2023-09-01   Indkøb og ombytning af affaldsbeholdere (Horsens Kommune)
Beholderne skal anvendes i den nye affaldsordning, som skal implementeres i Horsens Kommune i efteråret 2024. Horsens Kommune indkøber nye beholdere til brug ved enfamilieboliger, sommerhuse, flerfamilieboliger, institutioner, kolonihaver hhv. tilmeldte virksomheder og de eksisterende 2- og 4-hjulede beholdere skal hjemtages og afsættes til genanvendelse. Implementeringen af den nye affaldsordning finde sted i august 2024 til og med november 2024. Den udbudte kontrakt vedrører en hovedleverance … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AVK Plast A/S Rubæk & Co A/S
2023-07-19   Udbud på transport, behandling og genanvendelse af plast fra genbrugspladser i Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører transport, behandling og genanvendelse af hård plast, plast havemøbler og hård PVC fra Horsens Kommune. Plasten indsamles på kommunens genbrugspladser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Posibi A/S
2023-06-09   Behandling af forbrændingsegnet affald for Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Behandling af forbrændingsegnet affald for Horsens Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fjernvarme Horsens A/S
2023-05-22   Revisionsydelser til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Revisionsydelser til Horsens Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret...
2023-04-21   Indkøbsordning med levering af dagligvarer til visiterede borgere i Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Udbuddet omfatter pakning, udbringning, påpladssætning og afregning mv. af indkøbte dagligvarer til visiterede borgere i eget hjem i henhold til § 83 i Serviceloven. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Intervare A/S
2023-03-17   Indsamling af husholdningsaffald og husholdningslignende affald (Horsens Kommune)
Indsamling af husholdningsaffald og husholdningslignende affald for Horsens Kommune Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2023-02-27   Ombygning af Højen 1 til specialtilbud - Totalrådgivning (Horsens Kommune)
Horsens Kommune ønsker at etablere et nyt specialtilbud på Højen 1 i del af bygningsmasse for det tidligere Horsens Gymnasium som erstatning for Lundagerskolens nuværende faciliteter i Lund samt for specialbørnehaven Spiren i Horsens. Det nye specialtilbud disponeres for i alt 150 skoleelever samt 48 børnehavebørn i et område af bygningskomplekset Højen 1, som transformeres til formålet. Den transformerede bygningsmasse omfatter ca. 8500m2 med dertil hørende ca. 11.600m2 udearealer i bygningsnær … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Erik Arkitekter A/S
2023-01-30   Vintertjenester på veje for Horsens og Hedensted Kommuner (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører udførelse af vintertjenester på veje for Hedensted og Horsens Kommuner. Vintertjenesten i dette udbud omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på veje for Hedensted og Horsens Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brædstrup Vognmandsforretning A/S Entreprenør Jens Karstensen A/S Gedved Entreprenør A/S Kloster A/S Søren Rasmussen & Søn A/S
2023-01-19   Levering af vintertjenester på stier og cykelstier (Horsens Kommune)
Fællesindkøb Midt udbyder levering af vintertjenester på stier og cykelstier til Horsens Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ahmontage Horsens A/S Jens Jørgensen Brædstrup A/S
2023-01-16   Indsamling af husholdningsaffald og husholdningslignende affald (Horsens Kommune)
Indsamling af husholdningsaffald og husholdningslignende affald for Horsens Kommune Se udbuddet »
2023-01-11   Hobby- og beskæftigelsesmaterialer til Hedensted, Horsens, Odder og Samsø Kommuner (Horsens Kommune)
Udbud på hobby- og beskæftigelsesmaterialer til Hedensted, Horsens, Odder og Samsø Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Creativ Company A/S
