Indkøb: Dansk Retursystem A/S

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Dansk Retursystem A/S

2023-08-25   Counting Line for a new Production Plant (Dansk Retursystem A/S)
This Tender concerns a Contract for the design, engineering, manufacturing/procurement, installation, testing, commissioning and trial operation of a Counting Line for the new sorting and recycling Plant that will be constructed on the new site in Fredericia (Jutland), Denmark. The primary function of the Counting Line is to receive and buffer Collection Containers and hereafter count PET, ALU and Glass Beverage Packaging. Se udbuddet »
2023-08-23   Sorting Line for a new Production Plant (Dansk Retursystem A/S)
This Tender concerns a Contract for the design, engineering, manufacturing/procurement, installation, testing, commissioning and trial operation of a complete Sorting Line for the new sorting and recycling Plant that will be constructed on the new site in Fredericia (Jutland), Denmark. The primary function of the Sorting Line is to sort and bale Compacted Beverage Packaging of ALU and PET. Se udbuddet »
2023-06-26   Sorting Line for a new Production Plant (Dansk Retursystem A/S)
This Tender concerns a Contract for the design, engineering, manufacturing/procurement, installation, testing, commissioning and trial operation of a complete Sorting Line for the new sorting and recycling Plant that will be constructed on the new site in Fredericia (Jutland), Denmark. The primary function of the Sorting Line is to sort and bale Compacted Beverage Packaging of ALU and PET. Se udbuddet »
2023-05-11   Udbud vedrørende levering og montering af komprimatorer (Dansk Retursystem A/S)
Ordregiver ønsker at indkøbe Komprimatorer, som opfylder de tekniske og funktionelle krav, der er fastlagt i kravspecifikationerne (model A og model B). Komprimatorerne skal leveres og monteres i Butikker, der har købt en returautomat til drikkevareemballager. Ordregiver udbyder til dette to Rammeaftaler vedrørende levering og montering af Komprimatorer, en Rammeaftale for Komprimator model A og en Rammeaftale for Komprimator model B. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tomra System A/S
2023-05-02   Dansk Retursystem A/S' udbud af totalentreprisekontrakt om opførelse af ny fabrik (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S' udbud af totalentreprisekontrakt om opførelse af ny fabrik, Green Field Vest, i Fredericia med tilhørende kontor- og administrationslokaler samt udearealer Se udbuddet »
2022-12-16   Udbud vedrørende levering af rengørings- og vinduespoleringsydelser til Dansk Retursystem A/S (Dansk Retursystem A/S)
Ordregiver udbyder en kontrakt vedrørende levering af rengørings- og vinduespoleringsservice på Dansk Retursystems lokationer beliggende på henholdsvis: • Erik Husfeldts Vej 1, 2630 Taastrup • Lundagervej 4, 8722 Hedensted • Lundagervej 43, 8723 Løsning • Jellingvej 16, 9230 Svenstrup Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rengøringsservice Danmark A/S
2022-09-30   Mellemtransport af Genanvendeligt Materiale (Dansk Retursystem A/S)
Udbud af en rammeaftale, der omfatter transport af lastede og tomme Containere og Bokstrailere mellem de af DRS anviste Terminaler. Containerne er lastet med Genanvendeligt Materiale i form af plast- og metalemballager samt glasemballager. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordjysk Forretnings- og Industri Renovation
2022-01-10   Supply of Collapsible Pallet Boxes, Lids and Feet (Dansk Retursystem A/S)
This Tender Procedure concerns a Framework Agreement includes a 4-year contract term in which DRS can order the Collapsible Pallet Boxes, Lids and Feet from the Supplier. DRS uses the Collapsible Pallet Boxes for collection at the individual Customers of intact Beverage Packaging’ consisting exclusively of glass bottles of varying types. DRS delivers the Collapsible Pallet Boxes to the Customers for purposes of the Customers’ collection of the Beverage Packaging’ in the Collapsible Pallet Boxes, which … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Auer Packaging GmbH
