Indkøb: Kalundborg Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Kalundborg Kommune

2023-11-08   Udbud af totalentreprise - Rørmosecenteret (Kalundborg Kommune)
Udbuddet vedrører udvidelsen af Rørmosecenteret med yderligere boliger, i Gørlev. Se udbuddet »
2023-09-27   Kalundborg Kulturhus (Kalundborg Kommune)
Aftalen omfatter totalrådgivning for om- og tilbygning af et gammelt Pakhus på Kalundborg Havn for Kalundborg Kommune til et kommende kultur- og medborgerhus. Udgangspunktet for det videre projektforløb er et færdigt og godkendt projektforslag, udarbejdet af bygherrens bygherrerådgiver. Se udbuddet »
2023-09-27   Kalundborg Kulturhus - Totalrådgivning (Kalundborg Kommune)
Aftalen omfatter totalrådgivning for om- og tilbygning af et gammelt Pakhus på Kalundborg Havn for Kalundborg Kommune til et kommende kultur- og medborgerhus. Udgangspunktet for det videre projektforløb er et færdigt og godkendt projektforslag, udarbejdet af bygherrens bygherrerådgiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fjerring A/S
2023-08-25   Kalundborg Kulturhus - Totalrådgivning (Kalundborg Kommune)
Aftalen omfatter totalrådgivning for om- og tilbygning af et gammelt Pakhus på Kalundborg Havn for Kalundborg Kommune til et kommende kultur- og medborgerhus. Udgangspunktet for det videre projektforløb er et færdigt og godkendt projektforslag, udarbejdet af bygherrens bygherrerådgiver. Se udbuddet »
2023-06-06   Dokning og reparation af Sejerøbugtens Færger samt Agersø og Omø Færgerne (Kalundborg Kommune)
Kalundborg og Slagelse kommune udbyder som et samlet udbud 2 delaftaler, bestående af 1). rammeaftale om dokning og reparation af Kalundborg kommunes færger (Sejerøbugtens Færger), og - 2). rammeaftale om dokning og reparation af Slagelse kommunes færger (Agersø og Omø Færgerne). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grenaa Skibsværft A/S
2023-05-01   Indkøb og levering af vintertjeneste med lastbil, traktor og håndhold til Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Entreprisen omfatter indkøb af vintertjeneste med lastbil, traktor og håndhold til Kalundborg Kommune. Vintertjenesten skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på fortov, cykelsti og veje under ringe vejrforhold. Glatførebekæmpelsen og snerydning er opdelt i 41 ruter og 6 distrikter, udbuddet er opdelt i 35 delkontrakter tilknyttet ruterne og 20 delkontrakter tilknyttet distrikterne. I alt består udbuddet af 55 selvstændig delkontrakt. For at få et bedre overblik, er ruterne opdelt i 8 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: E.R. Entreprise APS Enghavegård Entreprenør & aut. Kloakmester Valdemar... FMT A/S Gangergaardens Maskinstation A/S Grøn Vækst A/S Lundegårdens entreprenør Protekta Farms
2023-05-01   Indkøb og levering af vejsalt (Kalundborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af forventet 2.000 tons vejsalt årligt som, hav- eller stensalt, i Grade F, fordelt med ca. 400 tons som sommerleverance og ca. 1.600 tons som vinterleverance til ordregiver. Alle leverancer af vejsalt skal være af samme salttype, dvs. enten som stensalt, eller som havsalt. Undtaget fra udbuddet er eventuelt indkøb af saltlage. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og varegrupper, herunder de krav varerne skal opfylde, henvises til kravspecifikation og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Vejsalt A/S
2022-12-21   Vandløbsvedligeholdelse (Kalundborg Kommune)
Entreprisen omfatter vandløbsvedligeholdelse i Kalundborg Kommune. Kommunens vandløb er opdelt i fire geografisk adskilte områder (refereret til som delaftaler). Entreprisen er derfor opdelt i 4 delaftaler (Tabel 1, bilag 1 og 2). Der kan afgives bud på en, flere eller alle delaftalerne. Entreprisen omfatter ikke de vandløb i kommunen som vedligeholdes med båd, samt eventuelle grænsevandløb som vedligeholdes af nabokommunerne. Se udbuddet »
