2023-11-10   Generationernes Hus i Nivå - Hovedentreprise (Fredensborg Kommune)
Generationernes Hus omfatter 4 delprojekter i Nivå Bymidte for Fredensborg Kommune: • L3 Skole - Nyopførelse af 4-sporet folkeskole • L4 Bibliotek/Kulturhus og SFOII - Tilbygning og renovering af eksisterende bibliotek • L5 Idrætshal - Nyopførelse af Idrætshal og sammenbygning med eksisterende hal • L2 Landskab – Anlæg af landskab/udearealer omkring bygningerne L3, L4 og L5 Se udbuddet »
2023-09-15   Udbud af kaldeanlæg og adgangskontrolsystem (Fredensborg Kommune)
Kontrakten omfatter etablering af nye kaldeanlæg og adgangskontrolsystemer samt løbende driftsunderstøttelse og tilkøb produkter, der hører til den daglige anvendelse af kaldeanlæg og adgangskontrolsystemer. Leverancerne omfatter 5 plejecentre i Fredensborg Kommune. Der henvises til Udbudsbetingelserne og det øvrige udbudsmateriale for et samlet overblik over kontraktens omfang.  Se udbuddet »
2023-09-05   Udbud af Bygherrerådgivning til Fremtidens Dagtilbud (Fredensborg Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en ABR 18 rådgiveraftale for rådgivning til brug for opførelse af Fremtidens Dagtilbud. Rådgivningen vedrører dels klassisk bygherrerådgivning dels udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi, færdiggørelse af funktionsprogram samt udarbejdelse af fælles byggeprogram for dagtilbudsbyggerierne. Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af 4 nye børnehuse – et i hvert bysamfund – i Fredensborg kommune. Rådgivningen omfatter Ideoplæg, … Se udbuddet »
2023-07-10   Genudbud - Etablering og drift af Lynladerpark i Fredensborg Kommune (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udbyder en kontrakt vedrørende etablering og drift af en Lynladerpark. Lynladerparken skal være offentlig tilgængeligt for alle typer af el-biler. Arealet hvorpå Lynladerparken skal etableres, er en del af parkeringspladsen, som er beliggende ved Rådhuset i Kokkedal. Fredensborg Kommune medfinansiere ikke opsætning eller drift af lynladestanderne, hvorfor dette udbud udelukkende omfatter muligheden for leje af arealet under de kriterier, der fremgår af dette … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EDF DANMARK A/S
2023-04-13   Udbud vedr. etablering og drift af Lynladerpark i Fredensborg Kommune (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udbyder en kontrakt vedrørende etablering og drift af en Lynladerpark.  Arealet hvorpå Lynladerparken skal etableres, er en del af parkeringspladsen, som er beliggende ved Fredensborg Rådhus i Kokkedal. Arealet er på ca. 345 m2 og udgør den sydlige del af matr.nr. 42a Brønsholm By, Karlebo, som er Rådhusets personaleparkeringsplads. Lynladerparken skal være offentligt tilgængeligt for alle typer af el-biler.  Fredensborg Kommune medfinansierer ikke opsætning eller drift af … Se udbuddet »
2023-03-10   Generationernes Hus i Nivå - Byggeledelse (Fredensborg Kommune)
Kontrakten omhandler Byggeledelse til projektet Generationernes Hus i Nivå. Generationernes Hus omfatter 4 delprojekter i Nivå Bymidte: - L3 Skole - Nyopførelse af 4-sporet folkeskole - L4 Bibliotek/Kulturhus og SFOII - Tilbygning og renovering af eksisterende bibliotek - L5 Idrætshal - Nyopførelse af Idrætshal og sammenbygning med eksisterende hal - L2 Landskab – Anlæg af tilhørende udearealer Generationernes Hus udføres i hovedentreprise med opstart august 2023 og forventet aflevering juni 2025 Se udbuddet »
2023-02-07   Generationernes Hus i Nivå - Hovedentreprise (Fredensborg Kommune)
Nærværende udbudsbekendtgørelse gælder for hovedentrepriseudbud vedr. realisering af Generationernes Hus i Nivå med opstart august 2023 og forventet aflevering juni 2025. Generationernes Hus omfatter 4 delprojekter i Nivå Bymidte: - L3 Skole - L4 Bibliotek/Kulturhus og SFOII - L5 Idrætshal L2 - Landskab Under udførelsen skal der koordineres tæt med parallelt infrastrukturprojekt; ”Byudviklingsprojektet”, som omfatter omlægning af veje, etablering af ny hovedforsyning samt anlæg af grønne områder i Nivå … Se udbuddet »
2023-01-10   Genudbud - Levering af produktionsprintere inkl. serviceaftale til Fredensborg Kommune (Fredensborg Kommune)
