Indkøb: Varde Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Varde Kommune

2023-10-03   Revisionsydelser (Varde Kommune)
Udbuddet vedrører levering af lovpligtige revisionsydelser til Varde Kommune Se udbuddet »
2023-09-29   Levering af rengøring til Varde Kommune (Varde Kommune)
Udbuddet vedrører levering af rengøring til en række forskellige enheder fordelt over hele Varde Kommune. Den anslående samlede værdi angivet i II.1.5) er delkontrakternes forventede, samlede værdi inkl. optioner og tilkøbsydelser i kontraktens løbetid. Det forventede forbrug for Delkontrakt 1 forventes at være 13,3 mio. kr. inkl. optioner og tilkøbsydelser på årsbasis. Det forventede forbrug for Delkontrakt 2 forventes at være 13,7 mio. kr. inkl. optioner og tilkøbsydelser på årsbasis. Ovennævnte … Se udbuddet »
2023-09-08   Udbud på vinduespolering (Varde Kommune)
Varde Kommune udbyder vinduespolering af ordregivers enheder og institutioner. Udbuddet er opdelt i følgende tre delaftaler: • Delaftale 1: Øst • Delaftale 2: Midt • Delaftale 3: Vest Tilbudsgiver kan vælge at afgive tilbud på en eller flere delaftaler.
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Rationel Vinduespolering A/S
2023-04-26   Udbud Forsikringer (Varde Kommune)
Udbuddet vedrører levering af forsikringer til Varde Kommune. Udbuddet omfatter følgende forsikringer:
  • Delaftale 1 - Bygning, løsøre, kunst, entreprise mv.
  • Delaftale 2 - Motorkøretøjer
  • Delaftale 3 – Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Tilbudsgiver kan læse mere om de enkelte delaftaler i Bilag 1 tilbudsliste og Bilag 2 kravspecifikation pr. delaftale.Varde Kommune er ikke mæglerbetjent og vil agere direkte med selskaberne, se mere i bilag 3 beskrivelse af Varde Kommune, … Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring, dansk filial af... If Skadeforsikring, filial af If...
2023-02-10   Ventilationsservice (Varde Kommune)
Udbuddet omfatter servicering og vedligeholdelse af ventilationsanlæg udført i overensstemmelse med systematikken og indholdet i VENT.Aftalen er gældende for Vejen, Billund og Varde Kommune.Oversigt over de enkelte kommuners ventilationsanlæg fremgår af bilag 2. Aftalen dækker servicering, løbende tilkald og vedligehold af ventilationsanlæg.Nyanskaffelser af ventilationsanlæg, samt reparationer over 10.000 kr., er ikke omfattet af nærværende udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GK Danmark A/S
2023-01-20   Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel (Varde Kommune)
Udbuddet omfatter levering og eftersyn af håndslukningsmateriel til Varde, Vejen og Billund Kommune. Varde Kommune, udbudskonsulent Emma Torp-Iversen er tovholder i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet, og varetager indtil aftaleskrivning al kommunikation vedrørende udbuddet. Efter udbuddets afslutning handler de i udbuddet deltagende kommuner med den valgte leverandører som individuelle juridiske parter. Det betyder, at hver deltagende kommune er en selvstændig juridisk myndighed, hvilket … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Linde Brandmateriel ApS
2022-10-24   EU udbud på Pladsanvisning (Varde Kommune)
Udbuddet vedrører levering af Pladsanvisningssystem samt dagligt system til Dagplejen til Varde Kommune gennemføres som et udbud med forhandling. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.Varde Kommune ønsker med udbuddet at anskaffe sig en samlet løsning af Pladsanvisningssystem samt dagligt system til Dagplejen, som kan understøtte Varde Kommunes strategi om digitalt sammenspil via høj effektivitet samt via smidige, sømløse og automatiske arbejdsgange.Den udbudte kontrakt har varighed på 4 år med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2022-05-20   Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse (Varde Kommune)
Udbuddet er gældende for ejendomme i by- og landzone for Varde Kommunes og omfatter levering af rottebekæmpelse i henhold til gældende lovgivning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pestibus Skadedyrssikring Aps
