2023-10-13   CIVICA, Istandsættelser ved fraflytninger, Udbud af rammeaftaler (Civica)
Udbuddet vedrører istandsættelse af Civicas lejligheder, herunder malerarbejder, gulvarbejder og rengøring, i forbindelse med fraflytninger. Civica (herefter betegnet bygherre) ønsker at indgå aftaler (rammeaftaler) med én entreprenør pr. delaftale, hvor samme entreprenør dog godt kan tildeles mere end en delaftale. Kontrakterne indgås for en periode på 4 år. Det udbudte arbejde og kravene hertil er mere detaljeret beskrevet i det øvrige udbudsmateriale, der kan tilgås via … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DCM Malerfirma A/S Håndværkergården ved Hannson & Knudsen A/S Håndværkergården ved Hansson & Knudsen A/S Malerfirmaet Hvidtfeldt & Hansen Fyn Aps Rosenbjerg Malerfirma A/S
2022-10-07   Civica A/S - Forsikringsudbud (Civica)
Civica ønsker ønsker at indgå forsikringsaftale indenfor bygning-, løsøre, IT- og ansvarsforsikring samt bygningsforsikring for E/F Nørregade. Der skal afgives tilbud på alle forsikringstyper under denne aftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2021-06-14   Bjerggården (Civica)
Projektet omfatter renovering af 72 eksisterende boliger og etablering af 20 nye almene boliger, samt mindre afledte anlægsarbejder. Opgaven udbydes i totalentreprise. Samlet boligareal i alt ca. 6 000 m Nye boliger udføres energimæssigt iht. krav I BR18. Se udbuddet »
2021-05-21   Afd. 62 - Viften (Civica)
Dette udbud omfatter Civica's afd. 62 - Viften, udbud af 34 nye almene familieboliger i totalentreprise, med anvendelse af flest mulige bæredygtige elementer. Boligerne skal opføres i Odense centrum på grunden beliggende på matrikel 1940 Odense bygrunde. Byggeriets målgruppe er især til singler, par og små familier som tiltrækkes af bylivet og den stationsnære beliggenhed. Der forventes ikke at alle boligerne har behov for en bil, men cykler gerne og vil gerne bruge offentlig transport. En del af … Se udbuddet »
2021-04-26   Civica - forsikringsaftale (Civica)
Civica ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: — Entreprise — Projektansvar. Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HDI Global Specialty, filial af HDI... Tryg Forsikring A/S
2021-01-20   Offentligt udbud af rammeaftale vedr. levering af flytteydelser til CIVICA (Civica)
CIVICA udbyder en rammeaftale vedr. levering af flytteydelser til 14 af boligforeningens afdelinger. Ydelsens indhold og omfang følger af udbudsmaterialet. Antal leverandører på rammeaftalen: 3 Se udbuddet »
Nævnte leverandører: First Mover Group Denmark ApS Møbeltransport Danmark National A/S Relokator A/S Westflyt Kolding ApS
2020-08-05   Afd. 004, Stjernegården (Civica)
Civica inviterer hermed alle interesserede til at tilkendegive deres interesse i forbindelse med udbud vedr. renovering af afdeling 004 - Stjernegården. Stjernegården er opført i 1951, og er beliggende i boligområdet i den sydøstlige del af Odense. Hvilken nærværende byggesag omhandler. Bygningen indeholder i dag 109 boliger, som efter renoveringen bliver til 95 boliger. Huset er opført i 3 etager, stueplan og 1. og 2. salsplan dertil tagetage samt kælder, der er i alt 12 opgange. Taget og bygningen har … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Boligbyg a/s
2020-08-03   CSP - Civica Strategiske Partnerskab (Civica)
Civica har besluttet at udbyde en rammeaftale om strategisk partnerskab om planlægning, projektering og udførelse af en række renoveringsprojekter, nybyg og nedrivning. Baggrunden for at udbyde en portefølje af projekter samlet i et strategisk partnerskab – frem for udbud af enkeltprojekter – er forventningen om at kunne opnå væsentlige stordriftsfordele, synergieffekter, gentagelsesoptimeringer og løbende innovation gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den valgte strategiske partner. Civica … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enemærke & Petersen a/s
