Indkøb: Direktoratet for Kriminalforsorgen

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Direktoratet for Kriminalforsorgen

2023-09-01   Udbud af kontrakt om support, vedligehold og videreudvikling af kriminalforsorgens klientkernesystemer (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Ordregiver ønsker at udbyde support, vedligehold samt videreudvikling (Application Management ydelser) af en række udvalgte og relaterede IT-systemer i en samlet Systemportefølje. Systemporteføljen for klientkernesystemerne består af enkelte systemer til understøttelse af klientsagsbehandling inden for forretningsområdet, samt understøttelse af nødvendig informationsudveksling med øvrige myndigheder. Der vil i kontraktperioden kunne tilføjes eller fjernes funktionalitet i Systemerne i Systemporteføljen, … Se udbuddet »
2023-08-11   Udbud vedr. AIO (All-in-One) PC'er med tilbehør (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Ordregiver ønsker at anskaffe I alt 250 All-In-One PC’ere med tilhørende kablede tastatur og kablede mus til kunden. Kontrakten omfatter endvidere følgende optioner: Op til 150 stk All-In-One PC’er med tilhørende kablede tastatur og kablede mus. Produkterne er nærmere beskrevet i bilag 1 Kravspecifikation med tilbudte priser. Alle kundens enheder og institutioner er omfattet af kontrakten. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Comm2IG A/S
2023-06-30   Udbud af totalrådgivning i forbindelse med etablering af Ny Arrest ved Slagelse (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre Ny Arrest ved Slagelse med 400 pladser, og skal i den forbindelse bruge en totalrådgiver. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med en forhandlingsrunde efter forsvars- og sikkerhedsdirektivet (DIREKTIV 2009/81/EF af 13. juli 2009). Byggeudgiften forventes at udgøre DKK 1,5 mia. Se udbuddet »
2023-06-15   Udbud af CNC-maskine til Kragskovhede Fængsel (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at få leveret og installeret en ny CNC-maskine til produktionen af trævarer og diverse møbler i Kragskovhede Fængsel samt understøtte beskæftigelsen af de indsatte. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Junget A/S
2023-05-31   Udbud vedr. leje af mobil uddannelsestrailer (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at leje en mobil trailer til brug for Kriminalforsorgens uniformerede uddannelser. Den mobile trailer skal benyttes til uddannelse, herunder træning af mulige virkelighedsnære scenarier, som det uniformerede personale vil kunne møde i deres hverdag på Kriminalforsorgens matrikler. Den mobile trailer skal placeres i tilknytning til etablerede pop-up uddannelser i hhv. Esbjerg og Odense, samt kunne benyttes på øvrige af Kriminalforsorgens matrikler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Roadshows ApS
2023-05-22   Genudbud af Semi. professionelle vaske- og opvaskemaskiner, samt tørretumblere (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Ordregiver, som omfatter Kriminalforsorgen, ønsker at anskaffe: Semiprofessionelle Vaske- og opvaskemaskiner, samt tørretumblere. På flere af Kriminalforsorgens institutioner er der vaskerier, hvor linned og andet bliver vasket, i stedet for at sende det ud af huset. Samtidig er der en del produktionskøkkener, hvor der bruges større maskiner. Ud over maskiner og udstyr skal tilbudsgiver levere serviceaftale for produkterne. Se udbuddet »
2023-05-18   Udbud af bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af Ny Arrest ved Slagelse (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Direktoratet for Kriminalforsorgen skal opføre Ny Arrest ved Slagelse med 400 pladser, og skal i den forbindelse bruge en bygherrerådgiver. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling med en forhandlingsrunde. Byggeudgiften forventes at udgøre DKK 1,5 mia. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Artelia A/S
2023-04-19   Udbud af CNC-maskine til Kragskovhede Fængsel (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at få leveret og installeret en ny CNC-maskine til produktionen af trævarer og diverse møbler i Kragskovhede Fængsel samt understøtte beskæftigelsen af de indsatte Se udbuddet »
2023-03-31   Udbud af rammeaftale vedrørende køb af celletelefoner og taletidskort (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at kunne tilbyde indsatte hovedsageligt i kriminalforsorgens åbne fængsler en særlig mobiltelefon, som er fastgjort i deres celle (celletelefon) samt anvendelige taletidskort. Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med én leverandør, der kan levere celletelefoner og anvendelige taletidskort. Udgifterne til telefonering afholdes af den indsatte. Det skal understreges at der er særlige retningslinjer og krav til sikkerhed i forbindelse med de indsatte og mobiltelefoni. Kravene … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: nordik supply ApS
