2023-08-28   Rådgivende ingeniør- og arkitektydelser (Naviair)
De udbudte opgaver består i en rammekontrakt om rådgivende ingeniør- og arkitektydelser vedrørende bygninger og installationer i forbindelse med renoverings- og ombygningsopgaver samt ved nyopførelse af bygninger og installationer. Se udbuddet »
2023-02-16   Rengøringsservice m.m. - Naviair (Naviair)
Rengøringsservice m.m. på 2 lokationer under Naviair. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver, herunder affaldshåndtering. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Der vil derudover være tilkøbsydelser, som indkøb af forbrugsartikler, leje/vask af linned, kørselsopgave mht. levering af forplejning fra Naviairhuset til TWR SYD 2 x dagligt samt planteservice (levering, garanti og pasning) … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Serwiz Plus A/S
2022-11-30   Revisionsydelser (Naviair)
De udbudte ydelser består af revisionsydelser og rådgivning, herunder såvel lovpligtig revision som øvrige revisionsydelser samt rådgivning indenfor bl.a. skat, moms og afgifter Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
2022-09-01   It-konsulentydelser til tilpasning og nyudvikling af Naviairs Analytics platform (Naviair)
Naviair udbyder en rammeaftale til it-konsulentydelser til tilpasning og nyudvikling af Naviairs Analytics platform der består af SAP Business Warehouse (SAP BW) og Qlik Sense (QS) Se udbuddet »
2022-07-14   Electronic Access Control (Naviair)
The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, intends to procure hardware, software and services for installation of a new Electronic Access Control System to be installed at Naviair’s headquarter in Kastrup and Control Tower South located in Copenhagen Airport, Denmark. In addition, 7 speedgates and a self-service guest registration unit will be included in the purchase for installation at Naviair’s headquarter in Kastrup. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scanview A/S
2022-04-13   ATCO Recruitment and initial training (Naviair)
The Scope of Work for this contract shall cover the recruitment (EUROCONTROL FEAST-tests) and initial training of 4 to 12 Air Traffic Controller students for Naviair, with the purpose of enabling the students to begin unit specific training at Naviair ANS' ACC Unit. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Flight Training Europe, S.L. GATE Aviation Training
2022-02-14   HF transmitters and receivers (Naviair)
HF transmitters and receivers for use in the Flight Information Center in Nuuk and installed in Kangerlussuaq, Greenland Se udbuddet »
2021-10-01   Finansieringsydelser (Naviair)
Den udbudte ydelse omfatter finansiering (langt lån). Der skal afgives tilbud på et commited revolverende lånebeløb (faciliteten) på DKK 800.000.000. Der skal afgives sideordnede tilbud på en løbetid til ultimo år 2027 hhv. ultimo år 2029. Se udbuddet »
2020-06-06   Rådgivende ingeniør- og arkitektydelser (Naviair)
De udbudte opgaver består i en rammekontrakt om rådgivende ingeniør- og arkitektydelser vedrørende bygninger og installationer i forbindelse med renoverings- og ombygningsopgaver samt ved nyopførelse af bygninger og installationer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2019-10-10   Drift af kantine - Naviair (Naviair)
Opgaven omfatter drift af kantine for personale samt mødeforplejning mv. og skal driftes iht. leveringsaftale på managementlignende vilkår. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Meyers Contract Catering A/S
2019-08-26   Drift af kantine - Naviair (Naviair)
Opgaven omfatter drift af kantine for personale samt mødeforplejning mv. og skal driftes iht. leveringsaftale på managementlignende vilkår. Der vil endvidere være servering om aftenen samt lør-, søn og helligdag. Leverancer til TWR Syd (Naviair forestår levering). Forventer aftaleperiode på 3-5 år. Kundeunderlaget er ca. 635 ansatte. Se udbuddet »
2019-08-01   Udbud af vagt- og receptionstjeneste (Naviair)
Døgnbetjent vagt- og receptionstjeneste. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G4S Security Services A/S
2019-05-16   Video Camera Based Remote Tower System incl. Approach Control Functionality (Naviair)
The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, wants to procure and put into operation a Visual Spectrum Video Camera Based Remote Tower System including a Pan Tilt Zoom (PTZ) Camera solution and Approach Control Functionality for initially Billund airport (EKBI) with several options to enlarge the system. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Frequentis DFS Aerosense GmbH
2019-05-06   VoIP Backup Radio System (Naviair)
The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, intends to procure equipment for replacing Naviairs existing Backup Radio Systems with VoIP compatible Backup Radio Systems (VoIP BRSes) for the Air Traffic Control Center (ACC/APP), Air Traffic Control Tower Copenhagen (TWR-S) and a common test system. All three systems are situated in Kastrup, Denmark, but on different locations. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde and Schwarz Danmark A/S
2019-01-31   Remote Tower and Approach Systems (Naviair)
The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, wants to procure and put into operation remote tower and approach systems for initially Billund airport (EKBI) with options to enlarge the systems for more airports. Se udbuddet »
2018-11-07   Radar Esbjerg (Naviair)
The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, wants to procure and put into operation one State-of-The-Art Mode S Secondary Surveillance Radar (hereinafter referred to as MSSR Mode S), to be established at Esbjerg Airport (EKEB). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Indra Sistemas S.A.