2021-10-28   Udbud vedrørende indkøb af Indsamlingsbiler (Dansk Retursystem A/S)
Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 5 stk. indsamlingsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede indsamlingsbiler, herunder en garantiforpligtelse for leverandøren i et år efter levering af hver enkelt indsamlingsbil. Købsaftalen indeholder en option for ordregiver på køb af 1 stk. yderligere indsamlingsbil. Samtidig med købsaftalen træder en serviceaftale i kraft. Serviceaftalen har en varighed på 8 år fra leveringstidspunktet for hver enkelt indsamlingsbil. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2021-09-21   Udbud vedrørende køb og levering af maskinstyring, inkl. maskinstyringstavler til pantstationer (Dansk Retursystem A/S)
Denne Kontrakt mellem DRS og Leverandøren vedrører Maskinstyring og Maskinsty-ringstavler til teknikdelen i de Pantstationer, der skal etableres i Fase 1. Kontrakten har sammenhæng med tre andre kontrakter, der vedrører DRS’ indkøb af tekni-ske komponenter, der anvendes til at etablere de tekniske anlæg i Pantstationerne i Fase 1. Disse kontrakter omfatter følgende komponenter: • Brugerinterfaces (front med en skærm i forsiden af Pantstationen, hvor forbrugeren identificerer sig og afleverer sine … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anker Andersen A/S
2021-09-03   Udbud af køb og levering af komponenter til pantstationer (Dansk Retursystem A/S)
Udbuddet vedrører køb og levering af komponenter til Dansk Retursystems pantstationer. Udbuddet er opdelt i følgende tre delkontrakter: • Delkontrakt 1: Brugerinterfaces • Delkontrakt 2: Singuleringsenheder • Delkontrakt 3: Conveyors Udbuddet vedrører indkøb af tekniske anlæg til 7 pantstationer samt en option på indkøb af et yderligere teknisk anlæg til en 8. pantstation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anker Andersen A/S EB Teknik Borup A/S
2021-09-03   Udbud af køb og levering af containere, presseenheder og tiltere (Dansk Retursystem A/S)
Udbuddet vedrører én kontrakt om køb og levering af containere, presseenheder og tiltere, som skal benyttes ved Ordregivers virksomhed med at indsamle og genanvende pantbelagte drikkevareemballager i Danmark. Kontrakten er 4-årig med option for Ordregiver til forlængelse i op til 12 måneder. Kontrakten omfatter en 2-årig garantiforpligtelse for alle leverede containere, presseenheder og tiltere og en som udgangspunkt 10-årig serviceforpligtelse i forhold til presseenhederne Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bramidan A/S
2021-09-02   Udbud af pantstationer 2.0 - Bygninger, Fase 1 (Dansk Retursystem A/S)
Udbuddet omfatter i alt opførelsen af op til 7 bygninger til Dansk Retursystems pantstationer (hvoraf to af dem er optioner), fordelt på 3 geografiske delkontrakter, 1) Sjælland, 2) Fyn og Sønderjylland og 3) Midt- og Nordjylland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Raunstrup Tømrer A/S
2021-05-20   Udbud vedrørende indkøb af indsamlingsbiler (Dansk Retursystem A/S)
Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 12 stk. indsamlingsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede indsamlingsbiler, herunder en garantiforpligtelse for leverandøren i et år efter levering af hver enkelt indsamlingsbil. Købsaftalen indeholder en option for ordregiver på køb af 5 stk. yderligere indsamlingsbiler. Samtidig med købsaftalen træder en serviceaftale i kraft. Serviceaftalen har en varighed på 8 år fra leveringstidspunktet for hver enkelt indsamlingsbil. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2021-04-29   Tender for Contract for the Supply of Pallet Boxes and Separate Feet (Dansk Retursystem A/S)
The procedure comprises the supply of pallet boxes including feet as set out in the definitions in the tender conditions. Dansk Retursystem A/S uses the pallet boxes for collection at the individual customers of intact compacted beverage packaging’ consisting exclusively of compacted aluminium cans and compacted one-way plastic bottles. The Beverage Packaging’ are collected at the customers in the pallet boxes, which are placed either directly on the floor in the bottle room or in other back premises, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Schoeller-Plast-Enterprise A/S