Genudbud Kontrakten omfatter levering, opsætning, klargøring, installationstest og idriftsættelse af 2 stk. fabriksnye produktionsprintere. Printerne har forskellig størrelse, kapacitet og efterbehandlingsudstyr jf. Bilag 1 – Kravspecifikation. Leverandøren af produktionsprinterne skal varetage løbende service, reparationer og vedligehold. Omkostningerne hertil inkl. reservedele indregnes i faste klik-priser. For nærmere beskrivelse af printerne m.v., herunder ordregivers ønsker og krav som printerne og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s
2022-12-13   Udbud af arbejdsbeklædning til Nordsjællands Park og Vej (NSPV) (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udbyder på vegne af Nordsjællands Park og Vej (NSPV) en rammeaftale om arbejdsbeklædning til NSPV.NSPV er et såkaldt paragraf 60-fællesskab og er dannet ud fra en sammenlægning af Fredensborg og Helsingør Kommuners park- og vejafdelinger pr. d. 1. januar 2014.Fællesskabet skal samlet set servicere ca. 550 kilometer veje samt kommunale områder.Blandt opgaverne er at salte, rydde sne, slå rabatter og vedligeholde kommunale områder i begge kommuner samt at hjælpe til ved … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sjællands Erhvervsbeklædning A/S
2022-11-10   Udbud af rammeaftaler på VVS-arbejder (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for VVS-fagentreprisen. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15/12/2015) med senere ændringer. Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Andersen & Heegaard A/S Combi Byg VVS ApS John Jensen A/S, VVS Installationer Madsen & Kastberg VVS A/S Poul Sejr Nielsen Service A/S
2022-11-03   Levering af produktionsprintere inkl. serviceaftale til Fredensborg Kommune (Fredensborg Kommune)
Kontrakten omfatter levering, opsætning, klargøring, installationstest og idriftsættelse af 2 stk. fabriksnye produktionsprintere. Printerne har forskellig størrelse, kapacitet og efterbehandlingsudstyr jf. Bilag 1 – Kravspecifikation. Leverandøren af produktionsprinterne skal varetage løbende service, reparationer og vedligehold. Omkostningerne hertil inkl. reservedele indregnes i faste klik-priser.Produktionsprinterne skal have godkendt en installationstest senest 8 uger efter kontraktindgåelse. … Se udbuddet »
2022-11-03   Udbud af rammeaftaler på ventilationsarbejder (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for ventilations-fagentreprisen. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15/12/2015) med senere ændringer. Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coor Service Management A/S Kemp & Lauritsen A/S Smock Ventilation W-Ventilation ApS
2022-11-03   Udbud af rammeaftaler på VVS-arbejder (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for VVS-fagentreprisen. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15/12/2015) med senere ændringer. Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har … Se udbuddet »
2022-11-03   Udbud af rammeaftaler på murerarbejder (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for murer-fagentreprisen. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15/12/2015) med senere ændringer. Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CH Byg A/S Combi Byg Service A/S Skou Gruppen A/S
2022-11-03   Udbud af rammeaftaler på tømrerarbejder (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme indenfor tømrer/snedker-fagentreprisen.Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15.12.2015).Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Clark Enterprise A/S Combi Byg Service A/S Skou Gruppen A/S Tømrer- og Snedkerfirmaet Thøger Larsen & Søn A/S Tømrer- og Snedkermester Børge Nielsen A/S Vida A/S
2022-11-03   Udbud af rammeaftaler på gulvarbejder (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for gulv-fagentreprisen. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15/12/2015) med senere ændringer. Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Charles Christensen A/S Gunnar Svendsen Gulve A/S Tømrermester Søren Schultz ApS
