2023-09-15   Udbud af hovedentreprise om udsigtsfacilitet ved Rødbyhavn (Femern Bælt A/S)
Projektet omfatter opførelsen af en udsigtsfacilitet i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. Projektet består af en offentligt tilgængelig gangbro placeret på henholdsvis en brodel og en eksisterende dæmning, samt adgangssti fra den eksisterende parkeringsplads på Gamle Badevej. Tilbudsgiverens ydelser vil helt overordnet bestå i at levere og indbygge en udsigtsfacilitet, der er udformet som en pil. Se udbuddet »
2023-04-04   Udbud af hovedentrepriseaftale om udsigtsfacilitet ved Rødbyhavn (Femern Bælt A/S)
Projektet omfatter opførelsen af en udsigtsfacilitet i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. Projektet består af en offentligt tilgængelig gangbro placeret på henholdsvis en brodel og en eksisterende dæmning, samt adgangssti fra den eksisterende parkeringsplads på Gamle Badevej. Tilbudsgiverens ydelser vil helt overordnet bestå i at levere og indbygge en udsigtsfacilitet, der er udformet som en pil. Se udbuddet »
2023-03-13   Tender for the Tunnel Track and Catenary contract for the Fehmarnbelt Fixed Link (Femern Bælt A/S)
The Fehmarnbelt Fixed Link Project is the final stage in the realization of a straight traffic corridor between Scandinavia and continental Europe. It will be an immersed tunnel containing two dual carriageways and a twin-track railway traversing the 19 km distance across the Fehmarnbelt between Rødbyhavn on the island of Lolland in Denmark and Puttgarden on the island of Fehmarn in northern Germany. The Tunnel Track and Catenary (‘TTC’) contract covers design, build (installation), testing and … Se udbuddet »
2022-02-24   Environmental Consultancy Services in Germany (Femern Bælt A/S)
The construction phase of the Femern fixed link is connected with numerous environment related tasks, the execution of which Femern A/S intends to award to an environmental consultant. The geographical scope of the services under the Framework Agreement will be limited to the territory of the Federal Republic of Germany and its associated Exclusive Economic Zone. The Consultant's Services cannot be described definitively. However, the Consultant is expected to perform the following Services in general: • … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Trüper Gondesen und Partner mbB TGP...
2022-01-04   Environmental Consultancy Services in Germany (Femern Bælt A/S)
The construction phase of the Femern fixed link is connected with numerous environment related tasks, the execution of which Femern A/S intends to award to an environmental consultant. The geographical scope of the services under the Framework Agreement will be limited to the territory of the Federal Republic of Germany and its associated Exclusive Economic Zone. The Consultant's Services cannot be described definitively. However, the Consultant is expected to perform the following Services in … Se udbuddet »
2021-10-18   Rammeaftale om simultantolkning (Femern Bælt A/S)
Opgaven består overordnet i levering af simultantolkning mellem dansk og tysk eller engelsk og tysk i forbindelse med visse møder, konferencer og lign. I sjældne tilfælde kan konsekutiv tolkning og tolkning mellem dansk og engelsk forekomme. Hertil kommer, at Femern A/S i visse tilfælde tillige forventes at ville få behov for, at Tolken skal tolke mellem tysk og engelsk samt dansk og engelsk i det samme møde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niels Hamdorf, Language & Media Consultancy
2021-08-16   Rammeaftale om simultantolkning (Femern Bælt A/S)
Opgaven består overordnet i levering af simultantolkning mellem dansk og tysk eller engelsk og tysk i forbindelse med visse møder, konferencer og lign. I sjældne tilfælde kan konsekutiv tolkning og tolkning mellem dansk og engelsk forekomme. Hertil kommer, at Femern A/S i visse tilfælde tillige forventes at ville få behov for, at Tolken skal tolke mellem tysk og engelsk samt dansk og engelsk i det samme møde. Se udbuddet »
2021-07-15   Rammeaftale om CSR-kontroller og analyser (1) (Femern Bælt A/S)
Opgaven, som udbuddet omfatter, består overordnet i at udføre kontrol med løn- og arbejdsvilkår hos projektets entreprenører samt udarbejdelse af analyser vedrørende projektets evne til at leve op til FN’s Global Compact, FN’s verdensmål samt Femern A/S’ CSR-strategi. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
2021-07-07   Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse og... (Femern Bælt A/S)
Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S' finansielle systemer, jf. den nærmere beskrivelse under punkt II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DXC Technology Danmark A/S
2021-04-26   Rammeaftale om advokatydelser (Femern Bælt A/S)
De udbudte ydelser angår løbende advokatrådgivning og -bistand inden for navnlig følgende retsområder: 1) Udbudsret og kontraktret 2) Retssagsbehandling og løbende håndtering af claims 3) Offentlig ret 4) EU-ret, herunder statsstøtteret. Hertil kommer, at rådgiver skal forvente, at Femern A/S kan få behov for advokatrådgivning inden for øvrige retsområder end de, der er oplistet ovenfor. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S
2021-04-12   Tender for the Tunnel Power Supply contract for the Fehmarnbelt Fixed Link (Femern Bælt A/S)
The Fehmarnbelt Fixed Link Project is the final stage in the realisation of a straight traffic corridor between Scandinavia and continental Europe. It will be an immersed tunnel containing two dual carriageways and a twin-track railway traversing the 19 km distance across the Fehmarnbelt between Rødbyhavn on the island of Lolland in Denmark and Puttgarden on the island of Fehmarn in northern Germany (incl. approx. 6 km on the landside). Femern A/S requires design, procurement and building/installation, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elecnor Servicios Y Proyectos, S.A.U.