2022-12-16   Hjemmeplejeydelser til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører levering af visiterede døgnhjemmeplejeydelser til borgere i Horsens Kommune. Ydelserne omfatter praktisk hjælp og personlig pleje servicelovens §83, deltagelse i rehabiliteringsforløb efter servicelovens §83a, afløsning eller aflastning til ægtefælle efter servicelovens §84 og videredelegeret sygepleje efter Sundhedslovens §138. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Svane Pleje, Vest ApS
2022-11-16   Levering af varmblandet asfalt (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører køb og levering af varmblandet asfalt til Service og Beredskab i Horsens Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Colas A/S
2021-12-22   Ringvej Syd, Etape 2 og 3 - Broentreprise (Horsens Kommune)
Ringvej Syd, Etape 2 og 3 - Broentreprise, omfatter etablering af insitustøbte vejbærende broer ved Klokkedalsvej, Nordrevej og Bollervej. Herudover en præfabrikeret stitunnel under Bollervej samt en permanent spunsvæg ved Bollervej. Entreprisen omfatter endvidere etablering af interimsveje ved Nordrevej og Bollervej samt en ombygning af Nordrevej og Bollervej. Entreprisen indeholder yderligere en etablering af en afvandingsledning og sti fra Bollervej til regnvandsbassin. Se udbuddet »
2021-10-25   Udbud af rammeaftale for drift og vedligeholdelse af vejbelysning og trafikanlæg i Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Rammeaftalen omfatter omfatter drift og vedligehold af Horsens Kommunes vejbelysnings- og trafiksignalanlæg over en 4 årig periode. Vejbelysningsanlægget består af ca. 21.000 lyspunkter. Af lyspunkterne er ca. 11.000 LED armaturer, som er monteret inden for de sidste 5 år. Den resterende del forventes skiftet over de kommende 5 år. Derudover omfatter rammeaftalen tillige vedligeholdelse og drift af det ydre udstyr i 61 (56 ITS anlæg og 5 Swarco anlæg) trafiksignalanlæg. Derudover kan der forekomme udkald … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Andel Lumen A/S
2021-05-28   Levering af forsikringer til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Udbuddet af forsikringer til Horsens Kommune er opdelt i 6 delaftaler dækkende forskellige typer af forsikringer. Udbyder forventer at gennemføre én forhandlingsrunde med hver tilbudsgiver, men forbeholder sig retten at gennemføre flere forhandlingsrunder, ligesom udbyder forbeholder sig retten til at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, dvs. uden afholdelse af forhandlingsmøder. Ligeledes forbeholder udbyder sig retten til at tildele kontrakt på baggrund af det indledende tilbud. Udbyder har ikke … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring, dansk filial af... If Skadeforsikring filial af If... Protector Forsikring Danmark, filial af...
2021-05-11   Ringvej Syd, etape 2 og 3 — broentreprise (Horsens Kommune)
Ringvej Syd, etape 2 og 3 - broentreprise og omfatter etablering af vejbærende bro Klokkedalsvej, vejbærende bro Nordrevej, vejbærende bro Bollervej, stitunnel under Bollervej samt spunsvæg ved Bollervej. Entreprisen omfatter endvidere etablering af interimsveje ved henholdsvis Nordrevej og Bollervej samt ombygning af Nordrevej, Bollervej og stianlæg langs Bollervej. Entreprisen indeholder også etablering af regnvandsbassin, samt ca. 600 m Ø 400 mm ledning fra Bollervej til regnvandsbassin 3. Se udbuddet »
2021-05-04   Udbud på levering af genbrugshjælpemidler til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af diverse genbrugshjælpemidler, herunder stationære personløftere, bade- og toiletstole med el-kip og el-hejs, sideværts sammenklappelige rollatorer, el-scootere og gangborde med støttebord og el-funktioner og elektrisk benspred til ordregiver. For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter og varegrupper, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til rammeaftalebilag 1 – tilbudsliste og rammeaftalebilag 2 - kravspecifikation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bek Gruppen A/S DanRehab A/S V. Guldmann A/S ZiboCare A/S
