2023-06-13   Rammeaftale om levering af juridisk bistand til ATP - Privatret (ATP)
Konkurrenceudsættelse af rammeaftale om løbende juridisk bistand inden for privatret til ATP. Tryk her https://permalink.mercell.com/205421840.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bech-Bruun Komplementar ApS DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S
2023-06-12   Rammeaftale om levering af juridisk bistand til ATP - Offentlig ret (ATP)
Konkurrenceudsættelse af rammeaftale om løbende juridisk bistand inden for offentlig ret til ATP. Tryk her https://permalink.mercell.com/205355246.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bech-Bruun Komplementar ApS DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S
2023-02-09   Genudbud - Rammeaftale om levering af oversættelsesydelser til ATP (ATP)
ATP genudbyder som et offentligt udbud en rammeaftale om levering af oversættelsesydelser til ATP. ATP er en selvstændig, selvejende institution, der som offentligretligt organ er underlagt en række offentligretlige regler. ATP er endvidere som finansiel virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ADHOC TRANSLATIONS A/S
2022-12-22   Kontrakt om levering af drift, vedligehold og videreudvikling mv. af Debitorsystemet (ATP)
ATP genudbyder drift, vedligehold og videreudvikling af Debitorsystemet (Systemet) til Udbetaling Danmark (UDK). Systemet er udviklet af KMD A/S, som i dag yder drift, vedligehold og videreudvikling mv. Tryk her https://permalink.mercell.com/190752823.aspx Se udbuddet »
2022-12-21   Rammeaftale om levering af oversættelsesydelser til ATP (ATP)
ATP udbyder som et offentligt udbud en rammeaftale om levering af oversættelsesydelser til ATP. ATP er en selvstændig, selvejende institution, der som offentligretligt organ er underlagt en række offentligretlige regler. ATP er endvidere som finansiel virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Se udbuddet »
2022-11-25   Rammeaftale om levering af konsulentydelser - SAP-konsulenter (ATP)
ATP udbyder en rammeaftale med tre leverandører, der kan levere SAP-konsulenter til ATP. ATP er en selvstændig, selvejende institution, der som offentligretligt organ er underlagt en række offentlig retlige regler. ATP er endvidere som finansiel virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet. ATP består af en administrations forretning samt en pension og Investeringsforretningen. ATP har løbende behov for SAP-konsulenter, der kan bistå med vedligehold og udvikling indenfor følgende områder: (A) SAP … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: emagine Consulting A/S KMD NNIT A/S
2022-10-05   Kontrakt om levering om netværksydelser og -udstyr til ATP (ATP)
ATP konkurrenceudsætter hermed kontrakt der omfatter drift, support, vedligeholdelse samt videreudvikling af ATP's netværksløsning. Leverandøren skal bl.a. levere fejlsøgning, diagnosticering, medvirke ved revision og inspektion, såvel som videreudvikle netværksløsningen som følge af fx den teknologiske udvikling og tilpasning af grænseflader i forbindelse med ændrede, omkringliggende systemer. Endvidere omfatter Kontrakten udskiftning af netværksenheder på ATP's lokalitet i Hillerød samt optioner på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NetDesign
2022-09-27   Genudbud - Rammeaftale om levering af økologiske espressobønner, tørvarer og service til ATP (ATP)
Rammeaftale om levering af økologiske espressobønner, tørvarer og service af ATP's kaffemaskiner. Formålet med aftalen er at sikre levering af økologiske espressobønner og tørvarer til ATP's medarbejdere. Formålet er desuden at sikre, at ATP's kaffemaskiner konstant er i 100 pct. drift, så kaffemaskinerne kan servicere og opfylde ATP's medarbejderes behov i løbet af arbejdsdagen. Aftalen omfatter for nuværende ATP's centre i: - Hillerød, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød - Allerød, Sortemosevej 2, 3450 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: I.M. Frellsen K/S
