2023-09-22   Udbud om levering af reklameartikler (genudbud) (Skatteforvaltningen)
Administrations- og Servicestyrelsen udbyder levering af reklameartikler. Rammeaftalen har til formål at dække Ordregivers løbende behov for levering af varer med logo til alle styrelser i Skatteministeriets koncern. Se udbuddet »
2023-08-09   Udbud om levering af reklameartikler (Skatteforvaltningen)
Administrations- og Servicestyrelsen udbyder levering af reklameartikler. Rammeaftalen har til formål at dække Ordregivers løbende behov for levering af varer med logo til alle dele af Skatteministeriets koncern. Se udbuddet »
2023-04-14   Rammeaftale om levering af uniformsgenstande (Skatteforvaltningen)
Der skal leveres uniformsgenstande til Toldstyrelsen. Toldstyrelsens opgave er at bidrage til at sikre enkel angivelse af korrekt told og effektiv forvaltning af EU’s regelsæt på toldområdet. Samtidig er det styrelsens ansvar at opretholde en stærk toldkontrol og at beskytte det danske samfund mod indførsel af illegale varer. Toldstyrelsen er organiseret med en direktør, et direktionssekretariat og fire underdirektører for afdelingerne Stab, Udvikling, Handel og Kontrol. Toldstyrelsen er bemandet med … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Mammut Hoffmann A/S
2023-04-03   Rammeaftale vedr. kaffeautomater og kolbemaskiner (Skatteforvaltningen)
Rammeaftalen vedrører levering til Kunden af kaffeautomater og kolbemaskiner samt service af disse i en 2-årig afhjælpningsperiode. Dertil kommer levering af kaffe og kakao. Der vil indgå optioner på service for kaffeautomaterne i en periode ud over de 2 første år. Der betales ikke særskilt for service i afhjælpningsperioden, som således skal være indarbejdet i enhedspriserne på kaffeautomaterne og kolbemaskinerne Se udbuddet »
Nævnte leverandører: JDE Professional
2022-12-21   Rammeaftale om affaldssorteringsenheder (Skatteforvaltningen)
Rammeaftalen vedrører levering til Kunden af affaldssorteringsenheder. Levering af affaldssorteringsenhederne er inklusiv selve den fysiske levering, udpakning og placering på den af Kunden udpegede lokation, bortfjernelse af emballage samt kort instruktion af Kundens medarbejdere i betjening og brug af affaldssorteringsenheden. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Katalysator ApS
2022-10-14   Udbud af rammeaftale på levering af kommunikationsydelser (Skatteforvaltningen)
Skatteforvaltningen udbyder en 4-årig rammeaftale på levering af kommunikationsydelser. Rammeaftalen er delt op i to delaftaler: Delaftale 1 - Strategiske og kreative kommunikationsydelser og Delaftale 2 - Strategiske og digitale ydelser. Der indgås en rammeaftale pr. delaftale med en leverandør pr. delaftale. Rammeaftalerne kan anvendes af hele Skatteministeriet koncern. Opgaver, der vil blive tildelt på de enkelte delaftaler, vi blive gennemført i tæt samarbejde med Ordregivers medarbejdere og/eller … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Advice A/S NoA Ignite A/S
2022-09-30   Værdihåndtering (Skatteforvaltningen)
Formålet med Kontrakten er at sikre Skatteforvaltningen en landsdækkende løsning til værdihåndtering. Kontrakten vedrører levering til Kunden af tællemaskiner, afhentning af kontanter og fremmed valuta samt levering af byttepenge. Efter Ordregivers indsættelse i tællemaskinen skal Tilbudsgiver kreditere Ordregiver værdien af de indsatte kontanter og fremmed valuta. Efter afhentning på de lokationer, der ikke har en tællemaskine, skal der tilsvarende ske kreditering af Ordregiver. Levering af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Loomis Danmark A/S
2022-09-30   Udbud af rammeaftale på levering af mediehåndtering og -planlæging (Skatteforvaltningen)
Skatteforvaltningen udbyder en 4-årig rammeaftale på levering af mediehåndtering og -planlægning. Rammeaftale indgås med én leverandør og kan anvendes af hele Skatteministeriets koncern. Rammeaftalen vedrører mediehåndtering og -planlægning i forbindelse med indrykning af annoncer i alle medier på det danske marked. Aftalen omfatter endvidere rådgivning om medievalg og øvrige praktiske forhold i planlægningsfasen. Omfanget af de enkelte opgaver vil være meget varierende, ligesom indholdet af annoncerne … Se udbuddet »
2022-08-22   Rammeaftale om levering af flådestyringssystem (Skatteforvaltningen)
