Indkøb: Svendborg Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Svendborg Kommune

2023-09-25   Fersk kød (Det gode madhus I/S) (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af fersk kød til Det gode madhus I/S, Ryttervej 39, 5700 Svendborg.Ordregiver, der er et §60-selskab, leverer mad til pensionister i eget hjem i Langeland og Svendborg Kommuner, samt plejecentre i Svendborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BF-OKS A/S
2023-04-28   EU-udbud på levering af vintertjenester til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af vintertjeneste til Svendborg Kommune omfattende veje, stier og fortove i en del af Svendborg Kommune. Se udbuddet »
2023-02-24   EU-Udbud På Levering af Leje, Vask og Reparation af Arbejdsbeklædning til Ældrepleje i Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
EU-Udbud På Levering af Leje, Vask og Reparation af Arbejdsbeklædning til Ældrepleje i Svendborg Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elis Danmark A/S
2023-02-10   Udbud på levering af el-biler og serviceaftale til hjemmeplejen i Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering og service af 35 fabriksnye el-biler til hjemmeplejen i Svendborg Kommune, (herefter benævnt Ordregiver). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Autohuset Kronsbjerg A/S
2022-11-28   Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører lovpligtig kommunal rottebekæmpelse og lovpligtigt tilsyn af ejendomme i månederne oktober til og med februar til Svendborg Kommune.Udbuddet opdeles i 2 delaftaler således:• Delaftale 1, Effektiv lovpligtig kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelseForventet volumen på ca. 2.500 årlige anmeldelser• Delaftale 2, Lovpligtig tilsyn af ejendommeForventet årligt tilsyn af ca. 500 ejendomme.
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: C.C. Skadedyrs Service ApS
2022-09-28   Offentligt udbud efter light-regime på Sygemeldte borgere i Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Individuelle og gruppe forløb for borgere med sygedagpenge og i jobafklaringsforløb Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marselisborg
2022-09-20   Udbud på levering af vej- og parkdrift til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Udbuddet omfatter vej- og parkdrift i Svendborg Kommune, herunder drift og vedligeholdelse af arealer på og langs 850 km offentlig vej, 0,5 km2 ved skoler, 0,9 km2 idrætsanlæg og 1,4 km2 grønne områder inklusive strande, vandhuller, bassiner og springvand. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forstas A/S
2022-08-16   Tilbud til sygemeldte borgere i Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Individuelle og gruppe forløb for borgere med sygedagpenge og i jobafklaringsforløb. Se udbuddet »
2022-08-16   Individuelle forløb for borgere på ledighedsydelse (Svendborg Kommune)
Begrænset udbud af Individuelle forløb for borgere, der er tilkendt fleksjob og aktuelt er på ledighedsydelse Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marselisborg
2022-03-09   Udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp til fynske kommuner (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af psykologisk rådgivning, krisehjælp og råd og vejledning til Svendborg Kommunes ansatte samt de medlemskommuner af Fællesindkøb Fyn (FIF), som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale (herefter benævnt ordregiver). De forpligtede kommuner under FIF er Nyborg, Kerteminde, Nordfyn, Langeland og Faaborg-Midtfyn. Formålet med at yde medarbejderne psykologisk rådgivning er, at fastholde de ansatte i beskæftigelse ved at undgå længerevarende fravær med risiko … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Erhvervspsykologi A/S
2022-03-07   Varmepumpeanlæg Thurø og Lundby skoler (Svendborg Kommune)
Den udbudte ydelse vedrører levering af flere varmepumpeanlæg til Thurø samt Lundby skole i Svendborg kommune. Se udbuddet »
2022-01-26   Rammeaftale på levering af visiteret kørsel til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Rammeaftale på levering af visiteret kørsel af borgere fra og til egen bopæl, til og fra såvel læger og speciallæger som Ordregivers egne enheder og institutioner, samt i mindre omfang øvrige lokationer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HB-Care A/S
2021-08-23   Udbud på levering af visiteret kørsel til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Udbuddet, der er opdelt i 5 delkontrakter med underliggende delkontrakter, omfatter alle befordring af visiterede borgere i Svendborg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: VIKINGBUS Danmark A/S VKINGBUS Danmark A/S