2022-11-03   Udbud af rammeaftaler på elinstallationsarbejder (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for elinstallations-fagentreprisen. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15/12/2015) med senere ændringer. Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Andersen & Heegaard El A/S Cl Electric A/S Dahl Electric ApS Installationen ApS Poul Sejr Nielsen EL ApS W. Johansen El ApS
2022-11-03   Udbud af rammeaftaler på malerarbejder (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for maler-fagentreprisen. Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15/12/2015) med senere ændringer. Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aage Møller & Søn A/S C. Møllmann Combi Byg Service A/S Malerfirmaet 10-Kanten a/s Malerfirmaet Sv. Fischer, Hvidtfeldt og Hansen A/S Viebke & West Malerfirma A/S
2022-10-12   Udbud af projektansvarsforsikring vedr. Nivå Bymidte og Generationernes Hus i Fredensborg Kommune (Fredensborg Kommune)
Den strategiske byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte blev vedtaget den 25. maj 2020. Med vedtagelsen af byudviklingsplanen vil Fredensborg Kommune gøre Nivå Bymidte til et levende sted, der byder sig til med kvalitet til livet for alle byens generationer.Infrastruktur og byrum skal udvikles og anlægges i tråd med den Strategiske Byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte – en tættere struktur med langt flere funktioner end den nuværende bymidte. Byudviklingsplanen omfatter både privat … Se udbuddet »
2022-04-26   Udbud af kontrakt om elektronisk låsesystem til borgere i Fredensborg Kommune (Fredensborg Kommune)
Kontrakten omfatter levering af elektroniske låseenheder med tilhørende it-system, herunder brugsret til administrationssystem og den software, der er tilkoblet den adgangsgivende enhed, jf. nærmere beskrivelse i Kontraktens Bilag 1 – Kravspecifikationen og Bilag 3 - Priser.Fredensborg Kommune har et depotsamarbejde med Helsingør. I det ligger, at hjælpemidler, herunder låsesystemer til borgere, som modtager hjælp i eget hjem, forvaltes af Hjælpemiddelcentralen. Hjælpemiddelcentralen vil skulle stå for … Se udbuddet »
2022-03-02   Kontrakt om elektronisk låsesystem (Fredensborg Kommune)
Kontrakten omfatter levering af elektroniske låseenheder til borgere i eget hjem. Løsningen skal have tilhørende it-baserede administrationssystem. Løsningen skal indeholde en brugsret til administrationssystem og den software, der er tilkoblet den adgangsgivende enhed, jf. nærmere beskrivelse i Kontraktens Bilag 1 – Kravspecifikationen og Bilag 3 - Priser (tilbudslisten). Løsningen vil blive brug af gennemsnitligt 500-600 borgere i Fredensborg Kommune.  Se udbuddet »
2022-02-21   Udbud af kloakservice - genudbud (Fredensborg Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende udførelse af kloakser-vice og tilknyttede serviceydelser, herunder servicering af rottespærrer. Arbejderne indeholder almindeligt forekommende kloakarbejder, herunder bl.a. vedligeholdelse af brønde, dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker, tv-inspektioner, forringer, propninger, skader, slamsugning, kloakrensning, rodskæring mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ABC ApS
2022-01-28   Udbud af kloakservice II (Fredensborg Kommune)
Den udbudte rammeaftale vedrører udførelse af kloakservice samt tilknyttede serviceydelser, herunder servicering af rottespærrer. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket indebærer at alle kan afgive tilbud. Se udbuddet »
2021-12-01   Genudbud - Udførelse af kloakservice (Fredensborg Kommune)
Den udbudte opgave er udførelse af kloakservice samt tilknyttede serviceydelser, herunder servicering af rottespærrer. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvilket indebærer at alene prækvalificerede ansøgere kan afgive tilbud og deltage i forhandlingerne. Der skal således indledningsvist ansøges om deltagelse i udbuddet (prækvalifikation), hvorefter Fredensborg Kommune vurderer ansøgernes egnethed for den videre deltagelse i udbudsforretningen. Udbuddet er således inddelt i flere faser. … Se udbuddet »
2021-11-25   Udbud af kloakservice (Fredensborg Kommune)
