2023-07-12   Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj (Naturstyrelsen)
Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning og fodtøj til Miljøministeriet, herunder Departementet, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Se udbuddet »
2023-06-01   Kontrakt om flishugning af stakke (Naturstyrelsen)
Dette udbud vedrører flishugning af stakke langs vej opdelt i 3 delkontrakter. Delkontrakt 1: Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Delkontrakt 2: Bornholm. Delkontrakt 3: Jylland primært Himmerland, Thy og Vendsyssel. Stakkene kan være rundtræ, topender eller heltræ. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BR Flis Gravensten pm flis
2023-04-17   Udbud af rammeaftale vedr. levering af arbejdsbeklædning og fodtøj (Naturstyrelsen)
Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning og fodtøj til Miljøministeriet, herunder Departementet, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Se udbuddet »
2023-03-28   Udbud af lastbiltransport af flis (Naturstyrelsen)
Naturstyrelsen udbyder lastbiltransport af træflis fra skov til industri og depot. Der udbydes 4 særskilte delaftaler for nærmere angivne områder benævnt Nordjylland, Læsø, Østjylland og Bornholm. Der er fastlagt garanterede mindstemængder til transport i hver delaftale. Der udbydes desuden i mindre udstrækning accesoriske tjenesteydelser i form af opskubning og læsning med gummiged samt udleje og håndtering af jernkøreplader. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kristian Rytter Transport A/S Vognmand Roald Gustav Nielsen Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen A/S Vognmandsfirmaet Lennart Ipsen v/ Lisbeth Ipsen
2023-02-13   Indkøb af planter til Plant for Vildtet (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud omfatter en rammeaftale om levering af barrodsplanter af 39 arter af træer og buske under tilskudsordningen "Plant for vildtet". Tilbudsgiver skal forestå forsyningen af vildtplanter i sæsonerne 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 og 2028/2029. I perioden frem til første leverance i sæson 2025/2026 skal leverandøren sikre, at arterne bliver tilgængelige, så der kan leveres, men leverandøren vil i denne periode ikke modtage ordrer eller nogen form for honorar eller godtgørelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Johansens Planteskole ApS
2022-12-14   Rammeaftaler om fældning af heltræ til flis samt udkørsel og fældeudkørsel (Naturstyrelsen)
Dette udbud vedrører opgaverne ”fældebunkelægning, grovkvistning med processor, fældning med klip samt udkørsel og fældeudkørsel” til Naturstyrelsen i hele Danmark. Udbuddet omfatter seks rammeaftaler opdelt ud fra geografi og ud fra de ydelser, som rammeaftalerne skal dække: Rammeaftale 1 – Fældebunkelægning, Jylland og Fyn Rammeaftale 2 – Grovkvistning med processor, Jylland og Fyn Rammeaftale 3 – Fældning med klip, Jylland og Fyn Rammeaftale 4 – Udkørsel og fældeudkørsel, Jylland og Fyn Rammeaftale 5 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alstrup Skovservice ApS Brdr. Højrup A/S Entreprenør Steen Loftager Aps HedeDanmark A/S Laursen Group A/S Mellemhoven Maskinstation v/Kristian Rom MR Skovservice A/S PM Flis ApS St. Hjøllund Savværk ApS Vedskov-Træ Salg v/Peter Lauersen
2022-12-14   Udbud af rammeaftaler om lastbiltransport af rundtræ (Naturstyrelsen)
Naturstyrelsen udbyder 2 delaftaler som rammeaftaler med flere aktører om lastbiltransport af rundtræ, som fortrinsvist skal udføres på henholdsvis Sjælland, Jylland og Fyn samt Bornholm. Træet afhentes hovedsageligt i de danske statsskove og transporteres til fx industri, havn, jernbanevogn eller depot. Rundtræ er træstammer, som i de fleste tilfælde er afkortede. Modtager vil primært være i Danmark og primært inden for delaftalens geografiske område, men der kan undtagelsesvist være tale om transport … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BHS Logistics A/S HedeDanmark A/S Jan Hansen Transport ApS Vognmand Lennart Ipsen v/ Lisbeth Ager Ipsen Wieland Vognmandsforretning ApS
