Indkøb: Helsingør Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Helsingør Kommune

2023-10-20   Vask af eget tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere (Helsingør Kommune)
Helsingør Kommune og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde kontrakt på vask af eget tøj og linned for visiterede hjemmeboende Borgere.Den udbudte ydelse omfatter afhentning, vask, pakning og aflevering i en sådan stand, at Borgeren uden videre kan benytte tøjet.I henhold til Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2, har Kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, herunder vask af tøj og linned, til Borgere, der ikke selv kan udføre … Se udbuddet »
2023-08-10   Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning (Helsingør Kommune)
Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) er gået sammen om at udbyde kontrakter på vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper:Den udbudte ydelse omfatter således den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder bl.a.:
  • Pakning og levering af rene beklædningsdele
  • Afhentning af urent beklædning
  • Sortering, vask og tørring af beklædning

Der udbydes to delaftaler med én leverandør på hver aftale. Delaftale 1: … Se udbuddet »

2023-07-05   Offentligt EU-udbud af leveringsaftale på servere (Helsingør Kommune)
Helsingør Kommunes it-afdeling skal i december 2023 udskifte servere og storage. Backupløsningen er udbudt i foråret 2023, og bliver implementeret i september-oktober 2023. Service og support på det nuværende server-setup udløber ultimo oktober 2023, og derfor skal en ny løsning være i drift senest 1. december 2023. Den tilbudte løsning skal være fremtidssikret til at matche behovet for serverinfrastruktur de kommende 5 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Businessmann A/S
2023-01-04   Offentligt udbud af ventilationsservice nov. 2022 (Helsingør Kommune)
Ordregiver udbyder som en tjenesteydelse service på ventilationsanlæg (med tilhørende brandspjæld), som fremgår af Tilbudslisten, inkl. udskiftning af filtre. Pris for filtre skal være inkluderet i serviceprisen.Ventilationsservice skal sikre, at ventilationsanlægget kører optimalt for både indblæsning og udsugning samt sikre god drift af ventilationsanlæg.Bemærk at tjenesteydelsen udbydes under CPV kode 71315410, hvorfor de nye regler i udbudsloven omkring personer under oplæring som trådte i kraft 1. … Se udbuddet »
2022-11-25   Offentligt udbud af ventilationsservice nov. 2022 (Helsingør Kommune)
Ordregiver udbyder som en tjenesteydelse service på ventilationsanlæg (med tilhørende brandspjæld), som fremgår af Tilbudslisten, inkl. udskiftning af filtre. Pris for filtre skal være inkluderet i serviceprisen.Ventilationsservice skal sikre, at ventilationsanlægget kører optimalt for både indblæsning og udsugning samt sikre god drift af ventilationsanlæg.Bemærk at tjenesteydelsen udbydes under CPV kode 71315410, hvorfor de nye regler i udbudsloven omkring personer under oplæring som trådte i kraft 1. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Interklima ApS
2022-10-11   Svømmehallen - Udbud af totalrådgivning og totalentreprise (Inddragende Byggeri) (Helsingør Kommune)
Helsingør Svømmehal trænger efter mange år til en omfattende fornyelse, ligesom svømmehallens kapacitet ikke er stor nok. Derfor har Helsingør Kommune besluttet at opføre en ny bassinbygning ved siden af den eksisterende samt at renovere den gamle svømmehals omklædningsrum. Derudover foretages en generel bygningsrenovering af den gamle svømmehal. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Svend Aage Christiansen, Hellum A/S Sweco Danmark A/S
2022-10-06   Offentligt udbud af service m.v. på AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA (Helsingør Kommune)
