2023-10-23   EU-udbud af rammeaftale vedrørende kørestole (Aalborg Kommune)
Udbud vedrører levering af Kørestole til Center for Hjælpemidler & Velfærdsteknologi bestående af Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt kommuner.  Se udbuddet »
2023-08-31   EU-udbud af kontrakt vedr. levering af opsætning og service på rottespærre på regionale, kommunale og private... (Aalborg Kommune)
Udbuddet vedrører en kontrakt på levering af service og opsætning af rottespærre på regionale, kommunale og private institutioner i Aalborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Mortensen & Nymark
2023-08-25   EU-udbud af rammeaftale vedrørende Sprogtolkning til Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører levering af sprogtolkning til Aalborg Kommune.  Den udbudte kontrakt er en rammeaftale, som forudsættes indgået med én leverandør, jf. udbudslovens § 97. Aftalen omfatter følgende tolketyper: • Telefon- og videotolkning • Fremmødetolkning • Skriftlige oversættelser Aftalen omfatter endvidere, at tolketyperne ”Telefon- og videotolkning” samt ”Fremmødetolkning” skal kunne tilbydes som akut tolkning og heldagstolkning (4-7 timer) Se udbuddet »

2023-07-07   EU-udbud af kontrakt vedrørende liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af... (Aalborg Kommune)
EU-Udbud vedrørende levering af liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem til Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner.  De udbudte kontrakter forudsættes indgået med én leverandør. De ordregivende kommuner vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med vindende Tilbudsgiver på baggrund af udbuddet. (Dermed udbydes 10 selvstændige kontrakter).  Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Danmark A/S
2023-07-07   Rammeaftale vedrørende levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til Aalborg Kommunes plejehjem (Aalborg Kommune)
Ordregiver udbyder herved en rammeaftale på levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til plejehjem i Aalborg Kommune. Leverandøren skal således levere et web- og app-baseret sporings- og administrationssystem til Aalborg Kommune samt tilhørende sporingsenheder til visiterede borgere i kommunen. Rammeaftalen indeholder endvidere løbende support og vedligeholdelse i relation til det leverede sporingssystem. Rammeaftalen udbydes i to modeller med sideordnede bud, hvorved der kan bydes på … Se udbuddet »
2023-07-04   EU-udbud af kontrakt vedrørende helhedsorienteret jobrettet forløb (Aalborg Kommune)
Aalborg Kommune ønsker at øge indsatsen overfor udsatte ledige. Til understøttelse af resultaterne på området, ønskes der indgået kontrakt med anden aktør om levering af et helhedsorienteret jobrettet forløb. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISU - VIDEN TIL UDVIKLING A/S
2023-06-23   EU-udbud af kontrakt vedrørende liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af... (Aalborg Kommune)
EU-Udbud vedrørende levering af liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem til Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner (herefter benævnt Ordregiver). De udbudte kontrakter forudsættes indgået med én leverandør. De ordregivende kommuner vil hver især indgå en selvstændig kontrakt med vindende Tilbudsgiver på baggrund af udbuddet. (dermed udbydes 10 selvstændige … Se udbuddet »
2023-06-22   EU-udbud af kontrakt vedr. levering af forsikringsmæglerydelser til Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
EU-udbud af kontrakt vedrører full-service forsikringsmæglerydelser.
