2023-10-10   Opdriftssikring i forbindelse med Restaurering og Renovering af Danmarks Nationalbank (Danmarks Nationalbank)
Udbuddet omhandler opdriftssikring af Danmarks Nationalbank, beliggende Havnegade 5, 1093 København K. Arbejderne omfatter etablering af ca. 190 jordankre. Jordankre etableres gennem eksisterende bundplade i den vandtrykspåvirkede bygnings kældre. Arbejdet er opdelt i tre etaper, hvor særligt etape 1 skal udføres under vanskelige forhold grundet blandt andet lav loftshøjde. Herudover indeholder entreprisen betonstøbninger i forbindelse med etablering af jordankrene, støbning af enkelte kældervægge, samt … Se udbuddet »
2023-08-30   Tender for ESMIG Connectivity Services (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank’s payment system Kronos2 plays a central role in the infrastructure for handling payments in Denmark. From 2025, the settlement of Danish kroner will relocate to the new European consolidated payment and securities settlement platform, Target Services, which is operated by the European Central Bank, ECB. The migration to Target Services will bring several benefits for both Danmarks Nationalbank and payment system participants. The project for the migration of the Danish payments … Se udbuddet »
2023-08-02   Kontrakt om revisionsydelser (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank er en selvejende og uafhængig institution. Nationalbankens tre overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Nationalbanken bidrager til at sikre stabile priser ved at føre en fast kronekurs over for euroen. Målet er at holde en lav inflation, og det gøres gennem penge- og valutakurspolitikken. Ved at være bank for bankerne sørger Nationalbanken for, at betalingerne pengeinstitutterne imellem afvikles … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret...
2023-03-09   Rammeaftale vedrørende levering af oversættelses- og korrekturydelser (Danmarks Nationalbank)
Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Nationalbankens 3 overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Nationalbanken udgiver løbende forskellige publikationer om økonomiske emner. Det er bl.a. længere analyser og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Translated By Us
2023-02-15   Danmarks Nationalbank - Indkøb af firmapensionsordning (Danmarks Nationalbank)
Der gives tilbud på en firmapensionsordning for medarbejderne hos Danmarks Nationalbank efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtig bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises nærmere til udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af indledende tilbud. Der ydes ikke vederlag til deltagere i forhandlingerne. Forhandlingerne gennemføres enten fysisk, online via Teams eller skriftligt, og udbudsprocessen omfatter to … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB.
2023-01-05   Udbud af kontrakt om rekruttering af ledere til Danmarks Nationalbank (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank har ca. 500 medarbejdere. I Nationalbanken udarbejder vi bl.a. statistik og analyser af dansk og international økonomi, vi overvåger betalingssystemer og det finansielle system, vi udsteder sedler og mønter for det danske kongerige, og vi har desuden en række stabs- og servicefunktioner. Så selv om Nationalbanken primært er en vidensarbejdsplads, er her flere forskellige faggrupper, ligesom vi er blandede på køn, alder og anciennitet. I kraft af væsentligheden af de opgaver, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Russell Reynolds Associates A/S
2023-01-04   Tender for a Framework Agreement on the delivery of TIBER-DK related services (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank and the most important financial institutions have established a Danish intel-led red-team test program for the Danish financial sector. TIBER-DK stands for Threat Intelligence Based Ethical Red-teaming. The tests will contribute to improve the ability to discover and react to hacker attacks which potentially can affect critical functions in the financial institutions. TIBER-DK is based on a common European framework developed by the ECB. This procurement seeks to establish a … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Group A/S WithSecure A/S
2022-09-01   Danmarks Nationalbank - indkøb af forsikringer (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - All risks forsikring, bygning, entreprise og løsøre - Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Arbejdsskadeforsikring - Motorkøretøjsforsikring - Rejseforsikring - Kollektiv ulykkesforsikring - All risks forsikring, kunst Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe, dansk filial af AIG Europe... Axa Forsikring, Filial af Axa... Codan Forsikring A/S Europæiske Rejseforsikring A/S Gjensidige Gjensidige Forsikring Tryg Forsikring A/S
