinger fra Forhandlere til Danske Lotteri Spils Lager. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Post Danmark A/S
2018-05-01   Online Virtual Betting Solution (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil A/S wishes to sign a contract for delivery of an Online Virtual Betting Solution (OVB Solution). The contract includes delivery and implementation of the OVB Solution as well as handling of related business processes and IT operations services, including maintenance and support of the OVB Solution. The overall scope of the OVB Solution includes: Online Virtual Betting games including Racing Games Sports Games and Number Games. Handling of all Punter bet transactions. Integrations with … Se udbuddet »
2018-03-23   Skrivefag (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil ønsker at etablere en rammeaftale om at producere og levere skrivefag til Danske Spils forhandlere i Danmark. Herudover indeholder aftalen også udvikling af nye skrivefag, såfremt Danske Lotteri Spils behov skulle ændre sig inden for rammeaftalens løbetid. Skrivefagene, der er opbygget af moduler, er opstillet hos Danske Spils forhandlere. Se udbuddet »
2018-01-30   Udbud af rammeaftale om levering af reklamebureauydelser til Danske Lotteri Spil A/S (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter indgåelse af 3 rammeaftaler vedrørende reklamebureau-ydelser til Danske Lotteri Spil A/S. Udbuddet er opdelt i følgende 3 delaftaler: — Delaftale 1: Lotto, Vikinglotto (inkl. Joker), — Delaftale 2: Eurojackpot (inkl. Keno), — Delaftale 3: Quick. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anew ApS Boye & Spellerberg Envision A/S Mediacom Danmark A/S Robert/Boisen & Like-minded
2017-11-02   Logistik (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil ønsker at indgå 2 delaftaler vedrørende distribution og lager af pap og papir samt distribution af værdiforsendelser. Se udbuddet »
2017-04-26   Instant tickets (1) (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil wishes to conclude two framework agreements on printing and delivery of instant tickets including related services. Danske Lotteri Spil has many types of instant tickets with many types of visual effects. The framework agreements cover printing of instant tickets, including development of new variations, development of new products, additional features, digital services and delivery. Additional features can be used on the instant ticket, as a supplement to the instant ticket or other. … Se udbuddet »
2017-01-27   Printing of instant tickets (Danske Lotteri Spil A/S)
The 2 framework agreements encompass printing of instant tickets for Danske Lotteri Spil A/S. Se udbuddet »
2017-01-12   Rammeaftale om plastprodukter (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale om produktion og levering af plastprodukter til anvendelse hos ordregivers forhandlere. Se udbuddet »
2016-07-12   Udbud af boblekuverter (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil ønsker at indgå en kontrakt om levering af boblekuverter til brug for distribution af skrabelodder til Danske Lotteri Spils forhandlere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hildebrandt Emballage A/S
2016-04-19   Facadeelementer og vinduesdekoration (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter indgåelse af en rammeaftale om opmåling og projektering, montering og demontering af facadeelementer samt produktion, projektering og montering af vinduesdekoration. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: E. H. Skilte A/S
2015-12-14   Plakatskilte (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil A/S udbyder indkøb af plakatskilte i metal i form af: A-skilte, væg- og vinduesskilte samt frontplader hertil. Alle 3 typer skilte anvendes til fremvisning af Danske Spil koncernens A-plakater. Plakaterne er 500 x 845 mm. A-skilt og vægskilt inkl. frontplader er beregnet til udendørs brug, mens vinduesskilt inkl. frontplade er beregnet til indendørs brug. Leverandøren skal producere og emballere skiltene og disse skal leveres til Danske Lotteri Spil på en adresse i Danmark. Alle … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skomø A/S
2015-10-30   Trykning af kvitteringsruller (1) (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter trykning og levering af kvitteringsruller til Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S spil, herunder bl.a. Oddset, Lotto og Dantoto, som skal bruges til udprintning af kvitteringer, der skal kunne læses i en terminal. Der vil være tale om kvitteringsruller til: — Danske Lotteri Spil Altura terminaler (Altura GT 604) med printer (Transact mod 280-02L) — Danske Lotteri Spils Dantoto terminaler (SGI MAX 3000), og Håndholdte terminaler med printer (Symbol QL 420) — Danske Lotteri … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Strålfors A/S
2015-08-25   Trykning af kuponer (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter trykning, efterbehandling og levering af spillekuponer som benyttes til at spille på Danske Lotteri Spils terminaler placeret hos forhandlere i Danmark. Opgaven omfatter ligeledes relaterede ydelser såsom grafisk support (DTP), emballering, pakning og fragt. Levering skal ske til Danske Lotteri Spil eller dennes distributør, som selv videredistribuerer til forhandlerne. Der stilles høje krav til leveringssikkerhed samt kuponernes kvalitet, herunder præcis offset-trykning, falsning og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kailow Visual Aps
