Indkøb: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen

2023-10-06   Udbud af massageordning for Københavns Kommunes medarbejdere (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Nærværende udbud omhandler udbud af massageordning for Københavns Kommunes medarbejdere. Se udbuddet »
2023-09-19   Udbud af porteføljeforvaltning af el (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Nærværende udbud omhandler porteføljeforvaltning af el og indkøb af oprindelsescertifikater for Københavns Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Energi Danmark A/S
2023-09-15   VSR Vesterbro Svømmehal (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Renovering af Vesterbro Svømmehal med DGNB - certificering, omfattende tag, tekniske installationer, samt bassin - og omklædningsområde. Tryk her https://permalink.mercell.com/209368377.aspx Se udbuddet »
2023-09-05   Udbud af Certificering af Københavns Kommune i henhold til ISO14001 og ISO45001 (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på at certificere Københavns Kommunes miljøledelsessystem efter ISO14001-standarden, samt Københavns Kommunes arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO45001-standarden i kombination med BEK 1409/2020 i en fireårig periode. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bureau Veritas Certificaton
2023-08-31   Udbud af El-ladcykler (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på El-ladcykler til brug for Københavns Kommunes ansatte til udførelse af deres arbejde. Ved tjenestecykler forstås el-ladcykler egnet til brug for gartnere, gårdmænd ect. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1). Rammeaftalens anslåede værdi estimeres til 2.500.000 DKK, mens aftalens maksimale værdi er estimeret til 5.500.000 DKK Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BLACK IRON HORSE APS
2023-08-22   Udbud af rammeaftale på indkøb af arbejdsbeklædning til hal- og idrætspersonale, svømmehalspersonale og livreddere (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på indkøb af arbejdsbeklædning til forskellige grupper af medarbejdere i Københavns Kommune. Udbuddet omfatter indkøb af arbejdsbeklædning, herunder fodtøj, primært til brug for hal- og idrætspersonale, svømmehalspersonale og livreddere mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Orloff Erhverv A/S
2023-08-18   Udbud af rammeaftale på indkøb af arbejdsbeklædning til rengørings-, køkken- og plejepersonale (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på indkøb af arbejdsbeklædning til forskellige grupper af medarbejdere i Københavns Kommune. Udbuddet omfatter indkøb af arbejdsbeklædning, herunder fodtøj, primært til brug for rengøringspersonale, køkkenpersonale og plejepersonale. Udbuddet omfatter ikke Københavns Kommunes beklædningsordninger der traditionelt udbydes som vaske/lejeordninger omfattende f.eks. pleje- og sundhedspersonale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Orloff Erhverv A/S
2023-08-10   Udbud af ejendomsservice på private udlejningsejendomme (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Udbuddet vedrører ejendomsservice på 20 private udlejningsejendomme. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rengøringsservice Danmark A/S
2023-08-01   Genudbud af EAT skolemads emballage (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Københavns Kommune ønsker at udbyde indkøb af EAT-skolemad emballage til skolemad i Københavns Kommune i et offentligt udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Plant2Plast A/S
2023-06-30   Udbud af produktion og levering af køkkenkurve og holdere til Københavns og Frederiksberg Kommune (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på produktionen af støbeformen og produktionen af køkkenkurven samt holder til køkkenkurven. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kirk Plast Complete A/S
2023-06-08   Prøvetagning og analyse af badevandsprøver mv (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på prøvetagning og analyse af badevandsprøver mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eurofins Miljø A/S
2023-06-02   Udbud af EAT skolemads emballage (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Københavns Kommune ønsker at udbyde indkøb af EAT-skolemad emballage til skolemad i Københavns Kommune i et offentligt udbud. Se udbuddet »
2023-05-25   Udbud af Tjenestecykler (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på Tjenestecykler til brug for Københavns Kommunes ansatte til udførelse af deres arbejde. Ved tjenestecykler forstås to-hjulede cykler med og uden el samt to forskellige udgaver af el-ladcykler. Cyklerne vil blive brugt af arbejdsgrupper som hjemmeplejen, parkeringsvagter, gartnerfolk, pædagoger, kontorfolk ect. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BLACK IRON HORSE APS Støvring Cykler