2022-07-14   Rammeaftale om levering af økologiske kaffebønner, tørvarer og service til ATP (ATP)
Rammeaftale om levering af økologiske kaffebønner, tørvarer (kaffe, skummetmælkspulver og kakaopulver) og servicering af ATP's kaffemaskiner. Formålet med aftalen er at sikre levering af økologiske kaffebønner og tørvarer til ATP's medarbejdere. Formålet er desuden at sikre, at ATP's kaffemaskiner konstant er i 100 pct. drift, så kaffemaskinerne kan servicere og opfylde ATP's medarbejderes behov i løbet af arbejdsdagen. Aftalen omfatter for nuværende ATP's centre i: - Hillerød, Kongens Vænge 8, 3400 … Se udbuddet »
2022-07-08   Drift, vedligehold og videreudvikling mv. af Debitorsystemet (ATP)
ATP genudbyder drift, vedligehold og videreudvikling af Debitorsystemet (Systemet) til Udbetaling Danmark (UDK). Systemet er udviklet af KMD A/S, som i dag yder drift, vedligehold og videreudvikling mv. Tryk her https://permalink.mercell.com/176968713.aspx Se udbuddet »
2022-05-25   Rammeaftale om levering af affaldshåndtering til ATP (ATP)
ATP ønsker en leverandør til at foretage affaldsservice for erhvervsaffald. Det overordnede formål med levering af affaldsservice, herunder kontor- og erhvervsaffald samt dagrenovationslignende affald, er, at ATP altid har en optimal drift i antallet og beskaffenheden af affaldsfraktioner samt overholder kommunale bestemmelser for sortering af erhvervsaffald. Der afholdes informationsmøde mandag den 30. maj 2022, kl. 14:00 Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Remondis A/S
2022-05-19   Kontrakt om drift, vedligehold og videreudvikling af PENSAB-systemet (ATP)
ATP genudbyder drift, vedligehold og videreudvikling af PENSAB (Systemet) til Udbetaling Danmark (UDK). Systemet er udviklet af CGI A/S, som i dag yder drift, vedligehold og videreudvikling mv. Se udbuddet »
2022-04-01   Genudbud - Kontrakt om levering af drift, vedligehold, support og videreudvikling af ATP's koncernsites (ATP)
ATP ønsker at indgå en kontrakt med et digitalt bureau vedrørende ydelser i form af drift, vedligehold, support og videreudvikling af ATP's koncernsites. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Reload ! A/S
2022-03-25   Kontrakt om levering af drift, vedligehold, support og videreudvikling af ATP's koncernsites (ATP)
ATP ønsker at indgå en kontrakt med et digitalt bureau vedrørende ydelser i form af drift, vedligehold, support og videreudvikling af ATP's koncernsites. Se udbuddet »
2022-01-31   Kontrakt om levering, vedligehold, support og drift af WAN netværksinfrastruktur til ATP (ATP)
Kontrakten omhandler levering, vedligeholdelse og support samt drift af WAN netværksinfrastruktur til ATP. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GlobalConnect A/S
2022-01-21   Rammeaftale om levering af fødevarer til ATP 2022 (ATP)
Sund og varieret kost er et centralt ønske i ATP. Muligheden for at tilbyde ATP's medarbejdere en frokost af høj kvalitet er en essentiel del af at opnå dette mål. ATP ønsker derfor at genudbyde sin rammeaftale om levering af fødevarer til sine kantiner med henblik på at sikre opfyldelse af ATP's kantiners behov for indkøb og levering af fødevarer til frokostproduktionen. Aftalen omfatter for nuværende ATPs centre i: - Hillerød, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød - Allerød, Sortemosevej 2, 3450 Lillerød - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hørkram Food service A/S
2022-01-07   Udbud af betinget totalentreprisekontakt vedrørende renovering og modernisering af ATP Campus Kongens Vænge 8... (ATP)