2022-08-15   Tender for a Framework Agreement on the delivery of calypso BA and TA consultants (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank is the central bank of Denmark and is a self-governing, independent institution. Danmarks Nationalbank's 3 main objectives are to contribute to ensuring stable prices, safe payments and a stable financial system. In order to ensure these objectives, Danmarks Nationalbank is using the Calypso system front-to-back across assets as the portfolio management system, and as collateral management systemfor monetary policy loans. The continuous improvement of the system is handled internally. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Calypso Technology Inc emagine Consulting A/S Visigon Denmark ApS Visigon Sweden AB
2022-07-13   Indkøb af forsikring til Danmarks Nationalbank (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank ønsker tilbud på en projektansvarsforsikring efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der henvises nærmere til den respektive kravspecifikation i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tryg Forsikring A/S
2022-05-12   Tender for a Consultancy Framework Agreement (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank (the contracting authority) is the central bank of Denmark, and is a self-governing, independent institution established by law. The contracting authority is responsible for ensuring the Danish payments infrastructure, which is the network of systems that makes it possible for consumers, corporations and financial actors to exchange payments and securities transactions. In addition approximately 450 employees depends on a functioning internal it-systems to perform their daily … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Accenture A/S Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Devoteam A/S Edora Edora A/S Epico IT A/S Fellowmind Denmark A/S KMD A/S KPMG P/S Peak Consulting Group A/S PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
2022-02-01   Tender for a Contract on the delivery of ESG data and a screening tool to ensure compliance with ESG guidelines (Danmarks Nationalbank)
​​​​​Danmarks Nationalbank (hereafter the contracting authority) is the central bank of Denmark and is a self-governing, independent institution. The independence of the contracting authority is incorporated into the Danmarks Nationalbank Act from 1936, in that the bank's Board of Governors is solely responsible for determining monetary-policy interest rates. the contracting authority's three main objectives are to contribute to ensuring stable prices, safe payments and a stable financial system. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: MSCI ESG Research (UK) Limited
2022-01-12   Tender for a Framework Agreement on the delivery of Enterprise Service Management related services (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank (the contracting authority) is the central bank of Denmark, which is an independent selfgoverning institution established by law. Danmarks Nationalbank's purpose is to ensure stable prices, safe payments and a stable financial system. This contract notice intends to establish a Services Framework Agreement with a Service Provider on the delivery of Enterprise Service Management related Services. The existing Enterprise Service Management is based on ServiceNow (“DN ServiceNow”), and … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
2021-11-01   Udbud af kontrakt om it-arbejdspladser, enhedsadministration og kontornetværk (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank (Nationalbanken) er Danmarks centralbank og har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Det er Nationalbankens forretningsmæssige behov at kontrakten understøtter høj leverancesikkerhed og robusthed, herunder en forventning om proaktivitet fra leverandørens side. Der er fokus på et højt niveau af informationssikkerhed på niveau med andre sammenlignelige organisationer med tilsvarende trusselsbillede. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atea A/S
2021-10-22   Projektansvarsforsikring til Danmarks Nationalbank (Danmarks Nationalbank)
Projektansvarsforsikring til restaurering og renovering af Danmarks Nationalbank Se udbuddet »
2021-10-04   Rammeaftale om udvikling, drift, vedligehold, support og videreudvikling af ny hjemmeside og webshop (Danmarks Nationalbank)