2021-08-18   Høretekniske Hjælpemidler (Svendborg Kommune)
Høretekniske Hjælpemidler til KomUdbud Se udbuddet »
2021-06-09   Rengøringsydelser til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Svendborg Kommune sender rengøringsydelser i udbud, fordelt på 3 delaftaler. Delaftale 1 og 2 er almindelig rengøring af kommunens forskellige enheder. Delaftale 3 er rengøringsydelse af kommunens offentlige toiletter. Svendborg kommune, kører med en kombinationsmodel på området for rengøring, hvor rengøringen på ca. 2/3 af matriklerne varetages af kommunens egne rengøringsassistenter, mens ca. 1/3 er udliciteret til private rengøringsfirmaer via dette udbud. Der vil være en obligatorisk besigtigelse af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service Klassisk Rengøring ApS Udbud af rengøringsydelser til Svendborg Kommune
2021-05-17   Rengøringsydelser til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Svendborg Kommune sender rengøringsydelser i udbud, fordelt på 3 delaftaler. delaftale 1 og 2 er almindelig rengøring af kommunens forskellige enheder. Delaftale 3 er rengøringsydelse af kommunens offentlige toiletter. Svendborg kommune, kører med en kombinationsmodel på området for rengøring, hvor rengøringen på ca. 2/3 af matriklerne varetages af kommunens egne rengøringsassistenter, mens ca. 1/3 er udliciteret til private rengøringsfirmaer via dette udbud. Der vil være en obligatorisk besigtigelse af … Se udbuddet »
2021-05-12   Rengøringsydelser til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Svendborg Kommune sender rengøringsydelser i udbud, fordelt på 3 delaftaler. delaftale 1 og 2 er almindelig rengøring af kommunens forskellige enheder. Delaftale 3 er rengøringsydelse af kommunens offentlige toiletter. Svendborg kommune, kører med en kombinationsmodel på området for rengøring, hvor rengøringen på ca. 2/3 af matriklerne varetages af kommunens egne rengøringsassistenter, mens ca. 1/3 er udliciteret til private rengøringsfirmaer via dette udbud. Se udbuddet »
2021-05-10   Levering af leje og opsætning af sanitære faciliteter til Svendborg Kommune i forbindelse med afholdelse af DGI... (Svendborg Kommune)
Svendborg Kommune skal i perioden. 30. juni – 3. juli 2022 være værtsby for DGI Landsstævne 2022 (L2022). Der skal i forbindelse med afvikling af Landsstævnet, tilvejebringes et antal toilet- og badefaciliteter mv., til brug ved indkvarteringssteder, så der bliver en ensartet standard for alle, ligesom der skal etableres toiletfaciliteter og vandposter ved idrætsaktiviteter, fanzoner, bespisningsområder og underholdningsområder mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Godik ApS Udbud af sanitære faciliteter til DGI...
2020-12-11   Udbud på levering af ”Vedligeholdelse af maskineriet m.m. på M/F Højestene, M/F Hjortøboen, og M/S Helge” til... (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører planlagt og akut maskinevedligeholdelse af Svendborg Havns skibe. Se udbuddet »
2020-11-20   Udbud på levering af ”Vedligeholdelse af maskineriet m.m. på M/F Højestene, M/F Hjortøboen, og M/S Helge” til... (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører planlagt og akut maskinevedligeholdelse af Svendborg Havns skibe. Se udbuddet »
2020-05-28   Leje af sanitære faciliteter til Svendborg Kommune i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet 2021 (Svendborg Kommune)
Svendborg Kommune skal i perioden 1. – 4. juli 2021 være værtsby for DGI Landsstævne 2021 (L2021). Der skal i forbindelse med afvikling af Landsstævnet, tilvejebringes et antal toilet- og badefaciliteter mv., til brug ved indkvarteringssteder, så der bliver en ensartet standard for alle, ligesom der skal etableres toiletfaciliteter og vandposter ved idrætsaktiviteter, fanzoner, bespisningsområder og underholdningsområder mv. Ordregiver har desuden tilvalgt følgende frivillige udelukkelsesgrunde i … Se udbuddet »
2020-03-24   Levering af leje og opsætning af sanitære faciliteter til Svendborg Kommune i forbindelse med afholdelse af DGI... (Svendborg Kommune)
Svendborg Kommune skal i perioden 1. – 4. juli 2021 være værtsby for DGI Landsstævne 2021 (L2021). Der skal i forbindelse med afvikling af Landsstævnet, tilvejebringes et antal toilet- og badefaciliteter mv., til brug ved indkvarteringssteder, så der bliver en ensartet standard for alle, ligesom der skal etableres toiletfaciliteter og vandposter ved idrætsaktiviteter, fanzoner, bespisningsområder og underholdningsområder mv. Se udbuddet »
2020-02-24   Udbud af telte, borde, bænke, gulve mm til Landsstævnet 2021 (Svendborg Kommune)
