2023-04-24   Strategisk Partnerskab - Hørsholm Kommune (Hørsholm Kommune)
Hørsholm Kommune ønsker at etablere et strategisk partnerskab til gennemførelse af en bred vifte af kommunens kommende byggeprojekter. Visionen er at etablere et langvarigt samarbejde, der sikrer bæredygtige byggeprojekter i høj kvalitet med en effektiv eksekvering, der sikrer en optimal udnyttelse af ressourcerne – et bæredygtigt byggepartnerskab. Ved at inddrage relevante kompetencer tidligt i projekterne, skabe gentagelseseffekter og kontinuitet i brugerinddragelsen, reducere transaktionsomkostninger … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enemærke & Petersen APS
2023-02-16   Bygherrerådgiver til udvikling og udvidelse af Rungsted Havn (Hørsholm Kommune)
Dette udbud angår Hørsholm Kommunes udbud af opgaven ”Bygherrerådgivning til udvikling og udvidelse af Rungsted Havn” herefter benævnt ”Programmet”. Hørsholm Kommune har over en længere periode arbejdet på flere scenarier for udvikling af Rungsted Havn og har nu besluttet at igangsætte den videre realisering af projektet, hvorfor man har igangsat udbud af en totalrådgiver og nu igangsætter udbud af bygherrerådgiver (nærværende udbud). Bygherrerådgiver skal bistå Ordregivers bygherreorganisation i … Se udbuddet »
2023-02-03   Totalrådgiveraftale til udvikling og udvidelse af Rungsted Havn (Hørsholm Kommune)
Dette udbud angår Hørsholm Kommunes udbud af opgaven ”Totalrådgivning til udvikling og udvidelse af Rungsted Havn”, der udgør et samlet program bestående af flere delprojekter. Hørsholm Kommune har over en længere periode arbejdet på flere scenarier for udvikling af Rungsted Havn og har nu besluttet at igangsætte den videre realisering af Programmet, hvorfor man igangsætter udbud af totalrådgiveropgaven (nærværende udbud) samt udbud af bygherrerådgiveropgave. Totalrådgiver skal bistå Ordregivers … Se udbuddet »
2023-01-13   Rengøringsservice - Hørsholm Kommune (Hørsholm Kommune)
Rengøringsservice på ca. 40 lokationer/bygningskomplekser i Hørsholm Kommune. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Rengøringsservice skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, børneinstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, administrative bygninger herunder Rådhus, biblioteker, sociale og kulturelle institutioner samt plejecentre og sundhedshus. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør. Kontraktbilag 3: … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forenede Service A/S
2022-12-12   Udbud af kontrakt om levering af pladsanvisningsløsning (Hørsholm Kommune)
Udbud af kontrakt om levering af pladsanvisningssystem. Tryk her https://permalink.mercell.com/190785909.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KMD
2022-11-25   Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Hørsholm Svømmehal (Hørsholm Kommune)
Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering af Hørsholm Svømmehal. Renoveringen vedrører primært følgende arbejder, som også fremgår af det vedlagte tekniske materiale: - Udbedring af fliser på promenadedæk, herunder fjernelse af fliser, ny støbning/opretning af underlag og udførelse af nye fliser. - Udbedring af understøtning af varmtvandsbassin - Udbedring af ventilation til dameomklædning. Som præciseret i dokument 1.2 Ydelsesskema for rådgiverydelser, bilag 8 til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2022-08-02   Arkitektydelser/konkurrenceforslag samt bygherrerådgivning til Ny daginstitution – Rungsted Skole (Hørsholm Kommune)
Udbuddet vedrører Arkitektydelser og bygherrerådgivning i forbindelse med byggeri af ny daginstitution på Rungsted Skole. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GPP Arkitekter A/S
2021-05-07   Rotte bekæmpelse 2021 - Hørsholm (Hørsholm Kommune)
