2023-09-28   Service og reparationsaftale på Fødevarestyrelsen tjenestebiler (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen ønsker en service og reparationsaftale som baserer sig på en abonnementsløsning, hvor der betales en månedlig ydelse der dækker alle udgifter til drift af bilflåden. Service- og reparationsaftalen kommer ikke til at dække ydelser såsom skader i forbindelse med kørsel eller dækslid. Læs mere om, hvad service- og reparationsaftalen skal dække i kravspecifikationen bilag 2. Service- og reparationsaftalen skal løbe over 4 år. Læs mere om aftalekonditionerne af service- og reparationsaftalen … Se udbuddet »
2023-09-22   Undervisning i Teamorganisering (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen (FVST) udøver daglige kontrol, vejledning og beredskab ift. fødevare og det veterinære område. I de sidste elleve år har FVST arbejdet med en fælles ambition om, at implementere teams i hele styrelsen, der hvor det giver mening for opgaveløsningen. Teamkulturen skal fremadrettet holdes ved lige med teamgrundforløb og teamgenopfriskning både, hvad angår medarbejder- og lederteams. Målsætningen er at leder og medarbejderteams er velfungerende og medledende. HR har i udviklet og udrullet … Se udbuddet »
2023-08-15   Undervisning i Teamorganisering (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen (FVST) udøver daglige kontrol, vejledning og beredskab ift. fødevare og det veterinære område. I de sidste elleve år har FVST arbejdet med en fælles ambition om, at implementere teams i hele styrelsen, der hvor det giver mening for opgaveløsningen. Teamkulturen skal fremadrettet holdes ved lige med teamgrundforløb og teamgenopfriskning både, hvad angår medarbejder- og lederteams. Målsætningen er at leder og medarbejderteams er velfungerende og medledende. HR har i udviklet og udrullet … Se udbuddet »
2023-07-04   Rammeaftale ifm. registrering og standsvurdering af minkvirksomheders aktiver (Fødevarestyrelsen)
Rammeaftalens formål er at gennemføre en forenklet model i henhold til bekendtgørelsen om forenklet model for fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder med egenproduktion af mink i 2020 ved permanent nedlukning af minkvirksomhedens drift. Bekendtgørelsen er sendt i høring den 29. juni 2023 og forventes at træde i kraft den 1. september 2023. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SFT Group A/S
2022-12-06   Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Generelt landbrugsregister (GLR) og Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) (Fødevarestyrelsen)
Ordregiver ønsker at genudbyde drift, vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende systemkompleks GLR/CHR, at indgå en aftale om drift, vedligeholdelse og videreudvikling af GLR/CHR samt dennes underliggende delsystemer og applikationer. Leverancen, der ønskes anskaffet, består af følgende hovedbestanddele: 1) Etablering og Transition af Platformen og klargøring til Drift af Systemkomplekset 2) Drift, Vedligeholdelse samt Videreudvikling af Systemkomplekset GLR/CHR GLR / CHR systemkomplekset er et … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CGI Danmark A/S
2022-09-16   Arkitektydelser i forbindelse med bygningsindretning i eksisterende bygninger (Fødevarestyrelsen)
Vi vil med indretningsprojektet gennemføre en tiltrængt investering i Fødevarestyrelsens fysiske rammer. Vi skal i fremtiden være en mere attraktiv arbejdsplads, også hvad angår de fysiske og æstetiske rammer, som vi tilbyder medarbejderne. Hjemsendelsen under Covid-19 har vist, at der er behov for en indretning, som udnytter arealerne og understøtter opgaveløsningen bedre. Der er behov for bedre fysiske rammer, når vi møder ind. Det kræver flere og bedre supportfunktioner – mødefaciliteter og moderne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: STED by og landskab Vilhelm Lauritzen Arkitekter
2022-07-19   Arkitektydelser i forbindelse med bygningsindretning i eksisterende bygninger (Fødevarestyrelsen)