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: North Risk Forsikringsmægler A/S
2023-06-13   EU-udbud af kontrakt vedrørende helhedsorienteret jobrettet forløb (Aalborg Kommune)
Aalborg Kommune ønsker at øge indsatsen overfor udsatte ledige. Til understøttelse af resultaterne på området, ønskes der ingået kontrakt med anden aktør om levering af et helhedsorienteret jobrettet forløb. Se udbuddet »
2023-06-01   EU-Udbud på Chromebooks 2023 (Aalborg Kommune)
EU Udbud på indkøb af Chromebooks til skoleelever 2023.Udbuddet omhandler indkøb af 3.991 stk Chromebooks
Se udbuddet »

2023-05-15   EU-udbud af revisionsydelser til Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Ved dette udbud ønsker Aalborg Kommune at indhente tilbud på levering af lovpligtig revision samt supplerende revisionsydelser. Revisionsopgaven omfatter således den samlede lovpligtige revision af Aalborg kommunes regnskaber, herunder finansiel revision og forvaltningsrevision samt særlige lovpligtige beretninger blandt andet på det sociale område. Dvs. alle under Aalborg Kommune hørende regnskaber og regnskabsområder, herunder også regnskaber for resultatcentre, selvejende institutioner og andre … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
2023-03-28   Nytorv-Nordkraft, Område 4 (Aalborg Kommune)
I forbindelse med renovering af strækningen Nytorv-Nordkraft udføres område 4, der består af den vestlige del af Østerbro, og strækker sig mellem Medborgerhuset og frem til Kjellerupsgade. Entreprisen er opdelt i en Entreprise A og en Entreprise B, opdelt ved Løkkegade. Entreprise B udbydes som en option. Fordelingen af arbejdet mellem Entreprise A og Entreprise B fremgår af tegningerne og tilbudslisten. Optionen er endvidere beskrevet i udkastet til Entreprisekontrakten. Se udbuddet »
2023-01-27   Rådgivning i forbindelse med Aalborg Kommunes anlægsbygværker (Aalborg Kommune)
Rådgivning i forbindelse med Aalborg Kommunes anlægsbygværler.Aalborg Kommunes anlægsbygværker omfatter i hovedtræk:• vejbærende broer og stibroer,• tunneler under veje, stier og jernbaner,• rør, støttemure, autoværn og rækværker,• parkeringsanlæg, parkeringsdæk,• havnekonstruktioner og færgelejer.Af anlægsbygværkerne indgår 482 stk. i DanBro
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: COWI A/S
2023-01-04   Tjenesteydelser og produkter, der er nødvendige for Offentlige bisættelser og begravelser (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører levering af Tjenesteydelser og produkter, der er nødvendige for gennemførelse af en ordentlig og sømmelig bisættelse (ligbrænding) eller begravelse af afdøde i Aalborg Kommune (herefter benævnt Ordregiver), hvor afdødes pårørende eller andre ikke forestår bisættelsen eller begravelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Begravelse Danmark A/S
2022-11-22   EU-udbud af kontrakt på Administrativ Børn- og Ungeløsning til Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud omhandler en kontrakt vedrørende levering af en IT-løsning til administration og opgaver inden for pladsanvisning, dagpleje, skolepersonale- og elevadministration til Aalborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2022-11-15   AK Belysning Indkøb og leverance af vejbelysningsarmaturer, Aalborg Kommune 2023 - 2025 (Aalborg Kommune)
Aalborg Kommune, By og Land, AK Belysning udbyder i forbindelse med vedligeholdelse af kommunens gadebelysning entreprisen ” Indkøb og leverance af vejbelysningsarmaturer, Aalborg Kommune Aalborg Kommune 2023 - 2025” med følgende omtrentlige hovedmæng-der: • Vejbelysningsarmatur type R1 til 3 – 3,5 m master ca. 350 stk. • Vejbelysningsarmatur type V1 til 6 – 8 m master ca. 2.000 stk. • Vejbelysningsarmatur type V2 til 8,5 – 11 m master ca. 1.500 stk. • Vejbelysningsarmatur type V3 til 11,5 – 12,5 m … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LITE A/S
2022-11-11   Udbud af græsklipning i Klipperute Centrum. Aalborg Kommune, By og Land (Aalborg Kommune)
Udbuddet omfatter grøn drift i form af græsklipning i den centrale del af Aalborg og tilstødende bydele. Udbuddet er begrænset til udelukkende at omfatte græsklipning af græselementerne Brugsplæne (Gr22) og Græsflade (Gr3). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2022-11-01   EU-udbud af kontrakt vedrørende levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Offentligt EU-udbud af kontrakt vedrørende levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til Aalborg Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: STARK Danmark A/S
