2023-09-05   Levering af skole-, svømme/idræts- og turkørsel (Gladsaxe Kommune)
Udbud af kontrakt vedr. levering af skole-, svømme/idræt- og turkørsel til og fra Gladsaxe Kommunes skoler og institutioner. Se udbuddet »
2023-09-01   Indkøb og servicering af biler til affaldsindsamling (Gladsaxe Kommune)
Den udbudte opgave omfatter indkøb, levering og servicering af eldrevne biler til Gladsaxe Kommune. Følgende biltyper skal indkøbes: › 2 stk. 3 akslet krogbil med option på levering af yderliggere 2 stk. › 3 stk. 3 akslet kranbil med option på levering af yderliggere 1 stk. › 2 stk. 3 akslet ladbil. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til Gladsaxe Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2023-06-29   Indkøb af biler til affaldsindsamling (Gladsaxe Kommune)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede biler af nedenstående biltyper til Gladsaxe Kommune › 1 stk. 2 akslet krogbil med option på levering af yderliggere 1 stk. › 1 stk. 3 eller 4 akslet krogbil med option på levering af yderliggere 1 stk. › 3 stk. 3 eller 4 akslet kranbil med option på levering af yderliggere 1 stk. › 2 stk. 2 akslet ladbil. Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til Gladsaxe Kommune. Se udbuddet »
2023-03-31   Indkøb, levering og servicering af eldrevne renovationsbiler til Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til Gladsaxe Kommune inklusiv Service- og Reparationsaftale o 12 stk. eldrevne 2-kammer komprimatorbiler o 6 stk. eldrevne 1-kammer komprimatorbiler uden spil o 2 stk. eldrevne 1-kammer komprimatorbiler med spil Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til Gladsaxe Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2023-03-31   Operationel leasing af biler (Gladsaxe Kommune)
Operationel leasing af biler - se udbudsmaterialet Se udbuddet »
2023-03-13   Udbud - renholdelse af kørebaner (Gladsaxe Kommune)
Opgaven omfatter renhold af kørebaner i Gladsaxe Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Preben O. Nielsen
2023-02-24   Totalrådgiver til Mørkhøj Skole (Gladsaxe Kommune)
Gladsaxe Kommune har besluttet at igangsætte byggeriet af en renovering og ombygning af Mørkhøj Skoles fløje 1 og 2. Nærværende dokument beskriver prækvalifikations- og udbudsbetingelser i forbindelse med gen-nemførelse af et EU-udbud af totalrådgivning for det samlede projekt. Der henvises i øvrigt til det fulde udbudsmateriale, herunder aftale om rådgivning (ABR 18), idéoplæg samt ydelsesbeskrivelsen. Se udbuddet »
2023-01-12   Indkøb, levering og servicering af eldrevne renovationsbiler til Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Den udbudte opgave omfatter indkøb af eldrevne, fabriksnye og færdigopbyggede renovationsbiler af nedenstående biltyper til Gladsaxe Kommune o 12 stk. eldrevne 2-kammer komprimatorbiler o 6 stk. eldrevne 1-kammer komprimatorbiler uden spil o 2 stk. eldrevne 1-kammer komprimatorbiler med spil Bilerne skal være komplet opbygget, klargjort og indregistreret ved levering til Gladsaxe Kommune. Se udbuddet »
2022-12-02   Opførelse af ny svanemærket daginstitution på 1413 m² i Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Udbuddet omhandler opførslen af en ny, 1413 m² stor, svanemærket, daginstitution i Gladsaxe Kommune, beliggende ved Vandtårnsvej 55, 2860, som en del af matrikel 10ao Buddinge Se udbuddet »
2022-11-01   Alto Palto (Gladsaxe Kommune)
Udbud på gentegning af licens Se udbuddet »
2022-10-10   Børnehuset Ny Torveparken (Gladsaxe Kommune)
Opgaven omhandler etablering af et nyt børnehus til børn i alderen 0-5 år. Opgaven udbydes som totalrådgivning. Se udbuddet »
2022-07-22   Gladsaxe Genbrugsstation Bygherrerådgivning (Gladsaxe Kommune)
Gladsaxe Kommune søger en bygherrerådgiver til at bistå Gladsaxe Kommune ved projekteringen samt opførelsen af genbrugsstationen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cubic Group ApS
2022-07-20   Udbud af grundig rengøring for visiterede borgere i eget hjem - Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Udførsel af grundig rengøring for visiterede borgere i eget hjem Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Green Alliance ApS Grøn Rengøring og Pleje Koch Multi ApS
