Indkøb: Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

>20 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

2023-06-12   Levering af Tekniske Rådgivningsydelser, Erhvervspark Harlev Nord, Byggemodning (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af Tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med Erhvervspark Harlev Nord, Byggemodning.Ydelserne omfatter blandt andet, men ikke begrænset til• Projektledelse• Bæredygtighedsledelse• Sparring i lokalplanfasen• Skitse- og udbudsprojektering af byggemodningen, herunder veje og vejafvanding• Udarbejdelse af udbudsmateriale• Myndighedskoordinering og -projekt• Ledningskoordinering• Projektering af signalanlæg• Projektering af vejbelysning
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Rambøll Danmark A/S
2023-04-13   Udbud af Anlægsprojekt Engholmvej, Lisbjerg (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Anlægsprojekt Engholmvej, Lisbjerg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danjord A/S
2023-01-20   Udbud af levering af buslæskærme ifm. busstoppesteder (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Levering af buslæskærme ifm. busstoppesteder til Teknik og Miljø, Byrum i Aarhus Kommune. Udbuddet er nærmere beskrevet i det samlede udbudsmateriale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BioBag ZENZO A/S
2022-11-03   Udbud af varmblandet asfalt til Entreprenørenheden i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø - Genudbud (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter køb af varmblandet asfalt til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden. Entreprenørenheden forestår selv afhentning af asfalten. Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder synergieffekter, omkostninger og kontraktadministration Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Industry A/S
2022-10-05   Udbud af varmblandet asfalt til Entreprenørenheden i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter køb af varmblandet asfalt til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Entreprenørenheden. Entreprenørenheden forestår selv afhentning af asfalten. Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler, ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder synergieffekter, omkostninger og kontraktadministration Se udbuddet »
2022-09-16   Public tender concerning Framework Agreement for the purchase of OCIT-based road traffic signal controllers and... (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
The tender covers the supply of OCIT-based road traffic signal controllers and system components. A Framework Agreement is awarded to two (2) suppliers. The Framework Agreements must cover OCIT-based road traffic signal controllers and system components, including the supply of prefabricated and fully functional control units for installation in control cabinets for traffic signal. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Swarco Danmark A/S Verdo Teknik A/S
2022-09-12   Opbygning og levering af redningsvogne (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Opbygning og levering af redningsvogne Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hauberg Technique A/S
2022-09-08   Levering af entreprenør- og elinstallationsydelser samt indkøb af ydre udstyr til nyetablering, opgradering samt D&V... (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Levering af entreprenør- og elinstallationsydelser samt indkøb af ydre udstyr til nyetablering, opgradering samt D&V af vejtrafiksignalanlæg og andet ITS-udstyr. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Swarco Danmark A/S
2022-08-26   Levering af lastbilydelser til Aarhus Kommune, Entreprenørenheden (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af lastbilydelser til Aarhus Kommune, Entreprenørenheden. Der er tale om følgende typer lastbiler med fører: - 3-akslet (til afvanding) - 4-akslet (til vejdrift) Levering af lastbilydelser med fører til bl.a. følgende opgaver (ikke udtømmende liste): - Oprydning efter rendegraver - Pallegaffel-kørsel - Udlægning af asfalt - Grab-kørsel Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vognmand Hans Søballe Pedersen Vognmand Thomas V. Christiansen
2022-08-19   Levering af salt til glatførebekæmpelse til Aarhus Kommune - Genudbud II (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af salt til glatførebekæmpelse til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø For en nærmere beskrivelse, henvises der til det samlede udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelserne Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Vejsalt A/S
2022-06-28   Levering af salt til glatførebekæmpelse til Aarhus Kommune - Genudbud (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af salt til glatførebekæmpelse til Aarhus Kommune. For en nærmere beskrivelse, henvises der til det samlede udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelserne Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nobian Inudstrial Chemicals BV