Vi vil med indretningsprojektet gennemføre en tiltrængt investering i Fødevarestyrelsens fysiske rammer. Vi skal i fremtiden være en mere attraktiv arbejdsplads, også hvad angår de fysiske og æstetiske rammer, som vi tilbyder medarbejderne. Hjemsendelsen under Covid-19 har vist, at der er behov for en indretning, som udnytter arealerne og understøtter opgaveløsningen bedre. Der er behov for bedre fysiske rammer, når vi møder ind. Det kræver flere og bedre supportfunktioner – mødefaciliteter og moderne … Se udbuddet »
2022-06-24   Udbud af rengøring og desinfektion efter udbrud af en husdyrsygdom (Fødevarestyrelsen)
Efter udbrud af en smitsom husdyrsygdom bliver de modtagelige dyr for sygdommen aflivet og destrueret. Herefter bliver der gennemført en indledende rengøring og desinfektion. Efter den indledende rengøring og desinfektion gennemføres den endelige rengøring og desinfektion. Det er denne indledende og endelig rengøring og desinfektion, der er den udbudte ydelse. Omfanget af rengøring og desinfektion kan variere alt efter størrelsen på den landbrugsejendom, der skal rengøres og desinficeres. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Recover Nordic SSG A/S
2022-06-07   Purchase of ”state of the art” LC-MS-instrument (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsens Laboratoriums skal anskaffe en ”State-of-the-art” LC-MS systemer inkl. fuld garanti, PM (Performance Maintenance) og service i 2 år er et led i en udvidet offentlig kontrol af fødevare- og foderforureninger. Se udbuddet »
2022-05-06   Rammeaftale vedr. Kampagne, medie og grafiske ydelser til Fødevarestyrelsen (Fødevarestyrelsen)
Formålet med rammeaftalen er at sikre et tæt flerårigt samarbejde med en Leverandør, så Leverandøren får et bredt kendskab til Fødevarestyrelsens budskaber, målgrupper, målsætninger og ønsker. Fødevarestyrelsen ønske, at rammeaftalen vil øge effektiviteten og kvaliteten af Fødevarestyrelsens kommunikations- og kampagneopgaver. Se udbuddet »
2022-02-14   Rammeaftale for Strategiske Sektor Samarbejde (SSC projekter hos Fødevarestyrelsen) (Fødevarestyrelsen)
EU udbuddet omfatter indkøb af undervisningsydelser til støtte for Fødevarestyrelsens strategiske sektorsamarbejder med fødevare- og veterinærmyndigheder i bl.a. Kenya, Nigeria, Indonesien, Kina, Vietnam, Mexico med det formål at understøtte grøn og bæredygtig udvikling af landbrugs og fødevareproduktionen i de nævnte samarbejdslande samt eventuelt på sigt nytilkomne samarbejdslande. Der kan læses mere om myndighedssamarbejde her: https://um.dk/da/danida/baeredygtig-vaekst/myndighedssamarbejde Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SEGES Innovation P/S
2021-09-23   EU Udbud af markedsføring af Den Økologiske Spisemærke 2021 (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen ønsker en klar markedsføringsstrategi for Den Økologiske Spisemærke (DØS) i 2022 og dertil eksekvering af udviklede kampagnekreativer. Målet med strategi og eksekvering er at understøtte udbredelsen af DØS på hoteller, restauranter og caféer samt understøtte forbrugerne i at tilvælge DØS, når de går ud og spiser. Dette med henblik på at styrke afsætningen af økologi til landets private spisesteder. Markedsføringen skal tage udgangspunkt i dels forskellige grafiske materialer, som … Se udbuddet »
2021-09-03   EU Udbud - LEVERING AF BILFLÅDESTRYINGSYSTEM TIL FØDEVARRESTYRELSEN (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen udbyde et bilflådestyringssystem, samt et system til nøglefri adgang til biler. Aftalen inkludere software, service og support. Flådestyringssystemet anvendes til at GPS tracke biler, således at opgaver, kørsel og omkostninger kan optimeres. Det anskaffes en løsning med nøglefri adgang til bilerne, samt bilbookingsystem. Se udbuddet »
2021-08-27   Udbud af Eksportcertifikater (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen udbyder en rammeaftale om levering af eksportcertifikater. Fødevarestyrelsen udsteder eksportcertifikater på særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rosendahls A/S
2021-08-18   Purchase of ”state of the art” HR-MSMS-instrument (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsens Laboratoriums skal anskaffe en ”State-of-the-art” HR-MS systemer inkl. fuld garanti, PM (Performance Maintenance) og service i 2 år er et led i en udvidet offentlig kontrol af fødevare- og foderforureninger. Se udbuddet »
