Indkøb: Furesø Kommune

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Furesø Kommune

2023-10-04   Levering og drift af Pladsanvisningssystem til Furesø Kommune (Furesø Kommune)
Furesø Kommunes nuværende aftale for pladsanvisningssystem udløber i 2024 og Furesø Kommune udbyder derfor en kontrakt om levering og drift af et nyt pladsanvisningssystem. Se udbuddet »
2023-08-30   Strategisk partnerskab om vedligeholdelse og energioptimering af ejendomme i område Vest (Furesø Kommune)
Furesø Kommune gennemfører udbud med forhandling af en rammeaftale om strategisk partnerskab, der omhandler planlægning, prioritering og udførelse af afhjælpende, forebyggende og genoprettende bygningsvedligeholdelse samt gennemførelse af energioptimeringsprojekter på Furesø Kommunes ejendomme i område Vest. Der er tale om et genudbud, da det tidligere udbud blev annulleret. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på byggeweb: www.rib-software.dk/udbudsportal Interesserede ansøgere kan finde dette udbud med … Se udbuddet »
2023-06-19   Kontrakt om indsamling af affald fra private husstande samt kommunale virksomheder og institutioner i Furesø Kommune (Furesø Kommune)
Udbuddet vedrører indsamling af madaffald, plast- og mad- og drikkekartonaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, metalaffald, restaffald, farligt affald, tekstilaffald, porcelæn, blød PVC, affald af elektroniske og elektriske produkter, storskrald og haveaffald fra private husstande og kommunale virksomheder og institutioner i Furesø Kommune samt leje af containere. Pt. er ca. 150 virksomheder frivilligt en del af den kommunale ordning for restaffald. Ordregiver estimerer den samlede kontraktværdi … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2022-12-09   Strategisk partnerskab om vedligeholdelse og energioptimering af ejendomme (Furesø Kommune)
Furesø Kommune gennemfører udbud med forhandling af to rammeaftaler om strategiske partnerskaber, der omhandler planlægning, prioritering og udførelse af afhjælpende, forebyggende og genoprettende bygningsvedligeholdelse samt gennemførelse af energioptimeringsprojekter på Furesø Kommunes ejendomme. Udbudsmaterialet er tilfængeligt på byggeweb, www.rib-software.dk/udbudsportal hvor ansøger kan finde dette udbud med byggeweb-nr. TN327679A. Der afholdes informationsmøde fredag den 06. januar 2023 kl. 09:00 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MT Højgaard Danmark A/S
2022-05-19   Rammeaftale om levering af delvist nedgravede affaldssystemer, reservedele og services til Furesø Kommune (Furesø Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale omfattende levering af delvist nedgravede affaldssystemer, samt levering af reservedele, vask og services til affaldssystemer købt på Rammeaftalen. Ordregiver kan bestille fast årligt servicetjek i forbindelse med anskaffelsen af et delvist nedgravet affaldssystem, hvorefter garantiperioden udvides til 10 år, jf. pkt. 6.2.2. Ordregiver har også mulighed for at bestille ad hoc servicetjek og/eller vask af affaldssystemerne, jf. kravspecifikationen i bilag 1. Aftalen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca Trading a/s
2021-10-30   Udbud af levering af praktisk hjælp og og personlig pleje til hjemmeboende borgere i Furesø Kommune (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder personlig pleje og praktisk hjælp samt rehabiliteringsforløb til borgere i eget hjem efter servicelovens § 83 og § 83a. Tryk her https://permalink.mercell.com/166116181.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Omsorg Sjælland A/S
2021-01-11   Leverance af ilt til Furesø og online overvågning samt drift og vedligehold af tankgårdsanlæg (Furesø Kommune)
Udbuddet omhandler leverance af ilt til Furesø og online overvågning samt drift og vedligehold af tankgårdsanlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Linde Gas A/S
2021-01-08   Rengøringsservice for Furesø Kommune (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder kontrakt på rengøringsydelse på kommunens lokaliteter såsom børneinstitutioner, skoler, plejehjem, haller mv. Tryk her https://permalink.mercell.com/143327431.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KN Rengøring