2021-02-25   Supply of Plastic Sacks (Dansk Retursystem A/S)
The background to this invitation to tender is DRS's obligation to collect deposited beverage packaging’ from customers having subscribed with DRS. The subject-matter of the contract involves the supply of: • large plastic sacks for the collection of beverage packaging made of PET and aluminium, • small plastic sacks for the collection of beverage packaging made of glass (glass bottles). The plastic sacks must be delivered in two different sizes and are referred to as large plastic sacks and small … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scan Lux Flexible A/S
2020-10-07   Udbud vedrørende mellemtransport af tiptrailere med genanvendeligt materiale - Sjælland (kørsel med glasemballage) (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S udbyder ved denne udbudsrunde en kontrakt vedrørende mellemtransport af tiptrailere med genanvendeligt materiale imellem nogle i kontrakten nærmere definerede lokationer på Sjælland. De specifikke krav til tilbudsgivers ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder udkast til kontrakten. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DK-Miljø A/S
2020-10-07   Udbud vedrørende mellemtransport af tiptrailere med genanvendeligt materiale - Jylland (kørsel med glasemballage) (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S udbyder ved denne udbudsrunde en kontrakt vedrørende mellemtransport af tiptrailere med genanvendeligt materiale imellem nogle i kontrakten nærmere definerede lokationer i Jylland. De specifikke krav til tilbudsgivers ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder udkast til kontrakten. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kloster A/S
2020-06-26   Udbud vedrørende indkøb af butikstømningsbiler (Dansk Retursystem A/S)
Ordregiver udbyder en købsaftale vedrørende levering af 15 stk. butikstømningsbiler samt efterfølgende servicering af de leverede butikstømningsbiler, herunder en garantiforpligtelse for leverandøren i 2 år efter levering af hver enkelt butikstømningsbil. Købsaftalen indeholder en option for ordregiver på køb af 2 yderligere butikstømningsbiler samt en option på køb af 18 stk. elstablere inkl. en to-årig garantiperiode. Ved garantiperiodens udløb træder en serviceaftale i kraft. Serviceaftalen har en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2020-02-07   Dansk Retursystem A/S’ udbud vedrørende forsikringsydelser (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler: — Delaftale 1: Erhvervsforsikring all risks, motorkøretøjsforsikring og transportforsikring, — Delaftale 2: Erhvervs- og produktansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring, — Delaftale 3: Kriminalitetsforsikring inkl. netbankindbrudsforsikring og cyberforsikring, — Delaftale 4: Rejseforsikring. Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alm Brand Forsikring A/S Tryg
2020-01-31   Udbud vedrørende fremstilling og levering af sikkerhedscontainere (Dansk Retursystem A/S)
Kontrakten omfatter ny-fremstilling eller modificering af formværktøjer til sikkerhedscontainere, fremstilling i form af rotationsstøbning af sikkerhedscontainere herunder samling og montering af tilbehør, levering af sikkerhedscontainere samt levering af separate lille lågdel som DRS selv monterer/benytter f.eks. til erstatning for ødelagte lågdele. Til fremstilling af sikkerhedscontainere for DRS skal leverandøren anvende formværktøjet. Formværktøjet må ikke anvendes til andre formål. Formværktøj og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Rotations Plastic ApS
2019-12-19   Dansk Retursystem A/S' udbud af serviceaftale om teknisk service og vedligeholdelse af anlæg i butikker og pantstationer (Dansk Retursystem A/S)
Ved dette udbud ønsker DRS at outsource servicekonsulentydelser bestående af service og vedligeholdelse af pantstationer og pantautomater (returautomater) i butikker i Danmark ved indgåelse af en serviceaftale med den vindende tilbudsgiver herom. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tomra System A/S
