Indkøb: Sund & Bælt Holding A/S

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Sund & Bælt Holding A/S

2023-10-17   Rammeaftale om analyser af strømforhold, besejlingsforhold og udvalgte miljøforhold ved en fremskudt færgehavn ved Tårs (Sund & Bælt Holding A/S)
Nærværende udbud vedrører indgåelse af en rammeaftale med én virksomhed om teknisk rådgivning i forbindelse med en videregående analyse af strømforhold, besejlingsforhold og udvalgte miljøforhold ved etablering af en fremskudt færgehavn ved Tårs særligt med fokus på projektets hydrografiske aspekter, herunder særskilte og kumulative virkningerne knyttet til vandgennemstrømningen i overgangsområdet mellem Kattegat og Østersøen (”Rammeaftalen”). Den tekniske rådgivning vil indgå som en del af det samlede … Se udbuddet »
2023-10-10   Rammeaftale om levering af revisionsydelser (Sund & Bælt Holding A/S)
Revision og påtegning af årsrapport (koncernregnskab) og beslægtede revisionsopgaver herunder afgivelse af diverse erklæringer. Se udbuddet »
2023-10-04   Rammeaftale om konsulentbistand inden for vejafgifter (Sund & Bælt Holding A/S)
Sund & Bælt har 25 års erfaring med opkrævning af vejafgifter,herunder opkrævning i betalingsanlægget på Storebælt. Se udbuddet »
2023-06-26   Udbud af parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand (Sund & Bælt Holding A/S)
Ordregiver ønsker at genudbyde sine fire parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Sund & Bælt Holding A/S er tovholder for udbudsproceduren og vil gennemføre udbuddet på vegne af de øvrige selskaber. Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, mindre bygge- og anlægsopgaver, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg og almindelige bygværker. Derudover omfatter rammeaftalerne bygherrerådgivning og projektering af større … Se udbuddet »
2023-04-11   Kontrakt om rådgiverbistand til finansiering og organisering af stormflodssikring af København (Sund & Bælt Holding A/S)
Nærværende udbud omfatter indgåelse af kontrakt vedrørende rådgiverbistand til finansiering og organisering af stormflodssikring af København, se nærmere om indholdet af opgaven under pkt. II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KPMG P/S
2022-12-22   Rammeaftale vedr. Stormflodssikring (Sund & Bælt Holding A/S)
Nærværende udbud omfatter indgåelse af en rammeaftale med én virksomhed vedrørende fagteknisk bistand til følgende 3 stormflodsprojekter: • Stormflodsplan for Københavnsområdet • Stormflodssikring af Nordstrand i Dragør • Stormflodssikring af Kastrup Halvø Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ramboll Denmark - Water / Environment & Health
2022-12-13   Development of a new Sund & Bælt Transport Model (Sund & Bælt Holding A/S)
The contracting authorities (hereinafter "S&B") are putting out to tender a framework agreement regarding the development of a new Sund & Bælt Transport model. The winning tenderer is expected to perform the following services: - Develop a new transport model for S&B for both passenger and freight transport. - Collect and manage existing and new data suitable for estimating the new transport model. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Significance BV
2022-09-15   Rammeaftale om yderligere forundersøgelser for miljø og bæredygtighed til Kattegatforbindelsen – Kyst-Kyst (Sund & Bælt Holding A/S)
Nærværende udbud omfatter indgåelse af en rammeaftale med én virksomhed vedrørende rådgivning og bistand om yderligere forundersøgelser på miljø og bæredygtighed til Kattegatforbindelsen - Kyst-Kyst. Opgaverne angår bl.a. undersøgelser af klima- og miljøkonsekvenser samt bæredygtighedstiltag i forbindelse med en fast forbindelse over Kattegat jf. nærmere herom Ydelsesbeskrivelsen. Se udbuddet »
2022-08-22   Rengøringsservice - Sund & Bælt Holding A/S (Sund & Bælt Holding A/S)
Den udbudte ydelse vedrører løbende rengøringsservice og vinduespolering på ordregivers lokationer. Rengøringsservice og vinduespolering skal udføres på bl.a. administrationsbygninger, portalbygninger, materialegårde, teknik bygninger og ferieboliger på adresser lokaliseret omkring Storebælt (Korsør, Sprogø og Nyborg), København og Rødby. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal udføres i henhold til indsatsbaseret … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Serwiz+ A/S
2022-06-29   Udbud af vindafskærmning på Storebæltsbroens Østbro (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet vedrører fremstilling, levering og montering af vindafskærmning på Storebæltsbroens Østbro. Der skal opstilles vindafskærmninger både omkring pylonbenene samt ved ankerblokkene i hængebroens sidefag. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DAV Nordic AS