Den overordnede målsætning for Kundens udbud er at udvikle en teknisk og kommunikativ tidssvarende ny hjemmeside og webshop, som samtidig er enkel og robust. Leverandøren skal levere en samlet standardløsning, med kundespecifikke tilpasninger, samt tilhørende driftsydelser (gerne cloudbaseret), applikationsvedligehold samt support. Projektet omfatter nationalbanken.dk og herunder også den internationale pendant nationalbanken.dk/en, som tilsammen årligt har ca. 2 mio. besøgende. Hjemmesiden består af ca. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Novicell
2021-05-28   Udbud af kontrakt om drift, vedligehold og support af administrativ it samt om videreudvikling af visse forretningsløsninger (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank (Nationalbanken) er Danmarks centralbank og har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Det er Nationalbankens forretningsmæssige behov at kontrakten understøtter høj leverancesikkerhed og robusthed, herunder en forventning om proaktivitet fra leveandørens side. Der er fokus på transformation som følge af Nationalbankens IT strategi 2020, herunder overgang til en risikobaseret cloud strategi, ligesom … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NNIT A/S
2021-05-28   Udbud byggeledelse 1 (strategisk og tværgående byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering (AMK B) og byggeledelse af... (Danmarks Nationalbank)
Med dette udbud ønsker Nationalbanken at finde en byggeleder, der for det første skal levere strategisk rådgivning, samt sparring med og kvalitetssikring af Nationalbankens kommende totalrådgiver, herunder med henblik på forberedelse af et udbud og drift af fælles byggeplads, for det andet får ansvaret for den fulde AMK (B) i projektet, samt for det tredje skal levere sædvanlig byggeledelse under delentreprisen opdriftssikring i forbindelse med restaurering og renovering af Nationalbankens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2021-03-08   Leje af tekstiler og rengøringssystem (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank har egne medarbejdere ansat til rengøring, kantinedrift og serviceopgaver. Danmarks Nationalbank ønsker at leje tekstiler, samt rengøringssystem af eksternt firma og gennemfører i denne forbindelse et EU-udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: De Forenede Dampvaskerier A/S
2021-01-15   Leje af tekstiler og rengøringssystem (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank har egne medarbejdere ansat til rengøring, kantinedrift og serviceopgaver. Danmarks Nationalbank ønsker at leje tekstiler, samt rengøringssystem af eksternt firma og gennemfører i denne forbindelse et EU-udbud. Se udbuddet »
2020-12-08   Udbud af aftale om totalrådgivning i forbindelse med restaurering og renovering af Nationalbankens hovedsæde... (Danmarks Nationalbank)
Nationalbanken ønsker at finde en totalrådgiver, der skal levere den tekniske totalrådgivning ifm. en omfattende restaurering og renovering af Nationalbankens hovedsæde. Bygningen blev i 2009 fredet på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, og er en del af den kulturhistoriske arv, der skal fremtidssikres. Opgaverne relateret til de ca. 48 000 m2 fredet bygning er mange og meget forskelligartede, og skal primært leveres fra kontraktens forventede opstart medio 2021 til indflytning i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EKJ rådgivende ingeniører as Rørbæk og Møller Arkitekter A/S
2020-09-30   Microeconomic and Financial Data (Danmarks Nationalbank)
The contracting authority (Danmarks Nationalbank) is the central bank of Denmark, which is an independent self-governing institution established by law. The contracting authority uses macroeconomic and financial data for economic and financial analyses and statistics. As a central bank the contracting authority publishes analyses and reports on financial stability and monetary policy several times a year. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Macrobond Financial AB
2020-09-01   Sundheds- og tandforsikring (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank (Nationalbanken) er Danmarks centralbank og er en selvejende uafhængig institution etableret ved lov. Det nuværende lovgrundlag er lov om Danmarks Nationalbank fra 1936. Nationalbankens 3 overordnede formål er, at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marsh & Mclennan Agency A/S PFA Pension, Forsikringsaktieselskab
2020-05-05   Udbud af telefonbokse (Danmarks Nationalbank)
Ordregivers bygning i Havnegade i København skal gennemgå en større og nødvendig renovering. Byggeperioden ventes at løbe over flere år, og bankens medarbejdere vil derfor flytte til en anden adresse i den periode. Bygningen i Havnegade er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i årene 1965-78. Ordregiver har indgået aftale om leje af domicilbygningen Pier47, og det vil dermed være ordregivers domicil i en periode på 4 til 5 år, mens renoveringen af hovedsædet i Havnegade står på. Ordregiver ønsker … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kinnarps A/S