2022-06-30   Udbud - Indsamling af farligt affald i Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Indsamling af farligt og klinisk affald i Gladsaxe Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2022-06-28   Udbud af rottebekæmpelse i Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Udbud af rottebekæmpelse i Gladsaxe Kommune - herunder weekendudkald Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mk-skadedyr
2022-06-24   Gladsaxe Skole, ny gymnastiksal (Gladsaxe Kommune)
Gladsaxe Kommune har besluttet at igangsætte et projekt vedrørende en tilbygning af en gymnastiksal på Gladsaxe Skole. Nærværende dokument beskriver prækvalifikations- og udbudsbetingelser i forbindelse med gennemførelse af et EU-udbud af totalrådgivning til det samlede projekt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Open Platforms ApS
2022-06-14   Transport af hjælpemidler (Gladsaxe Kommune)
Udbud af transport af hjælpemidler mellem Gladsaxe Kommunes Hjælpemiddeldepot og borgernes bopælsadresser. Se udbuddet »
2022-04-08   Genbrugsstationen (Gladsaxe Kommune)
Som den første kommune i Danmark har Gladsaxe Kommune indarbejdet FNs verdensmål i sin over-ordnede strategi, Gladsaxestrategien. Gladsaxe Kommune arbejder derfor for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Gladsaxe Kommune går blandt andet i front for at sikre en markant klimareduktion – en reduktion der også skal komme fra bedre genanvendelse af affald. Det er derfor vigtigt, at Gladsaxe Kommune får en ny genbrugsstation, hvor det er let for borgerne at komme af med deres sorterede affald, og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CG Jensen a/s
2022-04-06   Søborg Skole - Totalentreprise (Gladsaxe Kommune)
Gladsaxe Kommune udbyder totalentreprisekontrakt vedr. færdigprojektering og udførelse af projektet ”Søborg Skole, Modernisering, Om- og tilbygning”. Søborg Skole udgør både renovering af eksisterende skole samt en større tilbygning hertil og skolen vil være delvist i drift unden udførelse, hvorfor derskal sikres fokus på sikkerheden og kommunikation. Gladsaxe Kommune søger én kontraktpart, der består af et team med de nødvendige kompetencer inden for entreprisearbejder, arkitektur, landskabsarkitektur … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elindco A/S
2022-02-21   Udbud vedrørende Sundheds- og Beskæftigelseshus i Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Den udbudte kontakt omfatter udførelse af Sundheds- og Beskæftigelseshuset i Gladsaxe i totalentreprise på grundlag af et dispositionsforslag. Totalentreprenøren og dennes underrådgivere skal således færdigprojektere og opføre Sundheds- og Beskæftigelseshuset. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CASA ApS
2022-02-04   Gladsaxe Fjernvarmeudbygning etape 1.2 (Gladsaxe Kommune)
Entreprisen omhandler jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter i forbindelse med udbygningen af fjernvarmenettet i etape 1.2 i Gladsaxe kommune. Arbejdet udføres primært i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme. Arbejdet skal over kontraktperiode konvertere etape 1.2, der skal i denne forbindelse etableres ca. 10.000 løbende kanalmeter hovedledning i twin, samt ca. 20.000 løbende kanalmeter CU stikledninger hos … Se udbuddet »
2021-08-31   Skoleklub ved Vadgård skole (Gladsaxe Kommune)
Den udbudte opgave omfatter totalrådgivning i forbindelse med etablering af ny skoleklub ved Vadgård skole. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rønnow Arkitekter A/S
2021-08-10   Børnehus ved Gladsaxe Idrætscenter (Gladsaxe Kommune)
Den udbudte opgave omhandler totalrådgivning i forbindelse med etablering af nyt børnehus til Gladsaxe Kommune. Se udbuddet »
2021-05-20   Udbud af kantinedrift på Gladsaxe Rådhus (Gladsaxe Kommune)
Gladsaxe Rådhus, tilhørende Gladsaxe Kommune, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg, cvr nr. 62761113, udbyder pr. 1. januar 2022 drift af de 2 kantiner på Rådhuset, da kontrakten med den nuværende leverandør ud-løber. Udbuddet omfatter: - Drift af 2 kantiner og mødeforplejning på adressen Rådhus Allé 7, 2860 Søborg. Den ene kantine er tilknyttet et modtagekøkken, mens den anden kantine er tilknyttet et produkti-onskøkken, som producerer og leverer til modtagekøkkenet. - Leverancer til 2 kursuscentre - Højgård og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Compass Group Danmark A/S