Udbuddet omfatter service på en række eksisterende anlæg af kategorierne: 1. AIA (indbrudsalarm) 2. TVO (tv-overvågning) 3. ABA (brandalarm) 4. AVA (varsling) Endvidere omfatter udbuddet eventuelle reparationer på en række eksisterende anlæg af kategorierne: 1. AIA (indbrudsalarm) 2. ADK (adgangskontrol) 3. TVO (tv-overvågning) 4. ABA (brandalarm) 5. ABDL (branddørlukning) 6. AVA (varsling) Installation af evt. nye AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA anlæg er omfattet af udbuddet. Endelig omfatter udbuddet … Se udbuddet »
2022-09-21   Offentligt udbud af service m.v. på AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA (Helsingør Kommune)
Udbuddet omfatter service på en række eksisterende anlæg af kategorierne: 1. AIA (indbrudsalarm) 2. TVO (tv-overvågning) 3. ABA (brandalarm) 4. AVA (varsling) Endvidere omfatter udbuddet eventuelle reparationer på en række eksisterende anlæg af kategorierne: 1. AIA (indbrudsalarm) 2. ADK (adgangskontrol) 3. TVO (tv-overvågning) 4. ABA (brandalarm) 5. ABDL (branddørlukning) 6. AVA (varsling) Installation af evt. nye AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G4S Security Services A/S
2022-07-14   Offentligt EU-udbud af ventilationsservice (Helsingør Kommune)
Ordregiver udbyder som en tjenesteydelse service på ventilationsanlæg (med tilhørende brandspjæld), som fremgår af Tilbudslisten, inkl. udskiftning af filtre. Pris for filtre skal være inkluderet i serviceprisen.Ventilationsservice skal sikre, at ventilationsanlægget kører optimalt for både indblæsning og udsugning samt sikre god drift af ventilationsanlæg.Bemærk at tjenesteydelsen udbydes under CPV kode 71315410, hvorfor de nye regler i udbudsloven omkring personer under oplæring som trådte i kraft 1. … Se udbuddet »
2022-07-01   Renovering og ombygning af Værftshallerne Etape 1 - Tag og installationer (Helsingør Kommune)
Værftshallerne renoveres efter principperne som fremgår af de udarbejdet strategier for henholdsvis restaurering og bæredygtighed. I fremtiden skal Værftshallerne danne rammer om den nationale og internationale bådebygger- og sejlmageruddannelse (U/NORD), maker – og iværksættermiljø, åbent maritimt værksted (Hal 16), kunstværksteder, byproduktion og handel, kommercielle events og kulturoplevelser på både lokalt og internationalt niveau. Bygherren har valgt at opdele projektet i flere etaper som kan … Se udbuddet »
2022-06-30   Udbud af pladsanvisningssystem (Helsingør Kommune)
Ordregivers nuværende kontrakt om pladsanvisningssystem driftet af KMD udløber ultimo 2022, og dermed skal der indkøbes nyt system til idriftsættelse senest pr. 01.11.2022Kontraktens indhold omfatter følgende hovedelementer:• Implementering af pladsanvisningssystem• Initialuddannelse• Drift og vedligehold• Helpdesk og supportEndvidere indgår optioner på:• Arkivering• Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik• Levering af Ledelsesinformation• Exit (Overdragelse af data ved kontraktens ophør) Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2022-03-31   Udbud af pladsanvisningssystem (Helsingør Kommune)
Ordregivers nuværende kontrakt om pladsanvisningssystem driftet af KMD udløber med udgangen af september 2022, og dermed skal der indkøbes nyt system til idriftsættelse senest pr. 01.10.2022Kontraktens indhold omfatter følgende hovedelementer:• Implementering af pladsanvisningssystem• Initialuddannelse• Drift og vedligehold• Helpdesk og supportEndvidere indgår optioner på:• Arkivering• Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik• Levering af Ledelsesinformation• Exit (Overdragelse af … Se udbuddet »
2022-03-24   Udbud af pladsanvisningssystem (Helsingør Kommune)