2019-11-05   EU-udbud af vaskeordning til visiterede hjemmeboende borgere (Furesø Kommune)
Udbuddet omfatter den del af praktisk bistand, der vedrører vask af visiterede hjemmeboende borgeres tøj og linned. Ydelsen omfatter afhentning, vask, pakning og aflevering i en sådan stand at borgeren uden videre kan benytte tøjet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: TRASBO A/S
2019-10-14   Offentligt EU-udbud af vejmateriel, herunder vejskilte mv (Furesø Kommune)
Indkøbsfællesskab Nordsjælland udbyder hermed en rammeaftale om levering af vejmateriel til kommuner samt et § 60-selskab. Udbuddet omfatter bestilling og levering af vejmateriel, herunder færdselstavler, skilte, profilskilte, kantformstavler, jernvarer, eftergivelige master, galger, standere, beslag, afmærkningsprodukter og afspærringsmateriel m.v. Se udbuddet »
2019-08-07   Indkøb af forsikringer til Furesø Kommune (Furesø Kommune)
Der ønskes tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - Bygnings-, løsøre og entrepriseforsikring, - Ansvarsforsikring, genbrugsplads, - Ansvarsforsikring for plejeanbragte børn, - Motorkøretøjsforsikring, - Arbejdsulykkesforsikring, katastrofedækning, - Kollektiv ulykkesforsikring, kommunalbestyrelsen, - Rejseforsikring, - Lystfartøjsforsikring, - All-risk forsikring, kunst, - Kommunal … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG AXA Forsikring Europæiske Gjensidige Protector
2019-01-24   Udbud af sundhedsvikarer (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder vikarydelser på sundhedsområdet. Formålet med udbuddet er at indgå rammeaftale med én Leverandør til at dækning af behovet for vikarydelser på sundhedsområdet. Tryk her https://permalink.mercell.com/98753009.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PersonaleGruppen A/S
2019-01-16   Drift og vedligeholdelse af brandtekniske anlæg (Furesø Kommune)
Furesø og Allerød Kommune udbyder årligt serviceeftersyn af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) og automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jamo Sikring A/S Just Jensen A/S
2018-08-07   Udbud af vejbelysning (Furesø Kommune)
Furesø Kommune ønsker at udbyde drift og vedligeholdelse af Kommunens belysningsanlæg. Det drejer sig om kommunale veje, private fællesveje og 24 boligforeninger. I alt ca. 12 700 lyspunkter, hvoraf ca. 900 er LED armaturer, og 36 Toronto blink. I løbet af kontraktperioden forventes yderligere armaturer skiftet til LED teknologi med 1 000 000 DKK årligt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Citelum Denmark A/S
2018-03-06   EU-udbud af visiteret kørsel (Furesø Kommune)
Udbuddet omfatter en rammeaftale på kørsel af visiterede borgere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Harbirk Bustrafik Aps
2018-02-08   Udbud af STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) (Furesø Kommune)
8 kommuner er gået sammen om at udbyde den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. Tryk her https://permalink.mercell.com/80514419.aspx. Se udbuddet »
2018-01-31   Udbud af børnebleer (Furesø Kommune)
Furesø og Herlev Kommuner genudbyder hermed levering af børnebleer til alle børneinstitutioner og dagplejere i Kommunen. Formålet med nærværende udbud er at finde den tilbudsgiver, som baseret på de i udbudsmaterialet opstillede mindstekrav vil kunne opfylde Kommunernes behov for indkøb af børnebleer til lavest mulige priser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SIMI A/S
2017-12-21   Udbud af børnebleer (Furesø Kommune)
Furesø og Herlev Kommuner udbyder hermed levering af børnebleer til alle børneinstitutioner og dagplejere i Kommunen. Formålet med nærværende udbud er at finde den tilbudsgiver, som baseret på de i udbudsmaterialet opstillede mindstekrav vil kunne opfylde Kommunernes behov for indkøb af børnebleer til lavest mulige priser. Se udbuddet »
2017-10-06   Udbud af visiteret kørsel (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder hermed visiteret kørsel gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af udbyder, eller som modtager driftstilskud på mere end 50 %. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISU A/S
2017-07-20   Udbud af arbejdsmarkedsydelser (Furesø Kommune)
