Indkøb: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

2023-09-12   Rammeaftale vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse m.v (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter ”FMI”) offentliggjorde i januar 2023 udbudsbekendtgørelse nr. 2023/S 017-047754 vedrørende sædvanlige værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse m.v. En af de fire delaftaler, som FMI udbød, blev annulleret, hvor denne nye udbudsbekendtgørelse er genudbud af den annullerede delaftale (delaftale 2). FMI har valgt at opdele deleaftale 2, i to delaftaler, som nærmere beskrevet nedenfor. - FMI udbyder hermed to rammeaftaler, alle med flere … Se udbuddet »
2023-04-19   Anskaffelse og vedligeholdelse af kemikalieindsatsdragter type 1A og 1B (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Denne bekendtgørelse omhandler indgåelse af en rammeaftale på kemikalieindsatsdragter type 1A og type 1B til brug primært i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Dragterne benyttes i de tilfælde hvor det er påkrævet af hensyn til mandskabets sikkerhed. Særligt ved hændelser med farlige stoffer, hvor direkte kontakt ikke med sikkerhed kan undgås eller hvor det kemiske stof ikke er kendt. - Der er tale om en 4 årig aftale, som dækker både indkøb af dragter, øvelsesdragter, reservedele, tilbehør samt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lotek A/S
2023-01-06   Anskaffelse og vedligholdelse af kemikalieindsatsdragter type 1A og 1B (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Denne bekendtgørelse omhandler indgåelse af en rammeaftale på kemikalieindsatsdragter type 1A og type 1B til brug primært i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Dragterne benyttes i de tilfælde hvor det er påkrævet af hensyn til mandskabets sikkerhed. Særligt ved hændelser med farlige stoffer, hvor direkte kontakt ikke med sikkerhed kan undgås eller hvor det kemiske stof ikke er kendt. Der er tale om en 4 årig aftale, som dækker både indkøb af dragter, reservedele samt uddannelsesydelser. Aftalen kan også … Se udbuddet »
2022-11-04   Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af udbudsplatform med tilknyttede ydelser (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) gennemfører et udbud af en kontrakt vedrørende udbudsplatform som Software as a Service (SaaS). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mercell A/S
2022-10-28   Anskaffelse af Projekt- og Programledere (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Anskaffelse af Projekt- og Programledere til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse for gennemførelse af projekter inden for indkøb af materiel, forretningsudvikling og IT. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Peak Consulting Group A/S
2022-10-07   Rammeaftale om levering af TV-pakker (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Udbuddet angår en rammeaftale om levering af TV-pakker til Forsvaret, herunder udførelse af de nødvendige forudgående etableringsydelser. Der skal således under rammeaftalen kunne indkøbes TV-pakker til et antal lokationer fordelt over hele Danmark. Leverandøren skal sikre, at der leveres tv-signal til de enkelte lokationers kabelanlæg, som nærmere beskrevet i rammeaftalen. For en nærmere beskrivelse af rammeaftalens genstand, herunder de omfattede lokationer og indholdet af TV-pakkerne, henvises der til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Infrateq Group Denmark filial af Infra TQ Group AB
2022-05-12   Udbud af caps til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Dette udbud angår en rammeaftale om levering af caps til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atelier 2000 Uniforms-skrædderi A/S
2022-03-22   Anskaffelse af varevogne og minibusser (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Denne bekendtgørelse omhandler indgåelse af en rammeaftale vedrørende anskaffelse af varevogne og minibusser til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, service og reparation af disse samt hente-bringeordning i den forbindelse. Varevognene skal anvendes til transport på Forsvarets etablissementer og mellem disse eller transport til andre af Forsvarets lokationer. Minibusser forventes anvendt til persontransport på eller mellem Forsvarets etablissementer og til andre af Forsvarets lokationer, for eksempel til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skandinavisk Motor Co. A/S
2021-12-22   Domæne services (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Udbuddet vedrører levering og vedligeholdelse af domæne services. Dette omfatter hosting og fornyelse af koncernens eksisterende domæner samt indkøb, hosting og fornyelse af nye domæner. Endvidere omfatter det drift, support og problemløsning. Aftalen har ved udbudsbekendtgørelse 2021/S 053-133861 været udbudt sammen med en rammeaftale om levering, vedligeholdelse og reparation af certifikater. Det fremgår af udbudsbekendtgørelse 2021/S 053-133861, at den samme leverandør ikke kunne blive tildelt begge … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CentralNic Limited