Ordregivers nuværende kontrakt om pladsanvisningssystem driftet af KMD udløber med udgangen af september 2022, og dermed skal der indkøbes nyt system til idriftsættelse senest pr. 01.10.2022 Kontraktens indhold omfatter følgende hovedelementer:• Implementering af pladsanvisningssystem • Initialuddannelse• Drift og vedligehold• Helpdesk og supportEndvidere indgår optioner på:• Arkivering• Udtræk, validering og aflevering af data til Danmarks Statistik• Levering af Ledelsesinformation• Exit (Overdragelse … Se udbuddet »
2022-03-17   EU udbud med forhandling vedrørende indkøb af inventar til nyt Sundhedshus i Helsingør Kommune (Helsingør Kommune)
EU udbud med forhandling vedrørende indkøb af inventar til nyt Sundhedshus i Helsingør Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HolmrisB8
2022-03-14   Offentligt udbud af vinduespolering og tagrenderens (Helsingør Kommune)
Helsingør Kommune udbyder vinduespolering og tagrenderens. Opgaverne er opdelt i 2 geografiske delaftaler, således at Leverandøren inden for den geografiske delaftale skal løse både opgaven med vinduespolering og opgaven med tagrenderens. Det er et krav, at Tilbudsgiver deltager i en fælles besigtigelse af en række af Kommunen udvalgte ejendomme. Det nærmere forløb for besigtigelsen vil blive aftalt på dagene. Besigtigelse gennemføres den 29. og 30. marts 2022, begge dage fra kl. 8.00. Første dag (dvs. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S Profil Service A/S
2022-02-02   Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Helsingør Kommune)
Helsingør Kommune udbyder beskæftigelsesrettede indsatser, efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Opgaven har senest været i udbud i efteråret 2021, men blev annulleret grundet uklarheder i materialet. Udbudsmaterialet har været igennem en større tilretning, og sendes nu i udbud på ny. Rammeaftalernes samlede maksimale værdi er 60.000.000 DKK. De udbudte rammeaftaler træder i kraft den 1. juni 2022 og udløber den 01. juni 2024. Ordregiver har option på at kunne forlænge de udbudte rammeaftaler i op … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Healthcare A/S Ramsdal A/S
2022-01-17   Udbud af trådløst netværksudstyr (Helsingør Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende indkøb af trådløst netværksudstyr. Rammeaftalens maksimale varighed er 4 år. Rammeaftalen træder i kraft 18. marts 2022 og løber til og med 17. marts 2026 uden mulighed for yderligere forlængelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atea A/S
2021-11-09   Udbud af netværksudstyr (Helsingør Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende indkøb af netværksudstyr, herunder switche, adgangspunkter, kabler, netværksmoduler mv. Rammeaftalens maksimale varighed er 4 år. Rammeaftalen træder i kraft 1. februar 2022 og løber til og med 31. januar 2026 uden mulighed for yderligere forlængelse. Se udbuddet »
2021-11-05   Renovering af Nordvestskolen (Helsingør Kommune)
Entreprisen omfatter renovering af Nordvestskolen, Bygning 02-12 (bygninger B01 A+B samt B09 er ikke omfattet). Renoveringen vedrører blandt andet klima-, facade- og tagrenovering samt miljøsanering. Projektet er nærmere beskrevet i Byggesagsbeskrivelsen og Projektbeskrivelsen. Projektet gennemføres i totalentreprise. Se udbuddet »
2021-10-13   Udbud af netværksudstyr (Helsingør Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende indkøb af netværksudstyr, herunder switche, adgangspunkter, kabler, netværksmoduler mv. Rammeaftalens maksimale varighed er 4 år. Rammeaftalen træder i kraft 1. februar 2022 og løber til og med 31. januar 2026 uden mulighed for yderligere forlængelse. Se udbuddet »
2021-10-03   Udbud af netværksudstyr (Helsingør Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende indkøb af netværksudstyr, herunder switche, adgangspunkter, kabler, netværksmoduler mv. Rammeaftalens maksimale varighed er 4 år. Rammeaftalen træder i kraft 1. februar 2022 og løber til og med 31. januar 2026 uden mulighed for yderligere forlængelse. Se udbuddet »
