2023-10-23   EU-Udbud vedr. etablering samt drift og vedligeholdelse af signalanlæg og ITS-udstyr til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Nærværende udbud vedrører teknisk drift og vedligeholdelse af signalanlæg i Esbjerg Kommune inkl. tilhørende ITS-udstyr samt løbende modernisering renovering af eksisterende og etablering af nye signalanlæg. Den udbudte genstand består af to kontrakter, henholdsvis én aftale om etablering og moderniser af signalanlæg, herunder nyanlæg, andet ITS-udstyr, fartavler, skolepatruljeblink (dynamiske tavler) samt cykelbarometre (”Etableringsaftalen”) og én aftale om drift og vedligeholdelse af signalanlæg og … Se udbuddet »
2023-10-13   Gendbud af grov arbejdsbeklædning (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af grov arbejdsbeklædning til ordregiver, hvor lag-på-lag, kvalitet, fysisk butik, håndtering af point ved køb og tøj til alle former har været i højsædet. Se udbuddet »
2023-09-25   Udbud af indkøb af udendørs beholdere til indsamling af affald 2023 (Esbjerg Kommune)
Beholdere til indsamling af madaffald, restaffald og genanvendelige affaldsfraktioner Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S
2023-09-20   Indkøb og levering af vaskeservietter og -handsker til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af engangsvaskeserviet/-handske til brug hos plejemodtagere med nedsat mobilitet og dårligt helbred, som har behov for assistance ved personlig pleje. Produkterne skal være specielt udviklet til at give en daglig kropsvask via lotion men uden behov for skylning eller tørring. Det er således ved specifikke borgergrupper, at produkterne anvendes. Her vaskes hver kropsdel med en separat vaskeserviet/-handske, som derefter kasseres. Risikoen for krydskontaminering reduceres samtidig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Onemed A/S
2023-09-08   Udbud af gummihjulslæsser (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af en gummihjulslæsser med tilhørende serviceaftale. Der ønskes ingen skovl leveret med gummihjulslæsseren. Der skal ske tilbagekøb af eksisterende brugt gummihjulslæsser. Gummihjulslæsseren skal anvendes i det daglige arbejde ved Esbjerg Affaldshåndtering. Gummihjulslæsseren anvendes bl.a. til omlastning af forbrændingsegnet affald, håndtering af deponeringsegnet affald og til håndtering af jord og grus, og den skal derfor være udstyret således, at den er velegnet til brug … Se udbuddet »
2023-09-08   Genudbud: Udbud på indkøb og levering af betonvarer, brøndgods og PVC til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af betonvarer, brøndgods og PVC til Esbjerg Kommune.Udbuddet er opdelt i følgende delkontrakter:Delkontrakt 1: Betonvarer (betonfliser, betonkantsten og betonbelægningssten).Delkontrakt 2: Brøndgods (karme, dæksler og rendestensdæksler m.m. af støbejern) og PVC (brønde, rør samt tilhørende fittings m.m.).
Se udbuddet »

2023-09-07   Udbud af skolekørsel og anden rutekørsel til Børn og Kultur (genudbud) (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører skolekørsel samt anden rutekørsel for alle afdelinger og institutioner under Børn & Kultur ved Esbjerg Kommune. Der er tale om både planlægning og udførsel af kørslen.Udbuddet er opdelt i følgende delområder:• Delområde 1: Særligt skolekørsel. Ordregiver er ifølge Folkeskolelovens § 26 forpligtet til at befordre elever til og fra tilbud. Der er tale om befordring af elever i alderen fra 5 år og opefter, som ikke har mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler.Delområdet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Blå Busser v/Jimmy V. Hansen
2023-08-25   Udbud af fabriksny lastbil med kran og hejs til Esbjerg Kommune 2023 (Esbjerg Kommune)
Udbud af fabriksny lastbil med kran og hejs samt option på serviceaftale til Esbjerg Kommune. Levering senest 16. november 2024. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skifter Lastbil A/S
2023-08-25   Udbud af skolekørsel og anden rutekørsel til Børn og Kultur (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører skolekørsel samt anden rutekørsel for alle afdelinger og institutioner under Børn & Kultur ved Esbjerg Kommune. Der er tale om både planlægning og udførsel af kørslen.Udbuddet er opdelt i følgende delområder:• Delområde 1: Særligt skolekørsel. Ordregiver er ifølge Folkeskolelovens § 26 forpligtet til at befordre elever til og fra tilbud. Der er tale om befordring af elever i alderen fra 5 år og opefter, som ikke har mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler.Delområdet … Se udbuddet »
2023-08-25   Udbud på indkøb og levering af betonvarer, brøndgods og PVC til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af betonvarer, brøndgods og PVC til Esbjerg Kommune.Udbuddet er opdelt i følgende delkontrakter:Delkontrakt 1: Betonvarer (betonfliser, betonkantsten og betonbelægningssten).Delkontrakt 2: Brøndgods (karme, dæksler og rendestensdæksler m.m. af støbejern) og PVC (brønde, rør samt tilhørende fittings m.m.).