2022-05-24   Levering af salt til glatførebekæmpelse til Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af salt til glatførebekæmpelse til Aarhus Kommune. For en nærmere beskrivelse henvises der til det samlede udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelserne. Se udbuddet »
2022-04-22   Levering af 15 ladbiler til Entreprenørenheden, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune - genudbud (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af 15 ladbiler (3.500 kg), til Entreprenørenheden, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Udbuddet omfatter ladbiler i henhold til tilbudslisten i bilag 2 og kravspecifikationen i bilag 3, hvortil henvises for nærmere information om den konkrete anskaffelse. Se i øvrigt det samlede udbudsmateriale inkl. bilag for den fulde beskrivelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bache A/S
2022-04-07   Levering af landinspektørydelser, herunder beskikkede ydelser (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af landinspektørydelser, herunder beskikkede ydelser til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Se i øvrigt det samlede udbudsmateriale inkl. bilag for den fulde beskrivelse Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S Landinspektørfirmaet LE34 A/S
2022-03-04   Levering af 15 ladbiler til Entreprenørenheden, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af 15 ladbiler (3.500 kg), til Entreprenørenheden, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Udbuddet omfatter ladbiler i henhold til tilbudslisten i bilag 2 og kravspecifikationen i bilag 3, hvortil henvises for nærmere information om den konkrete anskaffelse. Se i øvrigt det samlede udbudsmateriale inkl. bilag for den fulde beskrivelse. Se udbuddet »
2022-01-31   Levering af 15 ladbiler til Entreprenørenheden, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af 15 ladbiler (3.500 kg), til Entreprenørenheden, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Udbuddet omfatter ladbiler i henhold til tilbudslisten i bilag 2 og kravspecifikationen i bilag 3, hvortil henvises for nærmere information om den konkrete anskaffelse. Se i øvrigt det samlede udbudsmateriale inkl. bilag for den fulde beskrivelse. Se udbuddet »
2022-01-24   Udbud af anlægsarbejdet vedr. Viborgvej 4 spor, Sommervej – Havkærvej (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbud af anlægsarbejdet vedr. Viborgvej 4 spor, Sommervej – Havkærvej Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Havne & Anlæg A/S
2022-01-21   Udbud af planter til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af planter til Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Se i øvrigt det samlede udbudsmateriale inkl. bilag for den fulde beskrivelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Holdens Planteskole A/S
2021-12-10   Udbud af planter til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af planter til Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Se i øvrigt det samlede udbudsmateriale inkl. bilag for den fulde beskrivelse. Se udbuddet »
2021-11-11   Levering og afhentning af beton (kantstensbeton, grusbeton/cementmørtel samt specialbeton) til Aarhus Kommune,... (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Levering og afhentning af beton (kantstensbeton, grusbeton/cementmørtel samt specialbeton) til Aarhus Kommune, Entreprenørenheden. Se i øvrigt det samlede udbudsmateriale inkl. bilag for den fulde beskrivelse. Se udbuddet »
2021-10-28   Levering af Renholdelse uden for midtbyen (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af renholdelse og ukrudtsbekæmpelse på offentlige veje og arealer uden for midtbyen. Udbuddet omfatter arealer, arbejdsgange, krav og elementer beskrevet i bilag 3, arbejdsbeskrivelse. Se det fulde prækvalifikations- og udbudsmateriale inkl .bilag for den fulde beskrivelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: OKNygaard A/S
2021-09-03   Rådgiverudbud – Ny vej mellem Viborgvej og Søftenvej (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter teknisk rådgivning i forbindelse med anlægsarbejdet vedr. ny vej mellem Viborgvej og Søftenvej i Aarhus Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sweco Danmark A/S
2021-08-27   Byggemodning af boligområde lokalplan 1020 i Malling etape 3 (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbud omfatter anlægsarbejdet vedr. byggemodning af boligområde lokalplan 1020 i Malling etape 3. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dan Jord A/S
2021-06-18   Udbud af anlægsarbejdet vedr. Viborgvej 4 spor, Havkærvej – Tilst Vestervej (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbud omfatter anlægsarbejdet vedr. Viborgvej 4 spor, Havkærvej – Tilst Vestervej. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Havne & Anlæg A/S
2021-05-21   Udførelse af vintertjeneste, Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter udførelse af vintertjenesten på dele af Aarhus Kommunes kørebaner. Udbuddet omfatter snerydning og glatførebekæmpelse. Opgaven gennemføres for de dele af Aarhus Kommunes vejnet, der er angivet i bilag 3, kravspecifikation samt bilag 4, udførelsesmetoder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Forstas A/S Maskinstation/Jens Jørn Bælum Bech