Den udbudte opgave er udførelse af kloakservice samt tilknyttede serviceydelser, herunder servicering af rottespærrer. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, hvilket indebærer at alene prækvalificerede ansøgere kan afgive tilbud og deltage i forhandlingerne. Der skal således indledningsvist ansøges om deltagelse i udbuddet (prækvalifikation), hvorefter Fredensborg Kommune vurderer ansøgernes egnethed for den videre deltagelse i udbudsforretningen. Udbuddet er således inddelt i flere faser. … Se udbuddet »
2021-08-26   Rammeaftaler om vinduespolering til lokaliteter i Fredensborg Kommune 2022-2026 - genudbud (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udbyder 4 geografisk opdelte rammeaftaler om vinduespolering. Rammeaftalerne omfatter køb og levering af vinduespolering i overensstemmelse med kravene, som de er beskrevet i bilag 1 - kravspecifikationen, bilag 2 - Tilbudslisten, jf. bilag 3 - Leverandørens løsningsbeskrivelse. Typerne af Lokaliteter er i 2021 eksempelvis dagtilbud, skoler, tandlægeklinikker, fælleskøkkener, biblioteker, fritidstilbud, kulturhuse, plejecentre, foreningshuse, administrationsbygninger og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ottzen & Co I/S
2021-08-17   Genudbud - Levering af træpiller (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udbyder levering af træpiller til kommunens bygninger med træpillefyr. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: VERDO TRADING A/S
2021-08-04   Udbud af totalrådgivning vedr. infrastruktur, byrum og grønne kiler til Nivå Bymidte (Fredensborg Kommune)
Byudviklingsprojektet Nivå Bymidte Infrastruktur, byrum og grønne kiler skal udvikles og anlægges i tråd med den Strategiske Byudviklingsplan for Fremtidens Nivå Bymidte – en tættere struktur med langt flere funktioner end den nuværende bymidte. Byudviklingsplanen omfatter både privat byudvikling med nye boliger og massiv investering i offentlige funktioner, konkret ved etablering af Generationernes Huse (skole, bibliotek, kulturhus, plejeboliger og svømmehal). Det hele skal bindes sammen ved anlæg af ny … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SLA A/S
2021-07-01   Rammeaftaler om vinduespolering til lokaliteter i Fredensborg Kommune 2022-2026 (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udbyder 4 geografisk opdelte rammeaftaler om vinduespolering. Rammeaftalerne omfatter køb og levering af vinduespolering i overensstemmelse med kravene, som de er beskrevet i bilag 1 - kravspecifikationen, bilag 2 - tilbudslisten, jf. bilag 3 - leverandørens løsningsbeskrivelse. Typerne af lokaliteter er i 2021 eksempelvis dagtilbud, skoler, tandlægeklinikker, fælleskøkkener, biblioteker, fritidstilbud, kulturhuse, plejecentre, foreningshuse, administrationsbygninger og … Se udbuddet »
2021-05-17   Levering af træpiller (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udbyder levering af træpiller til kommunens bygninger med træpillefyr. Se udbuddet »
2021-04-20   Genudbud af vikarer til Fredensborg Kommune (Fredensborg Kommune)
Genudbuddet vedrører levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Fredensborg Kommunes plejecentre og hjemmepleje. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven § § 186 – 189 (”light-regime”) i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende/TED-databasen. Der udbydes en rammeaftale med en varighed på 6 år. Ændringer ift. det annullerede udbud: I nedenstående dokumenter er der foretaget ændringer: - Udbudsbetingelser: pkt. 1.3 + 2.1 + 3 + 4.3 + 5.1 + 5.2 + 7.2 - Skema B - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SOS Vikar A/S
2021-04-09   Udbud af rammeaftale om levering af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83 til hjemmeboende... (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udbyder rammeaftaler om levering af praktisk hjælp og personlig pleje efter servicelovens § 83 til hjemmeboende borgere i Fredensborg Kommune. Tryk her https://permalink.mercell.com/153763718.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Omsorg Sjælland A/S Værdig Pleje