Formålet med Rammeaftalen er, at Kunden får udskiftet de nuværende elektroniske kørebøger med et GPS-baseret flådestyringssystem, som kan administrere Kundens bilpark. Flådestyringssystemet er en måde at holde overblik, styre samt administrere sine biler. Kunden ønsker, at flådestyringssystemet kan registrere medarbejdernes nuværende ID-kort, RFID kort – 1k Mifare chip. Rammeaftalen omfatter desuden løbende levering og installering af flådestyringssystemet til alle tjenestebiler i Kundens bilpark og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Skyhost ApS
2022-06-14   Rammeaftale om levering og håndtering af akustikprodukter m.v (Skatteforvaltningen)
Ordregiver udbyder en Rammeaftale med én leverandør om levering og håndtering af akustikprodukter m.v. til alle Ordregivers lokationer. Ud over hvide akustikplader består de omfattede produkter af akustikbilleder, akustikplader beklædt med tekstiler samt træpaneler. En oversigt over Ordregivers adresser fremgår af Bilag 6 – Adresseoversigt. Tilbudsgiver skal løbende dække Ordregivers behov for levering og håndtering af de i Bilag 1 og 2 angivne Produkter. Ved håndtering forstås primært montering, men der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alpha Akustik ApS
2022-03-18   Rammeaftale om levering og håndtering af skilteprodukter m.v (Skatteforvaltningen)
Ordregiver udbyder en Rammeaftale med én leverandør om levering og håndtering af skilteprodukter m.v. til alle Ordregivers lokationer. Ud over klassiske skilteprodukter består de omfattede produkter af bl.a. folier og solfilm. Tilbudsgiver skal løbende dække Ordregivers behov for levering og håndtering af de i Bilag 1A - Skilteprogram angivne Produkter. Ved håndtering forstås montering, demontering, afrensning, reparation, flytning, opbevaring og bortskaffelse af Produkterne. Endelig skal der efter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Sign Partner A/S
2021-12-21   Rammeaftale om levering af flådestyringssystem (Skatteforvaltningen)
Formålet med Rammeaftalen er, at Kunden får udskiftet de nuværende elektroniske kørebøger med et GPS-baseret flådestyringssystem, som kan administrere Kundens bilpark. Flådestyringssystemet er en måde at holde overblik, styre samt administrere sine biler. Kunden ønsker, at flådestyringssystemet kan registrere medarbejdernes nuværende ID-kort, RFID kort – 1k Mifare chip. Rammeaftalen omfatter desuden løbende levering og installering af flådestyringssystemet til alle tjenestebiler i Kundens bilpark og … Se udbuddet »
2021-11-17   Rammeaftale om levering af fjernprintsydelser (Skatteforvaltningen)
Ordregiver udbyder en rammeaftale om levering af fjernprintsydelser med én leverandør. Formålet med Rammeaftalen er levering af Fjernprintsydelser og distribution af Digital Post, herunder tilknyttede ydelser. Fjernprint er print, der ikke foregår på Kundens lokationer, og kan være fysisk print og digital hånd-tering af forsendelser. Løsningen skal dermed muliggøre at postbefordre fysisk post til modtageres brevkasse mv. i overensstemmelse med Postlovens regler herom (Lov 2010-12-21 nr. 1536), samt at … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PostNord Strålfors A/S
2021-07-05   Kontrakt vedrørende anskaffelse af afstandsberegningsmodul, samt vedligehold og support (Skatteforvaltningen)
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (Ordregiver) skal have udviklet et afstandsberegningssystem og levering af GIS-data til systemet. Anskaffelsen skal understøtte SKAT’s arbejde med befordringsfradrag. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Septima P/S
2021-06-11   Rammeaftale om levering af oversættelsesbistand (Skatteforvaltningen)
Administrations- og Servicestyrelsen udbyder på vegne af Skatteministeriets koncern en rammeaftale om levering af oversættelsesbistand med én leverandør. Leverandøren skal til enhver tid dække ordregivers løbende behov for oversættelse af tekster til/fra dansk til/fra engelsk, tysk og polsk, men skal, om muligt, også dække ordregivers behov for oversættelse til/fra dansk til/fra andre europæiske sprog samt mellemøstlige, asiatiske og afrikanske hovedsprog. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Semantix A/S
2021-03-26   Rammeaftale om levering af fjernprintsydelser (Skatteforvaltningen)
Ordregiver udbyder en rammeaftale om levering af fjernprintsydelser med én leverandør. Formålet med rammeaftalen er levering af fjernprintsydelser og distribution af Digital Post, herunder tilknyttede ydelser. Fjernprint er print, der ikke foregår på kundens lokationer, og kan være fysisk print og digital håndtering af forsendelser. Løsningen skal dermed muliggøre at postbefordre fysisk post til modtageres brevkasse mv. i overensstemmelse med postlovens regler herom (Lov 1536 af 21.12.2010), samt at … Se udbuddet »