2020-05-29   Afd. 317 Åhaven - Totalentreprise (Civica)
Dette udbud - kaldet "Afd. 317 Åhaven" - omfatter nedrivning og genopførelse af 363 almeme familieboliger, nedrivning af 2 erhvervsbygninger samt opførelse af et nyt fælleshus for afdeling 317 Åhaven og afdeling 323 Vibehaven. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud i totalentreprise. Byggeriet skal minimum certificeres til sølv i henhold til DGNB-kriterierne efter Green Building Council Denmarks certificeringsordning for etageejendomme og rækkehus. Alle 363 boliger skal opføres på same … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enemærke & Petersen a/s
2020-04-20   Udbud af totalrådgivning for afd. 114 Bjerggården i Middelfart (Civica)
På baggrund af en byggeteknisk helhedsplan og skitseforslag, begge godkendt ved skema A i Landsbyggefonden og Middelfart Kommune, skal afdeling 114 Bjerggården renoveres og ombygges. Endvidere skal der opføres en ny 3. sal indeholdende 20 nye tagboliger, ligeledes i henhold til det godkendte skitseforslag. Renoveringen og ombygningen omfatter alle 72 eksisterende boliger og gennemføres som et støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger mv., LBK nr. 1023 af den 21. august 2013 med seneste … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Viggo Madsen A/S
2019-12-13   Afd. 58 Dalstrøget - Totalentreprise med omvendt licitation (Civica)
Dette udbud - kaldet "Afd. 58 - Dalstrøget" - omfatter udbud af 43 nye almene familieboliger i totalentreprise med omvendt licitation ved anvendelse af flest mulige bæredygtige elementer indenfor den økonomiske ramme. Byggeriet skal som minimum certificeres til sølv i henhold til DGNB-kriterierne efter Green Building Council Denmarks certificeringsordning for etageejendomme og rækkehuse. Boligerne skal opføres på Bellinge Fælled ved Odense på matrikel nr. 15-fx, Bellinge By, Bellinge. Byggeriets primære … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: STB Byg A/S
2019-11-11   Rammeaftale vedr. indkøb af hårde hvidevarer (Civica) (Civica)
Udbuddet vedrører rammeaftale for levering og montering af hårde hvidevarer inkl. el-tilslutning (inkl. eventuel udskiftning af stikprop) og nedtagning og bortskaffelse (inkl. gældende miljøgebyr) af de erstattede hvidevarer til boligselskabets kunder, beboerne i lejemålene i Civica, som er en almen boligforening med 131 afdelinger på Fyn med 11.165 lejemål. Ca. 88% af lejemålene er beliggende i Odense Kommune og resten er i Nordfyn, Middelfart, Assens, Fåborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner. Civica forventer … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fyns Hvidevare Levering
2019-09-18   Grønne områder og vintertjeneste (Civica)
Udbuddet vedrører udførelsen af grøn pleje og vintertjeneste på udearealer i afdeling 118 under Civica, beliggende i Middelfart kommune. Den årlige økonomi vil andrage ca. 500 000 DKK. Der indgås kontrakt med én entreprenør. Kontraktperioden er fra 1.12.2019 til og med 30.11.2023. Ordregiver har option på forlængelse af kontrakten på samme vilkår i 2 x 1 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Tolstrup A/S
2019-04-24   Vibehaven, afd. 323 (Civica)
Opgaven omfatter nedrivning af eksisterende 48 boliger + fælleshus på ca. 2 887 m2 opført som tæt/lav boligbebyggelse i Danalea-modulsystem fra midten af 70’erne (alt eksklusiv punktfundamenter), samt efterfølgende genopførelse af 48 nye almene familieboliger på samme (eksisterende) punktfundamenter andragende 2 688 m2. Totalentrepriseudgiften omfatter alle renoveringsudgifter, herunder nedrivnings- og genopførelsesudgifter, ledningsarbejder på grunden, herunder udskiftning af ledningsnet for fjernvarme, … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Boligbyg a/s
2019-01-18   Istandsættelser ved fraflytninger (Civica)