2021-04-15   Levering af vintertjeneste ved kommunale bygninger til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Udbuddet omfatter vintertjenester på parkeringsarealer, stier og fortove m.m. i form af snerydning og glatførebekæmpelse ved Horsens Kommunens ejendomme. Horsens Kommune er opdelt i 6 distrikter. Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én, flere eller alle delaftaler. - Tilbudsgiver kan maksimalt tildeles 3 delaftaler. - Tildeling af delaftaler: Hvis én tilbudsgiver afgiver laveste pris på flere end 3 delaftaler, vil tildelingen af de enkelte delaftaler ske sådan, at udbyder … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Grøn Vækst A/S Snevagten A/S
2021-04-15   Levering af vejsalt til ordregivers lagre (Horsens Kommune)
Rammeaftale om levering af vejsalt i løs vægt til lagre i de 3 deltagende kommuners geografi. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GC Rieber A/S
2021-04-09   Levering af forsikringer til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Udbuddet af forsikringer til Horsens Kommune er opdelt i 6 delaftaler dækkende forskellige typer af forsikringer. Udbyder forventer at gennemføre én forhandlingsrunde med hver tilbudsgiver, men forbeholder sig retten at gennemføre flere forhandlingsrunder, ligesom udbyder forbeholder sig retten til at forhandle skriftligt med tilbudsgiverne, dvs. uden afholdelse af forhandlingsmøder. Ligeledes forbeholder udbyder sig retten til at tildele kontrakt på baggrund af det indledende tilbud. Udbyder har ikke … Se udbuddet »
2020-10-07   Levering af tolkeydelser til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Levering af tolkeydelser til Horsens Kommune. Udbuddet omfatter fremmødetolkning, telefontolkning, videotolkning og skriftlige oversættelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ViTolker ApS
2020-08-17   Udbud på levering af gummihjulslæsser til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Udbud på levering af en gummihjulslæsser på 19-24 ton til Horsens Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Johs. Møllers Maskiner A/S
2020-05-27   Vask af hjemmeboende borgeres tøj i Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Udbuddet dækker en rammeaftale med 1 eller 2 leverandører af tøjvask for hjemmeboende borgere, inkl. afhentning og levering. Anslået samlet værdi i punkt II.1.5 er estimeret ud fra en aftalelængde på 6 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S De Forenede Dampvaskerier A/S
2020-04-21   Stablen - udbud af totalrådgivning (Horsens Kommune)
Horsens Kommune inviterer hermed alle interesserede i at tilkendegive deres interesse i udbud af totalrådgivning i forbindelse med projektering og opførelse af Stablen. Stablen er et politisk godkendt projekt, som er forankret i Horsens Kommunes Ressourceplan 2019-2030. Den udbudte kontrakt omhandler levering af totalrådgivning til Horsens Kommune i forbindelse med realiseringen af Stablen, herunder bl.a. faseopdelt projektering, fagtilsyn og byggeledelse under byggefasen samt bistand i forbindelse med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S
2019-12-09   Udbud på levering af kørestole til FIKM (Horsens Kommune)
Udbuddet omfatter levering af kørestole til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø Kommuner. Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler, herunder manuelle kørestole, komfort kørestole, aktiv krydsramme kørestole, el-kørestole klasse A og el-kørestol klasse B. Der kan afgives bud på en eller flere af de udbudte delaftaler. Udbuddet gennemføres for de 4 kommuner i regi af Fællesindkøb Midt (FIKM). FIKM er tovholder for processen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: INVACARE A/S TA. Service A/S Wolturnus A/S
2019-11-15   Udbud af anlægsprojekt - Schüttesvej, 4 spor (Horsens Kommune)
