Indkøb: Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen

2023-08-25   Fornyet genudbud af graffitibekæmpelse i SYD (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende fornyede genudbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en abonnementsordning for afrensning af graffiti på kommunens Kommunes bygningsstrukturer og byudstyr, der er beliggende i område SYD (afgrænset i kortbilag i Kravspecifikation ). Abonnement omfatter at leverandøren løbende skal foretage besigtigelser af Ordregivers bygningsstrukturer og byudstyr i området og når der konstateres graffiti, klistermærker eller plakater, skal der foretages en afrensning, efter de beskrivelser der er … Se udbuddet »
2023-08-01   Genudbud af stålelementer til Københavns Kommune (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning udbyder en aftale til indkøb af stål- og aluminiumselementer, der skal benyttes til produktion af bl.a. skilte, gelænder, standere m.v. til brug i Københavns Kommune. Yderligere beskrivelse kan ses i kravspecifikationen. Se udbuddet »
2023-07-19   Fire knækstyrede dumpere i 28-tonsklassen til Københavns Kommune (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på fire knækstyrede dumpere i 28-tonsklassen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Zeppelin Danmark A/S
2023-07-12   Genudbud af graffitibekæmpelse i SYD (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende genudbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en abonnementsordning for afrensning af graffiti på kommunens Kommunes bygningsstrukturer og byudstyr, der er beliggende i område SYD (afgrænset i kortbilag i Kravspecifikation ). Abonnement omfatter at leverandøren løbende skal foretage besigtigelser af Ordregivers bygningsstrukturer og byudstyr i området og når der konstateres graffiti, klistermærker eller plakater, skal der foretages en afrensning, efter de beskrivelser der er for dette … Se udbuddet »
2023-05-26   Udbud af graffitibekæmpelse i SYD (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en abonnementsordning for afrensning af graffiti på kommunens Kommunes bygningsstrukturer og byudstyr, der er beliggende i område SYD (afgrænset i kortbilag i Kravspecifikation ). Abonnement omfatter at leverandøren løbende skal foretage besigtigelser af Ordregivers bygningsstrukturer og byudstyr i området og når der konstateres graffiti, klistermærker eller plakater, skal der foretages en afrensning, efter de beskrivelser der er for dette (i … Se udbuddet »
2023-05-17   Udbud af stålelementer til Københavns Kommune (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning udbyder en aftale til indkøb af stål- og aluminiumselementer, der skal benyttes til produktion af bl.a. skilte, gelænder, standere m.v. til brug i Københavns Kommune. Yderligere beskrivelse kan ses i kravspecifikationen. Se udbuddet »
2023-04-27   Genudbud - Vedligeholdsydelser til køretøjer til og med 3500 kg (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder levering af vedligeholdsydelser af kommunens køretøjer til og med 3500 kg. Levering af vedligeholdsydelser består af vedligehold og reparationer, herunder forsikringsreparationer; reservedele og forbrugsstoffer; periodisk syn, og dæk service til kommunens køretøjer til og med 3500 kg samt lånebiler og hente- og bringeordning. Ydelserne er nærmere beskrevet i rammeaftalens bilag 1. Københavns Kommunes flåde består dags dato af 750 køretøjer fordelt på henholdsvis benzin-, … Se udbuddet »
2023-02-22   Vedligeholdsydelser til køretøjer til og med 3500 kg (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder levering af vedligeholdsydelser af kommunens køretøjer til og med 3500 kg. Levering af vedligeholdsydelser består af vedligehold og reparationer, herunder forsikringsreparationer; reservedele og forbrugsstoffer; periodisk syn, og dæk service til kommunens køretøjer til og med 3500 kg samt lånebiler og hente- og bringeordning. Ydelserne er nærmere beskrevet i rammeaftalens bilag 1. Københavns Kommunes flåde består dags dato af 750 køretøjer fordelt på henholdsvis benzin-, … Se udbuddet »
2023-01-05   Offentligt udbud af brovagtstjeneste, Trangravsbroen (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på brovagtstjeneste primært forbundet med Trangravsbroen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Broteamet ApS