Svendborg Kommune skal i perioden 1. – 4.7.2021 være værtsby for DGI Landsstævne 2021 (L2021). Der skal i forbindelse med afvikling af Landsstævnet tilvejebringes et antal telte mv., borde og bænke til brug ved idrætsaktiviteter, fanzoner, bespisningsområder og underholdningsområder mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ørsted Telte A/S
2020-02-12   Udbud af telte, borde, bænke, gulve mm til Landsstævnet 2021 (Svendborg Kommune)
Svendborg Kommune skal i perioden 1. – 4.7.2021 være værtsby for DGI Landsstævne 2021 (L2021). Der skal i forbindelse med afvikling af Landsstævnet tilvejebringes et antal telte mv., borde og bænke til brug ved idrætsaktiviteter, fanzoner, bespisningsområder og underholdningsområder mv. Se udbuddet »
2020-02-05   Individuelle forløb for borgere med udfordringer udover ledighed (Svendborg Kommune)
Ydelsen omhandler et individuelt udviklingsforløb, der skal sigte mod at udvikle den enkelte borgers arbejdsevne mest muligt og altid i en virksomhedsrettet kontekst, da vi er af den opfattelse, at man bliver klar til arbejdsmarkedet på arbejdsmarkedet. Borgere i målgruppen har alle udfordringer udover ledighed. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISU
2020-01-22   Leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune i forbindelse med afholdelse af landsstævnet i 2021 (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune, i forbindelse med afholdelse af landsstævnet i 2021, i uge 26. I den forbindelse udbydes nærværende opgave bestående af leje, levering, opsætning, nedtagning af midlertidige tribuner til landsstævnestadion. Tribunen som skal placeres på en allerede eksisterende vold. Tribunen består af mindre tribuner som vist i de vedhæftede billeder i kravspecifikation bilag 2. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: European Tour Produktion ApS
2020-01-14   Leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune i forbindelse med afholdelse af landsstævnet 2021 (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune, i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet i 2021, i uge 26. I den forbindelse udbydes nærværende opgave bestående af leje, levering, opsætning, nedtagning af midlertidige tribuner til landsstævnestadion. Tribunen som skal placeres på en allerede eksisterende vold. Tribunen består af mindre tribuner som vist i de vedhæftede billeder i kravspecifikation bilag 2. Se udbuddet »
2019-12-13   EU-udbud på levering af kropsbårne hjælpemidler (ortoser, bandager, korsetter mv) til et antal KomUdbud-kommuner (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af kropsbårne hjælpemidler (ortoser, bandager, korsetter mv.) til de medlemskommuner af KomUdbud. Området er i medfør af servicelovens § 112, stk. 3 underlagt reglerne for frit valg, jf. bekendtgørelse nr. 798 af 7.8.2019 § 6. Det medfører at borgerne frit kan vælge en anden leverandør, end de som ordregiverne har aftale med, mod selv at betale evt. merudgift. Udbuddet er opdelt i 6 delområder. Se udbuddet »
2019-07-11   Levering af bespisning til deltagerne mfl. ved DGI Landsstævnet 2021 (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af bespisning af deltagerne mfl.-på DGI Landsstævne 2021 (L2021) til Svendborg Kommune og DGI (herefter benævnt ordregiver). DGI Landsstævne er Danmarksstørste idrætsfestival, hvor omkring 25 000 deltagere hvert fjerde år møder en ny værtsby, der kan præsentere et væld af idrætsaktiviteter, fællesskab, fest og farver. Ved L2021 forventes det, at der vil være omkring 30 forskellige idrætter med flere hundrede forskellige aktiviteter og et stort musikprogram. De mange gæster … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Cater A/S
2019-03-20   Udbud efter light-regime på danskuddannelse til voksne udlændinge mf. i Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Svendborg Kommune ønsker i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1128 af 13.10.2017 tilbud på levering af dansk uddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udbuddet gennemføres i henhold til Lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) afsnit 3 om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser. Udbuddet gennemføres efter præmissen om light-regimet jf. udbudslovens § 186 – 189. CPV-koderne 80400000, Voksenundervisning og undervisning i øvrigt, 80500000, Uddannelsestilbud og 80580000, Afholdelse af sprogkurser, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Flygtningehjælp
2018-12-07   Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Lovpligtigt kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune fordelt på 3 delaftaler: - Delaftale 1: Effektiv lovpligtig kommunal rottebekæmpelse efter anmeldelse, - Delaftale 2: Lovpligtig kommunal weekend og helligdagsbekæmpelse, - Delaftale 3: Lovpligtig tilsyn af ejendomme. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anticimex Anticimex A/S Kiltin