2021-02-19   Opgravning og bortkørsel af aflivede mink (Fødevarestyrelsen)
Denne kontrakt omfatter udførelse af opgravning af estimeret mellem 16 000 – 24 000 ton materiale, dvs. minkkadavere, kalk og omkringliggende jord, og transportere det til affaldsforbrændingsanlæg. Derudover omfatter kontrakten yderligere opgravning og transport af organisk forurenet jord, klassificeret som affald, fra bunden af renderne samt efterfølgende reetablering af områderne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hans Frisesdahl A/S
2020-12-18   Purchase of ”state of the art” GC-MSMS-instrument (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsens Laboratorium udbyder indkøb af et ”state of the art” GC-MSMS-instrument (Gaschromatografi koblet med triple quadropol massespektrometer) inklusiv option på køb af et ekstra GC-MSMS-instrument og optioner på køb af flere ekstra års Service Level Agreement. Systemet skal være egnet til kvantitativ og kvalitativ analyse af mere end 200 pesticider i en kørsel med injektion af acetonitrilekstrakt. Se udbuddet »
2020-12-17   Markedsføring af Det Statslige Dyrevelfærdsmærke 2021 (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen ønsker en klar markedsføringsstrategi for Det Statslige Dyrevelfærdsmærke (Dyrevelfærdsmærket) i 2021. Målet med strategien er at understøtte den markedsdrevet dyrevelfærd samt understøtte danskerne i deres indkøb af produkter med mærket. Dette med henblik på at skabe bedre dyrevelfærd for flere dyr. I udbuddet indgår følgende opgaver: - Udarbejde ny målgruppeanalyse - Udvikling af mediestrategi - Eksekvering af mediestrategi samt løbende optimering - Løbende evaluering og tilpasning. Se udbuddet »
2020-12-08   Nutritional Analyses of Foods (Fødevarestyrelsen)
The contract will form the basis for performing a number of projects, which each will target a group of foods, e.g. vegetables, meat or dairy products. The projects may be run simultaneously or one after the other. Each project will be conducted within a timeframe of 6-15 months. DTU Food will label each sample with a barcode to identify the project and the individual sample. It is anticipated that the majority of all samples will be analysed for macro-nutrients, while subsets will also be analysed for … Se udbuddet »
2020-07-31   Udbud af vedligeholdelse, udvikling og nyudvikling af TYPO3, CMS (Fødevarestyrelsen)
Udbuddet vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt ordregiver. MFVM benytter i dag det PHP-baserede open source CMS TYPO3 som én blandt flere webplatforme inden for ministeriet. Det er dette CMS, den udbudte opgave omhandler. Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet og 5 styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Peytz & Co A/S
2020-03-06   EU-pas til selkabsdyrpas (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen udbyde en rammeaftale om levering af EU selskabsdyrepas, jf. EU forordning nr. (EU) 2013/577. Fødevarestyrelsen er ansvarlige for indkøb af pas, men videresender passene til dyrlæger med dansk autorisation samt til dyrlæger på Færøerne og i Grønland, som står for selve udstedelse af passene. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Baltijas Banknote SIA
2020-02-12   Udbud af vedligeholdelse, udvikling og nyudvikling af CMS (1) (Fødevarestyrelsen)
Udbuddet vedrører vedligehold og videreudvikling og nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) CMS- løsninger baseret på TYPO3. Miljø- og Fødevareministeriet er i dette tilbud svarende til kunden, samt ordregiver. MFVM benytter i dag det PHP-baserede open source CMS TYPO3 som én blandt flere webplatforme inden for ministeriet. Det er dette CMS, den udbudte opgave omhandler. Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet og 5 styrelser: Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, … Se udbuddet »