2015-01-27   Trykning af kvitteringsruller (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter trykning og levering af kvitteringsruller til Danske Lotteri Spil A/S og Danske Licens Spil A/S spil, herunder bl.a. Oddset, Lotto og Dantoto, som skal bruges til udprintning af kvitteringer, der skal kunne læses i en terminal. Der vil være tale om kvitteringsruller til: — Danske Lotteri Spil Altura terminaler (Altura GT 604) med printer (Transact mod 280-02L), — Danske Lotteri Spils Dantoto terminaler (SGI MAX 3000), og Håndholdte terminaler med (Printer: Symbol QL 420) — Danske … Se udbuddet »
2014-11-05   Lottery games solution and services (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil wishes to sign a contract for the delivery of a lottery games solution and services covering multiple lottery games distributed through multiple sales channels. The contract includes implementation as well as maintenance and IT operations services. Danske Lotteri Spil‘s lottery games are sold in Denmark, Greenland and Faroe Islands — on-line and through approx. 4 400 retailers. More than 4 000 gaming terminals are used by retailers. In 2012 Danske Lotteri Spil had approx. 130 000 000 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scientific Games International GmbH
2014-10-02   Butiksinventar (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil ønsker at indgå en rammeaftale som omfatter produktion og levering af møbelelementer til vores forhandlere i Danmark. Møbelelementerne danner et skrivefag, hvorpå den enkelte spiller kan udfylde sin kupon til spillene fra Danske Spil. Leverandøren skal være lagerførende i samtlige møbelelementer eller halvfabrikata til møbelelementerne. Møbelelementerne skal udføres i træ (MDF, spånplader, laminat og melamin) og farverne skal følge Danske Spils Corporation designmanual, som angives i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Inventa A/S
2014-03-20   Udbud af trykning af plakater (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil A/S indkøber på vegne af Danske Spil koncernens selskaber, herunder Danske Spil A/S og det ikke udbudspligtige søsterselskab Danske Licens Spil A/S. Kontrakten omfatter trykning af pulje- og kampagneplakater i 3 forskellige formater. Det drejer sig om: — A-plakater (til A-skilte ude foran forhandlerne) — A3-plakater — A4-plakater. Udbuddet omfatter udbud af en kontrakt, der indeholder elementer af såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale, idet kontrakten omfatter leverandørens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kailow Visual Aps
2013-06-27   Brand activation ydelser i forbindelse med markedsføringen af spil hos Danske Lotteri Spil (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil udbyder en rammeaftale om varetagelse af brand activation ydelser i forbindelse med markedsføringen af spil hos Danske Lotteri Spil. Det er Danske Lotteri Spils forventning, at der umiddelbart efter indgåelse af rammeaftalen skal udarbejdes en aktiveringsstrategi, samt eksekveringsplan i samarbejde med Danske Lotteri Spil. Denne strategi skal være baseret på videreførelse af allerede igangsatte strategier, som skal understøtte positionering og den oplevede relevans af Danske Lotteri … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Very ApS
2013-03-08   Udbud af Reklamebureau - Talspil (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil udbyder en kontrakt om varetagelse af reklamebureauydelser for Talspil-kategorien. Lotto brandet vil være det primære fokusområde, og kontrakten omhandler i første omgang udvikling af nyt kreativt koncept for Lotto samt eksekvering heraf. Desuden skal der varetages opgaver indenfor Onsdags Lotto, Eurojackpot og Joker. Derudover kan der forekomme øvrige ad hoc opgaver indenfor øvrige spil hos Danske Lotteri Spil. Kontrakten omfatter: — Strategisk kommunikationsrådgivning, herunder … Se udbuddet »
2012-11-05   Udbud af trade marketing 2013 (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil udbyder en rammeaftale med én leverandør om varetagelse af trade marketing ydelser for Danske Lotteri Spils samlede spilportefølje. Rammeaftalen omfatter udarbejdelse af koncepter, kampagner og trykklare filer til materialer til brug hos forhandlerne i forbindelse med Danske Lotteri Spils trade marketing aktiviteter. Endvidere omfatter aftalen generel rådgivning og sparring til Danske Lotteri Spil vedrørende trade marketing aktiviteter på både operativ, taktisk og strategisk … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Republica
2012-09-25   Reklamebureau - Instant kategorien (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil udbyder en kontrakt om varetagelse af reklamebureauydelser for Instant-kategorien. Quick Brandet vil være det primære fokusområde, og kontrakten omhandler i første omgang en videreførelse af det nuværende univers på Quick. Derudover kan der komme ad hoc opgaver indenfor for de øvrige områder under Instant kategorien, som f.eks. Bingo og Online Games. Kontrakten omfatter: — Strategisk kommunikationsrådgivning, herunder fastlæggelse af kommunikationsstrategier i samarbejde … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AndCo