2019-09-06   Udbud af Mellemtransport af genanvendeligt materiale (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S udbyder ved denne udbudsrunde en rammeaftale vedrørende mellemtransport af genanvendeligt materiale imellem nogle i rammeaftalen nærmere definerede lokationer. De specifikke krav til Leverandørens ydelser er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, herunder Rammeaftalen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordjysk Forretnings & Industri Renovation
2019-03-28   Udbud af rammeaftaler vedrørende levering og montering af Komprimatorer model A og B (Dansk Retursystem A/S)
DRS ønsker at indkøbe Komprimatorer, som opfylder de tekniske og funktionelle krav, der er fastlagt i kravspecifikationerne for henholdsvis model A og B, der er vedlagt som en del af udbudsmaterialet. Dansk Retursystem A/S (i det følgende kaldet "DRS") opfordrer virksomheder til at afgive tilbud på levering og montering af Komprimatorer model A og/eller B til Butikker udpeget af DRS på de vilkår, som er nærmere reguleret i udkast til Rammeaftalerne for model A og model B. DRS vil for hver af de 2 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tomra System A/S
2019-03-27   Supply of Pallet Boxes and Feet (Dansk Retursystem A/S)
The background to this invitation to tender is DRS's obligation to collect “Beverage Packaging” from Customers having subscribed with DRS. The procedure comprises the supply of pallet boxes including feet as set out in the definition in the tender conditions Section 1 as well as separate Feet. DRS uses the pallet boxes for collection at the individual customers of intact compacted “Beverage Packaging” consisting exclusively of compacted aluminium cans and compacted 1-way plastic bottles. The “Beverage … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Schoeller-Plast-Enterprise A/S
2018-11-21   Outsourcing af server-, storage-, backup-, og netværksinfrastruktur til decentral drift (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S’ (”DRS”) udbud af en Kontrakt vedrørende outsourcing af Ordregivers eksisterende it-driftsmiljø i form af en cloudbaseret Løsning, hvor driften, supporten samt vedligeholdelsen af server-, storage, backup-, og netværksinfrastruktur sker i et Leverandør-administreret datacenter nærmere betegnet som en ”Infrastructure as a Service” Løsning (IaaS Løsning). DRS ønsker med nærværende udbud at anskaffe en IaaS Løsning omfattende drift, vedligeholdelse samt support, baseret på DRS' … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Itavis
2018-11-01   Counting Line (Dansk Retursystem A/S)
The complete counting line will secure automatic handling of collection containers. The primary function of the counting line is to receive and buffer collection containers and hereafter count PET, ALU and Glass beverage packaging. Dansk Retursystem A/S (DRS) has initiated this tender procedure concerning the: — design, — engineering, — manufacturing, — procurement, — installation, — testing and commissioning of material handling systems to receive and buffer collection containers as well as an overall … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gebhardt Fördertechnik GmbH
2018-09-25   Transport af Genanvendeligt Materiale i form af ALU (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S (herefter DRS) udbyder en rammekontrakt vedrørende transport af genanvendeligt materiale i form af ALU. Den udbudte transport ordres udelukkende til DRS' brug i forbindelse med transport af genanvendeligt materiale til modtagere, som befinder sig i forskellige lande. Levering af trailere til DRS' lokationer indgår i rammekontrakten, således at DRS kan pakke dem med læs. Transporten er en løbende forpligtelse under hele kontraktperioden. Antallet af transporter følger behovet på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bring Cargo International A/S