Furesø Kommune inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til, at anmode om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på levering af arbejdsmarkedsydelser til borgere tilknyttet Furesø Kommunes jobcenter. Tryk her https://permalink.mercell.com/71433110.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Institut for Serviceudvikling A/S
2017-03-23   EU-udbud — leje, vask og levering af tekstiler (Furesø Kommune)
Udbuddet omfatter leje, vask og levering af tekstiler til følgende ti kommuner; Furesø Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Frederikssund Kommune, Helsingør Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2017-03-10   Udbud af forbrugsartikler (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder hermed levering af forbrugsartikler til alle institutioner og decentrale og centrale enheder i Kommunen. Formålet med nærværende udbud er at finde den tilbudsgiver, som baseret på de i udbudsmaterialet opstillede mindstekrav vil kunne opfylde Kommunens behov for indkøb af forbrugsartikler til lavest mulige priser. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stadsing A/S
2017-01-12   Udbud af sundhedsvikarer (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder sundhedsvikarer og sygeplejevikarer til Kommunens hjemmepleje, plejecentre og rehabiliteringscenter. Tryk her http://permalink.mercell.com/64617153.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SundVikar ApS
2016-12-15   Udbud af sundhedsvikarer (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder sundhedsvikarer og sygeplejevikarer til Kommunens hjemmepleje, plejecentre og rehabiliteringscenter. Se udbuddet »
2015-11-30   EU-udbud af lovpligtigt elevatorservice og reparationer (Furesø Kommune)
Syv kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde lovpligtigt elevatorservice og reparationer. Rammeaftalen omfatter elevatorer og lifte af mange forskellige fabrikater og typer og af forskellig alder. Leverandøren skal kunne udføre alle de af rammeaftalen omfattede opgaver (eftersyn og service, reparationer, tilvejebringelse af reservedele, tilkald inden for de angivne responstider mv.) i forhold til alle de af rammeaftalens omfattede elevatorer og lifte. Procedure: Ordregiver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OTIS A/S
2015-10-09   Kørsel af skoleelever i Furesø Kommune (Furesø Kommune)
Furesø kommune udbyder hermed på kørsel af skoleelever til og fra svømmehal, til og fra undervisning på anden skole, samt fast kørsel mellem Farum Nordby og Lyngholmskolen. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt igennem Mercell Danmark A/S. For at deltage i opgaven kopieres dette link til din internet browser: http://permalink.mercell.com/53873240.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: »Meld din interesse«. Såfremt du ikke er licenshaver hos … Se udbuddet »
2015-07-03   Udbud af legetøj og institutionskøretøjer (Furesø Kommune)
Alle 12 kommuner i Indkøbsfællesskab Nordsjælland er gået sammen om at udbyde inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbuddet gennemføres i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbs, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter med senere ændringer, og senest nr. 895 af 17.8.2011. Rammeaftalen udbydes … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AV Form A/S BOS A/S Lekolar LEIKA A/S Nikostine
2015-05-28   Rengøring i Furesø Kommune (Furesø Kommune)
Furesø kommune inviterer herved alle kvalificerede tilbudsgivere til at afgive tilbud på rengøringsydelse for kommunens børneinstitutioner, skoler, haller mv. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler — Nord og Syd, og det er op til den enkelte tilbudsgiver selv at afgøre, om der ønskes afgivet tilbud på 1 eller 2 delområder. Udbuddet gennemføres i henhold til Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 fra Erhvervs- og Vækstministeriet om samordning af fremgangsmåderne ved … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KN Rengøring
2015-03-27   Drift af Furesøbad (Furesø Kommune)