ATP er en selvstændig, selvejende institution, der som offentligretligt organ er underlagt en række offentligretlige regler. ATP er endvidere som finansiel virksomhed under tilsyn af Finanstilsynet. ATP sammen med ATP Ejendomme A/S udbyder som et udbud med forhandling en betinget totalentreprisekontrakt (herefter blot ”totalentreprisekontrakt”) vedrørende renovering og modernisering af ATP Campus Kongens Vænge 8. Totalentrepriseaftalen omfatter færdigprojektering og udførelse heraf med etablering af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BGB A/S
2021-12-20   Bygherrerådgivning til ATP i forbindelse med ATP's om- og udbygning af ATP's domicil i Hillerød (ATP)
Udbuddet angår indgåelse af en kontrakt vedr. bygherrerådgivning som led i ATP's projekt omkring om- og udbygning af ATP's domicil i Hillerød. De primære opgaver vil være bygherrerådgivning, herunder en kontinuerlig forankring i Byggeprojektet, samt teknisk validering (teknik og konstruktion), og egentligt fagtilsyn på udvalgte bygningsdele samt space planning. Tryk her https://permalink.mercell.com/169331933.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EKJ Rådgivende Ingeniører A/S
2021-10-08   Rammeaftale om levering af fødevarer til ATP 2021 (ATP)
Sund og varieret kost er et centralt ønske i ATP. Muligheden for at tilbyde ATP's medarbejdere en frokost af høj kvalitet er en essentiel del af at opnå dette mål. ATP ønsker derfor at genudbyde sin rammeaftale om levering af fødevarer til sine kantiner med henblik på at sikre opfyldelse af ATP's kantiners behov for indkøb og levering af fødevarer til frokostproduktionen. Aftalen omfatter for nuværende ATPs centre i: - Hillerød, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød - Allerød, Sortemosevej 2, 3450 Lillerød - … Se udbuddet »
2021-10-07   Genudbud af Rammeaftale om leje af tøj og vaskeriservice til ATP 2021 (ATP)
ATP skal indgå en rammeaftale med fire års varighed. Leverandøren skal kunne leje tøj til visse af ATP's medarbejdere i hhv. kantinen, koncernservice og FASE. Leverandøren vil skulle kunne levere på ATP's seks lokationer i Danmark. Under rammeaftalen skal Leverandøren kunne levere og afhente vasketøj og derudover, i mindre omfang, kunne sætte ATP's logo på nogle af beklædningsgenstandene. Rammeaftalens udførelse vil være underlagt visse sociale klausuler om hhv. arbejdsforhold, samfundsansvar, miljø og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2021-09-24   Rammeaftale om leje af tøj og vaskeriservice til ATP 2021 (ATP)
ATP skal indgå en rammeaftale med fire års varighed. Leverandøren skal kunne leje tøj til visse af ATP's medarbejdere i hhv. kantinen, koncernservice og FASE. Leverandøren vil skulle kunne levere på ATP's seks lokationer i Danmark. Under rammeaftalen skal Leverandøren kunne levere og afhente vasketøj og derudover, i mindre omfang, kunne sætte ATP's logo på nogle af beklædningsgenstandene. Rammeaftalens udførelse vil være underlagt visse sociale klausuler om hhv. arbejdsforhold, samfundsansvar, miljø og … Se udbuddet »
2021-06-30   Genudbud - rammeaftale om levering af fastnet, mobiltelefoni og bredbånd til ATP 2021 (ATP)
ATP udbyder en rammeaftale om levering af telefoniydelser til ca. 3 000 medarbejdere og ATP lokaliteter. Ydelsen omfatter levering af fastnettelefoni, mobiltelefoni, samt bredbåndsforbindelser. Telefoniydelserne udbydes som flatrate abonnementer, med mulighed for tilvalg og sammensætning af relevante tillægsydelser. Bredbåndforbindelserne udbydes som en standardkonfiguration, med mulighed for tilbud på flere fremføringsteknologier Arbejdets udførelse vil være underlagt en række sociale klausuler om … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Telenor A/S