2022-10-26   Konsulentopgave: Udarbejde tilstands- og vedligeholdelsesrapport for statiske elementer i Parker (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
I forbindelse med projektet "Genopretningsplan for byens grønne områder", hvor der er fokus på langsigtet planlægning af vedligeholdelsesindsatsen ud fra faglige vurderinger, ønsker Ordregiver et detaljeret kendskab til vedligeholdelsestilstanden for byens grønne områder. Dette arbejde skal foretages ved en visuel tilstandsregistrering. Der skal derfor gennemføres en systematisk og ensartet registrering af tilstandsniveau på udvalgte elementer og på den baggrund udarbejdes en vurdering af udgifter til en … Se udbuddet »
2022-10-11   Service contract for fully automated underground parking facilities in the muncipality of Copenhagen (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
This tender concerns the procurement of 3 parking facilities in Copenhagen. The facilities have been in service for 12 years and needs replacement/updating of hardware and software (wear and tear). The Contracting Authority has chosen to do the replacement and updating in connection with the tender of a general operating contract, which includes daily operation and maintenance as well as ongoing service of the facilities. Thus, the tendered contract covers both (i) replacement and update of existing … Se udbuddet »
2022-10-07   Afgifts- og klagesystem til parkeringsområdet (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Udbud på system til afgifts- og klagesagsbehandling på parkeringsområdet Tryk her https://permalink.mercell.com/187261762.aspx Se udbuddet »
2022-09-26   Partneraftale om sortering og genanvendelse af storskrald (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
I fælles udbud udbyder de ordregivende kommuner en ny aftale om sortering og genanvendelse af storskrald. Aftalen indeholder flere elementer af risikodeling og benævnes derfor som en partneraftale. Aftalen skal danne grundlag for en øget genanvendelse i aftaleperioden baseret på et højt teknologisk niveau. Tryk her https://permalink.mercell.com/185097698.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norrecco A/S
2022-09-26   Reparation og vedligehold af Københavns Kommunes driftsmateriel (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på reparation og vedligehold af Ordregivers driftsmateriel. Udbuddet er opdelt i to (2) delaftaler: 1) Entreprenørmateriel og 2) Traktor- og vintermateriel. Ordregiver gør opmærksom på, at der vil kunne forekomme tilfælde, hvor ét materiel henhører under begge delaftaler og henviser til bilag B.2 og bilag B.3, Materiellister, hvoraf det fremgår hvilket materiel der henhører under hver delaftale. Oversigterne i bilag B.2 og B.3 er dynamiske, idet … Se udbuddet »
2022-08-26   Service contract for fully automated underground parking facilities in the city of Copenhagen (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
This tender concerns the procurement of 3 parking facilities in Copenhagen. The facilities have been in service for 12 years and needs replacement/updating of hardware and software (wear and tear). The Contracting Authority has chosen to do the replacement/updating in connection with the tender of a general operating contract, which includes daily operation and maintenance as well as ongoing service of the facilities. Thus, the tendered contract covers both (i) replacement and update of hardware and … Se udbuddet »
2022-08-26   Udbud af 1. stk. slamsuger opbygget på 3-akslet chassis (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af 1. stk. slamsuger opbygget med Højtrykspumpe, vakuumpumpe og vejbrøndstårn, inklusiv levering af 3-akslet chassis. Slamsugeren skal benyttes til rensning og spuling af kommunale vejbrønde i Københavns Kommune. Derudover ønskes option på serviceaftale og værkstedstimer for henholdsvis slamsugeropbygning og lastvognschassis. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bucher Municipal A/S