2021-09-20   Udbud af beskæftigelsesrettede indsatser, efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Helsingør Kommune)
Helsingør Kommune udbyder beskæftigelsesrettede indsatser, efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende beskæftigelsesrettede indsatser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Se udbuddet »
2021-05-12   Udbud af totalrådgivning og hovedentreprise Ketchercenteret Helsingør (Helsingør Kommune)
Helsingør Kommune ønsker at samle tennis- og badmintonfaciliteterne i et nyt Ketchercenter på vandsiden af Nordre Strandvej ved den nuværende bevaringsværdige badmintonhal. Tennisfaciliteterne er i dag placeret på begge sider af Nordre Strandvej. På vandsiden er 6 udendørs baner, parkeringsareal samt klublokale, depot og omklædningsfaciliteter i badmintonhallen. På landsiden er 2 udendørs baner og en hal med 2 indendørs baner. I 2018 startede kommunen op på processen med at byudvikle det gamle … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Christensen & CO Arkitekter Juul og Nielsen A/S
2021-04-07   Rengøringsservice - Helsingør Kommune (Helsingør Kommune)
Udbuddet vedrører rengøringsservice på en række institutioner i Helsingør Kommune. De af udbuddet omfattede lokationer fremgår kontraktbilag 2A. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: - Delaftale 1 - Hornbæk-Ålsgårde-Snekkersten - Delaftale 2 - Kulturværftet-Toldkammeret. Kvalitetskravene til den udførte … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A/S Max Hansen Rengøring Forenede Service A/S
2021-02-12   Bygherrerådgivning Værftshallerne Helsingør (Helsingør Kommune)
Helsingør Kommune ønsker de oprindelige værftshaller fra 1882-1883 der i dag er uistandsatte renoveret og transformeret til kulturelle formål. Helsingør Kommune har afsat 91 mio. DKK til de indledende arbejder med klimaskærm og teknik. Det forventes at den samlede projektøkonomi bliver væsentlig højere beroende på fondstilskud. Dialog med kommende brugere pågår, og det forventes at bygherrerådgiver inddrages i udarbejdelse af byggeprogram og disponering af hallernes anvendelse. Bygherrerådgiver vil … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S
2020-09-17   Udbud af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til Indkøbsfællesskab Nordsjælland (Helsingør Kommune)
Udbuddet vedrører levering af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til 12 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland. Rammeaftalen forventes indgået med én tilbudsgiver. Det er ikke muligt for tilbudsgiver at afgive tilbud på én enkelt kommune. Se udbuddet »
2020-04-22   Udbud af hobby- og beskæftigelsesmaterialer (Helsingør Kommune)
Udbuddet vedrører levering af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til 12 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland. Rammeaftalen forventes indgået med én tilbudsgiver. Det er ikke muligt for tilbudsgiver at afgive tilbud på én enkelt kommune. Se udbuddet »
2020-02-14   Udbud af totalindretning af plejehjem (Hornbækhave) (Helsingør Kommune)
Udbuddet omfatter udarbejdelse af et indretningsforslag samt levering af inventar til totalindretning af centerbygning og boligfællesarealer i det nye plejehjem Hornbækhave i Hornbæk. Opgaven har tidligere været udbudt under en SKI-rammeaftale, men genudbydes efter aflysning af miniudbuddet som et eu-udbud under i henhold til udbudsformen udbud med forhandling iht. udbudslovens § § 61-66. Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation mhp. at opnå den bedst mulige kvalitet indenfor den faste beløbsramme, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Holmris B8
2019-06-28   Offentligt udbud af rammeaftale om saltspredere til NSPV 2019-2022 (Helsingør Kommune)