2018-09-25   Transport af Genanvendeligt Materiale i form af PET og LDPE (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S (herefter DRS) udbyder en rammekontrakt vedrørende transport af genanvendeligt materiale i form af PET og LDPE. Den udbudte transport ordres udelukkende til DRS brug i forbindelse med transport af genanvendeligt materiale til modtagere, som befinder sig i forskellige lande. Levering af trailere til DRS lokationer indgår i rammekontrakten, således at DRS kan pakke dem med læs. Transporten er en løbende forpligtelse under hele kontraktperioden. Antallet af transporter følger behovet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bring Cargo International A/S
2018-04-06   Counting Line (Dansk Retursystem A/S)
The Counting Line will secure automatic handling of Collection Containers. The primary function of the Counting Line is to receive and buffer Collection Containers and hereafter count PET, ALU and Glass Beverage Packaging. Dansk Retursystem A/S (DRS) has initiated this Tender Procedure concerning the design, engineering, manufacturing, procurement, installation, testing and commissioning of material handling systems to receive and buffer Collection Containers as well as an overall Control and Monitoring … Se udbuddet »
2018-01-12   Compacted Line (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S (DRS) has initiated this Tender Procedure concerning a Compacted Line. The Compacted Line is an electromechanical production facility (turnkey contract), which must be designed, engineered, procured, installed, tested and commissioned for DRS’s new production plant by the contractor. The Compacted Line sorts and Bales Beverage Packaging, including e.g. plastic bottles and aluminum cans. The material output of the Compacted Line are Bales of either plastic or aluminum meant for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stadler Anlagenbrau GmbH
2017-12-15   Ny fabriksbygning i totalentreprise (Dansk Retursystem A/S)
Ordregiver ønsker at opføre en ny fabriksbygning på Bredebjergvej 10, 2630 Taastrup, til afløsning af den nuværende fabrik beliggende på Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene. Projektet gennemføres som en totalentreprise og omfatter færdigprojektering og opførsel af den nye fabriksbygning på ca. 14.000 m2. For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til Dispositionsforslaget samt udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DS Flexhal A/S
2016-09-30   Udbud — Transport af Genanvendeligt Materiale (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S (herefter DRS) udbyder i alt 2 rammekontrakter vedrørende transport af genanvendeligt materiale: 1. Rammekontrakt vedrørende Transport af aluminium (ALU) 2. Rammekontrakt vedrørende Transport af plast (PET og LDPE). Begge rammekontrakter er begge omfattet af samme udbudsbetingelser og kravspecifikation. Det er muligt at byde på begge rammekontrakter eller 1 af dem. Den udbudte transport ordres udelukkende til DRS brug i forbindelse med transport af genanvendeligt materiale til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bring Danmark A/S DSV A/S
2016-09-02   Rammekontrakt vedrørende indkøb af Konsulentbiler (Dansk Retursystem A/S)
Baggrunden for nærværende udbud er DRS' pligt til at indsamle emballager, som er tilmeldt DRS. Den udbudte kontrakt omfatter indkøb af Konsulentbiler i 2 forskellige typer. De indkøbte Konsulentbiler skal benyttes af DRS Udkørende Konsulenter og Serviceteknikere til transport mellem DRS' kunder hvor DRS' yder rådgivning eller teknisk service hos Returmodtagere. Kontrakten omfatter endvidere en forpligtelse for Tilbudsgiver til at yde 3 års Serviceaftale af Konsulentbilerne. De nærmere krav og DRS' … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Era Biler A/S
2016-07-29   Rammekontrakt vedrørende indkøb af Plastsække (Dansk Retursystem A/S)
Baggrunden for nærværende udbud er DRS' pligt til at indsamle emballager, som er tilmeldt DRS. Udbuddet omfatter levering af plastsække i 2 forskellige typer og størrelser, som nærmere beskrevet i kravspecifikationen med bilag. En plastsæk er en sæk som returmodtagerne skal anvende ved opsamling af emballage, og som Dansk Retursystem A/S efterfølgende kommer og indsamler. Returmodtagere er erhvervsdrivende som tager pantbærende tomme engangsemballager retur. Plastsækken kan indeholde enten tomme … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S