Se udbuddet »

2023-08-24   Udbud af fabriksny lastbil med kran og hejs til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbuddet omfatter indkøb af 1 fabriksny lastbil med kran og hejs, samt option på en serviceaftale Se udbuddet »
2023-08-22   Udbud af grov arbejdsbeklædning (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af grov arbejdsbeklædning til ordregiver, hvor lag-på-lag, kvalitet, fysisk butik, håndtering af point ved køb og tøj til alle former har været i højsædet. Se udbuddet »
2023-07-05   Udbud af inventar til en springhal (Esbjerg Kommune)
Springgrav, fasttrack og andet udstyr til inventar i en springhal Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PE Redskaber A/S
2023-06-02   Udbud af inventar til springhal (Esbjerg Kommune)
Springgrav, fasttrack og andet udstyr til inventar i en springhal Se udbuddet »
2023-03-10   Udbud af uniformer til Sundhed, Fritid & Omsorg samt Tandplejen ved Esbjerg og Fanø Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbud af vask og leje af beklædning til ca. 2900 medarbejdere i Sundhed, Fritid & Omsorg samt ca. 80 medarbejdere ved Tandplejen i Esbjerg Kommune. Derudover 145 medarbejdere på Fanø. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vraa dampvaskeri a/s
2023-02-08   Genudbud nr. 2 - Udbud af rammeaftale på levering af kompressionsprodukter til borgere i et antal KomUdbud-kommuner (Esbjerg Kommune)
KomUdbud udbyder 7 delaftaler på levering af kompressionsstrømper - Delaftale 1-6 er inkl. opmåling, hvor leverandøren forestår opmåling af borgeren - Delaftale 7 er ekskl. opmåling, hvor ordregiver selv forestår opmåling af borgeren Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Reamed (A/S Tødin) Sahva A/S
2023-01-26   Udbud af uniformer til Sundhed, Fritid & Omsorg samt Tandplejen ved Esbjerg og Fanø Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbud af vask og leje af beklædning til ca. 2900 medarbejdere i Sundhed, Fritid & Omsorg samt ca. 80 medarbejdere ved Tandplejen i Esbjerg Kommune. Derudover 145 medarbejdere på Fanø. Se udbuddet »
2023-01-09   Genudbud - Udbud af rammeaftale på levering af kompressionsprodukter til borgere i et antal KomUdbud-kommuner (Esbjerg Kommune)
KomUdbud udbyder 7 delaftaler på levering af kompressionsstrømper - Delaftale 1-6 er inkl. opmåling, hvor leverandøren forestår opmåling af borgeren - Delaftale 7 er ekskl. opmåling, hvor ordregiver selv forestår opmåling af borgeren Se udbuddet »
2022-12-22   Udbud af rammeaftale på levering af kompressionsprodukter til borgere i et antal KomUdbud-kommuner (Esbjerg Kommune)
KomUdbud udbyder 7 delaftaler på levering af kompressionsstrømper - Delaftale 1-6 er inkl. opmåling, hvor leverandøren forestår opmåling af borgeren - Delaftale 7 er ekskl. opmåling, hvor ordregiver selv forestår opmåling af borgeren Se udbuddet »
2022-12-08   Tilbudsindhentning på kranafhentning af asbestaffald i Es-bjerg Kommune 2023-2024 (Esbjerg Kommune)
Tilbudsindhentning på kranafhentning af asbestaffald i Esbjerg Kommune 2023-2024 Se udbuddet »
2022-12-06   Tilbudsindhentning på afsætning af jern &metal (Esbjerg Kommune)
Tilbudsindhentning på afsætning af jern & metal Se udbuddet »
2022-09-13   Videreførelse, vedligeholdelse, udvikling og drift af system til Business Intelligence til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Der ønskes videreførelse, vedligeholdelse, udvikling og drift af system til Business Intelligence til Esbjerg Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2022-09-09   Udbud af rollatorer til Esbjerg og Fanø Kommune (Esbjerg Kommune)
Esbjerg og Fanø Kommune udbyder 3 forskellige typer rollatorer Se udbuddet »
Nævnte leverandører: INVACARE A/S Mobilex A/S Sunrise Medical ApS
2022-08-22   Udbud af lovpligtig rottebekæmpelse i landzone til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører lovpligtig rottebekæmpelse i landzone til Esbjerg Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rentokil
2022-08-22   Udbud af rammeaftale på levering af fødevarer til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af fødevarer til alle afdelinger og institutioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Cater A/S