2023-03-21   Transport af gods (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale om transport af gods mellem Kriminalforsorgens institutioner samt til øvrige virksomheder/offentlige institutioners og privates adresser i Danmark. Kriminalforsorgens ca. 80 institutioner er fordelt i hele landet inkl. Bornholm. Leverandøren skal dagligt afhente/levere gods på flere lokationer i Danmark. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jumbo Transport AS
2023-02-10   Indkøb af Hårde hvidevare (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Ordregiver, som omfatter Kriminalforsorgen med underliggende organisationer med ønsker at anskaffe: Hårde hvidevare, Elektriske husholdningsartikler og Semi. Prof./Prof Vaske- og opvaskemaskiner. Indkøbet er delt op i 3 delaftaler med hver sit produktområde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bart Strijbosch BV POWER
2023-01-13   Udbud af CNC-maskine til Kragskovhede Fængsel (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at få leveret en ny CNC-maskine til produktionen af trævarer og diverse møbler i Kragskovhede Fængsel samt understøtte beskæftigelsen af de indsatte. Se udbuddet »
2023-01-13   Transport af gods (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale om transport af gods mellem Kriminalforsorgens institutioner samt til øvrige virksomheder/offentlige institutioners og privates adresser i Danmark. Kriminalforsorgens ca. 80 institutioner er fordelt i hele landet inkl. Bornholm. Leverandørerne skal dagligt afhente/levere gods på flere lokationer i Danmark Se udbuddet »
2022-09-22   Indkøb af biler (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Indkøb af 4-5 og 7-9 personers biler til transport af arrestanter og indsatte Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2022-08-19   Udbud af brandhæmmende tekstiler (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at kunne tilbyde indsatte i kriminalforsorgens institutioner, arresthuse og fængsler, - brandhæmmende tekstiler, herunder diverse brandhæmmende produkter. De brandhæmmende produkter skal anvendes som led af en sikkerhedsforanstaltning i de indsattes hverdag og i de områder, hvor indsatte færdes på daglig basis. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B6 A/S
2022-06-03   Udbud af brandhæmmende madrasser og tekstiler (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at kunne tilbyde indsatte i kriminalforsorgens institutioner, arresthuse og fængsler, - brandhæmmende madrasser og tekstiler, herunder diverse brandhæmmende produkter. De brandhæmmende produkter skal anvendes som led af en sikkerhedsforanstaltning i de indsattes hverdag og i de områder, hvor indsatte færdes på daglig basis. Udbuddet er opdelt i to delaftaler. Delaftale 1 - Brandhæmmende madrasser og Delaftale 2 - Brandhæmmende tekstiler. Tilbudsgiver bedes være opmærksom på at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordic Foam Group ApS
2022-05-05   Udbud af misbrugsbehandling i Herstedvester Fængsel (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Udbuddet omhandler behandling af stof- og alkoholmisbrug for indsatte i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel. Behandlingen omfatter ambulante behandlingstilbud til hashmisbrugere, brugere af øvrige rusmidler, drift af en døgnbehandlingsafdeling for misbrugere af stoffer og alkohol samt efterbehandling. I forbindelse med dette udbud har Ordregiver tidligere offentliggjort to vejledende forhåndsmeddelelser: - TED, 2022/S 063-165871 - TED, 2022/S 082-221183 Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fonden Novavi
2022-05-05   Udbud af misbrugsbehandling i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Udbuddet omhandler behandling af stof- og alkoholmisbrug for indsatte i institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nykøbing Fængsel. Behandlingen omfatter ambulante behandlingstilbud til hashmisbrugere, brugere af øvrige rusmidler, drift af en døgnbehandlingsafdeling for misbrugere af stoffer og alkohol samt efterbehandling. I forbindelse med dette udbud har Ordregiver tidligere offentliggjort to vejledende forhåndsmeddelelser: - TED, 2022/S 061-160663 - TED, 2022/S 082-221181 Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Projekt Menneske
2022-05-02   Biler til transport af arrestanter og indsatte (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Institution for Transport og Bevogtning (ITB). Kriminalforsorgen overtog i 2018 funktionen fra politiet, der omhandler kørsel af arrestanter til og fra retten og andre eksterne funktioner. Der ud over har ITB overtaget den tidligere ”Landtransporten”, der håndterede kørsel af afsonere fra arresthuset til de enkelte institutioner. ITB er lokaliseret i København, Kolding og Hobro. Institutionen består af ca. 90 biler, MPV og 7-9 personers, samt enkelte Mellemklassebiler. Bilerne er ombygget … Se udbuddet »