2023-05-17   Udbud af institutionskøretøjer og reservedele 2023 (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder rammeaftale for levering af institutionskøretøjer og reservedele til institutionskøretøjer i et offentligt udbud. Institutionskøretøjerne vil blive brugt hyppigt og i al slags vejr, af forskellige aldersgrupper. Vognparken skal derfor kunne tåle gentagen brug, hård behandling, slag, stød, sammenstød med andre institutionskøretøjer mv. som almindeligvis foregår på en legeplads. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Creativ Company A/S
2023-05-04   Genudbud af blomster (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Københavns Kommune at indhente tilbud på blomster i form af afskårne blomster, buketter, sukkulenter, dekorationer og begravelsesbinderi. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Flowering ApS
2023-04-26   Udbud af institutionskøretøjer og reservedele (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder rammeaftale for levering af institutionskøretøjer og reservedele til institutionskøretøjer i et offentligt udbud. Institutionskøretøjerne vil blive brugt hyppigt og i al slags vejr, af forskellige aldersgrupper. Vognparken skal derfor kunne tåle gentagen brug, hård behandling, slag, stød, sammenstød med andre institutionskøretøjer mv. som almindeligvis foregår på en legeplads. Se udbuddet »
2023-04-18   Udbud af Ejendomsadministrationssystem (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på et It-system til varetagelse af administrationen af ejendomme, der er ejet eller lejet af Københavns Kommune. Pt. administrerer Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) 2,65 mio. m2, og den fortsat stigende befolkningstilvækst i København medfører, at der bygges, indlejes og købes flere m2. De sidste fire år er antallet af m2, som KEID administrerer, steget med gennemsnitligt 90.000 m2 om året. Ejendomsadministrationsområdet i KEID har karakter af … Se udbuddet »
2023-04-14   Udbud af rammeaftale på indvendig solafskærmning (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på gardiner, persienner og øvrigt indvendig solafskærmning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fischer Danmark A/S
2023-04-13   Rammeaftale om HD-uddannelse og Master i Offentlig ledelse (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på HD-uddannelse og Master i Offentlig ledelse projektledelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde alle de varianter af HD-uddannelser (det vil sige erhvervsøkonomiske diplomuddannelser,) som indgår i Leverandørens pallette og / eller uddannelsen Master i Offentlig ledelse. Uddannelserne skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Copenhagen Business School Handelshøjskolen
2023-03-23   Hovedentreprise-tekniske installationer (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på hovedentrepriser vedr. renovering og etablering af bygningers tekniske installationer. Aftalen indeholder de i bilag 2 angivne fag. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Andersen & Heegaard El A/S CH Byg A/S Combi Byg VVS ApS Finn L. & Davidsen A/S Wicotec Kirkebjerg A/S
2023-03-15   Udbud af blomster (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Københavns Kommune at indhente tilbud på afskårne blomster, blomsterbuketter, sukkulenter/sammenplantninger, borddekorationer og juledekorationer. Se udbuddet »
2023-03-14   Rammeaftale om HD-uddannelse og Master i Offentlig ledelse (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på HD-uddannelse og Master i Offentlig ledelse projektledelse til medarbejdere i Københavns Kommune. Tilbudsgiver skal tilbyde alle de varianter af HD-uddannelser (det vil sige erhvervsøkonomiske diplomuddannelser,) som indgår i Leverandørens pallette og / eller uddannelsen Master i Offentlig ledelse. Uddannelserne skal kunne tages både som enkeltfag eller som en samlet uddannelse. Målgruppen for uddannelsen er medarbejdere i Københavns Kommune, … Se udbuddet »
2023-03-14   Udbud af eksterne pleje- og omsorgsvikarer (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på ekstern vikarformidling indenfor pleje- og omsorgsområdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ActivCare A/S CareLink A/S Plejevikar ApS Powercare A/S SOS-vikar A/S
2023-03-08   Udbud af Rammeaftale på indkøb af arbejdsbeklædning (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af arbejdsbeklædning til forskellige grupper af medarbejdere i Københavns Kommune. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler, som hver for sig formodes at være dækkende i forhold til behovet for arbejdsbeklædning til de nedenfor nævnte grupper af medarbejdere. Udbuddet omfatter ikke beklædningsordninger der traditionelt udbydes som vaske/lejeordninger omfattende f.eks. pleje- og sundhedspersonale. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Carl Ras A/S