Nærværende udbud vedrører indkøb af saltspredere til Nordsjællands Park og Vej (NSPV) til levering i Helsingør- og Fredensborg Kommune i 2019-2022. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Epoke A/S
2019-06-18   Udbud af tolkeydelser til Indkøbsfællesskab Nordsjælland (Helsingør Kommune)
11 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde tolkeydelser. De udbudte tolkeydelser benyttes ved kontrol, behandling, samtaler og ved skriftlige oversættelser. De anvendes primært på beskæftigelses- og integrations-, undervisnings- samt social - og sundhedsområdet, hvorfor det forventes at tolkene har kendskab til lovgivning inden for disse områder. Udbuddet indeholder én aftale som omfatter alle former for tolkeydelser. — Telefontolkning, — Videotolkning, — Fremmødetolkning, — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TolkDanmark ApS ViTolker ApS
2019-05-28   Udbud af tolkeydelser til Indkøbsfællesskab Nordsjælland (Helsingør Kommune)
11 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde tolkeydelser. De udbudte tolkeydelser benyttes ved kontrol, behandling, samtaler og ved skriftlige oversættelser. De anvendes primært på beskæftigelses- og integrations-, undervisnings- samt social - og sundhedsområdet, hvorfor det forventes at tolkene har kendskab til lovgivning inden for disse områder. Udbuddet indeholder én aftale som omfatter alle former for tolkeydelser. — Telefontolkning, — Videotolkning, — Fremmødetolkning, — … Se udbuddet »
2018-12-13   Offentligt udbud af forsikringer (Helsingør Kommune)
Udbuddet omfatter kommunens forsikringsaftaler, som udbydes på 3 delaftaler. Den første delaftale omfatter Ulykke og arbejdsskade, Erhverv diverse, Motor og Marine, Specialforsikring samt Entreprise. Delaftalerne 2 og 3 om bygninger er optioner, som begge omfatter alle kommunens ejendomme, men med forskellig forsikringsdækning. Delaftale 2 omfatter alle kommunens ejendomme inkl. løsøre med forsikringsdækning indtil nyværdi, herunder også af fredet og bevaringsværdige ejendomme. Delaftale 3 omfatter alle … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2018-09-12   Udbud af Danskuddannelsen (Helsingør Kommune)
Udbud af danskuddannelsen lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr. 772 af 10.6.2015 kaldet danskuddannelsesloven i Helsingør Kommune. Rammeaftalen varer 4 år med mulighed for 2 x 12 måneders forlængelse. Fredensborg og Hørsholm Kommune indgår som optioner. Tryk her https://permalink.mercell.com/91513197.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A2B A/S
2018-07-03   Offentligt udbud af rengøring (Helsingør Kommune)
Udbuddet omfatter rengøring på bl.a. skoler, SFO'er, daginstitutioner, administrationsbygninger, iblioteker, kulturhuse, idrætshaller, specialinstitutioner samt tandklinikker og er fordelt på 3 delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kongsvang Rengøringsservice Servicefirmaet Renell
2018-05-25   Rammeaftale vedrørende AIA, ADK, TVO, ABA, ABDL og AVA i Helsingør Kommune (Helsingør Kommune)
Rammeaftalen omfatter en række opgaver i relation til tekniske anlæg af kategorierne: — AIA (indbrudsalarm), — ADK (adgangskontrol), — TVO (tv-overvågning), — ABA (brandalarm), — ABDL (branddørlukning), — AVA (varsling). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G4S Security Services A/S
2018-05-02   EU-udbud af hårde hvidevarer (Helsingør Kommune)
13 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland samt Rudersdal Kommune er gået sammen om at udbyde hårde hvidevarer til henholdsvis husholdningsbrug og semiprofessionelt brug. Udbuddet omfatter levering, montering og installation samt servicering og reparation af hårde hvidevarer til kommunernes institutioner, heriblandt plejehjem, skoler og vuggestuer mv. De deltagende kommuner har tilsammen flere hundrede institutioner. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: 1) Hårde hvidevarer til husholdningsbrug, inklusiv … Se udbuddet »