Kommunal rottebekæmpelse i Hørsholm Kommune. Se udbuddet »
2021-04-19   Vallerødskolen – PCB-sanering og energioptimering (Hørsholm Kommune)
I forbindelse med forberedelsen af renoveringen af omklædningsrummene på Vallerødskolen blev der i sommeren 2020 konstateret for høje værdier af det skadelige stof PCB. Efterfølgende er der blevet foretaget en grundig miljøanalyse, der har fastslået behovet for renoveringen af skolen for at minimere det skadelige stof PCB i bygningsmaterialer. Det betyder, at skolen står overfor en stor renovering af skolens eksisterende opholdsrum og gangarealer. Blandt andet skal lofterne rives ned, gulvene pilles op, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: G.V.L Entreprise A/S
2021-04-12   Bygherrerådgivning - Vallerødskolen (Hørsholm Kommune)
I forbindelse med forberedelsen af renoveringen af omklædningsrummene på Vallerødskolen blev der i sommeren 2020 konstateret for høje værdier af det skadelige stof PCB. Efterfølgende er der blevet foretaget en grundig miljøanalyse, der har fastslået behovet for renoveringen af skolen for at minimere det skadelige stof PCB i bygningsmaterialer. Det betyder, at skolen står overfor en stor renovering af skolens eksisterende opholdsrum og gangarealer. Blandt andet skal lofterne rives ned, gulvene pilles op, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Friis Andersen Arkitekter A/S
2020-09-16   Udbud af håndværkerydelser (Hørsholm Kommune)
Hørsholm Kommune udbyder som udbud med forhandling efter udbudslovens § § 61-66 rammeaftaler om udførelse af almindelige reparations- og vedligeholdelsesarbejder (håndværkerydelser) på kommunens ejendomme. Der vil blive udbudt 12 rammeaftaler (med 2 entreprenører på hver = 24 kontrakter i alt) i alt fordelt på: — 2 geografiske områder — 6 faggrupper for hvert geografisk område (tømrer, el, VVS, glarmester, murer og maler) — 2 rammeaftaler for hver faggruppe. Arbejderne vil omfatte istandsættelses- og … Se udbuddet »
2020-06-19   Udbud af sundt frokostmåltid til børn i Hørsholm Kommune (Hørsholm Kommune)
Hørsholm Kommune ønsker at udbyde levering af sundt frokostmåltid til børn i kommunens daginstitutioner i henhold til bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (LBK nr. 2 af 6.1.2020). Af dagtilbudsloven følger at alle børn i daginstitutioner skal have tilbudt et sundt frokostmåltid (jf. § 16 a). Frokostmåltidet skal følge de til enhver tid gældende officielle danske råd og anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe. Information om … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fru Hansens Kælder
2019-11-29   Rammeaftale vedrørende indkøb af bevillingsbleer, fiksering og underlag (Hørsholm Kommune)
Følgende 10 kommuner (herefter samlet benævnt Ordregiver) er gået sammen om at udbyde rammeaftaler vedrørende indkøb af Bevillingsbleer, fiksering og underlag (herefter benævnt som inkontinensprodukter) samt i mindre omfang indkøb til depot og tilknyttede serviceydelser: — Allerød Kommune, — Ballerup Kommune, — Bornholm Kommune, — Frederikssund Kommune, — Furesø Kommune, — Gribskov Kommune, — Halsnæs Kommune, — Helsingør Kommune, — Hillerød Kommune, — Hørsholm Kommune. Kommunerne optræder samlet som … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Essity Denmark A/S
2019-08-30   Genudbud af Totalrådgiverudbud af PH Park (Hørsholm Kommune)
PH Park er ambitionen om et nyt, attraktivt boligområde i Hørsholm med en unik identitet, præget af variation og nytænkning. PH Park rummer 4 parceller til boligbebyggelse ved private investorer. Imellem disse fremtidige bebyggelser skal etableres et ambitiøst grønt og attraktivt parklandskab med en sø, der skal fungere som regnvandsbassin. Projektet bydes ud af Hørsholm Kommune og Novafos i fællesskab. Ambitionen for PH Park er en varieret bebyggelse af højarkitektonisk kvalitet beliggende i et smukt, … Se udbuddet »