2020-04-06   Udbud af telefonbokse (Danmarks Nationalbank)
Ordregivers bygning i Havnegade i København skal gennemgå en større og nødvendig renovering. Byggeperioden ventes at løbe over flere år, og bankens medarbejdere vil derfor flytte til en anden adresse i den periode. Bygningen i Havnegade er tegnet af arkitekten Arne Jacobsen og opført i årene 1965-78. Ordregiver har indgået aftale om leje af domicilbygningen Pier47, og det vil dermed være ordregivers domicil i en periode på 4 til 5 år, mens renoveringen af hovedsædet i Havnegade står på. Ordregiver ønsker … Se udbuddet »
2019-06-07   Contract on the Delivery of Float Glass (Danmarks Nationalbank)
The Danmarks Nationalbank building in Havnegade, Copenhagen, was designed by the Danish architect Arne Jacobsen and constructed in the period 1965-78. In 2009 the Heritage Agency of Denmark (now the Danish Agency for Culture) decided to list the building because of its architectural and cultural historical values. The building in Havnegade is due for a major and necessary renovation. It is a large-scale renovation, which is deemed necessary by experts and which must consider the fact that the building is … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Glascom A/S
2019-05-29   Udbud af oversættelsesydelser (Danmarks Nationalbank)
Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Nationalbankens 3 overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Nationalbanken udgiver løbende forskellige publikationer om økonomiske emner. Det er bl.a. længere analyser og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lionbridge International Unlimited Company Semantix A/S
2019-05-28   Contract on the Delivery of Software Licenses to a Data Science Tool (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank is the central bank of Denmark and is a self-governing, independent institution. The independence of Danmarks Nationalbank is incorporated into the Danmarks Nationalbank Act from 1936, in that the bank's Board of Governors is solely responsible for determining monetary-policy interest rates. Danmarks Nationalbank's 3 main objectives are to contribute to ensuring stable prices, safe payments and a stable financial system. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anaconda Inc.
2019-05-14   Tender for the Supply of Coins to Danmarks Nationalbank (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank is the central bank of Denmark. Danmarks Nationalbank's purpose is to ensure stable prices, safe payments and a stable financial system. Danmarks Nationalbank is the sole issuing Authority of banknotes and coins in Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Since Danmarks Nationalbank closed the in-house production of coins by end of 2016 Danmarks Nationalbank has had a 4 year contract with an external coin supplier. This contract will end during the first half of 2020. Though the … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mint of Finland Ltd
2019-02-04   Udbud af aftale om bygherrerådgivning, projektledelse mv. ifm. renoveringsprojekter (Danmarks Nationalbank)
Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Hovedbygningen, Danmarks Nationalbank, på Havnegade 5 er tegnet af den danske arkitekt Arne Jacobsen og opført i årene 1965-78. Opgaven blev tildelt Arne Jacobsen efter en arkitektkonkurrence i 1961. Konkurrencen blev i værksat med henblik på at finde … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: H+Arkitekter A/S
2018-11-30   Tender for the Framework Agreement on the Delivery of Calypso Business Analysts (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank is the central bank of Denmark and is a self-governing, independent institution. Danmarks Nationalbank's 3 main objectives are to contribute to ensuring stable prices, safe payments and a stable financial system. In order to ensure these objectives, Danmarks Nationalbank is using the Calypso system front-to-back across assets as the portfolio management system, and as collateral management system for monetary policy loans. The continuous improvement of the system is handled internally. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: First Derivatives Plc ProData Consult Visigon Denmark ApS Visigon Nordic AB
2018-09-25   Tender for the Delivery of 2 Denominations of Faroese Banknotes (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank is the Central Bank of Denmark. Danmarks Nationalbank's purpose is to ensure stable prices, safe payments and a stable financial system. Danmarks Nationalbank is the sole issuing authority of banknotes and coins in Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS
2018-09-14   Udbud af kaffeløsning samt forbrug (Danmarks Nationalbank)
Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Frellsen Kaffe
2018-06-25   Hovedentreprisekontrakt om restaurering af Danmarks Nationalbanks marmorfacade (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank har truffet beslutning om at udskifte facadepladerne på Danmarks Nationalbanks hovedbygning, beliggende Havnegade 5, 1093 København K. Projektet omfatter facaderestaurering af den cirka 4 meter høje bastion på alle 4 sider og højhusets nord- og sydfacader mod henholdsvis Holmens Kanal og Havnegade. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under TN671173A. For at få adgang til … Se udbuddet »
2018-06-08   Forsikringer til Danmarks Nationalbank (All Risk, rejse, ulykke og arbejdsskade) (Danmarks Nationalbank)
- Delaftale 1: All Risk forsikring, - Delaftale 2: Rejseforsikring, - Delaftale 3: Ulykkesforsikring, - Delaftale 4: Arbejdsskadeforsikring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG If skadeforsikring
2018-06-08   Levering af fødevarer til Danmarks Nationalbank (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank ønsker med dette udbud af etablere en eller flere rammeaftaler med leverandører af hhv. Kolonial, Slagterivarer samt Frugt og Grønt. Danmarks Nationalbank har eget køkken og køkkenpersonale, der hver dag tilbereder mad til ca. 450 ansatte. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gert Nielsen A/S Hørkram Foodservice A/S Prima Frugt
2018-05-25   Framework Agreement on the Delivery of Consultancy Services (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank is the central bank of Denmark and is a self-governing, independent institution. The independence of Danmarks Nationalbank is incorporated into the Danmarks Nationalbank Act from 1936, in that the bank's board of governors is solely responsible for determining monetary policy interest rates. Danmarks Nationalbank's 3 main objectives are to contribute to ensuring stable prices, safe payments and a stable financial system. In order to ensure these objectives, Danmarks Nationalbank has … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Atea A/S BusinessNow Capgemini Danmark A/S Carve Consulting ChangeGroup Cybercom A/S Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Devoteam A/S Dubex A/S EPICO-IT Aps KPMG P/S Lector ApS Netcompany A/S Nine A/S Peak Consulting Group PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret... ProActive A/S Rambøll Management Consulting Right People Aps Scott-Tiger Systematic A/S
2018-05-15   Hovedentreprisekontrakt om restaurering af Danmarks Nationalbanks marmorfacade (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank har truffet beslutning om at udskifte facadepladerne på Danmarks Nationalbanks hovedbygning, beliggende Havnegade 5, 1093 København K. Projektet omfatter facaderestaurering af den cirka 4 meter høje bastion på alle 4 sider og højhusets nord- og sydfacader mod henholdsvis Holmens Kanal og Havnegade. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under TN312188. For at få adgang til … Se udbuddet »
2018-02-08   Udbud af kontrakt om vagtydelser til Nationalbanken (Danmarks Nationalbank)
Opgaven vedrører varetagelse af de samlede vagtydelser for Danmarks Nationalbank med virkning fra 1. januar 2019. ​​​​Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Ved at være bank for bankerne sørger Nationalbanken for, at betalingerne pengeinstitutterne imellem afvikles sikkert, og i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Securitas A/S
2018-01-31   Contracts on the supply and maintenance of a banknote processing system (Danmarks Nationalbank)
​​​​​Danmarks Nationalbank is the central bank of Denmark and is a self-governing, independent institution. The independence of Danmarks Nationalbank is incorporated into the Danmarks Nationalbank Act from 1936, in that the bank's Board of Governors is solely responsible for determining monetary-policy interest rates. Danmarks Nationalbank's three main objectives are to contribute to ensuring stable prices, safe payments and a stable financial system. In its capacity as banker to the banks, Danmarks … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cash Processing Solutions Limited
2017-11-15   Bistand til forretningsudvikling og opgradering af Nationalbankens ERP System (Dynamics Axapta) (Danmarks Nationalbank)
Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Nationalbankens tre overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Netcompany IT and business consulting A/S