2021-12-03   Medicinske produkter til akutbehandling (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå 5 rammeaftaler på medicinske produkter til akutbehandling. De 5 delaftaler omhandler følgende: - Brystkasseforbindinger - Defibrillator elektroder til Zoll Propaq MD samt AED modellerne Zoll AED+ og Zoll AED3 - Tourniquet - Redningstæppe - Intraosseøse kanyler til rørknogler - Nærmere beskrivelse af produkterne fremgår af aftalernes Appendiks A - Kravspecifikation. - Aftalerne træder i kraft d. 1. marts 2022. Såfremt udbudsprocessen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AP Services A/S H. Dam Kærgaard A/S Medidyne A/S
2021-10-20   Domæne services (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Udbuddet vedrører levering, vedligeholdelse og reparation af domæne services, hosting af koncernens domæner samt indkøb af yderligere domæner med tilhørende teknisk support. Aftalen har ved udbudsbekendtgørelse 2021/S 053-133861 været udbudt sammen med en rammeaftale om levering, vedligeholdelse og reparation af certifikater. Det fremgår af udbudsbekendtgørelse 2021/S 053-133861, at den samme leverandør ikke kunne blive tildelt begge rammeaftaler. På baggrund heraf er det ikke muligt for den … Se udbuddet »
2021-09-02   Anskaffelse og vedligeholdelse af varevogne og minibusser (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Denne bekendtgørelse omhandler indgåelse af en rammeaftale vedrørende anskaffelse af varevogne og minibusser til Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, service og reparation af disse samt hente-bringeordning i den forbindelse. Varevognene skal anvendes til transport på Forsvarets etablissementer og mellem disse eller transport til andre af Forsvarets lokationer. Minibusser forventes anvendt til persontransport på eller mellem Forsvarets etablissementer og til andre af Forsvarets lokationer, for eksempel til … Se udbuddet »
2019-12-20   Anskaffelse af manøvre- og autopilot til Thetis-klassen (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
FMI ønsker at anskaffe 4 nye manøvre- og autopiloter til installation på Forsvarets 4 skibe af Thetis-klassen. Manøvre- og autopiloterne skal erstatte de nuværende manøvre- og autopiloter som er installeret på skibene. Manøvrepiloten anvendes til manøvrering af skibets ror, og autopiloten anvendes ved længere forlægninger. Der er 4 manøvrepositioner på hvert skib, og skibet skal kunne styres fra én manøvreposition uden bemanding af de øvrige manøvrepositioner. Tilbudsgiver skal ligeledes fjerne … Se udbuddet »
2019-11-28   Anskaffelse af mobile generatorer (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Forsvaret har til hensigt at anskaffe specialbyggede mobile generatorer primært i størrelserne 7,5 kw, 15 kw, 35 kw, 100 kw og 200 kw, alle med 230/400V 50hz. Aftalen vedrører tillige reservedelsleverancer, uddannelse og tekniker support. Generatorerne skal erstatte Forsvarets nuværende generatorer, som udfases og erstattes over en 7-årig periode. Generatorerne skal anvendes som støtte ved militære operationer såvel nationalt som internationalt ved at levere primær og/eller sekundær elforsyning. … Se udbuddet »
2019-11-04   Konsulentydelser - SAP løsningsarkitekt (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) er der behov for en ekspert inden for SAP Business Intelligence (BI) back-end teknologier og produkter. Herudover skal konsulenten være i stand til at yde højtkvalificeret rådgivning i relation til systemopsætning, egenudviklet kode, processer, governance m.m. i relation til Forsvarets SAP BI løsninger. Konsulenten skal også bidrage til controlling af tekniske løsninger og rådgivning fra driftsleverandøren … Se udbuddet »
2019-06-20   Acquisition of Work and Functional Clothing to the Danish Defence (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
The objective of this Framework Agreement is to ensure that the Danish Defence can acquire work and functional clothing suitable for all job positions in the complete organization of the Danish Defence where work and functional clothing are required. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bacher A/S
2019-05-28   FRB kraner (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Til brug for Forsvarets Fast Rescue Boat (FRB) ønsker Forsvaret at anskaffe 8 stk. FRB Kraner samt dertilhørende initial reservedels pakke. Kranerne skal anvendes på Forsvarets støtteskibe (ABSL-KL) og fregatter af (IVER-KL). Kranerne skal være tophængt grundet begrænsede plads til montering samt operativ anvendelse. Kranerne skal opfylde SOLAS reglerne og godkendes af DNVGL. Idriftsættelse sker med kursus samt overlevering til besætningen, når kranerne er installeret via 3. part idet at Forsvarets … Se udbuddet »
2019-04-02   Ildslukkere til forsvaret (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Levering af ildslukkere til Forsvarets forskellige lokationer i Danmark Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Assistance A/S
2018-09-25   Rammeaftale vedr. indkøb af GPS (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
