Indkøb: Brabrand Boligforening

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Brabrand Boligforening

2023-09-01   Udbud af renovering og ombygning af 5 høje blokke i Afd. 4, Gellerupparken i totalentreprise (Brabrand Boligforening)
Den udbudte totalentreprise omfatter projektering og udførelse af renovering og ombygning af blok B6, blok B5, blok B3, blok B2 og blok B1 inkl. udearealer i afdeling 4, Gellerupparken. Se udbuddet »
2022-10-05   Udbud af Renovering af Afd. 2 - Søvangen i hovedentreprise (Brabrand Boligforening)
Den udbudte hovedentreprise omfatter renovering af 21 etageblokke, 35 klyngehuse (7 klynger) og 9 fritliggende Z-huse samt totalombygning af 15 klyngehuse (3 klynger) og 11 fritliggende Z-huse til tilgængelighedsboliger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nordstern ApS
2022-09-28   Udbud af Renovering af Afd. 2 - Søvangen i hovedentreprise (Brabrand Boligforening)
Den udbudte hovedentreprise omfatter renovering af 21 etageblokke, 35 klyngehuse (7 klynger) og 9 fritliggende Z-huse samt totalombygning af 15 klyngehuse (3 klynger) og 11 fritliggende Z-huse til tilgængelighedsboliger. Se udbuddet »
2022-09-12   Udbud af aftale vedrørende rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af en strategisk bydelsplan for Toveshøj (Brabrand Boligforening)
På baggrund af Aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune om renovering og udvikling af Gellerup og Toveshøj (2019) skal Toveshøj udvikles i perioden 2024-2030. Aftalen indebærer, at 200 boliger nedrives i Toveshøj, mens de resterende almene familieboliger i afdelingen renoveres. Derfor har Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune besluttet at udarbejde en strategisk bydelsplan, der skal rammesætte den strategiske udvikling af bydelen og bidrage til, at Toveshøj forandres fra et socialt udsat … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Transform Aps
2022-08-29   Flytteudbud, Brabrand Boligforening afd. 4 (Brabrand Boligforening)
Brabrand Boligforening udbyder flytteopgave af op til 227 lejligheder i afdeling 4 blok A4, A5, A6, A7 og A8, Gellerupparken. Flytteopgaven omfatter lejligheder i Blok A4, A5, A6, A7 og A8 i afdeling 4. Boligblokkene består af 83 stk. 1 værelseslejligheder, 12 stk. 1½ værelseslejligheder, 29 stk. 3 værelseslejligheder og 103 stk. 4 værelseslejligheder. Der vil dog være tale om færre flytninger, idet der er tomgang i nogle af lejemålene. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: 3x34 Transport a.m.b.a
2022-06-03   Udbud af bygherrerådgivning til renovering af Afd. 4 – Gellerupparken (Brabrand Boligforening)
Den udbudte kontrakt omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med realisering af dele af Helhedsplan fase 1, etape 4.1, for afd. 4, Gellerupparken. Helhedsplanen omfatter både nedrivninger, renovering og ombygning af boliger i afd. 4, Gellerupparken. Det nærværende udbud af bygherrerådgivning omfatter renovering af 5 høje blokke inkl. dele af omkringliggende nære udearealer samt affaldshåndtering. Der er endnu ikke taget stilling til, om de enkelte ombygnings- og renoveringsprojekter omfattet af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pluskontoret Arkitekter A/S
2021-12-03   Nordlandsvej - Udbud af totalentreprise vedrørende almene og private boliger (Brabrand Boligforening)
Brabrand Boligforening (BBBO) udbyder i samarbejde med den private aktør Nordland Invest II A ApS og Nordland Invest B II ApS (NI) én totalentreprisekontrakt på bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med projektering og opførelse af 105 almene boliger og 51 private boliger, parkeringskælder (niveau -1), depotetage (niveau 0), inkl. erhvervsarealer og tilhørende udearealer. Byggeriet skal opføres på Tove Ditlevsens Gade 70-72, 8240 Risskov, storparcel 11 og 111, jf. lokalplan 1054. NI og BBBO er begge … Se udbuddet »
2018-12-03   BBBO_Afdeling 1_Prlkvalifikation (PQ) - Hovedentreprise (Brabrand Boligforening)
BBBO indbyder hermed til prækvalifikation for deltagelse i begrænset licitation ved renovering af 3 etageblokke med ca. 60 boliger og yderligere 60 rækkehuse, i alt 16 162 m. Renoveringen i afdeling 1 omfatter i hovedtræk klimaskærmen, udvendige kloakarbejder og indvendige installationsarbejder. Se udbuddet »