2022-10-28   EU-udbud af kontrakt vedrørende booking- og tilskudsløsning (fritidsløsning) (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører en kontrakt på levering af en booking- og tilskudsløsning til Aalborg Kommune  Se udbuddet »
Nævnte leverandører: WINKAS A/S
2022-10-24   EU-udbud af rammeaftale vedr. levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune  Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fischer Danmark A/S
2022-09-20   Udbud af kontrakt vedr. levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj (Aalborg Kommune)
Offentligt EU-udbud af kontrakt om levering af grov arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til Aalborg Kommune Se udbuddet »
2022-08-26   BoligLiv til hjemløse - ombygning af Svenstrupgård (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører totalrådgivning for projektet BoligLiv til hjemløse - ombygning af Svenstrupgård.Udbuddet gennemføres som begrænset udbud efter udbudslovens §§ 58-60, og består af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.Totalrådgiveren skal færdiggøre brugerprocessen på baggrund af foreløbigt byggeprogram af 24. august 2022, stå for projekteringsledelse og projektering, myndighedsprojekt, udførelsesprojekt, fagtilsyn, og projektopfølgning under udførelsen samt aflevering i henhold til det … Se udbuddet »
2022-08-12   Udbud af rammeaftale vedr. levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune (genudbud) (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune. Se udbuddet »
2022-07-14   EU-udbud vedr. levering af bæredygtige læringsmiljøer til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Aalborg Kommune udbyder en rammeaftale på indkøb af bæredygtige læringsmiljøer. Rammeaftalen omfatter rådgivning, indretning samt levering af møbler til folkeskoler og skolefritidsordninger i Aalborg Kommune. Der er pt. 52 skoler og et tilsvarende antal skolefritidsordninger i kommunen. Der vil alene blive indgået rammeaftale med én leverandør.Udbuddet omfatter indendørs indretning af skoler og skolefritidsordninger, af arealer hvor eleverne opholder sig, og dermed ikke lærer-, administrations- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Holmris B8 A/S
2022-07-12   Udbud på Rammeaftale, levering af EL bil (Aalborg Kommune)
Udbud af Rammeaftale på levering af EL biler til Aalborg og Brønderslev Kommuner Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erik Maibom A/S
2022-07-01   Indkøb af forsikringer til Aalborg Kommune (Projektnavn: Børne- og Ungeunivers) (Aalborg Kommune)
Aalborg Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Entrepriseforsikring - Projektansvarsforsikring Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2022-06-10   EU-udbud vedrørende levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører levering og montering af gardiner og indvendig solafskærmning til Aalborg Kommune. Se udbuddet »
2022-06-10   Udbud på Rammeaftale, levering af ost til Madservice Aalborg (Aalborg Kommune)
Aalborg Kommune udbyder aftale på levering af ost til Madservice Aalborg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Cater A/S
2022-06-08   Udbud af kontrakt vedr. levering af stressforebyggende indsats til Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Udbud af kontrakt iht. udbudslovens afsnit III (light-regimet) om levering af erhvervspsykologisk bistand til forebyggelse af stress og psykiske belastninger i øvrigt hos Ordregivers ansatte. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DAVID GRAAE ApS
2022-05-23   Udbud af busprioriteringsløsning (Aalborg Kommune)
Ordregiver er ved at gennemføre projektet Plusbus, der skal tilvejebringe et nyt, højklasse transporttilbud inden for den kollektive trafik i Aalborg. Udbuddet omfatter indkøb af en løsning til prioritering af busser i signalregulerede vejkryds langs Plusbus-projektets busruter, så bussernes fremkommelighed kan prioriteres i forhold til den øvrige trafik. Busprioriteringsløsningen skal leveres i form af et værktøj 'i skyen' (cloudbase-ret) uden behov for indkøb eller drift af hardware, servere el.lign., … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Swarco Danmark A/S