2021-02-26   Vask og leje af beklædning og linned til Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Gladsaxe Kommune udbyder vask og leje af arbejdsbeklædning og linned. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2021-02-04   Blågård (Gladsaxe Kommune)
Totalrådgivning i tilknytning til renovering, modernisering og ombygning af UCC Blaagaarden og Enghavegård Skole til fremadrettet at huse 0.-9. klassetrin i 4 spor samt SFO samlet i ’Blågård Skole’. Dertil kommer indretning til administration og familierådgivning samt foreningsliv, musikmiljø og kultur-/fritidsaktiviteter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nøhr & Sigsgaard
2021-01-11   Fornyelse af Søborg Hovedgade (Gladsaxe Kommune)
Udbuddet vedrører udbud af rammeaftale til ”Totalrådgivning i forbindelse med fornyelse af Søborg Hovedgade” for Gladsaxe Kommune (herefter betegnet udbyder). Den samlede fornyelse af Søborg Hovedgade strækker sig fra grænsen til Gentofte kommune i øst til Buddinge Runddel i vest. Renoveringen vil ske i flere etaper. Den udbudte rammeaftale omhandler totalrådgivning i forbindelse med hele fornyelsen af Søborg Hovedgade. Ved rammeaftalens indgåelse igangsættes opgave vedr. 1. etape af fornyelse af Søborg … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BOGL ApS
2020-08-31   Bygherrerådgivning til Buddinge Byport (Gladsaxe Kommune)
Gladsaxe Kommune gennemfører udbud af kontrakt vedr. bygherrerådgivning til nyt Sundheds- og Beskæftigelseshus benævnt ”Buddinge Byport”. Bygherrerådgivere skal videreudvikle projektet sammen med Gladsaxe Kommune og relevante inte-ressenter og brugere, således at der kan gennemføres et udbud til totalentreprenør. Gladsaxe Kommune har tidligere fået udarbejdet detaljeret Ideoplæg (I Gladsaxe Kommune benævnt ”Program-oplæg”), herunder designmanual, og bygherrerådgiveren skal således arbejde videre på dette … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitema K/S
2020-08-14   Udbud af levering og udførelse af ejendomsadministration for privat og almene beboelsesejendomme i Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Kontrakten vedrører ejendomsadministration af Gladsaxe Kommunes ca. 795 beboelseslejemål, fordelt på 70 lejemål der reguleres af lejeloven samt 725 lejemål der reguleres af almenboliglovgivningen (ældre- og plejeboliger). Det forventes at porteføljen af lejemål der reguleres af almenboliglovgivningen vil blive udvidet i kontraktperioden. For samtlige lejemål gælder at visitation sker gennem Social- og Sundhedsforvaltningen i Gladsaxe Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KAB
2020-02-13   Udbud på levering og servicering af multifunktions- og produktionsmaskiner i Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Der ønskes tilbud på levering og servicering af ca. 300 multifunktionsmaskiner samt 2 produktionsmaskiner på en 5 årig aftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Ricoh Danmark A/S
2020-02-07   Gladsaxe Kommune, Søborg Skole, udbud af totalrådgivning (Gladsaxe Kommune)
Totalrådgivning til Gladsaxe Kommune vedrørende udvidelse, ombygning og renovering af Søborg Skole. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JJW Arkitekter
2019-11-04   Udbud på levering og servicering af multifunktions- og produktionsmaskiner i Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Der ønskes tilbud på levering og servicering af ca. 300 multifunktionsmaskiner samt 2 produktionsmaskiner på en 5 årig aftale. Se udbuddet »
2019-09-20   Gladsaxe Kommune, Søborg Skole, udbud af bygherrerådgivning (Gladsaxe Kommune)
Bygherrerådgivning til Gladsaxe Kommune vedrørende udvidelse, ombygning og renovering af Søborg Skole. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DK2 Bygherrerådgivning A/S
2019-09-18   Gladsaxe Kommune - Ny Skøjtehal - Bygherrerådgivning (Gladsaxe Kommune)
Udbud af byggeherrerådgivning vedr. en ny skøjtehal i Gladsaxe Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Orbicon A/S
2019-04-23   Børnehusene Egedammen og Grønnegården (Gladsaxe Kommune)