2022-06-17   Forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn – Miljøundersøgelse (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet vedrører forundersøgelse af en kommende Als-Fyn forbindelse. Opgaven består hovedsageligt i at redegøre for påvirkning af miljø og natur i relation til: • Forundersøgelse af kyst-kyst – Miljøundersøgelser Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2022-03-01   GNSS Tolling Engine functionality (Development and Implementation Agreement concerning delivery of functionality and... (Sund & Bælt Holding A/S)
Competitive procedure with negotiation for services required to design, develop, implement, test and operate a GNSS (Global Navigation Satellite System) Tolling Engine for the Danish road network, enabling Sund & Bælt to act as Toll Charger for the Danish EETS domain (hereafter the “Contract”). In the contract notice Section II.2.4) the requested functionality and services are further described, and the tender documents include a description of the project in further detail. The procurement is part of … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Be-Mobile NV
2022-03-01   Road Enforcement System (Framework Agreement concerning acquisition and implementation and Master Services Agreement... (Sund & Bælt Holding A/S)
Competitive procedure with negotiation for entering a Framework Agreement and a Master Services Agreement with one single operator for the acquisition, implementation and maintenance of Road Enforcement System (hereafter the “Contract”). The Framework Agreement will concern the acquisition of Road Enforcement System, education/training and documentation and the Master Services Agreement will concern services related to support and maintenance of the system during operation. In sec II.2.4) the requested … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ITS Teknik A/S Neology Inc.
2021-12-29   Genudbud af kantinedrift (Sund & Bælt Holding A/S)
Nærværende udbud omfatter drift af to kantiner under Sund & Bælt Holding A/S. Kantinedriften omfatter bl.a. morgenmad, frokost, rekvisitionssalg, frugtordning og mødeforplejning, herunder opsætning og afrydning til Sund & Bælt koncernens medarbejdere. Leverandøren skal endvidere levere forplejning til kurser, receptioner og repræsentative arrangementer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coor Service Management A/S
2021-12-16   Udbud af rammeaftale om landinspektørydelser (Sund & Bælt Holding A/S)
Rammeaftalen forventes helt overordnet at dække følgende ydelser; 1) Bistand til udarbejdelse og indgåelse af frivillige aftaler 2) Udarbejdelse af erstatningsforslag 3) Bistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af ekspropriation 4) Bistand i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse(r) og tilsvarende dokumenter med henblik på offentliggørelse og høring 5) Udvikling og vedligeholdelse af internt og eksternt GIS-værktøj 6) Matrikulære sager samt afsætning af skel og arealer i marken. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
2021-08-19   Kantineservice - Sund & Bælt (Sund & Bælt Holding A/S)
Sund & Bælt Holding A/S udbyder opgaven på vegne af: A/S Storebælt CVR nr.: 10 63 49 70 A/S Øresund CVR nr.: 15 80 78 30 Sund & Bælt Partner A/S CVR nr.: 26 01 91 33 BroBizz A/S CVR nr.: 31 85 48 22 A/S Femern Landanlæg CVR nr.: 32 56 79 67 Femern Bælt A/S CVR nr.: 28 98 65 64 Øresundsbro Konsortiet I/S CVR nr.: 24 24 67 87 Udbuddet omfatter drift af 2 kantiner (udbydes samlet) under Sund & Bælt Holding A/S. Vester Søgade 10, Kbh V: Opgaven omfatter drift af kantine for personale samt levering af … Se udbuddet »
2021-07-02   Rammeaftale om sporjustering af Storebæltsforbindelsen og Øresundsbanen (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet vedrører rammeaftale om sporjustering af Storebæltsforbindelsen og Øresundsbanen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aarsleff Rail A/S
2021-07-02   Rammeaftale om drift og vedligehold af MAXIMO vedligholdssystem (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet vedrører rammeaftale om drift og vedligehold af Sund & Bælts vedligeholdsplatform MAXIMO. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ernst & Young P/S
2021-03-18   Rammeaftale om drift og vedligehold af vejanlæg og grønne områder (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet vedrører rammeaftale om drift og vedligehold af vejanlæg og grønne områder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forstas A/S