2017-03-06   Rengøringsservice inkl. vinduespolering — Naviair (Naviair)
Rengøringsservice inkl. vinduespolering på Naviairs lokationer: Naviairhuset og TWR Syd i Dragør. Det samlede areale er ca. 23 000 m², heraf de 1 000 for TWR Syd. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Opgaven udbydes samlet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S
2017-02-03   Acquisition of VoIP VHF Radios for Ground-Air-Ground Communication (Naviair)
Naviair is planning to purchase a number of VoIP VHF radios that are to be installed at local airports and remote radio sites located at various locations in Denmark. The procurement also includes a Remote Control and Monitoring System for maintenance and statistical purpose. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Park Air Systems Limited
2017-02-02   Billund TAR (Naviair)
Procurement of one State-of-The-Art S-Band Primary Surveillance Radar and one on-mounted MODE S Secondary Surveillance Radar, to be established at Billund Airport (EKBI). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Indra Sistemas S.A.
2016-05-30   Rådgivningsudbud (Naviair)
Rammeaftale omfattende rådgivende ingeniørydelser vedrørende bygninger samt installationer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2015-06-18   Legal Voice Recorders (Naviair)
Naviair — The Air Navigation Service Provider in Denmark (the purchaser) intends to replace the existing Legal Voice Recorder systems with new equipment. The systems will be installed at 3 specific locations in Naviair’s building in Kastrup, Denmark. Naviair will provide the necessary infrastructure regarding power, data lines and racks for the equipment. The Contractor will be responsible for the delivery of the equipment necessary to comply with the requirements set forth in the Invitation to Tender … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jotron AS
2015-05-28   Bank- og investeringstjenesteydelser (Naviair)
Finansieringsydelser (langt lån). Der ønskes tilbud på både en committed låneramme på 300 000 000 DKK og på 500 000 000 DKK — begge med en fast løbetid på 5 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jyske Bank A/S
2015-05-12   Drift og vedligeholdelse af bygningstekniske installationer (Naviair)
Naviair ønsker at indgå kontrakt om drift og vedligeholdelse (og option på reparation) af følgende af Naviairs bygningstekniske installationer: — VVS-anlæg (med standardtilkaldeordning) — El-anlæg (lys og kraft, lynafleder) med 24/7-tilkaldeordning og evt. koordinering med øvrige fagområder — Ventilation (med standardtilkaldeordning) — Køling (med standardtilkaldeordning). Der er tale om bygningsinstallationer i 2 kontroltårne med et samlet areal på 4 400 m², 2 bygninger med it-systemer med et samlet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C. O. Olver Elanlæg A/S Caverion Danmark A/S Wicotec Kirkebjerg A/S
2015-05-08   End Equipment for replacing Naviairs existing TDM based Wide Area Network (WAN) with an Internet Protocol (IP) based WAN (Naviair)
The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, intends to buy WAN (Wide Area Network) end-equipment to be located in Kastrup and on remote locations around the country supporting IPv4/IPv6 as well as Naviairs legacy interfaces. Line infrastructure and line termination equipment from service provider is not a part of this tender. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alcatel-Lucent Denmark A/S
2013-06-28   Forsikringer (Naviair)
Udbuddet omfatter følgende forsikringer: Udvidet tingskade (All-risk), arbejdsskade, erhvervsrejse, erhvervs- og produktansvar, direktions- og bestyrelsesansvar, motorkøretøj (ansvar), cyber-risk og kriminalitetsforsikring. Ordregiver forbeholder sig dog ret til ikke at tegne alle de nævnte forsikringer. Enkelte af ovennævnte forsikringer vil også skulle medforsikre NUAC, jf. nærmere under pkt. VI.3, og under de enkelte delaftaler (Bilag B). Omfanget vil i øvrigt blive nærmere specificeret i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: If IHI Bupa Tryg Zurich
2013-03-20   Aviation Liability Insurance (Naviair)
The Swedish and Danish Air Navigation Service Providers LFV (Sweden) and Naviair (Denmark) intend to purchase a common Aviation Liability Insurance for the Air Navigation Services provided by the companies and their associated and subsidiary companies. The insurance cover required is protection against LFV and Naviair and ther associated and subsidiary companies' legal liability arising from the provision of Air Navigation Services and therewith associated activities. The Tender covers the appointment of … Se udbuddet »