2022-06-21   Udbud af graffitibekæmpelse i NORD (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en abonnementsordning for afrensning af graffiti på kommunens Kommunes bygningsstrukturer og byudstyr, der er beliggende i område nord (afgrænset i kortbilag i Kravspecifikation ). Abonnement omfatter at leverandøren løbende skal foretage besigtigelser af Ordregivers bygningsstrukturer og byudstyr i området og når der konstateres graffiti, klistermærker eller plakater, skal der foretages en afrensning, efter de beskrivelser der er for dette (i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.C Rengøring & Facility ApS
2022-06-21   Partneraftale om sortering og genanvendelse af storskrald (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
I fælles udbud udbyder de ordregivende kommuner en ny aftale om sortering og genanvendelse af storskrald. Aftalen indeholder flere elementer af risikodeling og benævnes derfor som en partneraftale. Aftalen skal danne grundlag for en øget genanvendelse i aftaleperioden baseret på et højt teknologisk niveau. Tryk her https://permalink.mercell.com/181210863.aspx Se udbuddet »
2022-05-30   Supplerende kontrakter til Vintertjeneste for Københavns Kommune kategori Kør 1, Kør 2 og gang 1 (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder hermed supplerende kontrakter til vintertjeneste i Offentligt udbud. Vintertjenestens formål er at sikre at der er fremkommelige veje i kommunen i vinterperioden hvor der er risiko for is og sne på vejene. Udbud er opdelt efter typer af områder der skal vinterbekæmpes, og der stilles forskellige krav til de materiel der skal bydes ind med. Der vil blive sideordrede delkontrakter, hvilket nærmere er beskrevet i kravspecifikationen. Fælles for delkontrakterne er, at der skal … Se udbuddet »
2022-05-10   Udbud af Fortovsordningen for Københavns Kommune (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning ønsker at udbyde renhold af fortove og udvalgte gågader under den såkaldte Fortovsordning i offentligt udbud. Der udbydes tre sideordnede opgaver; fortovsordningen, facademeterordningen og en option på renhold af midterareal på gågadeområde. Tilbud vurderes samlet og kontrakten tildeles efter laveste pris. Der afgives ikke internt kontrolbud. Der udbydes: Renhold under fortovsordningen Renhold, ukrudtsbekæmpelse og vintertjeneste under … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S
2022-04-07   Udbud af energimærkning og supplerende redegørelser for fjernvarmecentral og centralt ventilationsanlæg (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune ønsker at indgå rammeaftale om Energitjek af op til 200 private etageboligejendomme. Se udbuddet »
2022-03-22   Udbud af affaldssorteringsmøbler (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Aftalen omfatter indkøb af indendørs affaldssorteringsmateriel til Københavns Kommunes borgerrettede institutioner Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Inventarland A/S
2022-03-07   Vintertjeneste for Københavns Kommune (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder hermed vintertjeneste i Offentligt udbud. Vintertjenestens formål er at sikre at der er fremkommelige veje i kommunen i vinterperioden hvor der er risiko for is og sne på vejene. Udbud er opdelt efter typer af områder der skal vinterbekæmpes, og der stilles forskellige krav til de materiel der skal bydes ind med. Der vil blive indgået mange sideordrede delkontrakter, hvilket nærmere er beskrevet i kravspecifikationen. Fælles for delkontrakterne er, at der skal bydes ind med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Amager Rullegræs A/S Autoværkstedet Mads Christensen Bakkeskovgård v/Arne Juhl Hansen Bangs Anlægsgartner & Brolægger ApS Bøgely Maskinservice A/S Christian Rabølle Christianslyst Container ApS FMT A/S Gårdejer Jan P Sørensen Gårdejer Jens-Jørgen Hansen Grøn Vækst A/S Hans Henrik Thyssen J.G. HUSE ApS Jacob Hansen Jens Erik Stobbe Jens Jørgen Bay Simonsen Lars Frandsen Lydolph Anlæg OKNygaard A/S Ole Carlsen Svanenaps.dk Tom Larsen Torben Jensen Vinterdrift ApS
2021-12-07   Udbud af vanding af træer i etableringspleje i udvalgte områder af Københavns kommune (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Udbud af kontrakt om vanding af træer i etableringspleje i udvalgte områder af Københavns Kommune. Leverandøren skal i vækstperioden vande træer på nærmere angivne datoer. Vandingsposer og vand leveres af ordregiver. DER SVARES IKKE PÅ SPØRGSMÅL I PERIODEN DEN 21/12 TIL 3/1 2022 Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MS Toftegård