2020-11-02   Udskiftning af regnvandspumper (1) (Sund & Bælt Holding A/S)
De eksisterende regnvandspumper, som er placeret i hhv. Halsskov (4 stk.) og Sprogøramper (4 stk.) skal udskiftes. Dette udbud omhandler således afmontering af gamle pumper og levering og montering af nye pumper i alt 8 stk. regnvandspumper. De er placeret i pumpestationer ved Storebæltstunnelens mundinger. Pumpestationerne afvander ramperne udenfor tunnelen. Pumperne er placeret i ex-klassificeret område. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PRONOR IndustriTeknik A/S
2020-09-21   Forsikringsmæglerassistance (Sund & Bælt Holding A/S)
Øresundsbro Konsortiet og Sund & Bælt-koncernen udbyder en kontrakt om forsikringsmæglerassistance, se afsnit II.2.4) nedenfor. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marsh A/S
2020-07-17   Aftale om levering og montering af vejbomme til storebæltsforbindelsen (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet vedrører levering og montering af vejbomme til Storebæltsforbindelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KIBO Sikring A/S
2020-07-17   Udskiftning af regnvandspumper i ramper på Storebælt (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet omfatter levering og installation af regnvandspumper til Storebæltsforbindelsen. Se udbuddet »
2020-07-03   Rammeaftale om drift, vedligehold og tekniske bistand i forbindelse med vedligehold af mekaniske og elekriske anlæg (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet vedrører rammeaftale om drift, vedligehold og teknisk bistand i forbindelse med vedligehold af mekaniske og elektriske anlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S
2020-04-17   Rammeaftale om jernbaneteknisk vedligehold Storebælt og Øresundsbanen (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet vedrører rammeaftale om jernbaneteknisk vedligehold af spor-, kørelednings- og sikringsanlæg, teknisk- og vinterberedskab, uheldsberedskab samt logistik på anlæggene ved Storebælts- og Øresundsforbindelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aarsleff Rail A/S
2020-03-13   Udbud af aftale om bankydelser vedr. driftskonti med tilhørende kreditfaciliteter og cash-management (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet vedrører cash-management af cashflowet fra driften i selskaberne i Sund & Bælt koncernen, samt Øresundsbo Konsortiet I/S, cash-management af de finansielle betalinger i den fælles finansforvaltning samt tilhørende kreditfaciliteter Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Handelsbanken
2019-12-19   Revisionsydelser for selskaber i Sund & Bælt koncernen (Sund & Bælt Holding A/S)
Revision og påtegning af årsrapport (koncernregnskab) og beslægtede revisionsopgaver herunder afgivelse af diverse erklæringer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
2019-06-03   Udbud af parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand (Sund & Bælt Holding A/S)
Sund og Bælt Holding A/S (S&B) ønsker at indgå 4 parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg og alm. bygværker. S&B koncernens (ex. Femern A/S) anlæg består af Øresundsforbindelsens landanlæg (Øresundsmotorvejen, Øresundsbanen og stationer på Øresundsbanen), Storebæltsforbindelsen (Øst- og Vestbroen, Øst-jernbanetunnelen og betalingsanlæg), … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atkins Danmark A/S COWI A/S (Broer, tunneler, marine konstruktioner) Niras A/S Rambøll – Transport – Bane
2019-03-01   Acquisition, Implementation and Maintenance of ANPR Enforcement Systems (Sund & Bælt Holding A/S)
This tender procedure concerns the award of a Framework Agreement and contract for the acquisition, implementation and maintenance of ANPR Enforcement Systems. The Framework Agreement will concern the acquisition of ANPR enforcement Systems, education/training and documentation as well as certain services related to support and maintenance of the system. Under item II.2.4) the requested solution is further described, and the tender documents include a description of the project in further detail. The … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EFKON GmbH
2019-02-08   Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af... (Sund & Bælt Holding A/S)
Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg. Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af rammeaftalen ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse. Se udbuddet »
