Indkøb: Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen

10 arkiverede indkøb

Historisk set har leverandørerne til Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen været Angeleye SRL, Bibliotheca A/S, Lyngsoe Systems A/S, NetNordic Communication A/S, Netnordic Communications og Sidis Robotics ApS.

De seneste indkøb foretaget af Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen

2023-07-07   Udbud af kontrakt om en digital adgangs- og betalingsløsning til Københavns Kommunes svømmehaller og fitnesscenter (Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen)
Udbuddet omfatter en kontrakt om en digital adgangs- og betalingsløsning til Københavns Kommunes svømmehaller og fitnesscenter. Tryk her https://permalink.mercell.com/207958151.aspx Se udbuddet »
2023-03-31   Udbud af besøgstællerløsning (Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder en rammeaftale omfattende en besøgstællerløsning, der inkluderer hardware, software, drift, support og vedligehold, serviceeftersyn samt montering og reparationsydelser. Se udbuddet »
2023-03-13   Udbud af kontrakt om adgangs- og betalingsløsning til svømmehaller og fitnesscenter i Københavns Kommune (Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen)
Udbuddet omfatter en kontrakt om en digital adgangs- og betalingsløsning til Københavns Kommunes svømmehaller og fitnesscenter. Tryk her https://permalink.mercell.com/198856848.aspx Se udbuddet »
2020-08-12   Genudbud af digitalt livredningssystem (Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen)
Kultur- og Fritidsforvaltningen under Københavns Kommune udbyder kontrakt på levering, vedligehold, support og drift af et digitalt livredningssystem til kommunens svømmehaller. Ved digitalt livredningssystem forstås et digitalt alarmsystem, som kan alarmere livredderen i forbindelse med (nærved) drukneulykker. Tryk her https://permalink.mercell.com/135547402.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Angeleye SRL
2020-06-03   Digital livredningssystem (Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen)
Kultur- og Fritidsforvaltningen under Københavns Kommune udbyder kontrakt på levering, vedligehold, support og drift af et digitalt livredningssystem til kommunens svømmehaller. Ved digitalt livredningssystem forstås et digitalt alarmsystem, som kan alarmere livredderen i forbindelse med (nærved) drukneulykker. Se udbuddet »
2020-01-23   Genudbud af udbud af låne- og afleverings automater til Københavns Kommunes biblioteker (Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen)
De nuværende selvbetjeningsautomater til udlån og aflevering af biblioteksmaterialer på Københavns Biblioteker skal udskiftes. Den ønskede leverance (herefter: "Løsningen") omfatter ca. 50 automater fordelt på 20 biblioteker i Københavns Kommune. Anskaffelsen omfatter desuden en aftale om service og support for de nye automater. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bibliotheca A/S
2019-12-20   Udbud af låne- og afleverings automater til Københavns Kommunes biblioteker (Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen)
De nuværende Sslvbetjeningsautomater til udlån og aflevering af biblioteksmaterialer på Københavns Biblioteker skal udskiftes. Den ønskede leverance (herefter: "Løsningen") omfatter ca. 50 automater fordelt på 20 biblioteker i Københavns Kommune. Anskaffelsen omfatter desuden en aftale om service og support for de nye automater. Se udbuddet »
2019-09-23   Gen-udbud af Bogsorteringsanlæg til Københavns Hovedbibliotek (Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen)
Kontrakten vedrører anskaffelse af mekanisk bogsorteringsanlæg med dertilhørende software og hardware til styring af anlæggets funktionalitet, drift, statistik m.m., bogvogne, afleveringsindkast og personaleindkast. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lyngsoe Systems A/S
2019-08-08   Indkøb og service at robotplæneklippere (Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen)
Københavns Kommune ønsker at indgå en kontrakt om køb og service af GPS-styrede robotplæneklippere til brug for klipning af græs på idrætsanlæg beliggende i Københavns Kommune. Leverandøren skal udføre service og reparation af robotplæneklipperne for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse på 2 x 1 år. Serviceaftalen indgås samtidig med kontrakten om køb af robotplæneklipperne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sidis Robotics ApS
2019-03-07   Genudbud af Omstillings- og kontaktcenterløsning (Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen)
Københavns Kommune har annulleret tidligere fremsendte udbud af 25.1.2019 som har udbudsbekendtgørelses nr. 2019/S 021-045915. Dette er således genudbuddet. Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en Omstillings- og Kontaktcenterløsning, i det efterfølgende kaldet Løsningen. Løsningen skal omfatte Leverandørens klargøring til brug i et datacenter under Leverandørens rådighed, samt drift og vedligeholdelse af Løsningen i kontraktperioden. Tryk her https://permalink.mercell.com/101348167.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NetNordic Communication A/S Netnordic Communications