2021-12-01   Udbud af cykelbarometre (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af cykelbarometre Se udbuddet »
2021-10-15   Levering af 1. stk. 4-akslet chassis opbygget med kroghejs (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af 1. stk. 4-akslet chassiser med 32 tons totalvægt, opbygget med kroghejs samt med option på bl.a. serviceaftale og værkstedstimer. Levering af chassis skal ske i indeværende år, 2021, ved forventet kontraktindgåelse i uge 48, 2021. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (tekniske specifikation) (bilag A.1.). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Volvo Truck Center Danmark A/S
2021-10-13   Udbud af byggesagsbehandling (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på bistand til behandling af byggesager for Område for bygninger i Teknik- og Miljøforvaltningen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KomPublic ApS
2021-09-30   Udbud af brovagtstjeneste (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på brovagtstjeneste Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
2021-09-15   Levering af 2. stk. 2-akslede komprimatorbiler (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på levering af 2. stk. 2-akslede chassiser med 18 tons totalvægt, opbygget med 1-kammer komprimatorkasse samt med option på bl.a. serviceaftale og værkstedstimer. Levering af chassiser skal ske i 2021. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikationen (tekniske specifikation) (bilag A.1.). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ejner Hessel A/S
2021-08-27   Udbud af renhold og grøn drift/pleje Nordvest Parken (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns udbyder - på vegne af Nordvest parkens ejerlaug - renhold samt grøn drift/plejen af Nordvest parken i offentligt udbud. Parken er en urban park beliggende i Københavns kommune og denne skal driftes på samme måde som øvrige parker i Kommunen driftes. Det der udbydes er dels renhold, dels grøn drift og pleje. Kontrakten er i dag udliciteret og driften skal overtages pr. 1. januar 2022. Der vil ikke være virksomhedsoverdragelse og der kommer ikke internt kontrolbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cardea Facility Services ApS
2021-08-12   Genudbud. Udbud af offentlige toiletter til opsætning i Københavns Kommune (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Dette er genudbud idet der er ændret på egnethedskrav. Dokumenter de samme som tidligere ogde få ændringer der er er markeret med rød skrift. Københavns Kommune udbyder hermed i offentligt udbud indkøb af offentlige toiletter ( toiletbygninger) til placering i Kommunen. Ydelsen der udbydes er som et varekøb af standard toiletbygning med fundament og repos, hvor Kommunen selv forestår lokal byggemodning, indhentning af div. tilladelser samt tilslutning. Der er i udbud option på tilkøb af ekstra unisex … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ZENZO TOILETS ApS
2021-07-23   Udbud af rammeaftale 2-akslede lastbiler opbygget med kran og tippelad (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud gennemfører ordregiver et udbud på en rammeaftale i forhold til levering af op til 6 fabriksnye 2-akslede lastvognschassiser opbygget med kran og tippelad samt værktøjskasser samt med option på bl.a. serviceaftale og værkstedtimer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MAN Truck & Bus Danmark A/S
2021-07-09   Udbud af et årige sæsonplanter til Københavns Kommune (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder hermed i offentligt udbud ydelsen "et årige sæsonplanter" til bede i Københavns Kommune". Leverandøren skal forestå at dyrke de blomster og planter som fremgår af tilbudslisten, og efterfølgende skal disse transporteres til og leveres på adresser i Københavns Kommune. Se udbuddet »
2021-07-09   Udbud af tilplantede indsatser til blomsterkummer (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder hermed i offentligt udbud ydelsen "tilplantning af indsatser til blomsterkummer". Leverandøren skal forestå at dyrke de blomster og planter som fremgår af tilbudslisten, og plante dem i indsatser, som efterfølgende skal transporteres til og leveres på få adresser i Københavns Kommune. Pt. har kommunen 117 blomsterkummer som hver har 2 indsatser, den ene er placeret i blomsterkumme, den anden opbevares hos leverandør (med henblik på klargøring til næste leverance). Se udbuddet »