2020-01-31   Udvikling af klimavenlige kostråd og lancering samt forbrugerkampagne (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen (i samarbejde med Miljø og Fødevareministeriets Department og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) lanceres en indsats for klimaet på kostområdet. Målet med denne indsats er at understøtte danskerne i at spise både sundt og klimavenligt. Omdrejningspunktet for indsatsen er klimavenlige kostråd, som skal lanceres i januar 2021. Det overordnede formål med den fælles indsats er at få udviklet en række handlings-orienterede og letforståelige kostråd, således at den danske befolkning … Se udbuddet »
2019-05-21   Udbud af vedligeholdelse, videreudvikling og nyudvikling af Koncern CMS (Fødevarestyrelsen)
Udbuddet vedrører Vedligehold og Videreudvikling og Nyudvikling af én af Miljø- og Fødevareministeriets CMS- løsninger. Fødevarestyrelsen varetager den daglige drift af hjemmesider for departementet og dennes styrelser. Kunden er derfor Miljø- og Fødevareministeriet, og dennes styrelser. Ordregiver er Fødevarestyrelsen og den vindende leverandør vil derfor indgå kontrakt med Fødevarestyrelsen. I driftsfasen vil det også være Fødevare- styrelsen som administrerer aftalen for ovennævnte ministerium og … Se udbuddet »
2019-04-11   Udbud af rammeaftale vedrørende arbejdsbeklædning (Fødevarestyrelsen)
Udbud af arbejdsbeklædning til Miljø- og Fødevareministeriet inkl. samtlige styrelser og departementet, Søfartsstyrelsen under Erhvervsministeriet og Fiskeristyrelsen under Udenrigsministeriet. Der er tale om et begrænset udbud, hvorfor der først gennemføres en prækvalifikations runde. Det er kun de virksomheder som bliver prækvalificeret som vil have mulighed for at afgive tilbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bacher A/S
2018-11-28   Udbud af vedligeholdelse, videreudvikling og nyudvikling af Koncern CMS (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen (herefter betegnet "Ordregiver") udbyder kontrakt vedrørende vedligehold og videreudviklingsaftale med en Leverandør, som kan supportere, vedligeholde, videreudvikle og om nødvendigt nyudvikle Miljø- og Fødevareministeriets CMS-løsning. Miljø- og Fødevareministeriets benytter i dag CMS’et GoBasic som én blandt flere webplatforme indenfor ministeriet. Løsningen er bygget på Umbraco CMS og er en videreudvikling af denne kaldet GoBasic. GoBasic er en pakkeløsning, der består af en række … Se udbuddet »
2018-07-06   Implementering, support og vedligehold af nyt IT System: Digitale eksportcertifikater (DIX) for Fødevarestyrelsen (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen ønsker at anskaffe et nyt IT-system til håndtering af ansøgning, myndighedsbehandling og print af 100 000 årlige eksportcertifikater. Fødevarestyrelsen har derfor igangsat en udbudsproces med henblik på at indgå kontrakt for implementering af DIX april 2019, med henblik på at systemet kan idriftsættes april 2020. Udbuddet omfatter ikke drift, da systemet vil blive driftet af Statens-IT sammen med Fødevarestyrelsens øvrige systemer. Udgangspunktet for udbuddet er en visuel prototype, der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: IBM Danmark
2018-06-13   Genudbud af vedligehold og videreudvikling af MTU-systemerne (Fødevarestyrelsen)
Udbuddet vedrører systemkomplekset (MTU-systemerne) som anvendes til understøttelse af Fødevarestyrelsens kontrolopgaver indenfor Veterinærområdet (som varetager udgående kontrol og beredskab i forhold til dyresundhed, dyrevelfærd og veterinærmedicin), Fødevareområdet (som varetager udgående kontrol og beredskab i forhold til foder og fødevaresikkerhed, kemi og fødevarekvalitet), og Kødkontrollen (som varetager kontrol af alle slagtedyr før og efter slagtning). De primære brugere af systemerne er de … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NNIT A/S
2018-03-02   Rammeaftale om rengøring og desinfektion efter udbrud af en husdyrsygdom (Fødevarestyrelsen)