2022-05-23   EU-udbud vedr. levering af babyudstyr til Aalborg og Brønderslev Kommuner (Aalborg Kommune)
Vedr. levering af babyudstyr til Aalborg og Brønderslev Kommuner. Udbuddet indeholder 3 delaftaler, med følgende opdeling:Delaftale 1 - Vogne med tilbehør (klapvogne, barnevogne, sovevogn, krybbe, insektnet, regnslag, seler - listen er ikke udtømmende)Delaftale 2 - Diverse babyudstyr (højstol, potte, rejseseng, babyalarm, skammel - listen er ikke udtømmende)Delaftale 3 - Tekstilvarer (dyner, puder, sengetøj, hagesmæk, puslehynder - listen er ikke udyømmende) Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Babysam A/S DayCare1 Aps
2022-05-02   Vintertjeneste i Aalborg Kommune, Lastbilentrepriser (Aalborg Kommune)
Lastbilentreprisen er opdelt på 12 delkontrakter og omfatter glatførebekæmpelse, der er opdelt i saltruter, der hver køres af én lastbil med spreder.Vintertjenestens omfang er afhængigt af vejret. I en gennemsnitlig vinter kan der forventes:Serviceklasse I: 65 udkald til glatførebekæmpelse 25 timer til snerydning og saltning Serviceklasse II: 55 udkald til glatførebekæmpelse 25 timer til snerydning og saltning
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Flemming Larsen-Ledet ApS Fristrup Maskinstation Hans Jørgen Pedersen & Søn Leo og Jørgen Andersen Morten og Bjarne Vanggaard I/S Porsheden Vognmandsforretning Sulsted Vognmandsforretning Vognmand Erik Duus Vognmand Ole Fogh Larsen
2022-04-08   EU-udbud af kontrakt vedrørende booking- og tilskudssystem (fritidssystem) (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører en kontrakt på levering af et booking- og tilskudssystem (fritidssystem) til Aalborg Kommune. Se udbuddet »
2022-04-08   Om- og tilbygning af Sofiendalskolen i Aalborg (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører totalrådgivning for om- og tilbygning på Sofiendalskolen, Lange Müllers Vej 18, 9000 Aalborg.Udbuddet gennemføres som begrænset udbud efter udbudslovens (lov nr. 1564 af 15. december 2015) §§ 58-60, og består af en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.Totalrådgiveren skal gennemføre brugerproces, byggeprogram/dispositionsforslag, projektforslag, projekteringsledelse, IKT-ledelse, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, udførelsesprojekt, byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norconsult A/S
2022-03-28   Udbud af rammeaftale vedrørende levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til Aalborg Kommunes plejehjem (Aalborg Kommune)
Ordregiver udbyder herved en rammeaftale på levering af sporingssystem og tilhørende sporingsenheder til plejehjem i Aalborg Kommune. Leverandøren skal således levere et web- og app-baseret sporings- og administrationssystem til Aalborg Kommune samt tilhørende sporingsenheder til visiterede borgere i kommunen. Rammeaftalen indeholder endvidere løbende support og vedligeholdelse i relation til det leverede sporingssystem. Rammeaftalen udbydes i to modeller med sideordnede bud, hvorved der kan bydes på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Safecall Denmark ApS
2021-12-17   Vedr. levering af Hårde hvidevarer - Husholdningsmodeller til Aalborg og Brønderslev Kommuner (Aalborg Kommune)
Aftale på levering af hårde hvidevarer - husholdningsmodeller til Aalborg og Brønderslev Kommuner. Aftalen tildeles den Tilbudsgiver, der har tilbudt laveste pris. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elgiganten A/S
2021-12-10   Vedr. levering af hårde hvidevarer - Husholdningsmodeller til Aalborg og Brønderslev Kommune (Aalborg Kommune)
Aftale på levering af hårde hvidevarer - Husholdningsmodeller til Aalborg og Brønderslev Kommuner. Aftalen tildeles den Tilbudsgiver, der har tilbudt laveste pris. Se udbuddet »
2021-11-12   EU-udbud af rammeaftale på leje af luftrensere (Aalborg Kommune)
EU-udbud vedrørende leje og servicering af luftrensere til Aalborg Kommune. Aalborg Kommune ønsker at leje to typer af luftrensere til brug for at forbedre indeklimaet i forhold til røg- og lugtgener. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: N2C ApS - Nordic2Care