2022-02-15   Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse (Varde Kommune)
Udbuddet er gældende for ejendomme i by- og landzone for Varde Kommunes og omfatter levering af rottebekæmpelse i henhold til gældende lovgivning. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: - Delaftale 1 - Kommunal rottebekæmpelse - Delaftale 2 - Lovpligtige tilsynsbesøg Bekæmpelse foretages, for delaftale 1, hele året i by- og landzone efter oprettelse af en sag. Endvidere skal alle tilsynspligtige ejendomme i by- og landzone gennemgås og undersøges for rotter én gang årligt (delaftale 2), hvilket … Se udbuddet »
2022-01-19   Totalrådgiveraftale - Naturen, byen og fællesskabet ved Vejers Strand (Varde Kommune)
Udbuddet omfatter levering af totalrådgivning i forbindelse med at effektuere en strategisk-fysisk udviklingsplan for Vejers, således at visionerne/perspektiverne i planen bliver bygbar og kan gennemføres fysisk i marken. Opgaven udbydes jf. ABR 18, som én samlet totalrådgivningsaftale som indeholder leverance af alle rådgivningsydelser, som er angivet i udbudsmaterialets Bilag 4 og 4A "Den projektspecifik ydelsesbeskrivelse" i.h.t. YBL18. Yderligere vedr. opgavens omfang og aftaleperiode kan ses i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fuldendt P/S
2021-12-23   EU Udbud - Redskabsbærer (Varde Kommune)
Udbuddet er gældende for Materielgården i Sig, og omfatter levering af Redskabsbærere til brug til kørsel med gasbrænder, hydraulisk kost, saltspreder, græsklipper, slagleklipper og frontmonteret armklipper med hæksnitter. Bemærk, Tilbudsgiver leverer redskabsbærer til afprøvning torsdag den 25. januar kl. 07. Se udbuddet »
2021-11-10   Begrænset udbud af Totalrådgivning vedrørende ny daginstitution i Varde (Varde Kommune)
Varde Kommune har planlagt en ny daginstitution i Varde. Den nye daginstitution er nomineret til 110 børn, herunder 50 vuggestuebarn og 60 børnehavebørn. Det forventes at der i alt skal være ca. 30 ansatte, inkl. ledere og studerende mv. Det samlede etageareal er på ca. 900 m2. Der er afsat 22 mio. kr. til realisering af projektet. Heraf er 17,6 mio. kr. ekskl. moms til disponering af håndværkerudgifter, udearealer/legeplads, uforudseelige håndværkerudgifter, forbrug af el, vand, varme under byggeri, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitektfirmaet Frost Larsen
2021-10-25   EU Udbud - Elektronisk sags- og dokumentsystem (ESDH) (Varde Kommune)
Udbuddet omhandler Elektronisk sags-og dokumenthåndteringssystem til hele organisationen i Varde Kommune. Varde Kommune ønsker at anskaffe sig en samlet løsning, som understøtter kommunens strategi om digitalt sammenspil via høj effektivitet, smidige og automatiserede arbejdsgange på tværs af kommunens øvrige systemer. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Tryk her https://permalink.mercell.com/165993960.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany A/S
2021-10-11   EU Udbud - Redskabsbærer (Varde Kommune)
Udbuddet er gældende for Materielgården i Sig, og omfatter levering af Redskabsbærere til brug til kørsel med gasbrænder, hydraulisk kost, saltspreder, græsklipper, slagleklipper og frontmonteret armklipper med hæksnitter. Bemærk, Tilbudsgiver levere redskabsbærer til afprøvning torsdag den 11. november kl. 07. Se udbuddet »
2021-09-20   Totalrådgiveraftale - En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand (Varde Kommune)
Udbuddet omfatter levering af totalrådgivning i forbindelse med at effektuere Trafik- og Masterplanen i Blåvand, således at de visioner/perspektiver, der er i planen, bliver bygbare og kan gennemføres fysisk i marken. Opgaven udbydes, jf. ABR 18, som én samlet totalrådgivningsaftale der indeholder leverance af alle rådgivningsydelser, der er angivet i udbudsmaterialet. Yderligere vedr. opgavens omfang og aftaleperiode kan ses i udbudsbetingelserne inklusive tilhørende bilag. Tryk her … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SLETH A/S