FMI ønkser at indgå rammeaftale på levering af GPS til civilt brug. Udbuddet indeholder 2 delaftaler for henholdsvis køretøjsrelaterede GPS og GPS til specialanvendelse. Hver delaftale indgås med 1 (én) tilbudsgiver. Samme tilbudsgiver kan blive tildelt begge delaftaler, såfremt tilbudsgiveren har indgivet tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet for hver af delaftalerne. Se udbuddet »
2018-09-25   Rammeaftale vedr. indkøb af GPS (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
FMI ønkser at indgå rammeaftale på levering af GPS til civilt brug. Udbuddet indeholder 2 delaftaler for henholdsvis køretøjsrelaterede GPS og GPS til specialanvendelse. Hver delaftale indgås med 1 (én) tilbudsgiver. Samme tilbudsgiver kan blive tildelt begge delaftaler, såfremt tilbudsgiveren har indgivet tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet for hver af delaftalerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pro-Safe A/S
2018-09-20   Acquisition of Work and Functional Clothing to the Danish Defence (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
The objective of this framework agreement is to insure that The Danish Defence can acquire work and functional clothing suitable for all job positions in the complete organization of the Danish Defence where work and functional clothing are required. Se udbuddet »
2018-08-27   Levering af afmærkningsstrimmel til Forsvaret (1) (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Afmærkningsstrimmel til brug af Forsvaret (FSV) og Beredskabsstyrelsen (BRS) ifm. afspærring og afmærkning af arbejdsområder og uheld mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Albe Emballage A/S
2018-07-19   Framework agreement regarding supply of tractors for coastal rescue service (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Through a Framework Agreement the Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) intends to purchase 2 types of tractors to be used at the Danish Coastal Rescue Service Stations. One type (category 1) is designated to be operating at Noerre Vorupoer and Thorup Strand, while the other type (category 2) is designated to be operating at the Danish island, Fanoe. DALO is obliged to purchase a minimum of 3 tractors under the agreement, 2 Type 1 tractors and 1 Type 2 tractor. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AGCO Danmark A/S
2018-07-18   Framework Agreement regarding a logistic solution of storing, handling and shipping of sportswear products using a... (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
The Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) has chosen to outsource the Logistics Solutions of storing and handling DALO’s sportswear products using a web-based order system. Sportswear products include sport clothing and sports shoes. The Agreement concerns: 1) the sustainment of the solution (the web-based order system) for ordering Sportswear Products; 2) handling and shipping of the Sportswear Products ordered; 3) services for storing and handling of Sportswear Products, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bacher A/S
2018-07-12   Levering af afmærkningsstrimmel til Forsvaret (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Afmærkningsstrimmel til brug af Forsvaret (FSV) og Beredskabsstyrelsen (BRS) ifm. afspærring og afmærkning af arbejdsområder og uheld mv. Se udbuddet »
2018-06-07   Service for mobile tank and pump systems (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
DALO requires a framework agreement regarding service for the Danish Defence mobile tank- and pump systems. The framework agreement includes service for all tank trucks, drawbar- and semitrailers and mobile tank containers, including mobil tanks for aviation fuel, currently owned by the Danish Defence. The goal is to secure a flexible and fast service focusing on the mandatory inspections and repairs. The aim with the service agreement is continuously to be able to keep the Danish Defence mobile tank and … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HMK Bilcon 2017 A/S
2018-06-06   Consultancy Agreement Regarding Integration of ATCN (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
The Danish Defence acquisition and logistics organization (DALO) is implementing a Battle management system (BMS) in the Army’s vehicles. The implementation includes fitting Army tactical communications network (ATCN) into a range of vehicles and other platforms operated by the Danish Army. This tender pertains to a consultancy framework agreement regarding engineering and technical support for implementing the ATCN in the form of gathering end-user experiences, evaluating methods of integration … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gatehouse Telecom A/S
2018-05-23   Udbud af rektrutteringsbistand (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at anskaffe konsulentydelser i form af rekrutteringsbistand til rekruttering af erfarne jurister til ansættelse ved FMI. FMI har alene behov for assistance til search-delen i en rekrutteringsproces med henblik på ansættelsen af erfarne jurister. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Juridisk ServiceBureau ApS