2022-09-13   Dokning og reparation Sejerøbugtens Færger og Agersø Omø Færgerne (Kalundborg Kommune)
Rammeaftale om dokning og reparation af Kalundborg og Slagelse Kommunes færger. Se udbuddet »
2022-09-05   Udbud af pladsanvisningssystem (Kalundborg Kommune)
Kalundborg og Odsherred Kommuners udbud af pladsanvisningssystem Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD A/S
2022-07-06   Vandløbsvedligeholdelse (Kalundborg Kommune)
Entreprisen omfatter vandløbsvedligeholdelse i Kalundborg Kommune. Kommunens vandløb er opdelt i fire geografisk adskilte områder (refereret til som delaftaler). Entreprisen er derfor opdelt i 4 delaftaler (Tabel 1, bilag 1 og 2). Der kan afgives bud på en, flere eller alle delaftalerne. Entreprisen omfatter ikke de vandløb i kommunen som vedligeholdes med båd, samt eventuelle grænsevandløb som vedligeholdes af nabokommunerne. Se udbuddet »
2022-05-17   Udbud af pladsanvisningssystem (Kalundborg Kommune)
Kalundborg og Odsherred kommuners udbud af pladsanvisningssystem Se udbuddet »
2022-03-10   Planlægning og udførelse af visiteret befordring til Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Planlægning og udførelse af visiteret befordring indenfor områderne Skole, specialskole, pleje, dagcenter, voksen-social området, småbørn, børn- og familie samt pilotprojekt vedr. fleksible skolebusser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: VIKINGBUS Danmark A/S
2021-12-10   Indkøb af rengøring (Kalundborg Kommune)
Udbuddet vedrører indgåelse af kontrakter om udførelse af rengøringsopgaver i Kalundborg Kommune ("Ordregiver") på skoler, sfo'er, børneinstitutioner, administrative bygninger, samt specialtilbud for fysisk og psykisk handicappede, haller og offentlige toiletter. Ordregiver har i henhold til udbudslovens § 49 vurderet opdeling af ydelsen i yderligere delkontrakter. Med afsæt i både praktiske og økonomiske årsager, herunder hensynet til at opnå stordriftsfordele, har Ordregiver besluttet den foretagne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KN Rengøring
2021-11-18   Indkøb af rengøring (Kalundborg Kommune)
Udbuddet vedrører indgåelse af kontrakter om udførelse af rengøringsopgaver i Kalundborg Kommune ("Ordregiver") på skoler, sfo'er, børneinstitutioner, administrative bygninger, samt specialtilbud for fysisk og psykisk handicappede, haller og offentlige toiletter. Ordregiver har i henhold til udbudslovens § 49 vurderet opdeling af ydelsen i yderligere delkontrakter. Med afsæt i både praktiske og økonomiske årsager, herunder hensynet til at opnå stordriftsfordele, har Ordregiver besluttet den foretagne … Se udbuddet »
2021-07-30   Indkøb af forsikringer, Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Indkøb af forsikringer til Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold i mellem pris og kvalitet. 1) Arbejdsskadeforsikring (katastrofedækning) 2) Bygning-, Løsøre-, special-, og årsentrepriseforsikring 3) Erhvervs- og produktansvarsforsikring 4) Bestyrelsesansvarsforsikring 5) Beddingsansvarsforsikring 6) Søforsikring 7) Rejseforsikring 8) Motorforsikring 9) … Se udbuddet »
2021-04-19   Materialer til hobby- og beskæftigelse til 21 kommuner (1) (Kalundborg Kommune)
Udbud med forhandling. Rammeaftale på levering af materialer til hobby- og beskæftigelse til kommuner i indkøbsfællesskaberne FIF (Fællesindkøb Fyn) og FUS (Fællesudbud Sjælland). Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificers med kriteriet pris. Ordregiver har udarbejdet en evalueringsliste, udbudsbilag D, som er repræsentativ for deltagerkommunernes skønnede indkøbsmønster fordelt på væsentlige produktgrupper af dette udbuds meget brede sortiment. Vinderen er den tilbudsgiver der vil kunne levere … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Creativ Company A/S
