2023-07-04   Rengøringsservice - TV 2 Danmark A/S (TV 2 Danmark A/S)
Rengøringsservice på lokationer under TV 2 Danmark A/S. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring, herunder rengøring af studier, redaktionslokaler samt lejlighed/værelser og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Der udføres rengøring i både dag- og nattetimer samt lør-, søn- og helligdage. Opgaven udbydes i 2 delaftaler. Delaftale 1 omfatter lokationerne beliggende i Odense og Århus. Delaftale 2 omfatter lokationerne beliggende i København. Rengøringsservice bliver på nuværende … Se udbuddet »
2023-06-09   Genudbud af Etablering, Drift og Vedligeholdelse af kontributionsnetværk (TV 2 Danmark A/S)
Formålet med forbindelserne er kontribution af video-, audio- og IP-forbindelser til brug for TV 2 og TV 2 regionernes produktions-, forretnings- og anden IP-baseret funktionalitet. Se udbuddet »
2023-06-08   Purchase of a Playout and Channel Branding Solution (TV 2 Danmark A/S)
Playout and Channel Branding Solution including related services. Se udbuddet »
2023-03-30   Rejsebureauydelser - TV 2 DANMARK A/S (TV 2 Danmark A/S)
Udbuddet vedrører udbud af rammeaftale af rejsebureauydelser for TV 2 DANMARK A/S, hvor kerneydelsen består af bestilling, udstedelse og fakturering af billetter og reservationer til rejseaktiviteter. Rejseaktiviteter indebærer primært flyrejser, billeje i udlandet og hotelophold. Rammeaftalebilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CWT Denmark A/S
2022-12-21   Rejsebureauydelser - TV 2 DANMARK A/S (TV 2 Danmark A/S)
Udbuddet vedrører udbud af rammeaftale af rejsebureauydelser for TV 2 DANMARK A/S, hvor kerneydelsen består af bestilling, udstedelse og fakturering af billetter og reservationer til rejseaktiviteter. Rejseaktiviteter indebærer primært flyrejser, billeje i udlandet og hotelophold. Rammeaftalebilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte Ydelse. Se udbuddet »
2021-12-16   Indkøb af forsikringer, TV 2 Danmark (TV 2 Danmark A/S)
Indkøb af forsikringer til TV 2 Danmark. TV 2 Danmark ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold i mellem pris og kvalitet. 1) Bygning-, Løsøre- og driftstabsforsikring 2) Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig og frivillig) 3) Erhvervs- og produktansvarsforsikring 4) Advokatansvarsforsikring 5) Droneforsikring 6) Rejseforsikring 7) Udstationeringsforsikring 8) Transportforsikring 9) Kollektiv ulykkesforsikring Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring IF Skadeforsikring, filial af IF... Protector Forsikring Tryg Forsikring A/S
2020-10-01   Pensionsaftale for TV2 Danmark A/S (TV 2 Danmark A/S)
TV2 Danmark A/S udbyder indgåelse af en aftale om en solidarisk pensionsordning indeholdende både opsparing og forsikringer for medarbejdere hos TV2 Danmark A/S og koncernforbundne selskaber samt TV2 Nord med forventet opstart den 1. februar 2021. Pensionsordningen er obligatorisk for godt 600 medarbejdere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Danica Pension
2020-09-08   Pensionsaftale for TV2 Danmark A/S (TV 2 Danmark A/S)
TV2 Danmark A/S udbyder indgåelse af en aftale om en solidarisk pensionsordning indeholdende både opsparing og forsikringer for medarbejdere hos TV2 Danmark A/S og koncernforbundne selskaber samt TV2 Nord med forventet opstart den 1. januar 2021. Pensionsordningen er obligatorisk for godt 600 medarbejdere. Se udbuddet »
2020-06-02   Udbud på operationel leasing af bilflåde til TV 2 DANMARK A/S (TV 2 Danmark A/S)
Udbuddet omfatter operationel leasing af person-, produktions- og varebiler op til 3 500 kg. samt fleet management af TV 2 DANMARKs leasede bilflåde. Se udbuddet »
2019-11-01   Rengøringsservice - TV 2 Teglholmen (TV 2 Danmark A/S)
Rengøringsservice på lokation under TV 2 DANMARK A/S. Lokationen er TV 2 Teglholmen beliggende Teglholm Allé 16, 2450 København SV. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Der omfattes rengøring i både dag- og nattetimer, lør-, søn- og helligdage samt rengøring af lejlighed/værelser (beliggende Teglholm Tværvej 33, 3, 3 (mf th). Opgaven udbydes samlet. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern leverandør (udbuddets … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Allianceplus A/S
2019-01-09   Subscription Management System for TV 2 Danmark A/S (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 Danmark A/S (hereinafter referred to as TV 2) calls for the supply of a Subscription Management System (SMS) in accordance with the attached tender documents. The tender will be carried through as a restricted procedure, cf. sections 58–60 in The Danish Public Procurement Act (Act No. 1564 of 15.12.2015). Tender is handled by Mercell Sourcing Services, use https://permalink.mercell.com/97725117.aspx Se udbuddet »
2018-12-17   Rejsebureauydelser - TV 2 DANMARK A/S (TV 2 Danmark A/S)
Aftalens ydelse er rejsebureauydelser, hvor kerneydelsen består af bestilling, udstedelse og fakturering af billetter og reservationer til rejseaktiviteter. Rejseaktiviteter indebærer bl.a. flyrejser, hotelophold, grupperejser, billeje, tog mv. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Egencia Denmark A/S