2018-04-26   Fuel System Icing Inhibitor (FSII) (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
DALO needs to buy one type and grade of a high flash point, Fuel System Icing Inhibitor (FSII). This inhibitor is soluble in aircraft turbine engine fuel (i.e. jet fuel) and is primarily composed of Diethylene Glycol Monomethyl ether, commonly referred to as DiEGME. Both FSII delivered in bulk by tank truck as well as FSII delivered as packed goods (i.e. in intermediate bulk containers) is requested. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brenntag Nordic A/S
2018-04-23   Service for mobile tank and pump (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
DALO requires a Framework Agreement regarding service for the Danish Defence mobile tank- and pump systems. The Framework Agreement includes service for all tank trucks, drawbar- and semitrailers and mobile tank containers, including mobil tanks for aviation fuel, currently owned by the Danish Defence. The goal is to secure a flexible and fast service focusing on the mandatory inspections and repairs. The aim with the service agreement is continuously to be able to keep the Danish Defence mobile tank- … Se udbuddet »
2018-03-20   Værkstedsudstyr til Forsvaret værksteder (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Dette udbud omhandler tildeling af 2 rammeaftaler vedrørende anskaffelse, service og reparation af Vask og Støv produkter samt Inventar til Forsvarets værksteder. To (2) rammeaftaler, der omhandler anskaffelse, service og reparation af: 1. Inventar til FMI Værksteder, som består af: - Arbejdsborde bl.a. ESD elektriske hævesænkebord, rullebord og manuelle- og elektriske løftebord, - Arbejdsstole bl.a. montørstole, ESD montørstole og liggebræt, - Skabe bl.a. værkstedsskabe, værktøjsvogne, kemikalieskabe, - … Se udbuddet »
2017-11-30   Levering af Tjenesteydelser, Reservedele og Tilbehør til entreprenørmaskiner og traktorer (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Rammeaftalen omfatter levering af Tjenesteydelser som service og reparationer, levering af Reservedele til brug på Forsvarets værksteder, samt levering af Tilbehør som skovle, koste, jordbor og andet. Aftalen omfatter entreprenørmaskiner som rendegravere, læssemaskiner, dumpere, jordhøvle, bulldozere, bæltegravemaskiner og valsetog samt traktorer. Maskinerne er af forskellige mærker og årgange, og er placeret på Forsvarets etablissementer over hele landet. Se udbuddet »
2017-11-28   Framework agreement regarding supply of TEMPEST IT equipment (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
This notice concerns the establishment of a framework agreement regarding supply of a range of different TEMPEST IT products, level A and level B in accordance with NATO standard for TEMPEST equipment SECAN Doctrine and Implementation Publication 27 (SDIP-27). The following is a non-exhaustive list of the products that will be part of the framework agreement: TEMPEST, level A products: — Laptops — Ruggedized laptops — Desk tops — Keyboard and mouse — Desktop monitors — Plotter A0 — Projectors — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Siltec Sp. z o.o.
2017-10-19   Metal objects (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
This tender procedure concerns the award of ‘Metal objects’ used on soldier's distinction, regiments tag, metal buttons, and/or a coat of arms, etc. Please see Appendix A. Se udbuddet »
2017-10-03   Camp Cot (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
DALO wish to acquire camp cots / field beds to the Danish Defence. A camp cot is a lightweight foldable bed used where larger permanent beds cannot be used e.g. the use is in the field during operations. The camp cot are to be used for field accommodation and by patients in field hospitals. Se udbuddet »
2017-09-29   Udbud af rekrutteringsbistand (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at anskaffe konsulentydelser i form af rekrutteringsbistand til rekruttering af erfarne udbudsjurister til ansættelse ved FMI. FMI har behov for assistance til search-delen i en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af erfarne udbudsjurister. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hartmanns A/S
2017-09-12   Standardstiger og arbejdsplatforme (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
FMI ønsker ved udbud af denne rammeaftale, at indkøbe standardstiger og arbejdsplatforme. Rammeaftalen omfatter i alt 8 varekategorier: 1) enkeltstiger 2) skyde og hejsestiger 3) arbejdsbukke 4) dobbeltstiger (wienerstiger) 5) trappestiger 6) mobile arbejdsplatforme 7) multifunktionsstiger (teleskop, multiteleskop, kombinationsstiger og foldestiger) 8) rulle og foldestilladser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Zarges Danmark A/S
2017-08-28   Rammeaftale på cykler (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har til hensigt at indgå en rammeaftale angående anskaffelse af cykler. Cykler udgør en del af forsvarets køretøjsflåde og anvendes som et almindeligt transportmiddel ved forsvarets etablissementer til fysisk træning og rehabilitering. Se udbuddet »