2021-03-04   Teltløsning til DM i Skills 2022 (Kalundborg Kommune)
DM er erhvervsuddannelsernes konkurrence for de dygtigste unge håndværkere i over 40 fag, og hertil kommer et antal demonstrationsfag og kommercielle stande. Kravene til afholdelse af DM i Skills er min. 20 000 m2 under tag, og derfor skal ordregiver, ud over det eksisterende anlæg, bruge i alt 5 telte af varierende størrelser. 4 rammetelte på 50 x 70m, 30 x 130m, 30 x 100m, 30 x 130m og et mastetelt på 46 x 62m. Teltene skal bygges på et aluminiumsgulv, der vil være på plads inden byggeriets start, og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ørsted Telte A/S
2021-03-01   Materialer til hobby- og beskæftigelse til 21 kommuner i indkøbsfællesskaberne FIF (Fællesindkøb Fyn) og FUS (Fælles... (Kalundborg Kommune)
Udbud med forhandling. Rammeaftale om levering af materialer til hobby- og beskæftigelse til kommuner i indkøbsfællesskaberne FIF (Fællesindkøb Fyn) og FUS (Fællesudbud Sjælland). Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres med kriteriet pris. Ordregiver har udarbejdet en evalueringsliste, udbudsbilag D som er repræsentativ for deltagerkommunernes skønnede indkøbsmønster fordelt på væsentlige produktgrupper af dette udbuds meget brede sortiment.. Vinderen er den tilbudsgiver der vil kunne levere … Se udbuddet »
2021-02-16   Rammeaftale på rengøring for Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Udbuddet vedrører indgåelse af rammeaftaler om udførelse af rengøringsopgaver i Kalundborg Kommune (Ordregiver) på skoler, sfo'er, børneinstitutioner, administrative bygninger, samt specialtilbud for fysisk og psykisk handicappede, haller og offentlige toiletter. Tryk her https://permalink.mercell.com/148310805.aspx Se udbuddet »
2021-02-01   Røggasrensningsanlæg til Sejerøbugtens færger, Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af røggasrensningsanlæg samt installering af røggasrensningsanlæg for MF Sejerøfærgen samt option for MF Nekseløfærgen. Se udbuddet »
2020-07-24   Tømning af kuber og nedgravede affaldscontainere (Kalundborg Kommune)
Kalundborg Kommune udbyder krantømning af diverse affaldsfraktioner med nedenstående hovedydelser: — Tømning af kuber med glas — Tømning af delvist og helt nedgravede containere med diverse affaldsfraktioner — Supplerende ydelser herunder indsamling af batterier og småt elektronik, nytårshjemtagning af kuber, vask af nedgravede affaldscontainere og bestilte ekstratømninger af kuber og nedgravede affaldscontainere samt flytning af kuber. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axel Hansen Transport A/S
2019-12-13   Indkøb af affaldsbeholdere (Kalundborg Kommune)
Indkøb af, montering og udkørsel af affaldsbeholdere omfattende følgende ydelser: Som hovedleverance leveres ca. 25 100 stk. 240 l og 2 100 stk. 360/370 l beholdere primært 2-delte samt 800 stk. 660 l minicontainere. Alle er inklusiv levering, montering og udbringning. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden i alt ca. 28 000 stk. fra 140 - 360/370 l primært 2-delte samt ca. 1 100 stk. minicontainere fra 660 - 770 l. De … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S
2019-12-04   Bankydelser til Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Kalundborg Kommune, fremover benævnt kommunen, ønsker at indgå én samlet aftale med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger og kapitalforvaltning. 1.1 Udbuddets omfang: - Den udbudte aftale omfatter alle afdelinger og institutioner i kommunen, - Den udbudte kontrakt har en løbetid på 4 år med mulighed for option på 2 x 12 måneder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danske Bank A/S
2019-07-10   Prækvalifikation: Udbud af drift, vedligehold og modernisering af vejbelysning (Kalundborg Kommune)