2016-07-26   Rammekontrakt vedrørende indkøb af Stablere (Dansk Retursystem A/S)
Baggrunden for nærværende udbud er DRS' pligt til at indsamle emballager, som er tilmeldt DRS. Udbuddet omfatter levering af 2 typer Stablere, som er nærmere beskrevet i kravspecifikationen med bilag. En Stabler skal anvendes når Dansk Retursystem A/S indsamler emballage hos returmodtagere. Returmodtagere er erhvervsdrivende som tager pantbærende tomme engangsemballager retur. De nærmere krav og DRS' anvendelse af Stablere er beskrevet i kravspecifikationen med bilag. Udbuddet omfatter endvidere en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: STILL Danmark A/S
2015-09-14   Rammekontrakt vedrørende indkøb af centrale styreenheder og tilhørende udstyr (CS-4) (Dansk Retursystem A/S)
Baggrunden for nærværende udbud er DRS' pligt til at indsamle emballager, som er tilmeldt DRS. Udbuddet omfatter levering centrale styreenheder og tilhørende udstyr. Den Centrale Styreenhed er DRS tekniske enhed som gennem et lukket kredsløb af kommunikation mellem DRS og returmodtageren styrer optælling, registrering og videregivelse af data vedrørende emballager samt andet tekniske udstyr til DRS. Den Centrale styreenhed sikrer desuden validering af pantudbetaling fra returautomater og pantudbetaling … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Data Respons A/S
2015-08-12   Rammekontrakt vedrørende indkøb af Pantsække (Dansk Retursystem A/S)
Baggrunden for nærværende udbud er DRS' pligt til at indsamle emballager, som er tilmeldt DRS. Udbuddet omfatter levering af pantsække til brug for aflevering i pantstationer etableret af DRS. En pantsæk er en sæk som forbrugerne skal anvende ved opsamling af Emballager, og som forbrugeren efterfølgende selv returnerer i en pantstation eller andet opsamlingssted. De nærmere krav og DRS' anvendelse af pantsækkene er beskrevet i kravspecifikationen med bilag. Se udbuddet »
2015-02-25   Framework agreement concerning the supply of Boxes and Feet (Dansk Retursystem A/S)
The background to this invitation to tender is DRS's obligation to collect containers from recipients having subscribed with DRS. DRS uses the boxes for collection at the individual recipients of intact compacted containers consisting exclusively of compacted aluminium cans and compacted one-way plastic bottles. The containers are collected at the recipients in the boxes, which are placed either directly on the floor in the bottle room or in other back premises, including outdoor, before collection. The … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Schoeller Plast Entreprise A/S
2014-10-01   Udbud af Forsikringsydelser (Dansk Retursystem A/S)
Dette udbud vedrører indgåelse af samlede forsikringsydelser for DRS bestående af: 1) Bygningsforsikring — Police for Hedehusene — Police for Løsning — Police, samlet, for pantstationer (13 lokationer) 2) Løsøreforsikring — Police omfattende flere lokationer 3) Drifttabsforsikring — Police omfattende flere lokationer 4) EDB forsikring 5) Maskinkaskoforsikring — Police, samlet, for Hedehusene + Løsning — Police, samlet, for pantstationer (13 lokationer) 6) Erhvervs- og produktansvarsforsikring 7) … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tryg
2014-07-21   Rammekontrakt vedrørende indkøb af Dockingstationer (Dansk Retursystem A/S)
Dette udbud vedrører et indkøb af Dockingstationer. DRS ønsker at indkøbe Dockingstationer i overensstemmelse med specifikationerne fastlagt i kravspecifikationen. En Dockingstation anvendes af DRS til indsamlingen af pantbelagt returemballage. Dockingstationen installeres af DRS i bestemte dagligvarebutikker, og indgår som en del af DRS' opsamlingssystem. Dockingstationen fungerer som dock-, sikrings- og åbningsenhed til dertil indrettede opsamlingscontainere. Den udbudte rammekontrakt omfatter levering … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LSEZ »Jensen Metal« SIA