2021-08-25   Udbud - Rådgivning til familier med sproglige og kulturelle udfordringer (Varde Kommune)
Varde Kommune udbyder rådgivning til familier med sproglige og kulturelle udfordringer Tilbuddet skal målrettes børn og unge i alderen 0 – 17 år og deres familier. Målgruppen er primært familier med anden etnisk baggrund end dansk. Fokus skal være på børn og unges personlige trivsel, ligesom indsatsen skal have den sociale, kulturelle og faglige udvikling i centrum. Formålet med støtten er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Memox
2021-07-09   Genudbud af madservice til visiteret borgere i eget hjem (Varde Kommune)
Udbuddet er gældende for visiteret hjemboende borgere i Varde Kommune og omfatter produktion, service og levering af mad. Der skal leveres kølemad til visiterede hjemmeboende borgere i form af kølemad, maden er et hovedmåltid bestående af en hovedret og en biret. Det skal leveres til de visiterede borgere i Varde Kommune. Maden skal leveres så den pågældende borger kan opvarme det selv i egen ovn eller mikrobølgeovn. Tryk her https://permalink.mercell.com/160159887.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus Holding A/S
2021-03-16   Udbud - udlicitering tandregulering (Varde Kommune)
Udbuddet er gældende for tandregulering af de børn og unge, som er tilknyttet Varde kommunale tandpleje, som tilbudsgiveren visiterer til tandregulering, samt foretager henvisninger til kæbekirurgisk afdeling, hvor der vurderes behov for ortodontisk kirurgi. Opgaven skal udføres ved Varde Kommunes kommunale tandpleje, Lerpøthus, Lerpøtvej 50 C, 6800 Varde - hvor der stilles klinik med inventar til rådighed. Besigtigelsen afholdes på Varde Kommunale Tandpleje, Lerpøtvej 50B – 23. marts 2021 kl. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tandreguleringshuset I/S
2021-03-10   Udbud af madservice til plejecentre og visiteret hjemmeboende borgere (Varde Kommune)
Udbuddet er gældende for plejecentre og visiteret borgere i Varde Kommune og omfatter produktion, service og levering af mad. Aftalestart er den 1. januar 2022. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: Delaftale 1: På plejecenteret Carolineparken skal der produceres et hovedmåltid bestående af en hovedret og en biret, maden skal fremstilles som kølemad, det skal pakkes ned og leveret til Varde Kommunes 12 plejecentre. Denne levering vil finde sted 1 til 2 gange om ugen. Delaftale 2: Der skal leveres kølemad … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Det Danske Madhus Varde A/S
2020-10-26   EU Udbud - Ladbiler (Varde Kommune)
Udbuddet er gældende for alle Materielgården i sig, og omfatter levering af ladbiler uden opbygning, med forskellig kabinestørrelse og forskelligt chassis. Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler: — Delaftale 1: Køb af ladbiler med enkelt- og dobbeltkabine, med akselafstande på max 3 700 mm og 3 900-4 040 mm, samt et 3 500 kg kombi anhængertræk. — Delaftale 2: Køb af ladbiler med enkelt- og dobbeltkabine, med akselafstande på max 3 700 mm og 3 900-4 040 mm, samt et kombi anhængertræk på 2 500 - 3 499 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Varde Biler A/S
2020-08-17   Udbud - Beskæftigelsestilbud til unge under 30 år (Varde Kommune)
Udbuddet vedrører levering af beskæftigelsestilbud til Jobcenter Varde afd. Ung. Der er tale om et beskæftigelsestilbud til en udvalgt målgruppe. Det overordnede formål med beskæftigelsestilbuddet er, at få borgere uden for det ordinære uddannelsessystem/arbejdsmarked tættere på selvforsørgelse i form af uddannelse subsidiært arbejde, eller afklaring i forhold til fremtidig forsørgelse, herunder en beskrivende del. Der samlede budget udgør på årsbasis ca.: 1 700 000 DKK. Varde Kommune har pr. 1. juli … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Servisio Danmark ApS
2020-08-04   EU udbud - Levering af vintertjeneste til Varde Kommune (Varde Kommune)
