2023-08-15   Udbud af rammeaftale vedr. avancerede kemikalier (Aalborg Universitet)
Udbuddet vedrører rammeaftale om indkøb af avancerede kemikalier. Udbuddet er opdelt i ni (9) delaftaler opdelt efter produkttyper. Se udbuddet »
2023-07-14   Kantinedrift - Aalborg Universitet (Aalborg Universitet)
Aalborg Universitet har mere end 20.000 studerende og ca. 3.800 månedslønnede ansatte fordelt på tre campusser i henholdsvis Aalborg, Esbjerg og København. Aalborg Universitet udbyder driften af universitets i alt 9 kantiner fordelt på de 3 campusser. Der er 6 kantiner i Aalborg, 1 i Esbjerg og 2 i København. Opgaven omfatter produktion og salg af forplejning til studerende og ansatte. Udover drift af kantiner for Aalborg Universitets studerende og ansatte omfatter opgaven levering af mødeforplejning … Se udbuddet »
2023-05-24   Rammeaftale vedrørende indkøb af tømrerydelser, Campus Esbjerg (Aalborg Universitet)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om tømrerydelser for campus i Esbjerg. Der indgås rammeaftale med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Raunstrup Bygningsservice A/S Tage Johansen Tømrer- og Snedkerforretning ApS
2023-05-17   Udbud af rammeaftale vedrørende avancerede kemikalier (Aalborg Universitet)
Udbuddet vedrører rammeaftale om indkøb af avancerede kemikalier. Udbuddet er opdelt i ni (9) delaftaler opdelt efter produkttyper. Se udbuddet »
2023-05-15   Indkøb af forbrugsartikler (Aalborg Universitet)
Udbud vedrører indkøb af forbrugsartikler i form af papir og sæbe til dispensere, rengøringsmidler, rengøringsrekvisitter m.m. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Multiline A/S
2023-04-14   Elevatorserviceydelser til Aalborg Universitet (Aalborg Universitet)
Ordregiver ønsker med nærværende udbud at indkøbe elevatorserviceydelser, herunder lovpligtige eftersyn, fald-prøver, alarmovervågning, udkald, reparationer og service for de elevatorer, som universitetet i løbet af kontrakt-perioden råder over. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jysk Elevatorservice
2023-03-21   Udbud af kontrakt om IT Service Management system (Aalborg Universitet)
Dette udbud vedrører en kontrakt om et IT Service Management system (herefter forkortet ”ITSM system”). Der vil blive indgået en kontrakt med én leverandør. Den udbudte kontrakt har til formål at anskaffe og implementere en moderne, brugervenlig og driftssikker platform til IT-Service Management. Der efterspørges et standardprogrammel, som dog er tilpasset de behov og forhold, der gør sig gældende for AAU. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
2023-03-09   Indkøb af forbrugsartikler (Aalborg Universitet)
Udbud vedrører indkøb af forbrugsartikler i form af papir og sæbe til dispensere, rengøringsmidler, rengøringsrekvisitter m.m. Se udbuddet »
2023-01-27   Rammeaftale vedrørende indkøb af tømrerydelser (Aalborg Universitet)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om tømrerydelser. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler, der følger de geografiske lokationer: 1) Campus Aalborg 2) Campus Esbjerg 3) Campus København. Der indgås en separat rammeaftale for hver enkelt af de tre lokationer. Der indgås parallelle rammeaftaler med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge for hver lokation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BMT Byg A/S Færch & Co. A/S Gladsaxe Bygningsentreprise ApS Toppenberg H.O.K. A/S
2022-12-23   Rammeaftale vedrørende indkøb af tømrerydelser (Aalborg Universitet)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om tømrerydelser. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler, der følger de geografiske lokationer: 1) Campus Aalborg 2) Campus Esbjerg 3) Campus København. Der indgås en separat rammeaftale for hver enkelt af de tre lokationer. Der indgås parallelle rammeaftaler med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge for hver lokation. Se udbuddet »
2022-11-30   Pakkeboksløsning til Aalborg Universitet (Aalborg Universitet)