2021-06-28   Udbud af offentlige toiletter til opsætning i Københavns Kommune (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder hermed i offentligt udbud indkøb af offentlige toiletter (toiletbygninger) til placering i kommunen. Ydelsen der udbydes er som et varekøb af standard toiletbygning med fundament og repos, hvor kommunen selv forestår lokal byggemodning, indhentning af div. tilladelser samt tilslutning. Der er i udbud option på tilkøb af ekstra unisex toiletbygning samt pissior, og der anmodes ligeledes om pris for beklædning af bygning med lameller. Der er tillige en option på køb af toiletter … Se udbuddet »
2021-06-25   Anlæg til sortering af jord og brokker (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på sorteringsanlæg, der kan frasortere brokker fra den modtagne jord ved jordkarteringsanlæg på Nordhavnsdepotet. Anlægget skal være mobilt og forsynet med en bæltedrevet undervogn, der kan bruges til at flytte anlægget på pladsen. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Komi Contractor Supply ApS
2021-05-12   Levering af cykelstativer og borner (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Udbuddet omfatter levering af borner/pullerter og cykelstativer. Rammeaftalen indgås med 2 leverandører, idet tildeling i medfør af rammeaftalen sker efter en kaskademodel. Den forventede samlede værdi er opgjort til 2,4 mio. DKK ekskl. moms i en 4-årig periode. Værdiansættelsen er baseret på ordregivers bedste skøn på grundlag af de tilgængelige historiske forbrugsdata og forventninger til fremtidigt behov. Ordregiver kan frem til indkøbsperiodens udløb forhøje rammeaftalens værdi med 50 % af den … Se udbuddet »
2021-04-09   Adfærdsguider (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune ønsker at købe levering af adfærdsguider til Københavns Kommune, med det formål at regulere korrekt adfærd under udbrud af COVID-19 og andre relaterede eller sammenlignelige vira. Adfærdsguider sættes ind til at hjælpe med at regulere adfærd særlig på befærdede områder. Københavns Kommune har en aftale med leverandør som har varetaget opgaven fra 1. januar 2021, men da "rammen" på denne aftale er opbrugt, gennemføres hermed et offentligt udbud. Tryk her … Se udbuddet »
2020-12-11   Genudbud: Reparation og vedligehold af Københavns Kommunes driftsmaterieller (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende genudbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på reparation og vedligehold af Københavns Kommunes driftsmaterieller. Københavns Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder derfor denne opgave med henblik på at identificere de virksomheder (herefter "Leverandør(erne)"), som fremadrettet skal varetage al reparation og vedligehold. Udbuddet består af 2 delaftaler, der er opdelt som følger: — Asfaltmateriel — Grønt materiel. Den samlede værdi som er angivet, er den forventede værdi på begge … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JJ Hydraulik A/S
2020-10-30   Genudbud af drift og pleje af Brønshøj Kirkegård (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune genudbyder hermed drift og pleje af Brønshøj Kirkegård. Eneste ændring fra forrige udbud er at der er ændret i krav til referencer, så der nu skal kunne påvises mindst en reference for erfaring med kirkegårdsdrift. Kontrakten træder i kraft den 1. april 2021. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2020-10-27   Udbud af 11 stk. robotplæneklippere (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune ønsker at indgå en kontrakt om køb og service af robotplæneklippere til brug for klipning af græs på idrætsanlæg beliggende i Københavns Kommune. Ordregiver kan tilvælge som option at leverandøren skal udføre service eller service og reparation af robotplæneklipperne for en periode på 2 år med mulighed for forlængelse på 2 x 1 år. Serviceaftalen eller service- og reparationsaftalen indgås samtidig med kontrakten om køb af robotplæneklipperne, hvis optionen tilvælges. Ordregiver gør … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Havdrup Maskinforretning