2021-02-26   Rammeaftale om landinspektørydelser (Femern Bælt A/S)
Opgaven, som udbuddet omfatter, består overordnet i at levere landinspektørrådgivning til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Følgende særlige ydelser forventes at skulle løses af rådgiveren; 1) Bistand til udarbejdelse og indgåelse af frivillige aftaler 2) Udarbejdelse af erstatningsforslag 3) Bistand i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af ekspropriation 4) Bistand i forbindelse med udarbejdelse af supplerende VVM-redegørelse(r) 5) Udvikling og vedligeholdelse af internt … Se udbuddet »
2021-02-05   Framework Agreement for in-House Technical Consultancy Services (Femern Bælt A/S)
Generally the scope of services under this framework agreement consist of in-house consultancy services to Femern A/S technical division. By ‘in-house consultancy services’, Femern A/S means putting persons at Femern A/S’s disposal as a resource for a shorter or longer period, as the case may be, to work alongside the employees of technical division and under the instruction of Femern A/S. Furthermore, Femern A/S expects the consultant to assist Femern A/S directly with specific assessments of the … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S SWS Engineering S.p.A.
2021-01-27   Tender for the Tunnel Electrical and Mechanical Contract for the Fehmarnbelt Fixed Link (Femern Bælt A/S)
The Fehmarnbelt Fixed Link Project is the final stage in the realisation of a straight traffic corridor between Scandinavia and continental Europe. It will be an immersed tunnel containing two dual carriageways and a twin-track railway traversing the 19 km distance across the Fehmarnbelt (*transportation infrastructure) between Rødbyhavn on the island of Lolland in Denmark and Puttgarden on the island of Fehmarn in northern Germany. The Tunnel Electrical and Mechanical ('TEM') contract covers the … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cobra Instalaciones Y Servicios S.A. Moncobra S.A. SICE Tecnología Y Sistemas S.A. Sociedad Ibérica de Construccines Eléctricas S.A.
2020-10-26   Additional Assistance Tug (AAT) Service Contract (Femern Bælt A/S)
In connection with the offshore construction activities of the Femern Belt Fixed Link project a Vessel Traffic Service, VTS Fehmarnbelt, will be established as a part of the risk control measures with the purpose of maintaining safety and efficiency for the non-construction ship traffic during the construction phase. As a part of the VTS Fehmarnbelt Additional Assistance Tug (AAT) service will be provided by Femern, as a tool for VTS Fehmarnbelt. This contract relates to the AAT service. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei...