2021-02-26   Levering af mandskab til brolæggeropgaver mv (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Aarhus Kommune udbyder herved levering af mandskab til brolæggeropgaver. Udbuddet omfatter levering af brolæggeropgaver i hele Aarhus Kommune. Hermed menes mandskab til forskellige former for belægningsopgaver. Herunder blandt andet arbejde med chaussesten, fliser, kantsten, brosten og vandrender. Ydermere opsætning af støttemure, diverse jordarbejder m.m. Området er afgrænset til at omfatte opgaver, der udføres på veje, stier, gader og pladser. Aarhus Kommune har i udgangspunktet selv mandskab ansat, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S Entreprenørfirma Brdr. Møller A/S Jt Anlæg ApS
2021-02-23   Kloakering af kommunale kolonihaver i Aarhus Kommune, etape 4 (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter projektering og udførelse af spildevandskloakering af 7 kommunale koloni-haveområder i Aarhus Kommune omfattende: Haveforeningen Risskov, Haveforeningen Kirkevangen, Ha-veforeningen Grænsen, Haveforeningen Risvangen, Haveforeningen O H A, Brabrand Haveforening af 1967 og Haveforeningen Marienlyst. De 7 haveforeninger er beliggende i Risskov, Aarhus N og Brabrand og består tilsammen af 796 haver, samt 3 fælleshuse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brdr. Møller A/S
2021-02-17   Opbygning og levering af sprøjter (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Opbygning og levering af sprøjter. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rosenbauer International AG
2021-02-12   Opbygning og levering af sprøjter (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Opbygning og levering af sprøjter. Se udbuddet »
2021-02-05   Levering og montering af komplet solcelleanlæg (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering og montering af komplet solcelleanlæg, herunder montagesystem for solcellepaneler, solcellepaneler, invertere, føringsveje, AC og DC kabling, alle former for leverancer og arbejder i forbindelse med nettilslutning og anmeldelser og tavlearbejder, levering og montering af solstrømstavle, taggennemføringer, opmærkninger, kvalitetssikring, drift og vedligehold samt nødvendig mødeaktivitet og koordineringsarbejder med de involverede parter. Se udbuddet »
2021-01-08   Levering og montering af komplet solcelleanlæg (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering og montering af komplet solcelleanlæg, herunder montagesystem for solcellepaneler, solcellepaneler, invertere, føringsveje, AC og DC kabling, alle former for leverancer og arbejder i forbindelse med nettilslutning og anmeldelser og tavlearbejder, levering og montering af solstrømstavle, taggennemføringer, opmærkninger, kvalitetssikring, drift og vedligehold samt nødvendig mødeaktivitet og koordineringsarbejder med de involverede parter. Se udbuddet »
2021-01-05   Levering af fliser, betonvarer samt afløbsmateriale og brønde (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Levering af fliser, betonvarer samt afløbsmateriale og brønde. Se udbuddet »
2021-01-04   Udbud vedr. levering af fjernvarmerør til AffaldVarme Aarhus (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet vedrører levering af fjernvarmerør til AffaldVarme Aarhus for perioden 1. juni 2021 – 31. maj 2023. Aftalerne kan forlænges med op til 60 mdr. i alt 8 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Isoplus Fjernvarmeteknik A/S Logstor A/S
2020-12-23   Levering af 2 lastbiler til Aarhus Kommune, entreprenørenheden (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af 2 lastbiler, fordelt på 2 delaftaler, til entreprenørenheden i Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Volvo Danmark A/S
2020-12-02   Levering af udførelse af skiltearbejder og kørebaneafmærkning mv (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet vedrører driftsopgaver på skiltearbejder samt kørebaneafmærkning mv. Driftsopgaven gennemføres for hele Aarhus Kommunes vejnet, pladser, torve og stier, ekskl. nymarkering på veje omfattet af kommunens funktionskontrakt. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eurostar Danmark A/S Saferoad Daluiso A/S
2020-10-12   Levering af udførelse af skiltearbejder og kørebaneafmærkning mv (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet vedrører driftsopgaver på skiltearbejder samt kørebaneafmærkning mv. Driftsopgaven gennemføres for hele Aarhus Kommunes vejnet, pladser, torve og stier, ekskl. nymarkering på veje omfattet af kommunens funktionskontrakt. Se udbuddet »
2020-10-12   Udbud af energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Den udbudte opgave omfatter energirenovering af vejbelysning i Aarhus Kommune, hvor der ønskes udskiftet ca. 21 000 armaturer til LED. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bravida Danmark A/S
2020-09-22   Opbygning og levering af drejestiger (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Opbygning og levering af drejestiger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Copenhagen Global A/S