Udbuddet omfatter kørsel for glatførebekæmpelse og kombikørsel på følgende ruter i Varde Kommune: — 3 vejruter i klasse I — 2 vejruter i klasse II/III. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: J.O.Dahlmann I/S PLR Transport ApS Varde Maskinstation
2020-05-20   EU Udbud - Begrænset udbud af AIA / ADK sikringsydelser (Varde Kommune)
Udbuddet vedrører levering af AIA / ADK sikringsydelser til en række forskellige enheder i Billund, Fredericia og Varde Kommuner. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud jf. § 58 - § 60 i udbudsloven ved lov nr. 1564 af 15. december 2015, hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene jf. pkt. 2.2 og opfylder de angivne mindstekrav, kan anmode om at blive prækvalificeret. Tryk her https://permalink.mercell.com/121368462.aspx Se udbuddet »
2020-04-30   EU udbud - Levering af lovpligtige eftersyn og vedligehold af brandtekniske installationer (Varde Kommune)
Varde og Vejen ønsker hermed at udbyde levering af lovpligtige eftersyn og vedligehold af brandtekniske installationer. Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør på årsbasis ca. 1. mio. DKK ekskl. moms. Der er alene tale om realiseret forbrug, som ikke er bindende for udbyder. Udbyder ønsker at indgå 3-årige kontrakter med mulighed for forlængelse på op til 12 måneder. Det forventes, at kontrakterne træder i kraft den 1. august 2020. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lindpro A/S
2019-08-23   EU udbud - Levering af asfalt (Varde Kommune)
Varde Kommune ønsker at udbyde levering af asfalt til Varde Kommune. Varde Kommune ønsker at indgå en 2 årig rammeaftale med option på forlængelse i 2 år, som forventes at træde i kraft den 2.5.2020 og løbe indtil 31.10.2021, hvor optionsperioden kan komme på tale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Industry A/S
2019-07-05   Byggeri af Demenscenter i Ølgod (Varde Kommune)
Opgaven omhandler opførelse af nyt Demenscenter i Ølgod for Varde Kommune på i alt 3 020 kvm indeholdende et boligareal på 2 560 kvm bestående af 32 boliger af 80 kvm og 460 kvm serviceareal. Arkitektonisk fremtræder bygningen, som en stor gård, hvor tagets form spiller en stor rolle i forståelsen af bygningen. Taget er udformet som et forskudt saddeltag, hvor tagrygningen klart definerer bygningens udtryk i landskabet. På taget brydes den langstrakte bygning af ovenlys, der lader lys komme ind i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BR-EL A/S Faaborg Smede og VVS Service Globe Malerfirma Green Anlæg ApS JM Byg A/S Oluf Brønnum og Co A/S Reguvent Aps Sterno ApS Thyholm Murer A/S Tømrer Snedkerfirmaet Jensen og Jensen A/S
2019-06-28   EU udbud - Rengøring til enheder i Varde Kommune (Varde Kommune)
Udbuddet vedrører levering af rengøring til en række forskellige enheder fordelt over hele Varde Kommune, og gennemføres som et begrænset udbud jf. § 58 - § 60 i Udbudsloven ved lov nr. 1564 af 15.12.2015, hvilket betyder, at enhver der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene jf. pkt. 2.2 og opfylder de angivne mindstekrav, kan anmode om at blive prækvalificeret. Tryk her https://permalink.mercell.com/109035834.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S Forenede Service A/S
2019-05-22   EU udbud - Levering af vask og leje af beklædning til Varde Kommunes medarbejdere indenfor pleje, træning og køkken (Varde Kommune)
Varde Kommune ønsker levering af vask og leje af beklædning til Varde Kommunes medarbejdere indenfor pleje, træning og køkkenområdet. Varde Kommune ønsker at indgå en kontrakt for perioden fra den 1.9.2020 til den 31.8.2026. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2019-04-16   EU Udbud - Levering af vejsalt til Varde Kommune (Varde Kommune)
Varde Kommune ønsker at udbyde levering af vejsalt til Varde Kommune. Varde Kommune ønsker at indgå en rammeaftale for perioden fra den 1.10.2019 til den 30.9.2023. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nouryon Industrial Chemicals B.V.
