2023-09-26   Københavns Hovedbanegård, Renovering af administrationsfløj Kh_310, Bernstorffsgade 16-22, Hovedentreprise inkl.... (DSB)
DSB udbyder hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhed og leverandørprojekteringer angående ’Ombygning og renovering af Administrationsfløj’ på Københavns Hovedbanegård dvs. Bernstorffsgade 16-22. Byggesagen udføres således i én samlet hovedentreprise – men da arbejderne skal foregå mens bygningen er i drift, skal arbejderne deles op i etaper i forhold til byggeområde. Arbejdet er i hovedtræk udskiftning af installationer, renovering af vinduer, etablering af ny indvendig trappe, ombygning af toiletter og … Se udbuddet »
2023-09-15   Udbud af Kantinedrift til DSB's lokationer (DSB)
Dette udbud omhandler Kantinedrift, forplejningsløsninger, frugtordning m.m. til DSB's lokationer jf. B10 - Hovedbilag. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Services A/S
2023-09-06   Diesel til togfremføring (DSB)
Som led i DSB's transport af passagerer på tværs af Danmark er der behov for diesel. Dette udbud omhandler diesel til togfremføring. Se udbuddet »
2023-09-01   Vagtydelser under Tryghedspakken (DSB)
Dette udbud vedrører indgåelse af Rammeaftale om levering af Vagtydelser til DSB’ Stationer under Tryghedspakken. Tryghedspakkens fokus er mennesker; kunder, borgere og medarbejdere. Vagterne skal bidrage til at skabe tryghed og forebygge hændelser, som defineret i Bilag 1 pkt. 2.2, på DSB’s stationer og i DSB’s tog. Der er tale om et rent instruktionsudbud - således patruljerer vagter på DSB’s stationer og i DSB’s tog ud fra instrukser givet på forhånd. Instrukserne afhænger af hvorvidt vagtydelsen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Securitas A/S
2023-07-10   Supply and Maintenance of automated S-trains - (New automated S-trains) (DSB)
DSB seeks to acquire automated s-trains and a variety of interconnected deliverables. The purpose of the acquisition is to enable DSB to carry out its passenger transport operations. Furthermore, DSB intends to acquire maintenance including a maintenance solution, maintenance operations by use of DSB’s maintenance personnel, technical support and delivery of spare parts for the automated s-trains and other supplier services. Thus, the procurement consists of an agreement for acquisition of automated … Se udbuddet »
2023-06-23   Contract for a SaaS Solution of an Inventory Management Solution (DSB)
DSB is planning to procure a new Inventory Management solution for managing seat reservations and rail invento-ry (commercial availability). The Solution must be able to handle train configuration on different train types and man-age seating plans for the trains received from planning systems and relevant timetable systems. The Solution must be able to perform seat reservations and allocation dynamically and share this information as well as inventory availability with other relevant DSB systems. Seat … Se udbuddet »
2023-06-09   Sundhedsforsikring til DSB ansatte (DSB)
Sundhedsforsikring der omfatter alle ansatte. En behandlingsforsikring, med adgang til behandling på privatho-spitaler og private klinikker, mv. Omfatter bla.: • Hospitalsbehandling • Fysioterapi, kiropraktor, zoneterapi, akupunktur, diætist, mv. • Psykolog inkl. akut krisehjælp • Misbrugsbehandling • Fodterapi • Osteopati • Massage • Hjemmehjælp/hjemmesygepleje • Søvnbehandling på søvnklinikker Se udbuddet »
Nævnte leverandører: If skadeforsikring
2023-05-17   Udbud af bygherrerådgivning til DSB (DSB)
DSB udbyder landsdækkende rammeaftale på bygherrerådgivning, der har til formål at dække DSB's behov for bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. Aftalegrundlaget er ABR18 med DSB's fravigelser og præciseringer samt Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning (YBB19) med tillæg for bæredygtighed. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og uden garanteret mindsteomsætning. Der indgås aftaler med 3 rådgivere. Rådgiver med prioritet nr.1, tildeles alle opgaver med en estimeret … Se udbuddet »
2023-05-12   Supply and Maintenance of automated S-trains - (New automated S-trains) (DSB)
DSB seeks to acquire automated s-trains and a variety of interconnected deliverables. The purpose of the acquisition is to enable DSB to carry out its passenger transport operations. Furthermore, DSB intends to acquire maintenance including a maintenance solution, maintenance operations by use of DSB’s maintenance personnel, technical support and delivery of spare parts for the automated s-trains and other supplier services. Thus, the procurement consists of an agreement for acquisition of automated … Se udbuddet »
2023-03-29   Fredericia og Høje Taastrup, Simulator- og uddannelsescenter, Hovedentreprise (DSB)
Entreprisen består af to opgaver/projekter på to adresser. Den ene har adresse i Høje Taastrup, og den anden i Fredericia. På begge lokationer skal der opføres en ny tilbygning med in-situ støbninger, der skal indeholde en bygherreleverance af en Full cap simulator og en desktop simulator inkl. observationslokaler. Tilbygningen i Høje Taastrup skal være klar til modtagelse af simulatorer oktober 2024 – mens Fredericia først skal have tilbygningen klar til simulatorer ultimo 2024. Disse bygninger er begge … Se udbuddet »
2023-02-24   mimi_2023_Levering og montering af lysskilte (DSB)
Der udbydes en rammeaftale på levering og montering af lysskilte med logo på DSB's stationer. Aftalen omfatter indkøb af: - Skiltekasse - Logoskilte fronter - LED i skilte - Skiltemaster - Montagebeslag - Montering - Opmagasinering - Nye DOT-lysskilte og info-kube skilte Leverandøren skal senest 12 uger efter kontraktstart levere prototyper på 3x4 skilte til godkendelse hos DSB. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Lysiplex
2023-02-20   Københavns Hovedbanegård, Renovering af administrationsfløj Kh_310, Bernstorffsgade 16-22, Hovedentreprise inkl.... (DSB)
DSB udbyder hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhed og leverandørprojekteringer angående ’Ombygning og renovering af Administrationsfløj’ på Københavns Hovedbanegård dvs. Bernstorffsgade 16-22. Byggesagen udføres således i én samlet hovedentreprise – men da arbejderne skal foregå mens bygningen er i drift, skal arbejderne deles op i etaper i forhold til byggeområde. Arbejdet er i hovedtræk udskiftning af installationer, renovering af vinduer og etablering af ny indvendig trappe. Se udbuddet »
2023-02-15   Mobility Data Solution (DSB)
DSB seeks to acquire a mobility data solution based on tele data, which can provide DSB with insights into travel patterns and transport mode patterns in Denmark. DSB expects to use the mobility data solution for multiple purposes, including but not limited to: - Measuring whether DSB succeeds in increasing market shares on selected ODs - Analyzing which factors (internal and external to DSB) create fluctuations in DSB market shares over time - Analyzing which factors explain the variance in DSB market … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Telia Danmark, filial af Telia...
2023-02-10   mimi_2023_Pensions- og forsikringsordning til DSB (DSB)
DSB udbyder en kontrakt om levering af pensionsordning og forsikringer til DSB’s kontraktansatte. Pensionsordningen og forsikringerne omfatter ca. 246 medarbejdere med en gennemsnitsalder på 48 år i DSB SOV og DSB’s 100% eget søsterselskaber. Samlede årlige indbetalinger er på 28,25 mio. kr. (ekskl. AMB). Den samlede opsparing udgør 233,8 mio. kr. Alle er investeret i livscyklusprodukt. Der ønskes forsikringsdækning på: livsforsikring, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom. Dertil ønskes option på … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Velliv, Pension & Livsforsikring A/S
2022-12-05   mimi_2022_Pensionsordning til DSB (DSB)
DSB udbyder en kontrakt om levering af pensionsordning og forsikringer til DSB’s kontraktansatte. Pensionsordningen og forsikringerne omfatter ca. 246 medarbejdere med en gennemsnitsalder på 48 år i DSB SOV og DSB’s 100% eget søsterselskaber. Samlede årlige indbetalinger er på 28,25 mio. kr. (ekskl. AMB). Den samlede opsparing udgør 233,8 mio. kr. Alle er investeret i livscyklusprodukt. Der ønskes forsikringsdækning på: livsforsikring, tab af erhvervsevne og kritisk sygdom. Se udbuddet »
2022-11-17   Udbud af rammeaftale vedrørende levering af trivselsmåling, APV og løbende målinger blandt medarbejdere (DSB)
Udbuddet omfatter rammeaftale på levering af trivselsmåling, arbejdspladsvurdering og løbende målinger blandt DSB’s medarbejdere. Målinger gennemføres elektronisk via leverandørens it-system, der stilles til rådighed for DSB ved en webbaseret adgang. Rammeaftalen omfatter ligeledes behandling og validering af data, samt afrapportering og benchmark af gennemført måling. Se udbuddet »
2022-10-03   Indkøb af møbler til hhv. Fremtidens Arbejdsplads, Fremtidens Undervisningsmiljø og suppleringskøb i DSB Sagsnr.:... (DSB)
DSB udbyder her indkøb af møbler Fremtidens Arbejdsplads og - Undervisningsmiljø) samt suppleringskøb til DSB's forskellige lokationer. Opgaven opdelt i 3 delaftaler, hvortil Tilbudsgivere kan afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler. Delaftale 1 og 2 tildeles til én 1 tilbudsgiver. Delaftale 3 tildeles til 3 tilbudsgivere. Primær tilbudsgiver på Delaftale 3 bliver den, der evalueringsteknisk har afgivet det samlede set bedste tilbud. Øvrige tilbudsgivere bliver hhv. tilbudsgiver 2 og 3 i … Se udbuddet »
2022-09-21   Indkøb af telefonbokse/mødebokse/stillezonebokse (DSB)
DSB udbyder her indkøb af såkaldte telefonbokse/mødebokse/stillezonbokse til hhv. 1- og til 2-eller flere personer. Der forventes til start indkøbt ca. 40 enkeltbokse og ca. 15 2-eller-flere-personers bokse. Der udbydes en rammeaftale, hvori der i den samlede aftaleperiode og evt. forlængelsesperiode kan tilkøbes yderligere eksemplarer. Information om opgaven kan findes i de til udbuddet relaterende bilag. Se udbuddet »
2022-09-01   Udbud af rammeaftale vedrørende levering af trivselsmåling, APV og løbende målinger (DSB)
Formålet med udbuddet er at etablere en rammeaftale vedrørende levering af trivselsmåling, arbejdsplads vurdering(APV) og løbende målinger blandt de ansatte i DSB. Se udbuddet »
2022-07-18   Offshore IT Resource Partner (DSB)
The scope of this Framework agreement “Offshore IT Resource Partner” is to enter into a Frame-work Agreement with one Supplier, which can deliver Consultants in the relevant categories at an hourly rate in the context of Offshore IT Consultancy. The delivery of consultants in the context of nearshore IT Consultancy, does not require a Offshore center. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Cognizant Technology Solutions
2022-07-15   Nearshore IT Resource Partner (DSB)
The scope of this Framework agreement “Nearshore IT Resource Partner” is to enter into a Frame-work Agreement with one Supplier, which can deliver Consultants in the relevant categories at an hourly rate in the context of Nearshore IT Consultancy. The delivery of consultants in the context of nearshore IT Consultancy, does not require a Nearshore center. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: emagine Consulting A/S
2022-07-12   Nearshore IT Resource Partner (DSB)
The scope of this Framework agreement “Nearshore IT Resource Partner” is to enter into a Frame-work Agreement with one Supplier, which can deliver Consultants in the relevant categories at an hourly rate in the context of Nearshore IT Consultancy. The delivery of consultants in the context of nearshore IT Consultancy, does not require a Nearshore center. Se udbuddet »
2022-06-10   Indkøb af møbler til hhv. Fremtidens Arbejdsplads, Fremtidens Undervisningsmiljø og suppleringskøb i DSB (DSB)
DSB udbyder her indkøb til møbler Fremtidens Arbejdsplads og - Undervisningsmiljø) samt suppleringskøb til DSB's forskellige lokationer. Opgaven er opdelt i 3 delaftaler, hvortil Tilbudsgivere kan afgive tilbud på en, flere eller alle delaftaler. Delaftale 1 og 2 tildeles til én 1 tilbudsgiver. Delaftale 3 tildeles til 3 tilbudsgivere.Primær tilbudsgiver bliver den, der evalueringsteknisk har afgivet det samlede set bedste tilbud. Øvrige tilbudsgivere bliver hhv. tilbudsgiver 2 og 3 i … Se udbuddet »
2022-05-20   Københavns Hovedbanegård, Renovering af administrationsfløj Kh_310, Bernstorffsgade 16-22, Hovedentreprise inkl.... (DSB)
DSB udbyder hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhed og leverandørprojekteringer angående ’Ombygning og renovering af Administrationsfløj’ på Københavns Hovedbanegård dvs. Bernstorffsgade 16-22. Byggesagen udføres således i én samlet hovedentreprise – men da arbejderne skal foregå mens bygningen er i drift, skal arbejderne deles op i etaper i forhold til byggeområde. Arbejdet er i hovedtræk udskiftning af installationer, renovering af vinduer og etablering af ny indvendig trappe. Se udbuddet »
2022-05-03   Fredericia og Høje Taastrup, Simulator- og uddannelsescenter, Hovedentreprise (DSB)
Entreprisen består af to opgaver/projekter på to adresser. Den ene har adresse i Høje Taastrup, og den anden i Fredericia. På begge lokationer skal der opføres en ny tilbygning med in-situ støbninger, der skal indeholde en bygherreleverance af en Full cap simulator og en desktop simulator inkl. observationslokaler. Tilbygningen i Høje Taastrup skal være klar til modtagelse af simulatorer oktober 2023 – mens Fredericia først skal have tilbygningen klar til simulatorer ultimo 2023. Disse bygninger er begge … Se udbuddet »
2022-04-04   mimi_2022_folier til piktogrammer, skilte og dekorationer (DSB)
Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af: - Folier med print til piktogrammer, skilte og dekorationer (eksempelvis enkeltsidet folier, dobbeltsidet folier, udskåret folier, gulvfolier, 3D skilte mv.) - Opsætning/montering af piktogrammer, skilte og dekorationer i/på tog, bygninger og stationer i hele Danmark (Tæt på jernbanen). - Vedligehold af piktogram- og designmanualer, tegnestue- og grafiske ydelser Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BrandFactory Danmark A/S
2022-03-09   Udbud af rengøringsmaskiner og tilhørende service (DSB)
Indkøb af professionelle rengøringsmaskiner til Stationsservice og DSB’s værksteder og reparation af maskinerne på lokationer i hele Danmark. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Støvsugerspecialisten
2022-01-14   Supply of Train Driver Seat, Overhaul Services (optional) and Supply of Spare Parts to DSB S-Tog and ER Train Fleet (DSB)
DSB is tendering train driver seats for two of DSB's train types (litra). Supply of Train Driver Seats, Overhaul Services (optional) and Supply of Spare Parts to DSB S-Tog and ER Train Fleet. The maintenance service of the driver seats is, however, optional and can be added to the Agreement. Se udbuddet »
2022-01-06   Payment Solution (DSB)
DSB needs to replace its existing payment service provider on all online sales channels. The purpose of this tender is for DSB to purchase a payment service solution (the Solution), that supports DSB in providing journeys to its customers in a fast and convenient electronic payment experience via a reliable and stable Solution. The Business Description in Appendix 1 – Introduction sets out the business objectives and considerations that the Solution should help to support. The contract is not divided … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: REEPAY A/S
2021-12-20   Security Test Framework Agreement (DSB)
DSB would like to have a non-exclusive framework agreement regarding security tests, to be able to perform tests with the purpose of identifying vulnerabilities and threats to our systems.  The framework agreement must contain test types including vulnerability scans, penetration tests, redteam tests and other typical security tests.   DSB expects to utilize the framework agreement several times per year, for both larger and smaller scale security tests.  DSB bases much of our security testing work on … Se udbuddet »
2021-11-15   Udbud af rengøringsmaskiner og tilhørende service (DSB)
Indkøb af rengøringsmaskiner til Stationsservice og DSB’s værksteder og reparation af maskinerne på lokationer i Danmark. Se udbuddet »
2021-11-12   Udbud af smede- og montageydelser til DSB (DSB)
Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er, at etablere en rammeaftale,der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB, hhv. Infrastruktur og Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser, der omfatter f.eks: produktions af transport og opbevaringstativer, fremstilling og vedligehold af montagearbejder på de forskellige litra (togtyper), specialværktøj, montageopgaveopgaver og reparation af og på specialmaskiner, udarbejdelse af relevant teknisk dokumentation og … Se udbuddet »
2021-10-15   Kvalitetsmålinger af 3. mands rengøring på stationer og i tog (DSB)
Der bliver i disse år investeret intensivt i rengøring på DSB ejede stationer og tog. Særligt renligheden af DSB's stationer og tog påvirker den daglige rejse for DSB’s mange passagerer og har derved en stor indflydelse på kundetilfredsheden. Dette udbud omhandler kvalitetsmåling af den af tredjepart udførte rengøring på hhv. stationer og i togene. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler – Delaftale 1- stationer og Delaftale 2 - tog Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Servicemægleren A/S
2021-10-15   Overall Safety Assessment Future S-network (DSB)
SB is in demand of an overall assessment body (AsBo) for the program “Future S-network” (FS). Assessor must ensure an independent assessment of the suitability of both the application of the risk management process and of its results, as given in Article 6, Commission Implementing Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No 352/2009. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Ricardo Certification Denamrk ApS
2021-10-04   Udbud af smede- og montageydelser til DSB (DSB)
Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB, hhv. Infrastruktur og Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser der omfatter f.eks: Produktions af transport og opbevaringstativer, fremstilling og vedligehold af montagearbejder på de forskellige litra DSB har, specialværktøj, montageopgaveopgaver og reparation af og på specialmaskiner, udarbejdelse af relevant teknisk dokumentation og … Se udbuddet »
2021-09-28   DSB Værkstedsvedligehold CTS-ydelser (DSB)
DSB udbyder her opgaver, der omfatter vedligehold af Schneider CTS-system i DSB Værkstedsvedligehold. Opgaven ønskes varetaget af én landsdækkende tilbudsgiver. Opgaven omfatter vedligehold på værksteder i Storkøbenhavn og i Århus-området. Der gøres særligt opmærksom på, at visse af værkstederne omfattet af nærværende opgave forventes nedlukket i hhv. 2025, 2028 og 2030. Der forventes leverance af vedligeholdsydelser, og kun i meget begrænset omfang installation af anlæg. Det forventes ikke, at … Se udbuddet »
2021-09-27   Kvalitetsmålinger af 3. mands rengøring på stationer og i tog (DSB)
Der bliver i disse år investeret intensivt i rengøring på DSB ejede stationer og tog. Særligt renligheden af DSB's stationer og tog påvirker den daglige rejse for DSB’s mange passagerer og har derved en stor indflydelse på kundetilfredsheden. Dette udbud omhandler kvalitetsmåling af den af tredjepart udførte rengøring på hhv. stationer og i togene. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler – Delaftale 1- stationer og Delaftale 2 - tog Se udbuddet »
2021-09-17   Rekrutteringsydelser vedr Executive Search & Selection (DSB)
DSB ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale uden minimumsomsætning om levering af executive search og selection. DSB har behov for at finde egnede kandidater via rekruttering executive search & selection til særlige stillingsprofiler på underdirektør og chefniveau inden for følgende direktørområder : Økonomi, Drift, Kommerciel, Strategi og Togmateriel, HR og Indkøb og Jura. Leverandøren skal håndtere en rekrutteringsprocessen fra start til slut, som indebærer jobanalyse, stillingsopslag og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Odgers Berndtson A/S
2021-09-02   Udbud af analyser, provenuberegninger og prognoser (DSB)
Udbuddet omfatter indgåelse af én rammeaftale til udarbejdelse Analyser, provenuberegninger og prognoser til DOT og DSB Analyserne kan f.eks. omfatte kvantificering af effekter i forbindelse med nye baneprojekter, idriftsættelse af nyt materiel, kommercielle vækst-initiativer, forventninger til baggrundsvækst og ikke mindst effekter af initiativer omfattende prisændringer og ændret produkt- og billetudbud. DSB og DOT har desuden et tæt samarbejde med de øvrige trafikselskaber og togoperatører i Danmark … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Incentive (Juridisk navn: Incentive Partners)
2021-09-01   Kortindløsning af Visa og Mastercard (DSB)
Kortindløsning af Visa og Mastercard. Udbuddet omfatter betalingskorttransaktioner ifm. salg af billetter og kioskvarer til private og erhvervskunder. Heri indgår også alle betalingskorttransaktioner på vegne DOT- Din Offentlige Transport I/S Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Nets Danmark A/S
2021-08-12   Kontrakt om anskaffelse af lønsystem som en Service samt konfiguration og vedligeholdelse af Tidsevaluering (DSB)
Udbuddet omfatter anskaffelse af et standard lønsystem som en Service samt konfiguration og vedligeholdelse af ordregivers Tidsevaluering. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: UVdata A/S
2021-07-15   Ny vaskehal på Næstved Station, hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser / og leverandørprojektering (DSB)
DSB udbyder hovedentreprise angående etablering af ny vaskehal på Næstved Station, Hovedentreprise inkl. jernbanesikkerhedsmæssige ydelser / og leverandørprojektering. Byggesagen udføres i én samlet hovedentreprise. Vaskehallen forventes ibrugtaget i forbindelse med idriftsættelsen af nye vogne omkring K23, hvorfor der er et ønske om, at vaskehallen er etableret tidligst muligt efter årsskiftet 2022 - 2023. Totalrådgiver SWECO Danmark A/S. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Aarsleff Rail A/S
2021-07-08   Juridiske ydelser til DSB (DSB)
DSB udbyder 3 delaftaler vedr. levering af juridiske ydelser til DSB. Delaftale 1 omfatter IP-, forbruger- og markedsføringsret, IT-ret, konkurrence- og statsstøtteret, selskabsret samt udbudsret. Delaftale 2 omfatter fast ejendom og entreprise, forsikring og erstatning, offentlig ret og jernbanespecifik regulering, databeskyttelse, skatter og afgifter samt transportret. Delaftale 3 omfatter arbejds- og ansættelsesret. Der kan i mindre omfang forekomme behov for levering af juridiske ydelser inden for … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Horten Advokatpartnerselskab Kromann Reumert Lundgrens Advokatpartnerselskab Norrbom Vinding
2021-06-23   Kortindløsning master- og visa (DSB)
Indløsning af Visa og Mastercard. Udbuddet omfatter betalingskorttransaktioner ifm. salg af billetter og kioskvarer til private og erhvervskunder. Heri indgår alle betalingskorttransaktioner på vegne DOT- Din Offentlige Transport I/S. Se udbuddet »
2021-03-26   Udbud af kaffemaskiner, service samt kaffe, te og øvrige tilbehørspordukter (DSB)
Formålet med udbuddet er at etablere en landsdækkende rammeaftale på levering af kaffemaskiner, service samt kaffe, te og øvrige beslægtede tilbehørspordukter. Rammeaftalen omfatter både køb og leje af kaffemaskiner samt vedligeholdelse af både eksisterende og nyindkøbte maskiner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BKI Foods
2021-03-23   Mimi_2021_EU-udbud_Contentydelser til SoMe (DSB)
Udbuddet vedrører en rammeaftale om løbende levering af kreativ udvikling og eksekvering af længerevarende og enkeltstående contentproduktioner af video, billede eller copywriting til sociale medier med henblik på at løfte både DSB’s omdømme og salg. Den kommende leverandør skal på et højt niveau levere sparring på SoMe-kanaler på både taktisk og strategisk niveau, og leverandøren skal bidrage med viden og rådgivning indenfor de nyeste contentmæssige muligheder inden for sociale medier. Se udbuddet »
2021-03-08   Mimi_2021_EU-udbud_Gaver og Merchandise (DSB)
Udbuddet omfatter en rammeaftale om anskaffelse af julegaver for 7 000 medarbejdere, jubilæumsgaver, repræsentationsgaver, velkomstgaver og merchandise. DSB stiller krav om at de tilbudte gaver og merchandise skal være bæredygtige. Desuden stilles krav om at al håndtering af julegaver, herunder bestillingsproces, levering og distribueringsproces, reklamationer mv., pålægges leverandørens ansvar. Leverandøren skal tilbyde julegaveprodukter, jubilæumsgaver og repræsentationsgaver fra direkrører indenfor … Se udbuddet »
2021-02-25   SKB, Ishøj - Ombygning til slibe og malerværksted (DSB)
DSB Ejendomme ønsker at ombygge eksisterende S-togs Servicecenter Køge Bugt i Ishøj til slibe- og malerværksted. Servicecenteret er geografisk placeret på adressen Vejlebrovej 15, Ishøj. Servicecenteret skal derfor ombygges til malerværksted, med dertil hørende bygningsmæssige ændringer jævnfør nærværende udbudsmateriale. Udbud 02 udbydes som hovedentreprise, det vil sige, at entreprenør blandt andet selv skal stå for supplerende detailprojektering af de tilknyttede arbejder frem til idriftsættelse. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arkil A/S
2021-01-29   Levering og installation af vaskeanlæg til tog (DSB)
For DSB's klargøringscentre i Kastrup, Høje Taastrup, Næstved, Århus og Fredericia, udbydes levering af vaskeanlæg til tog med installation. Kontrakten angår primært varekøb, vaskeanlæg, og en mindre del entreprise- og installationsarbejder. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Istobal Danmark A/S
2021-01-12   Mimi_2020_EU-udbud_Branding- og reklamebureauydelser (DSB)
Udbuddet omfatter indgåelse af én rammeaftale med et full-servicebureau om levering af branding- og reklamebureauydelser. Se udbuddet »