2020-09-03   Opbygning og levering af drejestiger (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Opbygning og levering af drejestiger. Se udbuddet »
2020-08-24   Levering af brandhaner til Østjyllands Brandvæsen I/S (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af brandhaner til Østjyllands Brandvæsen I/S. Østjyllands Brandvæsen I/S omfatter Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommune. Kravspecifikationen fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 8. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AVK International A/S
2020-08-17   Levering af byggeteknisk rådgivning (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Ejendomme udfører drifts- og vedligeholdelsesopgaver, genopretning, renovering og energirenovering på en række forskellige bygningstyper, som Aarhus Kommune råder over. Det er bl.a. skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, administrationsbygninger, lokalcentre, døgninstitutioner, fritidsbygninger, biblioteker, lagerbygninger, erhvervsbygninger, boliger, udlejningsbygninger o.lign. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI COWI A/S DEM - Dansk Energi Management A/S EKJ Rådgivende ingeniører Ekolab ApS H+ Arkitekter A/S LB Consult - Rådgivende Ingeniører A/S Niras A/S Norsonsult A/S Oluf Jørgensen A/S Orbicon A/S P+P Arkitekter A/S Rambøll Danmark A/S Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Sweco Danmark A/S
2020-08-17   Byggemodning af boligområde lokalplan 1020 i malling etape 2 (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Anlægsarbejdet vedr. byggemodning af boligområde lokalplan 1020 i malling etape 2. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dan Jord A/S
2020-06-15   Indlejede maskiner med fører i Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af indlejede maskiner med fører. Der er tale om følgende typer af maskiner: — Minigraver 2 000-3 000 kg (med komplet skovlsæt) — Gravemaskine 3 000-6 000 kg (med komplet skovlsæt) — Rendegraver knæk eller 4 hjulstræk (med komplet skovlsæt). Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Eentreprenørfirmaet Eberhard & Jørgensen A/S Entreprenørfirmaet Eberhard & Jørgensen A/S Entreprenørforretningen Aarhusvej 91 ApS Hornslet Entreprenørforretning v/Tommy... Jysk Plante og Anlægsteknik ApS
2020-05-28   Levering af maskinfejning, Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af maskinfejning af veje i Aarhus Kommune. Arbejdet omfatter renholdelse ved fejning af kantbegrænsede kørebaner inkl. heller, chikaner og enkelte tilhørende parkerings- og vendepladser. Det er primært fastlagte periodiske fejninger. Derudover forekommer der bestillingsopgaver med ukrudtsbekæmpelse ved montering af specialbør-ster på fejemaskine eller traktor samt bestillingsopgaver på fejning af mindre strækninger (med og uden kantbegrænsning), fx glasskår, spildt/udskyllet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dan Sweep A/S JD Entreprise ApS NCC Road Service A/S
2020-05-13   Indlejede maskiner med fører (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af indlejede maskiner med fører. Der er tale om følgende typer af maskiner: — Minigraver 2 000-3 000 kg (med komplet skovlsæt) — Gravemaskine 3 000-6 000 kg (med komplet skovlsæt) — Rendegraver knæk eller 4 hjulstræk (med komplet skovlsæt). Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler. Se udbuddet »
2020-05-01   Vintertjenester, Aarhus Kommune (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter udførelse af vintertjenesten på dele af Aarhus Kommunes kørebaner. Udbuddet omfatter snerydning og glatførebekæmpelse. Driftsopgaven gennemføres for de dele af Aarhus Kommunes vejnet, der er angivet i bilag 3, kravspecifikation samt bilag 4, udførelsesmetoder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alstrup Transport A/S Bechs Maskinstation v/ Jens Jørn Bech FMT A/S Jens Buhl og Sønner A/S Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S Vognmand Thomas V. Christiansen
2020-05-01   Levering af landskabsarkitektydelser til Aarhus Kommune, teknik og miljø (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af landskabsarkitektydelser, herunder byarkitekt til teknik og miljø, Aarhus Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitema Architect K/S LYTT Architecture A/S SLA A/S
2020-02-17   Levering af materiel til vintertjeneste (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Levering af materiel til vintertjeneste. For en nærmere beskrivelse af det udbudte materiel henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 10 Kravspecifikation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Epoke Group A/S Karstens Maskinservice
2020-01-31   Levering af geo- og miljøtekniske ydelser til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø (Aarhus Kommune, Teknik og Miljø)
Udbuddet omfatter levering af geo- og miljøtekniske ydelser til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. Levering af geo- og miljøtekniske ydelser i forbindelse med anlægsopgaver, byggemodningsopgaver og kommunale byggeopgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S