2017-12-22   Udbud af råstof efterforskning (Helsingør Kommune)
Udbuddet omfatter følgende delopgaver: — Udvælgelse af områder til efterforskning, — Ansøgning om tilladelse til efterforskning, — Detailkortlægning, — Ansøgning om indvindingstilladelse.Opgavens nærmere beskrivelse fremgår af opgavebeskrivelse, bilag 2. Ordregiver har anvendt ekstern rådgiver i forbindelse med udformningen af opgavebeskrivelsen. Tilbudsgiver bedes i denne forbindelse at være særlig opmærksom på afsnit 6.5. Opgaven er en del af projektet ”Nordkystens Fremtid”. Projektets tidsplan er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Orbicon A/S
2017-12-14   Udbud af byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering - Nyt Helsingør Stadion (Helsingør Kommune)
Udbudsformen er offentligt udbud efter Udbudslovens §§ 56-57. På baggrund af de modtagne tilbud tildeler Helsingør Kommune aftalen om byggeledelse til det tilbud, som efter Helsingør Kommunes vurdering har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cubic Group ApS
2017-11-17   EU-udbud af hårde hvidevarer (Helsingør Kommune)
13 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland samt Rudersdal Kommune er gået sammen om at udbyde hårde hvidevarer til henholdsvis husholdningsbrug og semiprofessionelt brug. Udbuddet omfatter levering, montering og installation samt servicering og reparation af hårde hvidevarer til kommunernes institutioner, heriblandt plejehjem, skoler og vuggestuer mv. De deltagende kommuner har tilsammen flere hundrede institutioner. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: 1. Hårde hvidevarer til husholdningsbrug, inklusiv … Se udbuddet »
2017-08-01   Totalentreprisekontrakt — Helsingør Sundhedshus (Helsingør Kommune)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på projektering og opførelse i totalentreprise af et nyt sundhedshus i Helsingør. Sundhedshuset skal huse både kommunale, regionale og private funktioner. Sundhedshuset skal understøtte en fælles vision om at udvikle fremtidens nære sundhedsvæsen med mennesket i centrum og med fokus på kvalitet og sammenhængende forløb, der går på tværs af kommune, region og almen praksis. Det samlede byggeri forventes at få et samlet areal på cirka 13 000 m². For … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elindco Byggefirma A/S
2017-07-16   Levering af Kronborgsprøjte til Helsingør Kommune (Helsingør Kommune)
Beredskabet ønsker at udskifte den nuværende »Kronborgsprøjte«, da den er udlånt fra Brandskolen, som følge af at den forrige er ude af kommission. Der er således hurtigst muligt brug for en nutidig funktionsdygtig tanksprøjte med de nødvendige specifikationer, der medfører at den kan foretage brandslukning på bl.a. Kronborg Slot. Tanksprøjten skal enten leveres fabriksny eller som »demomodel« med et maksimal km tal på 5 000 km. Se udbuddet »
2017-07-07   Totalentreprisekontrakt — Helsingør Sundhedshus (Helsingør Kommune)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på projektering og opførelse i totalentreprise af et nyt sundhedshus i Helsingør. Sundhedshuset skal huse både kommunale, regionale og private funktioner. Sundhedshuset skal understøtte en fælles vision om at udvikle fremtidens nære sundhedsvæsen med mennesket i centrum og med fokus på kvalitet og sammenhængende forløb, der går på tværs af kommune, region og almen praksis. Det samlede byggeri forventes at få et samlet areal på cirka 13 000 m². For … Se udbuddet »
2017-07-06   EU-udbud af hårde hvidevarer (Helsingør Kommune)