Kalundborg Kommune udbyder drift og vedligehold samt forventet modernisering af kommunens vejbelysningsanlæg. Udbuddet gennemføres som følge af, at Kalundborg Kommunes eksisterende kontrakt med SEAS-NVE udløber. Kontrakterne forventes at træde i kraft 1.1.2020. Udbuddet omhandler drift og vedligehold af i alt ca. 10 025 armaturer, master og tilhørende vejbelysningsskabe. Disse er primært placeret på offentlige veje, lokalveje og stier. Da en del af Kommunens vejbelysningsanlæg er udtjent, forventes denne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Verdo Teknik A/S
2019-06-28   Indsamling af rest- og bioaffald samt genanvendeligt affald (Kalundborg Kommune)
Indsamling af diverse affaldsfraktioner med nedenstående hovedydelser. - Indsamling af rest- og bioaffald ved ca. 24 500 helårsboliger, inklusiv sommerhuse med helårsbeboelse, samt 7 000 sommerhuse, - Indsamling af rest- og bioaffald ved 4 400 institutioner, boligforeninger og erhverv, - Indsamling af rest- og bioaffald i papirsække, papir/karton i papirsæk samt plast/metal i plastsæk ved et begrænset antal helårsboliger med vanskelige adgangsforhold, samt indsamling af sække mærket som ekstrasække. - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: City Container Cph A/S
2019-03-11   Drift af genbrugshjælpemiddeldepot (Kalundborg Kommune)
Udbuddet omfatter opbevaring af hjælpemidler, levering og afhentning af hjælpemidler til borgere, montering og/eller indstilling af hjælpemidler så de umiddelbart kan tages i brug, samt andre opgaver som naturligt hører til den udbudte opgave, såsom vask/rengøring, lovpligtige serviceeftersyn og reparation af hjælpemidler. Se udbuddet »
2018-09-28   Dokning og reparation af færger (Kalundborg Kommune)
Dokning og reparation af Sejerøbugtens færger, Kalundborg Kommune og Agersø Omøfærgerne, Slagelse Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Søby Værft A/S
2018-07-27   Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Opgaven omfatter al kommunal bekæmpelse og forebyggelse af rotter i hele Kalundborg Kommune. Bekæmpelse foretages hele året efter anmeldelse. Dertil kommer: — pt. ca. 670 tilsynspligtige ejendomme, som skal have minimum ét tilsynsbesøg årligt i perioden 1. oktober til og med den efterfølgende februar måned, — tilsyn i weekender og på helligdage i forbindelse med nye anmeldelser i beboelse, institutioner, skoler etc., fødevarevirksomheder og i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor der er særlig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mortalin A/S
2018-05-14   Opførelse af Kultur- og Bevægelsespark Høng - Sportsgulventreprisen samt sportsinventar (Kalundborg Kommune)
Opførelse af Kultur- og Bevægelsespark Høng som skal rumme bevægelsesaktiviteter lige fra skoleidræt og motionister til sportsbegivenheder og kulturelle arrangementer udbydes i storentrepriser. Ved ansøgers registrering skal følgende link anvendes: https://app.byggeprojekt.dk/public/1374-Kultur_og_bevaegelsespark_Hoeng_–_Opfoersel_af_Idraetshal Via linket skal ansøger registrere sig, hvorefter ansøger modtager en e-mail, der bekræfter registreringen. Efter bekræftelse sendes automatisk invitation til … Se udbuddet »
2018-04-10   Genudbud på levering af marinegasolie til Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg kommuner (Kalundborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af marinegasolie samt option på smøreolie, kølervæske og analyseprøver på smøreolie til Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg Kommuner. Udbuddet vedrører levering af ca. 5 500 000 liter marinegasolie for Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DCC Energi A/S
2018-03-19   Opførelse af Kultur- og Bevægelsespark Høng (Kalundborg Kommune)