2021-03-03   Udbud af vikarer til Fredensborg Kommune (Fredensborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af sundhedsfaglige vikarydelser til Fredensborg Kommunes plejecentre og hjemmepleje. Uddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven § § 186 – 189 (”light-regime”) i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i EU-tidende/TED-databasen. Der udbydes en rammeaftale med en varighed på 6 år. Tryk her https://permalink.mercell.com/148520126.aspx Se udbuddet »
2021-02-11   Genudbud II - Rammeaftale om levering af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl (Fredensborg Kommune)
Udbuddet vedrører rammeaftaler om levering af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. for Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15.12.2015) afsnit III § § 186-188, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser, som er særskilt reguleret i udbudslovens afsnit III. Tryk her https://permalink.mercell.com/149520793.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Speak - School of Danish
2021-02-05   Genudbud - rammeaftale om levering af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl (Fredensborg Kommune)
Udbuddet vedrører rammeaftaler om levering af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. for Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner. Udbuddet gennemføres i henhold til udbudsloven (L nr. 1564 af 15.12.2015) afsnit III § § 186-188, der vedrører indkøb efter det såkaldte Light-regime af sociale og andre specifikke tjenesteydelser, som er særskilt reguleret i udbudslovens afsnit III. Tryk her https://permalink.mercell.com/149141723.aspx Se udbuddet »
2021-02-03   Totalrådgivning til Generationernes Hus i Nivå Bymidte (Fredensborg Kommune)
Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med realisering af Generationernes Hus i Nivå Bymidte. Generationernes hus omfatter følgende funktioner: Skole, idrætshal, bibliotek/kulturhus med SFOII, landskab, svømmehal, og evt. plejecenter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.F. Møller A/S
2021-01-22   Udbud af kontrakt vedr. rengøring til Fredensborg Kommune 2021-2027 (Fredensborg Kommune)
Der udbydes en kontrakt om rengøring af Fredensborg Kommunes lokaliteter. Aftalen omfatter ikke decideret vinduespolering. Tryk her https://permalink.mercell.com/147948552.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coor Service Management A/S
2021-01-21   Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning (Fredensborg Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende miljøvenlig graffitiafrensning i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Baggrunden for gennemførelse af dette udbud er ønsket om at begrænse mængden af graffiti, som traditionel graffiti, tags, farve og maling, tusch m.m., samt opklæbede plakater, klistermærker og lignende. Udbuddet er et genudbud af det annullerede udbud, der har bkg.: 2020/S 229-564455. De ændringer, der er foretaget i udbudsmaterialet, er beskrevet i bilag til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hydroclean ApS Rengøringsservice Danmark A/S
2021-01-19   Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning 2021-2025 (Fredensborg Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende miljøvenlig graffitiafrensning i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Baggrunden for gennemførelse af dette udbud er ønsket om at begrænse mængden af graffiti, som traditionel graffiti, tags, farve og maling, tusch m.m., samt opklæbede plakater, klistermærker og lignende. Udbuddet er et genudbud af det annullerede udbud, der har bkg.: 2020/S 229-564455. De ændringer, der er foretaget i udbudsmaterialet, er beskrevet i bilag til … Se udbuddet »
2020-12-15   Udbud af kontrakt vedr. rengøring til Fredensborg Kommune (Fredensborg Kommune)
Der udbydes en kontrakt om rengøring af Fredensborg Kommunes lokaliteter. Aftalen omfatter ikke decideret vinduespolering. Tryk her https://permalink.mercell.com/145259434.aspx Se udbuddet »
2020-11-19   Rammeaftale om indkøb af miljøvenlig graffitiafrensning 2021-2025 (Fredensborg Kommune)
Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende miljøvenlig graffitiafrensning i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune. Baggrunden for gennemførelse af dette udbud er ønsket om at begrænse mængden af graffiti, som traditionel graffiti, tags, farve og maling, tusch m.m., samt opklæbede plakater, klistermærker og lignende. Se udbuddet »