2019-07-15   Totalrådgiverudbud af PH Park (Hørsholm Kommune)
PH Park er ambitionen om et nyt, attraktivt boligområde i Hørsholm med en unik identitet, præget af variation og nytænkning. PH Park rummer fire parceller til boligbebyggelse vedprivate investorer. Imellem disse fremtidige bebyggelser skal etableres et ambitiøst grønt og attraktivt parklandskab med en sø, der skal fungere som regnvandsbassin. Projektet bydes ud af Hørsholm Kommune og Novafos i fællesskab. Ambitionen for PH Park er en varieret bebyggelse af højarkitektonisk kvalitet beliggende i et smukt, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2018-01-03   Operationel leasing af hybridbiler (Hørsholm Kommune)
Hørsholm Kommune udbyder operationel leasing af 40 fabriksnye hybridbiler (ikke plug-in) i bilsegment B, med tilhørende service- og reparationsaftale. Det vindende tilbud vil være det tilbud, der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KommuneLeasing
2017-03-02   Rengøringsservice — Hørsholm Kommune (Hørsholm Kommune)
Rengøringsservice på 37 lokationer i Hørsholm Kommune. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Opgaven udbydes samlet i 1 aftale. Der indgås en samlet kontrakt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Servicefirmaet Renell A/S
2016-11-08   Ny skøjtetræningshal (Hørsholm Kommune)
Hørsholm Kommune udbygder hermed arbejdet med at etablere en ny skøjtetræningshal i totalentreprise på arealet mellem den eksisterende skøjtehal og Stadionalle, hvor der i dag er parkeringsplads. Den nye skøjtetræningshal har forbindelse til den eksisterende skøjtehal, og isen i den nye skøjtetræningshal skal være i samme niveau som for den eksisterende skøjtehal. Bygningen omfatter isbane til ishockey med tilhørende faciliteter (bander, boxe, afskærmning) samt omklædningsrum. I alt ca. 2 500 m². Se udbuddet »
Nævnte leverandører: C.C. Contractor A/S
2015-09-04   Prækvalifikation — udbud af drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder, idrætsanlæg og strande samt... (Hørsholm Kommune)
Udbud af drift og vedligeholdelse af kommunale veje, stier og pladser, herunder vintertjeneste. Pleje af grønne områder, herunder ved institutioner, idrætsanlæg og strande i Hørsholm kommune. Se udbuddet »
2015-08-24   Rengørinsservice Hørsholm Kommune (Hørsholm Kommune)
Rengøringsservice på ca. 39 institutioner i Hørsholm Kommune. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Der indgås en samlet kontrakt. Se udbuddet »
2015-05-15   Aftale om drift af Plejecenter Margrethelund (Hørsholm Kommune)
Hørsholm Kommune har besluttet at sende driften af plejecenter Margrethelund i udbud. Plejecenteret drives i dag af Rudersdal Kommune og består af 20 midlertidige og 15 faste pladser. Ved idriftsættelse af nærværende kontrakt vil de 20 midlertidige pladser blive konverteret til faste pladser, hvorfor de midlertidige beboere vil flytte med nuværende udbyder. Det forventes, at kontrakten vil vedrøre den fulde daglige drift af plejecenteret, herunder: — det sygeplejefaglige ansvar — personlig pleje — … Se udbuddet »
2015-05-11   Totalrådgivning i forbindelse med etablering af fleksible salindretninger i Stor og Lille Trommen (Hørsholm Kommune)
Kulturhus Trommen har de seneste år gennemgået en omfattende ombygning af restaurant, bibliotek, mødelokaler og Lille Trommen. I forbindelse med den forsatte udvikling af Kulturhuset omhandler nærværende udbud, totalrådgivning ved etablering af fleksible salindretninger i Lille og Store Trommesal herunder renovering af Store Trommesal. Det er målet, at begge sale i fremtiden skal kunne indrettes fleksibelt i forhold til teater, biografvisning, stående og siddende koncerter, spisning mm, at møblement og … Se udbuddet »
2015-04-17   Løn- og Vagtplansystem (Hørsholm Kommune)