2018-10-12   UPS og ensretteranlæg til Øresundsforbindelsens danske landanlæg (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet omhandler en rammeaftale på levering af UPS og ensretteranlæg til Sund og Bælt, til anvendelse på Øresundsforbindelsen danske landanlæg. Se yderligere information i udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JE-elkas A/S
2018-08-30   UPS-anlæg til Øresundsforbindelsens danske landanlæg (Sund & Bælt Holding A/S)
Rammeaftalen omfatter en leverance, herunder detail design af UPS- og ensretteranlæg til Øresundsforbindelsens danske landanlæg, FAT, levering til materialegård og deltagelse i SAT/idriftsættelse. Se uddybende beskrivelse nedenfor i afsnit II.2.4). Se udbuddet »
2018-06-27   Udbud af rammeaftale vedrørende opgradering, udvikling, vedligehold og drift af IT platform (Sund & Bælt Holding A/S)
Sund & Bælt-koncernen skal opgradere sine eksisterende lokalinstallerede ERP-løsninger til den nyeste cloudbaserede version og med integration til tredjepartsprodukter. Efterfølgende ønskes bistand til udvikling, vedligehold og drift af den opgraderede løsning. Der ønskes aftale med en Leverandør, der bl.a. kan bistå med at: 1) Identificere og afklare nuværende funktionalitet og processer i forhold til muligheder og begrænsninger i den cloudbaserede version; 2) Få etableret et system og en dataarkitektur … Se udbuddet »
2018-05-31   Udbud af Pensionsordning og Sundhedsforsikring (Sund & Bælt Holding A/S)
Sund & Bælt Holding A/S med samtlige datterselskaber udbyder herved kontrakt om pensionsordning og sundhedsforsikring til Sund & Bælt Holding A/S, Sund & Bælt Holding A/S til enhver tid værende datterselskaber, Øresundsbro Konsortiet I/S samt de til enhver tid værende medarbejdere heri, dog for så vidt angår Øresundsbro Konsortiet /S og Femern A/S alene medarbejdere med danske ansættelsesvilkår. omfanget af og de nærmere krav til pensionsordningen og sundhedsforsikringens indhold er nærmere beskrevet i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AP Pension
2018-05-02   Arbejdsskadeforsikring - Sund & Bælt (Sund & Bælt Holding A/S)
Sund & Bælt ønsker at tegne en arbejdsskadeforsikring for en treårig periode med mulighed for forlængelse 2 x 1 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Protector Forsikring ASA
2018-03-05   Rådgivning vedrørende mekaniske og elektriske installationer (Sund & Bælt Holding A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om rådgivning vedrørende ordregivers mekaniske og elektriske installationer. Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af rammeaftalen ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere. Detaljeret beskrivelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ÅF Infrastructure Planning A/S
2018-02-02   Rådgivning vedrørende mekaniske og elektriske installationer (Sund & Bælt Holding A/S)
Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale om rådgivning vedrørende ordregivers mekaniske og elektriske installationer. Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af indkøbet ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse. Se udbuddet »
2017-07-21   Consultant assistance to EasyGo and General EFC within Europa (Sund & Bælt Holding A/S)
The Consultant assistance tendered for primarily concerns assistance to Sund & Bælt Holding A/S in relationto fulfilment of task carried out by Sund & Bælt Holding A/S on behalf of EasyGo and secondly the consultant assistance concerns ad hoc assistance to Sund & Bælt Holding A/S in relation to Electronic fee collection (EFC). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ViaNova TransIT AS
2015-12-21   Aftale om forsikringsmæglerassistance (Sund & Bælt Holding A/S)
Sund & Bælt Holding A/S og Øresundsbro Konsortiet ønsker at indgå aftale om forsikringsmæglerassistance i tilknytning til de 2 selskaber (og datterselskabers) aktiviteter, herunder drift af Storebæltsforbindelsen (herunder 4 færgehavne), Øresundsforbindelsen og de danske tilslutningsanlæg til Øresundsforbindelsen. Mæglerassistancen omfatter bl.a. følgende opgaver: — Forsikringsudbud og -fornyelser. — Løbende mæglerassistance. — Assistance i forbindelse med risiko management og risk audits. — Skadebehandling. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marsh A/S
2015-11-13   Aftale om revisorassistance (Sund & Bælt Holding A/S)
Udbuddet omfatter gennemførelse af lovpligtig revision for ordregiver samt for ordregivers hel- og delvist ejede datterselskaber. Udbuddet omfatter tillige diverse revisorydelser i form af påtegninger og erklæringer mv., samt skattemæssig og regnskabsmæssig assistance. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret...
