2023-06-30   Kontrakt om it-drift mv (Domstolsstyrelsen)
Ordregiver udbyder kontrakt af it-drift mv. af en række af Domstolsstyrelsens Applikationer, herunder fagsystemer, software-pakker og integrationer. Dette omfatter bl.a. transition, drift, support, enhedsadministration af disse Applikationer. Se udbuddet »
2022-11-23   Rammeaftale om teknisk rådgivning til Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Rammeaftalen omfatter arkitekt- og i mindre grad ingeniørydelser i form af teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning i forbindelse med de indretnings- og byggesager, Danmarks Domstole involveres i som lejer eller bruger af lejemål. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H+
2022-02-16   Udbud - Rammeaftale om it-kursussted for Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Den udbudte rammeaftale om it-kursussted for Danmarks Domstole omfatter hotel-, konference- og it-faciliteter til brug for afholdelse af it-kurser ved domstolene. I forbindelse med afholdelse af sådanne kurser er der behov for hotel- og konferencefaciliteter samt it-faciliteter, der muliggør anvendelse af domstolenes sagsbehandlingssystemer m.v. på kurserne, og som lever op til domstolenes it-mæssige sikkerhedskrav. Der er fastsat minimumskrav til Kursusstedets geografiske beliggenhed i Syddanmark eller … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hotel Opus Horsens Scandic Opus, Horsens
2019-12-06   Rammeaftale om levering af retssalsinventar til Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Rammeaftalen omfatter produktion, levering og montering af retssalsinventar til Danmarks Domstole. Danmarks Domstole består af Højesteret, Østre Landsret, Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, 24 byretter, retterne i Grønland, Retten på Færøerne, Procesbevillingsnævnet, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Dommerudnævnelsesrådet og Domstolsstyrelsen. Den væsentligste leverance under rammeaftalen forventes at være levering af retssalsinventar til Østre Landsrets nye … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scan Office A/S
2019-10-18   Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af Video4-løsningen (Domstolsstyrelsen)
Kontrakten omhandler opgradering/udskiftning af den eksisterende videokonferenceløsning (Video3), der består af ca. 241 lokaler/videoinstallationer på tværs af Danmark inkl. Bornholm og Færøerne, så løsningen i videst muligt omfang baseres på funktionalitet og løsningsdesign, der er standard i markedet (Video4). Kontrakten omfatter endvidere efterfølgende drift, vedligeholdelse og support af Video4. Kontrakten omhandler endelig drift, vedligeholdelse og support af Video3, indtil den er blevet udskiftet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NetNordic Denmark A/S
2018-11-07   Rammeaftale om teknisk rådgivning til Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Domstolsstyrelsen ønsker at indgå en rammeaftale om teknisk rådgivning, udført af arkitekter og ingeniører, til Danmarks Domstole i forbindelse med de indretnings-/byggesager, som Danmarks Domstole involveres i som lejer/bruger. Bestillingsberettigede under rammeaftalen vil være samtlige institutioner under Danmarks Domstole. For nærmere oplysninger henvises til beskrivelsen i punkt II.2.4. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H+ Arkitekter A/S
2018-10-26   Kontrakt om Udvikling, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en »Digital Domsdatabase« (Domstolsstyrelsen)
Kontrakten vedrører udvikling, vedligeholdelse, support og videreudvikling af en »Digital Domsbase«. Der henvises i øvrigt til punkt II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany A/S
2018-04-25   Udvikling og afholdelse af Danmarks Domstoles lederuddannelse (Domstolsstyrelsen)
Udbuddet omhandler udvikling og afholdelse af Danmarks Domstoles lederuddannelse. Danmarks Domstoles lederuddannelse skal bestå af 2 grundmoduler (GM) og 7 overbygningsmoduler (OM). Opgaven med at udvikle og afholde undervisningsmodulerne er opdelt i 8 delkontrakter, hvor den første delkontrakt omfatter de 2 grundmoduler og de efterfølgende 7 delkontrakter hver sit overbygningsmodul: Delkontrakt 1: GM1 og GM 2. Delkontrakt 2: Kommunikation (OM1). Delkontrakt 3: Strategisk eksekvering og fastholdelse … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CBS Executive Implement Consulting Group P/S Mobilize Strategy Consulting A/S New Stories Consulting ApS Resonans Kommunikation UKON A/S