2020-06-26   Renovering af bygherrecenter (Femern Bælt A/S)
Femern A/S har erhvervet sig det tidligere Danhotel i Rødbyhavn med henblik på, at benytte ejendommen som bygherrecenter, mens aktiviteter ifm. etablering af den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland udføres. Dette forudsætter en gennemgribende renovering af bygningen. Renoveringen udbydes som en hovedentreprise. Inden igangsætning af hovedentreprisen er nødvendige bygningsdele blevet nedrevet og/eller saneret. Ejendommens samlede areal er på ca. 2 600 kvm, fordelt på 5 etager (kælder til 3. sal). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: IDEBYG ApS
2020-01-24   Umspannwerk Fehmarn (Femern Bælt A/S)
Im Zusammenhang mit dem Bau der Festen Fehmarnbeltquerung (FBQ) soll auf der Insel Fehmarn eine dauerhafte Stromversorgung hergestellt werden. Die Stromversorgung besteht aus einer dauerhaften 30/20 kV-Umspannstation. Die vorliegende Ausschreibung beschreibt die Anforderungen für die Errichtung der dauerhaften 30/20 kV-Umspannstation sowie die Anforderungen für die Errichtung einer temporären, für die Bauzeit der FBQ zu errichtender Stromversorgung, die als Optionen angeboten werden sollen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Schleswig-Holstein Netz AG
2020-01-17   German Authority Persons (APs) Contract (Femern Bælt A/S)
In connection with the offshore construction activities of the Femern Belt Fixed Link project a Vessel Traffic Service, VTS Fehmarnbelt, will be established as a part of the risk control measures. The VTS operators at VTS Fehmarnbelt will be working in co-operation with the VTS operators at VTS Travemünde. VTS Travemünde is an existing VTS operated by the German authorities. As part of VTS Fehmarnbelt the work areas shall be guarded by guard vessels at all times. The guard vessels will be provided, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EMS Maritime Offshore GmbH
2019-12-17   Guard Vessel and Inspection Vessel Service Contract (Femern Bælt A/S)
In connection with the offshore construction activities of the Femern Belt Fixed Link project a Vessel Traffic Service, VTS Fehmarnbelt, will be established as a part of the risk control measures. As a part of the VTS Fehmarnbelt the offshore work areas shall be guarded by guard vessels at all times. This contract relates to the guard vessel service. Furthermore, the contract also covers inspection vessel service, e.g. to be used for transportation of Femern's personnel, contractor personnel and visitors … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Northern Offshore Services A/S
2019-05-16   Framework Agreement for Railway Safety Consultancy Services (Femern Bælt A/S)
The consultant's services cannot be described exhaustively. However, the consultant is expected to perform the following services in general: — assistance in the CSM-RA process for the railway works, — review of the technical consultant’s railway safety process, — review of the contractor’s railway safety process, — assistance in performing the RAMS process for the railway works, — assistance in developing and maintaining of Femern A/S’s railway safety management system, and — assistance in the testing … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll – Transport – Bane
2019-05-16   Framework Agreement for Railway Technical Consultancy Services (Femern Bælt A/S)
The consultant's services cannot be described exhaustively. However, the consultant is expected to perform the following services: — assistance in the preparation of the basic design of railway works and assistance in the preparation and completion of the tender processes, — review of the contractor’s detailed design as well as supervision of the construction of the railway works, — assistance in the testing and commissioning processes, — assistance in defining and managing technical interfaces (related … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atkins Danmark A/S
2019-04-29   Beboelsesfaciliteter (Femern Bælt A/S)
Ydelsen består overordnet i levering af beboelsesfaciliteter bestående af flytbare præfabrikerede moduler, der er opdelt i 2 adskilte enheder: en enhed med 12 rum og en enhed med 8 rum. Begge med tilhørende trinette-køkkener, toiletter og badefaciliteter. Følgende ydelser skal leveres under aftalen: 1) Projektering/design af beboelsesfaciliteter; 2) Produktion af beboelsesmoduler; 3) Transport og opsætning af beboelsesmoduler; 4) Færdiggørelse og tilslutninger; 5) Tilladelser. For en mere uddybende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ABC Pavilloner A/S
2018-06-19   Rammeaftale om videoproduktion (Femern Bælt A/S)
Leverandørens ydelser under Rammeaftalen omfatter videoproduktion i forbindelse med Femern A/S’ arbejde med at informere om planlægningen af og etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Signifly ApS
2018-05-25   Udbud af rammeaftale om IT-konsulentydelser til support, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S’ Document... (Femern Bælt A/S)
Udbud af rammeaftale om IT-konsulentydelser til support, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S’ Document Management System, jf. den nærmere beskrivelse under pkt. II.2.4). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany A/S
2015-05-13   Rammeaftale vedrørende konsulentbistand til design relaterede spørgsmål og opfølgning på risikovurderinger (Femern Bælt A/S)
Der udbydes en rammeaftale med én leverandør om levering af konsulentbistand til at assistere Femerns tekniske afdelinger med design- og risiko relaterede spørgsmål i forbindelse med Femern projektet. Baggrund: I forbindelse med etablering af Femern Bælt forbindelsen, foretager Femerns A/S' tekniske afdeling for Tunnel, Portaler og Ramper, Jernbane og Femern Support Group løbende en række aktiviteter omfattende design- relaterede emner og risikovurderinger vedr. driftsfasen for Femern Bælt … Se udbuddet »
2015-05-05   Fehmarnbelt Fixed Link — Framework agreement with one supplier regarding laboratory research, design, testing and... (Femern Bælt A/S)
The Tender comprises a framework agreement with one supplier (external concrete laboratory) regarding services related to designing, testing and monitoring of concrete blocks, to be placed in the Fehmarnbelt, as described in the following: 1. Production of formwork including instrumentation and reinforcement for concrete blocks to be exposed at the Fehmarnbelt exposure site in Rødbyhavn. 2. Casting of concrete blocks for the Fehmarnbelt exposure site, hereunder sourcing and acquisition of suitable … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danish Technological Institute