Projektet udbydes som én hovedentreprise af 2 ordregivere. Projektet omfatter i hovedtræk: — Udvidelse af Schüttesvej fra 2 til 4 spor på en strækning af 1,2 km, — Kloakseparering, — Pumpeledning, — Omlægning og etablering af vandledninger, — Udvidelse af eksisterende vejdæmning, — Etablering af ny stitunnel, — Etablering af nyt stålrør til fiskestryg, — Etablering af ny sluse med sliske under Schüttesvej, — Etablering af vejbelysning, — Etablering af diverse vejudstyr herunder støjskærm, autoværn, skilte mm. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Havne og Anlæg A/S
2019-11-13   Levering af fødevarer til Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kommuner (Horsens Kommune)
Levering af fødevarer til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø kommuner. Noget af det udbudte fødevaresortiment er obligatorisk for Horsens, Hedensted og Odder kommuner og andet er frivilligt. Det fremgår af udbudsbetingelserne, hvad der er obligatorisk h.h.v. frivilligt. Det er frivilligt for Samsø Kommune om de gør brug af aftalen. Udbuddet gennemføres for Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune og Samsø Kommune i regi af Fællesindkøb Midt (herefter benævnt "FIKM"). FIKM er tovholder for … Se udbuddet »
2019-10-30   Udbud på levering af måtteservice til Horsens, Hedensted og Odder kommuner (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører levering af måtteservice, herunder vask, leje, levering og afhentning af måtter, til enheder og institutioner i Horsens, Hedensted og Odder Kommuner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2019-05-28   Vintertjenester på veje - Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Horsens Kommune udbyder vintertjenester (isrydning og snerydning) med lastbil på veje i Horsens Kommune. Udbuddet er opdelt i 5 delaftaler (ruter), der alle er på veje klassificeret som vintervejklasse 1. Ordregiver stiller saltspreder og sneplov til rådighed for anvendelse til opgavens udførelse. Hver enkelt rute udbydes som én delaftale i form af en rammeaftale med en enkelt leverandør. Samme leverandør kan vinde flere delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brædstrup Vognmandsforretning A/S Gedved Entreprenørforretning
2019-04-10   Udbud på levering af fødevarer til fikm (Horsens Kommune)
Levering af fødevarer til Horsens, Hedensted, Odder og Samsø kommuner. Noget af sortimentet er obligatorisk og andet er frivilligt. Det er frivilligt for Samsø kommune om de gør brug af aftalen. Udbuddet gennemføres for Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder og Samsø Kommuner i regi af Fællesindkøb Midt (herefter benævnt ”FIKM”). FIKM er tovholder for udbudsprocessen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Cater A/S
2019-03-27   Udbud af daglige bankforretninger til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Levering af daglige bankforretninger til Horsens Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Spar Nord Bank A/S
2019-01-07   Levering af Hobby- og beskæftigelsesmaterialer (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører levering af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til samtlige af Udbyders institutioner og enheder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Creativ Company A/S
2018-11-15   Opbygning og levering af Drejestige til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Horsens Kommune udbyder opbygning og levering af drejestige på passende lastbilchassis til brug i forbindelse med udførelse af brandsluknings- og redningsopgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Copenhagen Global A/S
2018-11-05   Behandling af forbrændingsegnet affald (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører behandling af forbrændingsegnet affald. Ydelsen består i at transportere, modtage, registrere og behandle alt forbrændingsegnet affald fra: - Husstande beliggende i Horsens Kommune, - Horsens Kommune og kommunens institutioner, - Private virksomheder beliggende i Horsens Kommune, som vælger at levere affaldet under nærværende aftale. Det forbrændingsegnede affald vil være fordelt på: - Dagrenovation fra husstande og virksomheder, - Småt og stort brændbart affald fra genbrugspladser, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fjernvarme Horsens A/S