2017-11-06   Kontrakt om applikationsvedligehold og support samt videreudvikling af de danske domstoles dokumenthåndteringssystem (Domstolsstyrelsen)
Kontrakten vedrører applikationsvedligehold og support samt videreudvikling af de danske domstoles dokumenthåndteringssystem, som består af flere underliggende it-systemer, der er baseret på hhv. 16 og 32 bit teknologi og tilhørende støttesystemer. Der henvises i øvrigt til punkt II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: IT-Relation A/S
2017-04-19   Rammeaftale om it-kursussted for Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Den udbudte rammeaftale om it-kursussted for Danmarks Domstole omfatter hotel-, konference- og it-faciliteter til brug for afholdelse af it-kurser ved domstolene. I forbindelse med afholdelse af sådanne kurser er der behov for hotel- og konferencefaciliteter samt it-faciliteter, der muliggør anvendelse af domstolenes sagsbehandlingssystemer m.v. på kurserne, og som lever op til domstolenes it-mæssige sikkerhedskrav. Der henvises til Rammeaftalen, herunder navnlig bilag 1, for en nærmere beskrivelse af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hotel Opus Horsens
2017-02-13   Kontrakt om sikkerhedsgennemgang af retsbygninger ved Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Kontrakten vedrører udførelse af sikkerhedsgennemgange af et antal retsbygninger ved Danmarks Domstole. Gennemgangen skal omfatte en vurdering af retternes sikkerhedsforhold i henhold til trusselsniveauet for den enkelte ret. For nærmere oplysninger henvises til beskrivelsen i punkt II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S
2016-10-01   Kontrakt om drift, support, vedligeholdelse samt videreudvikling af Video3 (Domstolsstyrelsen)
Kontrakten vedrører drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af Video3-løsningen, herunder drift, overvågning, support og vedligeholdelse af centralt og decentralt placeret udstyr, vedligeholdelse og videreudvikling af kundetilpasset software til styring af videokonferencerne samt etablering og flytning af videokonferenceudstyr. Der henvises til punkt II.2.4) nedenfor samt udbudsmaterialet i øvrigt for en nærmere beskrivelse af Video3-løsningen samt de udbudte ydelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eltel Networks A/S
2016-07-27   Kontrakt om drift, support, vedligeholdelse samt videreudvikling af Video3 (Domstolsstyrelsen)
Kontrakten vedrører drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af Video3-løsningen, herunder drift, overvågning, support og vedligeholdelse af centralt og decentralt placeret udstyr, vedligeholdelse og videreudvikling af kundetilpasset software til styring af videokonferencerne samt etablering og flytning af videokonferenceudstyr. Der henvises til punkt II.2.4) nedenfor samt udbudsmaterialet i øvrigt for en nærmere beskrivelse af Video3-løsningen samt de udbudte ydelser. Se udbuddet »
2015-12-18   Rammekontrakt for levering af retssalsinventar til Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Danmarks Domstole har fra den 1.1.2007 bestået af Højesteret, 2 landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, 24 byretter, Retten på Færøerne, retterne i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Dommerudnævnelsesrådet og Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en administrativ myndighed, der har til opgave at varetage den overordnede administration af de danske domstole, herunder domstolenes bygninger. Domstolsstyrelsen er som følge heraf bl.a. ansvarlig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kinnarps A/S
2015-08-31   Rammekontrakt om levering af retssalsinventar til Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Danmarks Domstole har fra den 1. januar 2007 bestået af Højesteret, to landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, 24 byretter, Retten på Færøerne, retterne i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Dommerudnævnelsesrådet og Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en administrativ myndighed, der har til opgave at varetage den overordnede administration af de danske domstole, herunder domstolenes bygninger. Domstolsstyrelsen er som følge heraf bl.a. … Se udbuddet »