2019-01-18   EU udbud - Rengøring af offentlige toiletter (Varde Kommune)
Udbuddet vedrører levering af rengøring af Varde Kommunes offentlige toiletter og gennemføres som offentligt udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B.T`s Rengøring ApS
2018-10-11   EU udbud - Kørselsordninger i Varde Kommune (Varde Kommune)
Varde Kommune ønsker at udbyde levering af kørselsordninger i Varde Kommune. Udbuddet omhandler befordring/kørsel af Varde Kommunes borgere, der er visiteret til at modtage befordring. Varde Kommune ønsker at indgå en kontrakt for perioden fra den 11.2.2019 til den 31.7.2023 med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sydjysk Befordring
2018-10-05   Udbud af måtteservice til Sydjysk Kommuneindkøb (Varde Kommune)
Udbud der vedrører levering af måtteservice til Sydjysk Kommuneindkøb. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2018-10-02   EU udbud - Levering af fabriksnye 4WD traktorer med 100 - 120 HK (Varde Kommune)
Varde Kommune ønsker hermed at udbyde indkøb og levering af 2 stk. fabriksny traktorer til Vej og Park, samt option på yderligere 2 traktorer, gennemføres som et offentligt udbud. Traktorerne skal primært bruges på grønne områder og boldbaner. Varde Kommune har stor fokus på medarbejdernes arbejdsvilkår og trivsel, hvorfor komfort og brugervenlighed vægtes højt. Udover nævnte 2 traktorer indeholder udbuddet option på køb af yderligere 2 tilsvarende traktorer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TBS Maskinpower ApS
2018-10-02   Begrænset udbud af Totalrådgivning vedrørende nyt demenscenter i Ølgod (Varde Kommune)
I Ølgod skal der etableres plejecenter med 32 plejeboliger og tilhørende servicearealer til svært demensramte. Boligarealet udgør ca. 2 560 m og servicearealet udgør ca. 400 m. I servicearealet skal der blandt andet etableres personalerum, aktivitetsrum og faciliteter til minimum 6 daghjemspladser. I projektet skal der i videst mulige omfang indarbejdes udemiliøer som understøtter fysisk aktivitet og udeliv, hvor borgere med demens, pårørende og medarbejdere kan færdes trygt i de grønne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RUM A/S
2018-09-21   Udbud Revision (Varde Kommune)
Varde kommune udbyder hermed levering af revisionsydelser til Varde Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Price Waterhouse Coopers Statsautoriseret...