2018-08-21   LED skærmløsninger til studier (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 DANMARK A/S (i det følgende kaldet TV 2) ønsker at udbyde en rammeaftale vedrørende indkøb af LED-skærme til studier. TV 2 ønsker at indgå en rammeaftale, der er gældende i 3 år med mulighed for 1 års forlængelse. I forbindelse med kontraktindgåelse forventer TV 2 at placere 3 ordrer, hvor eksisterende skærme i 3 studier udskiftes. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: EXPROMO EUROPE A/S
2018-07-09   Drift af kantiner - TV 2 DANMARK A/S (TV 2 Danmark A/S)
Udbuddet omfatter drift af personalekantiner og mødeforplejning på TV 2 DANMARKS A/S' 2 adresser i henholdsvis Odense og København. Kantinerne har åbent alle ugens 7 dage, både morgen, middag og aften. Der ønskes en kantinedrift med en rimelig grad af økologi, minimum med et økologisk spisemærke i bronze. Det samlede kundeunderlag er ca. 1 100 personaler, ligeligt fordelt mellem Odense og København. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Claus Tingstrøm A/S
2018-05-16   Telefoni og data til TV 2 DANMARK A/S (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 DANMARK A/S (herefter kaldet TV 2) inviterer hermed interesserede virksomheder til at byde på en eller flere rammeaftaler vedrørende levering af telefoni og data. Årsagen til udbuddet er udløb af TV 2s nuværende aftale vedrørende telefoni og data samt ændrede funktionskrav. Rammeaftalen/rammeaftalerne vil være 2-årige aftaler med mulighed for forlængelse i yderligere op til 2 x 1 år til maksimalt 4 års varighed. Rammeaftalen/rammeaftalerne skal træde i kraft 1.12.2018. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Telenor A/S
2018-02-02   Etablering og drift af et kontributionsnetværk for TV 2 DANMARK A/S (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 DANMARK A/S (i det følgende kaldet TV 2) ønsker at udbyde en servicekontrakt vedrørende TV 2s IP- og videokontributionsnetværk. Udbuddet omfatter etablering og drift af et kontributionsnetværk med dertil hørende fejlretning, administration og overvågning. Der indgås en servicekontrakt med én leverandør, der får det fulde ansvar for løsningen. TV 2 ønsker at indgå en servicekontrakt, der er gældende til 30. november 2021 med mulighed for forlængelse op til 2 gange 1 år. Idriftsættelse skal ske 1. … Se udbuddet »
2018-01-18   Production Asset Management (PAM) (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 DANMARK A/S (hereinafter referred to as TV 2) calls for the supply of a Production Asset Management System (PAM). The tender would be carried through as a competitive procedure with negotiation. The vision for the PAM project is: — anywhere ingest, editing and publishing of video in a collaborative and intuitive environment. The PAM system is a very important component in TV 2's overall vision for a complete News and Sports Collaboration Platform allowing journalists and the production staff to … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Avid Technology International B.V.
2017-05-17   Rengøringsservice — TV 2 DANMARK A/S (TV 2 Danmark A/S)
Rengøringsservice på 3 lokationer under TV 2 DANMARK A/S, beliggende i Odense, København og Aarhus. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Der omfattes rengøring lør-, søn- og helligdage samt rengøring af lejligheder/værelser. Opgaven udbydes samlet. Yderligere information fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ISS Facility Services A/S
2016-11-30   Indkøb af forsikringer til TV 2 Danmark (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 Danmark A/S ønsker at indgå forsikringsaftaler på følgende delaftaler: 1. All-Risks forsikring på bygning og løsøre (inkl. sideordnet tilbud på terrorforsikring) samt EDB- og maskinkasko og driftstab 2. Arbejdsskadeforsikringer 3. Erhvervs- og produktansvarsforsikring 4. Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring 5. Advokatansvarsforsikring 6. Sideordnet til på medieansvarsforsikring 7. Rejseforsikringer 8. Udstationeringsforsikringer 9. Motorkøretøjsforsikring 10. Transportforsikring 11. Kollektiv … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AIG Europe Dansk filial Af AIG Europe... Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring Gouda Rejseforsikring If Skadeforsikring, filial af If... Tryg Forsikring A/S
2016-06-30   Kaffe, tilbehørsprodukter samt leje af kaffeautomater (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 Danmark A/S inviterer hermed interesserede virksomheder til at anmode om prækvalifikation til deltagelse i dialog og tilbudsgivning vedrørende udbud af køb af kaffe- og tilbehørsprodukter samt leje af kaffeautomater. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Peter Larsen kaffe A/S
2016-06-01   Operationel leasing af biler (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 Danmark A/S inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på rammeaftale til operationel leasing af person-, produktions- og varebiler. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudslovens § 56 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Autolease
2016-05-13   Forsikringsmæglerydelser (TV 2 Danmark A/S)
Udbuddet omhandler forsikringsmæglerydelser og administration af TV 2 Danmark A/S skadesforsikringer. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Hansson & Partners A/S Forsikringsmæglerselskab