2014-10-27   Teknisk rådgivning til Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Domstolsstyrelsen ønsker at indgå en rammeaftale om teknisk rådgivning til Danmarks Domstole i forbindelse med de indretnings-/byggesager, som Danmarks Domstole involveres i som lejer/bruger. Bestillingsberettigede under rammeaftalen vil være samtlige institutioner under Danmarks Domstole, som er beliggende i Danmark. Rammekontrakten vil omfatte teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning udført af arkitekter og ingeniører ved — istandsættelse — vedligeholdelsesarbejde, og — om- og tilbygning — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H+ Arkitekter A/S
2014-09-19   Udbud af udvikling og vedligehold af sagsbehandlingssystem, der understøtter den digitale retsproces på... (Domstolsstyrelsen)
I dag er arbejdet ved Danmarks Domstole understøttet af sagsbehandlingssystemer, men det er fortsat papirsagerne, som er dominerende. Således er en række arbejdsgange ved retterne relateret til håndteringen af papirsager, herunder print, brevkorrespondance, posthåndtering mv. Det gælder både de interne arbejdsgange ved retterne, for jurister og sagsbehandlere, samt i kommunikationen med borgere og virksomheder, hvor den primære kanal i dag er brevpost, suppleret med mail. De eksisterende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Globeteam A/S
2014-02-18   Genudbud af drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af digital tinglysning (e-TL) (Domstolsstyrelsen)
I. Baggrund Den digitale tinglysning (e-TL) er et register, der indeholder oplysninger om rettigheder (adkomst, hæftelser og byrder) over al fast ejendom i Danmark, gæld i motorkøretøjer og i boligandele, virksomhedspant, gæld med sikkerhed i andre pantsatte effekter, ægtepagter, personer frataget handleevnen samt testamenter oprettet for notar. Tinglysningsretten er ansvarlig for registeret. Registeret fylder pt. ca. 6 TB og vokser med ca. 1 TB årligt. Systemet håndterer ca. 2,5 mio. anmeldelser årligt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CSC Danmark A/S
2013-10-09   Kontrakt om udbud af IT-drift m.v (Domstolsstyrelsen)
Domstolsstyrelsen ønsker at outsource sin IT-drift. Det indbefatter outsourcing af drift af IT-infrastruktur, drift af lokalnetværk, drift af PC-platform, tilhørende IT-support til driftsopgaverne samt vedligeholdelse af tilhørende miljøer knyttet til førnævnte drifts- og supportopgaver. Ud over de førnævnte områder, indbefatter den kommende kontrakt endvidere en transitionsperiode, hvor den kommende leverandør forbereder overtagelsen af driftsansvaret for de førnævnte driftsopgaver. På baggrund heraf … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NNIT A/S
2013-02-01   Video3-løsningen (Domstolsstyrelsen)
Domstolsstyrelsen ønsker at anskaffe en centralt driftet løsning til videokonference på tværs af justitssektoren (betegnet Video3 løsningen). Løsningen skal stilles til rådighed for Anklagemyndigheden, Politiet og Kriminalforsorgen. Domstolsstyrelsen er kontraktholder, og leverandøren indgår kontrakt med Domstolsstyrelsen. Udstyret installeres i retssale, afhøringslokaler og arresthuse, således at fristforlængelsessager kan gennemføres, uden at arrestanter skal transporteres mellem de involverede parter. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eltel Networks A/S
2011-09-27   Teknisk rådgivning til Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Danmarks Domstoles samlede bygningsmasse udgør for tiden ca. 160 000 m2. Heraf udgør fredede bygninger ca. 20 000 m2. Bygningsmassen består af en række bygninger/lokaler, som Domstolsstyrelsen/Danmarks Domstole lejer af såvel offentlige som private udlejere. Som følge af domstolsreformen, der trådte i kraft den 1.1.2007, og som blandt andet har betydet, at antallet af byretskredse er blevet reduceret fra 82 til 24 retskredse, samt at der er blevet etableret en Tinglysningsret i Hobro, er der i de seneste … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erik Møller Arkitekter A/S
2011-06-23   Rammeaftale om levering af retssalsinventar til Danmarks Domstole (Domstolsstyrelsen)
Danmarks Domstole har fra den 1.1.2007 bestået af Højesteret, to landsretter, Sø- og Handelsretten, Tinglysningsretten, 24 byretter, Retten på Færøerne, retterne i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Den Særlige Klageret, Bibeskæftigelsesnævnet, Dommerudnævnelsesrådet og Domstolsstyrelsen. Domstolsstyrelsen er en administrativ myndighed, der har til opgave at varetage den overordnede administration af de danske domstole, herunder domstolenes bygninger. Domstolsstyrelsen er som følge heraf bl.a. ansvarlig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Møbelkonsortiet Botium-JPH & Holmris