2021-02-12   Rammeaftale om fremstilling, administration, opbevaring, udlevering og forsendelse af stempelmærker til tobaksvarer (Skatteforvaltningen)
Skattestyrelsen udbyder en fireårig rammeaftale om fremstilling, administration, opbevaring, udlevering og forsendelse af stempelmærker til tobaksvarer. Rammeaftalen tildeles én leverandør. Skattestyrelsen vil i udbudsbekendtgørelsen være benævnt "ordregiver". Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CCL Label A/S
2020-07-03   Markedsdialog vedr. udbud af kontrakt om drift af Skatteforvaltningens ESDH-løsning (Skatteforvaltningen)
UFSTs igangværende kontrakt om drift, support, vedligeholdelse og videreudvikling af Skatteforvaltningens ESDH-løsning udløber ultimo 2021. UFST står i den forbindelse overfor at skulle genanskaffe ydelserne, og påtænker i den sammenhæng at udbyde en særskilt kontrakt vedr. drift af løsningen. UFST ønsker at komme i dialog med potentielle driftsleverandører om en række temaer i relation til et sådant udbud. Se udbuddet »
2019-10-10   Kontrakt om personalerådgivning (Skatteforvaltningen)
Administrations- og Servicestyrelsen udbyder på vegne af Skatteministeriets koncern en to-årig kontrakt om personalerådgivning. Kontrakten kan forlænges med 2 gange 1 år. Kontraktens formål er at sikre, at Ordregiver kan tilbyde medarbejderne 100% anonym og gratis rådgivning om ikke-faglige arbejdsrelaterede problemer, der påvirker den enkelte medarbejders arbejde. Der er ca. 10 000 medarbejdere ansat i Skatteministeriets koncern. Personalerådgivningen skal dække professionel bistand i form af telefonisk … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Falck Healthcare A/S
2019-05-15   Rammeaftale om levering af reklameartikler (Skatteforvaltningen)
Ordregiver udbyder en to-årig rammeaftale om levering af reklameartikler med mulighed for 2 gange 1 års forlængelse. Rammeaftalen tildeles én leverandør. Rammeaftalens formål er at dække Ordregivers løbende behov for levering af reklameartikler med logo. Ordregiver består af 10 styrelser, hvorfor den kommende leverandør skal håndtere 10 forskellige logoer og behov. En oversigt over logoerne fremgår af bilag 4 – Oversigt over logoer. Reklameartiklerne skal leveres til alle Ordregivers adresser, der er … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Staples Danmark ApS
2019-01-04   Rammeaftale om levering af repræsentationsgaver og reklameartikler (Skatteforvaltningen)
Ordregiver udbyder en rammeaftale med én leverandør om levering af repræsentationsgaver og reklameartikler. Rammeaftalens formål er at dække Ordregivers løbende behov for levering af reklameartikler samt repræsentationsgaver. Tilbudsgiver skal derfor kunne levere produkter både med og uden logo. Ordregiver består af 10 styrelser/myndigheder, hvorfor Tilbudsgiver skal håndtere 10 forskellige logoer og behov. En oversigt over logoerne fremgår af bilag 4 – Oversigt over logoer. Reklameartiklerne og … Se udbuddet »
2018-10-12   Rammeaftale om kommunikationsydelser (Skatteforvaltningen)
Ordregiver udbyder en rammeaftale opdelt i to (2) delaftaler: - Delaftale 1 - Strategiske kommunikationsydelser, og - Delaftale 2 - Branding og kreative kommunikationsydelser. Begge delaftaler kan benyttes af samtlige styrelser og myndigheder, som er en del af Skatteministeriets koncern. Opgaver, der vil blive tildelt på de enkelte delaftaler, vil blive gennemført i tæt samarbejde med Ordregiverens medarbejdere og/eller eventuelt samarbejdspartnere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Advice, Ledelses- & Kommunikationsrådgivning A/S KL.7 Kompas Kommunikation
2018-09-21   Rammeaftale om mediehåndtering og -planlægning (Skatteforvaltningen)
Skatteforvaltningen udbyder en to-årig rammeaftale om mediehåndtering og –planlægning med mulighed for 2 gange 1 års forlængelse. Rammeaftalen indgås med én leverandør og kan anvendes af Skatteministeriets koncern. Rammeaftalen vedrører mediehåndtering og -planlægning i forbindelse med indrykning af annoncer i alle medier på det danske marked. Aftalen omfatter endvidere rådgivning om medievalg og øvrige praktiske forhold i planlægningsfasen, herunder også i forhold til opgaver, som muligvis ikke bliver … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Havas Danmark A/S Syntese Media ApS