2012-09-14   Udbud af service og transport på terminaler mv (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter service og transport af terminaler, udstyr til streaming og perifert udstyr for Danske Lotteri Spil A/S' forhandlere. Perifert udstyr er f.eks. printer, scanner, routere, tv o.lign. Service består af opsætning, nedtagning, lokalflytning og matrikelflytning samt on-site service hos forhandler. On-site service indebærer primært on-site service inden for et fastsat omfang. Transport består i transport til og fra forhandlere i forbindelse med levering af ydelser, samt afhentning og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: InfoCare Services A/S
2012-06-25   Udbud på distribution (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spils til enhver tid værende forhandlere samt øvrige interessenter hos Danske Lotteri Spil A/S modtager hver uge skrabelodder og artikler fra Danske Lotteri Spil. Der er pt. ca. 3 600 forhandlere fordelt over hele Danmark samt på Færøerne og i Grønland – men antallet kan ændre sig i såvel opadgående som nedadgående retning, og udbuddet omfatter de til enhver tid værende forhandlere. Dette udbud omhandler denne distribution, og består af 2 delaftaler. Danske Lotteri Spil vil prækvalificere … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bladkompagniet A/S Post Danmark
2012-05-23   Udbud af flagprodukter og plastikposer (Danske Lotteri Spil A/S)
Der er tale om et udbud af to delaftaler som rammeaftaler, der indgås med én leverandør. Delaftale 1 omfatter produktion af plastikposer med forskellige motiver til anvendelse primært i Danske Lotteri Spils forhandleres butikker. Delaftale 2 omfatter produktion af flagprodukter med forskellige motiver til anvendelse primært i Danske Lotteri Spils forhandleres butikker. Begge delaftaler vil være med én leverandør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vesterbro Serigrafi
2012-05-23   Genudbud af plastprodukter til forhandlere (Danske Lotteri Spil A/S)
Løbende produktion af diverse plastprodukter til anvendelse i Danske Lotteri Spils forhandleres forretninger. Der er tale om et udbud af to delaftaler som rammeaftaler: Delaftale 1, hårdt plast. Delaftale 2, blødt plast. Ved begge delaftaler vil der være tale om en rammeaftale med 3 leverandører. Tildeling af konkrete ordrer vil ske ved gennemførelse af miniudbud med laveste pris som tildelingskriterium. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deku-Stans Gemini A/S
2012-04-27   Kontrakt om varetagelse af reklamebureauydelser for Instant kategorien (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil udbyder en kontrakt om varetagelse af reklamebureauydelser for Instant-kategorien. Quick Brandet vil være det primære fokusområde. Kontrakten omhandler i første omgang en videreførelse af det nuværende univers på Quick. Derudover kan der komme ad hoc opgaver indenfor for de øvrige områder under Instant kategorien, som f.eks. Bingo, Keno og Online Games. Kontrakten omfatter: — Strategisk kommunikationsrådgivning, herunder fastlæggelse af kommunikationsstrategier i samarbejde med … Se udbuddet »
2012-04-12   Printing of scratchcards (Danske Lotteri Spil A/S)
Danske Lotteri Spil has many types of scratch cards. All of the scratch cards use many types of visual effects. This framework agreement is divided into 2 partial agreements. There will be two separate contractual areas. Danske Lotteri Spil will prequalify 5 companies on each partial agreement. Partial agreement 1: This agreement covers about 10 different types of products each year, but not Bogstavjagt. Danske Lotteri Spil orders 1 to 3 times of each product a year. The volume ranges from 500 000 pcs to … Se udbuddet »
2012-03-02   Plastprodukter til Danske Spils forhandlere (Danske Lotteri Spil A/S)
Udbuddet omfatter produktion af diverse Danske Spil butiksinventar til anvendelse i Danske Spils forhandleres butikker. Der bliver etableret i alt 4 separate delaftaler for henholdsvis hårde plastprodukter, bløde plastprodukter, flag, samt plastikposer. Delaftale 1: Hårde plastprodukter: Der indgås delaftaler med 3 leverandører. Delaftalerne omfatter: — A4 holder i akryl til med dobbelt klæb, — Låg til lilla Lodkassette, — Lodkassette, Quick, — Komplet høj Lodkassette, — Kundestopper, Quick/Lotto, — … Se udbuddet »
2011-12-20   2012: Skrabesvøb, topskilt, og back-light plakat (Danske Lotteri Spil A/S)
Rammeaftale for levering af tre forskellige produkter, der udgør en del af de reklamekampagner, der gennemføres i butikkerne ved Danske Spils forhandlere. De tre typer af produkter der skal leveres er skrabesvøb, topskilte, og back-light plakater. De tre produkter har alle forskellige dimensioner, der gengives nedenfor, men for alle tre gør det sig gældende, at de skal produceres i farver. Skrabesvøb: En tryksag, der bruges af Danske Spils forhandlere i butikkerne, hvor svøbet trækkes ned over en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deku-Stans