2022-07-07   Udbud af system til børneadministration (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af et system til børneadministration som en service til Esbjerg Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2022-07-01   Esbjerg Kommune - indkøb af forsikringer (Esbjerg Kommune)
Esbjerg Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings- og løsøreforsikring - Ansvar for plejeanbragte - Passageransvarsforsikring - Ansvar for heste - Droneansvar - Hus- og grundejeransvar - Professionel ansvarsforsikring - Motorkøretøjsforsikring - Kollektiv ulykkesforsikring blå mandag - Rejseforsikring - Lystfartøjsforsikring - All-risk kunstforsikring inkl. transport - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axa Forsikring, Filial af Axa... Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2022-06-24   Udbud af specialkørsel, læge- og speciallægekørsel samt genoptræningskørsel (Esbjerg Kommune)
Esbjerg Kommune udbyder følgende tre kørselsområder: • Specialkørsel • Læge- og speciallægekørsel • Genoptræningskørsel Der udbydes en fireårig rammeaftale med start 01.05.2023 Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Esbjerg Taxa Busser A/S
2022-06-24   Udbud af Økonomi-, Debitor- og Projektløsning til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbud af Økonomi-, Debitor- og Projektløsning til Esbjerg Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2022-04-06   Udbud af vintertjeneste (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører udførelse af vintertjeneste herunder glatførebekæmpelse og snerydning på klasse 2 veje for ordregiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S Bukam Entreprise ApS J.E. Stage ApS Klaus Wolf ApS
2022-03-21   Udbud af rammeaftale vedr. levering af hårde hvidevarer til husholdningsbrug og professionelle opvaskemaskiner til... (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører rammeaftale vedr. levering af hårde hvidevarer til husholdningsbrug og professionelle opvaskemaskiner til institutioner uden storkøkkendrift, hvortil der stilles krav om at opvaskemaskinerne har et slutskyld ved høje temperaturer, jf. gældende NIR-regler på området. Rammeaftalen indeholder også montering og service. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elgiganten A/S
2022-02-18   Udbud på vandløbsvedligeholdelse til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Esbjerg Kommune både manuelt og maskinelt Se udbuddet »
2022-02-01   Udbud af rammeaftale vedr. levering af hårde hvidevarer til husholdningsbrug og professionelle opvaskemaskiner til... (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører rammeaftale vedr. levering af hårde hvidevarer til husholdningsbrug og professionelle opvaskemaskiner til institutioner uden storkøkkendrift, hvortil der stilles krav om at opvaskemaskinerne har et slutskyld ved høje temperaturer, jf. gældende NIR-regler på området. Rammeaftalen indeholder også montering og service. Se udbuddet »
2022-01-25   Udbud af boligadministration (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører administration og drift af ca. 1750 forskellige lejemål hørende til Esbjerg Kommune. Opgaven omfatter herudover vedligehold af ordregivers ældrecentre og botilbud samt et begrænset antal erhvervslejemål i tilknytning til beboelsesejendomme. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Boligkontoret Danmark
2022-01-21   Udbud af danskundervisning til Vejen, Varde og Esbjerg Kommuner (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af danskundervisning af udlændinge m.fl. for perioden 1. januar 2023 til og med 31. december 2028, der har ret til at modtage Danskuddannelse i Esbjerg (Fanø), Varde og Vejen Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AOF Job & Dansk
2022-01-10   Udbud af stomiprodukter (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af stomiprodukter til borgere med bevilling efter Servicelovens § 112 med direkte levering til borgeren. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kirstine Hardam A/S