2018-11-29   BBBO_Afdeling 1_Prækvalifikation (PQ) - Hovedentreprise (Brabrand Boligforening)
BBBO indbyder hermed til prækvalifikation for deltagelse i begrænset licitation ved renovering af 3 etageblokke med ca. 60 boliger og yderligere 60 rækkehuse, i alt 16162 m. Renoveringen i afdeling 1 omfatter i hovedtræk klimaskærmen, udvendige kloakarbejder og indvendige installationsarbejder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Færch & Co, Aarhus
2018-11-29   BBBO_Afdeling 1_Prækvalifikation (PQ) - Hovedentreprise (Brabrand Boligforening)
BBBO indbyder hermed til prækvalifikation for deltagelse i begrænset licitation ved renovering af 3 etageblokke med ca. 60 boliger og yderligere 60 rækkehuse, i alt 16162 m. Renoveringen i afdeling 1 omfatter i hovedtræk klimaskærmen, udvendige kloakarbejder og indvendige installationsarbejder. Se udbuddet »
2018-08-16   Forsikringsudbud for Brabrand Boligforening (Brabrand Boligforening)
Forsikringsudbud for Brabrand Boligforening. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Glasforsikring Gjensidige Forsikring RSG
2018-01-15   Gellerup og Toveshøj Parkprojekt - område A01, A02, A03 (Brabrand Boligforening)
Arbejdet omfatter mindre terrænreguleringer og jordarbejder, afvandings- og belægningsarbejder, beplantningsarbejder samt motions- og legeredskaber og inventar i terræn. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark Anlægsgartnere A/S
2017-11-10   Vareleverance og lejeaftale af pavillonboliger i forbindelse med renovering af Brabrand Boligforenings afdeling 1 og 2 (Brabrand Boligforening)
I forbindelse med Brabrand Boligforenings gennemførelse af renovering af afdeling 1 og 2, vil der i byggeperioden være behov for midlertidig genhusning af beboerne i en 3-rums basis bolig. Renoveringen udføres i etaper, hvor der som udgangspunkt vil være behov for at genhuse op til ca. 10 boliger i afdeling 1 og op til ca. 10 boliger i afdeling 2. Renoveringen af afdeling 1 og 2 forventes at pågå samtidig. Beboersammensætningen i afdelingerne består primært af ældre og pensionister, hvor dog enkelte … Se udbuddet »
2017-07-07   Udbud af renovering i totalentreprise og byggeretter — Pilotprojekt A17 (Brabrand Boligforening)
Brabrand Boligforening (BBBO) er i gang med, at gennemføre en omfattende plan for renovering og fornyelse af de eksisterende boligblokke i Gellerup og Toveshøj. Nærværende udbudsbekendtgørelse drejer sig om forestående udbud med forhandling af renovering af blok A17 (Edwin Rahrs Vej 18-26) og samtidigt salg af ca. 8 000 m² byggeret. Se udbuddet »
2017-06-02   Udbud af Byggeretter og Renovering af boligblok B7 i totalentreprise — Pilotprojekt B7 (Brabrand Boligforening)
Brabrand Boligforening (BBBO) ønsker at gennemføre en omfattende plan for renovering og fornyelse af de eksisterende boligblokke i Gellerup og Toveshøj. Renoveringen og omdannelsen af boligblok B7 m.m., som dette udbud blandt andet omhandler, er 1. fase i realiseringen af denne plan og er planlagt som et »pilotprojekt«, som skal give BBBO vigtige erfaringer til realiseringen af de næste faser af planen for renovering og omdannelse af den samlede bebyggelse i Gellerup og Toveshøj. Udbuddet omfatter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JCN Bolig A/S
2016-10-19   Renovering og omdannelse af boligblok B4 — Pilotprojekt (Brabrand Boligforening)
Brabrand Boligforening (BBBO) ønsker at gennemføre en omfattende plan for renovering og fornyelse af de eksisterende boligblokke i Gellerup og Toveshøj. Renoveringen og omdannelsen af boligblok B4, som dette udbud omhandler, er 1. fase i realiseringen af denne plan og er planlagt som et »pilotprojekt«, som skal give BBBO vigtige erfaringer til realiseringen af de næste faser af planen for renovering og omdannelse af den samlede bebyggelse i Gellerup og Toveshøj. Renoveringen og omdannelsen af boligblok … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JCN Bolig A/S
2016-08-19   Etablering og levering af ny belysning i ny bypark, Brabrand Boligforening (Brabrand Boligforening)
Brabrand Boligforening (BBBO) og Aarhus Kommune har i fællesskab udarbejdet en plan for omdannelse af de eksisterende boligbebyggelser Gellerupparken og Toveshøj fra socialt udsatte boligområder til attraktive bydele. Visionen er — som det første sted i landet — at gennemføre en massiv omdannelse af et stort alment boligområde. Den fysiske omdannelse vil udover en række nye veje også bestå af en omdannelse af parkområderne i mellem boligblokkene både i Toveshøj og Gellerupparken. Denne entreprise består … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida
2016-07-12   Gellerup — Toveshøj, Område A04, A05, A06 — Afvandings- beton- og Gartnerarbejde (Brabrand Boligforening)
Afvandings- og drænarbejder, Betonarbejder, Gartnerarbejde, levering og montering af Inventar, anlæg af multiboldbaner og trækonstruktioner. Se udbuddet »
2015-12-17   BBBO Huset — Ny administrationsbygning i totalentreprise (Brabrand Boligforening)
Brabrand Boligforening ønsker at opføre en ny administrationsbygning udbudt i totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence. Brabrand Boligforening varetager en lang række forskelligartede opgaver af både administrativ, boligsocial samt udviklings- og driftsmæssig karakter. Disse funktioner er i dag adskilte og spredt ud på forskellige lokationer, og man ønsker i det nye hus i højere grad at samle Brabrand Boligforenings funktioner under et tag, så huset tydeligt afspejler Brabrand Boligforenings … Se udbuddet »
2015-04-13   Ungdomsby, Gellerup (Brabrand Boligforening)
Begrænset udbud — Totalentreprise med indbygget arkitektkonkurrence Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Boligbyg a/s
2013-05-27   Forsikringsaftale vedr. skadeforsikring (Brabrand Boligforening)
Boligorganisationen ønsker et samlet tilbud for dets ca. 5 000 boliger indenfor følgende forsikringstyper: bygning-, løsøre-, EDB-, motor-, ansvars-, netbank- og arbejdsskadeforsikringer. Se udbuddet »
2012-07-05   Bygherrerådgivning og anden udviklingsrådgivning i forbindelse med Helhedsplan 45 (Gellerup og Toveshøj) (Brabrand Boligforening)
Brabrand Boligforening udbyder hermed en kontrakt om bygherrerådgivning og anden udviklingsrådgivning i forbindelse med gennemførelsen af boligforeningens Helhedsplan for Gellerupplanen. Helhedsplanen har til formål at omdanne et af Danmarks mest udsatte boligområder, og har alene for Brabrand Boligforenings vedkommende for nuværende et budget på ca. 850 000 000 DKK. Helhedsplanen er vedtaget og gennemføres i et partnerskab med Aarhus Kommune, og har sin egen hjemmeside på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2011-12-23   Udbud af revisionsydelser og rådgivning (Brabrand Boligforening)
Brabrand Boligforening udbyder hermed kontrakt vedrørende dels den lovpligtige revision, dels revision af byggeregnskaber, sideaktiviteter, sociale projekter og de til en boligforening særlige indberetninger til offentlige myndigheder, dels tilhørende ad hoc rådgivning. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik. Kontraken indeholder såvel en offentlig kontrakt som en rammeaftale. Brabrand Boligforening gør opmærksom på, at ansøgning om prækvalifikation med nødvendige bilag … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Revisionsinstituttet Statsaitoriseret...
2011-02-09   75 Lavenergi Boliger i Hasselager (Brabrand Boligforening)
Opgaven omfatter opførelse i hovedentreprise af 75 hhv. 2 plans - og 1 plans familieboliger i Hasselager i alt ca. 7 500 m². Boligerne opføres i 5 bogrupper omkring et fælles parkerings- opholdstorv. Bebyggelsen tænkes opført som driftneutral energiklasse med henblik på udvikling af uorganiske byggesystemer. Udbudsgrundlaget bliver projektforslag som i partneringsamarbejde projekteres færdig. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Boligbyg
2011-02-07   Almene boliger på de bynære havnearealer i Århus (Brabrand Boligforening)
Kontrakten omfatter opførelse af 12 000-15 000 m² almene familie- og ungdomsboliger med energistatus som min. 2015-kravet. Arbejdet udbydes i totalentreprise. Se udbuddet »
2011-01-10   60 Lavenergi boliger i Tranbjerg (Brabrand Boligforening)
Opgaven omfatter opførelse i totalentreprise af 60 2-plans boliger i Solbjerg, ialt 6248 m2. Bebyggelsen består af 11 enheder. Bebyggelsen opføres som min. lavenergiklasse 1, men skal tilstræbes, ved øget isolering, optimering af vinuder og opvarmning via egen varmepumpe, opført som 0-energihus. Bygherren har udarbejdet et projekt, hvorfor totalentreprenøren kun skal stå for færdigprojektering. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Boligbyg