Udbuddet vedrører istandsættelse af Civicas lejligheder, herunder malerarbejder, gulvarbejder og rengøring, i forbindelse fraflytninger. Civica (herefter betegnet bygherre) ønsker at indgå aftaler med én entreprenør pr. delaftale, hvor samme entreprenør dog godt kan tildeles mere end en delaftale. Kontrakterne indgås for en periode på 4 år. Det udbudte arbejde og kravene hertil er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet tilgås via www.byggeweb.dk hvor det fremsøges med TN-nummeret: XXXXXX Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DCM Malerfirma A/S Håndværkergården A/S
2018-11-29   Ranunkelhaven Afd. 131 - Totalentreprise (Civica)
Dette udbud omfatter Civica's afd. 131 - Ranunkelhaven, udbud af 36 nye almene familieboliger i omvendt totalentreprise, med anvendelse af flest mulige bæredygtige elementer. Boligerne skal opføres i Middelfart på 2/5 del af grunden beliggende på matrikel 17fd Staurby By, Vejlby. Byggeriets målgruppe er udelukkende familieboliger. Målgruppen vil både bestå af tilflyttere og af lokale, der ønsker at flytte i nyt. Målgruppens beboere forventes at være ressourcestærke og aktive. De forventes at have 1 til 2 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BM Byggeindustri A/S
2017-10-16   Afd. 7 Højstruphave v. Civica (Civica)
Udbuddet omfatter helhedsrenovering for en almen boligafdeling bestående af 247 boliger fordelt på 4 stk. 3-etages blokke med kældre og uudnyttet tagrum, samt Centertorv. Afdelingen er beliggende i 5200 Odense V. Se udbuddet »
2016-04-15   Højstruphave. Totalrådgivning i forbindelse med realisering af helhedsplan (Civica)
På baggrund af en byggeteknisk helhedsplan godkendt ved skema A i Landsbyggefonden og kommunalt skal afdeling 7 Højstruphave renoveres og ombygges. Renoveringen og ombygningen omfatter alle 207 eksisterende boliger. Generelt omfatter helhedsplanen renoveringsarbejder af klimaskærm og installationer, samt modernisering af boliger. I forbindelse med moderniseringen skal der indrettes tilgængelighed og sammenlægges boliger. Helhedsplanen omfatter tillige modernisering af udearealer. Totalrådgivningen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alectia A/S
2015-05-15   Rammeaftale vedr. indkøb af Hårde Hvidevarer (Civica)
Udbuddet vedrører rammeaftale for levering og montering af hårde hvidevarer inkl. el-tilslutning (inkl. eventuel udskiftning af stikprop) og nedtagning og bortskaffelse (inkl. gældende miljøgebyr) af de erstattede hvidevarer til boligorganisationens kunder, beboerne i lejemålene i Civica, som er en almen boligorganisation med 131 afdelinger på Fyn med 11.165 lejemål. Ca. 88 % af lejemålene er beliggende i Odense Kommune og resten er i Nordfyn, Middelfart, Assens, Fåborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner. Civica … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bjerg Iversen A/S
2015-04-21   Udbud af digital driftsoptimering (Civica)
Udbuddet omhandler digital driftsoptimering til Boligorganisationen Civica (herefter betegnet ordregiver). Målet med den digitale driftsoptimering er at kunne opnå besparelser ved en effektivisering af til- og fraflytningssyn og istandsættelse af lejlighederne, samt at forbedre udlejningssituationen ved visualiseringer af lejemålene. Udbuddet omfatter et pilotprojekt, på en af boligorganisationens afdelinger, for at sikre at løsningen er mulig at implementere succesfuldt i boligorganisationens øvrige … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: NIRAS BlomInfo A/S
2015-03-20   Digital driftsoptimering (Civica)
Udbuddet omhandler digital driftsoptimering til Boligorganisationen Civica. Målet med den digitale driftsoptimering er at kunne opnå besparelser ved en effektivisering af til- og fraflytningssyn og istandsættelse af lejlighederne, samt at forbedre udlejningssituationen ved visualiseringer af lejemålene. Udbuddet omfatter et pilotprojekt, på en af boligorganisationens afdelinger, for at sikre at løsningen er mulig at implementere succesfuldt i boligorganisationens øvrige afdelinger. Efter pilotprojektet … Se udbuddet »