2021-05-31   Rammeaftale om Problem Solving til ATP (ATP)
ATP udbyder rammeaftale om kursusforløb og coaching i Problem Solving (problemløsning, løsningsdesign og kommunikation af løsninger). Se udbuddet »
2021-05-25   Rammeaftale om levering af fastnet, mobiltelefoni og bredbånd til ATP 2021 (ATP)
ATP udbyder en rammeaftale om levering af telefoniydelser til ca. 3 000 medarbejdere og ATP lokaliteter. Ydelsen omfatter levering af fastnettelefoni, mobiltelefoni, samt bredbåndsforbindelser. Telefoniydelserne udbydes som flatrate abonnementer, med mulighed for tilvalg og sammensætning af relevante tillægsydelser. Bredbåndforbindelserne udbydes som en standardkonfiguration, med mulighed for tilbud på flere fremføringsteknologier. Arbejdets udførelse vil være underlagt en række sociale klausuler om … Se udbuddet »
2021-05-17   Rammeaftale om levering af konsulentydelser til ATP - SAP-konsulenter (ATP)
ATP udbyder en rammeaftale med 3 leverandører, der kan levere SAP-konsulenter til ATP. De 3 valgte leverandører skal kunne levere konsulentbistand inden for følgende 8 konsulentroller (A-H): A) SAP applikationskonsulenter B) SAP ABAP udvikler C) SAP PI/PO/CPI-udviklere D) SAP teknik/basis E) SAP rolle og autorisationer F) SAP BI G) SAP BW H) SAP BPC. Tryk her https://permalink.mercell.com/155164776.aspx Se udbuddet »
2021-05-04   Indkøb af forsikringer til ATP (ATP)
ATP ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: — Erhvervsforsikring all risks — Erhvervs- og produktansvarsforsikring — Arbejdsskadeforsikring — Motorkøretøjsforsikring — Glas- og sanitetsforsikring. Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alm. Brand Forsikring A/S Gjensidige Forsikring, dansk filial af... If Skadeforsikring, filial af If... Tryg Forsikring A/S
2021-05-04   Indkøb af finansielle forsikringer til ATP (ATP)
ATP ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: — Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring — Kriminalitetsforsikring inkl. netbankindbrudsforsikring — Cyberforsikring. Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Riskpoint
2021-04-29   Rammeaftale om levering af frisk økologisk frugt og grøntsager til ATP (ATP)
Nærværende udbud omhandler ATP's konkurrenceudsættelse af rammeaftale om levering af frisk, økologisk frugt og grønt. Den vindende tilbudsgiver skal kunne levere i hele Danmark. Arbejdets udførelse er underlagt visse sociale klausuler om arbejdsforhold, samfundsansvar, straffeattester og miljøforhold. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aarstiderne A/S
2021-04-21   Rammeaftale vedr. kommunikationsbureauydelser til ATP (ATP)
ATP ønsker at indgå en aftale vedrørende kommunikationsbureauydelser. ATP ønsker en leverandør, der kan levere alle ydelser samt sparring og rådgivning indenfor primært corporate communication, branding, kampagner, intern kommunikation samt public affairs. Tryk her https://permalink.mercell.com/142215927.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Advice A/S
2021-03-31   Drift, vedligehold og videreudvikling mv. af barselsdagpengesystemet (ATP)
ATP genudbyder drift, vedligehold og videreudvikling af barselsdagpengesystemet (Systemet) til Udbetaling Danmark (UDK). Systemet er udviklet af NNIT A/S, som i dag yder drift, vedligehold og videreudvikling mv. Tryk her https://permalink.mercell.com/147286852.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NNIT A/S
2021-03-12   Rammeaftale om levering af skatterådgivning til ATP 2021 (ATP)
Rammeaftalen omfatter rådgivning inden for hele skatteområdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EY Godkendt Revisionspartnerselskab KPMG Acor Tax PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret...