Efter udbrud af en smitsom husdyrsygdom bliver de modtagelige dyr for sygdommen aflivet og destrueret. Herefter bliver der gennemført en indledende rengøring og desinfektion, hvilket som regel gennemføres af Beredskabsstyrelsen i samarbejder med Fødevarestyrelsen. Denne indledende rengøring er ikke omfattet af den udbudte ydelse. Efter den indledende rengøring og desinfektion gennemføres den endelige rengøring og desinfektion, som næsten altid udføres af et rengøringsfirma. Det er denne rengøring og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Recover Nordic SSG A/S
2017-03-22   Indkøb af to (2) UPLC/UHPLC-MS/MS systemer (Fødevarestyrelsen)
Anskaffelse af to (2) »state-of-the-art« UPLC/UHPLC-MS/MS systemer (laboratorieudstyr) inkl. fuld garanti, PM (Performance Maintenance) og service i 2 år. Udstyret skal anvendes til kontrol for veterinære lægemidler i biologiske matricer og biotoksiner i fødevarer og skal for at leve op til gældende EU-krav have en tilstrækkelig følsomhed til analyse i koncentrationsområdet ppt til ppm. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Waters A/S
2017-02-22   Indkøb af to (2) UPLC/UHPLC-MS/MS systemer (Fødevarestyrelsen)
Anskaffelse af to (2) »state-of-the-art« UPLC/UHPLC-MS/MS systemer (laboratorieudstyr) inkl. fuld garanti, PM (Performance Maintenance) og service i 2 år. Udstyret skal anvendes til kontrol for veterinære lægemidler i biologiske matricer og biotoksiner i fødevarer og skal for at leve op til gældende EU-krav have en tilstrækkelig følsomhed til analyse i koncentrationsområdet ppt til ppm. Se udbuddet »
2016-08-25   Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner samt materialer for... (Fødevarestyrelsen)
Med udgangspunkt i det nye dyrevelfærdslogo med tilhørende slogan, budskaber og designmanual skal tilbudsgiver udvikle en strategi for en landsdækkende lanceringskampagne med efterfølgende markedsføringskampagner, som har fokus på hurtigt at skabe kendskab, kundskab, tillid og genkendelighed overfor mærket hos de danske forbrugere og dermed stimulere til høj købsadfærd for mærket og tilhørende produkter. For yderligere beskrivelse se punkt II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Operate A/S
2016-08-19   Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Generelt landbrugsregister (GLR) og Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) (Fødevarestyrelsen)
Ordregiver ønsker, på baggrund af en beslutning om at genudbyde drift, vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende GLR/CHR system, at indgå en aftale om drift, vedligeholdelse og videreudvikling af GLR/CHR samt dennes underliggende delsystemer og applikationer. Leverancen, der ønskes anskaffet, består af følgende hovedbestanddele: 1) Etablering og transition af den tekniske løsning 2) Platforms- og applikationsdrift, hvor leverandøren er ansvarlig for drift, vedligeholdelse samt videreudvikling af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CGI Danmark A/S
2016-02-17   Automatiseret udstyr til prøvetagning af kartofler (Fødevarestyrelsen)
Det ønskes at automatisere prøveudtagningen fra kartofler, således processen effektiviseres og gøres økonomisk mere attraktiv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KP-Industri
2016-02-17   Fødevarestyrelsens bilflådestyring (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen ønsker at indkøbe systemunderstøttelse, til styring af Fødevarestyrelsens bilflåde. Systemet skal indeholde følgende elementer: 1. Bookingsystem — bestilling af tjenestebiler og planlægning af kørsel. 2. Digitale kørebøger — overblik over hvor og hvordan tjenestebiler kører. 3. Digitale kørerbøger (APP) som grundlag for kørselsrefusion og statistik (kørsel i private biler). 4. Statistik og ledelsesinformation. 5. Drift — til bedre administration af tid for syn, service, dækskifte m.v. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ABAX Denmark A/S
2015-06-19   Laboratorieudstyr højtopløsende GC-MS til dioxinanalyser (Fødevarestyrelsen)
Anskaffelse af et laboratorieudstyr (GC-HRMS). Udstyret skal anvendes til kontrol og overvågningsopgaver af dioxin og PCB i foder og fødevarer. Instrumentet skal kunne verificere dioxinindhold på baggrundsniveau ved en opløsningsevne (mass resolution) på minimum 10 000. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Thermo Scientific
2015-01-08   Trykning af EU-pas til selskabsdyr (Fødevarestyrelsen)