2022-12-08   Udbud af rammeaftale om totalrådgivning til kloakering i kolonihaveområder (Naturstyrelsen)
Naturstyrelsen ejer en række kolonihaveområder i Danmark. En del af områderne er endnu ikke kloakerede. I de kommende år forventer Naturstyrelsen at de respektive kommuner pålægger Naturstyrelsen at etablere kloakering for mere end 1400 havelodder fordelt på formentlig 10 områder i Jylland og formentlig 2 områder på Sjælland. For at være parat til at kunne imødekomme kravene om at etablere kloakering i Naturstyrelsens kolonihaveområder, udbyder Naturstyrelsen en rammeaftale om totalrådgivning for en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AI a/s EnviDan A/S WSP Danmark A/S
2022-11-18   Markdrift på Naturstyrelsen Hovedstadens landbrugsarealer (Naturstyrelsen)
Landbrugsdriften har til hovedformål at producere havrehelsædsensilage og græs/lucerne/kløver wrap til brug for vinterfodring af hjortene i Dyrehaven. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arresøgård Maskinstation I/S
2022-11-07   Udbud af trykning, opbevaring og distribution mv. af turfoldere til Naturstyrelsen (Naturstyrelsen)
Udbuddet vedrører trykning, opbevaring og distribution mv. af Naturstyrelsens turfoldere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stibo Complete A/S
2022-06-20   Udbud vedr. flisfældning i Midt- og Østjylland (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører maskinel flisfældning af yngre nåle- og løvtræ. - Opgaverne består af maskinelt fældet og rankelagt træ ved enten savning eller klip. Desuden består udbuddet af opgaver, hvor træer maskinelt fældes og grovkvistes, og efterfølgende udkøres til bilfast vej samt opgaver til fældeudkørsel. - Delaftale 1: Midt- og Vestjylland I Delaftale 2: Midt- og Vestjylland II Delaftale 3: Østjylland og Fyn - Der kan bydes på én eller flere delaftaler. Det skal dog understreges, at såfremt en … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brdr. Højrup
2022-05-19   Rammeaftaler om maskinskovning og udkørsel (Naturstyrelsen)
Dette udbud vedrører opgaven ”maskinskovning og udkørsel” til Naturstyrelsen i hele Danmark. Udbuddet omfatter seks geografisk opdelte rammeaftaler, hvor Naturstyrelsen har mulighed for at købe maskinskovning og udkørsel hver for sig og de to ydelser samlet: Rammeaftale 1 – Maskinskovning, Jylland og Fyn Rammeaftale 2 – Udkørsel, Jylland og Fyn Rammeaftale 3 – Maskinskovning og udkørsel, Jylland og Fyn Rammeaftale 4 – Maskinskovning, Sjælland og Øerne Rammeaftale 5 – Udkørsel, Sjælland og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alstrup Skovservice ApS Brdr. Højrup A/S Fugato A/S HT Skovservice Jysk Maskinskovning A/S Ole Poulsen PM Flis ApS Skovrødderne ApS Svanninge Skovservice A/S Vedskov Træsalg og Skovservice Veflinge Skovservice ApS
2022-05-12   Udbud vedr. leje af skovmaskiner (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører en rammeaftale om leje af skovning- og udkørselsmaskiner med tilhørende service- og reparationsaftaler til Naturstyrelsen Driftscentret (benævnt "ordregiver"). - Der er tale om en 4-årig rammeaftale med én leverandør. Lejeaftalerne under rammeaftalen skal være indgået i rammeaftalens løbetid, men kan dog have en varighed, der strækker sig ud over rammeaftalens løbetid. - I kontraktperioden er det ordregivers hensigt løbende at skifte egne maskiner ud med lejede maskiner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skovteknik DK
2022-05-04   Rammeaftaler om maskinskovning og udkørsel (Naturstyrelsen)
Dette udbud vedrører opgaven ”maskinskovning og udkørsel” til Naturstyrelsen i hele Danmark. Udbuddet omfatter seks geografisk opdelte rammeaftaler, hvor Naturstyrelsen har mulighed for at købe maskinskovning og udkørsel hver for sig og de to ydelser samlet: Rammeaftale 1 – Maskinskovning, Jylland og Fyn Rammeaftale 2 – Udkørsel, Jylland og Fyn Rammeaftale 3 – Maskinskovning og udkørsel, Jylland og Fyn Rammeaftale 4 – Maskinskovning, Sjælland og Øerne Rammeaftale 5 – Udkørsel, Sjælland og … Se udbuddet »