2021-11-11   EU-udbud af kontrakt vedrørende social- og sundhedsfagligt tilsyn på plejehjem samt bo- og dagtilbud i Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Nærværende udbud vedrører udførelse af social- og sundhedsfagligt tilsyn samt medicintilsyn på plejehjem samt bo- og dagtilbud i Aalborg Kommune Se udbuddet »
2021-09-16   Indkøb af forsikringer til Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Aalborg Kommune ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: 1) Bygnings-, løsøre- og entrepriseforsikring 2) Erhvervs- og produktansvarsforsikring, inkl. plejeanbragte børn 3) Passageransvarsforsikring 4) Ansvarsforsikring for frivillig indsats 5) Motorkøretøjsforsikring - Aalborg Kommune og Entreprenørenheden 6) Motorkøretøjsforsikring - Renovationsvæsenet 7) Arbejdsskadeforsikring, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2021-09-09   Udbud af granit til Plads 4.2 - John F. Kennedys Plads (Aalborg Kommune)
Udbuddet omfatter indkøbet af granitelementer til John F. Kennedys Plads i Aalborg Kommune, som efter ombygning vil være Aalborgs centrale omstigningspunkt mellem kollektive transportformer som Plusbus, bybusser og tog, samt være et attaktrivt byrum på pladsen. Entreprisen omfatter selve pladsen efter at busvejen og overdækningen er udført ultimo 2021. Se udbuddet »
2021-08-27   EU-udbud af kontrakt vedrørende tilbud ved anden aktør for ledighedsydelsesmodtagere (Aalborg Kommune)
Aalborg Kommune ønsker at øge andelen af ledighedsydelsesmodtagere, der kommer i fleksjob. Til understøttelse af resultaterne på området, ønskes der derfor indgået kontrakter med private aktører. Der udbydes 2 kontrakter: - Delkontrakt 1 – Et ret og pligt tilbud, som skal ligge ved henholdsvis 6 måneders ledighed inden for 9 måneder (ret til anden aktør) og ved 12 måneders ledighed inden for 18 måneder (pligt til anden aktør) For delkontrakt 1 gælder, at der udvælges to aktører/tilbudsgivere til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Healthcare Jobinplace
2021-08-25   Vedr. Levering af Hårde Hvidevarer til Aalborg og Brønderslev Kommune (Aalborg Kommune)
Aftale på levering af hårde hvidevarer - Husholdningsmodeller til Aalborg og Brønderslev Kommuner. Aftalen tildeles den Tilbudsgiver, der har giver "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" Se udbuddet »
2021-08-20   EU-udbud af kontrakt vedrørende løn og vagtplanlægning (Aalborg Kommune)
Aalborg Kommune udbyder en kontrakt af en it-løsning vedrørende understøttelse af kommunens opgaver og processer indenfor løn og vagtplanlægning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Silkeborg Data A/S
2021-06-30   Vedr. levering af hårde hvidevarer til Aalborg og Brønderslev Kommune (Aalborg Kommune)
Aftale på levering af hårde hvidevarer til Aalborg og Brønderslev Kommuner. Der er 2 delaftaler. Delaftale 1: Husholdningsmodeller. Delaftale 2: Professionelle modeller inkl. reparation/service af professionelle modeller. Ordregiver ønsker at indgå rammeaftale med én leverandør pr. delaftale. Begge delaftaler tildeles til den tilbudsgiver, der har afgivet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud". Se udbuddet »
Nævnte leverandører: El-Salg Center Aalborg A/S
2021-06-14   EU-udbud af kontrakt vedrørende tilbud ved anden aktør for ledighedsydelsesmodtagere (Aalborg Kommune)
Aalborg Kommune ønsker at øge andelen af ledighedsydelsesmodtagere, der kommer i fleksjob. Til understøttelse af resultaterne på området, ønskes der derfor indgået kontrakter med private aktører. Der udbydes 2 kontrakter. - Delkontrakt 1 - Kontrakt vedrørende ledighedsydelsesmodtagere med ret og pligt til tilbud hos anden aktør ved 6/12 måneders ledighed. For delkontrakt 1 gælder, at der udvælges 2 aktører/tilbudsgivere til udførelse af opgaven. - Delkontrakt 2 – Kontrakt vedrørende et jobrettet forløb … Se udbuddet »
2021-06-01   EU-udbud af kontrakt vedrørende Content Management System til Aalborg Kommune (Aalborg Kommune)
Der udbydes en kontrakt vedrørende levering af en CMS løsning til Aalborg Kommune. Aalborg Kommunes centrale hjemmeside www.aalborg.dk får i omegnen af halvanden million besøg om året. Dertil kommer trafikken på de omkring 30 subsites. Ud over hjemmesiderne i den nuværende centrale CMS-løsning finansierer, udvikler eller kontrollerer Aalborg Kommune flere end 200 selvstændige hjemmesider, som er skabt udenfor den nuværende fælles CMS-platform. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bleau A/S