2022-04-21   Udbud vedr. leje af mobil udstillingstrailer (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er leje af en mobil udstillingstrailer, som skal køre rundt til arrangementer i hele Danmark. Dette med henblik på at oplyse om uddannelserne fængselsbetjent og transportbetjent og få rekrutteret flere personer til de to uddannelser. Endvidere er formålet med udbuddet at oplyse om Kriminalforsorgen, åbne op og videndele om "en verden indenfor". Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Roadshows ApS
2022-02-11   Udbud af produktion og levering af uniformsdele (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Nærværende udbudsbetingelser med tilhørende bilag beskriver de nærmere detaljer for indkøb af uniformsdele Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på produktion og levering af uniformsdele til Ordregivers uniformsbærende personale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mammut Work Wear A/S
2021-07-09   Udbud med forhandling vedr. køb af markedsføringsydelser i forbindelse med Kriminalforsorgens betjentuddannelser (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at indgå rammeaftale med en samarbejdspartner, som kan rådgive, udføre kommunikative og markedsføringsmæssige ydelser for ordregiver vedrørende rekruttering af uniformerede betjente. Kriminalforsorgen ønsker at indgå et åbent, tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde med en leverandør, der forstår Kriminalforsorgens behov og forretningsudfordring i forbindelse hermed. Kriminalforsorgen ønsker en fremtidig samarbejdspartner, der indgår i et fælles ansvar for idé og konceptudvikling … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Primetime Kommunikation P/S
2021-07-04   Genudbud af indkøb af GPS og overvågning til biler (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen opererer på nuværende 480 biler på deres institutioner i hele landet, undtagen Færøerne og Grønland. Bilerne bruges til transport af arrestanter & indsatte, personalets kørsel mellem institutioner, samt kørsel fra institutioner til forskellige steder og formål. Der vil være tale om leje/abonnement af udstyret, samt installation af både GPS og Log in-enhed i bilerne. I forbindelse med Log-in enheden skal det nævnes at kriminalforsorgens medarbejdere bruger et Id-kort med en Myfare chip. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GSGroup DK Aps
2021-06-25   Udbud af rammeaftale om totalrådgivning samt bygningssyn vedrørende Kriminalforsorgens bygninger (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om totalrådgivning ved hovedistandsættelser, vedligeholdelses-, ombygnings- og tilbygningsarbejder af Kriminalforsorgens bygninger (eksklusiv lejemål og lejeboliger), herunder fængsler, arresthuse, pensioner og afdelinger samt tilhørende friarealer. Rammeaftalen indeholder ligeledes rådgivning ved nybyggeri. Herudover indeholder rammeaftalen ud- og indvendig tilsyn af Kriminalforsorgens bygninger i henhold til cirkulære om vedligeholdstilsyn af statens bygninger … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alex Poulsen Arkitekter A/S
2021-06-11   Udbud af rammeaftale om drift og beredskab af IT-infrastruktur (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Leverandøren skal stille med et hold af konsulenter, som kan indgå i et meget tæt samarbejde med ordregiveren, og bidrage til at ordregiveren kan garantere en stabil, forudsigelig og problemfri drift af IT-infrastruktur for brugerne. Denne rammeaftale omfatter 3 overordnede hovedområder for bistand: 1) Driftsstøtte i servicetidsrum A. Driftsstøtte leveres i servicetidsrum A og omfatter alle opgaver der relaterer sig til analyse, design, udvikling, implementering, support/løsning af incidents og drift af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Solvo It ApS
2021-05-26   Udbud af rammeaftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning samt bygningssyn vedrørende Kriminalforsorgens bygninger (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om arkitekt- og ingeniørrådgivning ved hovedistandsættelser, vedligeholdelses-, ombygnings- og tilbygningsarbejder af Kriminalforsorgens bygninger (eksklusiv lejemål og lejeboliger), herunder fængsler, arresthuse, pensioner og afdelinger samt tilhørende friarealer. Rammeaftalen indeholder ligeledes rådgivning ved nybyggeri. Herudover indeholder rammeaftalen ud- og indvendig tilsyn af Kriminalforsorgens bygninger i henhold til cirkulære om vedligeholdstilsyn af … Se udbuddet »