Opførelse af Kultur- og Bevægelsespark Høng som skal rumme bevægelsesaktiviteter lige fra skoleidræt og motionister til sportsbegivenheder og kulturelle arrangementer udbydes i storentrepriser. Ved ansøgers registrering skal følgende link anvendes: https://app.byggeprojekt.dk/public/1359-Kultur_og_bevaegelsespark_Hoeng_–_Opfoersel_af_Idraetshal. Via linket skal ansøger registrere sig, hvorefter ansøger modtager en e-mail, der bekræfter registreringen. Efter bekræftelse sendes automatisk invitation til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Georg Berg A/S Lindpro A/S Optimus Anlæg A/S Oscon Aps Per Aarsleff A/S
2018-02-05   Vedligeholdelse af bådvandløb i Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Entreprisen omfatter vandløbsvedligeholdelse fra båd i Kalundborg Kommune og dækker alle de vandløb, som er udlagt til vedligeholdelse fra båd. Vandløbsvedligeholdelsen omfatter grødeskæring, oprydning, kantskæring, oprensning og bortskaffelse af grøde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S
2018-01-12   Udbud på levering af marinegasolie til Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg kommuner (Kalundborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering af marinegasolie samt option på smøreolie, kølervæske og analyseprøver på smøreolie til Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg Kommuner. Udbuddet vedrører levering af ca. 5.500.000 liter marinegasolie for Ærø, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Kalundborg Kommuner. Se udbuddet »
2017-12-12   Tømning af papir- og glaskuber i Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Tømning af forskellige typer kuber til henholdsvis papir og glas i Kalundborg Kommune samt transport af det indsamlede til modtageanlæg. Kommunen har endvidere et mindre antal delvist nedgravede "kube løsninger", som indgår i aftalen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Axel Hansen Transport A/S
2017-05-18   Vejsalt til glatførebekæmpelse i Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Levering af vejsalt til glatførebekæmpelse i Kalundborg Kommune i perioden 1.9.2017 til 30.4.2021, med option på forlængelse i yderligere 2 gange 1 år. Der indgås 1 rammeaftale for levering af vejsalt, som skal leveres som enten stensalt eller havsalt. Vejsalt skal kunne leveres i mængde og tid, der opfylder ordregivers behov. Behovet er afhængigt af vinteren, og ligger normalt mellem 2 000 ton og 7 000 ton for en vintersæson. Vejsalt skal leveres dels ved en sommerleverance i perioden fra 1. maj til 30. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Vejsalt A/S
2017-04-11   Vintertjenester i Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Vintertjenesten omfattet snerydning og glatførebekæmpelse på de kommunale veje, stier, pladser m.fl. i Kalundborg Kommune. Se udbuddet »
2017-04-05   Vandløbsvedligeholdelse i Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Entreprisen omfatter vandløbsvedligeholdelse i Kalundborg Kommune opdelt i 4 delaftaler. Der kan afgives bud på 1, flere eller alle delaftaler. Vandløbsvedligeholdelsen omfatter grødeskæring, oprydning, kantskæring og oprensning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Compac Sjælland ApS HedeDanmark A/S
2017-03-10   Udbud af rengøringsydelse (2) (Kalundborg Kommune)
Kalundborg Kommune udbyder rengøringsydelse Tryk her http://permalink.mercell.com/66444777.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Services A/S
2017-02-23   Udbud Befordring (Kalundborg Kommune)
Den udbudte befordring omfatter planlægning og udførelse af visiteret befordring i Kalundborg Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Egons A/S
2017-02-17   Udbud med forhandling om EOJ-System (elektronisk borgerjournal) (Kalundborg Kommune)
Udbuddet omhandler en kontrakt om levering, vedligehold, support, drift og videreudvikling af en elektronisk borgerjournal. Se nærmere punkt II.2.4). Tryk her http://permalink.mercell.com/65714697.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Systematic A/S