Med nærværende projekter ønsker Gladsaxe Kommune at etablere dagtilbud for børn i førskolealderen i de 2 nye børnehuse Egedammen og Grønnegården. Børnehusene udformes med henholdsvis 7 grupper og 8 grupper. De placeres på 2 forskellige matrikler i kommunen og etableres som et-etages nybyggeri med gode, rummelige udearealer. Børnehuset Egedammen opføres med et bruttoareal på ca. 1 100 m2. Børnehuset Grønnegården opføres med et bruttoareal på ca. 1 250 m2. Til begge børnehuse etableres udearealer med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BBP Arkitekter A/S
2019-04-03   Børnehusene Egedammen og Grønnegården (Gladsaxe Kommune)
Med nærværende projekter ønsker Gladsaxe Kommune at etablere dagtilbud for børn i førskolealderen i de 2 nye børnehuse Egedammen og Grønnegården. Børnehusene udformes med henholdsvis 7 grupper og 8 grupper. De placeres på 2 forskellige matrikler i kommunen og etableres som et-etages nybyggeri med gode, rummelige udearealer. Børnehuset Egedammen opføres med et bruttoareal på ca. 1 100 m2. Børnehuset Grønnegården opføres med et bruttoareal på ca. 1 250 m2. Til begge børnehuse etableres udearealer med … Se udbuddet »
2019-02-21   Sportsudstyr mv (Gladsaxe Kommune)
Rammeaftale om levering af sports-, fitness-, genoptrænings-, stadionudstyr og halinventar til kommunerne, herefter benævnt ”Udbud af sportudstyr mv.”, til Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommunes decentrale enheder, bl.a. stadions, sportscentre, skoler, klubber og skolefritidsordninger, dag- og plejecentre. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A-sport A/S Tress A/S
2018-11-16   Børnehuset Blaagaard - Totalrådgivning (Gladsaxe Kommune)
Gladsaxe Kommune ønsker med nærværende projekt at etablere et nyt børnehus til 8 børnegrupper i alderen 0-5 år i eksisterende bygninger suppleret med mindre nybyggeri. Bygningerne indgår i det tidligere Blaagard Seminarium. Børnehusets samlede nettoareal er på ca. 1 500 m2, som indrettes i eksisterende bygninger som skal energirenoveres med respekt for den eksisterende arkitektur endvidere skal facader i en nyere bygning renoveres så den harmonerer med bebyggelsens oprindelige arkitektur. En mindre del … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RUBOW arkitekter A/S
2018-11-15   Udbud af kontrakt om udførelse af tøjvaskeordning til hjemmeboende borgere i Gladsaxe kommune (Gladsaxe Kommune)
Dette udbud vedrører udførelse af tøjvaskeordning og linnedservice til hjemmeboende borgere i Gladsaxe Kommune. Opgaven følger af Servicelovens § 83 (LBK nr. 1023 af 23.9.2014) hvor kommunen forpligtes til at tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver. Tøjvaskeordningen vil typisk indeholde følgende overordnede elementer: - Afhentning af vasketøj i borgerens hjem, - Sortering, vask, tørring og pakning af vasketøjet, - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen De Forenede Dampvaskerier A/S
2018-03-21   Vognmandskørsel Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Kørsel af fejeaffald og affald fra rendestensbrønde til behandlingsanlæg samt almindelig vognmandskørsel og entreprenørkørsel i forbindelse med anlæg og drift af veje, stier og grønne opgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gladsaxe Vognmandsforretning Aps
2018-03-20   Køb og installering af sorteringsanlæg til Hovedbiblioteket i Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Dette udbud vedrører levering, installering og servicering af sorteringsanlæg bestående af følgende moduler, 2 stk. lånerrettede afleveringsautomater, transportmodul mellem etager, der kan transportere materialer opad og nedad, som er tilknyttet sorteringsanlægget, storskærme, vogne, m.v. til et fuldt funktionsdygtigt sorteringsanlæg med i alt 36 afkast + 3 dumps fordelt over 3 etager på Hovedbiblioteket i Gladsaxe. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lyngsoe Systems A/S
2018-03-12   Renholdelse af kørebaner og cykelstier (Gladsaxe Kommune)
Opgaven omfatter renholdelse af kørebaner og cykelstier i Gentofte og Gladsaxe Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forstas A/S NCC Danmark A/S
2018-01-10   Taxiudbud (Gladsaxe Kommune)