2021-05-04   Misbrugsbehandling i Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Arrest, Horserød Fængsel herunder Horserød Arrest og arresterne... (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Arrest, Horserød Fængsel herunder Horserød Arrest og arresterne i Helsingør, Hillerød og Frederikssund samt Udlændingecenter Ellebæk. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fonden Novavi
2021-05-03   Misbrugsbehandling i Institution Storstrøm, Storstrøm Fængsel samt Institution Sydsjælland og Lolland Falster,... (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Storstrøm, Storstrøm Fængsel samt Institution Sydsjælland og Lolland Falster, Nykøbing Falster Arrest. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fonden Novavi
2021-04-21   Misbrugsbehandling i Institution Storstrøm, Storstrøm Fængsel samt Institution Sydsjælland og Lolland Falster,... (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Storstrøm, Storstrøm Fængsel samt Institution Sydsjælland og Lolland Falster, Nykøbing Falster Arrest. Se udbuddet »
2021-04-15   Indkøb af GPS- & Log-in enheder til biler (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen opererer på nuværende 480 biler på deres institutioner i hele landet, undtagen Færøerne og Grønland. Bilerne bruges til transport af arrestanter & indsatte, kørsel mellem institutioner, samt kørsel fra institutioner til forskellige steder og formål. Der vil være tale om installation af både GPS og Log in-enhed i bilerne. Bilerne spænder fra up, golf over touran til caravelle, samt transporter og crafter. Der ud over en minder gruppe ældre biler af andet mærke. Ordregiver ønsker GPS … Se udbuddet »
2021-03-23   Udbud af tv-pakker (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Udbuddet omfatter levering af tv-pakker til kriminalforsorgens matrikler, herunder fængsler og arresthuse, hvor der aktuelt er ca. 4 100 indsatte, som skal kunne tilvælge en tv-pakker. Der er tale om levering af tv-pakker til ca. 60 matrikler, som fordeler sig over hele landet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: YouSee
2021-03-17   Udbud af drift af forældregrupper i Kriminalforsorgen (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Interesserede tilbudsgivere inviteres hermed til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt vedr. drift af forældregrupper i Kriminalforsorgen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SAVN
2021-03-10   Transport af frost- og afkølede madvarer (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er kørsel af portionsanrettede frost- og afkølede madvarer til Kriminalforsorgens institutioner. De frosne- og afkølede madvarer, leverancen, pakkes i portionsanretninger og anbringes i kasser, som transporteres i Kriminalforsorgens bure med hjul. Leverancen transporteres til relevante destinationer efter et allerede fastlagt ruteskema, som både definerer ruter med rutedestinationer såvel som ugedagene den enkelte rute køres på. De fastlagte ruteskemaer køres ugentligt og hele året … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TransportDanmark A/S
2021-02-18   Udbud af fitnessudstyr & kredsløbsmaskiner, samt sports- og fritidsudstyr (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Formålet med udbuddet er at kunne tilbyde de indsatte muligheden for, at dyrke forskellige former for motion og andre fritidsaktiviteter på tværs af kriminalforsorgens arresthuse og fængsler. Blandt de sports – og fritidsaktiviteter og træningsformer, der tilbydes samt undervises i for de indsatte, er diverse typer af boldspil, workout og anden sport. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler: - Delaftale 1 – fitnessudstyr & kredsløbsmaskiner - OBS tilbudsgiver skal være opmærksom på at delaftale 1 først træder … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BM Fitness TRESS AS
2020-08-14   Udbud af sundhedsordning for Kriminalforsorgens medarbejdere (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Udbuddet vedrører sundhedsordning for Kriminalforsorgens medarbejdere, herunder en delaftale om tværfaglig fysisk behandling og en delaftale om psykologisk rådgivning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Erhvervspsykologi A/S PrimaCare A/S
2020-06-26   Indkøb af cellevogn (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen ønsker at indkøbe en cellevogn til maks. 10 personer ti brug for Københavns Fængsler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2020-03-31   Misbrugsbehandling Institution Sydvestjylland og Institution Sydøstjylland (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Sydvestjylland; Renbæk Fængsel og Esbjerg Arrest samt Institution Sydøstjylland; Haderslev, Kolding, Vejle, Aabenraa og Sønderborg arrester. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fonden Novavi
2020-03-31   Misbrugsbehandling Institution Enner Mark og Institution Vendsyssel (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Enner Mark; Enner Mark Fængsel samt Institution Vendsyssel; Kragskovhede Fængsel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hjulsøgårdfonden