Hørsholm Kommune ønsker at indgå kontrakt om levering af et integreret Løn- og Vagtplansystem. Løsningen skal i sin helhed tilbydes som en hosted løsning (servicebureau). Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder installation, konfiguration, uddannelse, projektledelse, implementeringsstøtte og drift af løsningen. Leverancen skal endvidere omfatte vedligeholdelse og videreudvikling i forhold til lovgivningsmæssig og faglig udvikling, fx i forhold til krav til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Silkeborg Data A/S
2015-03-06   Forsikringsdækning for Hørsholm Kommune (Hørsholm Kommune)
Forsikringsdækning for Bygning, Løsøre, Entreprise, All Risk for kunst og musikinstrumenter, Ansvar, Kommunalt Ledelsesansvar, Professionel ansvar, Auto, Ulykke, Kriminalitet inkl. netbank, Arbejdsskadeforsikring for Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Katastrofedækning på arbejdsskade, Patientforsikring og Årsrejseforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S Gjensidige Gjensidige Forsikring Gjensidige Forsikring (Gouda) Gjensidige/Gouda Forsikring Protector Protector Forsikring Protector Forsikring ASA
2014-10-13   Dentalprodukter til tandbehandling (Hørsholm Kommune)
Køb og levering af dentalprodukter til tandbehandling — til Allerød, Ballerup, Bornholm, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Plandent A/S
2014-06-23   Rammeaftale på ventilationsservice (Hørsholm Kommune)
Hørsholm Kommune, Center for Teknik — Team Ejendom udbyder hermed arbejder for udførelse af ventilationsservice i kommunens ejendomme, primært skoler, institutioner og idrætsanlæg. Der skal udføres ventilationsservice i ca. 25-30 ejendomme. Se udbuddet »
2014-06-06   Udbud af kapitalforvaltning (Hørsholm Kommune)
Udbud af kapitalforvaltning. Se udbuddet »
2012-12-20   Indsamling og transport af dagrenovation i Hørsholm Kommune (Hørsholm Kommune)
Hørsholm Kommunens samlede areal er ca. 32 km og vejlængden er ca. 122 km. (Oversigtskort over Kommunen kan ses via dette link http://www.horsholm.dk/Om-kommunen/Kort). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RenoNorden A/S
2012-11-14   Køb og levering af inkontinensprodukter (Hørsholm Kommune)
Køb og levering af inkontinensprodukter til Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SCA Hygiene Products A/S
2012-09-05   Køb og levering af inkontinensprodukter (Hørsholm Kommune)
Køb og levering af inkontinensprodukter til Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm Kommuner. Se udbuddet »
2012-08-27   Køb og levering af inkontinensprodukter (Hørsholm Kommune)
Køb og levering af inkontinensprodukter. Se udbuddet »
2012-07-05   Rengøringsservice (Hørsholm Kommune)
Rengøringsservice på ca. 45 institutioner i Hørsholm Kommune. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Der indgås en kontrakt pr. institution. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Services A/S
2012-07-05   Vinduespolering (Hørsholm Kommune)
Vinduespolering på ca. 47 institutioner i Hørsholm Kommune. Vinduespolering omfatter indvendig og udvendig polering af facadeglas, polering af internt glas, imellem dobbeltvinduer mv. Opgaven udbydes samlet i en aftale. Der indgås en kontrakt pr. institution. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Services A/S
2011-11-10   Inventar til nyopført Sundheds- og rehabiliteringscenter Louiselund (Hørsholm Kommune)
Udbuddet omfatter køb af inventar til nyopført Sundheds- og rehabiliteringscenter Louiselund, inden for følgende områder: Kontorarbejdspladser – Mødelokaler – Opholdsstuer – Spisestuer - Fleksible pladser - Café. På Louiselund bygges der 90 plejeboliger, 43 ældre- og handicapvenlige boliger og en centerbygning bestående af 38 fleksible boliger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EFG Bondo A/S