Opsætning, tryk og levering af EU-pas til selskabsdyr i overensstemmelse med betingelser i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28.6.2013. Se udbuddet »
2014-12-19   Rammeaftale om designydelser vedr. hjemmesider mv (Fødevarestyrelsen)
1) Baggrund og formål Fødevarestyrelsen (herefter Styrelsen) administrerer en række hjemmesider og intranet, der løbende har behov for designmæssig vedligeholdelse og nyudvikling. Styrelsen ønsker derfor at indgå en rammeaftale med én leverandør (herefter Designleverandøren) i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af designløsninger vedrørende (men ikke begrænset til) Styrelsens primære hjemmesidekompleks og intranet (fødevarestyrelsen.dk, findsmiley.dk, tjekdatoen.dk, klartilhund.dk, … Se udbuddet »
2014-12-19   Budgetsystem til Fødevarestyrelsen (Fødevarestyrelsen)
Fødevarestyrelsen er en offentlig organisation med årlige indtægter på ca. 1,15 mia. DKK, der hovedsageligt stammer fra finanslovbevilling og gebyrindtægter (ca.50/50). Fødevarestyrelsen er opbygget som en enhedsorganisation med 32 organisatoriske enheder, der løser opgaver indenfor områderne fødevare, veterinær og kødkontrol samt en række forretningsunderstøttende og -udviklende opgaver. Fødevarestyrelsen skal have indkøbt og implementeret et budgetsystem, hvorfor udbudsbekendtgørelsen både omfatter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Konsortiet Jedox Stat v. Qbit ApS
2014-07-02   Laboratorieudstyr LC-MS/MS (Fødevarestyrelsen)
Anskaffelse af et laboratorieudstyr (LC-MS/MS). Udstyret skal anvendes til kontrol for pesticider og veterinære lægemidler i foder og fødevarer og skal for at leve op til gældende EU-krav have en tilstrækkelig følsomhed. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Waters A/S
2014-02-07   Videreudvikling og vedligehold af Fødevarestyrelsens systemkompleks til understøttelse af kontrolopgaver (Fødevarestyrelsen)
A) Et basisberedskab, herunder etablering af udviklingsmiljø hos leverandøren, besvarelse af forespørgsler fra kunden vedr. arkitektur og funktionalitet, statusmøder m.m.; et beredskab til håndtering af fejl og hændelser; en supportfunktion, som er tilgængelig for kundens it-funktion; et ændringshåndteringsberedskab jf. foregående afsnit. B) Videreudviklings-, vedligeholds- og fejlrettelsesopgaver for systemkompleks til understøttelse af Fødevarestyrelsens udgående kontrol. Systemkomplekset består af 5 … Se udbuddet »
2012-10-11   Rammeaftale vedrørende mobil kremeringsovn eller maskine samt mandskab (Fødevarestyrelsen)
I Fødevarestyrelsen er der behov for, at en leverandør kan stille en mobil kremeringsovn eller maskine samt mandskab til rådighed i forbindelse med udbrud af en smitsom husdyrsygdom, hvor aflivede dyr skal afbrændes, destrueres eller behandles på ejendommen. Den mobile kremeringsovn eller maskine skal kunne transporteres til ethvert sted i Danmark, hvor Fødevarestyreslen ønsker at afbrænde, destruere eller behandle dyr, og det skal kunne ske med kort varsel (inden for 24 timer) uanset tid og sted. Den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Daka A/S
2012-09-14   Laboratorieudstyr LC-MS/MS (Fødevarestyrelsen)
Anskaffelse af et laboratorieudstyr (LC-MS/MS). Udstyret skal anvendes til kontrol for pesticider og veterinære lægemidler i foder og fødevarer og skal for at leve op til gældende EU-krav have en tilstrækkelig følsomhed. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Waters A/S
2012-02-01   Laboratoriesystem (LIMS) til kontrolopgaver udført af Fødevarestyrelsen (Fødevarestyrelsen)
Leverance af Laboratoriesystem (LIMS) til at understøtte Fødevarestyrelsens kontrolarbejde. Leverancen skal tage udgangspunkt i konfigurering af et LIMS standardsystem med et minimum af specialudvikling. LIMS standardsystemet skal sikre at ca. 60 decentrale prøveudtagere kan registrere prøver i forbindelse med kontrolbesøg hos virksomheder. LIMS standardsystemet skal benyttes af ca. 120 laboratoriemedarbejdere på alle kemiske og mikrobiologiske laboratorier inden for Fødevarestyrelsens område aktuelt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Logica