2020-11-16   Udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl (Fredensborg Kommune)
Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Kommune udbyder en rammeaftale om varetagelse af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Tryk her https://permalink.mercell.com/143146618.aspx Se udbuddet »
2020-09-24   Fredensborg Kommune - totalrådgivning til Kokkedal Skole (Fredensborg Kommune)
Totalrådgivning til brug for modernisering af pædagogiske læringsmiljøer og renovering af Kokkedal Skole beliggende i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er i gang med at modernisere (ombygge) flere af Kokkedal Skoles pædagogisk lærings-miljøer og renovere dele af skolen - hhv. Kokkedal Skole Øst, Holmegårdsvej 101 og Kokkedal Skole, Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2020-09-15   Udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg (Fredensborg Kommune)
Udbuddet gennemføres på vegne af Indkøbsfælleskab Nordsjælland (IN) med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende ortopædisk fodtøj og omfatter bestilling og levering af ortopædisk fodtøj og indlæg til kommunernes borgere (herefter "ortopædisk fodtøj"). For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde samt ordregivers ønsker til produkter, henvises der til udbudsmaterialet. Udbuddet er opdelt i 3 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Holger Hansen Sko ApS
2020-05-29   Fredensborg Kommune, Generationernes Hus i Nivå, udbud af bygherrerådgivning (Fredensborg Kommune)
Bygherrerådgivning til Fredensborg Kommune i forbindelse med den videre realisering af projektet Generationernes Hus i Nivå. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kuben Management A/S
2020-03-25   Leje af entreprenørmateriel (Fredensborg Kommune)
Udbud af leje af entreprenørmateriel. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HF Materiel Aps
2020-02-03   Udbud af LØFT til udsatte borgere i Fredensborg Kommune (Fredensborg Kommune)
Udbuddet gennemføres medhenblik på at indgå en kontrakt om levering af pædagogisk støtte til udsatte borgere. Målgruppen er udsatte børn, unge og familier samt voksne med sociale vanskeligheder og/eller psykiske funktionsnedsættelser i Fredensborg Kommune. Tryk her https://permalink.mercell.com/123018179.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SOS Familieteam ApS
2020-01-10   Varetagelse af ledsageordning efter servicelovens § 97 (Fredensborg Kommune)
Fredensborg Kommune udbyder varetagelse af ledsageordning for personer mellem 18 og 67 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene uden for hjemmet. Ydelsen skal leveres i henhold til § 97 i LBK nr. 1284 af 17.9.2015 (Serviceloven). Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk … Se udbuddet »
2019-11-01   Udbud af rammeaftale for diabeteshjælpemidler og tilknyttede serviceydelser (Fredensborg Kommune)
Rammeaftalen består af 2 delaftaler: - Delaftale 1 omfatter diabeteshjælpemidler og tilknyttede serviceydelser i form af: insulinpenne, penkanyler, blodsukker- og ketonmålere, teststrimler, fingerprikkerer, lancetter, særlige kanyler og øvrige hjælpemidler, - Delaftale 2 omfatter produkter til vævsglukosemåling og tilknyttede serviceydelser (sensorer og evt. reader/app). Tilbudsgiver har mulighed for at afgive tilbud på én eller begge delaftaler. Tilbudsgivere, der byder på begge delaftaler vil ikke få … Se udbuddet »
2019-10-25   Varetagelse af Indkøbsordning for visiterede borgere (Fredensborg Kommune)
De udbudte rammeaftaler omfatter opgaver i relation til indkøb af dagligvarer til visiterede borgere, såvel hjemmeboende som beboere på plejecentre. Antallet af visiterede borgere på plejecentre er meget begrænset. Leverandøren skal levere varer i hele kommunen. Opgaverne omfatter: — Modtagelse af bestilling, — Plukning og pakning af varer, — Levering af varer til borgerens hjem, — På-plads-sætning af køle- og frostvarer, — På-plads-sætning af øvrige varer for borgere, som er visiteret til dette (kun … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Egebjerg Købmandsgård A/S Intervare A/S