2018-09-21   EU udbud - Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel til Sydjysk Kommuneindkøb (Varde Kommune)
Sydjysk Kommuneindkøb ønsker hermed at udbyde levering og eftersyn af håndslukningsmateriel til Sydjysk Kommuneindkøb. Levering og eftersyn af håndslukningsmateriel skal ske i Billund, Varde og Vejen kommuner, som tilsammen udgør Sydjysk Kommuneindkøb. Målet er et samarbejde med en eller flere professionelle samarbejds­partnerne, der kan levere håndslukningsmateriel, og eftersyn af samme, af høj kvalitet og indgå i et effektivt samarbejde med alle vore interes­senter på områderne i de respektive kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Assistance A/S
2018-08-21   Genudbud - Urologiprodukter til Sydjysk Kommuneindkøb (Varde Kommune)
Sydjysk Kommuneindkøb udbyder hermed Rammeaftale på køb af urologiprodukter til borgere med bevilling. Sydjysk kommuneindkøb består af Billund, Varde og Vejen Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Onemed A/S
2018-07-12   Begrænset udbud af Totalrådgivning vedrørende tilbygning af 18 almene handicapboliger i Ølgod, Varde (Varde Kommune)
Varde Kommune, Teknik og Miljø udbyder totalrådgivningsopgaven (arkitekt- og ingeniørydelser) vedrørende 18 almene handicapboliger i Ølgod til udførelse i perioden 2018-2020. Projektet omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af 18 almene handicapboliger (1 224 m2), serviceareal til 50 medarbejdere (600 m2) herunder kontor, mødelokaler og forbindelses gang til eksisterende bebyggelse, udenomsarealer, cykelskur og parkeringsarealer (31 parkeringspladser). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ingeniørgruppen A/S
2018-05-28   Udbud - Urologiprodukter (Varde Kommune)
Sydjysk Kommuneindkøb udbyder hermed Rammeaftale på køb af urologiprodukter til borgere med bevilling og mindre køb til depot. Sydjysk kommuneindkøb består af Billund, Varde og Vejen Kommuner. Se udbuddet »
2018-05-04   EU udbud - Servicering og vedligeholdelse af ventilationsanlæg (Varde Kommune)
Sydjysk Kommuneindkøb er et indkøbssamarbejde mellem Billund, Varde og Vejen Kommuner, der ønsker at gennemføre et offentligt udbud af servicering og vedligeholdelse af ventilationsanlæg udført i overensstemmelse med systematikken og indholdet i VENT, jf. Teknologisk Instituts beskrivelser. Sydjysk Kommuneindkøb har valgt at opdele nærværende udbud i 3 geografiske delaftaler opdelt på kommuneniveau. Delaftalerne med de(n) vindende tilbudsgiver(e) skal indgås på baggrund af udkastet til rammeaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Reguvent Aps
2018-04-25   EU udbud - Kørselsordninger i Varde Kommune (Varde Kommune)
Varde Kommune ønsker hermed at udbyde levering af kørselsordninger i Varde Kommune. Udbuddet omhandler befordring/kørsel af Varde Kommunes borgere, der er visiteret til at modtage befordring. Nærværende udbud blev bekendtgjort i januar 2018 og annulleret i marts 2018. Varde Kommune har udarbejdet et rettelsesblad, som synliggør rettelser og ændringer foretaget i nærværende udbudsmateriale i forhold til første version. Det understreges, at rettelsesbladet alene er ment som en vejledning, der synliggør … Se udbuddet »
2018-03-27   EU udbud - Genoptræning i henhold til sundhedslovens § 140 til Varde Kommune (Varde Kommune)
Hermed ønsker Varde Kommune at udbyde levering af genoptræning i henhold til sundhedslovens § 140 til Varde Kommune. Varde Kommune ønsker at indgå en 4-årig kontrakt med option på 2 x 12 måneder. Kontrakten forventes at træde i kraft 1.1.2019. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EMCARE ApS
2018-03-06   Udbud - Dentalprodukter (Varde Kommune)
Sydjysk Kommuneindkøb udbyder hermed Rammeaftale på køb af Dentalprodukter til de Kommunale Tandklinikker. Sydjysk kommuneindkøb består af Billund, Varde og Vejen Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Nordenta A/S
2018-01-18   EU udbud - Kørselsordninger i Varde Kommune (Varde Kommune)