2022-05-04   Udbud for leje af skovmaskiner (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører en rammeaftale om leje af skovning- og udkørselsmaskiner med tilhørende service- og reparationsaftaler til Naturstyrelsen Driftscentret. - Der er tale om en 4-årig rammeaftale med én leverandør. Lejeaftalerne under rammeaftalen skal være indgået i rammeaftalens løbetid, men kan dog have en varighed, der strækker sig ud over rammeaftalens løbetid. - I kontraktperioden er det Naturstyrelsen Driftscentrets hensigt løbende at skifte egne maskiner ud med lejede maskiner. Se udbuddet »
2022-03-11   Rammeaftale for rådgivning om klima-lavbundsprojekter (Naturstyrelsen)
Udbuddet vedrører en rammeaftale med 4 rådgivere, til levering af teknisk rådgivning og bistand om klima-lavbundsprojekter. Tildeling af kontrakter sker ved direkte tildeling samt genåbning af konkurrencen. Naturstyrelsen skal som led i regeringens mål om 70 % reduktion af klimagasser frem mod 2030 gennemføre klima-lavbundsprojekter, jf. BKG nr. 211 af 08.02.2022 med henblik på at reducere landbrugets drivhusgasudledning mest muligt. Indsatsen kan udføres på en måde, hvorved der er synergi med miljø- og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: COWI A/S EnviDan A/S Rambøll Danmark A/S WSP Danmark A/S
2022-01-26   Boring af plantehuller (Naturstyrelsen)
Opgaven omfatter boring af plantehuller i Jylland. Udbuddet gennemføres med henblik på indgåelse af en rammeaftale med to delaftaler, hvor der vælges en primær- og en sekundær entreprenør for hver af de to delaftaler. Delaftale 1 omfatter hulboring i hele Jylland, dog undtaget Nordjylland (Himmerland, Thy og Vendsyssel). Delaftale 2 omfatter hulboring i Nordjylland (Himmerland, Thy og Vendsyssel). Den nærmere afgrænsning for områderne kan ses her: https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/. Opgavens … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Laursen Group A/S Sinding skov og naturpleje.dk
2021-09-06   Drift, vedligeholdelse og monitering af to afværgeboringer på den tidligere Flyvestation Værløse (Naturstyrelsen)
Dette udbud vedrører drift, vedligeholdelse og monitering af to afværgeanlæg for grundvandsforurening på den tidligere Flyvestation Værløse. - I hovedtræk består arbejdsopgaverne af følgende: - Drift, service og vedligehold af to afværgeanlæg - Monitering med vandprøvetagning og synkronpejlerunde - Rapportering af drift og monitering samt afholdelse af møder Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S
2021-09-01   Levering af Pavillonbygning til Naturstyrelsen (Naturstyrelsen)
Naturstyrelsen har et behov for en midlertidig kontorbygning (pavilloner) i umiddelbar tilknytning til Naturstyrelsens nuværende lokaler på en specifik del af Naturstyrelsens grund på matrikel nr. 14a Gøddinggård, Nørup. Grundarealet skal klargøres og pavillonerne skal funderes, leveres, monteres og bestykkes i henhold til beskrevne leverancer. IT og tekniske installationer er også indeholdt i leverancen. Opgavens omfang specificeres nærmere af det øvrige materiale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dalsgaard Byg A/S
2021-06-09   Naturgenopretningsprojekt Søborg Sø – rådgivning og bistand vedrørende detailprojektering, udbud af anlægsentreprise... (Naturstyrelsen)
Naturstyrelsen Nordsjælland udbyder for naturgenopretningsprojektet Søborg Sø totalrådgivning vedrørende detailprojektering, udbud af anlægsentreprise samt byggepladsledelse og fagtilsyn. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: WSP Danmark A/S
2021-05-06   Registrering af biodiversitet i urørt skov på Naturstyrelsens udpegede arealer (Naturstyrelsen)
Projektets formål er at udarbejde en baseline for biodiversiteten i nogle af de skove, der gennem Naturpakken 2016 udlægges som urørt skov på Naturstyrelsens arealer. Biodiversiteten skal opgøres i 900 prøvefelter gennem registrering af skovstrukturen, mængden af dødt ved, hydrologien samt undersøgelse af jordbunden. Herunder kortlægges især karplanter, epifytiske mosser og laver, vedboende svampe, torbister, smældere, træbukke, dagsommerfugle, svirrefluer, bier, ynglefugle og flagermus i en delmængde af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HabitatVision A/S