2018-09-19   Fersk kød til kantiner og bosteder i Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Levering af fersk kød til udvalgte kantiner og bosteder i Svendborg Kommune. Det samlede indkøb af Fersk Kød forventes på årsbasis at udgøre cirka 800 000 DKK ekskl. moms. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BF-OKS A/S
2018-09-07   Udbud efter light-regime på beskæftigelsesindsats til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Udbud over tærskelværdien i henhold til light-regimet på beskæftigelsesindsats til Svendborg Kommune. Kontrakten er opdelt i følgende 3 delområder, der igen er opdelt i underliggende forsørgelsesgrupper: - Delaftale 1: Jobparate borgere med behov for målrettet hjælp til jobsøgning, - Delaftale 2: Borgere med udfordringer ud over ledighed, - Delaftale 3: Tilbud til sygemeldte borgere. Tryk her https://permalink.mercell.com/91109691.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AS3 Public A/S Marselisborg - Center for Udvikling,... Quick Care A/S
2018-05-28   Levering af Fiber- og bredbåndsforbindelser i Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Nærværende udbud omhandler levering af fiberforbindelser til de i Bilag 3 - Tilbudsliste angivende leverings steder. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, hvor delaftale 1 er sammensat af 2 grupperinger, som beskrevet i afsnit 3 - Udbuddets omfang. Udbuddet omhandler følgende delaftaler: Delaftale 1: Større kommunale lokationer med mange medarbejdere og behov for stor og kompleks kapacitet pt. 87 adresser i henhold til bilag 3, tilbudsliste, faneblad "Store lokationer". Mindre kommunale lokationer med få … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TDC A/S
2018-05-17   Levering af Leje, Vask og Reparation af Arbejdsbeklædning til Ældreplejen i Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Levering af leje, vask og reparation af Arbejdsbeklædning til ældreplejen i Svendborg Kommune. Se udbuddet »
2018-04-12   Levering af leje, vask og reparation af Arbejdsbeklædning til ældreplejen i Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Levering af leje, vask og reparation af Arbejdsbeklædning til ældreplejen i Svendborg Kommune. Se udbuddet »
2018-04-10   Tolkeydelser (Svendborg Kommune)
Begrænset udbud vedrører levering af tolkeydelser på alle sprog til 7 tilmelde medlemskommuner i KomUdbud: — - Esbjerg, — - Fanø, — - Fredericia, — - Lemvig, — - Middelfart, — - Randers, — - Svendborg, — -Sønderborg. Der efterspørges følgende tolkeydelser: — - Fremmødetolkning, — - Videotolkning, — - Telefontolkning, — - Skriftlige oversættelser. Tryk her https://permalink.mercell.com/83782060.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Flygtningehjælp
2018-02-27   Udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af psykologisk rådgivning, krisehjælp og råd og vejledning til Svendborg Kommunes ansatte samt de medlemskommuner af Fællesindkøb Fyn (FIF), som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale (herefter benævnt ordregiver). De forpligtede kommuner under FIF er Nyborg, Kerteminde, Langeland og Faaborg-Midtfyn. Formålet med at yde medarbejderne psykologisk rådgivning er, at fastholde de ansatte i beskæftigelse ved at undgå længerevarende fravær med risiko for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Erhvervspsykologi A/S
2018-01-29   Levering af mælkeprodukter til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Offentlig EU Udbud på Levering af mælkeprodukter til Svendborg Kommune (til udvalgte institutioner og afdelinger). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ove Pedersen (Mælk En Gros A/S)
2018-01-23   Udbud på levering af Vandløbsvedligeholdelse til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af vandløbsvedligeholdelse til Svendborg Kommune. Formålet med vedligeholdelse af vandløb er at sikre afledning af vand igennem vandløbene under hensyntagen til miljømæssige krav til vandløbskvaliteten. Det udbudte område er omfattet af følgende: — Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 af lov om vandløb, link, — Regulativer for offentlige vandløb i Svendborg Kommune, som udgør det formelle grundlag for vandløbsvedligeholdelsen, link, — Grødeskæringsvejledning, vejledning … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2018-01-16   Levering af fersk kød til Det Gode Madhus i Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Udbuddet er gældende for ”Det Gode Madhus”, Ryttervej 39, 5700 Svendborg. Det Gode Madhus er Svendborg kommunes kommunale leverandør af mad til pensionister i eget hjem og til pensionister på plejecentre i Svendborg kommune. Personalet sætter en ære i at sammensætte retter af råvarer, som er en sand nydelse for øjet og en smagsoplevelse. Der anvendes så vidt muligt årstidens råvarer og gerne lokale varer. Maden tilberedes efter gamle traditioner tilsat ny viden, så maden både er nærende og velsmagende og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BF-OKS A/S