2022-01-07   Udbud af boligadministration (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører administration og drift af ca. 1750 forskellige lejemål hørende til Esbjerg Kommune. Opgaven omfatter herudover vedligehold af ordregivers ældrecentre og botilbud samt et begrænset antal erhvervslejemål i tilknytning til beboelsesejendomme. Se udbuddet »
2021-12-21   Udbud af rammeaftale vedr. levering af hårde hvidevarer til husholdningsbrug og professionelle opvaskemaskiner til... (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører rammeaftale vedr. levering af hårde hvidevarer til husholdningsbrug og professionelle opvaskemaskiner til institutioner uden storkøkkendrift, hvortil der stilles krav om at opvaskemaskinerne har et slutskyld ved høje temperaturer, jf. gældende NIR-regler på området. Rammeaftalen indeholder også montering og service. Se udbuddet »
2021-11-11   Udbud på tømning af rendestensbrønde (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører tømning af rendestensbrønde, linjedræn, sivebrønde, sandfang og stibrønde til Esbjerg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dan Sweep A/S
2021-09-28   Udbud på levering og etablering af nedgravede affaldsløsninger i Ribe (Esbjerg Kommune)
Udbud på levering og etablering af nedgravede affaldsløsninger i Ribe Se udbuddet »
2021-09-21   Udbud på renholdelse af offentlige toiletter (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører rengøring af 40 offentlige toiletbygninger i Esbjerg Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark
2021-09-07   Udbud af sammenhængende kvalitetssikringssystem - daginstitution, skole og hjemmet (Esbjerg Kommune)
Esbjerg Kommune ønsker at udbyde et sammenhængende digitalt kvalitetssikringssystem til daginstitution, skole og hjemmet Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Management Consulting A/S
2021-08-31   Udbud af IT-system til dagtilbud, skole og hjem (Esbjerg Kommune)
Esbjerg Kommune ønsker at udbyde et sammenhængende digitalt dialogværktøj til daginstitution, skole og hjemmet Se udbuddet »
2021-08-20   Udbud af øl og læskedrikke til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af øl og læskedrikke til ordregiver. Udbuddet er delt op i to kvalitetskategorier: • Kvalitetskategori 1 - sodavand, danskvand, kildevand, øl, smoothie, saft og is the, herunder også økologiske sodavand og saft samt lokal special øl • Kvalitetskategori 2 - sodavand, danskvand, kildevand, is the og øl Kvalitetskategori 1: Et produkt i denne kvalitetskategori har et niveau der kan betegnes som top. Produktet betragtes i markedet og hos slutbrugerne som en mærkevare … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: depot-esbjerg.dk A/S
2021-07-23   Udbud på levering af grønne plastposer (Esbjerg Kommune)
Udbud på levering af grønne plastposer til indsamling af madaffald. Se udbuddet »
2021-07-09   Udbud af sammenhængende kvalitetssikringssystem til daginstitution, skole og hjemmet (Esbjerg Kommune)
Esbjerg Kommune ønsker at udbyde et sammenhængende digitalt dialogværktøj til daginstitution, skole og hjemmet. Se udbuddet »
2021-06-23   Udbud af kontrakt på varetagelse af Esbjerg Kommunes samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling... (Esbjerg Kommune)
Kontrakten ønskes indgået med en leverandør, der skal varetage Esbjerg Kommunes samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling af børn og unge under 18 år i kommunen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tandreguleringshuset I/S
2021-06-10   Udbud på drift og pleje af grønne områder - distrikt 1 (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører pleje og vedligehold af natur, park og vejarealer i distrikt 1 Esbjerg Midtby, herunder Strandby, Boldesager, Rørkær og Gammelby. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2021-06-07   Udbud af vagtydelser til Esbjerg Kommune (Esbjerg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af vagtydelser til Esbjerg Kommune. Der udbydes en seksårig kontrakt med start 1. februar 2022. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KS Vagt