2020-03-31   Misbrugsbehandling Institution Sydsjælland og Lolland-Falster samt Institution Midt – og Vestsjælland (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Sydsjælland og Lolland-Falster; Slagelse og Næstved arrester samt Institution Midt – og Vestsjælland; Holbæk, Kalundborg, Køge, Ringsted og Roskilde arrester. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Projekt Menneske
2020-03-19   Genudbud på indkøb af cellevogn/bus (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Nærværende EU-genudbud vedrører køb af cellevogn/bus til Transport og Bevogtnings Enheden (TBE) København. Der er ændret i udbudsbetingelserne. Ændringer er markeret med GULT i udbudsbetingelserne. Se udbuddet »
2020-03-04   Indkøb af arbejdstøj (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen ønsker en løsning på arbejdstøj til både ansatte og indsatte. Tøjet skal bruges i de funktioner, hvor ansatte og indsatte indgår i en arbejdssituation enten ved udendørs arbejde eller indendørs på værksteder. Værksteder drejer sig om smede-, snedker-, kartonage-, og malerværksted. Udendørs arbejde drejer sig om vedligeholdelse af områder og bygninger, landbrug og skovbrug. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bacher A/S
2020-02-28   Udbud af sikringsteknisk rådgivning (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med en leverandør af sikringsteknisk rådgivning, herunder løbende rådgivning i forbindelse med sikringsopgaver, som måtte opstå, f.eks. rådgivning inden for sikring af bygninger, etablering af kontrolrumsløsninger og tv-overvågning, låsesystemer, skalsikring, perimetersikring samt sikringsløsninger med hegn, porte, porttelefoni og gårdtursanlæg. Herudover vil der også kunne forekomme rådgivning om brandsikring. Leverandøren skal ligeledes kunne bistå med rådgivning i … Se udbuddet »
2020-02-06   Transparente TV apparater mm til Kriminalforsorgen (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen udbyder rammeaftale vedrørende indkøb af TV apparater med transparent kabinet i forskellig størrelse fra 22” til 32” med indbygget og udskifteligt transparent DVD modul, transparent universal fjernbetjening samt løse transparente DVD moduler til TV apparaterne. Desuden indkøb af TV apparater med størrelse fra 40” til 45” og fra 50” til 55” med fjernbetjening, DVD afspiller med fjernbetjening, vægbeslag til ophæng af TV samt antennekabler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bart Strijbosch BV
2020-02-05   Indkøb af cellevogn (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Indkøb af cellevogn til transport af min. 10 indsatte. Se udbuddet »
2020-01-24   Udbud af sikringsteknisk rådgivning (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Ordregiver ønsker at indgå kontrakt med en leverandør af sikringsteknisk rådgivning, herunder løbende rådgivning i forbindelse med sikringsopgaver, som måtte opstå, f.eks. rådgivning inden for sikring af bygninger, etablering af kontrolrumsløsninger og tv-overvågning, låsesystemer, skalsikring, perimetersikring samt sikringsløsninger med hegn, porte, porttelefoni og gårdtursanlæg. Herudover vil der også kunne forekomme rådgivning om brandsikring. Leverandøren skal ligeledes kunne bistå med rådgivning i … Se udbuddet »
2019-07-08   Misbrugsbehandling Institution Jyderup (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Jyderup, Jyderup Fængsel og Nyborg Fængsel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fonden Novavi
2019-06-27   Arbejdstøj, sikkerhedssko og sikkerhedsudstyr/skov (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Indkøb af arbejdstøj, sikkerhedssko og sikkerhedsudstyr til skovdrift for ansatte og indsatte. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bacher A/S
2019-06-26   Misbrugsbehandling Institution Jyderup, ungeafdelingen i Jyderup Fængsel (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Jyderup, ungeafdelingen i Jyderup Fængsel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fonden Novavi
2019-06-26   Misbrugsbehandling Institution Østjylland (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbud med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Østjylland, Aarhus, Randers og Silkeborg arrester. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hjulsøgårdfonden
2019-06-26   Misbrugsbehandling Institution Midt- og Vestjylland (Direktoratet for Kriminalforsorgen)
Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at afgive tilbuds med henblik på indgåelse af kontrakt om behandling af stof og alkoholmisbrug hos klienter i Institution Midt- og Vestjylland, Herning, Holstebro, Nykøbing Mors, Ringkøbing og Viborg arrester. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hjulsøgårdfonden