2017-08-28   Lægemidler (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ønsker at indgå rammeaftale for indkøb, levering og mulighed for lagring af lægemidler. Se udbuddet »
2017-08-14   Mobile Satellite Services (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
In order to continue operation and expand the use of Mobile Satellite Services (MSS), DALO intends to purchase terminals and subscriptions to support personal communication for the Danish Defence. The framework agreement also contains accessories, spare parts, services as help desk, repair function and training. The communication is call based as well as data traffic. It is forseen that the data based communication will increase going forward as the satellite operators plan to expand the communication … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NSSLGlobal ApS
2017-08-07   Rammeaftaler (2 delaftaler) om udførelse af service, reparation og vedligeholdelse af gummibåde, RHIBs samt udstyr,... (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Rammeaftaler om udførelse af service, reparation og vedligeholdelse af gummibåde, motorgummibåde, Rigid Hull Inflatable Boats (RHIBs) samt udstyr, reservedele og motorer dertil. Arbejdet udføres dels hos leverandøren og dels på en række nærmere angivne havne i Danmark. Bemærk, at der er 2 forskellige delaftaler. Delaftale 1 vedrører de arbejder, hvor bådene m.v. ikke er godkendt iht. SOLAS. I delaftale 1 er der dog enkelte påhængsmotorer, der er godkendt iht. SOLAS. Delaftale 2 vedrører de arbejder, hvor … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pro-Safe A/S
2017-07-31   Waterjet Cutting System (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
DALO wishes to procure (1) Waterjet Cutting System and as option to be able to procure one (1) additional Waterjet Cutting System and two (2) ‘Separation of abraded material from used abrasive’ , to be able, when cutting, to machine a large number of different materials in a uniform manner, and to be able to supply production more efficiently while consuming fewer resources. In addition, it shall be possible to produce parts in accordance with EMAR AMC 145.A.42. It shall be possible to use the options … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bystronic Scandinavia AB
2017-07-26   Roadside Assistance (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
The Danish Defence Acquisition and Logistics Organization is putting the acquisition of Roadside Assistance up for tender. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Assistance A/S
2017-07-21   Delivery of Gloves to the Danish Defence (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Delivery of Gloves to the Danish Defence. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bacher A/S
2017-07-18   Coach Transportation Service (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
The purpose of this tender is to establish framework agreement concerning commercial transportation service in relation to coach transportation — primarily in Denmark. The service is a supplement to The Danish Defence's own capabilities. Se udbuddet »
2017-07-11   Acquisition of two identical high resolution true multibeam sonars, and two options for an additional similar sonar each (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
This tender procedure concerns a contract regarding the acquisition of a multibeam sonar system that can obtain hydrographic data for the Royal Danish Navy in areas of Greenland. The system shall be a shallow water system intended to be used in the range of 0.5 to 300+ meters. In order to improve data quality during hydrographic surveys in shallow areas, the Royal Danish Navy is looking for a high resolution multibeam system. The multibeam sonar system will be mounted on a hydraulic pole placed on the … Se udbuddet »
2017-07-04   Rammeaftale vedrørende vinteroplægning og sædvanlig værftsarbejder, herunder service og vedligeholdelse, af... (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
Aftalen vedrører årlig vinteroplægning af sejlfartøjerne Svanen og Thyra. Oplægningen skal foregå indendørs ved leverandøren i ventileret aflåsbar hal. Under oplægningen skal leverandøren udføre årlige eftersyns- og vedligeholdelses arbejder jf. specifikation, samt forekommende vedligeholdelses- og reparationsarbejder efter behov. Arbejderne, herunder vinteroplægning og opbevaring, skal foregå en gang årligt i perioden oktober til april. Fartøjernes hoveddata (fartøjerne er identiske): Træskibe Længde … Se udbuddet »
2017-06-23   Standard stiger og arbejdsplatforme (Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse)
FMI ønsker ved udbud af denne rammeaftale, at indkøbe standardstiger og arbejdsplatforme. Rammeaftalen omfatter i alt 8 varekategorier: 1) enkeltstiger, 2) skyde og hejsestiger, 3) arbejdsbukke, 4) dobbeltstiger (wienerstiger), 5) trappestiger, 6) mobile arbejdsplatforme, 7) multifunktionsstiger (teleskop, multiteleskop, kombinationsstiger og foldestiger), 8) rulle og foldestilladser. Se udbuddet »