Aalborg Universitet ønsker at indkøbe en pakkeboksløsning til brug for universitetets modtagelse og udlevering af pakker fra distributører. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Azolver Danmark A/S
2022-10-28   Rengøringsservice mv - Aalborg Universitet (Aalborg Universitet)
Rengørings- og vinduespoleringsservice på Aalborg Universitets lokationer på de 4 campus beliggende i: Aalborg , Esbjerg og København - totalt rengøringsareal ca. 177.000 m². Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengørings-relaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter indvendigt facadeglas, samt polering af internt glas og indvendige ovenlys mv. Vinduespolering på udvendigt facadeglas er medtaget som en option. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler: -delaftale 1 – A: Aalborg … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kongsvang Cleaning & Facility A/S Serwizplus A/S
2022-06-23   Indkøb af merchandise og gaveartikler (Aalborg Universitet)
Baggrunden for nærværende udbud er at sikre attraktive indkøbsvilkår for indkøb af merchandise og gaveartikler. Ordregiver ønsker at indgå én samlet rammeaftale for på den måde at opnå fordele og besparelser ved at samle indkøbet af disse varer hos samme leverandør. Rammeaftalen tager udgangspunkt i at sikre et bredt sortiment af merchandise og gaveartikler, hvor bæredygtighed også spiller en afgørende rolle for ordregiver. Den estimerede volumen udgør for den samlede aftaleperiode ca. 7 mio. kr., og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: IDÉ House og Brands
2022-06-20   Udbud af rammekontrakt på gas på flasker og flydende nitrogen (Aalborg Universitet)
Udbuddet gennemføres som et fælles udbud for Aalborg-, Danmarks Tekniske-, Aarhus-n Syddansk-, Roskilde-, Københavns Universitet og Fødevarestyrelsen (herefter benævnt Ordregiver). Ordregiver vil gennem dette udbud, konkurrence udsætte deres indkøb af gas på flasker og flydende nitrogen Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Air Liquide Danmark A/S
2022-05-12   Udbud af rammekontrakt på flydende helium og tøris (Aalborg Universitet)
Udbuddet gennemføres som et fælles udbud for Aalborg-, Danmarks Tekniske-, Aarhus-n Syddansk-, Roskilde-, Københavns Universitet og Fødevarestyrelsen (herefter benævnt Ordregiver). Ordregiver vil gennem dette udbud, konkurrence udsætte deres indkøb af gas på flasker og flydende nitrogen Se udbuddet »
2022-05-02   Genudbud 2 af elinstallatørydelser på campus København (Aalborg Universitet)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om elinstallatørydelser. Udbuddet omfatter Campus København. Der indgås parallelle rammeaftaler med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CR El & Teknik A/S Røder & Mortensens Eftf. A/S
2022-04-11   Medieovervågning, presseklip og ledelsespresse (genudbud) (Aalborg Universitet)
Kontrakten omfatter leverance af medieovervågning til brug for dels levering af presseklip og historier med tilknytning til Aalborg Universitet og som skal tilknyttes de enkelte forskeres forskningsprofiler i systemet PURE og dels generel bibringelse af ledelsesinformation om relevante emner inden for universitetet og relaterbare områder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Infomedia A/S
2021-12-18   Medieovervågning, presseklip og ledelsespresse (Aalborg Universitet)
Kontrakten omfatter leverance af medieovervågning til brug for dels levering af presseklip og historier med tilknytning til Aalborg Universitet og som skal tilknyttes de enkelte forskeres forskningsprofiler i systemet PURE og dels generel bibringelse af ledelsesinformation om relevante emner inden for universitetet og relaterbare områder. Se udbuddet »