2021-03-05   Kontrakt om levering af drift, vedligehold, support og videreudvikling af ATP's koncernsites (ATP)
ATP ønsker at indgå en kontrakt med et digitalt bureau vedrørende ydelser i form af drift, vedligehold, support og videreudvikling af ATP's koncernsites. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Peytz & Co A/S
2020-12-14   Rammeaftale om levering af skatterådgivning til ATP (ATP)
Rammeaftalen omfatter rådgivning inden for hele skatteområdet. Se udbuddet »
2020-07-17   Rammeaftale om levering af mødecenterinventar til ATP (ATP)
ATP ønsker at indgå en fire (4) årig rammeaftale om levering af mødecenterinventar til ATP's lokationer i Danmark. Under rammeaftalen skal den valgte leverandør leverer hhv. borde og stole til ATP's mødelokaler til ATP's centre på landsplan. Centrene ligger i hhv. Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg, Allerød og Hillerød. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Input interior EFG Denmark A/S
2020-07-03   Genudbud af rammeaftale om levering af search- og relaterede ydelser indenfor SAP-segmentet til ATP (ATP)
ATP udbyder en rammeaftale om levering af searchydelser indenfor SAP-segmentet, herunder følgende profiltyper: SAP Applikations konsulenter, SAP ABAP-udviklere og SAP PO konsulenter. Ydermere indeholder rammeaftalen en konsulentydelsespakke indeholdende en løbende præsentation af relevante SAP-kandidater samt bistand til fastholdelse og tiltrækning af relevante SAP-profiltyper. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PROSAPIA Danmark A/S
2020-05-27   Rammeaftale om levering af search- og relaterede ydelser indenfor SAP-segmentet til ATP (ATP)
ATP udbyder en rammeaftale om levering af searchydelser indenfor SAP-segmentet, herunder følgende profiltyper SAP Applikations konsulenter, SAP ABAP-udviklere og SAP PO konsulenter. Ydermere indeholder rammeaftalen en konsulentydelsespakke indeholdende en løbende præsentation af relevante SAP-kandidater samt bistand til fastholdelse og tiltrækning af relevante SAP-profiltyper. Se udbuddet »
2020-04-17   Kontrakt om levering af Workforce Management løsning til ATP (ATP)
Nærværende udbud af en Workforce Management (WFM) løsning har til formål at anskaffe en hostet WFM-løsning som ét samlet system til ATP, herunder Udbetaling Danmark. ATP ønsker at samarbejde med én leverandør, der leverer en WFM-løsning, der kan integreres med ATP's nuværende Call center-løsning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nuuday A/S
2020-04-03   Kontrakt om levering og montering af ventilationsanlæg til ATP Frederikshavn (ATP)
ATP skal have et nyt ventilationssystem og emhætter monteret i ATP's Center Frederikshavn. Den entreprenør der vælges til at forestå hovedentreprisen er ansvarlig for projektering og koordinering af alle arbejdsområder der er omfattet af anskaffelsen. Arbejdet skal være afsluttet senest medio september 2020. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DP ventilation A/S
2020-03-26   Rammeaftale om levering af elektrikerydelser til ATP (ATP)
Udbud af rammeaftale om elektrikerydelser til ATP i forbindelse med vedligeholdelse, renovering og i begrænset omfang ombygning af kontor- og mødelokaler i ATP's centre på landsplan. Formålet er, at der hurtigt kan indgås aftaler om elarbejde i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder. Rammeaftalen indeholder fem (5) delaftaler, der hver vil blive tildelt én (1) leverandør, der således skal kunne betjene den tildelte lokation(er). ATP's lokationer er i hhv. Jylland (tre lokationer) og på Sjælland (fire … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arne Hald A/S El-Strøm ApS Hillerød El-service A/S Mariendal A/S Ole Stage A/S
2019-09-05   Kontrakt om levering og montering af LED-belysning til ATP (ATP)
ATP skal foretage at varekøb af LED-belysning til Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, med henblik på at opnå en energioptimering. Eksisterende armaturer skal nedtages og bortskaffes, ny LED-belysning installeres, og den vindende tilbudsgiver skal yde fem (5) års garanti på de installerede armaturer fra installationen er afsluttet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cl Electric A/S