2014-04-16   Kontrakt vedrørende indkøb af foldekar (Dansk Retursystem A/S)
Baggrunden for nærværende udbud er DRS' pligt til at indsamle engangsemballager hos butikker mv. i Danmark som er tilmeldt DRS. Butikker mv. får udleveret foldekar med henblik på opsamling af emballager, og DRS indsamler fyldte foldekar og tømmer dem på DRS' terminal, inden de returneres til butikker. Udbuddet omfatter levering af foldekar inklusive fødder og låg, samt separate fødder og låg til brug for indsamlingen af engangsemballage. DRS ønsker at anvende foldekarrene til indsamling af hele … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Auer Packaging GmbH
2014-04-16   Kontrakt vedrørende indkøb af sorteringsenheder (Dansk Retursystem A/S)
DRS ønsker at indkøbe sorteringsenheder og separate udsorteringsporte. En sorteringsenhed er et transportbånd, der kan sortere emballage, og som forbinder returautomater med en opsamlingsenhed. Sorteringsenheden opbygges af et eller flere afskærmningsstykker og en eller flere udsorteringsporte. Den udbudte rammekontrakt omfatter levering af 2 forskellige typer af sorteringsenheder, som i vidt omfang er opbygget af de identiske afskærmningsstykker og udsorteringsporte, samt levering af separate … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EB-Teknik Borup A/S
2013-05-15   Indkøb af Indsamlingsbiler (Dansk Retursystem A/S)
Kontrakten vedrører indkøb af Indsamlinsbiler, som Dansk Retursystem A/S skal benytte i forbindelse med indsamling af returemballage. Tilknyttet kontrakten er også en servicekontrakt. Denne er obligatorisk for ordregiver i 2 år, med mulighed for at ordregiver ønsker at forlænge denne i op til 6 år. Se udbuddet »
2013-04-02   Udbud vedrørende levering og montering af Komprimatorer (Dansk Retursystem A/S)
Dansk Retursystem A/S (i det følgende kaldet "DRS") opfordrer virksomheder til at afgive tilbud på levering og montering af Komprimatorer til Butikker udpeget af DRS. DRS ønsker at udvælge de tre Leverandører, der giver de laveste priser, og som sam-tidig overholder Kravspecifikationen. Baggrunden for, at der udvælges tre leverandører, er, at der skal gives Butikkerne en valgfrihed. Såfremt den pågældende Butik ikke ønsker at anvende den billigste leve-randør, kan Butikken vælge en af de to andre … Se udbuddet »
2012-08-01   Indkøb af Citytrailere (Dansk Retursystem A/S)
Indkøb af Citytrailere til Ordregivers brug for indsamlet/modtaget returemballge hos Ordregivers returmodtagere. Se udbuddet »
2012-07-02   Indkøb af Trækkere (Dansk Retursystem A/S)
Ordregivere skal indkøbe lastvognstrækkere i forbindelse med indsamling af indsamlet tom returemballage. Se udbuddet »
2012-06-15   Indkøb af Plastsække (Dansk Retursystem A/S)
Indkøb af Plastsække til brug for Ordregiver indsamling af Pantbelagt emballage fra virksomhedens returmodtagere. Se udbuddet »
2012-02-03   Indkøb af Butiktømningsbiler (Dansk Retursystem A/S)
Der ønskes levering af specielt tilbyggede butiktømningsbiler, som skal foretage indsamling af emballger afleveret i butikker mv. rundt om i hele Danmark, dog ikke øer der ikke er brofaste. De indsamlede emballager kan enten være komprimerede eller ukomprimerede. Indsamlet materiale kan være enten plast eller aluminium. Udover indsamling skal Butiktømningsbilen endvidere kunne foretage afvaskning af Dansk Retursystme A/S lastbærere. Der ønskes endvidere indgået en serviceaftale i forbindelse med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kristian Ravn ApS
2011-05-09   Rammekontrakt vedrørende indkøb af Dockingstationer (Dansk Retursystem A/S)
Dette udbud vedrører et indkøb af Dockingstationer. DRS ønsker at indkøbe Dockingstationer i overensstemmelse med specifikationerne fastlagt i kravspecifikationen. En Dockingstation anvendes af DRS til indsamlingen af pantbelagt returemballage. Dockingstationen installeres af DRS i bestemte butikker, og indgår som en del af DRS' opsamlingssystem. Dockingstationen fungerer som dock-, sikrings- og åbningsenhed til dertil indrettede opsamlingscontainere. Den udbudte rammekontrakt omfatter levering af tre … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jensen Metal A/S