Varde Kommune ønsker hermed at udbyde levering af kørselsordninger i Varde Kommune. Udbuddet omhandler befordring/kørsel af Varde Kommunes borgere, der er visiteret til at modtage befordring. Borgerne er børn, unge og voksne med specielle behov, børn til almen folkeskole, supplerende skolebuskørsel, børn og unge til svømme- og idrætsundervisning samt ældre til daghjem, læge og genoptræning. Specialinstitutioner, som borgere skal køres til, kan ligge både inden- og uden for Varde Kommunes grænser. Varde … Se udbuddet »
2018-01-11   EU udbud - operationel leasing af fabriksnye biler til Varde Kommune (Varde Kommune)
Varde Kommune ønsker hermed at udbyde levering af operationel leasing af fabriksnye biler. I øjeblikket råder Varde Kommune over godt 100 operationelt leasede biler. Bilerne er alle leaset successivt, hvorfor de kommende leasinger på denne aftale kan blive alt fra 1 til 20 biler pr. leasingaftale. Varde Kommune ønsker at indgå en 4-årig kontrakt, som forventes at træde i kraft medio marts 2018. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KommuneLeasing
2017-08-31   EU-udbud — Rottebekæmpelse til Sydjysk Kommuneindkøb (Varde Kommune)
Sydjysk Kommuneindkøb, repræsenteret ved Billund og Varde Kommuner, udbyder rottebekæmpelse for en 4-årig periode. Rottebekæmpelsen udbydes i 2 selvstændige delaftaler, hvor Varde Kommune ønsker opstart den 1.1.2018 og Billund Kommune den 1.5.2018 OBS — Der gøres opmærksom på, at bilag 4 — Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) — bliver uploadet, når EUT S-nummer er modtaget fra TED og påført bilag 4 — der kan gå op til 5 dage. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kiratin a/s
2017-08-09   EU-udbud — Indkøb af fabriksnye 4 WD traktorer med 160-180 HK (Varde Kommune)
Varde Kommunes Vej og Park ønsker tilbud på 2 stk. fabriksny 4WD diesel traktorer med motorer med 160-180 HK. Udover ovennævnte traktorer indeholder udbuddet option på køb af yderligere 2 tilsvarende traktorer. Optionsperioden for køb af en eller begge traktorer gælder i 12 måneder fra datoen for underskrivelse af rammeaftalen. Traktorerne skal leveres snarest på Materielgården, Vesterbækvej 31, Sig, 6800 Varde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Varde Traktorlager Ove Emil Andersen
2017-07-06   Udbud på økonomi-, løn- og debitorsystem (Varde Kommune)
Udbuddet der vedrører levering af Administrative IT-systemer — Økonomi, løn og debitor til Varde Kommune gennemføres som et begrænset udbud med forhandling jf. §61 (lov nr. 1564 af 15.12.2015) Kontrakten omfatter gennemførelse af et IT-projekt til opsætning, integration og implementering af det tilbudte System, som er baseret på standardsystemet i Leverandørens driftsmiljø Kontrakten omfatter endvidere uddannelse og efterfølgende drift, hosting, vedligeholdelse og support af Systemet. Aftalen forventes … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fujitsu A/S KMD A/S
2017-06-09   Varde Kommune — Udbud af rengøring 2017 — Prækvalifikation (Varde Kommune)
Ovennævnte udbud af rengøring gennemføres af Servicemægleren A/S på vegne af Varde Kommune. Opgaven omfatter rengøring af skoler, daginstitutioner, ældrecentre samt øvrige kommunale bygninger — i alt ca. 145 300 m² beliggende på adresser rundt omkring i Varde Kommune. Opgaven er opdelt i 4 delaftaler, som er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet. Tryk her http://permalink.mercell.com/69153070.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KN Rengøring KN Rengøring I/S
2017-05-16   EU udbud — Indkøb af fabriksnye 4WD traktorer med 160 — 180 HK (Varde Kommune)
Varde Kommunes Vej og Park ønsker tilbud på 2 stk. fabriksny 4WD diesel traktor med motorer med 160-180 HK. Udover ovennævnte traktorer indeholder udbuddet option på køb af yderligere 2 tilsvarende traktorer. Disse traktorer kan have en forventet bestilling ultimo 2017. Se udbuddet »