Opgaven omfatter: • Taxikørsel bestilt via bestilling eller hyret direkte på gaden. • Bevillingskørsel med små og store hyrevogne (op til 8 passagerer) på alle ugedage og alle døgnets timer samt hertil hørende administration og fakturering i forbindelse med bestillings- og betalingssystem samt øvrig administration og dokumentation relateret til aftalen. En stor del af kørslen omfatter bevillingskørsel, hvor der bestilles ad hoc eller fast kørsel af enkelt-personer eller grupper af op til 8 personer. Se udbuddet »
2018-01-05   Indsamling af affald i Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Gladsaxe Kommune udbyder følgende 3 kontrakter med kontraktopstart den 1. oktober 2018: 1) Kontrakt om indsamling af dagrenovation, 2) Kontrakt om indsamling af storskrald og 3) Kontrakt om indsamling af haveaffald (for uddybning henvises til bilag med delaftaler). I Gladsaxe Kommune er der ca. 69.000 indbyggere og ca. 1.700 haver i haveforeninger. Der er ca. 32.000 parcelhuse, rækkehuse, tæt-lavboliger og etageboliger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. Larsen Vognmandsfirma A/S M. Larsens Vognmandsfirma A/S NordRen AS
2017-11-17   Levering af Fleet Management inkl. operationel leasing af biler til Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Opgaven udbydes som en rammeaftale og omfatter operationel leasing af fabriksnye personbiler og varebiler til Gladsaxe Kommune, samt Fleet Management omhandlende levering af web-portal med oprettelse af køretøjsdata, styring af brændstofkort, betaling af afgifter mv. Endvidere omfatter opgaven modtagelse og registrering af forsikringsskader samt afhentning og salg af køretøjer ejet af Gladsaxe Kommune. Udbuddet omfatter ikke Fleet Management af Gladsaxe Kommunes i forvejen leasede køretøjer, hvis … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: LwasePlan A/S
2017-08-18   Indsamling af affald i Gladsaxe Kommune (Gladsaxe Kommune)
Gladsaxe Kommune udbyder følgende 3 kontrakter med kontraktopstart den 1.6.2018: 1) Kontrakt om indsamling af dagrenovation 2) Kontrakt om indsamling af storskrald og 3) Kontrakt om indsamling af haveaffald (for uddybning henvises til bilag med delaftaler). I Gladsaxe Kommune er der ca. 69 000 indbyggere og ca. 1 700 haver i haveforeninger. Der er ca. 32 000 parcelhuse, rækkehuse, tæt-lavboliger og etageboliger. Se udbuddet »
2017-01-27   Udbud af levering af tandklinikubnits (Gladsaxe Kommune)
Dette udbud vedrører levering og installering af nye tandklinikunits til tandklinikkerne på Grønnemose skole, Skovbrynet Skole og reguleringsklinikken på Stengårdsskolen i Gladsaxe Kommune. Derudover skal gamle tandklinikunits nedtages, delvis bortskaffes, delvis stilles til opbevaring og delvis genopsættes på seniorcentrene Hareskovbo, Rosenlund, Møllegården, Egegården og Bakkegården. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scandinavisk Dentalservice Danmark A/S
2016-11-14   Udbud af levering af tandklinikunits (Gladsaxe Kommune)
Dette udbud vedrører levering og installering af nye tandklinikunits til tandklinikkerne på Grønnemose skole, Skovbrynet skole og reguleringsklinikken på Stengårdsskolen i Gladsaxe Kommune. Derudover skal gamle tandklinikunits nedtages, delvis bortskaffes, delvis stilles til opbevaring og delvis genopsættes på seniorcentrene Hareskovbo, Rosenlund, Møllegården, Egegården og Bakkegården. Se udbuddet »
2016-09-23   Gladsaxe svømmehal renovering, Totalrådgivning (Gladsaxe Kommune)
Svømmehallen har behov for renovering da store områder af de oprindelige klinker er konstateret løse, og der er konstateret tæringer og utætheder i klimaskærm og vinduer. Projektet omfatter følgende: Definering og fastlæggelse af nødvendige renoveringsopgaver i samarbejde med bygherre Projektering og udarbejdelse af nødvendige tegninger og beskrivelser til gennemførelse af projektet Udbud af entreprisearbejder Fagtilsyn under udførelse Byggeledelse og koordinering med andre rådgivere under udførelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll A/S
2016-07-27   Gladsaxe Kommunes forsikringer pr. 1.1.2017 (Gladsaxe Kommune)
Den udbudte ydelse angår Gladsaxe Kommunes forsikringer for perioden 1.1.2017 til og med 31.12.2021, med option på forlængelse i yderligere 2 gange 1 år. Den nærmere beskrivelse af Gladsaxe Kommunes krav til varetagelse af forsikringsopgaven fremgår af kravspecifikationen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring