2023-09-20   Udbud af vask og leje af beklædning til medarbejdere i plejesektoren (Hjørring Kommune)
Disse udbudsbetingelser gælder for Hjørring Kommunes udbud vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning til medarbejdere på Sundheds- Ældreområdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Textilia Group A/S
2023-05-22   Udbud på indsamling af mad- og restaffald til Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet omfatter entreprise med indsamling og transport af mad- og restaffald samt mad- og restaffaldslignende affald fra parcelhuse, rækkehuse, etageboliger, landbrugsejendomme, kommunale institutioner og fra erhvervsvirksomheder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2023-04-21   Udbud af nødkaldsapparater til borgere i eget hjem - tilbudsfrist 22. maj 2023 (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommunes udbud vedrørende levering af ét samlet indkøb på 1200 nødkaldsapparater (startsæt) til borgere i eget hjem og herefter engangsindkøb af nødkaldsapparater i løbet af den resterende del af kontraktperioden. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CEKURA A/S
2023-03-31   Frokostordning til daginstitutioner i Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommune udbyder produktion og levering af frokostmåltid som en samlet ydelse til børn i Kommunens daginstitutioner i form af kolde og lune retter samt madpakker til udflugter mv. Tryk her https://permalink.mercell.com/200001513.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fru Hansens Kælder
2023-03-28   Udbud af nødkaldsapparater til borgere i eget hjem (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommunes udbud vedrørende levering af ét samlet indkøb på 1200 nødkaldsapparater (startsæt) til borgere i eget hjem og herefter engangsindkøb af nødkaldsapparater i løbet af den resterende del af kontraktperioden. Se udbuddet »
2023-01-04   Tandproteser til borgere (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommune ønsker at indgå en ny prisaftale på tandproteser til borgere, der efter lovgivningen er bevilliget et udvidet helbredstillæg. Tryk her https://permalink.mercell.com/193792245.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Klinisk Tandtekniker Mads Laursen
2022-12-13   Tømning af vejbrønde i Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale om tømning af vejbrønde i Hjørring Kommune. Rammeaftalens anslåede værdi (hele aftaleperioden) er i Udbudsbekendtgørelsen pkt. II. 1.5 anslået til DKK 3.200.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 4 år. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S
2022-11-14   Udbud af komplet loftliftesystemer (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører levering og montering af komplet loftliftesystem til den enkelte borger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Etac A/S
2022-10-20   Lægekonsulentydelser til Hjørring Kommune - nyt udbud pr. 20. oktober 2022 (Hjørring Kommune)
I forbindelse med sagsbehandling i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats, er der i en række sager behov for lægefaglig rådgivning i form af lægekonsulentydelser. Overordnet ønsker Hjørring Kommune at indgå aftale med en leverandør som kan levere følgende ydelser: - Skriftlig lægefaglig rådgivning - Digital lægefaglig rådgivning via Microsoft Teams - Telefonisk lægefaglig rådgivning Opgaven udbydes i henhold til udbudslovens afsnit 3 om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Institut for Mental Sundhed ApS
2022-09-06   Lægekonsulentydelser til Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
I forbindelse med sagsbehandling i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats, er der i en række sager behov for lægefaglig rådgivning i form af lægekonsulentydelser. Overordnet ønsker Hjørring Kommune at indgå aftale med en leverandør som kan levere følgende ydelser: - Skriftlig lægefaglig rådgivning - Digital lægefaglig rådgivning via Microsoft Teams - Telefonisk lægefaglig rådgivning Opgaven udbydes i henhold til udbudslovens afsnit 3 om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser … Se udbuddet »
2022-08-02   Vintertjeneste til Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet omfatter vintertjeneste i Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune omfattende glatførebekæmpelse og snerydning af udvalgte ruter/entrepriser. Udbuddet omfatter de af Kravspecifikationen og Appendix A + B angivne ruter/entrepriser. Den resterende vintertjeneste udføres af Ordregiver. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle ruter/entrepriser i henhv. Delaftale 1 og Delaftale 2. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Anker Christensens Eftf. ApS Sejlstrup Entreprenørforretning A/S Tornby Mørtelværk Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S Viggo Jensen Vognmandsforretning ApS
2022-02-23   Udbud af rengøring til Hjørring Kommunes Rådhus, Jobcenter og Amtmandsboligen (Hjørring Kommune)
Udbuddet omfatter rengøring af Hjørring Kommunes Rådhus, Jobcenter og Amtmandsboligen i henhold til de vedlagte bilag, jf. nærværende udbudsmateriale inklusive alle bilag. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coor Service Management A/S
2022-01-17   Fødevarer til Køkkenområdet Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af 341 fødevarer til produktion af mad ved Køkkenområdet i Hjørring Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Cater A/S
2022-01-17   Fersk kød til Køkkenområdet Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af 21 varelinjer heraf fersk kød, benævnt fødevarer i dette udbud, til produktion af mad ved Køkkenområdet i Hjørring Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Randers Kød Engros ApS
2021-11-30   Drift og vedligeholdelse af vejbelysning i Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører drift og vedligehold af vejbelysning. Vejbelysningsanlægget består af cirka 15.000 lyspunkter. Inden for de sidste 8 år er cirka 10.000 kviksølvs- og lysrørsarmaturer udskiftet til LED-armaturer. De eksisterende traditionelle armaturer planlægges renoveret over de kommende 5 år, med ca. 500-1000 stk. om året, under forudsætning af den budgetmæssige bevilling. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling jf. Udbudslovens § 61 i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort i … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Verdo Teknik A/S
2021-09-13   Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - Genudbud (Hjørring Kommune)
Den udbudte opgave omfatter kommunens forpligtelse til at tilbyde danskuddannelse i henhold til bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., herunder varetagelse af administrative opgaver i forbindelse hermed. Tryk her https://permalink.mercell.com/163451140.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A2B A/S
2021-09-10   Fødevarer til Køkkenområdet i Hjørring Kommune - Publicereret 10.sep 2021 (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af fødevarer til produktion af mad ved Køkkenområdet i Hjørring Kommune. Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler fordelt på 362 fødevarer: Delaftale 1: Frosne bær, grøntsager, pandekager, æbleskiver, fisk, kød- og melboller, pølser, fjerkræ og brød Delaftale 2: Kolonial, henkogt frugt og survarer Delaftale 3: Mælkeprodukter, æg, ost, smør, margarine, gær, saft, juice, marmelade, grød og friskt brød Delaftale 4: Pålæg, fiskepålæg, røget fisk, marinerede sild og salater. Delaftale 5: … Se udbuddet »
2021-08-16   Fødevarer til Køkkenområdet i Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af fødevarer til produktion af mad ved Køkkenområdet i Hjørring Kommune. Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler fordelt på 362 fødevarer: Delaftale 1: Frosne bær, grøntsager, pandekager, æbleskiver, fisk, kød- og melboller, pølser, fjerkræ og brød Delaftale 2: Kolonial, henkogt frugt og survarer Delaftale 3: Mælkeprodukter, æg, ost, smør, margarine, gær, saft, juice, marmelade, grød og friskt brød Delaftale 4: Pålæg, fiskepålæg, røget fisk, marinerede sild og salater. Delaftale 5: … Se udbuddet »
2021-06-04   Udbud - poser til madaffald (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommunes udbud vedrørende rammeaftale på poser til madaffald. Der er et ønske om at fremme mere cirkulær og bæredygtig tilgang til brugen af plast og derfor skal poserne i højere grad være fremstillet af plastaffald end jomfruelig plast eller andre materialer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NPA PLAST AB
2021-05-12   Kompressionsstrømper Fællesindkøb Nord (FIN) maj/juni 2021 (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsstrømper til borgere i de respektive kommuner oplistet nedenunder. Efter endt udbudsforretning, vil den vindende leverandørs priser danner bevillingsgrundlaget for indkøb af kompressionsstrømper til borgere i henholdsvis Hjørring kommune, Jammerbugt Kommune, Frederikshavns Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Morsø Kommune, jf. servicelovens § 112, stk. 3. Indkøb af kompressionsstrømper foretages på bagrund af bevillinger til borgere og der skal … Se udbuddet »
2020-12-29   Ny - kompressionsstrømper til Fællesindkøb Nord 2021 - 2023 (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsstrømper til borgere i de respektive kommuner oplistet nedenunder. Efter endt udbudsforretning, vil den vindende leverandørs priser danner bevillingsgrundlaget for indkøb af kompressionsstrømper til borgere i henholdsvis Hjørring kommune, Jammerbugt Kommune, Frederikshavns Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Morsø Kommune, jf. servicelovens § 112, stk. 3. Indkøb af kompressionsstrømper foretages på bagrund af bevillinger til borgere og der skal … Se udbuddet »
2020-12-07   Kompressionsstrømper til Fællesindkøb Nord 2021 - 2023 (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsstrømper til borgere i de respektive kommuner oplistet nedenunder. Efter endt udbudsforretning, vil den vindende leverandørs priser danner bevillingsgrundlaget for indkøb af kompressionsstrømper til borgere i henholdsvis Hjørring kommune, Jammerbugt Kommune, Frederikshavns Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Morsø Kommune, jf. servicelovens § 112, stk. 3. Indkøb af kompressionsstrømper foretages på bagrund af bevillinger til borgere og der skal … Se udbuddet »
2020-09-22   Fællesindkøb Nord udbyder kompressionsstrømper (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsstrømper til borgere i de respektive kommuner oplistet nedenunder. Efter endt udbudsforretning, vil den vindende leverandørs priser danner bevillingsgrundlaget for indkøb af kompressionsstrømper til borgere i henholdsvis Hjørring kommune, Jammerbugt Kommune, Frederikshavns Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Morsø Kommune, jf. servicelovens § 112, stk. 3. Se udbuddet »
2020-09-02   EU udbud på inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer til følgende kommuner: — Hjørring Kommune — Frederikshavn Kommune — Jammerbugt Kommune — Thisted Kommune — Vesthimmerlands Kommune — Morsø Kommune. Udbuddet er opdelt i delaftaler. — Delaftale 1: Levering af inde- og udelegetøj — Delaftale 2: Levering af institutionskøretøjer. Ordregiver ønsker at indgå aftale med 3 leverandører på hver delaftale. Ordregiver forbeholder sig ret til at indgå aftale med færre leverandører, hvis der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AV Form A/S BOS A/S Lekolar SIS A/S Nikostine ApS
2020-08-27   Udbud af frit valgsydelser (§ 83 m.fl) i Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører levering af visiterede hjemmeplejeydelser m.v. til borgere i Hjørring Kommune. Hjørring Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør, der må tåle konkurrence fra den kommunale leverandørvirksomhed. Der kan således ikke indrømmes nogen former for omsætningsgaranti. Udbuddet gennemføres i henhold til reglerne i udbudslovens (lov nr. 1564 af 15.12.2015) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og gennemføres således i henhold hertil, jfr. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Blæksprutten, Aalborg ApS
2020-05-26   Kompressionsstrømper Fællesindkøb Nord (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsstrømper til borgere i de respektive kommuner oplistet nedenunder. Efter endt udbudsforretning, vil den vindende leverandørs priser danner bevillingsgrundlaget for indkøb af kompressionsstrømper til borgere i henholdsvis Hjørring kommune, Jammerbugt Kommune, Frederikshavns Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Morsø Kommune, jf. servicelovens § 112, stk. 3. Se udbuddet »
2020-03-19   Kompressionsstrømper (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af kompressionsstrømper til borgere i de respektive kommuner oplistet nedenunder. Efter endt udbudsforretning, vil den vindende leverandørs priser danner bevillingsgrundlaget for indkøb af kompressionsstrømper til borgere i henholdsvis Hjørring kommune, Frederikshavns Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Morsø Kommune, jf. servicelovens § 112, stk. 3. Se udbuddet »
2020-01-27   Nyt Vendelbocenter i Sindal (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommune, Sundheds - Ældre- og Handicapudvalget indbyder hermed virksomheder, som kan forestå totalrådgivning til at ansøge om prækvalifikation og derefter, ved at afgive tilbud på totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nyt vendelbocenter, som omfatter 96 nye ældreboliger, centerbygning samt fælles- og servicearealer "Ved banen" i Sindal. Udbuddet gennemføres efter udbudsloven, lov nr. 1564 af 15.12.2015 - afsnit II, som en projektkonkurrence iht. § 84-92. Der gennemføres hermed en … Se udbuddet »
2020-01-07   Udbud - Leje og vask af måtter (Hjørring Kommune)
Fællesindkøb Nord's udbud vedrørende rammeaftale på leje og vask af måtter. Udbuddet omfatter vejledning, leje, vask, levering, afhentning af måtter, herunder udlægning/skift af måtter på ordregivers nuværende og fremtidige enheder/institutioner i forskellige størrelser og antal, sommer/vinter indenfor følgende måttekategorier: - Bomuld, - Nylon/Kunststof, - Logo, - Børne, - Special. Der tilpasses efter behov, således den enkelte afdeling/institution kan ændre måttetype, færre/flere eller større/mindre … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Berendsen Textil Service A/S
2019-12-04   12 nye boliger Aage Holms Vej 8 prækvalifikation (Hjørring Kommune)
Der skal udføres om- og udbygning på Aage Holms Vej 8, projektet omfatter 12 nye boliger til multihandicappede som integreres med eksisterende bygninger og dets funktioner. Tryk her https://permalink.mercell.com/119023468.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkitektfirmaet Bundgaard ApS
2019-07-11   Udbud af Totalrådgiverydelse til nyt Børnehus på Palleskærvej 4-8, Hjørring (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommune opfordre hermed til at ansøge om prækvalifikation på Totalrådgiverydelsen på: Opførelse af ny daginstitution på ca. 2 000 m på Palleskærvej 4-8, Hjørring. Tryk her https://permalink.mercell.com/106984663.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bjerg Arkitektur a/s
2019-06-12   Biler til syge- og hjemmeplejen i Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Anskaffelse af 50 biler i 2019 til syge- og hjemmeplejen i Hjørring Kommune, samt servicering og reparation af bilerne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Novabil A/S - Toyota
2019-05-10   Udbud - Asfalt til lappeholdet (Hjørring Kommune)
Udbuddet omfatter en rammeaftale indenfor følgende kategorier: Varmblandet asfalt Som udgangspunkt leveres en efter fabrikantens forskrift brugbar asfalt som fx en PA 4t 330/430 eller lignende efter fabrikantens forskrift. Asfalten skal være egnet til lapning af huller af enhver art. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Munck Asfalt A/S
2019-04-11   Udbud - Belægningsarbejde på veje (Hjørring Kommune)
Udbuddet omfatter en rammeaftale indenfor følgende kategorier: Varmblandet asfalt: — Slidlag, — Bærelag, — Belægningsudskiftning. Kold asfalt: — Overfladebehandlinger. Andre arbejder: — Affræsning før belægningsudskiftninger, — Affræsning af vejmarkeringer, kantstriber, midterstriber og spærreflader samt symboler, — Arbejder med riste og dæksler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Colas Danmark A/S
2019-04-01   Frokostordning til daginstitutioner i Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommune udbyder produktion og levering af frokostmåltid som en samlet ydelse til børn i Kommunens daginstitutioner fra 0-6 år i form af kolde og lune retter samt madpakker til udflugter mv. Dette betyder, at øvrige måltider ikke er omfattet af det udbudte område. Frokosten skal følge Fødevarestyrelsens anbefalinger på området, og det skal være muligt at bestille laktosefri, mælkefri og glutenfri produkter. Desuden skal der kunne tages hensyn til religiøse hensyn. Tryk her … Se udbuddet »
2019-03-07   Rengøring til Hjørring Kommunes daginstitutioner (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommune udbyder levering af rengøring til Hjørring Kommunes daginstitutioner. Udbuddet skal omfatte rengøring bestående af gulvrengøring, inventarrengøring, trappevask mv. Ydelsen omfatter daglig rengøring, herunder fjernelse af både løst og fastsiddende snavs på inventar og gulve i forskellige rumtyper, samt rengøring af toiletter, vådrum og køkkener. Udbuddet er opdelt i delaftaler: Delaftale 1: — Børnehuset ved Kilden, — Børnehuset ved Bjergene (2 huse ved siden af hinanden), — Børnehuset … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Coor Service Management A/S
2019-02-04   Prisaftale på helbredstillæg til tandproteser (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommune ønsker at indgå en ny prisaftale på tandproteser til borgere der efter lovgivningen er bevilget et helbredstillæg. Tryk her https://permalink.mercell.com/98879678.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Klinisk Tandtekniker Mads Laursen
2018-12-19   Helhedsorienteret klimasikring i Hjørring midtby (Hjørring Kommune)
Kontrakten vedrører levering af totalrådgivning, med henblik på udarbejdelse af hovedprojekt for klimasikring i Hjørring midtby. Se udbuddet »
2018-12-14   Udbud af ledertalentudviklingsforløb i Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Ordregiver udbyder et ledertalentudviklingsforløb i en konkurrencepræget dialog med det formål at afklare og drøfte, hvorledes Ordregivers behov bedst kan opfyldes, herunder at udvikle og indkredse en eller flere løsninger på forløbet. Udbuddet forventes opdelt i delaftaler: — Delaftale 1: Konsulentydelser: Vedrører bl.a. organisering af forløbet, herunder afholdelse af bootcamps, møder med styregruppen, kvalifikation af ledelsesteams, opstartsmøder med ledere og ledertalenter, samt afslutning af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lead - enter next level A/S VIA University College
2018-11-19   Udbud - Tømning af vejbrønde mv (Hjørring Kommune)
Udbuddet omfatter en rammeaftale indenfor følgende kategorier: — Tømning af vejbrønde, — Tømning og rensning af sandfangsbrønde samt spuling af rørunderføringer, — Rensning og spuling af linjeafvanding, — Rensning og spuling af dræn, — Regningsarbejde. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikation og arbejdsbeskrivelse (Kontraktbilag 1) og tilbudslisten (Kontraktbilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning
2018-10-19   Lægekonsulentydelser (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommune gennemfører hermed et udbud af lægekonsulentydelser. I ordregivers sagsbehandling i den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats, er der i en række sager behov for lægefaglig rådgivning i form af lægekonsulentydelser. Udbuddet gennemføres efter udbudslovens procedureregler i afsnit III, Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien (light regimet). Tryk her https://permalink.mercell.com/93334128.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AS3 Public
2018-05-23   Diabeteshjælpemidler til Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale på levering af diabeteshjælpemidler til henholdsvis Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ReaMed A/S
2018-05-01   Fersk kød til køkkenområdet, Hjørring Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører indkøb af fersk kød til produktion af mad ved køkkenområdet i Hjørring Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Cater A/S
2018-04-11   Diabeteshjælpemidler til Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale på levering af diabeteshjælpemidler til henholdsvis Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Se udbuddet »
2018-01-05   Affaldsbeholdere (2 hjulede) (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører en rammeaftale på levering af 2 hjulede affaldsbeholdere og leveranceoptioner på reservedele og udbringning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AVK Plast A/S
2017-12-08   Elektroniske dørlåse til hjemmeplejen (Hjørring Kommune)
Udbuddet vedrører levering af elektronisk låseenheder til Hjørring Kommunes ca. 1 150 borgere inkl. tilhørende monteringsdele for opsætning, samt tilhørende fælles IT-administrationssystem. Derudover levering til ca 100 stk opgange. Låsesystemet forventes anvendt af ca. 800 medarbejdere fordelt på hjemmepleje, sygepleje og de private leverandører. Se udbuddet »
2017-12-07   Vask og leje af beklædning til medarbejdere i plejesektoren (Hjørring Kommune)
Udbuddet omfatter den komplette opgave af vaskeriydelsen, dvs. leje og vask af beklædningen på leverandørens vaskeri, afhentning og tilbagelevering af beklædningen, samt håndtering af logistikken mellem vaskeriet og de forskellige leveringsadresser og lokaliteter. Herudover, et webbaseret ressourcestyringssystem der effektiviserer og forenkler daglig drift mht. styring, kontrol og løbende tilpasning af beholdningen. Målgruppen er: Social- og Sundhedsassistenter, Social- og Sundhedshjælpere, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vrå dampvaskeri A/S
2017-10-25   Genbrugshjælpemidler — senge og lifte (Hjørring Kommune)
Hjørring Kommunes udbud vedrørende genbrugshjælpemidler, senge og lifte. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: INVACARE A/S V. Guldmann A/S