2017-10-27   Udbud af Løn- og Vagtplansystem (Svendborg Kommune)
Svendborg Kommune udbyder hermed et integreret Løn- og Vagplansystem, hvor der ønskes en hosted løsning driftafviklet i leverandørens driftsmiljø. Tryk her https://permalink.mercell.com/74774897.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2017-05-05   EU-udbud på vintertjeneste (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører udførelse af vintertjeneste for Svendborg Kommune, omfattende veje, stier og fortove i en del af Svendborg Kommune. Der er i alt 9 områder der kan bydes på, de 6 af områderne er på veje, hvoraf 1 område er med 2 lastbiler, 1 område er med 1 lastbil og 1 traktor og 4 områder er med 3 traktorer. De sidste 3 områder er på cykelstier og få fortovsstrækninger, hvert af disse områder er med 1 traktor. Der kan afgives tilbud på 1, flere eller alle områder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EKJ Renovation & Containerudlejning A/S FK Agro ApS Lillegaardens Maskinstation & Foder Østfyns Haveservice Sindahl Maskinstation v/Kurt Sindahl
2017-05-03   Levering af rengøringsydelser til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Levering af rengøringsydelser fordelt på 3 delaftaler til Svendborg Kommune. Delaftale 1 indeholder 32 enheder — Delaftale 2 indeholder 12 enheder — Delaftale 3 indeholder 19 enheder. Bemærk, det er obligatorisk at deltage i besigtigelse for delaftale 1 den 15. og den 16.5.2017 samt delaftale 2 den 17.5.2017. Manglende deltagelse i besigtigelse bevirker, at eventuelt efterfølgende tilbud ikke vil være konditionsmæssige. Der er frist for tilmelding til besigtigelsen den 11.5.2017. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danren Bogdol A/S Klassisk Rengøring ApS
2017-03-29   Befordring af visiterede borgere til Svendborg Kommune (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af visiteret kørsel til samtlige ordregivers enheder og institutioner. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: — Delaftale 1: Lukket skolebuskørsel til 14 kommunale skoler/skoleafdelinger og 6 frie grundskoler. Forventet omsætning: 4 000 000 DKK/år — Delaftale 2: Kørsel til specialinstitutioner. Forventet omsætning: 5 800 000 DKK/år — Delaftale 3: Kørsel til beskyttede værksteder. Forventet omsætning: 3,100 000 DKK/år — Delaftale 4: Kørsel af ældre til aktivitetscentre. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Taxa Syd a.m.b.a. Vester Skerninge Bilerne af 1974 ApS
2016-11-16   EU-udbud på maskinvedligeholdelse m.m. på Svendborg Havns skibe (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører rammeaftale på maskinvedligeholdelse af Svendborg Havns skibe, herunder — M/F Højestene — M/S Helge — M/F Hjortøboen — Svendborg Pilot. Der vil udover maskinvedligehold også i mindre omfang skulle foretages stålarbejder på skibene, herunder udskiftning af plader eller reparation af ramper. Dokning er ikke omfattet af udbuddet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Petersen & Sørensen Motorværksted A/S
2016-10-26   EU-udbud på drift og vedligehold af grønne områder, veje m.v (Svendborg Kommune)
Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af 850 km offentlig vej, 0,5 km² ved skoler, 0,9 km² ved idrætsanlæg, 1,4 km² ved grønne områder inklusiv strande, vandhuller, bassiner og springvand. Opgaverne omhandler reparation af belægninger, klipning af rabatter, renholdelse, klipning af hegn, blomster, buske, hæk, pur og vintertjeneste. Der kan alene afgives tilbud på de samlede udbudte ydelser. Det kan samtidig oplyses, jf. Udbudslovens § 49, at udbuddet ikke er opdelt i særskilte delaftaler, da et … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2016-10-14   Kørsel af Plejesenge og Hjælpemidler (Svendborg Kommune)
Opgaven omfatter levering og afhentning af senge og øvrigt hjælpemiddeludstyr til visiterede borgere i Svendborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2015-09-24   Levering af lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til KomUdbud (Svendborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til 6 medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den hermed udbudte rammeaftale. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/53570520.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anticimex A/S