2012-07-26   Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder (Naviair)
Rammeaftalen vil omfatte rådgivende ingeniørydelser, herunder primært planlægning, projektering, udbud og byggeledelse for drifts- og vedligeholdelsesopgaver for følgende installationer: VVS, ventilation, el-installationer, sikringsinstallationer (ABA, ARS, ADK m.fl.) og CTS-installationer, samt eventuelt øvrige drifts- og vedligeholdelsesopgaver vedrørende Naviairs bygninger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grontmij A/S
2012-04-02   Aviation Liability Insurance (Naviair)
The Swedish and Danish Air Navigation Service Providers LFV (Sweden) and Naviair (Denmark) intend to purchase a common Aviation Liability Insurance for the Air Navigation Services performed by the companies and their associated and subsidiary companies. The insurance cover required is protection against LFV and Naviair and their associated and subsidiary companies´ legal liability arising from the carrying out management activities, and from the ownership, maintenance, use or provision of premises, … Se udbuddet »
2012-03-30   Procurement of WAM-system (Naviair)
The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, intends to install and operate a WAM-system that will provide surveillance services in Danish flight region, Copenhagen FIR. This includes coverage above land and over the North Sea. Naviair will point out enough sites suitable for installation on shore. Off Shore sites are limited to existing oil rigs. Naviair will also provide the necessary infrastructure regarding power, data lines and housing. The contractor shall deliver the necessary … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Comsoft GmbH
2012-03-23   Procurement of ADS-B system (Naviair)
The Air Navigation Service Provider in Denmark, Naviair, intends to install and operate an ADS-B network that will provide surveillance services above Greenland and the Faroe Islands. This surveillance system shall have ADS-B ground stations located in Greenland and on the Faroe Islands. In order to get the best coverage the receivers will, as far as possible, be placed on mountain tops. The ADS-B sites are located remote in harsh environments with limited communication infrastructure. It is expected … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Saab Sensis Corporation
2012-03-09   Rengørings- og vinduespoleringsservice (Naviair)
Rengørings- og vinduespoleringsservice på Naviair´s lokaliteter. For rengøring inkl. TWR-SYD (kontroltårn). Opgaverne udbydes samlet i en delaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S
2011-07-05   Excess War Liability insurance (Naviair)
Naviairs current excess war liability insurance coverage expires 30th September, 2011. Naviair is therefore initiating a tender process in order to get quotations from suitably qualified and experienced insurance companies, who can provide Naviair with a 100 % solution for excess war liability (AVN52E) insurance coverage wtih effect as from October, 1, 2011. Limit required is 850 000 000 USD in excess of 150 000 000 USD. Naviair has recently appointed leading and following Insurer(s) to provide aviation … Se udbuddet »
2011-07-05   Aviation Liability Insurance (Naviair)
Naviairs current aviation liability insurance expires 30.9.2011. Therefore Naviair is initiating a tender process in order to get quotations from suitably qualified and experienced insurance companies, who can provide aviation liability insurance coverage for Naviair with effect from October, 1 2011. The insurance cover required is protection against Naviairs legal liability arising from the carrying out management activities, and from the ownership, maintenance, use or provison of premises, territory, … Se udbuddet »
2011-04-29   VOR systems (VHF Omnidirectional radio range systems) (Naviair)
We would like to bring to your intention that the selected participants shall, as a portion of the tendering process, participate in a Site Survey at the AAL VOR Site, Aalborg, Denmark, on Thursday, 30.6.2011. Details will be provided in the tender material. Naviair intends to procure hardware, software and services for implementation of 2 new conventional VOR (C-VOR) systems. One system will replace the aging enroute VOR near the province ATS unit in Aalborg, while the other system will be procured in a … Se udbuddet »