2018-10-08   Levering af miljøkasser til farligt affald (Horsens Kommune)
Rammeaftale om køb og levering af miljøkasser i plastik til farligt affald fra private husstande. Udbyder forpligter sig dog til at indkøbe 26 000 stk. miljøkasser til parcelhuse og 8 000 stk. miljøkasser til etageboliger. Se udbuddet »
2018-10-04   Levering af asfalt til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Udbuddet omfatter levering af asfaltprodukter til Service og Beredskab under Horsens Kommune. Udbuddet gennemføres for Horsens Kommune i regi af Fællesindkøb Midt (herefter benævnt ”FIKM”). FIKM er tovholder for udbudsprocessen og indgår ikke aftale på kommunens vegne. Kommunen indgår på egen hånd aftale for at kunne aftage det udbudte. FIKM er alene at betragte som en samarbejdsmodel for organisering af fælles tværkommunale udbud. Yderligere information om FIKM kan findes på hjemmesiden www.fikm.dk Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Colas Danmark A/S
2018-10-03   Udbud af Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. til Hedensted, Horsens, Odder og Skanderborg Kommuner (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører Danskuddannelse til voksne udlændinge i Hedensted, Horsens, Odder og Skanderborg Kommuner. Kommunerne skal i henhold til lovbekendtgørelse 1128 af 13.10.2017 om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. med senere ændringer (herefter "Lovbekendtgørelse 1128") og bekendtgørelse 991 af 29.6.2018 (herefter ”Bekendtgørelse 991”) og bilag tilbyde borgere med bopæl i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder kommuner danskundervisning. Derfor ønskes tilbud på denne undervisning og med et … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sprogcenter Midt
2018-09-05   Udbud på levering af ortopædisk fodtøj (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører køb og levering af ortopædisk fodtøj og fodindlæg, mv. til udbyders borgere, i henhold til bevilling efter serviceloven § 112. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sahva A/S
2018-08-14   Sygeplejeartikler til Fællesindkøb Midt (Horsens Kommune)
Udbud af sygeplejeartikler til Fællesindkøb Midt, herunder Hedensted, Horsens, Odder og Samsø kommuner. Se udbuddet »
2018-08-13   Transport og anvendelse af imprægneret træ (A4) (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører afhentning af imprægneret træ (A4). Træet afhentes på Horsens Kommunes mellemdepot i Horsens, hvor alt imprægneret træ fra kommunens genbrugspladser samles. Leverandøren skal herefter sørge for, at træet transporteres og anvendes til miljøgodkendt formål. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GemiDan A/S
2018-05-22   Miljøkasser - Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Rammeaftale om indkøb af miljøkasser til farligt affald fra private husstande. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S
2018-05-01   Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Forsikringsudbud for Horsens Kommune - Erhvervs- og produktansvar, kommunal ledelsesansvar, professionel ansvar, kriminalitet og passageransvar. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring Protector Forsikring ASA
2018-04-25   Udbud af vintertjeneste på stier og cykelstier i Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører vintertjeneste på stier og cykelstier i Horsens Kommune. Vintertjenesten i omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 85 km stier og cykelstier fordelt på ruterne T1, T2 og T3. Vejstrækning fordelt på rutens nummer fremgår af nedenstående tabel. Ruternes placering i Horsens Kommune fremgår af Bilag 9 - Rutebeskrivelser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2018-04-13   Levering af håndværkerydelser til Horsens Kommune (Horsens Kommune)