2021-05-06   Rammeaftaler om lastbiltransport af rundtræ (Naturstyrelsen)
Naturstyrelsen udbyder 3 delaftaler som rammeaftaler med flere aktører om lastbiltransport af rundtræ som fortrinsvist skal udføres på henholdsvis Sjælland, Jylland og Fyn samt Bornholm. Træet afhentes hovedsageligt i de danske statsskove og transporteres til fx industri, havn, jernbanevogn eller depot. Rundtræ er træstammer, som i de fleste tilfælde er afkortede. Modtager vil primært være i Danmark og primært inden for delaftalens geografiske område, men der kan undtagelsesvist være tale om transport i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BHS Logistics A/S HedeDanmark A/S Vognmand Lennart Ipsen v/ Lisbeth Ager Ipsen Wieland Vognmandsforretning ApS
2021-04-14   Motormanuelle opgaver og andet forefaldende skovarbejde (Naturstyrelsen)
Kontrakten vedrører motormanuelle opgaver fordelt på flere formål, håndtering af bæverrydninger samt andre forekommende opgaver. Opgaverne vil ligge inden for områderne bevoksningsudrensning, kulturpleje, flisfældning, hedepleje og andet, fx vedligehold af friluftsfaciliteter, affaldsindsamling og lignende. Opgaverne udføres på Naturstyrelsen Vestjyllands arealer. Se udbuddet »
2021-04-09   Registrering af biodiversitet i urørt skov på Naturstyrelsens udpegede arealer (Naturstyrelsen)
Projektets formål er at udarbejde en baseline for biodiversiteten i nogle af de skove, der gennem Naturpakken 2016 udlægges som urørt skov på Naturstyrelsens arealer. Biodiversiteten skal opgøres i 900 prøvefelter gennem registrering af skovstrukturen, mængden af dødt ved, hydrologien samt undersøgelse af jordbunden. Herunder kortlægges især karplanter, epifytiske mosser og laver, vedboende svampe, torbister, smældere, træbukke, dagsommerfugle, svirrefluer, bier, ynglefugle og flagermus i en delmængde af … Se udbuddet »
2021-03-30   Udbud af totalrådgivning i forbindelse med kloakering af kolonihaver (Naturstyrelsen)
Naturstyrelsen skal forestå kloakering af kolonihaver i Rødovre samt håndtering af overfladevand på kolonihavernes fællesområder. Området består af følgende 3 matrikler, matrikel nr. 1z, Islev By, Islev, Rødovre, matrikel nr. 1a, Islev By, Islev, Rødovre og matrikel nr. 1ak, Islev By, Islev, Rødovre, omfattende i alt 543 havelodder og fælles arealer (herefter betegnet området). Udbuddet vedrører totalrådgivning (ingeniørydelser) vedrørende bl.a. projektering, forundersøgelse, udbud, byggeledelse og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EnviDan A/S
2021-01-27   Udbud af maskinskovning og udkørsel i Bornholm 2021-2023 (Naturstyrelsen)
Udbuddet omfatter maskinskovning og udkørsel af effekter, i nål- og løvtræsbevoksninger. Opgaven består hovedsagligt af tynding i nåletræ. Der forventes en meget begrænset mængde opgaver med afdrift og skovning af løvtræ. Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen og løber til den 31. marts 2023, hvor den ophører uden yderligere varsel. Arbejdet vil foregå i følgende geografiske område: Bornholm. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Der skal årligt … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EGC Galopin eurovia al galopin cgi HT Skovservice ApS
2020-12-10   Bestandsgående flishugning og udtransport af flis i Jylland - primært Vadehavet, Blåvandshuk, Trekantsområdet og... (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører bestandsgående flishugning og udtransport af flis. Arbejdet vil foregå i Jylland - primært Vadehavet, Blåvandshuk, Trekantsområdet og Sønderjylland. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Opgaven vil primært bestå af traditionel bestandsgående frontmadet flishugning i hugstspor, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på depotplads ved bilfast vej. Der vil være tale om flishugning af hele træer, trædele eller … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vemb Skovservice ApS