2021-12-06   Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af ventilationsydelser (Aalborg Universitet)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om ventilationsydelser. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler, der følger de geografiske lokationer: 1) Campus Aalborg 2) Campus Esbjerg 3) Campus København Bygningerne er specificeret ved Bilag 6. Der indgås en separat rammeaftale for hver enkelt af de tre lokationer. Der indgås parallelle rammeaftaler med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge for hver lokation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kemp & Lauritzen A/S
2021-11-26   Udbud vedrørende affaldshåndtering og containerleje (Aalborg Universitet)
Udbuddet vedrører Aalborg Universitets behov for affaldshåndtering og containerleje for erhvervsaffald samt affaldshåndtering af farligt affald inkl. anvendelse af ekstern lovpligtig Sikkerhedsrådgiverfunktion. Rammeaftalerne dækker Aalborg Universitets 3 campusser i hhv. Esbjerg, København og Aalborg Affaldsmængder og affaldstyper på de to delaftaler fremgår henholdsvis af Bilag 1.1 – Tilbudsliste og kravspecifikation for delaftale 1 og Bilag 1.2. – Tilbudsliste og kravspecifikation for delaftale 2. Der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS Transport & Spedition Stena Recycling A/S
2021-11-19   Udbud af rammekontrakt på flydende helium og tøris (Aalborg Universitet)
Udbuddet gennemføres som et fælles udbud for Aalborg-, Danmarks Tekniske-, Aarhus-n Syddansk-, Roskilde-, Københavns Universitet og Fødevarestyrelsen (herefter benævnt Ordregiver). Ordregiver vil gennem dette udbud, der er delt op i 2 delaftaler, konkurrence udsætte deres indkøb af flydende helium og Tøris. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Air Liquide Danmark A/S Linde Gas A/S
2021-11-15   Genudbud af rammeaftale vedrørende indkøb af elinstallatørydelser (Aalborg Universitet)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om elinstallatørydelser. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler, der følger de geografiske lokationer: 1) Campus Aalborg 2) Campus Esbjerg 3) Campus København. Der indgås en separat rammeaftale for hver enkelt af de tre lokationer. Der indgås parallelle rammeaftaler med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge for hver lokation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: El-firmaet Olesen & Jensen A/S Erik Fals A/S Kemp og Lauritzen A/S Strøm Hansen A/S
2021-10-29   Drift af kantiner - Aalborg Universitet (Aalborg Universitet)
Aalborg Universitet har mere end 20.000 studerende og ca. 3.600 månedslønnede ansatte fordelt på tre campusser i henholdsvis Aalborg, Esbjerg og København. Aalborg Universitet udbyder driften af universitets i alt 9 kantiner fordelt på de 3 campusser. Der er 6 kantiner i Aalborg, 1 i Esbjerg og 2 i København. Opgaven omfatter produktion og salg af forplejning til studerende og ansatte. Udover drift af kantiner for Aalborg Universitets studerende og ansatte omfatter opgaven levering af mødeforplejning … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jespers Torvekøkken ApS
2021-10-08   Udbud af kontrakt om levering og montering af møbler til Science & Innovations Hub (Aalborg Universitet)
Udbuddet vedrører indkøb af nye møbler til en nyopført bygning, AAU Science & Innovation Hub. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Holmris B8 A/S
2021-09-15   Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af elinstallatørydelser (Aalborg Universitet)
Dette udbud vedrører en rammeaftale om elinstallatørydelser. Udbuddet er opdelt i tre delaftaler, der følger de geografiske lokationer: 1) Campus Aalborg 2) Campus Esbjerg 3) Campus København. Der indgås en separat rammeaftale for hver enkelt af de tre lokationer. Der indgås parallelle rammeaftaler med op til 2 leverandører i prioriteret rækkefølge for hver lokation. Se udbuddet »
2021-05-03   Forebyggende bygningsvedligehold og udvendig vinduesvask (Aalborg Universitet)
Generel beskrivelse af udbuddet: Der er tale om et funktionsudbud med forhandling, jf. udbudsloven § 61. Udbuddet omfatter følgende aftale: Forebyggende facade- og belægningsvedligeholdelse, samt udvendig vinduesvask. Der vil blive indgået en kontrakt med én leverandør. Aftalen er vurderet til ikke at være egnet til opdeling i delaftaler grundet den meget tætte sammenhæng mellem de delydelser (facadevedligeholdelse og udvendig vinduesvask), der udgør den samlede aftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anders Andersens Rengøring A/S