Indkøb af håndværkerydelser på frivillige rammeaftaler: - Anlægs- og driftsopgaver indenfor Ejendomscentrets portefølje inkl. omk. på op til 5 000 000 DKK ekskl. moms omfattende udvendig entreprenør, tømrer/snedker, murer, elektriker, VVS- og malerarbejder for alle kommunale bygninger (minus bygninger på Endelave) og indvendig vedligehold på Horsens Rådhus og ældreboliger (kan dække andre bygninger), - Service, etablering og renovering af komfortventilationsanlæg for alle kommune bygninger (minus … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AJ Byggeservice A/S Brædstrup Tømrerforretning A/S Bravida Danmark A/S Brdr. Thybo A/S Chr. Beck & Søn A/S Dan Jord A/S Eigil Fynbo A/S EL-TEAM VEST A/S EL-TECH Horsens Entreprenørfirma Brdr. Møller A/S Frandsen Entreprenør A/S GK Danmark A/S Guldahl ApS Hansen & Iversen Tømrer og Snedker ApS Hansted Tømrer & Snedkerforretning A/S Hansted Tømrer- og Snedkerforretning A/S Hatting Tømrer & Snedkerforretning ApS HedeDanmark A/S Horsens Murer & Entreprenørforretning A/S Horsens Murer Service ApS HTN Entreprenør ApS Hymøller VVS ApS Jensen & Friss Pedersen A/S Kemp & Lauritzen A/S Lindpro A/S Lokato Entreprise A/S Lund-Kørup VVS ApS Malerfirma Tom Bagge Brædstrup ApS Malerfirmaet Kjærhus ApS Malermester Leif Nielsens Eftf. A/S MJ MurerService ApS Murer & Betonfirmaet Erling Jørgensen A/S Østjysk Tømrer & Freelance ApS Petrosky A/S Petrowsky A/S Poul Thomsen Entreprise A/S Rosenberg Malerfirma A/S T&E - Teknik og El ApS T&E Teknik og El ApS Tømrer, Murer & Kloakmester John A. Laursen A/S Tømrerfirmaet Leo Piltoft Tømrerfirmaet M&M ApS Tømrermester Lars S ApS Torntoft & Mortensen A/S Torsted El og Automatik, Horsens A/S VS Automatik A/S VVS Firmaet Aage Jensen ApS VVS-Firmaet Lars Juhl Nielsen ApS Wicotec Kirkebjerg A/S
2018-04-10   Levering af brændstoffer til Fællesindkøb Midt (Horsens Kommune)
Fællesindkøb Midt udbyder levering af brændstoffer. Udbuddet foretages for kommunerne: Horsens, Hedensted, Odder og Samsø. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler: Delaftale 1: Levering af brændstoffer til Udbyders tanke. Delaftale 2: Brændstofkort/kontokort til tankstationer. Delaftale 3: Levering af brændstof iht. EN15940, eller tilsvarende, til Udbyders tanke. Horsens Vand A/S og Odder Spildevand A/S har option på at tilslutte sig Delaftale 2 - brændstofkort/kontokort til tankstationer. Se udbuddet »
2018-04-10   Udbud af transport, sortering og genanvendelse af blandet emballageaffald (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører transport, sortering og genanvendelse af blandet emballageaffald. Udbyder ønsker med dette udbud at finde en Leverandør, der kan varetage opgaven med sikre høj grad af genanvendelse af blandet emballageaffald af plast, metal og glas, efter at det er indsamlet af Udbyder. Der udbydes én kontrakt. Udbyder vurderer, at kontrakten af økonomiske hensyn ikke skal opdeles i delaftaler, idet en opdeling vil hindre stordriftsfordele. Bilag 3 – Kravspecifikation indeholder en beskrivelse af det udbudte. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Affald A/S
2018-03-16   Senge, madrasser og siddepuder (Horsens Kommune)
Udbud på levering af senge, madrasser og siddepuder til Hedensted, Horsens, Odder og Samsø Kommuner. Se udbuddet »
2018-01-21   Udbud af vedligeholdelse af grønne områder, distrikt 4, 5 og 6 (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører vedligeholdelse af grønne områder ved Horsens Kommunes ejendomme. Bilag 3 – Kravspecifikation indeholder en beskrivelse af det udbudte. De grønne områder er opdelt i 6 distrikter. Distrikt 4-6 udbydes i nærværende udbud. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle af de udbudte delaftaler. Der kan ikke afgives bud på dele af én enkelt delaftale. Den enkelte leverandør kan tildeles mellem én, og det antal delaftaler de har budt ind på. Der vil blive … Se udbuddet »
2018-01-08   Udbud på levering af containere og mobilkomprimatorer (Horsens Kommune)
Udbuddet vedrører en eksklusiv rammeaftale på levering af containere og mobilkomprimatorer til HorsensKommune til brug på kommunens genbrugspladser til opsamling af affald. Der er en delaftale for containere ogen delaftale for mobilkomprimatorer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Geostad Aps