2020-09-14   Trykning, opbevaring og distribution mv. af Naturstyrelsens turfoldere (Naturstyrelsen)
Udbuddet omfatter trykning, opbevaring og distribution mv. af Naturstyrelsens turfoldere. Leverandøren modtager en grafisk fil og en fil klargjort til tryk fra Naturstyrelsen. Begge filer indgår i en samling af styrelsens aktuelle materialer hos leverandøren. Leverandøren skal modtage brugernes bestillinger via leverandørens onlineportal. Brugerne er Naturstyrelsens enheder, turistbureauer, seværdigheder, overnatningssteder og lignende professionelle. Formålet med aftalen er en effektiv, hensigtsmæssig … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bording Group A/S
2020-07-10   Køb og servicering af en brugt udkørselsmaskine (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører køb og servicering af en brugt udkørselsmaskine til Naturstyrelsen. Der vil med den vindende tilbudsgiver i tillæg til hovedkontrakten blive indgået en serviceaftale og en reparationsaftale. Serviceaftale og reparationsaftale vil gælde i 5 000 driftstimer. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse, herunder de tekniske mindstekrav. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skovteknik.dk
2020-05-29   Udbud af fældebunkelægning Jylland 2020-2023 - 2 delaftaler (Naturstyrelsen)
Opgaven omfatter maskinel fældning ved fældebunkelægning af yngre nåle- og løvtræ. Fældning foretages som heltræ i traditionelle tyndinger/hovedskovninger. Opgaverne kan både bestå af fældning til rankelægning i spor og fældning med henblik på efterfølgende udtransport til bilfast vej. Udtransport er ikke en del af denne opgave. Delaftale I: Primært Thy og Vendsyssel Der skal årligt fældebunkelægges 12 000 KFM med en variation på +/- 20 %. Naturstyrelsen er forpligtet til at tilbyde en mængde svarende … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vedskov Træsalg og Skovservice
2020-05-15   Maskinskovning på Sjælland 2020 (Naturstyrelsen)
Udbuddet omfatter hovedsagelig maskinskovning i nål- og løvtræsbevoksninger, primært unge tyndingsbevoksninger på Sjælland, Lolland og Falster. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mikado Skog AB
2020-04-17   Flishugning af stakke (Naturstyrelsen)
Der udbydes 3 delaftaler om flishugning af stakke langs vej for Naturstyrelsen. Stakkene kan være rundtræ, topender eller heltræ. - Delaftale I: Jylland – primært Thy, Vendsyssel og Himmerland - Delaftale II: Jylland – primært Øst-, Midt- og Vestjylland - Delaftale III: Jylland og Fyn – primært Syd- og Sønderjylland. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brdr. Højrup A/S Jysk Træflis Skovbygaard A/S
2020-04-03   Køb og servicering af udkørselsmaskiner til Naturstyrelsen (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører køb og servicering af 2 fabriksnye og en brugt udkørselsmaskine til Naturstyrelsen. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: 1) Delaftale 1: 2 fabriksnye udkørselsmaskiner 2) Delaftale 2: 1 brugt udkørselsmaskine. Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HELMS TMT-Centret A/S
2020-03-23   Bestandsgående flishugning i Jylland - primært Thy og Vendsyssel (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører bestandsgående frontmadet flishugning, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på depotplads ved bilfast vej i forbindelse med naturpleje. Arbejdet vil foregå i Jylland - primært Thy og Vendsyssel. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HM Flis
2020-03-09   Indkøb af granitsten til kystbeskyttelse (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører en rammeaftale om levering af granitsten til kystbeskyttelse langs den jyske vestkyst. Stenene skal leveres til lager på havne i Thyborøn, Hvide Sande og Hanstholm. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NCC Industry A/S