2017-01-27   Udbud af rengøringsydelse (Kalundborg Kommune)
Kalundborg Kommune udbyder rengøringsydelse. Tryk her http://permalink.mercell.com/64901357.aspx Se udbuddet »
2017-01-18   Vandløbsvedligeholdelse i Kalundborg Kommune (Kalundborg Kommune)
Entreprisen omfatter vandløbsvedligeholdelse i Kalundborg Kommune opdelt i 4 delaftaler. Der kan afgives bud på 1, flere eller alle delaftaler. Vandløbsvedligeholdelsen omfatter grødeskæring, oprydning, kantskæring og oprensning. Se udbuddet »
2017-01-05   Udbud med forhandling om elektronisk borgerjournal (EOJ-System) (Kalundborg Kommune)
Udbuddet omhandler en kontrakt om levering, vedligehold, drift og videreudvikling af en elektronisk borgerjournal. Tryk her http://permalink.mercell.com/64422336.aspx Se udbuddet »
2016-10-07   Elektronisk nøglesystem (Kalundborg Kommune)
Udbuddet vedrører levering og drift af et elektronisk nøglesystem til brug hos hjemmeboende borgere, der modtager hjælp i hjemmet. For at kunne levere hjælp til disse borgere er det nødvendigt for hjemmeplejens personale at få adgang til borgerens bolig, også i de tilfælde, hvor borgeren ikke selv kan åbne døren. Hidtil er udfordringen løst ved opsætning af nøglebokse med borgernes egne nøgler i eller udskiftning af låsecylindere hos borgerne. De ansatte får udleveret en systemnøgle, som kan åbne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Phoniro AB — c/o Phoniro ApS
2016-06-15   Indkøb af forsikringer (Kalundborg Kommune)
Kalundborg Kommune ønsker at indgå en eller flere forsikringsaftaler inden for nedenstående områder: 1. Bygning-, entreprise- og løsøreforsikring inkl. specialforsikringer 2. Lovpligtig arbejdsskade 3. Lovpligtig arbejdsskade — katastrofedækning 4. Erhvervs- og produktansvarsforsikringer 5. Erhvervs- og produktansvarsforsikringer — Lov 419 om en aktiv beskæftigelsesindsats 6. Ansvar — Plejeanbragte børn 7. Ansvar — Miljø udvidet dækning 8. Ansvar — Forureningsuheld 9. Professionelt ansvar — Offentlige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Codan Europæiske Rejseforsikring Gjensidige Gjensidige Forsikring Protector Forsikring
2016-01-15   Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af idrætsbyggeri, Kalundborg (Kalundborg Kommune)
Opgaven omfatter rådgivning i totalrådgivning vedr. opførelse af idrætsbyggeri i Kalundborg Kommune. Udbuddet er et ud af 3 selvstændige udbud som indgår i et fælles projekt, som kommunerne Greve, Kalundborg og Slagelse har igangsat med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. Konkurrencen gennemføres som et udbud med forhandling, iht. lov nr. 1564 af 15.12.2015 § 61. De tre kommuner og Lokale- og Anlægsfonden udfører i samarbejde et fælles projekt om fremtidens idrætsbyggeri. Der er således tale om et fælles … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS
2014-10-29   Køb af biler med tilhørende serviceydelser til hjemme- og sygeplejens driftsområder (Kalundborg Kommune)
Der ønskes indkøbt ca. 70 biler, leveret fortrinsvis i 2015 og tilhørende fuld service- og vedligeholdelsesaftale, inklusive dæk i 48 måneder samt tilkøbsmuligheder og optioner som fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Autohallen A/S, Toyota Kalundborg
2014-10-22   Opførelse af Spiralen, bevægelseshus på Herredsåsen (Kalundborg Kommune)
Byggeriet består af et bevægelseshus, delvist i fire etager samt tagterrasse, i alt ca 2 229 m² bruttoetageareal. Ordregiver agter at indgå aftaler i følgende fagentreprise: Storentreprise1.herunder,1.1 Jordarbejder, 1.2 Kloakarbejder, 1.3 Betonarbejder pladsstøbt, 1.4 Betonelementer, leverancen, 1.5 Betonelementer, montagen, 1.6 Murerarbejder, 1.7 Stålarbejder, 1.8 Tømrerarbejdet, 1.9 Tagdækning og 1.10 Inventar. Se udbuddet »