2019-07-19   Rammeaftale om levering af malerydelser til ATP (ATP)
ATP Koncernen skal indgå en Rammeaftale om levering af malerydelser til ATP Koncernens lokationer, der ligger syv steder i Danmark. Rammeaftalen er opdelt i fem delaftaler. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1). Malerydelserne omfatter sædvanlig, gængs malerarbejde som maling af nye og eksisterende vægge af både beton og gips, spartling, pletspartling, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H. Carstensen Malerforretning ApS Malerfirmaet 10-Kanten a/s Malerfirmaet Jeppesen ApS malerfirmaet rene palm Malermester Ole Hansen A/S
2019-07-12   Rammeaftale om levering af print, scan, kopi og service til ATP (ATP)
ATP ønsker at udbyde en rammeaftale omfattende print, scan, kopi og service, der kan danne grundlag for en løbende modernisering og vedligeholdelse af ATP's landskab af multifunktionsmaskiner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ricoh Danmark A/S
2019-07-11   Rammeaftale om levering af juridisk bistand til ATP - Privatret (ATP)
Konkurrenceudsættelse af rammeaftale om løbende juridisk bistand inden for privatret til ATP. Tryk her https://permalink.mercell.com/110099599.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Kromann Reumert
2019-07-10   Rammeaftale om levering af juridisk bistand til ATP - Offentlig ret (ATP)
Konkurrenceudsættelse af rammeaftale om løbende juridisk bistand inden for offentlig ret til ATP. Tryk her https://permalink.mercell.com/109779557.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
2019-06-26   Kontrakt om levering og montering af LED-belysning til ATP (ATP)
ATP skal foretage at varekøb af LED-belysning til Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, med henblik på at opnå en energioptimering. Eksisterende armaturer skal nedtages og bortskaffes, ny LED-belysning installeres, og den vindende tilbudsgiver skal yde fem (5) års garanti på de installerede armaturer fra installationen er afsluttet. Se udbuddet »
2019-06-03   Rammeaftale om levering af konferencefaciliteter og eksterne mødelokaler i Danmark til ATP (ATP)
ATP udbyder en rammeaftale om levering af konferencefaciliteter og eksterne mødelokaler i Danmark til ATP. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scandic Danmark
2019-05-22   Rammeaftale om levering af search- og relaterede ydelser til ATP - Executive segment (ATP)
ATP udbyder en rammeaftale til searchydelser (rekruttering) samt relaterede ydelser til Executive segmentet til ATP. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Heidrick & Struggles A/S
2019-05-03   Rammeaftale om levering af tømrerydelser til ATP (ATP)
ATP Koncernen skal indgå en Rammeaftale om levering af tømrerarbejde, hvor Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. ATP Koncernens lokationer ligger 7 steder i Danmark. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1). Tømrerarbejdet omfatter sædvanlig, gængs tømrerarbejde som opsætning og nedtagning af gipsvægge, isætning af døre og opsætning af lofter og akustikplader m.m. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A&K Service og Vedligehold A/S Færch & Co A/S SB Tømrer ApS Tømrer- og Snedkerfirmaet BjarneToft A/S Wolff-Svendsen A/S
2019-05-02   Aftale om bankkonti til ATP's administrationsforretning (ATP)
Udbuddet omfatter levering af bankkonti for en række ordninger, som administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der henvises til beskrivelse af ordningerne på ATP.dk (www.atp.dk/atp-som-administrator/pension-og-sikring). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark
2019-04-23   Rammeaftale om levering af tømrerydelser til ATP (ATP)
ATP Koncernen skal indgå en Rammeaftale om levering af tømrerarbejde, hvor Rammeaftalen er opdelt i 5 delaftaler. ATP Koncernens lokationer ligger 7 steder i Danmark. Delaftalerne er fordelt således: Hillerød, Allerød, Lillerød (Delaftale 5), Vordingborg (Delaftale 4), Haderslev (Delaftale 3), Holstebro (Delaftale 2) og Frederikshavn (Delaftale 1). Tømrerarbejdet omfatter sædvanlig, gængs tømrerarbejde som opsætning og nedtagning af gipsvægge, isætning af døre og opsætning af lofter og akustikplader m.m. … Se udbuddet »