Furesø kommune inviterer herved alle kvalificerede tilbudsgivere til at afgive tilbud på den fulde drift og vedligeholdelse af Furesøbad, herunder drift af restaurant Furesø Marina og kiosk, beliggende Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse. Furesøbad er et gammelt badested med en kunstigt anlagt sandstrand, der ligger ved Furesø i Nørreskoven i den nordvestlige ende af Furesøen, mellem Værløse og Farum. Udover søbad med tilhørende kiosk og strand holder både roklub, kanoklub, kajakklub, sejlklub, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Furesøbad ApS
2015-01-30   Furesø Rådhusløsning (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder i totalentreprisekonkurrence renovering og tilbygning af rådhus. Furesø Kommune har besluttet at samle kommunens 2 nuværende rådhuse til et samlet rådhus. Rådhuset skal være beliggende på Stiager 2, 3500 Værløse. Projektet omfatter renovering af den nuværende hovedbygning på ca. 2 200 m. Dertil kommer 1 000 m kælder og etablering af tilbygning på ca. 3 000 m samt tilhørende udearealer. Furesø Rådhusløsning skal have en fleksibilitet, der understøtter effektiv og innovativ … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anker Hansen & Co A/S
2015-01-27   Totalrådgivning til PCB-sanering (Furesø Kommune)
Furesø Kommune inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til, at anmode om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på totalrådgivning til PCB-sanering på Solvangsskolen i Furesø Kommune. Furesø Kommune, ønsker at indgå en kontrakt med én leverandør til levering af totalrådgivning i forbindelse med PCB-sanering af Solvangsskolen og Solvanghallen i Farum. Rådgivningen indeholder projekteringsydelser, projekteringsledelse og byggeledelse i forbindelse med renoveringen af skolen, … Se udbuddet »
2014-09-24   Furesø Kommune — udbud af forsikringsaftaler (Furesø Kommune)
Furesø Kommune ønsker med virkning fra den 1. januar 2015 at indgå en eller flere forsikringskontrakter inden for følgende områder: — Bygning-, løsøre og entrepriseforsikring — Motorkøretøjsforsikring — Arbejdsskadesforsikring, katastrofedækning — Ansvarsforsikring for genbrugsplads — Kommunal ledelsesansvarsforsikring — Kriminalitetsforsikring — Kollektiv ulykkesforsikring — Årsrejseforsikring — All-risk, kunstforsikring — Sø- og kaskoforsikring. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Codan Forsikring Gjensidige Protector Forsikring
2014-03-14   Udbud af børnebleer (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder hermed indkøb af børnebleer til børneinstitutioner i kommunen. Børneområdet er traditionelt et område med stort politisk fokus samt et område med mange eksterne interessenter, bl.a. forældrebestyrelser. Dette betyder, at leverandørens produkter skal have en høj kvalitet. Kommunens mål er at, børnene opnår den størst mulige sikkerhed og komfort. Furesø Kommune inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud. Procedure: Ordregiver har valgt at … Se udbuddet »
2014-02-07   Leverance af ilt til Furesø samt drift og vedligehold af tankgårdsanlæg (Furesø Kommune)
Denne opgave omfatter leverance af ilt til Furesø samt drift og vedligehold af tankgårdsanlæg. Den udbudte opgave omfatter: — Opstilling/udlejning af ilttank — Leverance af ilt — Tilsyn og justering af ilttilførsel i iltningssæsonen — Etablering, drift og vedligehold af online-overvågningssystem — Drift og vedligehold af tankgårdsanlæg, inkl. tank, el-tavle, hegn, port, overvågningsudstyr, sikkerhedsudstyr og alt øvrigt udstyr mv. — Kommunikation, rapportering, mv. — Deltagelse i koordineringsmøder - … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AGA A/S
2014-01-24   Biomanipulation af Søndersø i Furesø Kommune (Furesø Kommune)
Furesø Kommune (herefter benævnt ordregiver) udbyder hermed biomanipulation af Søndersøen. Ordregiver skal ifølge Statens vandplaner forbedre tilstanden i Søndersøen. Prøvefiskninger har vist, at der er en ubalance imellem fredfisk og rovfisk i søen. Der er derfor behov for at biomanipulere søen for at opnå en mere klarvandet tilstand. Ordregiver inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud. Procedure: Ordregiver har valgt at gennemføre denne opgave digitalt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fiskeøkologisk Laboratorium ApS
2014-01-20   Udbud af hjemmeplejen (Furesø Kommune)