2021-02-11   Servohydraulic Dynamic Multi-axial Mechanical Testing Machine System (Aalborg Universitet)
Open procedure for servohydraulic dynamic multi-axial (tension-compression + torsion) mechanical testing machine system. For the purpose of the Tender, it should be noted that the system shall include all components necessary for complete system operation including but not limited to: load frame, control electronics, control software, Axial –Torsional hydraulic wedge grips, Axial-Torsional Extensometer, hydraulic power supply, cables, plumbing and all necessary fittings and connectors. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MTS Systems Norden AB
2020-12-09   Rengørings- og vinduespoleringsservice - Aalborg Universitet (Aalborg Universitet)
Rengørings- og vinduespoleringsservice på Aalborg Universitets lokationer på de 4 campus beliggende i: Aalborg (Hoved Campus (ca. 145 000 m2) og Campus City (ca. 40 000 m2)), Esbjerg (Campus Esbjerg (ca. 14 000 m2)) og København (Campus København (ca. 35 000 m2)) — total ca. 250 000 m. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengørings-relaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter indvendigt facadeglas, samt polering af internt glas og indvendige ovenlys mv. Opgaverne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Services A/S
2020-08-25   X-Power — Ion Milling (Aalborg Universitet)
Open procedure for purchase of one (1) equipment for cross-sectional sample preparation of power electronics. Equipment must be able to do course mechanical cut and grinding as well as perform finer treatment with ion milling in preparation for optical and SEM imaging. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Triolab A/S
2020-06-11   Storkøkkenudbud til Aalborg campus (Aalborg Universitet)
Formålet med nærværende udbud er, at Aalborg Universitet vil konkurrenceudsætte indkøb og opsætning af køkkenmaskiner og køkkenudstyr til 2 nye produktionskøkkener som skal opføres i igangværende byggerier. Derudover udbydes som option udskiftning af køkkenmaskiner i et tredje eksisterende produktionskøkken. Alle 3 projekter er placeret på Aalborg Universitets campus i Nordjylland (Aalborg Ø). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Oluf Brønnum & Co. A/S
2020-01-13   X-ray Photoelectron Spectroscopy (Aalborg Universitet)
Open procedure for the purchase of 1 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) system for analysis of materials composition under ultrahigh vacuum. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SPECS Surface Nano Analysis GmbH
2019-01-04   Udbud på service af køretøjer under 3 500 kg til Aalborg Universitet (Aalborg Universitet)
Aalborg Universitet ønsker at udbyde serviceydelser til alle Universitets biler under 3 500 kg. Det drejer sig om cirka 70 biler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordjysk Diesel-Elektro
2018-12-18   Udbud af kontrakt om levering og montering af kontormøbler (Aalborg Universitet)
Ordregiver skal indkøbe nye møbler til kontorer, møderum, lounge og kantine. Møblerne skal anvendes i en nyindrettet bygning på Fredrik Bajers Vej 7K, 9220 Aalborg Ø, som skal rumme rektoratet, rektorsekretariat samt en række administrative afdelinger. Møblerne skal anvendes til kontorarbejdspladser, møderum, lounge og kantine. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scan Office A/S
2018-12-05   Indkøb af forbrugsartikler (Aalborg Universitet)
Rammeaftale til indkøb af forbrugsartikler i form af papir og sæbe til dispensere, rengøringsmidler, rengøringsrekvisitter m.m. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Toprent A/S
2018-10-02   Announcement of Audio Equipment for Laboratory Setup to Experiment with Distributed Music Production. The Setup Will... (Aalborg Universitet)