2015-11-10   Assistance vedr. printopgaver samt rådgivning og implementering af ad hoc-kommunikationsprojekter (Sund & Bælt Holding A/S)
Rammeaftalen vedrører produktion af printopgaver for kommunikationsafdelingen hos Sund & Bælt Holding A/S, som en del af dennes informationsopgaver i koncernen. Rammeaftalen dækker design og produktion af Sund og Bælt koncernens printopgaver, så som årsrapporter, brochurer og magasinet Connect samt ad hoc-produktion af diverse mindre brochurer, plakater og postkort. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gregorius DesignThinking ApS
2015-10-14   Rengøring og vinduespolering i Sund & Bælt koncernens lokaler i København (Sund & Bælt Holding A/S)
Kontrakten vedrører vinduespolering og rengøring af Sund & Bælt Holding A/S, samt tilhørende koncernselskabers lokaler i København. Bygningen er på ca. 13 500 m, jf. lejekontrakt (12 760 m i 7 plan, dertil kommer 1 045 m kældre i 2 plan). Der arbejder ca. 300 personer i hverdagene. Udover rengøring og vinduespolering vil kontrakten også omfatte levering af sanitetsprodukter (papir, sæbe, håndsprit, mv.), samt mulighed for indkøb af ekstrarengøring, som f.eks. polering af gulve. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S
2015-10-06   Rammeaftale vedrørende udvikling og drift af Sund & Bælt-koncernens Drupal- og WordPress-hjemmesider (Sund & Bælt Holding A/S)
Aftalen drejer sig om udvikling og drift af Sund & Bælt-koncernens Drupal- og WordPress hjemmesider, med et »core team« af medarbejdere, der deltager i møder med Sund & Bælt koncernens medarbejdere med relativt kort varsel flere gange om måneden. Disse møder vil forgå på dansk. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Peytz & Co A/S
2015-07-03   Ferry service on the route Spodsbjerg — Tårs, Denmark (Sund & Bælt Holding A/S)
The contract will involve two purpose built or existing double-ender ferries to sail a minimum of once an hour between Spodsbjerg and Tårs with all related services. For further information please see the ‘Technical Note’ available on www.sundogbaelt.dk/udbud Se udbuddet »
2015-05-04   Jernbanetekniske vedligeholdelsesopgaver (Sund & Bælt Holding A/S)
Vedligeholdelsesaktiviteterne på Sund og Bælts jernbaneanlæg, som er spor-, sikrings- og køreledningsanlæg er følgende: — afhjælpende vedligehold — forebyggende vedligehold — reinvesteringsopgaver (opgradering og ombygning) — teknisk beredskab (vagtordning) i forbindelse med akut afhjælpende vedligehold — transportkørsel (logistik) i forbindelse med udførelse af alle opgaver herunder for andre entreprenører med anvendelse af sund og bælts jernbanemateriel — SR-arbejdsledelse på jernbanen dækkende alle … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eltel Networks A/S
2015-03-24   Test of GNSS Tolling Systems (Sund & Bælt Holding A/S)
Sund & Bælt wish to test a GNSS-based road tolling system's ability to detect the correct driving on the toll roads and to calculate the correct corresponding road toll. Sund & Bælt are therefore planning a test trial with pre-defined routes to be run through several times. The routes are defined so that different challenging scenarios are included and so both the geographical and technical challenges of GNSS positioning are represented. The Supplier shall in this GNSS tolling test assist Sund & Bælt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kapsch TrafficCom AB Siemens A/S
2015-03-16   Aftale om mediaformidling, samt tilrettelæggelse og udførelse af reklamekampagner (Sund & Bælt Holding A/S)
Opgaven omfatter mediaformidling (forhandling og indkøb af medieplads med relevante aktører), samt tilrettelæggelse og udførelse af reklamekampagner for A/S Storebælt og BroBizz A/S. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mediacom
2015-03-09   Teknisk rådgivning i forbindelse med vedligehold af beton- og stålkonstruktioner (Sund & Bælt Holding A/S)
Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold samt gennemførelse af reinvesteringer og nyanlæg på beton- og stålkonstruktioner på Storebæltsforbindelsen og på Øresundsforbindelsens danske landanlæg. Aftalen omfatter også brotekniske installationer som f.eks. ekspansionsfuger, brolejer, hydrauliske buffere, kabler, kabelsvingninger, mm. Bistanden indebærer assistance ad hoc i relation til en bred vifte af opgaver, herunder især specialistydelser, eftersyn, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2015-03-06   Indkøb af tingskade-, drifttabs-, ansvars- og terrorforsikring (Sund & Bælt Holding A/S)
Indkøb af tingskade-, drifttabs-, ansvars- og terrorforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: If Lloyds
2013-11-08   Rammeaftale for udførelse af kundetilfredshedsanalyser og rådgivning i forbindelse hermed (Sund & Bælt Holding A/S)
Der ønskes en rammeaftale, der omfatter rådgivning i forbindelse med metodedesign, planlægning og udførelse af on-line-baseret kundetilfredshedsundersøgelse. Herudover omfatter aftalen rådgivning i forbindelse med rapportering og strategisk implementering af resultaterne. Aftalen gælder alle opgaver, der løses for Sund & Bælt Holding A/S samt alle de helt eller delvist ejede datterselskaber og samarbejder der indgås med ejeren (transportministeriet). Herudover ønskes der optioner på at udvide … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Genius Access A/S