2017-11-06   Rammeaftale om vedligehold af tekniske installationer og anlæg (Teknisk Facility Management) (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank er Danmarks centralbank og har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Nationalbanken ønsker at indgå en rammeaftale med 1 eller flere leverandører om vedligehold af tekniske installationer og anlæg (Teknisk Facility Management) på henholdvis EL, VVS og Indeklima (VAC) området. Arbejdet foregår i Nationalbankens bygning, beliggende Havnegade 5, 1093 København K, der er en fredet bygning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S Coromatic A/S
2017-08-21   Byggeledelse ifm. facaderestaurering (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank er Danmarks centralbank og har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Opgaven omfatter byggeledelse i forbindelse med, at Danmarks Nationalbank vil restaurere marmorfacaden på Nationalbankens bygning, beliggende Havnegade 5, 1093 København K. De eksisterende marmorplader skal nedtages og nye marmorplader opsættes med respekt for de oprindelige arkitektoniske ideer. Bygningen omfattet af Projektet er fredet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Architects A/S
2017-06-30   Totalrådgivning ifm. facaderestaurering (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank er Danmarks centralbank og har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand om totalrådgivning i forbindelse med, at Danmarks Nationalbank vil restaurere marmorfacaden på Nationalbankens bygning, beliggende Havnegade 5, 1093 København K. De eksisterende marmorplader skal nedtages og nye marmorplader opsættes med respekt for de oprindelige arkitektoniske … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2017-05-15   Framework agreement on the supply of banknotes to Danmarks Nationalbank (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank is the central bank of Denmark. Nationalbanken's purpose is to ensure stable prices, safe payments and a stable financial system. Nationalbanken is the sole issuing authority of banknotes and coins in Denmark, the Faroe Islands and Greenland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OBERTHUR FIDUCIAIRE SAS
2017-05-11   Senior IT consultants with docker container skills (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank is the central bank of Denmark. Danmarks Nationalbank's purpose is to ensure stable prices, safe payments and a stable financial system. Danmarks Nationalbank, is working on implementing a new Payment system (RTGS system), called Kronos2. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cybercom A/S
2017-04-20   Udbud af kontrakt om levering af nyt intranet (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank er Danmarks centralbank. Danmarks Nationalbank har til formål at sikre Danmark en robust økonomi ved at overvåge banksektoren, stabilisere kronekursen og sikre betalinger. Danmarks Nationalbanks nuværende intranet er fra 2006 og har en forældet struktur og design. Det er Danmarks Nationalbanks ønske med dette udbud at anskaffe et nyt intranet, der kan understøtte den interne kommunikation i banken og bankens smart working strategi. Danmarks Nationalbank ønsker at købe en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Peoplenet AS
2017-01-09   Udbud af kommunikationsydelser (Danmarks Nationalbank)
Danmarks Nationalbank er Danmarks centralbank. Nationalbanken har til formål at sikre Danmark en robust økonomi — ved at overvåge banksektoren, stabilisere kronekursen og sikre betalinger. For til stadighed at kunne leve op til sine forpligtigelser arbejder Nationalbanken løbende med at udvikle sin eksterne og interne kommunikation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Operate A/S
2016-11-07   Totalrådgivning i forbindelse med etablering af møde- og konferencecenter (Danmarks Nationalbank)
Nationalbanken er Danmarks centralbank og har til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og regulere pengeomsætning og kreditgivning. Nationalbanken har besluttet at nedlægge egenproduktionen af sedler og mønt med udgangen af 2016. Beslutningen medførte en række overvejelser og projekter vedrørende den fremtidige anvendelse og indretning af de lokaler, som huser Seddeltrykkeriet og Den Kongelige Mønt, og det er i Nationalbanken besluttet at ombygge lokalerne og etablere et … Se udbuddet »
2016-06-26   IT-konsulentbistand til Nationalbanken (Danmarks Nationalbank)
Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det er en selvejende og uafhængig institution. I lov om Danmarks Nationalbank fra 1936 fremgår Nationalbankens uafhængighed ved, at Nationalbankens direktion har eneansvaret for at fastsætte de pengepolitiske renter. Nationalbankens 3 overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Nærværende udbud skal bidrage til at tilvejebringe den nødvendige og midlertidige kapacitet til at bistå … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Right People Group ApS