2020-10-09   Udbud af drift og pleje af Brønshøj Kirkegård (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder hermed drift og pleje af Brønshøj Kirkegård. Kontrakten træder i kraft den 1. april 2021. Grundet ferie svares ikke på spørgsmål i uge 42. Se udbuddet »
2020-10-06   Reparation og vedligehold af Københavns Kommunes driftmaterieller (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på reparation og vedligehold af Københavns Kommunes driftsmaterieller. Københavns Kommune (herefter "Ordregiver") udbyder derfor denne opgave med henblik på at identificere de virksomheder (herefter "Leverandør(erne)"), som fremadrettet skal varetage al reparation og vedligehold. Udbuddet består af 2 delaftaler, der er opdelt som følger: — Asfaltmateriel — Grønt materiel. Se udbuddet »
2020-10-02   Udbud af renhold af vejarealer, cykelstier, ubemandede toiletter m.v. på Vestrebro og Brønshøj/Husum (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på renhold af kørebaner, cykelstier, rabatter, gågader/arealer, udvalgte fortove, bussluser m.v. på Vesterbro og i Brønshøj/Husum. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den kravspecifikationen (bilag B) og, Kvalitetshåndbogen (Bilag G). Der vil være virksomhedsoverdragelse af lidt personale men intet materiel. Grundet ferie svares der ikke spørgsmål i uge … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Road Services A/S
2020-10-02   Udbud af pleje og renhold af grønne arealer på Vestrebro og Brønshøj/Husum i København (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Københavns Kommune udbyder hermed grøn drift og pleje for 2 udvalgte områder i Københavns Kommune, Vestrebro og Brønshøj/Humus. Der vil bliver virksomhedsoverdraget lidt personale men intet materiel. Der bliver ikke afgivet internt kontrolbud. Grundet ferie svares der ikke spørgsmål i uge 42. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2020-05-07   Indkøb af 3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis (genudbud) (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på leverance af ét stk. 3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, varetager selv vedligeholdelsen af vejbrønde mm. i kommunen. Til brug for dette arbejde skal Teknik- og Miljøforvaltningen indkøbe ét stk. slamsuger som nærmere beskrevet i bilag A.1 kravspecifikation. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet, bilag A, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bucher Municipal A/S
2020-04-24   Levering og montering af partikelfiltre (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering og montering af partikelfiltre. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Purefi A/S
2020-04-20   Udbud af "københavner toiletter" (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på produktion af "Københavner toiletter". Dette er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag B) og div andre vejledende og inspirerende bilag (bilag D og E). Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i kravspecifikation (bilag B). I første omgang vil der skulle indkøbes ca. 8 toiletbygninger, 4 til levering på metroforpladser og 4 til levering andre steder i byrummet. Se udbuddet »
2020-04-10   Indkøb af 3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på leverance af ét stk. 3-akslet slamsuger inkl. levering af chassis. Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, varetager selv vedligeholdelsen af vejbrønde mm. i kommunen. Til brug for dette arbejde skal Teknik- og Miljøforvaltningen indkøbe ét stk. slamsuger som nærmere beskrevet i bilag A.1 kravspecifikation. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet, bilag A, mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den … Se udbuddet »
2019-12-20   Indkøb af dozer til KMC Nordhavn (Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på leverance af ét stk. dozer. Københavns Kommune, teknik og miljøforvaltningen, driver ved KMC Nordhavn et depot for forurenet jord i Nordhavnen. Til brug for driften af depotet, herunder indbygning af den modtagne jord, skal KMC Nordhavn indkøbe ét stk. dozer som nærmere beskrevet i bilag A.1: Kravspecifikation. Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scantruck A/S