2023-03-03   Udbud på levering af madundervisning til Københavns Kommune (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Udbuddet gennemføres i overensstemmelse med Udbudslovens afsnit III (Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien (Udbudslovens § 186- § 189), også kaldt light-regimet. Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af madundervisning til børn og unge i grundskolen og i kommunale og selvejende daginstitutioner i Børne- Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Ordregiver ønsker, at indgå en rammeaftale med 4 leverandører. Tryk her … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BaneGaarden/Lade 609 ApS Karoline Trier ApS Meyers A/S Øens Have ApS
2023-03-01   Udbud af brandrådgivning (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Nærværende udbud omhandler brandrådgivning for Københavns Kommune. Se udbuddet »
2023-02-24   Visiteret kørsel 2023 genudbud (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Udbuddet 'Visiteret kørsel 2023' annulleres og genudbydes hermed som 'Visiteret kørsel 2023 genudbud', da et egnethedskrav er slettet fra Udbudsbetingelserne og overdraget til Teknisk Specifikation. Se mere herom i dokumentet 'Spørgsmål_Svar red- 24-02-2023'. Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på hele Københavns Kommunes visiterede kørsel, både samkørsel og solokørsel, herunder kørsel af børn, unge, voksne og ældre. Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cabonline Danmark Cabonline Danmark ApS NORDIAN ApS Taxa A/S VIKINGBUS Danmark A/S
2023-02-21   Prækvalifikationsfasen - Udbud af dagsordensystem (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på et IT-system som inkluderer drift, vedligeholdelse og support af et dagsordensystem til Københavns Kommunes politiske udvalg, i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens nærmere regler herfor. Tryk her https://permalink.mercell.com/194363650.aspx Se udbuddet »
2023-02-15   Udbud af professionel vaskeriudstyr (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på professionelle vaskemaskiner, professionelle tørretumblere, samt tilknyttede produkter og serviceydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Electrolux Professional A/S
2023-02-09   Genudbud af rammeaftale om levering af skærmbriller (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på stel og glas til skærmbriller til brug for medarbejdere i København Kommune. Rammeaftalens maksimale værdi er DKK 3.500.000. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Synoptik A/S
2023-02-03   Udbud af ad hoc buskørsel (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på buskørsel for Københavns Kommunes forvaltninger, institutioner, sociale tilbud eller kontraktenheder, som bestilles løbende efter behov. Buskørslerne anvendes ved persontransport til diverse aktiviteter, som f.eks. udflugter, kurser og koloniophold mv. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: VIKINGBUS Danmark A/S
2023-01-31   Visiteret kørsel 2023 (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på hele Københavns Kommunes visiterede kørsel, både samkørsel og solokørsel, herunder kørsel af børn, unge, voksne og ældre. Borgernes udfordring kan spænde fra delvis eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder også udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD, til borgere som har fuld fysisk og psykisk funktionsevne. Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 345.000.000 mio. kr. Rammeaftalens … Se udbuddet »
2023-01-13   Offentligt udbud af VMS-tavler til Københavns Kommune (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Københavns Kommune ønsker at erstatte defekte digitale variable tavler, og anskaffe sig nye yderligere på udvalgte skolevejsstrækninger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ATKI A/S
2023-01-02   Udbud af kassekredit til Københavns Kommune (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Københavns Kommune ønsker ved nærværende udbud, at indhente tilbud på en kassekredit med en trækningsret for Odregiver på op til 4 milliarder DKK. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danske Bank A/S
2022-12-16   Offentligt udbud af VMS-tavler til Københavns Kommune (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Københavns Kommune ønsker at erstatte defekte digitale variable tavler, og anskaffe sig nye yderligere på udvalgte skolevejsstrækninger. Se udbuddet »
2022-11-22   Udbud af oprindelsescertifikater (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Nærværende udbud vedrører levering af oprindelsescertifikater til Københavns Kommune svarende til 90.000 MWh. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Entelios ApS