2015-10-07   Cameras for ENG production (pre-qualification) (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 DANMARK A/S (TV 2) hereby invites all interested and qualified suppliers to apply for pre-qualification in relation to the tender ‘Cameras for ENG production’. The tender will form a framework agreement for delivery of cameras and accessories, training, documentation and support. Scope of tender: The tender includes delivery of the following equipment plus training, documentation and support: Estimated quantity Product: — 55 ENG cameras and viewfinders; — 25 VJ cameras; — 30 Ultra portable cameras … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sony Nordic (Denmark) a Branch of Sony Europe Ltd
2015-09-25   Video Server Systems 2015 (TV 2 Danmark A/S)
TV 2's video server systems for ingest and play-out in Continuity and Logistics department need to be replaced because of age. The delivery includes 3 production video server systems, 1 test video server system, commissioning, training and support and maintenance. In addition, there are options specified for adding extra functionality and capacity. The purchaser is using Mercell Sourcing Services for this tender. To notify your interest and get access to any documents, you must copy and paste the link … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Imagine Communications EMEA (UK) Ltd
2015-09-10   Lenses for ENG Production (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 Danmark A/S (TV 2) is in the process of switching the production from SD (Standard Definition) to HD (High Definition). Therefore, TV 2 wishes to replace the current SD lenses for ENG production with new HD lenses. The tender contains the following: — Wide angle lenses, — Medium lenses, — Tele lenses, — Protection filters, — Zoom and focus remote controls, — Other lenses and accessories. All lenses must have B4 mount flange for 2/3” HD 16:9 image sensors. Keywords for the lenses, protection filters … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fujifilm Europe
2015-05-31   Pensionsaftale for TV 2 Danmark A/S (TV 2 Danmark A/S)
TV2 Danmark A/S udbyder indgåelse af en aftale om en solidarisk pensionsordning inklusive forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald samt børnepension for medarbejdere hos TV 2 Danmark A/S og koncernforbundne selskaber samt TV2 Nord med forventet opstart den 1.1.2016. Pensionsordningen er obligatorisk for ca. 400 medarbejdere. Øvrige medarbejdere omfattet af overenskomst skal have mulighed for på frivillig basis at indbetale pensionsbidrag under den udbudte pensionsordning … Se udbuddet »
2015-02-27   Content Distribution Network (CDN) services [prequalification] (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 Danmark A/S and the regional TV 2 stations, henceforth referred combined as TV 2, invites to a restricted tender competition regarding delivery of Content Delivery Network (CDN) services. TV 2 Danmark A/S is a government owned commercial broadcaster with 6 TV channels. The TV 2 regional stations is 8 independent, license financed regional broadcasters. Both TV 2 Danmark A/S and the regional stations have various internet activities and have distribution of video to internet connected devices as a … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Akamai Technologies Denmark ApS Arkena A/S Level 3 Communications AB
2014-06-18   Telefoni og Data (TV 2 Danmark A/S)
TV2 Danmark A/S (herefter kaldet TV 2) udbyder hermed mobil – og fastnet teleydelser og terminaler, samt etablering af internetforbindelser til hjemmearbejdspladser for virksomhedens medarbejdere. Leverancens omfang omhandler følgende elementer: — Mobilabonnementer og terminaler til ca. 1 100 medarbejdere i TV 2 Danmark og potentielt ca. 840 medarbejdere hos de regionale TV 2 stationer. — Internetforbindelser til ca. 800 medarbejdere i TV 2 og potentielt ca. 250 medarbejdere hos de regionale TV 2 … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Telenor A/S
2014-05-12   Video server systems for playout and ingest (TV 2 Danmark A/S)
TV 2's video server systems for ingest and playout in Continuity and Logistics department need to be replaced because of age. The delivery includes three production video server systems, one test video server system, commissioning, training and support and maintenance. In addition, there are options specified for adding extra functionality and capacity. The purchaser is using Mercell Sourcing Services for this tender. To notify your interest and get access to any documents, you must copy and paste the … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rohde & Schwarz Danmark A/S
2014-01-10   Smart TV Apps for TV 2 PLAY (TV 2 Danmark A/S)
TV 2 DANMARK A/S (TV 2) hereby invites all interested and qualified suppliers to apply for prequalification in relation to the tender 'Smart TV Apps for TV 2 PLAY'. Scope of tender The tender includes delivery of Smart TV applications for four Smart TV manufacturers and is constructed with a Lot for each App/Manufacturer. — Lot 1: Samsung Smart TV App for TV 2 PLAY. — Lot 2: Sony Smart TV App for TV 2 PLAY. — Lot 3: LG Smart TV App for TV 2 PLAY. — Lot 4: Philips Smart TV App for TV 2 PLAY. Tenderers may … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dotscreen