Audio equipment for laboratory setup to experiment with distributed music production. The setup will be built around a Neve Genesys Black Console. Se udbuddet »
2018-09-27   Udbud service af køretøjer til Aalborg Universitet (Aalborg Universitet)
Aalborg Universitet ønsker at udbyde service og reparationer af universitetets køretøjer under 3 500 kg. Det drejer sig ca. om 70 køretøjer, herunder at´umindelige personbiler, minibusser og varevogne. Se udbuddet »
2018-06-26   Integrated Inverted Spinning-disk Microscope (Aalborg Universitet)
Purchace of 1 automated, integrated inverted microscope system for transmitted light microscopy and spinning-disk confocal microscopy. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Olympus Danmark A/S
2018-05-30   Udbud af merchandise, profilbeklædning og gaveartikler (Aalborg Universitet)
Aalborg Universitet ønsker at konkurrenceudsætte deres indkøb af merchandise, profilbeklædning og gaveartikler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: bconzept ApS
2018-03-23   Kontrakt om levering af logningsløsning (Aalborg Universitet)
Indkøbet vedrører en logningsløsning til Aalborg Universitet (AAU). AAU ønsker at etablere en systemunderstøttelse i form af en standard log opsamlingsløsning, der er med til at sikre, at AAU overholder EU Persondataforordningen, herunder også proaktiv handling i forhold til sikkerhedsbrud. Derudover omfatter indkøbet implementering af logningsløsningen samt opkobling af i første omgang 23 systemer. Der vil efterfølgende skulle opkobles yderligere systemer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netic A/S
2018-03-19   Udbud af rene gasser, specialgasser og særlige specialgasser (Aalborg Universitet)
Udbuddet gennemføres som et fælles udbud for Aalborg-, Danmarks Tekniske-, Aarhus- og Syddansk-, Københavns Universitet og Fødevarestyrelsen (herefter benævnt Ordregiver). Ordregiver vil gennem dette udbud, der er delt op i 2 delaftaler, konkurrenceudsætte deres indkøb af gasser og specialgasser, samt særlige specialgasser. Se udbuddet »
2017-11-13   Udbud af gasser, specialgasser, tankanlæg, helium, tøris (Aalborg Universitet)
Udbuddet gennemføres som et fælles udbud for Aalborg-, Danmarks Tekniske-, Aarhus- og Syddansk Universitet og Fødevarestyrelsen (herefter benævnt Ordregiver). Ordregiver vil gennem dette udbud, der er delt op i 4 delaftaler, konkurrenceudsætte deres indkøb af gasser, specialgasser, tanke og indhold, helium, tøris. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AGA A/S
2017-09-22   Udbud af indkøb af it-system til skemalægning og lokalebooking (Aalborg Universitet)
Ordregiver vil indgå aftale med 1 leverandør om levering af en it-løsning i relation til skemalægning og lokalebooking. Kontrakten omfatter følgende hovedelementer: 1) Tilrådighedsstillelse af en moderne og brugervenlig standardløsning 2) Integration med relevante systemer hos Aalborg Universitet 3) Videreudvikling og vedligeholdelse i form af løbende tilpasning, udvikling og opgradering af leverandørens standardløsning i relation til nye versioner m.v. 4) Relevant uddannelse og vejledning i brug af systemet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scientia Ltd
2017-07-12   Udbud af kurerydelser (Aalborg Universitet)
Ordregiverne udbyder en rammeaftale om indkøb af kurerydelser. Kurerydelserne består af nationale og internationale forsendelser af dokumenter og pakker (almindelige pakker, store pakker, værdipakker, trækasser og paller) gennem vejtransport, lufttransport og/eller søtransport. Forsendelserne kan indeholde farligt gods, f.eks. biologiske prøver og tøris i nærmere definerede UN kategorier. Forsendelserne er både økonomi- og ekspreslevering i og udenfor Danmark. Rammeaftalen vil blive tildelt 1 leverandør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DSV Road A/S
2017-04-26   Udbud af vask af ejede samt leje og vask af lejede tekstiler, rengøringsartikler og måtter (Aalborg Universitet)