2019-12-02   Indkøb af granitsten til kystbestyttelse (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører en rammeaftale om levering af granitsten til kystbeskyttelse langs den jyske vestkyst. Stenene skal leveres til lager på havne i Thyborøn, Hvide Sande og Hanstholm. Se udbuddet »
2019-11-07   Køb og servicering af udkørselsmaskiner til Naturstyrelsen (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører køb og servicering af 2 fabriksnye og en brugt udkørselsmaskine til Naturstyrelsen. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: - Delaftale 1: 2 fabriksnye udkørselsmaskiner, - Delaftale 2: 1 brugt udkørselsmaskine. Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler. Se udbuddet »
2019-10-11   Udbud af totalrådgivning i forbindelse med kloakering af kolonihaver (Naturstyrelsen)
Naturstyrelsen skal forestå kloakering af kolonihaver i Rødovre samt håndtering af overfladevand på kolonihavernes fællesområder. Området består af følgende 3 matrikler, matrikel nr. 1z, Islev By, Islev, Rødovre, matrikel nr. 1a, Islev By, Islev, Rødovre og matrikel nr. 1ak, Islev By, Islev, Rødovre, omfattende i alt 543 havelodder og fællesarealer (herefter betegnet området). Udbuddet vedrører totalrådgivning (ingeniørydelser) vedrørende bl.a. projektering, forundersøgelse, udbud, byggeledelse og … Se udbuddet »
2019-10-02   Maskinskovning og udkørsel i Midtjylland (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud omfatter maskinskovning og udkørsel af effekter i nål- og løvtræsbevoksninger. Arbejdet vil foregå i Midtjylland – primært skovene omkring Søhøjlandet. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Der skal årligt maskinskoves og udkøres 15 000 KFM, med en variation på +/- 20%. Tjenesteydelsen består af: - almindelig maskinskovning, - udkørsel af træeffekter og flistoppe til bilfast vej, - maskinskovning på vanskeligt terræn, - udkørsel på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Jysk Maskinskovning A/S
2019-09-30   Maskinskovning på Sjælland (Naturstyrelsen)
Udbuddet omfatter hovedsagelig maskinskovning i nål- og løvtræsbevoksninger, primært unge tyndingsbevoksninger på Sjælland, Lolland og Falster. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ole Poulsen
2019-07-17   Udkørsel af træ - primært håndskovet - på Sjælland, Lolland og Falster (Naturstyrelsen)
Udbuddet omfatter udkørsel af effekter, i nål- og løvtræsbevoksninger, primært håndskovet træ. Arbejdet vil foregå i følgende geografiske område: Sjælland, Lolland og Falster. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Der skal årligt udkøres 8 000 KFM med en variation på +/- 20 %. Opgaven består i: — Udkørsel af håndskovede træeffekter og flistoppe til bilfast vej, — Udkørsel af maskinskovede træeffekter og flistoppe til bilfast vej. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vedskov Træsalg og Skovservice
2019-07-16   Maskinskovning og udkørsel, stort træ – primært løvtræ – på Sjælland, Lolland og Falster (Naturstyrelsen)
Opgaven omfatter skovning og udkørsel af effekter, i nål- og løvtræsbevoksninger, stort træ – primært løvtræ på Sjælland, Lolland og Falster. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Der skal årligt maskinskoves og udkøres 20 000 KFM med en variation på +/- 20 %. Opgaven består af almindelig maskinskovning i LØV og NÅL, maskinskovning af stort LØV, manuel / maskinel skovning af stort LØV, udkørsel af træeffekter og flistoppe til bilfast vej, manuel neddeling … Se udbuddet »
2019-07-12   Maskinskovning og udkørsel i Thy og Sønderjylland (Naturstyrelsen)
Udbuddet omfatter skovning og udkørsel i Jylland, primært Thy og Sønderjylland. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Der skal årligt maskinskoves 20 000 KFM rundtræ og udkøres 25 000 KFM med en variation på +/- 20%. Opgaven består af maskinskovning i nål og løv, udkørsel af rundtræeffekter nål samt udkørsel af flistoppe nål til bilfast vej. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vedskov Træsalg og Skovservice Vedskov Træsalg og Skovservice v/ Peter...