13 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland samt Rudersdal Kommune er gået sammen om at udbyde hårde hvidevarer til henholdsvis husholdningsbrug og semiprofessionelt brug. Udbuddet omfatter levering, montering og installation samt servicering og reparation af hårde hvidevarer til kommunernes institutioner, heriblandt plejehjem, skoler og vuggestuer mv. De deltagende kommuner har tilsammen flere hundrede institutioner. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: 1. Hårde hvidevarer til husholdningsbrug, inklusiv … Se udbuddet »
2017-06-09   Udbud af Jobcenterydelser i Helsingør Kommune (Helsingør Kommune)
Ordregiver ønsker ydelser efter §§ 32 og 42 i lbk nr. 1342 af 21.11.2016 — Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herefter benævnt LAB) udbudt. Formålet med ydelserne er bl.a. at udvikle og afdække den lediges faglige og sociale kompetencer med henblik på, at den ledige opnår en opkvalificering, afklaring af beskæftigelsesmål. For nærværende udbud har de overordnede formål været: At sikre en ensartet indsats At sikre en indsats, der er job- og uddannelsesrettet men tillige tilgodeser de mere … Se udbuddet »
2017-03-29   Udbud af leasingaftale vedrørende opførelse af sundhedshus (Helsingør Kommune)
I forbindelse med udbud af opførelsen af et nyt sundhedshus i Helsingør, ønsker Helsingør Kommune (»ordregiver«) at tilvejebringe finansieringen af etablerings-/anskaffelsesomkostningerne via finansiel leasing. For yderligere information henvises der til udbudsmaterialet, der er offentliggjort på www.lett.dk/sundhedshus Se udbuddet »
2016-11-01   Fagentrepriser — Ny Idrætsby i Espergærde (Helsingør Kommune)
»Ny Idrætsby« i Espergærde er den nye ramme for idræts- og fritidslivet i Espergærde. Idrætsbyen er det nye lokale samlingssted i Espergærde. Et sted der skal rumme sportsaktiviteter lige fra skoleidræt og motionister til elitesport og testcenter, fra undervisning til socialt samlingssted for både byens unge og ældre befolkning. Idrætsbyen skal således kunne facilitere denne samtidighed og mødet mellem forskellige brugergrupper, og give plads til at de enkelte foreninger og individer kan dyrke deres … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elindco Byggefirma A/S Kemp & Lauritzen A/S SIF Gruppen A/S Vida Byg A/S Virklund Sport A/S
2016-10-24   Udbud af totalrådgivning — Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter (Helsingør Kommune)
Den udbudte opgave vedrører etablering og udvikling af nyt stadion og andre nye idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NOVA 5 arkitekter A/S
2016-10-06   Tandlægeunits til Helsingør Kommune (Helsingør Kommune)
Udbuddet vedrører demontering, bortskaffelse, levering og montering samt service på et initialkøb af 12 tandlægeunits til Helsingør kommunes Tandpleje. Kontrakten indeholder muligheden for yderligere køb af tandlægeunits og optioner i rammeaftaleperioden. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Unident Dental ApS
2016-09-21   Udbud af elektronisk nøglesystem til Helsngør Kommune (Helsingør Kommune)
Udbuddet vedrører levering og montering af elektronisk låsesystem til Helsingør Kommune omfattende ca. 1 000 stk. låseenheder inkl. tilhørende monteringsdele, ca. 800 stk. adgangsgivende enheder, samt tilhørende fælles IT-administrationssystem. Låsesystemet forventes anvendt af ca. 550 medarbejdere i bl.a. Ordregivers hjemmepleje, sygepleje og øvrigt sundhedspersonale og ca. 45 medarbejdere i Ordregivers administration, samt eksterne leverandører af tilsvarende ydelser. Kontrakten indeholder muligheden … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Access Technology ApS
2016-07-04   Byggeledelse — Skolen i bymidten (Helsingør Kommune)
Helsingør Kommune udbyder kontrakt angående tekniskrådgivning og bistand vedrørende byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering. Rådgiveraftalen angår byggeprojekt »Skolen i Bymidten«, deromfatter ca. 6 500 m² nybyggeri med udskoling, musikskole,faglokaler og hal, samt renovering af ca. 8 000 m² ældrebygninger. Se udbuddet »