Byrådet i Furesø Kommune har besluttet at sende en andel af Furesø Kommunes hjemmepleje i udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Attendo A/S Cura Pleje A/S
2013-11-28   Cateringudbud til Rådhus og administrative afdelinger i Furesø Kommune (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder levering af frokost via catering i forbindelse med nedlægning af eksisterende køkkener som følge af opførsel af nyt rådhus. Følgende afdelinger i kommunen er omfattet af frokostleverancen: 1. Rådhuset, Stiager 2, 3500 Værløse: 110-120 medarbejdere. Levering alle hverdage. 2. Materielgården, Ny Vestergårdsvej 7-9, 3500 Værløse: 40-50 medarbejdere. Levering 4 hverdage om ugen. 3. Formentlig tidligere Bybækskole,Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum: 110-120 medarbejdere. Levering alle … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Furesø Kommune kontrolbud
2013-07-26   Snerydning og saltning for tilmeldte pensionister (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder ydelsen snerydning og saltning foran pensionisters huse. Ydelsen har til formål at sikre fremkommeligheden og sikkerheden for pensionister fra hjemmets hoveddør og skraldespand til offentlig vej, samt på fortovet. Ydelsen er ved snefald at rydde for sne af indgang fra hoveddør og skraldespand til vej samt rydning af fortovet. Hvis det forventes at indgangen/fortovet bliver is belagt så skal der saltes samme steder. Snerydning skal foretages så tidligt på dagen som muligt under … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KJ Brolægning & Entreprenør ApS
2013-07-11   Indkøb af renovationssække (Furesø Kommune)
Vareindkøbet omfatter indkøb af renovationssække af papir til Furesø Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Segezha Packaging A/S
2012-09-17   Kørsel i Furesø Kommune (Furesø Kommune)
De opfordres herved til at afgive tilbud til Furesø Kommune på kørsel. Udbuddet er delt op i to delaftaler: Delaftale 1: Kørsel til og fra kommunens aktivitetscentre og genoptræningscentre, kørsel til og fra læge og speciallæge, kørsel af børn med handicap, kørsel af børn der bor for langt væk fra skole, kørsel af voksne med handicap, kørsel til og fra genoptræning på sygehus samt kørsel til og fra plejehjem i kommunen. Delaftale 2: Kørsel med grupper af skolebørn til og fra svømmeundervisning og til og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Handicap Befordring A/S Torkilstrup Bus A/S
2011-11-10   Indkøb af elektricitet til Furesø Kommunes forbrugssteder (Furesø Kommune)
Indkøb af elektricitet til Furesø Kommunes forbrugssteder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: SEAS-NVE Strømmen A/S
2011-08-05   Furesø Kommune - Indgåelse af forsikringsaftaler (Furesø Kommune)
Furesø Kommune ønsker med virkning fra den 1.1.2012 at indgå en forsikringskontrakt inden for området: Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alm. Brand
2011-08-05   Furesø Kommune - Indgåelse af forsikringsaftaler (Furesø Kommune)
Furesø Kommune ønsker med virkning fra den 1.1.2012 at indgå en eller flere forsikringskontrakter inden for følgende områder: a. Motorkøretøjsforsikring. b. Katastrofeforsikring vedr. arbejdsulykke. Udbudsmaterialet indeholder bestemmelser om en række mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring If. Forsikring
2011-02-16   Udbud af børnebleer (Furesø Kommune)
Furesø Kommune udbyder børnebleer, engangshandsker og engangsklude til børneinstitutioner. Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/27670112.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter du har meldt din interesse … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S
2011-01-07   Udbud Børnebleer (Furesø Kommune)
Furesø Kommune (herefter benævnt kommunen) udbyder hermed indkøb af følgende produkter til børneinstitutioner i kommunen: Børnebleer Engangsklude Engangshandsker. Udbuddet vedrører de i bilag 1-tilbudsskema nævnte forventede mængder, og gennemføres som offentligt udbud. For at deltage i opgaven indsættes dette link i tilbudsgivers internet browser: http://permalink.mercell.com/27213965.aspx. Her tilmelder tilbudsgiver sig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: Meld din interesse. Såfremt du ikke er … Se udbuddet »