2019-07-10   Indkøb af skovplanter (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud omfatter én rammeaftale om levering af planteskoleplanter til forstligt brug. Planterne skal leveres til Naturstyrelsens lokale enheder i Danmark. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Johansens Planteskole ApS
2019-05-10   Udbud af Natur-, kultur- og bevoksningspleje samt skovvedligehold og publikumsopgaver i Naturstyrelsen Thy (Naturstyrelsen)
Udbuddet består af en bred vifte af opgaver i skovdriften i Naturstyrelsen Thy´s østlige plantager, herunder udrensning af uønsket opvækst, udrensning i hovedtræarten, uønsket opvækst i ældre kulturer, udrensning af løvtrælommer, samt naturpleje af lysåben natur og fortidsminder. Dertil kommer ad hoc opgaver. Se udbuddet »
2019-05-02   Udbud af driftsopgaver - Naturstyrelsen Sønderjylland (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud vedrører driftsopgaver indenfor manuel skovning af stort løvtræ, manuel plantning af skovkulturer samt pleje i ny anlagte skovkulturer og yngre bevoksninger. Herudover vil eftersyn og reparation af kulturhegn kunne komme på tale i mindre grad. Skovning andrager ca. 1 600 m årligt. Plantning andrager ca. 10 000 planter årligt på kulturforberedte arealer. Herudover er der plejeopgaver i vores skovkulturer og yngre bevoksninger i et omfang af ca. 230 timer årligt. Til sammen udgør opgaverne … Se udbuddet »
2019-05-02   Opmålingssystem til stakeffekter af rundtræ og flistoppe (Naturstyrelsen)
Efter skovning og flishugning af løv og nåletræ i statens skove skal stakeffekter af rundtræ og flistoppe opmåles og rumfanget beregnes. Opmålingen skal danne grundlag for Ordregivers handelsafregning med savværker og detailkunder mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dralle A/S
2019-04-26   EU-udbud af kultur- og bevoksningspleje (Naturstyrelsen)
Udbuddet omfatter kultur- og bevoksningspleje i Naturstyrelsens enhed Trekantsområdets nåletræsplantager, og består væsentligst af Udrensning af uønsket opvækst, Udrensning af hovedtræarten samt uønsket opvækst - ældre kulturer, Udrensning af løvtrælommer og Nedtagning af kulturhegn. Se udbuddet »
2019-04-12   Udbud af biomassehøst 2019 (Naturstyrelsen)
Nærværende udbud omfatter udførelse af høst af biomasse på i alt ca. 225 ha fordelt på arealer i Nørreådalen, Skalsådalen og ved Lindenborg Å. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Curru-Tek ApS
2019-03-19   Landevejstransport af flis (Naturstyrelsen)
Der udbydes 5 delaftaler om landevejstransport af flis fra bilfast vej i Naturstyrelsens skov- og naturområder til danske fjernvarmeværker samt til og fra flisdepoter. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DK-Miljø A/S Ejler Chr. Knudsen A/S Jan Hansen Transport ApS Kristian Rytter A/S SB Transport Nørresundby ApS