Ordregiverne udbyder rammeaftaler om indkøb af vask af ejede samt leje og vask af lejede tekstiler, rengøringsartikler og måtter. En »vaske/leje ordning« betyder, at leverandøren stiller samtlige produkter til rådighed og vedligeholder disse kontinuerligt, herunder vask, tørring, logistik og uddannelse. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler. På hver delaftale vil der blive tildelt kontrakt til 1 leverandør. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2017-03-08   Udbuds vedr. vintertjeneste på Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København (Aalborg Universitet)
Aalborg Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af vintertjeneste til Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Ordregiver forventer tillige at opnå økonomiske og servicemæssige attraktive aftaler, der tilgodeser universitetets ønsker og behov. Hensigten med vintertjenesten er grundlæggende at opretholde sikkerheden for trafikanter og brugere af arealerne, samt at de investerede ressourcer anvendes fagligt korrekt og om muligt … Se udbuddet »
2017-02-27   Rengøringsservice inkl. måtteservice og vinduespolering — Aalborg Universitet (Aalborg Universitet)
Rengøringsservice inkl. måtteservice og vinduespolering på Aalborg Universitets lokationer på de 4 campus': Aalborg (Campus Øst og City), Esbjerg (Campus Esbjerg) og København (Campus København) — total ca. 220 000 m². Opgaverne udbydes samlet. Yderligere information fremgår af udbudsmaterialet For Campus Øst og Esbjerg: Der finder virksomhedsoverdragelse af personale i henhold til »Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse« (LBK nr. 710 af 20.8.2002) sted. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S
2017-02-03   Udbuds vedr. vintertjeneste på Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København (Aalborg Universitet)
Aalborg Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte universitetets årlige indkøb af vintertjeneste til Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Ordregiver forventer tillige at opnå økonomiske og servicemæssige attraktive aftaler, der tilgodeser universitetets ønsker og behov. Hensigten med vintertjenesten er grundlæggende at opretholde sikkerheden for trafikanter og brugere af arealerne, samt at de investerede ressourcer anvendes fagligt korrekt og om muligt … Se udbuddet »
2016-12-19   Udbud vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København (Aalborg Universitet)
Aalborg Universitet ønsker med dette udbud at konkurrenceudsætte Universitetets årlige indkøb af pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i Aalborg, Esbjerg og København. Udbuddet er delt op i 3 geografiske delaftaler, således at Universitetets 3 campus Aalborg, Esbjerg og København) tilgodeses. I Aalborg og Esbjerg står Universitetet selv for en del af plejen af de grønne områder. Se udbuddet »
2016-11-07   Udbud af kontrakt om rejse- og udlægssystem — RUS2 (Aalborg Universitet)
Kontrakten vedrører et rejse- og udlægssystem benævnt RUS2. Der ønskes indkøbt en Software as a Service, der omfatter følgende hovedelementer: 1) Tilrådighedsstillelse af en moderne og brugervenlig standardløsning 2) Integration med relevante systemer hos Aalborg Universitet, herunder rejsebureau og betalingssystem 3) Videreudvikling og vedligeholdelse i form af løbende tilpasning, udvikling og opgradering af leverandørens standardløsning i relation til nye versioner m.v. 4) Relevant uddannelse og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ibistic Technologies Denmark A/S
2016-11-02   Udbud af vask af ejede samt leje og vask af lejede tekstiler, rengøringsartikler og måtter (Aalborg Universitet)
Fødevarestyrelsen, DTU, SDU, KU og AAU ønsker at konkurrenceudsætte deres årlige indkøb af vask af ejede samt leje og vask af lejede tekstiler, rengøringsprodukter og måtter. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler. Én for tekstiler og rengøringsartikler og én for måtter. Se udbuddet »