2022-11-01   Udbud af alarmpatrulje kørsel (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Leverandøren skal varetage alarmpatruljekørsel og op-/nedlukninger af Ordregivers ejendomme. Tryk her https://permalink.mercell.com/185928124.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Securitas A/S
2022-10-27   Revisionsopgaver for Københavns Kommune, Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Nærværende udbud omhandler den samlede lovpligtige revision af Københavns Kommune og en række øvrige revisionsydelser for Københavns Kommune, Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Københavns Kommune, forestår udbuddet på egne vegne og på vegne af Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
2022-10-19   Vagter til bosteder (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på rammeaftale om levering af tryghedsskabende vagter til Ordregivers sociale bosteder. Tryk her https://permalink.mercell.com/183084793.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JP VAGT
2022-10-17   Offentlig-privat partnerskab vedrørende kloakering af kolonihaver (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder en aftale omfattende finansiering, projektering, anlæggelse, vedligeholdelse og drift over en 30-årig periode af kloakanlæg i 13 kolonihaveforeninger (OPP-aftalen). OPP-aftalen giver OPP-leverandøren ret til at sælge og Københavns Kommune ret til at købe anlæggene efter driftsperiodens udløb. Udbuddet indeholder en option på etablering af brugsvand, hvor de enkelte kolonihaveforeninger vil være kontraktpart. OPP-leverandøren (som indgår og forpligtes af OPP-aftalen) kan være et … Se udbuddet »
2022-10-07   Udbud af ejendomsservice 2022 (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Nærværende udbud omhandler ad hoc ejendomsservice i Københavns Kommune samt 91 udenbys ejendomme. Ved ad hoc ejendomsservice forstås opgaver, der opstår løbende, og som ikke løses i et fast interval som en del af en fast ejendomsserviceaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cardea Facility Services ApS KEH Gruppen Aps Rengøringsservice Danmark A/S
2022-09-28   Udbud af EAT skolekørsel (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på kørsel af EAT-skolemaden i Københavns Kommune. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Kurér & TransportService ApS
2022-09-28   Genudbud af levering og service af brandmateriel, førstehjælpsmateriale og hjertestarter 2023 (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering og service af brandmateriel, førstehjælpsmateriale og hjertestartere i Københavns Kommune. Se udbuddet »
2022-09-20   Udbud af hovedentrepriser-tekniske installationer (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ordregiver ønsker ved nærværende udbud at indhente tilbud på hovedentrepriser vedr. renovering og etablering af bygningskonstruktioner. Se udbuddet »
2022-09-20   Udbud af hovedentrepriser-konstruktion (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ordregiver ønsker ved nærværende udbud at indhente tilbud på hovedentrepriser vedr. renovering og etablering af bygningskonstruktioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AK Service og Vedligehold A/S CH Byg A/S Clarke Entreprise ApS Combi Byg A/S Jakon A/S
2022-09-14   Udbud af rammeaftale på entreprise til belysningsrenovering (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Udbud af Rammeaftale på renovering af belysning, fra traditionel - til LED belysning. Tryk her https://permalink.mercell.com/183398426.aspx Se udbuddet »
2022-09-06   Skadeservice (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på rammeaftale om levering af skadeservice til Københavns Kommune. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1). Delaftale 1: Skadeservice til Hovedstadens Beredskab (HBR) ved udrykning til Københavns Kommunes ejendomme. Delaftale 1 kræver assisterende røgdykkere, som kan assistere HBR med akut skadeservice i tilfælde af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Polygon Db A/S Trinava Skadeservice Danmark A/S
2022-09-02   Udbud af rammeaftale om byggesagsbehandling (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på bistand til behandling af byggesager for Område for bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KomPublic ApS
2022-08-22   Genudbud af Visiteret kørsel (Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på hele Københavns Kommunes visiterede kørsel, både samkørsel og solokørsel, herunder kørsel af børn, unge, voksne og ældre. Borgernes udfordring kan spænde fra delvis eller betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder også udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD, til borgere som har fuld fysisk og psykisk funktionsevne. Rammeaftalens anslåede samlede værdi (inklusive optioner) over 4 år er 350.000.000 mio. kr. Rammeaftalens … Se udbuddet »